03-09-13

Straathoek Madonna beeld, Antwerpen (street corner Our Lady chapel, Antwerp, Oude Koornmarkt)

maria,beelden,kapelletjes

 

Er is een vereniging voor het behoud, bescherming en restauratie van de vele Mariakapelletjes in Antwerpen, De Verbeelding. Ik dacht dat er vroeger een fraaie inventaris van alle Mariabeelden op hun website stond, maar hun site is slechts heel rudimentair. Of misschien is er voor een doctoraat een inventaris gemaakt van zelfs alle Mariakapelletjes in Vlaanderen ? Ik vind het niet direct meer terug. In ieder geval : ’t is te beschermen erfgoed.

18:57 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (4) | Tags: maria, beelden, kapelletjes | |  Facebook

Akanthos, ancient art gallery, Antwerp

beelden,bomen

15:11 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (1) | Tags: beelden, bomen | |  Facebook

23-07-13

Een zweem van rust (Botanische tuin, Botanical garden, Antwerp, Leopoldstraat)

Flanders-inside-juli2013-A-botaniek.jpg

14:08 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bomen, who let the dog out | |  Facebook

10-07-13

William Sweetlove, cracking art (At the gallery, Leopoldstraat, Antwerpen)

beelden,shop windows, who let the dog out

beelden,shop windows, who let the dog out

03-06-13

We drift - Wim Tellier (Antwerp, 2 june 2013)

 

schelde

 

schelde

schelde

 

schelde

 

Wim Tellier, We Drift : a 1 million m² exhibition

Location: the Scheldt, Antwerp

00:05 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (2) | Tags: schelde, kerk, expo | |  Facebook

04-05-12

Slinkachu, You are here, Ontdek een microkosmos in de stad (street art, Antwerpen, locatie 4 : Harmoniepark)

Flanders-inside-mei2012-here.jpg

 

bomen

 

beelden


 

Scènes met miniatuurmensjes van amper 2 cm groot in de stad.

23:02 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bomen, beelden, billboard, expo | |  Facebook

Slinkachu, You are here, Discover a micro cosmos in the city (street art, Antwerp, locatie 2 : Stadspark, hoek Rubenslei-Van Eycklei)

beelden

Scenes with miniature people (only 2 cm tall) in the street.

22:57 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (1) | Tags: beelden, expo | |  Facebook

21-12-11

In de Kloosterstraat of omgeving, Antwerpen (houtsculpturen, wood sculptures)

Flanders-inside-dec2011-houtsculpturen.jpg

17:04 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (5) | Tags: beelden, shop windows | |  Facebook

02-07-08

Zomer in Antwerpen - Summer in Antwerp (photoshop)


Flanders-inside-juli2008-zomer-Antwerpen


Zomergevoel : een kleuter verkent met blote voeten het water van de “Diepe fontein”, een kunstwerk van de Spaanse beeldhouwster Cristina Eglesias, een poëtische interpretatie van eb en vloed, van de tijd, van de nabijgelegen Schelde.

Summer feeling : a tot explores, with bare feet, the water of the “Deep fountain”, a work of art of the Spanish sculptor Cristina Eglesias, a poetic interpretation of low and high tide, of time, of the adjacent river Schelde.

22:57 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (5) | |  Facebook

25-01-08

Dame met boeken - Lady with books (Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht - Chapel of Our Lady of Refuge, Schoenmarkt, Antwerpen)

 

Flanders-inside-jan2008-beeldje-boekenHet hout van de toegangsdeur van het godshuis (gesticht in 1343) waarin zich de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht (Antwerpen) bevindt, is in slechte staat.  Dat is uitermate jammer voor de beeldjes die in de deur zijn uitgewerkt.  Ze staan onbeschermd bloot aan weer en wind en aan het gezichtje zie je hoe uitgesleten de nerven zijn.  Ik zie een prachtig beeldje van een dame met boeken, zeer ongewoon in een tijd waarin boeken mannenzaken waren, en op die boeken iets dat ik niet kan thuisbrengen.  Heb jij enig idee ?

The wood of the entrance door of a house of charitable work (founded in 1343), in which the Chapel of Our Lady of Refuge (Antwerp) is situated, is in a bad state.  That’s an extremely pity for the statues that are carved in the door.  Unprotected they stand in all weather and in the face you can see how the grains are worn out.  I see a wonderful statue of a lady with books, very uncommon for a time period in which books were men’s business, and on those books there is something that I can’t identify.  Do you have any idea ?

00:38 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (7) | Tags: beelden, kerk | |  Facebook

21-01-08

Madonna met kind - Madonna with child (huize ‘de Fonteyne’, hoek Ambtmanstraat - Keizerstraat, Antwerpen)

 

Flanders-inside-jan2008-maria-antwerpenMadonna met kind, één van de ongeveer 500 Mariabeeldjes die in Antwerpen gevels en straathoeken sieren, prachtig tegen de witte gevel van huize ‘de Fonteyne’, hoek Ambtmanstraat en Keizerstraat.

One of the about 500 statues of the Holy Mary that decorate facades and streetcorners in Antwerp.

01:00 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beelden, maria | |  Facebook

17-11-07

De schaal torsen - Carrying the font (2/2) (Kathedraal van Antwerpen, cherubijntjes, Cathedral of Antwerp, cherubs)


Flanders-inside-nov2007-Kathedraal-antwerpen-engeltjes-2

00:59 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (9) | Tags: beelden | |  Facebook

16-11-07

De schaal torsen - Carrying the font (1/2) (Kathedraal van Antwerpen, cherubijntjes, Cathedral of Antwerp, cherubs)


Flanders-inside-nov2007-Kathedraal-antwerpen-engeltjes-1

01:23 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (9) | Tags: beelden | |  Facebook

03-12-06

Gorge(l) in het KMSK (Royal Museum of Arts, Antwerpen) II

 

Flanders-inside-dec2006-mozaiek

Helaas, ik kan niets tonen van wat er binnen te zien was bij deze tentoonstelling, er mochten geen foto’s genomen worden.  Er waren schilderijen, foto's en opstellingen. Bij een volslagen donkere opstelling in de kelders, achter zware gordijnen die het laatste spatje licht wegnamen, ging je schuin naar beneden om uit te komen in een zwarte ruimte waar vanop verschillende plaatsen stemmen werden afgespeeld.  Ik ben vergeten te luisteren wat ze zeiden in het engels omdat ik tezeer bezig was met de donkerte en met het onderdrukken van een kinderachtige reflex om tegen de andere onzichtbare bezoekers te zeggen : wees voorzichtiger, in het midden zit een gat in de grond.  Of de tentoonstelling de moeite (en acht Euro) waard was, daar ben ik nog niet uit.  Wat maakt voor jou een tentoonstelling de moeite waard ? Is één kunstwerk dat je in vervoering brengt op een hele tentoonstelling voldoende ? Of drie die je wel mooi vindt ? Of is iedere tentoonstelling sowieso een verrijking omwille van de nieuwe indrukken die je opdoet en doordat je nadenkt en je een mening vormt ? Speelt gezelschap een rol, iemand waarmee je indrukken kan vergelijken ? Maakt een dure entree je kritischer ?  Kijk je actiever als je mag fotograferen ?

Alas, I can not show you what there was to see inside at this exhibition, no photographing allowed.  There were paintings, photos and set ups. At a complete dark set up in the basement, behind heavy curtains that took away the last spot of light, you went down sloping to end in a black room, where at several places voices were played.  I forgot to listen to what they said in English because I was too busy with the darkness and with suppressing a childish reflex to say to the other invisible visitors : be more careful, in the middle is a hole in the floor.  I don’t know yet if the exhibition was worth while (and worth eight Euro).  What makes an exhibition worth while for you ? Is one work of art that throws you in ecstasies enough ? Or three that are OK ? Or is any exhibition an enrichment anyhow because of the new impressions you get and because you think and form an opinion ? Does company matter, someone to compare your impressions with ? Does an expensive entrance fee make you more critical ? Do you look more active if you’re allowed to photograph ?

 

Flanders-inside-dec2006-kmsk

 

Het watervlak is ook een deel van de tentoonstelling : “door een spleet trekt het water traag weg en welt weer op, vrouwelijke versie van de mannelijke spuitspontein”.  Tja…  Tekst en uitleg bij kunst : nodig of doe je het zonder ?

 

The water surface is also part of the exhibition “through a chink the water slowly pulls away and wells up again, female version of the male spouting fountain” Oh well …  Text and explanations of art : necessary or not for you ?

00:38 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (16) | |  Facebook

02-12-06

Gorge(l) in het KMSK (Royal Museum of Arts, Antwerpen)

Flanders-inside-dec2006-KMSK-beneden
 
Naar beneden voor kunst die je bij de keel grijpt … of niet.  Morgen meer hierover.

 

Going down for art that takes you by the throat... or not.  More about it tomorrow.

01:43 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

13-06-06

Beaufort I : Nieuwpoort, Jan Fabre

 

The famous “SEARCHING FOR UTOPIA” of JAN FABRE (Beaufort I, 2003) : a giant sea turtle takes the artist with him/her to the sea, into the sea, across the sea, …

 

 

Until I saw this shining turtle, I couldn’t spend one good word about Jan Fabre with his hung up men, his use of shields of shining real beagles (more than thousands), 

 

 

his swan between the cover of a coffin,

 

 

his dining table with heads of men with a predators beak and covered with feathers (exhibition in the Royal Museum of Arts in Antwerp). 

 

 

It is not that I did not understand the meaning nor that I did not see beauty, but it was all very lugubrious and he takes the beauty of animals (killed and maybe some death by natural cause), he uses their beauty to make creations that look beautiful, it is not like painting or sculpting an animal, it is the animal itself that is used.  Anyway, when I saw the giant metal turtle on the dike, I saw his affinity with animals and I saw the artist and his enormous artistic power because this time it wasn’t overshadowed by lugubrious elements.

 

 

The Royal Museum of Arts in Antwerp (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen)  is a royal and magnificent environment for temporary exhibitions by the way; the old masterworks watching the newcomers.

 

 

Here you can try another one of Jan Fabre : a man stuck with his face in a painting (je neus overal insteken - stick one’s nose into everything) - it could be Jan Fabre himself (or maybe it is Jan Hoet, the retired museum conservationist ? I didn’t look in detail) - highly interesting for the public, but why does he have to stand in a pool of blood ?

 

 
Nota : in het museum is het toegestaan van foto’s te maken, als er evenwel toch onbedoeld rechten zouden zijn geschonden door het plaatsen van deze foto’s op een blog, kan de betrokkene mij dit vriendelijk laten weten en dan zal de foto verwijderd worden.

13:45 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

24-05-06

And at the end of the rainbow ...

 
... (pedestrian tunnel between the banks of the river Schelde) there is ANTWERP ;-)
There is a photo contest : Make a picture of your city.
Fotowedstrijd : Maak een foto van jouw stad (Oostende, Brugge, Gent, ...)

21:51 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

02-03-06

Intertidal Vancouver

 

A promising title for an exposition (17/12/2005-26/2/2006, MuHKA = Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen = Museum of contemporary Art in Antwerp), but a BIG disappointment.  The comments in the guestbook confirmed this.  A video with stripes in the image ( Stan Douglas ) just looks likes a very bad amateur video of the old days.  If you get such a beautiful grey soft room for projecting images, then this expo is a waist of money.

Rodney Graham turned pictures of trees upside down,  a note full of pseudo-psycho-analytic comments beside it : something about standing alone, being uprooted, … :  so that wasn’t fun anymore either.  Anyway : turning trees upside down so that they seem to hang at the ceiling is not as easy as I thought.  Look what happens :

12:35 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (1) | |  Facebook

19-01-06

Antwerp - Middelheim : waiting

01:12 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (1) | Tags: beelden | |  Facebook

Antwerp - Middelheim -statue storage

01:11 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beelden | |  Facebook

Antwerp - Middelheim ( open-air museum for sculpture )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At one side of the park, there is a stock of  city statues that are waiting for a new destination.  They were taken away because of road works, street reorganizations, …   The second statue laying on the ground is Melchior, one of the three wise kings who brought gifts for Jesus at his birth.

01:08 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beelden | |  Facebook