31-05-07

Stuwmeer van Salor - Embalse del Salor (Valdesalor, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-eucalyptussen

Het stuwmeer van Salor (Embalse del Salor), waar Eucalyptusbomen wandelen.

The reservoir of Salor, where Eucalyptus trees are walking.

00:31 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (15) | Tags: bomen | |  Facebook

30-05-07

Steeneik in geel - Holm oak in yellow (Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-steeneik-geel

Extremadura is zo vol met betoverende landschappen.  Ik kon er bijna niet stoppen met wandelen en fotograferen, genietend van iedere andere boom, bloemenpalet en uitzicht.  Ondertussen weet ik wat het was met de foto van gisteren : het drukte een gevoel uit dat ik had toen ik ziek was; als mij bevindend onder zwart water, omringd door surreële kleuren (de waterleliebladeren).  (klinkt gek, maar geen paniek, ’t is maar beeldtaal) Ik voel me nu beter en vind terug wat energie.  Bedankt allemaal voor jullie zorg !

Extremadura is so full of enchanting landscapes.  I almost couldn’t stop walking and photographing, enjoying every other tree, flower palette and view. 

In the meantime I know what it was with the photo of yesterday : it expressed a feeling I had when I was sick; as being beneath black water, surrounded by weird colors (the water lilies leaves).  (sounds weird, but don’t panic, it’s just imagery) I am feeling better now, finding some energy again.  Thank you all for your care !

 

Flanders-inside-mei2007-vissen-2

00:06 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (15) | Tags: bomen, fantasie | |  Facebook

29-05-07

Vissen - Fish

Flanders-inside-mei2007-vissen

Denk je dat een vis schilderen gemakkelijk is ? Ik dacht dat ook.  Maar je hebt een voorbeeld nodig en dus ging mijn jongste dochter wat vissenfoto’s maken.  En met de abstracten van Ces en het zelfportret in gedurfd oranje en groen van Ludo (Al doende, Ludo VdH) ergens onbewust in mijn gedachten, veranderde ik de kleuren van de foto in iets dat mij op dit moment bevalt, hoe eigenaardig het er ook mag uitzien.  Wat is jouw spontaan gedacht ? En ja, meningen en smaken verschillen, dat is juist zo boeiend !

Do you think painting a fish is easy ? I thought so too.  But you need an example, so my youngest daughter made some photos.  And with the abstracts of Ces and the self-portrait in daring orange and green of Ludo (Al doende, Ludo VdH) somewhere on my mind, I changed the colours of the photo in a way that pleases me at his moment, no matter how strange they are.  What’s your spontaneous idea about it ? And yes, opinions and tastes differ, that makes it so gripping.

01:10 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: fantasie | |  Facebook

27-05-07

Impatiens and the Orton effect

Flanders-inside-mei2007-impatiens-orton

Speciaal voor de tuinierende KJ die ook graag Vlijtige Liesjes (Impatiens) ziet, maar natuurlijk ook voor alle andere tuiniers (Wieneke, …) en niet-tuiniers, nam ik een foto van een soort met dubbele bloemen die eruit zien als kleine Camelia’s, dit jaar nieuw in het tuincentrum.  Ik vond ze zo mooi dat ze nu op een terrasje in de tuin in een Chinese pot prijken.  Ik wou ook het Orton effect uitproberen dat foto’s zacht en dromerig maakt.  Ik zag een paar prachtvoorbeelden bij Roberta (Uncommon depth).  Ortonfoto’s, zei ze en ik dacht eerst dat het over een bepaald natuurgebied in Canada ging, maar ontdekte daarna dat het een techniek was (o.a. met Photoshop) die vooral wordt gebruikt voor bloemen- en natuurfoto’s.  Ik ging bijna ten onder aan frustratie omdat ik de Engelse handleiding niet exact kreeg omgezet naar de Nederlandse knoppen en heb me uiteindelijk tevreden moeten stellen (niet gemakkelijk voor mij) met een Orton benadering.  Ik heb de originele en de Orton nog even naast elkaar gezet : wat denk je ?  En heeft iemand een Nederlandse uitleg ?

 

In particular for the gardening KJ who likes Impatiens flowers so much too, but of course also for the other gardeners (Wieneke, …) and non-gardeners, I took a photo of a species with double flowers looking like small Camellias, new in the garden center this year.  I found them so beautiful that they are figuring in a Chinese pot on a terrace in the garden now.  Impatiens : so impatient to grow, are called Diligent little Lisa’s in Dutch. I also wanted to try out the Orton effect which makes photos more soft and dreamy : Roberta (Uncommon depth) showed some amazing examples.  Orton photos, she called it and at first I thought it was a nature area in Canada, but soon discovered it was a technique (Photoshop a.o.) especially applied on flower and nature photos.  It cost me a lot of frustration because I couldn’t convert the English tutorial exactly into the correct Dutch buttons, and I finally had to decide that what I made of it has to be it, no more further trying (not easy for me).  I placed the original and the Orton approach side by side : what do you think ?

Flanders-inside-mei2007-impatiens

14:18 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (25) | Tags: planten | |  Facebook

26-05-07

Osborne sherry stier - Osborne sherry bull (Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-stier

Als je ooit Spanje bezocht hebt, heb je ze dan gezien : de reuzesilhouetten van een stier die langs grote autowegen staan ? Het is het logo van Osborne sherry dat het officieuze nationale symbool van Spanje werd.  Hier zie je op een kaart waar de bijna honderd stieren staan.  Ik was zeer blij toen ik eindelijk een echte zag in een gelijkaardige positie want dat stond op mijn reiswenslijstje.

If you have ever visited Spain, have you seen them : the giant silhouettes of a bull standing along highways ?  It is the logo of Osborne sherry that became an unofficial national symbol of Spain.  Here is a map of where the nearly hundred bulls stand.  I was so happy to finally see a real one in a similar position because that was on my travel wishing list.

00:16 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (14) | Tags: zoogdieren, koeien | |  Facebook

25-05-07

Man, man, man - Man, oh man (Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella - Azure damselfly)

Flanders-inside-mei2007-azuurwaterjuffer

‘k Zag een paringswiel van Waterjuffers, perfecte foto, bij Javga en dacht : zo hangen er hier ook enkele rond, ik zal eens gaan kijken, 10 minuten zonlicht dat moet mijn zich slecht gedragende lichtallergie aankunnen.  Zonnehoed op, waterjuffers gaan kijken.  Ja, ook de mannen heten juffer.  Drie schroefden er rond; steeds op elkaars kop landend met een obscene greep.  Mis, het verkeerde adres, maar even later weer van hetzelfde, geen enkel geheugeneffect.  Waar zijn de vrouwtjes ?  

I saw a mating wheel of damselflies, perfect picture, at Javga and thought : there are hanging around some here too, let’s take a look.  10 minutes of sunlight, that’s something my bad behaving light allergy must be able to accept.  Sunhat on, watching damselflies.  Yes, also the men are called damsel.  Three of them were airscrewing around, landing on each others head with an obscene grip, over and over again.  The wrong address, but some time later they try it again, no memory effect at all.  Where are the females ?

 

Flanders-inside-mei2007-azuurwaterjuffer2

00:28 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (23) | |  Facebook

24-05-07

Stuwmeer van Salor - Embalse del Salor (Valdesalor, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-eucalyptusmeer

00:44 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (6) | Tags: bomen | |  Facebook

22-05-07

Geschoren schapen - Shaved sheep (Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-geschorenschapen2

 

Witte stippen in de vlakte, witter dan wit.  Die schapen komen uit de was.  Micolor of Luzil zal het niet geweest zijn want dat is voor de kleurenwas.  Nadere inspectie leert dat ze juist geschoren zijn.  Ze zien er zo … naakt uit.  Twee staan in positie voor een rondje kopstoten, wat ze ook doen.  De rechtse won.

 

Flanders-inside-mei2007-MiColor

 

White spots in the plain, whiter than white.  Those sheep must be washed with … well, I guess not with Micolor or Luzil because that’s for the color laundry.  A closer look shows me that they are just shaved.  They look so … naked.  Two are in position for a round of head banging and that’s what they do.  The one on the right won.

 

Flanders-inside-mei2007-geschorenschapenb

22:40 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (16) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

21-05-07

De steppe van La Serena - The steppes of La Serena (Extremadura)

 
Flanders-inside-mei2007-schapen-LaSerena-1

Flanders-inside-mei2007-schapen-LaSerena-2

23:56 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (17) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

Baardiris - Bearded iris (Iris germanica ‘Dusky challenger’)

 

Flanders-inside-mei2007-baardiris
 
 
Flanders-inside-mei2007-baardiris3

00:20 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: planten | |  Facebook

20-05-07

Aardbeien en old-timers - Strawberries and old-timers (Aardbeifeesten, Melsele)

Flanders-inside-mei2007-aardbeien

Dit jaar was er voor het eerst een old-timersrally bij de Aardbeifeesten te Melsele.  Old-timers vind ik wel mooi.  Zo één old-timer die door een landschap bolt zou ik fotogeniek vinden, heel anders dan onze hedendaagse overvloed aan auto’s die het milieu en vele foto’s vervuilen.  Zou men later ook met nostalgie naar onze auto’s terugkijken ??? Kijk toch hoe mooi ieder plaatsje in iedere straat volstond met geparkeerde auto’s ??

This year the Strawberryfeasts in Melsele had an old-timers rally for the first time.  Old-timers have a certain beauty.  I would consider one old-timer rolling through a landscape as photogenic, very different from our present abundance of cars that spoil the environment and many photos.  Would people later look back with nostalgia to our cars ??? Look how beautiful every spot in every street was filled with cars ??

 

Flanders-inside-mei2007-aardbeien-oldtimers

12:36 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (9) | Tags: melsele | |  Facebook

18-05-07

Geiten en bijeneters - Goats and Bee-eaters (la Vera, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-laVera-geiten

Het is heet in la Vera.  We staan langs de weg en kijken naar Bijeneters die in het zandige gedeelte van een rotsige wand broeden.  Ze hebben zo’n prachtig exotisch blauw in hun mooie verenpak.  Omdat ik zelf niet over de nodige lenzen beschik om ze te fotograferen, toon ik je hier een foto van een bevriende natuurfotograaf, Raymond de Smet.  Een kudde geiten verschijnt en de Bijeneters zoeken een lager plaatsje langs de wand op.  De hitte schijnt de geiten niet te deren want ze houden er een hoog tempo in.  De geitenhoeder fluistert zonder enig enthousiasme een “Hola”.  Honderd meter na de kudde sleept de hond -grootte van een kalf- zich verder.  Hij heeft een lange vacht die hem zeker lekker warm zal houden tijdens de koude Sierra nachten, maar nu zou hij beter af zijn met een scheerbeurt.

It is hot in la Vera.  We stand along the road and watch Bee-eaters who are nesting in the sandy part of the rocky face.  They have such a marvelous exotic blue in their beautiful feather suit.  Since I don’t have the necessary lenses to photograph them, I am showing you a photo made by a fellow nature-photographer, Raymond de Smet.  A herd of goats appears and the Bee-eaters move away to a lower place on the face.  The heat doesn’t seem the bother the goats who keep up a high pace.  The goatherd whispers an “Hola” without any enthusiasm.  Hundred meters behind the herd the dog -size of a calf- drags himself further.  He has a long fur who sure will keep him warm during the cold Sierra nights, but now he could use a shave.

 

Flanders-inside-mei2007-RaymondDeSmet-bijeneters

00:09 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (8) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

17-05-07

Ooievaars en plastiek - White storks and plastic (Trujillo, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-ooievaars1

00:40 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (14) | Tags: vogels | |  Facebook

16-05-07

Parador de Jarandilla de la Vera (Extremadura)

 

Flanders-inside-mei2007-Jarandilla-kindje
 

00:07 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

14-05-07

Oude muziek en leeuwen - Ancient music and lions (Toledo)

Flanders-inside-mei2007-Toledo-muziek

 

In de luidruchtige mensendrukte van Toledo speelt een jonge vrouw aristocratisch verfijnd een kleine oase van antieke muziek.

In the noisy excitement of people in Toledo a young woman plays, aristocratic refined, a small oasis of ancient music.

 

Flanders-inside-mei2007-Toledo-leeuwen

 

Ik kan de laatste tijd niet veel blogs bezoeken omdat ik volledige dagen verlies met ziek zijn, maar zodra en telkens wanneer het kan kom ik langs, hoor.

I am not able to visit your blogs very much lately, that’s because I am losing whole days with being sick, but I’ll come to take a look as soon and whenever I can, OK ?

13:25 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (17) | |  Facebook

12-05-07

Judasboom - Judas tree (Toledo)

Flanders-inside-mei2007-Judasboom

 

Er staan weinig bomen in de zandkleurige stenen stad Toledo. Wat er ik wel zag was de Judasboom (Cercis siliquastrum). Judas zou zich eraan opgehangen hebben na zijn verraad van Jezus.  Bij ons is dat aan de vlier.  De vorm van de bladeren (rond tot niervormig) zou verwijzen naar de munten die Judas ontving voor zijn verraad, zeggen ze daar.  Jamaar, zeggen ze bij ons, Judas zijn oor hangt er nog aan (Judasoor, een zwam op Vlier).  De Judasboom is in elk geval iets raar, eerder raar dan mooi, vind ik.  Deze boom van het middellands zeegebied is een naaktbloeier; hij bloeit in bundels op de kale takken en op de stam.  Ik kijk omhoog naar zijn bloesems, een Gierzwaluw scheert door de lucht.  In Toledo giert het van deze zwaluwen, zelfs de vogels zijn er luidruchtig.

There are not many trees in the sand color stone city Toledo.  What I do did see there was the Judas tree (Cercis siliquastrum).  They say Judas hung himself from such a tree after his betrayal of Jesus. It was on an Elder (Sambucus nigra), they say here.  The shape of the leaves (round, kidney shaped) refers to the coins that Judas got for his betrayal, they say over there.  But, they say over here, Judas’s ear is still hanging in the Elder (Judas’s ear = a fungus).  I find the Judas tree weird, rather weird than beautiful.  This tree is a native of Southern-Europe and flowers directly on his trunk and branches.  I look upwards to his blossoms, a Swift skims through the sky.  In Toledo the air whistles of the Swifts, even the birds are noisy in this city.

 

Flanders-inside-mei2007-Judasboom2

Ik kan de laatste tijd niet veel blogs bezoeken omdat ik volledige dagen verlies met ziek zijn, maar zodra en telkens wanneer het kan kom ik langs, hoor.

I am not able to visit your blogs very much lately, that’s because I am losing whole days with being sick, but I’ll come to take a look as soon and whenever I can, OK ?

 

20:31 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (23) | Tags: bomen, bloesems | |  Facebook

10-05-07

Jongensspelletjes ? en de Communie - Boy’s games ? and the Communion (Toledo)

Flanders-inside-mei2007-Toledo-jongetjes

Denk je : schattig ? Vergeet het maar, 5 minuten later waren ze elkaar aan het “afmotten” (u mag dit woord vervangen door een woord uit uw eigen woordenschat dat voldoet aan een zware vechtpartij).  De ene sprong bovenop de andere waardoor die een zware en pijnlijke smak op de stenen maakte en toen was het “spel” begonnen.  Terwijl ze een drankje nuttigden op een terras, was de vader van de ene jongen juist de macho aan het uithangen tegen de moeder van de andere jongen en zij genoot ervan, maar ze eindigden allebei met een wenende zoon op hun schoot.  Ondertussen was het Communiedag : een lange witte jurk voor het meisje zoals ook traditie was in Vlaanderen (ik denk tot de jaren 60),  een bijzonder mooie moeder exclusief gekleed : stijlvol en Spaans, samen met de vader in onberispelijk kostuum kunnen ze direct in een modemagazine terwijl het zoontje zich zit te vervelen op het hek en zo het plaatje volledig maakt.

 

Cute, you think ? Forget it, 5 minutes later they were beating the hell out of each other.  One started by jumping on the other making him painfully crash on the hard stones and so the “game” started.  While having a drink on the terrace, the one boy’s father was just playing the macho to the other one’s mother and she was enjoying it, but they both ended with a crying son on their lap. Meanwhile it was Communion day : a long white communion dress for the girl as was also tradition in Flanders (until the sixties I think), a very beautiful mom in an exclusive outfit with a very Spanish touch, together with the dad in costume they would fit perfect in a fashion magazine, while the son is sitting bored on the fence to complete the picture.

Flanders-inside-mei2007-Toledo-communie

00:32 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (14) | |  Facebook

08-05-07

Ridders en zwaarden - Knights and swords (Toledo, Castilla la Mancha)

Flanders-inside-mei2007-Toledo-ridders2

Toledo is een lawaaierige stad.  In Toledo praat je niet, je schreeuwt er, vooral op de Plaza de Zocodover.  Er is zoveel lawaai, dat we simpelweg onze mond houden en zelfs niet proberen om te spreken.  De hele stad is Unesco werelderfgoed, maar voor mij is het wat teveel en te druk om genietbaar te zijn.  Toledo is ook een stad van ridders en zwaarden, bekend voor zijn metaalbewerking.  Denk aan eender welke film met zwaarden erin en ze zijn gemaakt in Toledo.  Ook dolken,steekmessen, de meest gruwelijke hakmessen en beenhouwersmessen, je noemt het maar en ze hebben het.  En ik denk niet dat je een wapenvergunning nodig hebt om er één te kopen, wat ik angstwekkend vind.  Maar goed laat ons de scherpe kantjes even vergeten en helemaal opgaan in de wereld van magische zwaarden, echt vakmanschap, wapensmeden, edele ridders, vervaarlijke vechters, … In ieder uitstalraam worden hele oorlogen uitgevochten.  In het hitst van de strijd meet de thermometer  (had je hem opgemerkt ?)  32° C. Romeinen, Galliërs, Mongolen, Moren, kruisvaarders, Hospitaalridders, tempeliers, geharnaste ridders, … maken dat ik me begin af te vragen : zal ik mij een ridder kopen ? En jij ?

Toledo is a noisy city.  In Toledo you don’t speak, you yell, esp. on the Plaza de Zocodover.  There is so much noise, that we simply keep our mouth shut and don’t even try to speak. The whole city is Unesco world heritage, too much and too busy for me to be enjoyable.  Toledo is also a city of knights and swords, it is famous for its metal working.  You think of any movie with swords in it and they are made in Toledo.  Also daggers, stabbing knives, the most horrifying choppers and meat axes, you name it, they got it.  And I don’t think any weapon permit is asked for it, terrifying.  But OK let’s forget about their sharpness, and dive into the world of magical swords, real craftsmanship, armourers, noble knights, ferocious warriors, …  Wars are fought in every shop window.   In the heat of the battle the thermometer (did you notice him ?)  points 32 °C (90° F). Romans, Gauls, Mongolians, Moors, crusaders, Hospital knights, Templars, armoured knights, …  make me wonder : shall I buy me a knight ?  Would you ?

 

Flanders-inside-mei2007-Toledo-ridders1

20:55 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (19) | |  Facebook

07-05-07

Timon lepidus (Candeleda - Santuario de Chilla, la Vera, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-Timon-lepidus

Ah, nu heb ik zijn naam : Timon lepidus (vroegere naam : Lacerta lepida), de parelhagedis, grootste Europese hagedis die een meter lang kan worden.  Deze was bijna 50 cm. denk ik.  Op veel foto’s (internet, brochure) staat hij er vervaarlijk op met de bek wijd open, duidelijk in de verdediging omdat hij zich bedreigd voelt.  Ik voel me redelijk opgezet met mijzelf omdat ik niet-verstorend ben.

Now I got his name : Timon lepidus (former name : Lacerta lepida), Ocellated lizard, the biggest European lizard, can reach a length of one meter.  This one was getting close to 50 cm. I think.  On many photos (internet, brochure) he looks ferocious with the beak wide open, feeling threatened and in defense.  So I feel rather good about myself being non-disturbing.

 

Flanders-inside-mei2007-Timon-lepidus-2

00:06 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (16) | |  Facebook

05-05-07

Kijk goed - Look closely (Candeleda - Santuario de Chilla, la Vera, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-hagedisreeks1
 
Flanders-inside-mei2007-hagedisreeks2
Flanders-inside-mei2007-hagedisreeks3

Bij een panoramapunt (mirador) aangekomen, zien we drie hoedjes. Typisch Engelsen, menen we, die aan het genieten zijn van het landschap en picknicken.  Met een natuurgids over vogels, planten, amfibieën, reptielen en ongewervelden in het achterhoofd, zie je mij niet holderdebolder door de vegetatie struinen : schorpioenen en slangen, ik zou er niet één willen verstoren, en hagedissen en gecko’s zou ik geweldig graag eens zien.  Eén van de eerste dingen die ik op het uitkijkpunt zie is een hagedis, ze is groot en Spaans, meer kan ik er nu niet over vertellen, ik moet eerst wat opzoeken.  Kijk hier, zeg ik tegen de Engelsen, en ssssssst stilletjes, maak geen plotse bewegingen.  Zij kijken omhoog, ze kijken ver, ze verkennen de horizon, tot ik ze vertel van heel dichtbij te kijken.  Oh, een hagedis.  Veel opschudding lijkt het beest niet teweeg te brengen, maar 5 minuten later hoor ik de bezoekers vertrekken, nadat ze nog een foto namen van een grote rode bloem.  Het is een pioen (Paeonia borteroi) : ik ken ze als tuinplant, maar hier groeit ze dus in het wild.  De hagedis is fotogeniek en niet verstoord door mijn heel stille aanwezigheid.

 

Arriving at a viewpoint (mirador) we see three hats.  Typically Britons, is what we think, who are enjoying the landscape and having a picknick.  Having read the nature guide on birds, plants, amphibians, reptiles, invertebrates, I do not carelessly stroll through the vegetation : scorpions and snakes, I wouldn’t want to upset one, and lizards and geckos : I would love to see some.  So one of the first things that I see here is a lizard, a big one and Spanish, I can’t say more about it right now, I have to look it up.  Look here, I say to the English, and sssssst quiet, don’t make sudden moves.  They look up, they look far, they scan the horizon, until I instruct them to look just before them.  Oh, a lizard, not much visible consternation about it, but 5 minutes later I hear them leaving, after having taken a picture of a big red flower.  It is the Western Peony (Paeonia borteroi) - I know it as a garden plant, now I see where it grows originally. The lizard is photogenic and not disturbed by my very quiet presence.

 

Flanders-inside-mei2007-hagedisreeks4

23:04 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (17) | |  Facebook

02-05-07

Kuiflavendel - French lavender (Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-kuiflavendel-1

Deze Kuif- of Vlinderlavendel (Lavandula stoechas) is slechts één van de vele planten die in overvloed bloeien in Extremadura, een Spaanse provincie die je verbaast met ongelooflijk mooie landschappen die veranderen bij elke stap die je zet (gezichtspunt) en bij iedere volgende minuut dat je kijkt (belichting).  Ja, zoals een paradijs was inderdaad een zeer goede beschrijving van dit gebied vol bloemen en vogels.  Helaas eindigde ik in het ziekenhuis (mijn hyperallergisch lichaam was niet erg tevreden met zoveel licht, slaaptekort, vreemd voedsel -ook al vermeed ik alles waar ik allergisch aan ben, misschien water of eten waar iets mis met was , een tekenbeet, …) en ik ben bang dat ik terug sta waar ik 3 jaar geleden stond en waardoor ik moest stoppen met werken.  Ik ben er beduusd van, maar ik ga hier niet over panikeren noch klagen, maar stap voor stap zien wat elke nieuwe dag brengt en blij zijn dat er een nieuwe dag is.  Dat is mijn credo. 

This French lavender (Lavandula stoechas) is just one of the plants that bloom in abundance in Extremadura, a Spanish province that amazes with incredibly beautiful landscapes that change every step you take (viewpoint) and every next minute that you look (lighting).  Yes, like paradise was indeed a very good description of this area full of flowers and birds.  Alas I ended in the hospital (my hyperallergic body wasn’t too happy about so much light, not enough sleep, strange food - although I avoided everything I am allergic to, maybe wrong food or water , a tick bite, …) and I am afraid that I am back to where I was 3 years ago and through which I had to stop working.  It makes me feel taken aback, but I am not going to panic nor to complain about it, but step by step see what every new day brings and be happy that there is a new day.  That is my credo.

14:26 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (22) | Tags: planten | |  Facebook