23-01-07

Go West ! (Melsele)

Flanders-inside-jan2007-GoWest2

Ik wist het wel, maar realiseerde me nooit echt dat er zoveel Vlamingen naar Canada geëmigreerd zijn, ook mensen van mijn eigen dorp.  Ze gingen in vier golven : 1880-1896, 1896-1914, 1925-1930 en 1948-1957.  Het was niet te kenmerken als miserie-emigratie.  Ze vertrokken allemaal om een groter inkomen te verwerven, maar velen hadden genoeg geld om direct een eigen landbouwbedrijf of een fabriek te starten en Vlamingen zijn harde werkers. 

Flanders-inside-jan2007-GoWest5

De Vlaams-Canadese Vriendenkring kon de hand leggen op de tentoonstelling “Go West !” die gemaakt was in opdracht van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen.  Zij had haar tournee gedaan en stond eigenlijk op de rand om gedumpt te worden.  Stel je voor : al die schitterende fotowanden, een gigantisch grote kaart van Canada op hoogkwalitatief materiaal gedrukt, de infoborden, … Goh, dat moet veel geld gekost hebben.  Jawel, zelfs twaalf keer zoveel als wat ik als veel geld beschouw voor een tentoonstelling.  Maar ze is nu gered en in goede handen. 

Flanders-inside-jan2007-GoWest3

In de kapel van het oude klooster van Melsele, die ooit haar eigen boerderij, boomgaard en pensionaat had en waar ik in de dagen van de laatste kloosterzusters naar school ben geweest, hebben ze de tentoonstelling “Go West” opgesteld.  Het is een komen en gaan van bezoekers en allemaal hebben ze een verhaal dat hen verbindt met Canada.  Ik kom er de schoenmaker tegen en die had een neef die naar Canada ging.  Hij kocht er 60 hectaren land en begon met het bouwen van zijn huis toen er een Indiaan langskwam. (Ik dacht : oh oh, dat gekochte land was waarschijnlijk in het echt van die Indiaan, maar neenee)  De Indiaan zegt : dit is geen goede plaats om je huis te bouwen want in het voorjaar verandert deze plaats in een stroom en loopt alles onder.  De Vlaming luistert en bouwt zijn huis op hoge grond en in de lente ziet hij een stroom van water vloeien en zijn huis is veilig.  En dan zijn er verhalen over beren en bizons, en de mooiste en grootste natuurgebieden, … Ja, voor mij is dat OK, wanneer vertrekken we ?

 

Flanders-inside-jan2007-GoWest6

 

I knew but I never really realized that so many Flemings emigrated to Canada, people of my own town too.  They went in four major periods : 1880-1896, 1896-1914, 1925-1930 and 1948-1957.  It was not in essence a misery-emigration.  They all left to make a bigger income, but many had enough money to start a farm or a factory right away and Flemings are hard workers.  The Flemish-Canadian circle of friends could lay hands on the exposition “Go West !” which was made in order of the Provinces of East- and West-Flanders.  It had done its tour and was close to get dumped.  Can you imagine : all these magnificent photowalls, a giant map of Canada printed on excellent material, the info boards, …  Wow, that must have cost a lot of money.  Yes, even twelve times as much as what I consider a LOT of money for an exhibition.  But it is saved and in good hands now.

 

Flanders-inside-jan2007-GoWest4

In the chapel of the old convent of Melsele, which once had her own farm, orchard and boarding school and where I went to school in the days of the last convent nuns, they set up the exhibition “Go West !”.  It is a coming and going of visitors and everyone has a story that connects with Canada.  I meet the shoemaker who had a cousin that went to Canada.  He bought 60 hectares of land there and was starting to build him a house when an Indian passed.  (I thought : oh, oh, he has bought land that was in fact belonging to the Indian, but no no) The Indian says : you better don’t build your house here because now this place is dry but in spring this place becomes a stream and is all flooded.  The Fleming listens and builds his house on high ground and in spring he sees a stream of water flowing and his house is safe.  And then there are stories about bears and buffalo’s, and the most pure and large nature area’s, …   Yes, OK for me, when are we leaving ?

Flanders-inside-jan2007-GoWest7

20:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (13) | Tags: melsele | |  Facebook

Commentaren

Uncommon Depth We still have Indians, bears, buffalo, and large areas of wilderness. But we've also got cities with over a million people. Nice to see this display preserved. It is a good piece of our history as well as yours.

Gepost door: Roberta | 24-01-07

Ik wist hier niets van af... waarschijnlijk was ik aan het slapen tijdens de geschiedenis les! ;-)

Gepost door: Sidney | 24-01-07

i cannot get over how wonderful your photographs are! i'd like to know what brings you to such beautiful and historic places.

ps i think you are a searching soul like me. i appreciate it.....

Gepost door: kj | 24-01-07

harde werkers...?? toch eens aan jerommeke vragen.
zeer fraaie plaatjes!!

Gepost door: f r e d | 24-01-07

Very courageous people, those emigrants. They knew that they would never see Belgium (or the Netherlands) and the family again. There was no telephone or internet. No social security, just hard labour. No Canadian was willing to speak Flemish or Dutch, they HAD to learn English. I like the stories of those early adventurers very much.

Gepost door: Wieneke | 24-01-07

wauw ja. hildegarde,
dat is super om te zien zeg, ik ga meteen mee, ben wel in voro een grote verhuizing en héél erg vrij wonen op 60 ha land:-))
wat is de taakverdeing??

het lijkt me een heel bijzondere ten toonstelling
groetjes
klaproos

Gepost door: klaproos | 24-01-07

Goéd dat dit gered is! En goed dat zovelen deze tento nu kunnen zien...
Niet alleen mugreerde men naar Canada, maar ook naar andere oorden met exotisch klinkende namen:
“Wie goat er mee noar Verapas?
Doar moete wij niet wirke
Eten en drenke op eu gemak,
Sloape gelijk een virke.”
Maar meestal was het wél geen Eldorado die heb daar wachtte....

Vandaag is het inderdaad gedichtendag, Hildegarde! *wink, big smile*

Gepost door: gerdaYD | 25-01-07

Nice Thanx for this, i love traveling back in time. Great shots, I really like those suitcases and 'lakeview house...'

Gepost door: javga | 25-01-07

ik vind de foto met de valiezen erg knap: zeer helder en kontrastrijk, en met een sterk dieptezicht --> vooraan de muur, de valiezen in het midden en achteraan de fot

Gepost door: johan | 26-01-07

De valiezen-foto is vree wijs ! Verrassend van compositie.

Gepost door: Ann | 26-01-07

ramen die verlichte ramen vind ik bijzonder mooi gevangen hoor!

Gepost door: pieterbie | 26-01-07

Sherri These are truly some nice photos of a beautiful structure. I feel like I've been there.

Gepost door: Sherri | 27-01-07

lovely photos, as always; and i've always had a soft spot in my heart for canadians. when the iranians were holding americans hostage, canadians risked their own lives to hide our people in their embassy and sneak them safely out of the country. probably some of them were flemish!

Gepost door: katherine | 29-01-07

De commentaren zijn gesloten.