28-02-07

Abdij van Villers (Villers-la-Ville)

Flanders-inside-feb2007-abdijVillers1

De griep heeft me in haar greep of een verkoudheid met een mokerslageffect, daarom denk ik dat het griep is.  Met enige vertraging zijn hier de ruïnes van de Abdij van Villers : 850 jaar geschiedenis liggen er aan je voeten, 30 hectaren groot, zeer indrukwekkend.  Ik pikte niet veel op van de geschiedenis omdat ik moest kiezen tussen een paraplu en een camera of een audiogids, en ik koos mijn camera, ook al was er geen zonlicht dat inviel door de kaders van de ramen van de kerk en door de verdwenen daken van de vele gebouwen en dat het werkelijk magnifiek zou hebben gemaakt.

 

The flu got me in her grip or a cold with a sledgehammer blow effect, so I think that’s a flu.  With some delay here are the ruins of the Abbey of Villers : 850 years of history at your feet, 30 hectares big, most impressive.  I didn’t pick up much of the history because I had to choose between an umbrella and a camera or an audioguide, and I chose my camera although I missed the sunlight falling through the frames of the church windows and through the missing roofs of the many buildings, to make it really magnificent.

 

Flanders-inside-feb2007-abdijVillers2

22:15 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (19) | |  Facebook

26-02-07

Taverne du Moulin (Villers-la-Ville)

Flanders-inside-feb2007-tavernedumoulin

Als het hard regent (of als het regent in je hart), is het prettig om een schuilplaats te vinden.  Ik vlucht in de Taverne du Moulin en ik glijd honderden jaren terug in de tijd (daar vertel ik je later meer over).  Als ik naar buiten kijk, zie ik een duif die ook beschutting vond.  (Tussen haakjes : het regent momenteel niet in mijn hart, maar ik vond de beeldspraak leuk.

When it is raining hard (or when it is raining in your heart), it is nice to find shelter.  I flee into the Taverne du Moulin (The Mill Inn) and I glide several hundreds of years back in time (I’ll tell you about it later).  When I look outside I see a dove who is taking shelter too.  (Btw : it is not raining in my heart right now, but I liked the metaphor.)

 

Flanders-inside-feb2007-duif

14:17 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (18) | Tags: vogels, regen | |  Facebook

24-02-07

Bloemenkind - Flower child

Flanders-inside-feb2007-bloemenkind

 

In Antwerpen is er die bloemenwinkel waar er rozenblaadjes aan de ingang liggen alsof ze er onbedoeld gevallen zijn.  Dit trekt me aan als een kolibrie tot kamperfoelie of in plaatselijke termen als een vlinder tot lavendel.  Een klein meisje verzamelt de blaadjes, springt omhoog in de lucht en de blaadjes dwarrelen over haar neer.  Ik probeer dit te vast te leggen, maar te laat : de moeder komt uit de winkel en ze vertrekken.  Ze ziet me, geknield met mijn camera en ik gebaar en zeg 4 woorden : “Dat was zo mooi !”  Ze begrijpt dat ik miste en met slechts enkele woorden stuurt ze haar dochtertje terug om dit nog eens te doen.  En ik klik 8 foto’s van benen en laarzen en mantels.  Acht.  Dan stopt de stroom van voorbijgangers in beide richtingen omdat ze het strooiende meisje hebben gezien en mij proberend om te fotograferen. Maar het is al voorbij. En het meisje glimlacht en ik glimlach en de moeder glimlacht.  En ik heb een wazige foto (dus heb ik neervallende blaadjes gefotoshopt), maar het was zo betoverend.  En ik ben zo blij dat ik het kind in mij niet verloren ben en ik hoop dat jij het ook nog hebt.

 

There is this flowershop in Antwerp where rose petals lay in the entrance as if they accidentally fell there.  It attracts me as a hummingbird to honeysuckle or in local terms as a butterfly to lavender. A little girl collects the petals, jumps up in the air and the petals whirl down over her.  I try to capture it, but I am too late : the mother comes out of the store and they leave.  She sees me, kneeled down with my camera and I gesture and say 4 words : “That was so beautiful !”  She understands that I missed and with only a few words sends her little daughter back to do it once more.  And I shoot 8 photos of legs and boots and coats.  Eight.  Then the stream of passer-bys stops in both directions because they have seen the girl strewing and me wanting to catch that. But it is already done. And the little girls smiles and I smile and the mother smiles.  And I have a blurry photo (so I photoshopped whirling petals), but it was so enchanting.  And I am so happy that I haven’t lost the child in me and I hope you still have it too.

 

Flanders-inside-feb2007-bloemenkind2

01:09 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (19) | Tags: planten | |  Facebook

22-02-07

De meesteres van de kauwen - The mistress of the jackdaws (kapel van Gaverland)

Flanders-inside-feb2007-kauwen

Probeer dat eens in zwart-wit en speel met het contrast, zei Javga.  En ja, de reeks foto’s die ik maakte van de kauwen op de torentjes van de kapel van Gaverland zijn er werkelijk perfect voor.  Terwijl ik uitprobeerde, kon ik niet weerstaan aan het blauw.  Te blauw ? Vertel het me.  En ik post deze foto hier na lang aarzelen want ik vrees dat dit gezien kan worden als een bevestiging dat ik op één of andere manier werkelijk de meesteres van de kauwen ben.  Zoals velen van jullie in een reactie op de vorige foto’s schreven, ben ook ik dol op kauwen; ik hou van hun capriolen, hun gepraat en hun uitgebreide sociale banden.  Maar evengoed en dit in 2007 worden deze vogels nog steeds geassocieerd met iets onbepaalds slechts en ik blijk diegene te zijn tegen wie dat gezegd moet worden (waarschijnlijk omdat ik jarenlang het gezicht was van de plaatselijke natuurvereniging).  Er zijn er te veel, die ZWARTE vogels, daar gaan slechte dingen van komen, …, ze nestelen in de schouw (klopt, plaats er een metalen net over), … Tof dat we niet meer in de middeleeuwen leven, hoera !! Ik heb zo’n gevoel dat ik daar gewaardeerd zou geweest zijn voor wijze raad, maar dat ik in slechte tijden ineens de heks zou kunnen zijn.  Eng.

Try it in black and white and play with the contrast, Javga said.  And yes, the series of photos that I made of the jackdaws on the towers of the Chapel of Gaverland, are just perfect for it.  While doing so, I couldn’t resist the blue.  Too blue ? Tell me.  And I post it here after some hesitation because I fear that it can be seen as a confirmation that I somehow really am the mistress of the jackdaws.  As many of you wrote here in a comment on the previous photos, I am also fond of jackdaws; I like their cutting capers, their talking and their elaborated social bonds.  But still and in 2007 these birds are associated with some undefined evel and I seem to be the one who must be told that (probably because I was the face of the local nature organization for many years).  There are too many of them, those BLACK birds, bad things are gonna happen, … , they nest in the chimney (true, put a metal netting over it), …  Great that we don’t live in the middle ages, hurrah ! I have this feeling that I would be appreciated for wise advice then, but that in bad times I at once might be the witch.  Creepy.

01:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vogels, melsele | |  Facebook

19-02-07

De wereld van de kauwen - The world of the jackdaws (Kapel van Gaverland)

Flanders-inside-feb2007-Brugge-kapelGaverland1

 

Treetops, rooftops and chimneys, chapeltops : there is the jackdaw’s world.

Boomtoppen, daknokken en schoorstenen, kapeldaken : daar is de kauwenwereld.

 

Flanders-inside-feb2007-Brugge-kapelGaverland2

00:46 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (18) | Tags: melsele, beelden, vogels, maria, kerk | |  Facebook

15-02-07

Een late Valentijn - A late Valentine

Flanders-inside-feb2007-Brugge-sneeuwridder

01:55 Gepost door Hildegarde in Brugge-architectuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: steekspel, fantasie | |  Facebook

14-02-07

Wat een klein kereltje kan doen - What a little fellow can do (Roodborsttapuit)

Flanders-inside-feb2007-roodborsttapuit

Het was een grijze winderige dag afgelopen zaterdag, met wat regenbuien erbij.  Bovendien was de lucht gevuld met het aanhoudende motorengebrul van illegale motorcrossers, net buiten het reservaat (het Groot Rietveld, Melsele-Kallo).  En dan breekt er ineens wat winters fel zonlicht doorheen en zit daar op een takkenhoop een mannetje Roodborsttapuit, een takje als uitkijkpost en dan telkens fladderen om een insectje te vangen en weer terug naar datzelfde plekje.  En warempel, mijn dag was goed.

 

It was a grey windy day last Saturday, with some rain showers too.  The air was filled with the continuous roaring of illegal moto-crossers, just outside the nature reserve.  And then, suddenly, some bright winter sunlight breaks through and there, on a bunch of kindling, sits a male Stonechat, a twig as his observation post, he flutters to catch a little insect and returns back to the same spot, again and again.  And really, that made my day.

13:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vogels | |  Facebook

12-02-07

Bloemen langs je weg - Flowers along your path

Flanders-inside-feb2007-klaprozenpoort

Neem even de tijd, heel even maar, om de bloemen te zien, langs je weg

vergeet de stenen, waaraan je je tenen stoot

kijk naar de bloemen, de vele bloemen, langs je weg,

geel, en wit, en rood.  (Taksandria)

 

Take some time, just a little time, to see the flowers, along your path

forget the stones, at which you stub your toes

look at the flowers, the many flowers, along your path,

yellow, and white, and red.  (Taksandria)

23:59 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (10) | Tags: planten | |  Facebook

11-02-07

47

Flanders-inside-feb2007-birthday

 

Vandaag word ik zevenenveertig. 

Deuren die zich openen, zal ik binnengaan.

Nieuwe wegen zal ik inslaan.

Door vriendschap zal ik mij laten leiden,

door schoonheid mij laten betoveren.

Mijn fantasie ga ik laten kiemen.

Mijn hart laat ik bewonen.

Met mijn voeten zal ik mij aarden. 

Zevenenveertig : magisch.

 

Today I become fortyseven.

Doors that open,  I shall enter.

New paths I shall follow.

I will let friendship lead me

and beauty enchant me.

My fantasy, I let it germinate.

My heart, I will let live in.

With my feet I will earthen me.

Fortyseven : magical.

 

Flanders-inside-feb2007-47

00:54 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (19) | Tags: fantasie | |  Facebook

09-02-07

Uitweg - A way out

Flanders-inside-feb2007-labyrint

Het is eenvoudiger een labyrint te vinden dan een uitweg.

It is easier to find a labyrinth than a way out.

Comenius

 

Inspired by AG (layers blending) and Roberta (blended composite) (laagstijl > opties voor overvloeien)

23:42 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (16) | Tags: fantasie, bomen | |  Facebook

08-02-07

Tulpen in de sneeuw - Tulips in the snow

Flanders-inside-feb2007-Brugge-sneeuw2

00:40 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (18) | |  Facebook

07-02-07

Brugge in de sneeuw - Bruges in the snow

Flanders-inside-feb2007-Brugge-sneeuw

Vandaag was ik in Brugge én het sneeuwde.  Van geluk gesproken !

Today I was in Bruges AND it snowed.  How lucky can one be !

00:47 Gepost door Hildegarde in Brugge-architectuur | Permalink | Commentaren (17) | |  Facebook

04-02-07

Kijkend naar beneden en naar boven - Looking down and up

Flanders-inside-feb2007-down

Kijkend naar beneden en naar boven.  Niet direct een uitstekende foto van de lucht, maar voor mij van betekenis omdat het eindelijk eens een dag was met zonlicht.  Meerdere vliegtuigstrepen scheuren de blauwe lucht; we zouden echt minder moeten vliegen (vervuiling) maar op hoog vliegen door een vriendschapsglimlach staan geen beperkingen.  En in die lucht : een wolk Wulpen, die me ook blij maken; ze roepen niet alleen hun eigen naam (wuu-liep), maar ze jodelen ook.  Wuu-liep, vlieg hoog en glimlach !

Looking down and looking up.  Not exactly a superb photo of the sky, but I like it because finally it was a day with some sunlight.  Several planelines tore the blue sky; we really should fly less (pollution) but on flying high because of a friendship smile there are no restrictions.  And in that sky : a cloud of Curlew’s, which make me happy too; they do not only call their own name (cur-lew), but they also yodel.  Cur-lew, fly high and smile !

Flanders-inside-feb2007-up

22:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: polder, de putten | |  Facebook

02-02-07

El Torcal de Antequera (Parque Natural, Andalucia)

Flanders-inside-feb2007-bergwand

23:10 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (13) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

01-02-07

Doe je het licht uit, schat ? - Switch off the lights, baby !

Flanders-inside-feb2007-lichtenuit

Vandaag 1 februari : van 19.55 tot 20.00 uur doen we (in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland) het licht uit omdat de VN  in Parijs een rapport over de  klimaatwijziging (de globale opwarming) bekendmaken.  Het is symbolisch, het is een futiliteit, maar het is (hopelijk) een massaal gebaar (de beheerders van het electriciteitsnet zijn paraat : massaal de lichten uit en dan terug aan is toch niet niks).  We zijn er ons dus van bewust en dat is één.  Nu nog twee : er iets aan doen en dat is een kwestie van willen.  Willen = kunnen. Er is genoeg menselijk brein aanwezig om uit te stippelen hoe we energie kunnen opwekken en gebruiken zonder gelijk de aarde te verpesten. 
Dus, doe je het licht uit, schat ?

Today February 1 between 19.55 and 20.00 h. we (in France, Flanders and the Netherlands) switch off the light because in Paris the U.N. make the rapport on climate change (the global warming)  public.  It is symbolic, it is a futility, but it is (let’s hope) a massive gesture (the directors of the electricity network are on stand-by : a massive switching off and on isn’t nothing).  So, we are aware of it, that’s one.  Now two : do something about it and that is a matter of wanting.  To want = to be able to.  There is enough human brainpower to work out how to produce and use energy without messing up the earth. 

So, will you switch off the light, baby ?

12:27 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (12) | |  Facebook