03-03-07

Levende geschiedenis - Living history (Kathedraal van Antwerpen)

Flanders-inside-maart2007-kathA4

Onlangs bracht ik een namiddag door in Antwerpen met mijn vriendin R. (zij is een kunstenares die schildert en beelden maakt).  “Laat ons de kathedraal bezoeken”, stel ik voor.  “Oh ja, lang geleden dat ik daar nog binnen was”, stemt ze in.  We gaan binnen met al onze zintuigen open voor indrukken en we praten zodat we snel gezichtspunten (historische achtergrondinfo, info over technieken en materiaal, persoonlijke ervaringen) aan elkaars visie kunnen toevoegen.  Omdat we op dezelfde golflengte zitten gaat zo’n uitwisseling erg snel en met weinig woorden en het is zo verrijkend, inspirerend en hartverwarmend.  Aan het koorgestoelte is er zo’n verfijnd houtsnijwerk dat alleen kijken niet genoeg lijkt te zijn.  “Wil je met me mee teruggaan ?”, vraagt R.  Ik heb niet meer woorden nodig om te begrijpen dat ze terug wil in de tijd en ik heb geen tijd nodig om erover na te denken.  “Oh nee : ziektes (vies en dodelijk), slechte levensomstandigheden (en de stank van al die stront en rook en slachtafval en resten, …), als vrouw heb je er weinig te zeggen, je bent er waarschijnlijk erg arm, en dan nog dit : het ene kind na het anderen ofwel geen sex”  “Maar als welgestelde mensen ?” “Neen, zelfs de positie van een rijke vrouw in die tijd is niet iets wat ik zou aankunnen.  En ik zou geen PC hebben (en niet kunnen bloggen)”  “Ja, maar je zou vakmanschap kunnen verwerven, een leerling kunnen zijn en jarenlang geïnstrueerd worden (wat in onze tijd ondenkbaar is), tijd krijgen om je materiaal en gereedschap te leren beheersen, en deel uitmaken van dit glorieuze project, dit meesterwerk zien groeien en omhoog rijzen.”  Ik doe mijn mond open om te zeggen “Jamaar, als vrouw zou je geen kans krijgen om dit te doen”, maar zij voorziet dit en benadrukt “Als mannen, we kunnen teruggaan als mannen !!”  En ik, die leef volgens het spreekwoord : “Bezint vooraleer ge begint en al doende denkt dan nog”, ik zeg impulsief : “Ja, ja OK”.  Licht flitst rondom ons, het voelt alsof mijn omgeving verdwijnt, ik hoor gehamer en de drukte van een bouwwerf, ik hoor stemmen die ik niet direct versta maar die enigszins bekend klinken, ik kan niet geloven wat ….  Maar hola, ik ga hier geen boek beginnen schrijven en ik wil absoluut een vrouw blijven !

 

Flanders-inside-maart2007-kathA5

 

Recently I spent an afternoon in Antwerp with my friend R. (she is an artist who paints and sculpts).  “Let’s visit the Cathedral”, I suggest.  “Yes, it is a long time since I have been in there”, she agrees.  We go in with all our senses open for impressions and we talk so we can immediately add views (historical background info, info about techniques and material, personal experiences) to each other’s way of seeing things.  Since we are on the same wave length such an exchange goes very fast and with few words and it is very enriching, inspiring and heartwarming.  At the choir aisle there is such fine wood carving that just looking does not seem to be enough.  “Do you want to go back with me ?”, R. asks.  I need no more words to understand that she wants to go back in time and I need no time to think about it.  “No way : diseases (filthy and deadly), bad living circumstances (and the smell of all that shit and smoke and offal and leavings …), having few rights as a woman, you are most likely to be very poor, oh yes : and one child after the other or no sex.”  “But as rich people ?”  “Oh no, the position even of a rich woman in those days is not something I could live with.  And I wouldn’t have a PC (and no blogging).”  “Yes, but you could acquire craftsmanship, to be a pupil and instructed for years (which is unthinkable in our present time), to get time to learn to master your material and tools and to be part of this glorious project, to see this masterpiece grow and rise.”  I open my mouth to say “But hey, as a woman you wouldn’t have a chance to do all this”, but she foresees it and stresses “As men, we can go back as men !!” And I, living by the proverb : “think before you begin and while doing still think”, I impulsively say : “yes, yes OK”.  Light flashes around us, I feel as if my surroundings disappear, I hear hammering and the business of a building site, I hear voices that I can not immediately understand although it sounds kind of familiar,  I cannot believe what ….  But hey, I am not going to write a book here and I do want to remain a woman !

00:05 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: beelden, fantasie | |  Facebook

Commentaren

Now I know why I like so much! There was something special in you :-). You and R are so imaginative and what a fun thing to do with a friend. Very interesting conversation. I definitely would love to go back as a rich woman with many servants but I do not want to wear the stifflingly restrictive clothes. I would always be in my chambers or in the private garden wearing silk robes.

Or I could go back as an Amazon - Yes. I would like to be a warrior very good with the bow, hatchet, swords and knives. I also want to jump very high and swing like Tarzan...where am I? WAKE UP! WAKE UP!!!

Gepost door: Ces | 03-03-07

...and I want to go back as knight !

Gepost door: Sidney | 03-03-07

dit beschouw ik als een reistip!!!!

Gepost door: f r e d | 03-03-07

dat boek zou ik toch eens willen lezen :)

Gepost door: johan | 03-03-07

spectacular Those carvings are pretty spectacular. Reminds me of the cathedral in Rouen, but the statues are sculpted there, made of stone.

Gepost door: pieterbie | 03-03-07

je bent goed op weg om een mooi verhaal te schrijven, ik zou die film wel eens willen zien.

(betreft onderste foto; In een kerk heeft men inderdaad onoverkomelijke kontrasten, daar kan je met je instellingen niets aan veranderen, ramen en interieur samen in beeld brengen geeft onvermijdelijke witte gaten, een oplossing is op statief werken en een tweede foto nemen sterk onderbelicht en daarmee het raam weer opvullen.)
groetjes

Gepost door: manu | 03-03-07

Soms is iets aanvoelen wonderbaarlijk.

P-TER

Gepost door: P-TER | 03-03-07

picturecave That sounds like a very inspiring place to visit booth in real time and by gone days. :-)

Gepost door: Barbro | 03-03-07

Wat een heerlijk "verhaal". Jammer dat het zo snel is afgelopen. Gaaf de foto van de vrouwen en daarna die van de mannen. Wat was er eerst? Het verhaal of de foto's???

Gepost door: beuzeblaadje | 03-03-07

deze fotoos en text zijn een mooie herinnering aan een mooie dag.
die edeldame met het schaap aan haar voeten,wat denk je daarvan?!
zeer mooie fotoos hildegard;die sneeuwklokjes maken van de kathedraal iets magisch

Gepost door: rita | 04-03-07

ok, hildegarde, what's with your friend r? how much did she have to do with your trip "back"? (inquiring minds want to know... ) :)

there is no substitute for the playful and/or transporting designs that develop between friends...

:)

Gepost door: kj | 04-03-07

hmmm Looks like a crowded place! ;-) Nice series again...

Gepost door: javga | 05-03-07

time travel! looks a pretty great place to visit - i too always wonder what it would be like to go back to these places when they were just built; it would be truly fascinating.

Gepost door: david | 05-03-07

A fantastic series! Fabulous images and story...

Gepost door: Still | 05-03-07

De commentaren zijn gesloten.