31-03-07

Beeweg statie 5 (Melsele, hoek Kalishoekstr.-Burggravenstr.)

Flanders-inside-maart2007-kapelV

 

 

Scherper en scherper maakte ik deze foto tot de Magnoliabloemen een laagje ijs kregen, maar zo kan je de figuren zien achter het aangedampte glas van dit kapelletje.

 

Sharper and sharper I made this photo until the Magnolia flowers became icy, but now you can see the figures behind the condensation on the glass of this little chapel. 

There are 15 of them, each picturing a scene from the bible and each one is a station of the Cross, a place to pray.  Already in the 17th century 15 stations surrounded the chapel of Gaverland which is a place of pilgrimage. Torn down in the French period, they were rebuild in 1848.  In 1866-1869 the chapels were replaced by colums in Belgian blue stone with sculptures by JB Van Biesbroeck. In 1962 they were placed in the neighbourhoods of Melsele.

 

Info : Melsele, deelgemeente van Beveren-Waas, is vooral gekend door het bedevaartsoord van Gaverland.  Volgens de overlevering werd de eerste Onze Lieve-Vrouwekapel van Gaverland in 1511 opgetrokken op de plaats waar naar verluidt eerst een miraculeus Maria-beeld was gevonden bij een linde. De originele kapel werd in de loop van de tijd talloze malen verbouwd en herbouwd, waarbij de huidige neogotische kapel dateert van 1862.
Reeds in de 17e eeuw was de kapel omringd door een beeweg met 15 statiën. Tijdens de Franse periode afgebroken, werd ze opnieuw opgericht in 1848. In de loop van de jaren 1866-1869 werden de 15 beewegkapelletjes vervangen door arduinen zuilen met beeldhouwwerk, gebeiteld door J.B. Van Biesbroeck.
In 1962 werd vervolgens een nieuwe ommegang met 15 nieuwe beeldengroepen, gekapt door beeldhouwer Gerard Thienpont, aangelegd tegenover de kapel.
De vijftien, 140 jaar oude staties werden toen verplaatst naar de verschillende wijken op het grondgebied van de gemeente. (bron)

01:03 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (14) | Tags: melsele, beelden, bomen, kapelletjes, volksdevotie | |  Facebook

29-03-07

Lente in Antwerpen - Spring in Antwerp

Flanders-inside-maart2007-lentegevel1

 

Mooi, van achter de hoek verlicht de zon een bloesemboom, als achtergrond fungeert een recent gezandstraalde prachtgevel.  Veel mogelijkheden als ik én de verlichte boom én het vrouwenbeeld wil, zijn er niet : ik moet opletten dat ik niet naar beneden duikel in de metroingang, niet wordt opgeschept door stadsverkeer, niet de stoeprand afglip, niet teveel ronddrentel in het territorium van een groep gekleurde stadsjongeren die daar op dat tijdstip hun ontmoetingsplaats hebben, en dat ik niet teveel tijd neem want ik heb iemand die zit te wachten.  De foto nadien bijsnijden probeer ik uit, maar dan mis ik weer andere delen die ik in de foto wil houden, dus hou ik hem heel, maar ik maak wel de kleuren wat kouder.  Bijsnijden kan volgens één van mijn huisgenoten trouwens absoluut niet !! Je kan ergens iets afsnijden, maar iets bijsnijden kan niet.  Zo ook gaat iedereen hier naar de kapper om het haar wat te laten bijknippen.  Bizar, meent huisgenoot : komen er dan stukjes haar bij ? Het woordenboek brengt duidelijkheid : bijsnijden = al snijdend de gewenste vorm geven en kan dus helemaal wel.  (Locatie : hoek Leysstraat-Tabaksvest, in de praktijk : gewoon het vervolg van de Meir.)

Beautiful, the sun hidden behind the corner lights a blossomtree, a recently sandblasted façade functions as the background.  There ain’t many possibilities if I want the illuminated tree and the statuewoman : I have to be careful that I don’t dive into the metro entrance, that I am not shoveled up by the city traffic, that I don’t slip of the curb, that I do not stroll around too much in the territory of some coloured city youth who is having their meeting place there at that time, and that I don’t take too much time because I have someone waiting.  I tried to crop the photo later, but then I missed other parts that I want to keep in, so I choose the original one, but I do make the colours a bit more cold.

 

Flanders-inside-maart2007-lentegevel2

23:34 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (17) | Tags: bomen, bloesems | |  Facebook

27-03-07

Een katjestapijt - A catkin carpet

Flanders-inside-maart2007-tapijt

 

Ik begon te fotoweven met wilgentwijgen en het werd een tapijt.  Het zag er tamelijk interessant uit, maar in klein formaat wordt het erg druk.  Wacht, ik zal even inzoomen.

 

I started photo weaving with willow twigs and it became a carpet.  It looked rather fascinating, but in small size it becomes very loud.  Wait, I'll zoom in.

 

Flanders-inside-maart2007-tapijt2 

12:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (20) | Tags: planten, fantasie | |  Facebook

24-03-07

Inpakken - Wrap it up (Meir-Leysstraat, beeld Antoon Van Dijck, Antwerpen)

Flanders-inside-maart2007-inpakken

Soms kan je iets kunstig inpakken, soms is inpakken kunst (Christo en Jeanne-claude), soms is inpakken functioneel (zoals hier bij restauratie) en soms zie ik het verschil niet.  En dat kan mij een brede glimlach bezorgen.

 

Sometimes you can wrap up something artistically, sometimes wrapping up is art (Christo and Jeanne-Claude), sometimes wrapping up is functional (by restoring works as you see here) and sometimes I do not see the difference.  And that can give me a big smile.

20:02 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (15) | Tags: beelden | |  Facebook

23-03-07

Gras in de wind - Grass in the wind (Groot Rietveld, Melsele)

Flanders-inside-maart2007-paal

Soms kunnen je gedachten zo licht zijn als grashalmen in de wind, niet beladen met zorgen ook al zijn die er wel, ken je dat ?

Sometimes your thoughts can be as light as grass blades in the wind, not burdened by worries although they are there, do you know that ?

13:24 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (15) | Tags: planten | |  Facebook

19-03-07

Tegenlicht - Backlight

Flanders-inside-maart2007-tegenlicht

23:58 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: polder, bomen | |  Facebook

De stadskraai - The city crow (Brussel)

Flanders-inside-maart2007-kraai

Een stadskraai verzamelt nestmateriaal.  Hij/zij is gewend aan stadsmensen en hij/zij kent hun gedrag : stadsmensen stoppen niet om naar een gebouw, een kraai, een beeld … te kijken.  Dus die vrouw daar, die stil staat met een zwart doosje voor haar oog en stiekem dichterbij sluipt is verdacht en kan maar beter in het oog gehouden worden.

A city crow is collecting nest material.  He/she is used to city people and he/she knows their behavior : city people don’t stop for watching a building, a crow, a statue, ...  So that woman there, standing still with a black box before an eye and approaching sneakingly is suspicious and one better can keep an eye on her. 

11:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: vogels | |  Facebook

16-03-07

Water op 't Zand - Water on the square "The Sand" (Brugge)

Flanders-inside-maart2007-BruggeZand

12:11 Gepost door Hildegarde in Brugge-kunst | Permalink | Commentaren (18) | Tags: beelden | |  Facebook

15-03-07

Een natuurlijke corridor - A natural corridor (Zoetenberm, Doel)

Flanders-inside-maart2007-lente1

 

Deze keer was er geen photoshop nodig om een corridor te maken, dat deden de populierenrijen op de dijk ‘de Zoetenberm’ (Doel) zelf.

No photoshop was needed this time to create a corridor, the poplar trees on a dike did this themselves.

12:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: polder, bomen, bloesems | |  Facebook

13-03-07

De ekster en de banaan - The magpie and the banana (Brussel)

Flanders-inside-maart2007-ekster

Ik herschilderde (Photoshop) het decoratieve traliewerk van de muziekkiosk want ik wou dat het er een beetje uitzag zoals ijsfiguren op een raam (ja, ik weet dat de meesten van jullie in een lentestemming zijn, volop jullie batterijen opladend in de warme lentezon, maar ik ben meer een ijskoningin).  Als dat te koud is voor jullie, denk dan misschien aan witte gordijnen ? (Of zie je liever de originele kleur ?) De ekster en de banaan zijn echt.  Gekke stad : daar ligt een banaan alsof hij net uit een boom is gevallen, alleen hebben wij (nog) geen bananenklimaat en in de stad staan er nauwelijks bomen.  Weet de ekster dat een banaan eetbaar is en dat je hem moet pellen ? Ik twijfel er niet aan dat zij dit vrij snel gaat onderzoeken en ontdekken.

 

I repainted (Photoshop) the decorated fence of the music kiosk because I wanted it to look a bit like frost figures on a window (yes, I know that lots of you are in a spring mood now, recharging your batteries in the warm sunlight, but I am more an ice queen).  If that’s too cold for you, maybe you can think of white curtains ? (Or do you prefer the original colour ?) The magpie and the banana are real.  Crazy city : there lays a banana as if he is fallen from a tree, except that we don’t have a banana climate (yet) and in the city there are hardly any trees.  Does the magpie know that a banana is food and that it has to be peeled ? I don’t doubt she will explore and discover that pretty soon.

 

Flanders-inside-maart2007-ekster2

00:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (15) | Tags: vogels | |  Facebook

11-03-07

(3/3) Ik ging alleen maar even naar Brussel - I only went to Brussels one afternoon

Flanders-inside-maart2007-stoutengeltje

In het Paleis voor Schone Kunsten tot 6 mei : Het verboden rijk = twee continenten, vijf eeuwen kunst, twee manieren van beelddenken, wereldbeelden van Chinese en Vlaamse meesters.  Ik ging ernaartoe omdat ik gefascineerd ben door Chinese schilderkunst.  Een audiogids kan je op deze tentoonstelling niet missen.  Hij leidt niet alleen je ogen bij elke schilderijenreeks, maar gidst je ook door de tijd en voor het eerst begrijp ik iets van de evolutie (en het waarom en het hoe ervan) in het Vlaamse schilderen doorheen vijf eeuwen.  Tegenover het Paleis staat een erg stout engeltje : kijk maar eens naar zijn expressie en hij doodde juist een everzwijn.  Niet precies iets dat je verwacht van een cherubijntje, hé ? Tenzij je het verhaaltje gaat omdraaien : er was eens een ontzaglijk gemeen everzwijn … of er moest erg dringend eten op tafel komen of … zegt u het maar.

 

In the Palace for Fine Arts there is till may 6 : The Forbidden Empire = two continents, five centuries of art, two kinds of visual idiom, visions of the world of Chinese and Flemish Masters.  I went because I am fascinated by Chinese painting art.  An audioguide can not be missed on this exhibition.  Not only does it guide your eye through each series of paintings, but also through time and for the first time I understand something of the evolution (and the how and why of it)  in Flemish painting during five centuries.  Across the Palace there is this very naughty angel : look at his expression and he just killed a boar.  Not exactly something you expect a cherub to do, right ? Unless you turn the story round : there was once a tremendous mean boar … or food was urgently needed or … you tell me.

23:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (9) | Tags: beelden | |  Facebook

10-03-07

(2/3) Ik ging alleen maar even naar Brussel - I only went to Brussels one afternoon

Flanders-inside-maart2007-quichote

Op het Spanjeplein in Brussel staat exact hetzelfde beeld van Don Quijote en Sancho Panza als in Madrid, een cadeau van Spanje als lidstaat van de E.G. aan Brussel.  Of de bedelende Spaanse vrouwen erbij inbegrepen waren weet ik niet.  Ze bedelen met Spaanse passie en smeekbedes, iets wat een Belgische bedelaar beneden zijn waardigheid acht.  Het is allemaal voor la bambina (nu dacht ik dat dit Italiaans was en dus geraak ik terug in de war), die het precies wat te warm heeft of zich bezighoudt met het opbollen van haar wangetjes want wat zit je daar als kind nu de hele dag te doen ?

On the Spain Square in Brussels you can see exactly the same statue of Don Quijote and Sancho Panza as in Madrid, a gift from Spain as a member of the E.C. to Brussels.  I don’t know if the begging Spanish women were included.  They beg with Spanish passion and pleas, something the Belgian beggar finds way below his dignity.  It is all for the bambina (now I thought that was Italian and I get confused again), who seems to feel too warm or keeps herself busy with puffing up her cheeks or what do you have to do being a child and sitting there all day ?

 

Flanders-inside-maart2007-brussel

00:40 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (13) | Tags: beelden | |  Facebook

08-03-07

Ik ging alleen maar even naar Brussel - I only went to Brussels one afternoon (1/3)

Flanders-inside-maart2007-indiaan

Ik ging enkel een namiddagje naar Brussel, maar ik zag de wereld.  Op een pleintje   luisterde een door het zonnetje welgeluimd publiek van alle kleuren naar kleine Zuid-Amerikanen (Peru ?) met kleding die ik zou situeren bij vroegere (grote ?) Noord-Amerikaanse indianen.  Ze speelden panfluitmuziek op de achtergrond van new-ageklanken die uit boxen kwamen.  Ik geraakte er even van gedesoriënteerd.  “Het is de wereld die één wordt”, verklaarde mijn vriendin R., “alles mengt : de tijd, de ruimte, de mens en de middelen”.  In gedachten en later met photoshop ontwarde ik de mix.  Ik veegde het Brussels plein, de marktkraampjes, het gemengde publiek, de micro’s en de boxen weg, tot er alleen nog deze indiaan was.  “Kan niet”, zegt één van mijn dochters die een blik werpt op het computerscherm, “de zon zit langs de verkeerde kant.”  “Maar het is wel mooi, hoor”, voegt ze er liefdevol aan toe. Ik ben meteen terug wakker.

 

I just went to Brussels for an afternoon, but I saw the world.  On a square a public of all colors, in good spirits because of the sunshine, listened to small South-Americans (Peru ?) with clothes that I associate with former (tall ?) North-American Indians.  They played panpipesmusic with new-ages sounds in the background, coming out of speakers.  It confused me for a while.  “It is the world becoming one”, my friend R. explained, “everything is mingling : time, space, men and means”.  In my mind and later with photoshop I disentangled the mix.  I erased the square in Brussels, the market stalls, the mixed audience, the microphones and the speakers, until there was only this Indian.  “Not possible”, one of my daughters says when she glances at the computerscreen, “the light falls in at the wrong side”.  “But it is beautiful too”, she adds loving.  It makes me wake up right away.

13:20 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (21) | Tags: fantasie | |  Facebook

07-03-07

Een poetsreflex - A cleaning reflex (Kathedraal van Antwerpen)

Flanders-inside-maart2007-kathA6

Nu ben ik niet bepaald dol op poetsen (dit is zo’n understatement, maar let op : ik hou het huis erg schoon, hoor) en het is niet overdreven om te stellen dat ik afstoffen haat, maar als ik zo’n dikke laag stof zie liggen op een schat van een beeldje dan krijg ik een poetsreflex waarvan ik niet wist dat ik die in mij had.  Het stof zal echter weggepoetst worden, verzekert mij een gids, zonder dat ik de kathedraal hoef in te sluipen met een stoffer verstopt in mijn zak.  Het stof komt van ontdekkingswerken : onder de witte plaasterlaag op muren en plafonds zitten 11 andere lagen met artistiek schilderwerk, stel je voor !! Iedere 50 jaar of zo kregen de mensen genoeg van de muurversieringen (“Zo ouderwets ! We moeten er toch iets opzetten dat meer van onze tijd is.”) en ze herschilderden ze met de fijnste versieringen.  Vandaag geldt echter : hoe ouder de decoratielaag, hoe meer we ervan houden. Dus wordt iedere laag met veel geduld, een pincet en een massa wattenstaafjes afgepeld om te ontdekken wat eronder zit, en dat maakt dus stof.

 

Now I am not very fond of cleaning (this is such an understatement, but I do keep the house very clean !!) and it is not exaggerated to say that I hate dusting, but when I see such a thick layer of dust on such a gem of a statue  I get a cleaning reflex of which I did not know I had it in me.  The dust however will be cleaned, a guide assures me, without me having to sneak into the cathedral with a duster hidden in my bag.  The dust comes from discovery works : under the white layer of plaster on the walls and ceilings there are 11 layers of very artistic painting work, can you imagine that ! Every 50 years or so people had enough of the wall decoration (“How old fashioned is this ! We need something more of the present time”), and repainted it with the finest decorations.  Today however : the older the decoration layer is, the more we love it.  So, with great patience, tweezers and a lot of cotton buds every layer is removed to discover what’s beneath it, and that makes dust.

 

Flanders-inside-maart2007-kathA8

00:42 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: beelden | |  Facebook

06-03-07

Voorjaarsramen - Spring windows (Kathedraal van Antwerpen)

Flanders-inside-maart2007-kathA7

00:13 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten, fantasie | |  Facebook

03-03-07

Levende geschiedenis - Living history (Kathedraal van Antwerpen)

Flanders-inside-maart2007-kathA4

Onlangs bracht ik een namiddag door in Antwerpen met mijn vriendin R. (zij is een kunstenares die schildert en beelden maakt).  “Laat ons de kathedraal bezoeken”, stel ik voor.  “Oh ja, lang geleden dat ik daar nog binnen was”, stemt ze in.  We gaan binnen met al onze zintuigen open voor indrukken en we praten zodat we snel gezichtspunten (historische achtergrondinfo, info over technieken en materiaal, persoonlijke ervaringen) aan elkaars visie kunnen toevoegen.  Omdat we op dezelfde golflengte zitten gaat zo’n uitwisseling erg snel en met weinig woorden en het is zo verrijkend, inspirerend en hartverwarmend.  Aan het koorgestoelte is er zo’n verfijnd houtsnijwerk dat alleen kijken niet genoeg lijkt te zijn.  “Wil je met me mee teruggaan ?”, vraagt R.  Ik heb niet meer woorden nodig om te begrijpen dat ze terug wil in de tijd en ik heb geen tijd nodig om erover na te denken.  “Oh nee : ziektes (vies en dodelijk), slechte levensomstandigheden (en de stank van al die stront en rook en slachtafval en resten, …), als vrouw heb je er weinig te zeggen, je bent er waarschijnlijk erg arm, en dan nog dit : het ene kind na het anderen ofwel geen sex”  “Maar als welgestelde mensen ?” “Neen, zelfs de positie van een rijke vrouw in die tijd is niet iets wat ik zou aankunnen.  En ik zou geen PC hebben (en niet kunnen bloggen)”  “Ja, maar je zou vakmanschap kunnen verwerven, een leerling kunnen zijn en jarenlang geïnstrueerd worden (wat in onze tijd ondenkbaar is), tijd krijgen om je materiaal en gereedschap te leren beheersen, en deel uitmaken van dit glorieuze project, dit meesterwerk zien groeien en omhoog rijzen.”  Ik doe mijn mond open om te zeggen “Jamaar, als vrouw zou je geen kans krijgen om dit te doen”, maar zij voorziet dit en benadrukt “Als mannen, we kunnen teruggaan als mannen !!”  En ik, die leef volgens het spreekwoord : “Bezint vooraleer ge begint en al doende denkt dan nog”, ik zeg impulsief : “Ja, ja OK”.  Licht flitst rondom ons, het voelt alsof mijn omgeving verdwijnt, ik hoor gehamer en de drukte van een bouwwerf, ik hoor stemmen die ik niet direct versta maar die enigszins bekend klinken, ik kan niet geloven wat ….  Maar hola, ik ga hier geen boek beginnen schrijven en ik wil absoluut een vrouw blijven !

 

Flanders-inside-maart2007-kathA5

 

Recently I spent an afternoon in Antwerp with my friend R. (she is an artist who paints and sculpts).  “Let’s visit the Cathedral”, I suggest.  “Yes, it is a long time since I have been in there”, she agrees.  We go in with all our senses open for impressions and we talk so we can immediately add views (historical background info, info about techniques and material, personal experiences) to each other’s way of seeing things.  Since we are on the same wave length such an exchange goes very fast and with few words and it is very enriching, inspiring and heartwarming.  At the choir aisle there is such fine wood carving that just looking does not seem to be enough.  “Do you want to go back with me ?”, R. asks.  I need no more words to understand that she wants to go back in time and I need no time to think about it.  “No way : diseases (filthy and deadly), bad living circumstances (and the smell of all that shit and smoke and offal and leavings …), having few rights as a woman, you are most likely to be very poor, oh yes : and one child after the other or no sex.”  “But as rich people ?”  “Oh no, the position even of a rich woman in those days is not something I could live with.  And I wouldn’t have a PC (and no blogging).”  “Yes, but you could acquire craftsmanship, to be a pupil and instructed for years (which is unthinkable in our present time), to get time to learn to master your material and tools and to be part of this glorious project, to see this masterpiece grow and rise.”  I open my mouth to say “But hey, as a woman you wouldn’t have a chance to do all this”, but she foresees it and stresses “As men, we can go back as men !!” And I, living by the proverb : “think before you begin and while doing still think”, I impulsively say : “yes, yes OK”.  Light flashes around us, I feel as if my surroundings disappear, I hear hammering and the business of a building site, I hear voices that I can not immediately understand although it sounds kind of familiar,  I cannot believe what ….  But hey, I am not going to write a book here and I do want to remain a woman !

00:05 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: beelden, fantasie | |  Facebook

01-03-07

Kathedraal van Antwerpen : inleiding - Cathedral of Antwerp : introduction

Flanders-inside-maart2007-kathA1

Laat me jou, voor ik aan een verhaaltje begin, even kort meenemen in de kathedraal van Antwerpen.  De kathedraal van Antwerpen in drie foto’s : dat is een uitdaging en onmogelijk, het kiezen kost me een uur, het bouwen ervan besloeg 100 jaar,  boeken zijn er over uitgegeven, hele levens liggen erin besloten, ieder onderdeeltje is met vakmanschap en kunstzinnigheid gevormd, generaties zijn zoet met het voortdurend restaureren.  Welkom, kijk even rond : dit is een gigantisch paleis van spiritualiteit en kunst, glimmende zwarte vloeren, immense glas-in-lood ramen, hoog (in hoofdletters), groot met meerdere zijbeuken, vol met gebeeldhouwde steen en hout, alle geluid van de stad gedempt.  Ik ben ervan overtuigd dat dit gebouw geïnspireerd is door een reuze beukenwoud, zo voelt het : de zuilen (van steen of van hout), de gave vloer of bodem, het licht dat van hoog invalt (verspreid door raamkaders of door takken), de weldoende stilte.  Zo, nu je dit gezien hebt, kan ik je vertellen wat er daarbinnen gebeurde.

 

Flanders-inside-maart2007-kathA2

 

Let me, before I start telling you a story, take you inside the cathedral of Antwerp for a short while.  The cathedral of Antwerp in three pictures : that is a challenge and impossible, the choosing takes me an hour, building it took a 100 years, books are published about it, complete lives are comprised within, every part is formed with craftsmanship and artistic sensibility, generations are kept busy restoring.  Welcome, take a look : it is a gigantic palace of spirituality and art, shining black floors, immense glass-in-lead windows, high (in capitals), big with several said isles, full of sculpted stone and wood, the city noise muffled.  I am convinced that this building is inspired by a giant beech wood, it feels very alike : the pillars (of stone or of wood), the open floor or soil, the light falling in from high (diverged by window frames or by branches), the tranquility.  Well, now that you have seen this, I can tell you what happened when I was in there.

 

Flanders-inside-maart2007-kathA3

23:47 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (8) | |  Facebook