30-09-06

Rosa Queen Elisabeth

Flanders-inside-sept2006-roos1
 

They were already in the garden when the previous generation of relatives lived here.  When the old rose bushes were at their end, we chose to plant this variety again.  It gives continuation in the garden and it are high and strong roses of a marvelous soft pink.  When I saw some of the last roses of this season against the sunlight, it made me think of a photo of a Dahlia in white at Aloha photo which I liked.  So I let the light do her thing. (After posting, I saw that the combination of pink with the blue skin of my blog is not successful)

 

Ze stonden al in de tuin toen de vorige generatie familieleden hier leefde.  Toen de oude rozenstruiken aan hun eind waren, kozen we om deze variëteit opnieuw te planten.  Het geeft continuïteit in de tuin en het zijn sterke en hoge rozen in een overheerlijke zachtroze kleur.  Toen ik enkele van de laatste rozen van dit seizoen zag tegen het zonlicht, moest ik  aan een foto denken van een Dahlia in wit bij Aloha photo die ik mooi vond.  Dus liet ik het licht haar ding doen. (Na het posten zag ik dat de combinatie van roos met de blauwe skin van mijn blog geen succesnummer is)

00:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten | |  Facebook

28-09-06

Grenzen aanvaarden - Accepting limits (foto klei pottenbakken draaischijf)

Flanders-inside-sept2006-klei2
 

Leaving home with a head full of expectations of the most perfect photos, I was confronted with the limits of my camera (Fuji S 5000) and of the situation (dealing with the amount of light available, no external flash, …), but I think it is the secret to be able to smile with it (and maybe to put a camera with more possibilities on the long term list).

Thanks to Maxentia and Ces to tell me that blogs don’t run away, since I was worrying about not visiting all of you very much lately because I am in a busy period.

 

Ik vertrok van huis met een hoofd vol verwachtingen over de meest perfecte foto’s en toen ontmoette ik de beperkingen van mijn fototoestel (Fuji S5000) en van de situatie (de beperkte hoeveelheid aanwezig licht, geen externe flash, …), maar ik denk dat het de kunst is om hierom te kunnen glimlachen (en misschien een camera met meer mogelijkheden op het lange termijnlijstje te zetten). 

Info over de pottenbakkerij en cursussen van Katleen Verhofstede : www.keramiekcursus.be

Dank aan Maxentia en Ces om me erop te wijzen dat blogs niet weglopen want ik zat ermee dat ik jullie allemaal zo weinig kan bezoeken de laatste tijd wegens een drukke periode waar ik in zit.

00:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (10) | Tags: fantasie | |  Facebook

25-09-06

Een hert op zijn poten zetten - Putting a dear on his legs

 

Afgelopen zaterdag mocht ik wat tijd doorbrengen in de pottenbakkersklas van Katleen Verhofstede (Beveren).  Twee van mijn nichtjes én hun vriendinnetjes gaan daar elke week met klei werken.  Zij doen dat met een nooit aflatend enthousiasme.  In onze tuin groeit een collectie van keramieken dieren en paddestoelen, met inbegrip van de onverwachte hond die altijd op een andere plaats opduikt, evenals zijn drol, allebei overtuigend echt en steeds aanleiding gevend tot een spontane reactie, vaak gevolgd door gegiechel  en wat beweging in de gordijnen achter het grote tuinraam. 

Meer over het pottenbakken de komende dagen.  Info : www.keramiekcursus.be

 

Saturday I spent some time in the pottery class of Katleen Verhofstede (Beveren).  Two of my nieces and their friends go there every week to work with clay.  They do that with a never ceasing enthusiasm.  In our garden a collection of ceramic animals and toadstools grows, including the unexpected dog who always appears at a different place and somewhere else his dog turd, both convincingly real and  leading to a spontaneous reaction, often followed by  giggling and some movement behind the curtains of the big garden window. 

More about the pottery class the next days.  Info : www.keramiekcursus.be

19:33 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (10) | Tags: beelden, fantasie | |  Facebook

22-09-06

Confrontation - Confrontatie

 

Dit is onder een brug bij Gent.  Vermits ik passagier was in de auto en het verkeerslicht op rood stond, had ik -toen ik dit bericht zag- net de tijd om mijn camera te nemen, het raampje te openen en één snapshot te maken.  Vreemde plaats om zo’n vraag tegen te komen, vind ik.

Ik hoop jullie blogs binnenkort te kunnen bezoeken (waar kan ik extra tijd vinden ? op welk rek in de hoeveelste gang van de supermarkt ?)

 

This is under a bridge near Ghent.  Since I was a car passenger and the traffic light was red, I just had the time to -when I saw  this message- get my camera, open the car window and make one snap shot.  Strange place to come across such question.

I hope to visit your blogs soon (where can I find some extra time ? on which rack in which corridor of the supermarket ?)

00:57 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (15) | |  Facebook

20-09-06

Seamen’s music - Zeemansmuziek

Dit was enige tijd geleden tijdens de Tall Ships Race in Antwerpen : opeengepakt als sardienen in een blik (dat had ik niet verwacht en ik kon niet meer ontsnappen), kon ik alleen nog mijn camera tussen wat hoofden manoeuvreren en klikken, meer was niet mogelijk.  De accordeonist  is een lid van een visserskoor van Blankenberge.

P.S. In de vorige foto : alles maakt deel uit van een zorgvuldige restauratie.

This was taken some time ago during the Tall Ships Race in Antwerp : packed as sardines in a tin (I had not expected that and I could not escape anymore), I managed to maneuver my camera between some heads and clicked, and more was not possible.  The accordion player is a member of a fishermen’s choir of Blankenberge.

P.S. In the previous photo : no new buildings, it's all part of a restoration.

01:01 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (12) | Tags: kust | |  Facebook

19-09-06

Gent Sint-Pieters (train station)

00:20 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: beelden | |  Facebook

17-09-06

The Victoria (amazonica / cruziana) giant waterlily - de Victoria reuzenwaterlelie

 

Sinds ik de bladeren en het zeldzame bloeien van de Victoria reuzenwaterlelie zag op de blog van AG , wou ik de Amazone bezoeken.  Waar vind je die echter in Vlaanderen ? Niet moeilijk : er is de Plantentuin van Meise (Brussel) en er zijn de tropische kassen van de Universiteit van Gent (daar ging ik even langs toen ik toch in Gent was).  Om vogels of andere dieren te zien, ga je naar de Zoo van Antwerpen, voor vlinders naar de Vlindertuin in Knokke en voor insecten kan je tegenwoordig naar Zeebrugge.  Een zwerm steekbeesten besliste namelijk om ergens aan boord te gaan van een schip en uitgehongerd kwamen ze aan in Zeebrugge.  Nadat ze hun eerste honger hadden gestild en terug op krachten waren door het steken van dokwerkers, gingen ze op zoek naar het zachtste vlees en dat vonden ze in de kinderopvang, waar de kinderen geëvacueerd moesten worden (15 sept).  De daders zijn nog niet geïdentificeerd, meer zelfs : ze zijn nog niet gevonden !

 

Since I saw the leaves and the rare blooming of the Victoria giant waterlily on AG’s blog, I wanted to visit the Amazon.  Now where can you do that in Flanders ? Not difficult : there is the botanical garden in Meise (Brussels) and there are the tropical greenhouses of the University of Ghent (that’s where I visited since I had to be in Ghent anyway). For birds and other animals you can go to the Zoo in Antwerp, for butterflies to the Butterfly Garden in Knokke and for insects you can nowadays visit Zeebrugge.  A swarm of stinging insects decided somewhere to board on a ship and arrived very hungry in Zeebrugge.  After satisfying their first hunger and regaining strength by stinging dock workers, they went looking for the softest flesh, which they found in a day nursery, where the children needed to be evacuated (sept.15).  The perpetrators are not yet identified, they even are not found yet !

00:24 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (16) | Tags: planten | |  Facebook

14-09-06

Onions - Ajuinen (Prosperpolder)

 

It’s not a satisfying resize, but imagine walking through the polder and before you see them, you already smell them : onions.

Busy for some more days, but then I will be happy to visit your blogs again.

 

Deze herschaalde foto heeft niet veel kwaliteit meer, maar stel je voor dat je door de polder wandelt en vooraleer je ze ziet, ruik je al ze al : ajuinen (uien).

Ben nog enkele dagen druk, maar dan kom ik graag weer op bezoek op jullie blogs.

00:35 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: polder | |  Facebook

13-09-06

Taking a castle - Een kasteel innemen (het Steen, Antwerp, Cultural market day, Aug.27)

00:09 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

12-09-06

Patroonheilige - Patron saint (hoeve van 1938, Carolusstraat, Doel)

 

Een patroonheilige is altijd een beschermer van en een beschermer tegen.

Ik denk dat dit Sint Antonius-Abt zou kunnen zijn (niet St. Antonius van Padua), maar dan zou je waarschijnlijk een varken bij hem zien staan en niet een koe.  Hij is de patroonheilige van het vee, veeboeren, schuren, huisdieren, slagers, suikerbakkers, mandenmakers, … en de beschermheilige tegen veeziekten, vuur, de pest, …  Maar als jij er meer van weet, vertel het hier dan zeker.

 

A patron saint is always a protector of and a protector against.

I think this statue in the façade of a barn built in 1938 might be Saint Antonius the Great (not the one of Padua), although a pig with him would be more likely than a cow.  He is the patron of cattle, cattle farmers, barns, pets, butchers, pastry cooks, basket makers, … and the patron against cattle diseases, fire, the plague, … But if you know more, please tell it here.

 

11-09-06

Boerenbenen - Farmer's legs

00:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: zoogdieren, melsele, polder | |  Facebook

10-09-06

De vrede van de avond - Evening peace

00:27 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: polder | |  Facebook

09-09-06

First, take a look - Eerst kijken

 

First take a look and then let me know what you think.  Every member of my family found it hilarious : too green, so green that it is funny.  I didn’t feel offended, I even felt a little proud : to edit a photo so that it creates a smile is a good job.  Now serious, did I overdo it ? Well yes, I guess.  But is it still  acceptable ?

 

Kijk eerst eens even en laat me dan weten wat je denkt.  Elk van mijn gezinsleden vond het hilarisch : veel te groen, zo groen dat het grappig was.  Ik voelde me niet beledigd, ik voelde me zelfs een beetje trots : een foto zo bewerken dat hij doet glimlachen is een goede zaak, toch ? Nu even ernstig : heb ik hier overdreven ? Wellicht wel.  Maar is het nog aanvaardbaar ?

 

01:24 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (13) | Tags: polder | |  Facebook

08-09-06

Brown and black - bruin met zwart-bont

 

Dit is geen kwaliteitsfoto (het kalf stond echt te ver en er was niet genoeg licht want er kwam een donderstorm aan) maar ik wil er iets over vertellen.  Het gaat over de verrassende vacht van dit kalfje, het is nl. de eerste keer dat ik bruin en zwart tezamen zie en dat bij een kalf dat als basis blijkbaar een Belgische blauw-witte dikbil is.  Dat maakt de koe op de foto dan een tante, denk ik want zij ziet eruit als een lichtgekleurde Blonde d’Aquitaine (en dat is zelf een recent ras dat het resultaat is van het mengen van drie rassen in het zuidwesten van Frankrijk).
En het fokken gaat dus blijkbaar steeds verder : dikbil x Blonde d’Aquitaine denk ik voor dit kalf.

Als je je afvraagt waarom de schuur in de achtergrond er zo vervallen bijstaat : die is opgegeven omdat we ons hier in het bereik van de haven van Antwerpen bevinden, waar expansie geen grenzen lijkt te hebben en een polderlandschap omgezet wordt in een industrieel havengebied.

 

This is not a quality photo (the distance to the calf was so far and there was not enough light - a thunderstorm was approaching) but it is a photo to tell something.  This is a calf with a very surprising fur : first time I see brown and black together  and this on a calf of which the basis obviously is a Belgian white-blue dikbil.  That makes the cow on the photo an aunt I think.  She looks like a very light colored Blonde d’Aquitaine (which is a breed that is the recent result of getting together three different breeds in the South-West of France). 

And so to see, breeding is going on : dikbil x Blonde d’Aquitaine is my guess for this calf.

If you wonder why the barn in the background is so neglected, it’s given up because we are here in the range of the port of Antwerp where expansion does not seem to have boundaries and a polderlandscape is turned into an industrial port area.

00:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: polder, zoogdieren, koeien | |  Facebook

07-09-06

Rest - Rust

 

Busy times here, so I choose to post a relaxing sea photo. 

Het zijn hier drukke dagen.  Daarom kies ik maar even voor een ontspannende zeefoto.

00:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (7) | Tags: vogels, kust | |  Facebook

05-09-06

The cow jump - De koeiensprong

 

The heifer jump - at least 700 kilos (1540 pounds) in the air for one moment - that I just missed.

De sprong van de vaars - minstens 700 kilo even de lucht in - die ik mistte.

 

P.S. Where enough nature is available, starling places to sleep are not of any nuisance to people - most of them (people, not starlings) don’t even know then that there is such a place to sleep.

P.S. Waar er genoeg natuur voorhanden is, zijn slaapplaatsen van spreeuwen op geen enkele manier hinderlijk voor mensen - de meeste (mensen, niet spreeuwen) weten dan zelfs niet dat er zo’n slaapplaats is.

 

Check in 15.000 !

00:25 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: koeien, zoogdieren, polder | |  Facebook

04-09-06

More starlings - Nog meer spreeuwen

 

Zoals AG inschatte waren er ongeveer 5000 spreeuwen in de foto van gisteren en dat was slechts ongeveer één derde van de hele zwerm.  Ik kreeg zelfs de hele groep niet op één foto.

En wanneer ze dan tenslotte neerduiken (hier in een rietveld waarin ze volledig verdwijnen, ze slapen graag veilig verstopt), is het alsof het veld hen volledig opzuigt, ze gaan erin als een hoos.

 

 

As AG estimated there were about 5000 starlings in yesterday’s photo and that was only about one third of the whole group.  I didn’t even get the whole group in one photo.

And then when they finally dive down (here in a reed field in which they completely disappear, they like to be safely hidden), it is as if the field is sucking them up, they go in as a whirlwind.

 

00:48 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: vogels | |  Facebook

03-09-06

Air show (Kieldrecht)

 

 

The best air show : the sleep flight of starlings (from the end of the summer on they get together with thousands every evening to sleep together and before bedtime they fly together). It is so overwhelming and joy giving. 

 

De beste air show : de slaapvlucht van spreeuwen (vanaf het eind van de zomer komen ze elke avond met duizenden samen en voor het  bedtijd is in hun gemeenschappelijke slaapplaats vliegen ze samen).  Dit zo overweldigend en vreugdegevend.

01:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: vogels | |  Facebook

02-09-06

Traffic victim - Verkeersslachtoffer

 

After the wounded Sparrow hawk, this time I saw a Polecat (Mustela putorius) that couldn’t use his back legs anymore, he must have been caught on the road or by a farmer’s machine on the field. 

This is one (didn’t want to bother him more) snap shot using a flash (Polecats are mainly active during darkness). I did a fast correction on the reflecting eyes. 

I'll post a happier image tomorrow.

 

Na de Sperwer met de gebroken poot, kom ik nu een Bunzing tegen die zijn achterlijf niet meer kan gebruiken, is waarschijnlijk door een voertuig gepakt op de weg of door een landbouwmachine op de akker. 

Dit is één (ik wilde het diertje niet meer storen) snapshot met gebruik van een flash (Bunzingen zijn overwegend actief tijdens de duisternis).  Ik corrigeerde nog snel de reflecterende ogen.

Morgen zal ik een vrolijker plaatje posten.

00:50 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: de putten, zoogdieren | |  Facebook