27-07-07

Bloemenweide - Flower meadow (Extremadura)

Flanders-inside-juli2007-weidebloemen

 

Ben een paar dagjes weg op citytrip.  Tot binnenkort !

 

Away for a short citytrip.  “See” you later !

00:45 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (19) | Tags: planten | |  Facebook

26-07-07

Detail inkom St.Maartens kathedraal Ieper (detail Cathedral of Ieper)

Flanders-inside-juli2007-kathedraal-Ieper

 

01:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: beelden | |  Facebook

25-07-07

Gentse vleugels (Koningstraat, Gent)

Flanders-inside-juli2007-vleugels

Mooi hé : de vleugels in twee betekenissen samengebracht in die aankondiging ?

The text says : grand pianos of Gent, but a grand piano in Dutch is a wing piano or a wing, which makes this quite a nice advertising image I think.

00:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (7) | |  Facebook

24-07-07

Op de kaai - On the quay (Antwerpen)

Flanders-inside-juli2007-sunset-kaai

00:31 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: beelden | |  Facebook

23-07-07

Hydrangea

Flanders-inside-juli2007-hydrangea-1

00:51 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: planten | |  Facebook

22-07-07

Oh dierbaar Antwerpen - Antwerp animalized (olifanten, Botha)

Flanders-inside-juli2007-olifanten-Botha

Vorig jaar stonden ze in de Panne voor Beaufort II (kunst aan de kust). Nu zijn de olifanten van de Zuid-Afrikaan Andries Botha gekocht door de Zoo van Antwerpen en wijzen ze bezoekers op het Astridplein de weg naar de Zoo gedurende het ‘Oh dierbaar Antwerpen’ festival, dat gedurende 5 maanden focust op de relatie tussen mens en dieren in de stad.

 

Last year they stood in de Panne for Beaufort II (art at the sea-side).  Now the elephants made by the South-African Andries Botha are bought by the Antwerp Zoo and they show visitors on the Astrid Square the way to the Zoo during the ‘Antwerp animalized’ festival, that during 5 months focuses on the relationship between men and animals in the city.

13:30 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (10) | Tags: beaufort ii, beelden | |  Facebook

21-07-07

Veilig en geborgen - Safe and secure (Dagpauwoog)

Flanders-inside-juli2007-dagpauwoog

Dagpauwoog, veilig en geborgen in een Vlinderstruik (Buddleia).

European Peacock (Inachis io), safe and secure in a Butterfly bush (Buddleia).

01:14 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

19-07-07

Antwerpen, avondimpressie - Antwerp, evening impression (Wijngaardstraat)

Flanders-inside-juli2007-Wijngaardstraat

Antwerpen in de avond, de Peerdestal, Wijngaardstraat.

Antwerp in the evening, the Horse stable (Peerdestal), Vineyard street (Wijngaardstraat).

23:29 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (15) | |  Facebook

18-07-07

Expressionisme in fotografie - Expressionism in photography (zonsondergang Paardenschor)

Flanders-inside-juli2007-sunset-expressie

Je weet ondertussen dat ik graag kleuren versterk in foto’s zodat ze overeenkomen met hoe ik voel wat ik zie.  Wel, ik denk dat ik er een naam voor gevonden heb : expressionisme gebruikt ‘gevoelde kleuren’.  Ik zag het schilderij “Koopvrouw op landweg” (1925) van de Nederlandse schilder Jan Altink.  Hij behoorde tot de kunstenaarsbeweging “de Ploeg” van Groningen.  Zij waren -en de beweging bestaat vandaag nog- expressionisten.  Zij wilden de emoties uitdrukken die ze voelden als ze naar bv. een landschap keken en hiervoor gebruikten ze hevige en intense kleuren.  Ze behielden gewoonlijk de natuurgetrouwe vorm, maar intensifieerden de kleuren zodat emoties de realiteit overheersten.  Zo, nu heeft het kind een naam, wellicht nog niet de juiste naam, maar alvast een naam om met te beginnen.

 

You know how I like to intensify colors in photos so that they correspond with how I feel what I see.  Well, I think I found a name for it : expressionism uses “felt colors”.  I saw the painting “Woman on a country road” (1925) of the Dutch painter Jan Altink.  He belonged tot the artist movement “de Ploeg” (the Plough) from Groningen (in the Netherlands).  They were -and the movement still exists today- expressionists.  They wanted to picture the emotions they felt when looking at for example a landscape and therefore they used bright intense colors.  They usually kept the forms true to nature, but intensified the colors so that feelings dominated reality. So, now the child has a name, perhaps not yet the correct name, but a name to start with.

 

Flanders-inside-juli2007-sunset-paardenschor

 

Foto : zonsondergang aan het Paardenschor, één van mijn favoriete plaatsen (Doel), bovenaan : bewerkt, onderaan : "realiteit" 

- sunset at the Paardenschor (an intertidal mudflat of the river ‘de Schelde’ and one of my favorite places), top one : processed, below : "reality"

 

En wat zie jij liefst ? And what do you prefer ?

23:55 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: paardenschor | |  Facebook

Ballonvaart bij zonsondergang - Balloon flight at sun set

Flanders-inside-juli2007-sunset-polder

Maakte je ooit een ballonvaart ? Ik niet. En heb je Manneken Pis - het kleine ventje dat zo’n grote toeristische attractie is- gezien in foto 4 van het vorige logje ? Zo klein is hij dus.

Have you ever made a balloon flight ? I haven’t. And have you seen Manneken Pis - statue of a peeing little boy and a major tourist attraction of Brussels - in photo 4 of the previous log ? Yes, that’s how small he is.

00:37 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (16) | |  Facebook

17-07-07

Een impressie van Brussel - An impression of Brussels

Flanders-inside-juli2007-Brussel-1

 

Flanders-inside-juli2007-Brussel-2

 

 

Flanders-inside-juli2007-Brussel-3

 

Flanders-inside-juli2007-Brussel-4

 

 

Flanders-inside-juli2007-Brussel-5

 

Flanders-inside-juli2007-Brussel-6

 

Flanders-inside-juli2007-Brussel-7

00:32 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen, hearts, regen, shop windows | |  Facebook

15-07-07

The bright side of life (Bloemenhuis, Melsele - The plant store)

Flanders-inside-juli2007-plantencentrum

Zoals jullie weten, heb ik een foto zo nu en dan graag helderder dan de realiteit, misschien omdat ik de heldere kant van het leven af en toe benadrukt wil zien.

As you know, so every now and then I like a photo brighter than reality, maybe because I sometimes need to see the bright side of life emphasized.

21:44 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: melsele, planten | |  Facebook

14-07-07

Canadapopulieren - Canada poplars (Bazel, Vlaanderen)

Flanders-inside-juli2007-canadapopulieren

De Canadapopulier is niet gewoon een populier die van Canada komt, maar een verzamelnaam van "bastaarden".  Jawel, bastaarden voortkomend uit de kruising van onze inlandse Zwarte populier (Populus nigra) en een Noordamerikaanse soort (Populus deltoïdes).  Sinds het einde van de 19de eeuw is de Canadapopulier de meest aangeplante boomsoort in Vlaanderen en Nederland.  Het moge duidelijk wezen waarom : het is een zeer snel groeiende soort die in korte tijd hout oplevert voor de houtverwerkende industrie. 

The Canada poplar is not simply a poplar coming from Canada, but a collective noun for "bastards".  Yes, bastards coming from the crossbreeding of the indigenous Black poplar (Populus nigra) and a North-American species (Populus deltoïdes).  Since the end of the 19th century the Canada poplar is the most frequent planted tree in Flanders and the Netherlands.  It’s obvious why : it is a very fast growing species that delivers timber for several applications.

23:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: bomen | |  Facebook

13-07-07

Boomkapel - Tree chapel (Bazel, Vlaanderen)

Flanders-inside-juli2007-boomkapel

Laat ik dit boomkapelletje in een oude reusachtige Linde maar eens posten, typisch Vlaams erfgoed, omdat het op 11 juli Feest van de Vlaamse Gemeenschap was.

Let me post this tree chapel in a huge old lime tree, typical Flemish inheritance, because on July 11th it was the Feast of the Flemish community.

00:05 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: bomen, beelden, maria, kapelletjes, volksdevotie | |  Facebook

10-07-07

Redwoods en wilgen - Redwoods and willows (Bazel, Vlaanderen)

Flanders-inside-juli2007-redwood

Ik wandelde in Bazel (Bazel in Vlaanderen, niet in Zwitserland), dat zie je aan het wilgengroen in de voorgrond, maar mijn geest was in California toen ik deze Redwoods zag.  Ik ken slechts twee plaatsen in mijn ruime regio waar ze voorkomen. 

I walked in Bazel (Bazel in Flanders, not in Switzerland), you can see that at the willow green in the foreground, but my mind was in California when I saw these Redwoods.  I only know two places in my large region where they grow.

22:30 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (25) | Tags: bomen | |  Facebook

Groteske - Grotesque (draakkip en de Kathedraal van Antwerpen)

Flanders-inside-juli2007-draak

Omdat de grotesken na jaren werk vrijgeschraapt zijn op de plafonds van de Kathedraal van Antwerpen, begon ik, zonder er veel over na te denken, een vreemd draakwezen te schilderen.  Pas nadien ben ik uitvoerig naar de betekenis en herkomst gaan speuren en ontdekte ik o.a. dat een groteske zelden geschilderd wordt met warme kleuren en dat ze zelden schattig zijn, maar aangezien ook de figuren uit Alice in Wonderland grotesken zijn, denk ik dat deze draakkip met theepotallures er nog wel bijkan.

Facultatief leesvoer : Grotesk : zonderling en grillig van vorm, buitensporig, door vreemde combinaties een wonderlijke indruk makend, bespottelijk.

Een groteske : benaming voor grillige, fantastische figuren, krullen waarin dieren- of mensengedaanten zijn verwerkt, geschilderd, getekend of in beeldhouwwerk en pleister uitgevoerd, ook gebruikt op het gebied van literatuur en muziek.  Gaat terug op muurschilderingen uit het luxepaleis van Nero (het Domus Aurea) en van antieke Italiaanse villa’s en paleizen, die werden ontdekt en opgegraven of waarin zich met touwen in liet zakken (grotesk van grot) en die grote indruk maakten op de kunstenaars van de renaissance en een nieuwe impuls kregen in de 18de eeuw.

Vallen hieronder : de vreemde creaturen (in symmetrische composities en met een weelde aan bloemen en planten) die nu vrijgeschraapt zijn op de plafonds van de Kathedraal van Antwerpen, fabeldieren zoals wezens met het lijf van een vogel, de kop van een draak en de poten een bok, De bultenaar van de Nôtre-Dame van Victor Hugo, de figuren uit Alice in Wonderland, figuren in verhalen van Edgar Ellen Poe en er zijn ook links met death metal groups. 

 

Because the grotesques are now scraped free on the ceilings of the Cathedral of Antwerp, I started, without thinking very much, to paint a weird creature.  Only afterwards I started looking up more about grotesques and their origin and a.o. found out that they are rarely painted with warm colours and that they are rarely cute. But since the figures of Alice in Wonderland are also grotesques, I think that this dragonchicken with a teapot air can be accepted too. (one description of grotesque can be found here)

00:03 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

09-07-07

Rode bessen - Redcurrant berries (Ribes rubrum)

Flanders-inside-juli2007-rodebessen

Het is laat.  Het einde van de examens van mijn dochters is gevierd.  De gasten zijn naar huis.  Rode besjes versierden witte kruidenkaas op toastjes en dat bleek een aantrekkelijke combinatie te zijn want ze werden allemaal opgegeten.  De afwas is gedaan.

It’s late.  The end of the exams of my daughters is celebrated. The guests are gone.  Red berries decorated white herb cheese on pieces of toast and that proved to be an attractive combination because they were all eaten. The dishes are washed. 

00:22 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

08-07-07

Boomblauwtje op Blauwe regen - Holly blue on Wisteria ( Celastrina argiolus)

 

Flanders-inside-juli2007-blauwtje

15:54 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (7) | Tags: planten | |  Facebook

07-07-07

Weekend

Flanders-inside-juli2007-handdoek

Wat doe jij dit weekend ? Ik heb geen andere plannen dan wat rondhangen.

 

What are you doing this weekend ? Me, I have no plans other than hanging around a bit.

01:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

06-07-07

Knuffelbeer - Cuddly bear (Eiermarkt, Antwerpen)

Flanders-inside-juli2007-beer1

 

Waw, deze mama kocht juist een reuze knuffelbeer, een blij moment maar kindje wil … tja, wat wil ze.

 

Wow, this mom just bought a huge cuddly bear, a happy event but the kid wants … yes, what does she want.

 

Flanders-inside-juli2007-beer2

00:04 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (16) | |  Facebook

04-07-07

Without words (vismijn - fish market, Mérida, Extremadura)

Flanders-inside-juli2007-vismijn1

 

Zonder woorden - Without words (vismijn - fish market, Mérida, Extremadura)

 

Flanders-inside-juli2007-vismijn2

23:21 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

Een studie van waterlelies - A study of water lilies

Flanders-inside-juli2007-waterlelies1

De waterlelies plagen me al weken.  Ik kan niet vastleggen wat ik voel als ik ze zie.  En het is druk in ons vijvertje dat er net als onze keuken en living nooit uitziet als in een magazine : op en top stijlvol, maar zo leeg dat het lijkt alsof er niet gewoond wordt.  En soms wil ik een scheut adrenaline in een foto zoals ik soms Linkin Park wil horen, luid.

Flanders-inside-juli2007-waterlelies2

 

The water lilies are teasing me for weeks already.  I can’t catch what I feel when I see them.  And it is busy in our little pond.  Just like our kitchen and living room it doesn’t look like you can see in a magazine : very stylish, but so empty that it seems as if the residents don’t have a life.  And sometimes I want a shot of adrenaline in a photo, just like I sometimes want the hear Linkin Park, loud.

 

Flanders-inside-juli2007-waterlelies3

00:35 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (16) | Tags: planten | |  Facebook

03-07-07

Dikbillen

Flanders-inside-juli2007-stier

Om 22 uur wanneer Mijnheer Stier in een rustige laatavondstemming is, kan hij vervoerd worden naar een andere weide.  Bovendien is hij in het gezelschap van zes maagden, dus is hij niet weerbarstig. 
Ik kan deze week niet veel blogs bezoeken, maar ik kom zodra ik kan, hoor.

At 22 h.  when Mister Bull is in a quiet late evening mood, he can be transported to another pasture.  Furthermore he is in the company of six virgins, so he is not recalcitrant. 

I can’t visit many blogs this week, but I’ll come as soon as I can !

00:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: de putten, zoogdieren, koeien | |  Facebook

02-07-07

Europese Snorrenclub - European Moustache Club (afdeling Antwerpen, Meir)

Flanders-inside-juli2007-snorrenclub

De Antwerpse afdeling van de Europese Snorrenclub hield vrijdag een parade op de Meir, in de regen.

The Antwerp delegation of the European Moustache Club had a parade on the Meir last Friday, in the rain.

12:20 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook