14-11-06

De photoshop eekhoorn resultaten - The photoshop squirrel results

Flanders-inside-nov2006-squirrel-origineel Flanders-inside-nov2006-squirrel-H

Weet je nog : de pratende eekhoorn en mijn vraag om de foto te verbeteren met Photoshop ?

1. Zeven photoshoppers begonnen direct met vanalles te verbeteren en verdienen daarvoor allemaal een proficiat ! Alle resultaten posten zou mijn blog tot schildpadsnelheid vertragen, vandaar een selectie die je hopelijk toch enig idee geeft.

Links boven = de originele foto.  Rechts boven = een eerste poging van mezelf (een boel mogelijkheden ziende, maar nog niet wetende hoe) om een startpunt te markeren.

 

Remember the talking squirrel and my question to photoshop it better ?

1. Seven photoshoppers started right away to make things better and therefore all deserve congrats !   Posting all the results would slow down my blog to turtlespeed, so I made a selection that will give you at least a certain impression.

Top left = the original picture, top right = a trial of myself (seeing a lot of possibilities but not knowing how to do it yet) because I want to mark a starting point.

 

Flanders-inside-nov2006-squirrel-Han

 

Ziehier het werk van Han, mét een knipoog.  Ja, kijk maar eens goed : hij plakte warempel een andere eekhoorn in de boom. 

This is the work of Han, with a wink ! yes, look closely : he pasted another squirrel in the tree.

 

Flanders-inside-nov2006-squirrel-Faustina

 

En de winnares is Faustina.  Ze deed een boel aanpassingen (al de overbelichte delen zijn gecorrigeerd, de kleuren aangepast, er is zelfs een takje gesnoeid dat wat in de weg zat, …)   

 

2. Twee photoshoppers zagen geen mogelijkheden “van een slechte foto kan je er geen goede maken” 

3. Twee photoshoppers wisten dat het beter kon, maar achtten er zich zelf niet bekwaam toe of dachten dat het niet goed genoeg zou zijn. 

4. Eén photoshopper raadde aan om van de foto te genieten zoals hij is (de opwinding van het moment, de uitdrukking van de eekhoorn, het feit dat het nu eenmaal een donker bos was bij avondschemering).  Ook een goede levensfilosofie, hé.

 

And the winner is Faustina.  She did a lot of adjustments (all the overexposed parts are corrected, the colors adjusted, she even cut back a piece of a branch,…).

 

2. Two photoshoppers didn’t see possibilities “a bad picture can’t be turned into a good one” 

3. Two photoshoppers believed it could be done, but not by them. 

4. One photoshopper advised to enjoy the photo as it is (the excitement of the moment, the expression of the squirrel, the fact that it was a dark wood and the evening was near).  Also a great outlook on life, don’t you think ?

14:48 Gepost door Hildegarde in Duitsland | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

Commentaren

Thank you! I am glad you liked it, I will still get around to sending you my process. I think it's a fun photo of a great memory.

Gepost door: faustina | 14-11-06

/ Is inderdaad nog leuk geworden zo ! Welwel, we hebben nog véél te leren ! Ook leuk om weten :-))

Gepost door: Ann | 14-11-06

interesting idea for this nice little guy.

Gepost door: Still | 14-11-06

Waarneer komt de volgende uitdaging? ;)

Gepost door: Han | 14-11-06

good job! Faustina did a great job.
I was one of the two who didn't want to start on this. I knew you could make this photo better, but you'd never turn it in to a TOP photo. So why bother spending a few hours or at least an hour in trying to pimp this photo up?
But nevertheless: great job, Faustina!
You have patience and courage.

Gepost door: pieterbie | 14-11-06

Knappe bewerkingen! Hoedje af voor alle mensen die het toch probeerden... het was verre van makkelijk!
En Han... tja, zo kennen we hem hé. Altijd met een grapje klaar *wink, big smile*

Gepost door: gerdaYD | 15-11-06

weer niet nondeju.....weer geen prijs! ik ga wel een staatslot kopen!!!

Gepost door: f r e d | 15-11-06

This is a funny challenge!
Amazed by the final results!

Gepost door: Sidney | 15-11-06

good job Han's choise was the right one I quess!! Funny stuf!

Gepost door: Javga | 15-11-06

De commentaren zijn gesloten.