31-12-06

Beste wensen - Best wishes

Flanders-inside-dec2006-wensen

Niets meer en niets minder dan

mijn allerbeste wensen voor 2007 aan jullie allen !

 

Nothing more and nothing less than

my very best wishes for 2007 to you all !

00:38 Gepost door Hildegarde | Permalink | Commentaren (15) | Tags: fantasie | |  Facebook

29-12-06

Nieuw en oud - New and old (snapshots, Antwerpen, Bokrijk)

Flanders-inside-dec2006-BeautyBeast

De laatste dagen van het jaar moet er echt teveel ineens gedaan worden of misschien had ik wat vroeger wat meer moeten doen ?  Kadootjes kopen : er blijven altijd één of twee personen op mijn lijstje staan waar ik werkelijk geen goed kado voor kan bedenken.  Maar zelfs Schone en/of het Beest moesten vandaag in Antwerpen nog snel op kadootjesjacht.

Too much has to be done during the last days of the year or maybe I should have done more earlier ? Buying presents : there always remain one or two persons on my list till the last, it seems I just can’t  find a good present for them.  But even the Beauty and/or the Beast were on a last minute shopping in Antwerp today.

Flanders-inside-dec2006-shoppingcenter

 

Ik deed een snelle test in het winkelcentrum (Grand Bazar Winkelcentrum, Antwerpen) : kan je daar foto’s nemen zonder op de vingers getikt te worden zoals wel gebeurde met Katherine in Florida ? Ja, hoor.

 

I took a quick test in the shopping mall (Grand Bazar Shopping Center, Antwerp) : can one take photographs in a mall without getting nailed as did happen to Katherine in Florida ? Yes, no problem.

 

Flanders-inside-dec2006-oudemuziek

 

Of heb je het liever zoals in de goede oude dagen ? Bokrijk (openluchtmuseum met historische gebouwen u welbekend) had avonden van de dwaallichtjes.  Een gemiddelde Amerikaanse woning heeft meer kerstlichtjes als dat ik lichtjes heb gezien in het hele park (bij wijze van spreken); we kunnen erg zuinig zijn met energie.  Het was dus aardig donker.  Duizenden bezoekers waren er toch door aangetrokken, schuifelden langs de paden, langs de heel oude huizen, aha daar waren drie muzikanten die oude muziekinstrumenten bespeelden ! (twee doedelzakken (er zijn meer dan 200 soorten en niet alleen Schotse) en in het midden een draailier)

 

Or do you prefer the old days ?  Bokrijk (open air museum of historic buildings) had  ‘dwaallichtjes’ nights ( jack-o’-lantern ? will-o’-the-wisp ?).  An average American house has more Christmas lights than I have seen lights in the whole park (so to speak), yes we can be sparing with energy.  So it was pretty dark.  Thousands of visitors however were attracted,  trudged along the paths, along the very old houses, aha there were three musicians playing old instruments ! (two bagpipes -there are more than 200 sorts of European bagpipes, not only the Scottish ones- and in the middle a hurdy-gurdy)

 

Flanders-inside-dec2006-schapen

 

En in de schapenstal was het ook best gezellig.

And in the sheep stable it was pretty cozy too.

23:52 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

28-12-06

In het donker stappen - To step into the dark (Villers-devant-Orval)

Flanders-inside-dec2006-donker

Laat me jou even terug meenemen naar Bois-le-Comte.  Voor we vertrokken zei mijn vriendin G. “en ’s avonds wandelen we dan door het bos (alarm : donker, geen verlichting) naar het dorp om iets te gaan drinken” en ik zei “Oh, ja ?” terwijl ik dacht “geen haar op mijn hoofd denkt daaraan”.  Als je nachtblind bent is het eerder dwaas om te willen gaan ronddwalen in het donker.  Maar G. is een strategische denker.  Dus zegt ze de eerste avond “kom, ik wil nog even een frisse neus halen, er ligt hier ook een verharde weg naar het dorp en die is nog maar 2 jaar oud en helemaal vlak, er is geen licht maar ik zal je leiden, we gaan arm in arm”.  En ja, het was helemaal waar, ik zag geen steek voor mijn ogen en stapte compleet in het ijle, maar onder mijn voeten zat een vlakke weg.  En we wandelden … twee kilometer, maar dan voelden we druppels.  De regen wachtte geduldig tot we weer terug binnen waren en dan goot het urenlang.  De volgende avond was de wandeling naar het café “ a piece of cake “ = een fluitje van een cent (= papgemakkelijk ?)

Let me take you back to Bois-le-Comte.  Before we left my friend G. said “and in the evening we will walk through the wood (alarm : DARK, NO LIGHTS) to the village for a drink” and I said “Oh, yeah ?” while thinking “I would not dream of doing such a thing” (in Flemish : there is not one hair on my head considering that).  When you’re nightblind it is rather foolish to want to stroll around in the dark.  But G. is a strategic thinker.  So the first evening she says “let’s go and get a fresh nose, there is also a road to the village that is only 2 years old and completely flat, there is no light but I will guide you, we will walk arm in arm”.  And yes it was true, I couldn’t see a thing and stepped in a complete void, but there was a flat road under my feet.  And we walked … two kilometers but then we felt drops.  The rain however waited patiently until we were inside and then it poured for hours.  The next evening the walk to the tavern was a piece of cake.

 

Flanders-inside-dec2006-weegschaal

 

Foto’s : in een typische Waalse taverne tijdens een stop bij het heenrijden naar Bois-le-Comte.  Hammen hangen te drogen op de zolder.

 

Photos : inside a typical Walloon tavern during a stop when driving to Bois-le-Comte.  Hams are drying on the attic.

 

Flanders-inside-dec2006-hammen

00:45 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (5) | |  Facebook

27-12-06

Nu in kleur - In colour this time (doedelzakspelers, Beveren)

Flanders-inside-dec2006-doedelzak-kleur

En wie zeker een Nederlander is ?  De eerste van rechts ! en op verzoek van Klaproos deze keer in kleur.  Misschien is jullie keuze ook wel goed, maar dat komen we niet te weten.  Mijn beide dochters hadden het goed.  Hun criteria : de grootste en een typisch Nederlands hoofd (?).

 And who is certainly a Dutchman ? The first one on the right ! and on special request of Klaproos this time in colour.  Perhaps your choise was a good one too, but we’ll never find that out.  Both my daughters had it correct.  Their criteria : the tallest and a typical Dutch head (?).

13:35 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (12) | |  Facebook

26-12-06

Doedelzak-kerst, Bagpipes-christmas (Beveren)

Flanders-inside-dec2006-doedelzak

Zaterdag even met de fiets naar Beveren (oei, ik had nog een verjaardagskado nodig voor één van mijn schoonzussen), strandde ik in een kerstmarkt.  Ik kwam meerdere kerstmannen tegen (en zij kwamen elkaar ook tegen : ho, ho, ho), maar dit had ik -, in Vlaanderen zijnde nota bene- niet verwacht.  Leuk voor één foto, maar dan : no no no, dat was buiten één van de doedelzakspelers gerekend, jij gaat erbij staan op de foto ! sprak deze man, nam mijn camera, waarschuwde me gelijk voor die oude (die er even oud uitzag als hijzelf) die zijn handen niet kan thuishouden, nam een foto, en nog één voor de zekerheid.  Deze hartverwarmend spontane praatjesmaker was … een Nederlander. De anderen stonden er wat bij te grinniken en zeiden niets (daarom denk ik dat dit Vlamingen waren).  Hoe dan ook, raad eens, gewoon voor het plezier ervan : wie denk jij dat de initiatiefnemer en zeker een Nederlander was ? Mijn oudste dochter had het van de eerste keer juist !

Last Saturday in a hurry with the bike to Beveren (forgot to buy a birthday-present for one of my sisters-in-law) I stranded in the Christmas market.  I met several Santa Clauses (and they met each other too : ho ho ho), but this I did not expect, being in Flanders by the way.  Nice for one photo, but then : no no no , one of the bagpipers said, you are going to be on the photo too !, took my camera, swiftly warned me for the old one (looking exactly as old as himself, by the way) who can’t keep his hands to himself and took a photo and another one, just to be sure.  This heartwarming spontaneous chatter was … a Dutchman.  The others just chuckled a bit and didn’t say a thing (so I suppose that were Flemings).  Anyway, make a guess, just for the fun of it : who was the initiative taker and certainly a Dutchman ?  My oldest daughter knew it at the first guess !

00:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

23-12-06

Kerstmarkt - Christmas market (de Brandt - Antwerpen)

Flanders-inside-dec2006-kerstmarkt

01:32 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (14) | |  Facebook

20-12-06

Sssssssssst (Abdij van Orval)

Flanders-inside-dec2006-leeszaal

Sssssssssst, ik ben in het scriptorium sinds zondag, teksten vertalen om vrienden te helpen.  Nu zucht ik boven een tekst over de macht van de grote drie : economie, politiek en het leger (mijn favorieten - geloof het niet).  En de kracht van liefde en vriendschap dan, vraag ik me af.  Maar ik zou me beter concentreren want de klok tikt. Je bent welkom om me af te leiden met jouw reactie.  Korte prettige onderbrekingen verhogen de werkefficiëntie !! (dit is een feit) Ik kijk er al naar uit om jullie weer te bezoeken van zodra de klus hier geklaard is.

Sssssssssst, I am in the scriptorium since Sunday, translating texts to help some friends.  Now I am sighing above a text about the power of the big three : economy, politics and the military order (my favorites - don’t believe it).  What about the power of love and friendship, I wonder.  But I better concentrate because the clock is ticking. You are welcome to distract me  by leaving a comment.  Short pleasant distractions increase the work efficiency !! (this is a fact)  I am already looking forward to visit you as soon as my job is done.

Flanders-inside-dec2006-abdijOvval5

 

Info : abdij van Orval. 

Bovenste foto : “Op het einde van de 17de eeuw was de refter hervormd tot een leeszaal”.  

Onderste foto : lees/schrijftafels in het museum in de kelders onder de kerk.

Info : Abbey of Orval.

Top photo : “At the end of the 17th century the refectory was transformed into a reading room”  

Bottom photo : reading/writing desks in the museum in the cellars under the church.

00:54 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

Making a comment on this blog

Attention : I get the impression that some visitors from over the ocean are experiencing a problem with commenting.  I think it might take some time before comments of certain states, countries ?? (I don’t know how it works) are placed on the blog by the provider.  Normally when you have typed your comment, you press the little frame “reageer” and you should see your comment appear at the top of the comment chain right away.

If you experience a problem with commenting (reacties) , please let me know.  If you need a translation to know how to make a comment, please let me know also.

00:49 Gepost door Hildegarde | Permalink | Commentaren (0) | |  Facebook

19-12-06

Bogen - bows (Abdij van Orval - Abbey of Orval)

Flanders-inside-dec2006-abdijOrval3

00:38 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (14) | |  Facebook

18-12-06

Abdij van Orval - Abbey of Orval

Flanders-inside-dec2006-abdijOrval1

 

I visited the mighty impressive ruins of the old abbey of Orval, and I saw that for some people there is a special attraction in what you can’t visit. 

 

Ik bezocht de machtig indrukwekkende ruïnes van de oude abdij van Orval, en ik zag dat er voor sommige mensen een speciale aantrekkingskracht zit in wat je niet kan bezoeken.

 

Flanders-inside-dec2006-abdijOrval2

00:54 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

17-12-06

Kijk altijd achterom - Always look back (Villers-devant-Orval)

Flanders-inside-dec2006-pad1

Ik liep niet verloren dankzij drie zaken : een stafkaart (en dat ik ze kan lezen) en twee geweldige raadgevingen van mijn vriendin G.  Ten eerste : ook al zegt de bijbel “Doe goed en zie niet om”, toch moet je altijd achterom kijken ! Als je naar een bepaalde plaats wandelt lijkt het vaak alsof je een duidelijk hoofdpad volgt.  Maar : andere paden vervoegen zich ongemerkt bij jouw pad en als je achterom kijkt, ziet het er zo uit !

I did not get lost thanks to three things : a topographic map (and that I can read it) and two great advices from my friend G.  First : although the bible says “Do well and don’t look back”, you always have to look back ! When you walk to a certain place, it often looks as if you are following one main path.  However : other paths are unnoticed joining your path and when you look back, it looks like this !

Flanders-inside-dec2006-pad2B

Aha, van welke weg kwam je weer ? Regel één : kijk altijd achterom en kijk hoe de weg eruit ziet als je terug wandelt.  Twee : als er een padenknooppunt is (zoals vijf paden die samenkomen), zet dan een stok tegen een boom op de weg je moet volgen om terug te gaan.  Zet die stok op een plaats waar hij niet kan omgelopen worden en steeds langs één bepaalde zijde (bv. altijd aan de rechterkant van het pad).  “Onredelijke” angst 3 = om verloren te lopen : je verliest de weg niet als je oplet ! En vooral als je fotografeert : vergeet de wereld (en welk pad je volgde, in welke richting ??) om je heen niet.

So, where did you come from ? Rule one : always look back and look how the path looks when you are returning.  Two : if there are complicated crossroads (such as five paths coming together), place a stick against a tree on the path that you have to follow back.  Do this on a place where it won’t be removed and on a certain side (e.g. always at the right side of the path).  “Unreasonable” fear 3 = to get lost when walking alone : you don’t get lost if you pay attention ! And especially when photographing : don’t forget the world (and the path you were following, in which direction ??) around you.

00:55 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (10) | Tags: bomen | |  Facebook

15-12-06

Boomnummers - Tree numbers (Gaume)

Flanders-inside-dec2006-boomnummer27

Juist over de grens, in Frankrijk, hebben sommige bomen een nummer, alsof de vogeltjes er een eigen adres hebben.

Just across the border, in France, some trees have a number, as if the birds have their own address there.

23:42 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (5) | Tags: bomen | |  Facebook

Beuk - Beech (Villers-devant-Orval)

Flanders-inside-dec2006-beuk

15:21 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (5) | Tags: bomen | |  Facebook

14-12-06

Jachttafereel - Hunting scene (Villers-devant-Orval)

Flanders-inside-dec2006-jacht1

Met een geplastificeerde stafkaart (dank je L.) op zak, begon ik mijn eerste wandeling.  Ik wandelde tien meter en daar zag ik deze boodschap “voor jouw veiligheid”.  Ik dacht : oh nee (herinner je mijn “onredelijke” angst : om tussen geweerschoten verzeild te raken).  Angstig las ik de datum : 16 december, opluchting : dat is niet nu, de kust (c.q. het bos) is veilig.  Op mijn terugweg - ondertussen is mijn vriendin G. erbij - genieten we van de “zone de silence” : we horen druppels van blaadjes en takjes vallen, we horen kleine vleugeltjes flapperen van bosvogeltjes die van de ene boom naar de andere vliegen, BANG !  We bevriezen terplekke, het hart klopt ons in de keel, dat was dichtbij ! We zijn niet bepaald fleurig gekleed, we dragen donkerbruin en mosgroen.  We beginnen luider te praten.  Ons zeer onveilig voelend, wandelen we verder.  Wij zijn nu vlakbij de grens met Frankrijk.  Dan horen we honden blaffen, mannen roepen, nog een BANG !

With a plasticized topographic map (thank you L.) in my pocket, I started my first walk.  I walked ten meters and there was this message “for your security”.  I thought : oh no (remember my “irrational”l fear 2 : to get in the gunfire of hunters).  Anxiously I read the dates : December 16, relief : that is not now, the coast (c.q. forest) is clear. On my way back - my friend G. has joined me - we enjoy the “zone de silence” : we hear drops falling from leaves and branches, we hear little wings flapping from forest birds flying from one tree to another, BANG ! We freeze, the heart leapt us into in the mouth, that was close ! We are not exactly dressed brightly, we wear dark brown and mossy green.  We start talking louder.  Feeling very unsafe, we walk further.  We are close to the border with France.  Then we hear dogs barking, men shouting, another BANG ! 

Flanders-inside-dec2006-jacht2

We zijn vlakbij een drijfjacht !! We speuren de omgeving af tot we meerdere jagers opmerken, ze zijn evenmin bepaald fleurig gekleed.  Kunnen ze ons horen ? Wellicht hebben ze oordopjes in ? Ze zijn gespannen en staan op scherp, klaar om te vuren.  We wachten en kijken, we wachten tot we zien dat de twee meest nabije jagers een tijd met hun gezicht in onze richting hebben gekeken, ze hebben ons gezien.  Dan roept één van de mannen “venez, venez”, we kunnen nu verder het pad afstappen.  Ze vertellen ons welke weg we mogen nemen.

We are close to a battue !! We “hunt” the surrounding area until we notice several hunters, they are not wearing bright colors either.  Can they hear us ? Probably they have earplugs in ? They are tensed and alert, ready to fire their gun. We wait and observe, we wait until we have seen that each of the two closest hunters has had his face in our direction for a while, they have seen us.  Then one of the men shouts “venez, venez”, we can walk down the path now.  They tell us which path we can take.

Flanders-inside-dec2006-jacht3

“Onredelijke” angst 2 = om tussen geweerschoten terecht te komen of in de loopweg van everzwijnen : gegrond verklaard.

“Unreasonable” fear 2 = to get in the gunfire of hunters or in the runway of wild boars : pronounced reasonable.

00:57 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (12) | |  Facebook

12-12-06

La ferme du Bois le Comte, Villers-devant-Orval

Flanders-inside-dec2006-BoisLeComte2

Ik verbleef voor een lang weekend in de boerderij van Bois le Comte : een centrum met spirit en met een hart in de volle natuur.  Je vindt het allemaal op hun werkelijk complete site : Bois le Comte.  Dat mensen zo’n investering doen om dit project waarvan elk aspect ecologisch en milieuvriendelijk is te realiseren vervult me met diep respect.  De zeer geoorloofde half-pension prijs bevat !!! ontbijt en een 3 gangen diner van energetisch bereid biologisch voedsel (vegetarisch) dat vol verrassingen zit en heerlijk smaakt.  Er is niets kunstmatig aan deze plaats, het is back to basics maar met alle basisnoodzakelijk comfort (geen GSM-verbinding, maar er is telefoon), het is allemaal erg puur en werkelijk een ideale plaats om je energie bij te vullen, te ontspannen, terug in contact te komen met je innerlijke zelf, zuivere lucht in te ademen en te genieten van de natuur en van menselijke warmte.  Einde van de reclame, een reclame die voor de verandering helemaal waar is.  Onredelijke angst 1 (zie vorige) = om gehersenspoeld te worden : gegrond verklaard en ik voel me bovendien vol van energie. 

Nota voor mensen met allergie.  Code : veilig, een hypo-allergene plaats : geen tapijten, geen gordijnen, geen geuren die ademhalingsproblemen veroorzaken, het eten is klaargemaakt met bronwater, als je speciale dieetwensen hebt doen ze hun best om daar voor te zorgen, je kan alles vragen over de ingrediënten, de voedselkeuze is erg groot.  Als je allergisch bent aan wol : breng dan je eigen dekbed of deken mee.

 

I stayed for a long weekend in the farm of Bois le Comte : a centre with spirit and with a heart in full nature.  You can find it all in English on their really complete site : Bois le Comte.  That people made the investment to realize this project of which every aspect is ecological and environmental friendly fulfills me with deep respect.  The very fair half-board price includes !! breakfast and a 3 courses dinner of energetic prepared organic food (vegetarian), which is full of surprises and tastes wonderful.  There is nothing artificial at this place, it’s back to basics but with the necessary comfort (no cell phone connection, but there is telephone),  it is all very pure and indeed an ideal place to refill your energy, to relax, to get in touch with your inner self again, to breath pure air and to enjoy nature and human warmth.  End of the commercial, a commercial which is for a change all true. 

Irrational fear 1 (see previous posts) = to get brainwashed : pronounced reasonable and I feel full of energy too. 

Note for people with allergy.  Code : safe, a hypo-allergen place : no carpets, no curtains, no smells that cause breathing problems, food prepared with water from a source, if you have special dietary requirements they do their best to take care of that, you can ask info about the ingredients, the choice in food is very large.  If you are allergic for wool : bring your own quilt or blanket with you.

 

Flanders-inside-dec2006-BoisLeComte1

13:25 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

11-12-06

Terug - Back

Flanders-inside-dec2006-mist

I am back, lots to tell and I want to visit all of you, but house keeping shores and mom things first.  The forest was enchanting, the stay energizing.  A commercial follows. 

 Ik ben terug, veel te vertellen en ik wil jullie allemaal bezoeken, maar eerst huishoudklusjes en moederdingen.  De bossen waren betoverend en het verblijf vitaliserend.  Een reclamelogje volgt. 

12:23 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (10) | Tags: bomen | |  Facebook

07-12-06

Villers-devant-Orval (een satire, a satire) (photo : Germany)

Flanders-inside-dec2006-bos2

Ik ben weg voor een lang weekend in Villers-devant-Orval in de provincie Luxemburg in het zuidelijkste puntje van België.  Ik ga er verblijven in een centrum met (een) spirit.  Ik vergezel een vrij avontuurlijke (zacht uitgedrukt) vriendin, die daar werk te doen heeft tijdens de dag.  Ik heb irrationele angsten : dat ik zal verdwalen in het bos (en de GSM werkt er niet, zo zegt men op de site van het centrum), om in een kogelregen terecht te komen van jagers of op het tracé van rennende everzwijnen, dat ik zal vallen, dat het centrum iets tussen een sekte en een Amish gemeenschap blijkt te zijn (opmerking : hoe alternatief ook, ze zijn duurder dan een vier sterren golf hotel in Spanje, maar als je lakens op je bed wil, moet je wel 10 Euro opslag betalen en je bed zelf opmaken), dat ik een allergieprobleem zal hebben (dit is niet onredelijk), … Waarom dergelijke angsten ? Ik weet het niet, ze zijn onredelijk, maar dat ik daar op mijn eentje op een onbekende plaats in de middle of nowhere zal rondtrekken zonder GSM verbinding en zonder een ander vervoermiddel dan mijn voeten (we carpoolen erheen met een derde persoon die ik niet ken) speelt een rol.  Ah, een tel.nr. van een taxi, dat kan helpen.  “Hallo, kan u mij komen halen ?” (mis, dat moet in het frans “eh, vous pouvez …”) “Waar bent u ?” “In de middle of nowhere” …  Maar als ik terug geraak, dan zal ik lachen met mijn onredelijke angsten …. tenzij ik ondertussen gehersenspoeld ben in het centrum.

I’m off for a long weekend in Villers-devant-Orval in the province Luxembourg in the south of Belgium. I’m going to stay in “a centre with (a) spirit”. I am accompanying a rather adventurous (this is an understatement) friend, who has work to do there during the day.  I have irrational fears : to get lost in the forest (and cell phones don’t work there, the centre site says), to get in the gunfire of hunters or in the runway of boars, that I will fall, that the centre is something between a sect and an Amish community (remark : no matter how alternative, they are more expensive than a 4 star golf hotel in Spain, but if you want sheets on your bed you have to pay 10 Euro extra and make up your own bed), that I will have an allergy problem (this is not an irrational one), …  Why those fears ? I don’t know, they are irrational, but that I will be wondering around on my own in an unknown place in the middle of nowhere with no cell phone connection and that I have no other means of transportation but my feet (we carpool with a third person that I do not know) is part of it.  Ah, a taxi number, that might help.  “Hello, can you come and get me ?” (wrong, it must be in french “eh, vous pouvez …”) “Where are you ?”  “In the middle of nowhere” ….. But if I get back, I will laugh with my irrational fears …  unless meanwhile I am brainwashed at the centre.

23:00 Gepost door Hildegarde in Duitsland | Permalink | Commentaren (11) | Tags: bomen | |  Facebook

06-12-06

Kerstgedoe - Christmas fuss (kerstboom)

Flanders-inside-dec2006-kerstboom

Aangezien Ces en KJ zo ijverig bezig zijn met versieren voor de kerst, is het moeilijk om niet meegesleept te worden.  Dus haalde ik deze avond de altijdgroene kerstboom van de zolder : made in China, 1.80 m. hoog en de doos zegt dat het een Canadese donkergroene is.  En ik heb versierd (?), gedecoreerd (?).  Sta me toe te fluisteren dat ik me nog helemaal niet Kerstmis - winter - sneeuw - gezellig bij de haard … voel.  In februari ja, dan zou ik dat wel verwelkomen omdat we dan in zo’n lange donkere koude periode zitten (nou ja, zo was het vroeger toch - in de winter van 1986 toen mijn oudste dochter werd geboren was het zelfs -22°C, maar dat was wel één van de koudere winters van die eeuw - maar hoe het dit jaar gaat zijn met die klimaatswijziging ?)

 

Since Ces and KJ are so diligent busy with decorating for Christmas, it’s hard not to get dragged along.  So I got the evergreen Christmas tree off the attic last evening : made in China, 1.80 m. high and the box says it is a Canadian dark green.  And I decorated.  Allow me to whisper that I don’t feel like Christmas - winter - snow - cozy by the fire … yet.  In February yes,  then I would welcome it, since we are in the middle of a cold and dark period  then (well, that’s how it used to be - in the winter of 1986 when my eldest daughter was born it even was -22°C, but that was one of the colder winters of the century - but what it’s gonna be this year with the climate change ?).

23:01 Gepost door Hildegarde in Duitsland | Permalink | Commentaren (15) | Tags: bomen | |  Facebook

04-12-06

Wandelen langs de rivier - Walking along the river (Doel, border Belgium - the Netherlands)

 

Flanders-inside-dec2006-grens
 

Ik wandel langs het natuurreservaat “Schor Ouden Doel” (brakwaterschor langs de Schelde).  Ik wandel tot aan de grenspaal.  Als ik bovenop de dijk verder wil, klim ik over het hek (het hek en het raster zijn er enkel voor de schapen).  Ik gidste eens een groep medewerkers van Birdlife International en daar waren verschillende Oost-Europeanen bij.  Hun grootste plezier was heen en weer fietsen over de grens, in volledige vrijheid, en schaterlachend.  Een man steekt me voorbij met zijn brommer.  Aan de grens parkeert hij.  Hij zit bovenop de rugleuning van de bank en kijkt naar de schepen die voorbij varen.  Hij maakt geen oogcontact.  Ik klim niet over het hek.  Ik kijk naar een Bruine kiekendief die laag over het riet vliegt en ik keer om.  Er staan banken langs het reservaat omdat ik dat initiatief nam.  De “ik” is weggevlogen in de wind, maar de banken staan er.  Op de volgende bank zit een moeder met een kleuter.  Het kindje heeft op een klein fietsje de hele weg tegen de wind in op de dijk gefietst, nu rust hij, op een andere bank waarvan de “ik” weggevlogen is, maar die er staat voor zovele bezoekers, die allemaal hun eigen reden hebben om te wandelen langs de rivier.

 

I walk along the nature reserve “Schor Ouden Doel” (brackish marches along the river “de Schelde”). I walk as far as the boundary marker.  If I want to walk further on top of the dike, I climb over the gate (the gate and the fence are there only for the sheep).  I once guided a group of people of Birdlife International, among them were some people of East-European countries.  Their biggest pleasure was to bike back and forth over the border, in complete freedom, laughing out loud.  A man passes me with his motorbike.  At the border he parks.  He sits on top of the back of the bench and watches the boats pass by.  He does not make eye contact.  I do not climb over the fence.  I watch a Marsh harrier flying low above the reed and I walk back.  There are benches along the reserve because I took that initiative.  The “I” is blown away in the wind, but the benches are there.  On the next bench there is a mother with a little kid.  The kid has been biking on his little bike on the dike against the wind, now he’s resting, on another bench of which the “I” is blown away, but that is standing there for so many visitors, all walking along the river for their own reasons.

23:44 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (11) | Tags: schor ouden doel | |  Facebook

03-12-06

Gorge(l) in het KMSK (Royal Museum of Arts, Antwerpen) II

 

Flanders-inside-dec2006-mozaiek

Helaas, ik kan niets tonen van wat er binnen te zien was bij deze tentoonstelling, er mochten geen foto’s genomen worden.  Er waren schilderijen, foto's en opstellingen. Bij een volslagen donkere opstelling in de kelders, achter zware gordijnen die het laatste spatje licht wegnamen, ging je schuin naar beneden om uit te komen in een zwarte ruimte waar vanop verschillende plaatsen stemmen werden afgespeeld.  Ik ben vergeten te luisteren wat ze zeiden in het engels omdat ik tezeer bezig was met de donkerte en met het onderdrukken van een kinderachtige reflex om tegen de andere onzichtbare bezoekers te zeggen : wees voorzichtiger, in het midden zit een gat in de grond.  Of de tentoonstelling de moeite (en acht Euro) waard was, daar ben ik nog niet uit.  Wat maakt voor jou een tentoonstelling de moeite waard ? Is één kunstwerk dat je in vervoering brengt op een hele tentoonstelling voldoende ? Of drie die je wel mooi vindt ? Of is iedere tentoonstelling sowieso een verrijking omwille van de nieuwe indrukken die je opdoet en doordat je nadenkt en je een mening vormt ? Speelt gezelschap een rol, iemand waarmee je indrukken kan vergelijken ? Maakt een dure entree je kritischer ?  Kijk je actiever als je mag fotograferen ?

Alas, I can not show you what there was to see inside at this exhibition, no photographing allowed.  There were paintings, photos and set ups. At a complete dark set up in the basement, behind heavy curtains that took away the last spot of light, you went down sloping to end in a black room, where at several places voices were played.  I forgot to listen to what they said in English because I was too busy with the darkness and with suppressing a childish reflex to say to the other invisible visitors : be more careful, in the middle is a hole in the floor.  I don’t know yet if the exhibition was worth while (and worth eight Euro).  What makes an exhibition worth while for you ? Is one work of art that throws you in ecstasies enough ? Or three that are OK ? Or is any exhibition an enrichment anyhow because of the new impressions you get and because you think and form an opinion ? Does company matter, someone to compare your impressions with ? Does an expensive entrance fee make you more critical ? Do you look more active if you’re allowed to photograph ?

 

Flanders-inside-dec2006-kmsk

 

Het watervlak is ook een deel van de tentoonstelling : “door een spleet trekt het water traag weg en welt weer op, vrouwelijke versie van de mannelijke spuitspontein”.  Tja…  Tekst en uitleg bij kunst : nodig of doe je het zonder ?

 

The water surface is also part of the exhibition “through a chink the water slowly pulls away and wells up again, female version of the male spouting fountain” Oh well …  Text and explanations of art : necessary or not for you ?

00:38 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (16) | |  Facebook

02-12-06

Gorge(l) in het KMSK (Royal Museum of Arts, Antwerpen)

Flanders-inside-dec2006-KMSK-beneden
 
Naar beneden voor kunst die je bij de keel grijpt … of niet.  Morgen meer hierover.

 

Going down for art that takes you by the throat... or not.  More about it tomorrow.

01:43 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

01-12-06

Meer wijn - Bring in more wine (Wilhelmshöhe, Kassel, Germany)

Flanders-inside-nov2006-Kassel-beelden

Het is bijna winter (waarschijnlijk ? we hadden juist de warmste november ooit sinds de registratie van temperaturen) : tijd om de mannen binnen te halen.  I denk dat ze een feestje hebben. “Breng meer wijn !” En laat de leeuw best buiten.

 

It’s almost winter (probably ? we just had the warmest November ever since registration of temperatures) : time to get the men inside.  I think they are having a party.  “Bring in more wine !” And let’s leave the lion outside.

 

Flanders-inside-nov2006-Kassel-leeuw

00:19 Gepost door Hildegarde in Duitsland | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beelden | |  Facebook