30-06-07

Chinees behangpapier - Chinese wallpaper (Kasteel d’Ursel, Hingene)

Flanders-inside-juni2007-chineesbehang1

 

Tijdens een zondagse regenwandeling bleek het kasteel d’Ursel (Hingene) tot mijn verrassing gedeeltelijk open te zijn voor een tentoonstelling, waar ik zo goed als niets van gemerkt heb door dit handgeschilderde Chinese behangpapier.  Het is zo dun als drie sigarettenblaadjes op elkaar en de achtergrond was oorspronkelijk rood.  Het duurde drie jaar om het te restaureren.  Het dateert van rond 1870 en komt van Kanton (China) dat sinds de 17de eeuw gespecialiseerd was in handgeschilderd behangpapier voor de uitvoer.  Mos, gras en rotsen zijn gestempeld.  Vogels, vlinders en bloemen zijn in waterverf en zwart omlijnd.  Lange witte bamboestengels zijn dominant als patroon en vormen een soort scherm.  Iedere vogel heeft een levendige uitdrukking en houding.  De ogen zijn zoals menselijke ogen met wit en een pupil, wat typisch is voor Chinees schilderen.  Er is ook een blauw “tuin met vogels en bloemen” behangpapier, dat ik ook wel eens zou willen zien. (meer info) 

 

 

Flanders-inside-juni2007-chineesbehang2

 

Much to my surprise, during a rainy Sunday walk, the castle of Ursel (Hingene) was partially open for an exposition, of which I noticed almost nothing because of this handpainted Chinese wallpaper.  It is as thin as three cigarette papers and the background was originally red.  It took three years to restore it.  It dates from around 1870 and comes from Kanton (China) that specialized in handpainted wallpaper for the export since the 17th century.  Moss, grass and rocks are stamped, birds, flowers and butterflies are in watercolor with black outlines.  Long white bamboo stalks are dominant as a pattern and form a sort of screen.  Each bird has a vivid expression and posture.  The eyes are like human eyes with white and a pupil, which is typical for Chinese painting.  There is also a blue “garden with birds and flowers” wallpaper that I hope to see one day.

23:57 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

Kraaien - Crows (painting, trying and learning)

Flanders-inside-juni2007-kraaien

“Dat de kraaien van zorg en kommer over je hoofd vliegen, kan je niet beletten.  Maar dat ze zich in je haar nestelen, dat kan je verhinderen.” (Chinees spreekwoord)

“That the crows of worry and trouble circle around your head, is something you can’t prevent.  But what you can do, is make sure they don’t start nesting in your hair.” (Chinese proverb)

01:02 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: aquarel, vogels | |  Facebook

29-06-07

Het wordt zwart daarbuiten (onweer) - It's getting black outside

Flanders-inside-juni2007-onweer

Deze week op een namiddag om 4 uur (blik door het raam) : het ziet ernaar uit dat het gaat regenen (zacht uitgedrukt).

This week, one afternoon at four (looking out the window) : looks like it is going to rain (an understatement).

01:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: regen, bomen | |  Facebook

28-06-07

De rode lantaarns - The red lanterns (Fuchsia)

Flanders-inside-juni2007-fuchsia1

 

(Fuchsia lantaarns zwaaien in de wind) En de conclusies van het logje van gisteren zijn : 1. Ik ben moedig om iets te posten dat ik zelf niet goed vind (behalve de Kolibrievlinder, die is goed als je weet hoe die eruit ziet en zoniet, dan kan je dat hier bij Elke zien), 2. Bedankt aan iedereen die zo dapper was om een reactie te geven, 3. Jullie hebben allemaal een Master in diplomatie, 4. Proberen en leren schilderen is echt prettig, 5. Hang geen Fuchsia voor je raam als je aan het leren schilderen bent, 6. Er is geen weg naar het geluk, de weg is geluk (de Boeddha), 7. Zelfs op foto waren ze zo knal dat ik ze wat zachter heb gemaakt (Orton effect)

 

Flanders-inside-juni2007-fuchsia2

 

(Fuchsia lanterns swinging in the wind) And the conclusions of yesterday’s post are : 1. I am brave to post something that I don’t like myself (but the moth is painted well, if you know how it looks and if you don’t you can see it here at Elke), 2. Thanks to all who were so brave to comment, 3. You all have a Master in diplomacy, 4. To try and to learn is so much fun, 5. Don’t hang a Fuchsia in front of your window when you’re learning to paint, 6. There is no road to happiness, the road itself is happiness (the Boeddha), 7. Even on photo they were so “explosive” that I made them a little softer (Orton effect).

 

Flanders-inside-juni2007-fuchsia3

00:47 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: planten | |  Facebook

27-06-07

Kolibrievlinder - Hummingbird hawk-moth (Macroglossum stellatarum - Painting, trying and learning)

Flanders-inside-juni2007-kolibrievlinder-fuchsia-b

 

Wat ik zelf absoluut niet goed vind in dit … (zoveel en zo’n knalkleuren) … “Je moet zwijgen”, zegt Wilde bloemen vriendelijk, “wat je zegt beïnvloedt de wijze waarop je bezoekers naar je schilderwerkje kijken !!! Zeg niets en laat de bezoekers commentaar geven.”

 

What I don’t like myself about this … (sooooo bright and colourful) …  “You have to shut up”, Wilde bloemen says friendly, “what you say influences the way your visitors look at your painting !!! Say nothing and let your visitors comment.”

Flanders-inside-juni2007-kolibrievlinder

00:18 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

26-06-07

Grauwe gors - Corn bunting (Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-grauwegors

“In de wedstrijd voor de titel van meest voorkomende vogel in de steppe gaat het tussen de Theklaleeuwerik, de Kalanderleeuwerik en de Grauwe gors.  Volgens ons wint de laatstgenoemde : in de lente zit er een Grauwe gors op elk tweede paaltje.” (Crossbill guides, Nature guide to Extremadura) En dat was zo prettig !

“The contest for the title of most common bird of the steppes goes between the Thekla lark, the Calandra lark and the Corn bunting.  In our view the latter wins : in spring there is a corn bunting on every second pole.”  (Crossbill guides, Nature guide to Extremadura) And that was so pleasant !

11:03 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (11) | Tags: vogels | |  Facebook

24-06-07

Coto deportivo de caza (the steppes of la Serena, Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-steppevanLaSerena
 
Coto deportivo de caza, ik weet niet wat het precies betekent maar het heeft iets te maken met de afbakening van land (in eigendom of in pacht of in gemeenschappelijk gebruik ?) en ik staar naar de uitgestrektheid ervan. 
 

Coto deportivo de caza, I don’t know what it means exactly but it has something to do with the demarkation of land (in ownership or in lease or in common use ?) and I am staring at the extensiveness of it.

23:36 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (12) | |  Facebook

Rolling (wielertoeristen, Prosperpolder, photoshop : polarscope)

Flanders-inside-juni2007-wiel

Ik kon er niet aan weerstaan om hen rondjes te laten rijden in een rollende grasrol zoals hamsters in een wieltje.

I couldn’t resist to let them drive round in a rolling grass roll like hamsters in a wheel.

00:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: polder, fantasie | |  Facebook

23-06-07

Groene thee, een duif en een belofte - Green tea, a pigeon and a promise (painting, trying and learning)

Flanders-inside-juni2007-droomthee

Er waren veel Fuchsiabloemen (een donkerpaarse variëteit) afgevallen na een hevige regenstorm, zonde om ze zomaar weg te gooien, dus kneep ik ze uit en schilderde de vloeistof op een blad, benieuwd welke kleur dit zou worden.  De waterige vloeistof droogde op als een zeer dekkende en permanente kleur (de lila achtergrond).  ’s Morgens werd ik wakker van een duif die tegen het raam vloog (ze overleefde het, hoor).  Ik was juist intens aan het dromen over een kop groene thee.  “Dream up, Dream up, Let me fill your cup, With the promise of a man.” (Harvest, Neil Young)  En dat alles tesamen wilde ik schilderen.

Flanders-inside-juni2007-duif

Lots of Fuchsia flowers (a dark purple variety) had fallen off because of a heavy rainstorm, a shame to throw them away, so I squeezed them out and painted the fluid on a paper, curious to see what colour it would become.  The watery substance dried up as a very covering and permanent paint (the lilac background).  A pigeon that flew against the window (she survived it) woke me up the next morning when I was dreaming intense of a cup of green tea. “Dream up, Dream up, Let me fill your cup, With the promise of a man.” (Harvest, Neil Young) And all that together was something I wanted to paint.

 

Flanders-inside-juni2007-kopje2

00:25 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: aquarel, vogels, planten | |  Facebook

21-06-07

Na de storm - After the storm (Monfraguë, Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-druppels

 

Na een storm, leken de Steeneiken zich droog te schudden.

 

After a storm, the Holm oaks seemed to shake themselves dry.

23:31 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (9) | Tags: bomen | |  Facebook

Wielertoeristen - Bikers (Prosperpolder, Schor Ouden Doel)

Flanders-inside-juni2007-wielertoeristen2

Wielertoeristen in de polder.  Hé, zijn er gieren te zien ? grapt één van de mannen als hij ons voorbijsteekt (wij waren aan het vogelkijken bij het natuurreservaat).  Groot jolijt bij zijn medefietsers.  De vale gieren waren gisteren het eerste punt in het nieuws.  De partners van BirdLife International in Vlaanderen, Frankrijk en Spanje lobbyen ondertussen voor een duurzame oplossing. (meer over de gieren in de vorige logjes)

 Bikers in the polder.  Hey, are you spotting vultures ? one of the men jokes when passing us (we were birdwatching at the nature reserve), much to the fun of his fellow bikers.  The griffon vultures were the first item in the news yesterday.  Meanwhile the partners of BirdLife International in Flanders, France and Spain are lobbying for a sustainable solution. (more on the vultures in the previous posts)

 

Flanders-inside-juni2007-wielertoeristen1

00:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: polder, schor ouden doel | |  Facebook

20-06-07

Schelpen - Shells (workshop water colour, trying and laughing)

Flanders-inside-juni2007-schelpen

De volgende keer schelpen, zegt Elie Van Oppens en breng wat materiaal mee (workshop aquarel).  Schelpen, daar kan niet veel met mislopen denk je ? Zij plaatst twee van haar prachtschilderijen vooraan in de klas en legt dan de werkwijze uit. Een vrouw kiest vijf schelpen uit mijn schelpenberg.  Zij heeft een idee van een compositie en dat draait aardig uit.  Ik heb een kilo schelpen voor me liggen maar geen idee.  Ik probeer wat schelpen te schilderen, ze liggen hier en daar in het zand in de zee, er gebeurt niets, oh ja één mesheft drijft in de stroming. (ik toon je een stukje uit dit schilderijtje) Ik zet een tweede werkje op.  Deze keer moet er wat leven zijn in de zee : wat zeewier om te beginnen en … Waar denk jij aan ? Ik denk : een pladijs … te moeilijk, hoe zwemt een pladijs ? Een paling, ja dat vind ik leuk, dus dat is wat ik probeerde.  Jullie commentaren zijn welkom !

Flanders-inside-juni2007-paling1

Next time shells, Elie Van Oppens said and bring some material (workshop water colour).  Shells, you think : not much can go wrong with that ? In front of the classroom she places two of her wonderful paintings.  She explains the procedure.  A woman selects five shells out of my mountain of shells.  She has an idea of a composition and it turns out very pretty.  I have two pounds of shells before me and no idea.  So I try to paint some shells, they lay here and there in the sand in the sea, nothing happens, oh yes one razor shell is floating. (I show you a piece of this work). I set up a second work of shells.  This time there must be some more life : seaweed to start with and … What do you think of ? I think : a plaice … too difficult, how does he swim ? An eel, yes that is fun for me, so that is what I tried. I welcome your comments !

 

Flanders-inside-juni2007-paling2

01:09 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: aquarel, vissen | |  Facebook

19-06-07

Natuurcompensatie - Nature compensation (Doelpolder-noord, Doel)

Flanders-inside-juni2007-Doelpolder-noord

Het natuurcompensatiegebied (de inrichting van habitats die verloren gingen door de ontwikkeling van de haven van Antwerpen) Doelpolder-noord begint zich te ontwikkelen : de kreek vult goed met water, planten koloniseren het gebied, vogels vinden er hun gading. 

The nature compensation area (the creation of habitats that got lost because of the development of the port of Antwerp) Doelpolder-noord is starting to develop nicely : the creek fills with water very well, plants colonize the area, birds find there what they need.

00:23 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: polder | |  Facebook

17-06-07

Vale gieren vluchten naar België - Griffon vultures flee to Belgium (Aragon closes muladares)

Flanders-inside-juni2007-valegieren

Vandaag werden 97 Vale gieren gezien boven België !!!  Ze sterven van de honger in de Aragonese Pyreneeën (Spanje) door toedoen van een nieuwe wet die de muladares verplicht doet sluiten.  Muladares zijn vaak eeuwenoude plaatsen bij ieder dorp waar de boeren hun dode dieren achterlaten.  De gieren poetsen de karkassen tot op het bot schoon en de boeren hebben geen kosten.  Nu zijn de boeren verplicht gebruik te maken van een firma die een monopolie heeft in het ophalen en verwerken van dode dieren.  Deze firma beïnvloedde hoogst waarschijnlijk de regering om deze nieuwe wet te maken.  Ze innen 40 miljoen Euro premiegeld per jaar.  De gieren reisden meer dan 1000 km op zoek naar voedsel en hier is ook geen aas.  Ik ben zo woedend op het politieke systeem in Aragon (Spanje).  (meer over vale gieren als je naar beneden scrolt)

 

Today 97 Griffon vultures were seen in Belgium !!! They are starving in the Pyrenees in Aragon (Spain) because of a new law that closes the muladares, ages old places in the little towns where farmers put their dead animals.  The vultures clean it all up and the farmers have no expenses.  Now the farmers have to pay a firm that has a monopoly in collecting and processing the dead animals.  This firm must have influenced the government in making this law.  They collect 40 million Euro premium money a year.  The vultures have travelled over 1000 km to find food and here is no carrion either.  I am so angry with the politicians in Aragon (Spain).  (More on Griffon vultures if you scroll down)

23:57 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (21) | Tags: vogels | |  Facebook

Kiekeboe - Peekaboo

 
Flanders-inside-juni2007-kiekeboe

01:05 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: zoogdieren, schor ouden doel | |  Facebook

16-06-07

Vale gier - Griffon vulture (painting, trying and laughing)

Flanders-inside-juni2007-gier

Als ik later in de workshop probeer van een gier te schilderen (zonder voorbeeldplaatje en zonder eerst te schetsen, dom) gaan de verhoudingen zoek en blijkt de vogel een broek te dragen.  Maar ik vind hem er wel schattig uitzien, al is dat ook alweer niet de bedoeling bij een gier.

Later on, when I try to paint a vulture during the workshop (without an image as example and without sketching first, stupid) the proportions get lost and apparently the bird is wearing a pants.  But I do find him cute (although cute is not exactly a characteristic of vultures).

00:39 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: aquarel, vogels | |  Facebook

14-06-07

Vale gieren - Griffon vultures (Monfraguë Parque Nacional, Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-Monfraguë

In het Monfraguë natuurreservaat kan je grote kolonies Vale gieren zien (meer dan 400 koppels).  Spanwijdte : 230-265 cm.  “Wanneer ’s morgens de lucht begint op te warmen vertrekken de gieren op hun strooptochten naar aas en soms zweven ze vlak boven je hoofd” (Crossbill guides, The nature guide to Extremadura).  Hun hees diep reutelend geblaas wordt over het water gedragen en klinkt bepaald angstaanjagend.  Zeer indrukwekkende vogels.  Moeilijk te fotograferen (geef mij een volledige dag, een sterke lens en geen regen).

 

Flanders-inside-juni2007-valegieren1

Big colonies of griffon vultures can be seen in the Monfraguë national park (over 400 pairs !!).  Wingspan : 230-265 cm.  “Once the air starts to warm up in the morning the vultures depart on their carrion raids and sometimes soar right over your head” (Crossbill guides, The nature guide to Extremadura). Their throaty rattling snorting hissing is carried over the water and sounds quite terrifying.  Very impressive birds.  Hard to photograph (give me a complete day, a strong lens and no rain).

Flanders-inside-juni2007-valegieren2

Flanders-inside-juni2007-valegieren3

 

Flanders-inside-juni2007-valegieren4

23:55 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (20) | Tags: vogels | |  Facebook

Het vijvertje - The little pond (water colour, trying and laughing)

Flanders-inside-juni2007-vijvertje

Er staan jullie zware tijden te wachten, mijn beste bezoekers, want jullie gaan hier regelmatig mijn eerste pogingen in het schilderen voorgeschoteld krijgen .  Gewoon spontaan blijven reageren is de boodschap .

 

Hard times are ahead of you, my dear visitors, because regularly you will be confronted with my first trials in painting .  But don’t worry, just continue to comment spontaneously is the word (the message)

00:35 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (18) | Tags: aquarel, vissen | |  Facebook

12-06-07

Zandweg - Sandy path (near the Castillo de Almarchon, Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-landweg

Maar de meeste wegen en paden in Extremadura zijn heerlijk om te wandelen en om te blijven rondhangen, zoals deze nabij het Castillo de Almarchon.

 

But most roads and tracks in Extremadura are gorgeous for walking and lingering, such as this one near the Castillo de Almarchon.

 

Flanders-inside-juni2007-steeneiklandschap

23:54 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen, planten | |  Facebook

Dehesa with French lavender (between Jaraicejo and Torrejon, Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-steeneik

Tussen Jaraicejo en Torrejon is er een plaats die je moet gezien hebben, maar waar je niet kan stoppen om te kijken.  Over de oude weg is een kersverse nieuwe uitgesmeerd, die als een droplint door een betoverend Spaans landschap loopt.  Aan weerszijden van de weg ligt een diepe en steile kale gleuf die het gevoel dat deze verhoogde weg door een reuze buitenaardse hand door het landschap getrokken is, nog verhoogt.  Na de werken hebben de aanpalende eigenaars hun afrastering vernieuwd.  Lees : een 1.60 m. hoge draad geplaatst.  Springen schapen tegenwoordig dan hoger dan vroeger ?? Dat vraag ik me af want ik zie het herhaaldelijk in Extremadura, zelfs op eeuwenoude stenen muurtjes staan vaak roeste ijzeren baren, ongeveer 1.60 m. hoog,  met prikkeldraad.  Oh ja, moet ik nog uitleggen dat dit én lelijk én erg vervelend is voor het nemen van foto’s : (prikkel)draad voor je neus.  Ik stap uit de auto (ik heb 20 cm. om te staan) en ik schiet haastig (komen er nog geen auto’s aan ?) enkele foto’s.  Thuis zie ik een Steeneik met een wel zeer expressieve stam, magisch.

 

There is this must-see-place between Jaraicejo and Torrejon, where you can’t stop for sightseeing.  A brand new road is smeared upon the old one and lays as a black ribbon licorice in an enchanting Spanish landscape.  At both sides of the road there is a steep bare groove which strengthens the feeling that this elevated road is drawn through the dehesa by a giant alien hand.  And after the works, the adjacent owners have renewed their fence. Read : placed a 1.60 m high fence.  Do sheep jump higher then these days ??? That’s what I wonder about because I see it frequently in Extremadura, even upon ages old stone walls extra bearded wire is placed attached to rusty metal bars of about 1.60 m.  Oh yes and do I need to say that this is and ugly and very rotten to take pictures : there’s often (bearded) wire before your nose.  I step out of the car (I have 20 cm. to stand) and hastened (no cars coming yet ?) I shoot some pictures.  At home I see a Holm oak with a very expressive trunk, magical.

00:21 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (18) | Tags: bomen, planten | |  Facebook

10-06-07

Lieveheersbeestje in een artisjok - Ladybug in an artichoke

Flanders-inside-juni2007-artisjok1

 

Ik zag een heerlijke foto van P-ter : een lieveheersbeestje in een artisjok die me inspireerde om het eens te proberen in aquarel.

 

I saw a wonderful photo of P-ter : a ladybug in an artichoke that inspired me to give it a try in water colour.

 

Flanders-inside-juni2007-artisjok2

22:47 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (17) | Tags: aquarel, planten | |  Facebook

08-06-07

Slaapbollen - Opium poppyheads (Papaver orientale, Paardenschor, Doel)

Flanders-inside-juni2007-papaverbollen

 

OK, veronderstel dat ik die grasaar gezien had en ze weggedaan had (op dat moment of later met Photoshop), zou je de foto dan mooier hebben gevonden ?? Of hou je wel van de realiteit zoals ze is ?

 

OK, let’s suppose that I had seen the grass ear and that I had removed it (at that moment or later with Photoshop), would you have liked that photo better ?? Or do you like reality as it is ?

23:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (19) | Tags: paardenschor, planten | |  Facebook

Oosterse papaver - Papaver orientale (Paardenschor, Doel)

Flanders-inside-juni2007-papaver1b

Hanjin en China Shipping containers vullen de kaaien van het Deurganckdok (Doel, haven van Antwerpen), Oosterse papavers groeien op de dijk van het nabijgelegen natuurreservaat Paardenschor.  Is er een verband ?? Dat zou ik zo graag te weten komen. 

 

Hanjin and China Shipping containers fill the quays of the Deurganckdok (Doel, Port of Antwerp), Oriental Papavers are growing on the dike of the neighbouring nature reserve Paardenschor.  Is there a connection ??  That’s what I would like to know so very much.

 

Flanders-inside-juni2007-papaver2b

00:29 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: paardenschor, planten | |  Facebook

06-06-07

Impressie van een schilderles - Impression of a painting workshop (fruit)

Flanders-inside-juni2007-appels

Impressie van een workshop aquarel bij Elie Van Oppens. Deze appels komen op mijn blog omdat ze thuishoren in mijn dagboek. Het doet mij lachen, leren en proberen is leuk. Een eerlijke reactie kan zijn : “Appels ? Ja, dat kan ik zien, maar ik zou er zeker geen van willen opeten” (mijn dochters) of nog “Help, die appels stijgen op” (de lerares, met blauw brengt ze wat perspectief aan, terwijl ze zich laat inspireren door de relaxerende muziek die ze meebracht). 

Impression of a workshop water colour with Elie Van Oppens.  The text says : “Elie dances.  An apple colours.  Outside the wind is blowing.  Water colour.” I put these apples on my blog because they belong in my diary.  It makes me laugh, learning and trying is fun. An honest comment might be : “Apples ? Yes, I can see that, but I sure wouldn’t want to eat one” (my daughters) or “My gosh, these apples are rising”  (the teacher, with blue she adds some perspective, while she lets the music that she brought along inspire her).

23:49 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: aquarel | |  Facebook

05-06-07

Meer planeten - More planets (Photoshop: poolcoördinaten, polarscope)

Flanders-inside-juni2007-windmolens

Nog twee en dan stop ik … voor eventjes.  In de bovenste zie ik Aidan wandelen tussen de windmolens van Kinderdijk, ook al woont hij eigenlijk aan de andere kant van onze wereld (Australië).  De onderste symboliseert voor mij de woonplaats van één van de blogvrienden van Ces, die in een vuurtoren woont in de blogwereld.

Two more and then I stop … for a while.  In the top one I see Aidan, walking amongst the windmills of Kinderdijk (the Netherlands), although he lives at the other side of our globe (Australia).  And the bottom one symbolizes for me the place of residence of one of Ces’s blogfriends, who lives in a lighthouse in the Blog world.

 

Flanders-inside-juni2007-vuurtoren3

23:19 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (13) | Tags: fantasie | |  Facebook

04-06-07

Maak je eigen planeet - Create your own planet (Photoshop : poolcoördinaten)

Flanders-inside-juni2007-tree-creature

De planeetzichten, ik wilde het al proberen sinds ik ze in december zag bij American Grey en nu is het juni !! American Grey maakte opnieuw een paar prachtexemplaren, tijd voor een inhaalbeweging !  De instructies om het zelf te proberen vind je hier.  Ik vind deze leuk omdat ik een goedaardig reuzeboomwezen in het binnenste van de cirkel zie (de zwarte stip bovenaan in het groen is zijn oog).  Kan je het zien ???

The polarscopes, I wanted to try some since I saw them in December at American Grey and now it is June !!  American Grey placed some beauties again, time to catch up !  The tutorial can be find here.  I like this one because I see a giant gentle tree creature in the inner of the circle (the black spot at the top of the inner green is his eye).  Can you see it ???

23:51 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (13) | Tags: fantasie | |  Facebook

03-06-07

Plaats voor iets anders - Room for something else

Flanders-inside-juni2007-opruim

Gedurende drie dagen stopte ik tien jaar van mijn leven in dozen, het papierwerk van tien jaar actie in het natuurbehoud.  Veel dozen, sommige om te houden, andere voor de kringloop, erg lege planken, plaats voor nieuwe dingen … zoals het schilderen van vissen.

During three days I packed ten years of my life in boxes, the paperwork of ten years of action in the nature conservation.  Many boxes, some to keep, some for recycling, very empty shelves, room for new things … such as painting fish.

23:17 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: fantasie, vissen, boeken, aquarel | |  Facebook

02-06-07

Bloemenpalet - Flower palette (Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-bloemenpalet

22:32 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten | |  Facebook

Roodkapje en de 5 biggetjes - Red cap and the 5 piglets (goudvissen - gold fish)

Flanders-inside-juni2007-japanseholpijp

De lol van Lomografie is het verrassingselement denk ik : je weet niet wat er op je foto’s gaat staan en hoe.  Deze foto was ook een verrassing en dat was niet bedoeling.  Maar ik vind hem grappig.  Hij is het begin van het sprookje van Roodkapje en de vijf biggetjes.  Er was eens een Roodkapje, een sneeuwwitte goudvis met een elfachtige sluierstaart en zij had twee minnaars, allebei sterke gespierde Shubunkins (ook een goudvisvariëteit).  Samen hadden ze 18 kinderen, die allemaal blij en gelukkig opgroeiden.  Maar het volgende jaar, toen er juist een nieuwe lading broertjes en zusjes “geboren” was, kwam de grote boze Blauwe reiger en die at de vaders en 10 kindertjes op en ook de moeder, op gruwelijke wijze.  Eerst at hij haar staart op en enkele dagen later haar stuurloos ronddobberend lichaam.  De overblijvende kinderen waren zo in shock en zo getraumatiseerd dat ze zich verborgen onder de waterplanten en pas zes maanden later terug te voorschijn kwamen.  Maar, de tijd heelt alle wonden en nu zwemmen de 5 biggetjes (ze zijn zoooooo lelijk roos) en de 3 Blues brothers (bruin-oranje met een diepblauwe schijn) terug rond in de tuinvijver, samen met hun kleine en nog niet getelde broertjes en zusjes.  Laat mij u voorstellen : Miss Hot Lips, Miss Piggy, Jongeheer Haaievin en de twee-zonder-naam, mijn modellen voor het proberen schilderen van vissen.

Flanders-inside-juni2007-goudvis1
 
Flanders-inside-juni2007-goudvis2

 The fun of Lomography is the surprise element, I think : you don’t know what your photos are going to show and how.  This photo was a surprise too and not intended to be one. And I find it great fun.  It is the beginning of the tale of Red cap and the 5 piglets.  There once was a Red cap lady, a snow white goldfish with an elf vailtail and she had two lovers, both strong muscled Shubunkins (another variety of goldfish).  Together they had 18 children, which all grew up fine and happy.  However, the next year, when a new load of little sisters and brothers was “born”, the big bad Blue egret came and ate the fathers, 10 of the children and he also ate the mother in a most cruel way.  First he ate her tail, some days later her body that was adrift.  The remaining children were so shocked and traumatized that they hid under the water plants and didn’t show up any more for six whole months. But time cured the wounds and now the 5 piglets (they are soooooooo ugly pink) and the 3 Blues brothers (brown-orange with a deep blue shine) are swimming around again in the garden pond, together with their little and not yet counted siblings. Let me introduce to you : Miss Hot Lips, Miss Piggy, Master Shark fin and the Two-with-no-name, my models for trying to paint a fish.

Flanders-inside-juni2007-goudvis3

00:30 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: planten | |  Facebook

01-06-07

Lomografie - Lomography (Zoo van Antwerpen)

Flanders-inside-juni2007-lomo-zoo

Lomografie : met een Lomocamera klik je zonder te kijken, zonder iets in te stellen, losjes met camera vanaf je heup.  En het resultaat is altijd goed : eigenschappen als overbelicht, oververzadigde kleuren, wazigheid, toevallige treffers, … allemaal goed. Hoofdregel : niet nadenken.  Gek ? Wel, op zijn minst eigenaardig.  Zonder bedoeling fotograferen, niet nadenken ? Daar zal ik nog zwaar op moeten oefenen.  Op luchthartige wijze documenteer je zo je dagelijks leven. Je zou zo ook makkelijker onopgemerkt foto’s kunnen maken.  Onopgemerkt ? Dat is dan toch buiten deze olifant gerekend. Met Photoshop kan je het effect namaken op je zo onbedoeld mogelijk gemaakte foto’s.  Dank aan Robert (Birdwalking) voor de inspiratie.

Lomography : with a Lomo camera you make snap-shots without looking, without adjusting and you shoot from the hip.  The result is always good : characteristics such as overexposure, over-saturated colours, blurring, “happy accidents”, … it is all good.  Major rule : don’t think.  Weird ? Well, at least peculiar.  Photographing without a goal, don’t think ? I’ll have to practice that.  Lighthearted you document your daily life.  It should also be easier to take candid photos this way.  Candid ? That’s reckoned without this elephant.  With Photoshop you can imitate the effect on your “unintentional” photos.  Thank you to Robert (Birdwalking) for the inspiration and help. 

01:06 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook