31-08-07

(5) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-5a


Er was geen groep die zoveel plezier had en daarmee misschien lichtelijk uit zijn rol viel, als de Vikings die door de nauwe straatjes van Brugge roeiden.  Ik moest op mijn lip bijten om niet in het lachen uit te barsten.  Je zou niet gelachen hebben als je in vroeger tijden de Vikings in het echt was tegengekomen, zeiden ze bij mij thuis.  En ze hebben gelijk.  Aanschouw daarom alhier de meedogenloze Vikingkoning en zijn woeste krijgers ter land en sidder en beef.

There was no group that had so much fun and therefore perhaps fell out of his role a bit, as the Vikings rowing through the narrow streets of Bruges.  I had to bite my lips to not laugh out loud.  You wouldn’t have been laughing if you had met them for real in the past, they said to me at home.  And right they are.  So see right here the ruthless Viking King and his savage warriors on land and shiver and tremble.

Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-5b


Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-5c

23:47 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (16) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

30-08-07

(4) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-4

Dit is de legende van de Zwanenridder, een zeer mooi tafereel uit de stoet.  Ik heb er wat water aan toegevoegd en weet zelf niet goed wat ik van het effect vind, maar het is wel leuk spelen.  Wat vind jij ?

This is the legend of the Swan knight, a very beautiful scene of the parade.  I added some water and don’t know very well what to think of the effect, but it is fun playing.  What do you think of it ?

23:52 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (17) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

(3) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-3


Tafereel- en praalwagens worden getrokken door boerenpaarden.  Hun machtige spieren spannen zich als ze de wagen straatopwaarts trekken.  Feilloos volgen ze de orders, die bestaan uit vriendelijk uitgesproken klanken, van hun menner.  “Tsjuk, tsjuk, ju tsjuk” en “how”.  Het doet me denken aan het prachtige lied van de Vlaamse folkzanger Willem Vermandere, over een boer en zijn paard (Blanche, mien peerd).  Ik heb het gevoel dat ik een laatste glimp opvang van een deel van onze geschiedenis dat reeds aan het vervagen is in de tijd : de boer die op het land werkt met zijn paarden, de vloeiende samenwerking van man en boerenpaarden, een eenvoudiger leven (ik zeg niet : gemakkelijker) dat meer in contact staat met de aarde, een ander levensritme.

Scene wagons and floats are pulled by draft horses.  Their mighty muscles are tensed when they pull a wagon upwards.  Faultless they follow the orders, consisting of gently spoken sounds, of their driver.  “Tsjuk, tsjuk, ju tsjuk” and “how”.  It makes me think of a beautiful song of the Flemish folksinger, Willem Vermandere, about a farmer and his horse.  I feel like I am witnessing a last glimpse of a part of our history that is already fading away in time : the farmer working on the land with his horses, the fluent cooperation of man and draft horses, a life less complex (I do not say : less easy) and more in touch with the earth, another pace of living.

00:08 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (17) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

28-08-07

(2) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-2

De Gouden Boomstoet bestaat uit 72 verschillende taferelen.  Dit tafereel gaat over de rovers.  Welke rovers dat weet ik niet, misschien de rovers die zich ophielden in de bossen en de wegen onveilig maakten voor reizigers.  Ik zal volgende keer eens een programmaboekje kopen zodat ik er wat meer over kan lezen en vertellen.  Wie meer weet over een scène op de foto’s, pen het gerust neer in een reactie.

The pageant on the Golden Tree consists of 72 different scenes.  This scene is about the robbers.  Which robbers I don’t know, maybe the ones that kept up in the forests and made the roads unsafe for travelers.  Next time I’ll buy a brochure so that I can tell you more about it.

20:52 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

27-08-07

(1) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-1


De Gouden Boomstoet is een evocatie van de festiviteiten ter gelegenheid van het huwelijk van Karel de Stoute met Margaretha van York (1468).  Hij gaat alle vijf jaar uit in Brugge (als het niet regent).  Bijna 2000 deelnemers zijn er in de optocht.  Samen met al de inspanningen voor wagens, paarden, versiering en kostuums is dit een enorme inspanning van de inwoners van Brugge en omstreken om ons, bezoekers en toeristen (50.000 op zaterdag, 60.000 op zondag), te laten genieten van een reis terug in de tijd.  Al die vrijwilligers verdienen een bijzondere proficiat en dankjewel !!!

The Pageant of the Golden Tree is an evocation of the festivities around the wedding of Charles the Bold and Margareth of York (1468).  It takes place in Bruges every five years (when it doesn’t rain).  Almost 2000 people participate in the parade.  Together with all the efforts for wagons, horses, decoration and costumes this is a tremendous effort of the inhabitants of Bruges and surroundings for us, visitors and tourists (50.000 on Saturday, 60.000 on Sunday), to enjoy a travel back in time.  All those volunteers deserve congratulations and a very big thank you !!!

15:36 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

26-08-07

Concours d’élégance II (Traditioneel Gerij, Maastricht)

Flanders-inside-aug2007-maastricht-rijtuigen-2


Flanders-inside-aug2007-maastricht-rijtuigen-3

Flanders-inside-aug2007-maastricht-rijtuigen-4

Zij willen het erfgoed levend houden.  Dat is beter dan een museum, zeggen de vrijwilligers van de Vereniging voor Traditioneel Gerij en gelijk hebben ze !

They want to keep the inheritance alive.  It’s better than a museum, the volunteers of the organization for traditional carriages say and right they are !

00:32 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

25-08-07

Huppeldepup (straatbeeld, Maastricht)

Flanders-inside-aug2007-maastricht-kindje

00:25 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (10) | Tags: planten | |  Facebook

24-08-07

In de palmkas - In the palm greenhouse (Hortus Botanicus, Amsterdam)

Flanders-inside-aug2007-palmblad

00:25 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (14) | Tags: planten | |  Facebook

14-08-07

Concours d’élégance (Traditioneel Gerij, Maastricht)

Flanders-inside-aug2007-maastricht-rijtuigen-1

Een erg drukke week voor de boeg en moe, dus moet ik even een blogpauze nemen. Tot weldra !

A busy week ahead and tired, so I have to take a short blogging break.  See you again soon !

01:31 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (23) | |  Facebook

10-08-07

Meesterwerken in Amsterdam - Masterworks in Amsterdam

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-meesterwerken1


Flanders-inside-aug2007-amsterdam-meesterwerken2


Flanders-inside-aug2007-amsterdam-meesterwerken3

23:27 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (17) | |  Facebook

09-08-07

Vreemde vogels in Amsterdam - Weird birds in Amsterdam

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-vogel1

 

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-vogel2


Tweede foto : een kind keek naar boven en dan zijn ouders ook, en daar zat een uil op 4 hoog, ik dacht eerst dat hij echt was.


Second photo : a child was looking upwards and then his parents too, and there was this owl at 4 high, I thought it was real at first.
 

23:53 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

Personalisatie - Personalization (Amsterdam, fiets - poort - verdeelkastje)

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-fiets

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-poort

In Amsterdam zag ik veel gepersonaliseerde dingen en dat bevalt mij zeer.  De laatste foto is een kabeltelevisiedistributiekastje (denk ik), dat in oorsprong grijs is en lelijk.  Ik heb er drie voor mijn huis staan (drie !!!).  Dit kastje is versierd met “Geschenkpapier door kunstenaars” (de eerste keer gepubliceerd in New York in 1989, in 2005 door Könemann in Oostenrijk, met een inleiding in het Frans, Duits en Engels, en zoals blijkt ook te koop in Nederland en Vlaanderen : de wereld is klein).  Ik heb zelf ook zo’n uitscheurboeken (19de eeuwse Franse bloemen, Rozen, …).  “Denk er zelfs nog niet aan !”, zeggen mijn dochters, “hier wordt dat er zo afgeschraapt”.  En ze hebben gelijk, hoogstwaarschijnlijk wel.  Zij weten beter hoe de wereld ineenzit dan ik.

 
Flanders-inside-aug2007-amsterdam-kastje

In Amsterdam I saw a lot of personalized objects and I like that very much.  The bottom photo is a cable televion distribution closet (I suppose), which is in origin grey and ugly. I have three of them before my house (three !!!).  This one is decorated with “Gift wraps by Artists” (first published in New York in 1989, in 2005 by Könemann (Austria), with an introduction in French, German and English, and obviously for sale in the Netherlands and Flanders : it’s a small world).   I have such tear-out books myself (19th century French flowers, Roses, …) too.  “Don’t even think about it !”, my daughters say, “here it would be torn down”.  And they are right, most probably.  They know better how the world functions than I do.

00:47 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (8) | |  Facebook

08-08-07

“Spirit of the wild” van Steve Bloom (Amsterdam)

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-spiritofthewild

 

Miljoenen mensen bezochten de tentoonstelling “Spirit of the wild” (100 buitengewone foto’s van Steve Bloom) al in Engeland, Denemarken en Rusland.  Ik had het geluk ze juist op de laatste dag van de tentoonstelling in Amsterdam nog te zien.  “De gigantische gedachtenprikkelende foto’s dienen om ons de kwetsbaarheid van de wereld te doen beseffen, alsook de noodzaak om ze te respecteren, te beschermen en te bewaren.” (Steve Bloom)

 

Millions of people already visited the exhibition “Spirit of the wild” (100 marvelous photographs of Steve Bloom) in the UK, Denmark and Russia.  I was so lucky to see it on the last day of the exhibition in Amsterdam.  “The giant thought-provoking photographs serve to remind us of the fragility of the world, and our need to respect, protect and preserve it.” (Steve Bloom)

00:16 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

06-08-07

From Holland with love (shoppen in Amsterdam)

Flanders-inside-aug2007-terras-amsterdam

 

Laat ons wat shoppen in Amsterdam en als je dat niet graag doet, wacht dan op ons in de eerste foto, ga lekker zitten, drink iets, lees een boek, pas wel op dat je glas niet van de tafel tuimelt want dat gebeurt daar meer dan eens (de kasseien ondergrond ligt schuin en je kan in een tochtgat zitten, niet te onderschatten)

 

Let’s go shopping in Amsterdam and if you don’t like that wait for us in the first photo, take a seat, have a drink, read a book, just make sure your glass doesn’t tumble off the table cause that happens there a lot (the cobble underground is sloping and you might sit in a blowhole, not to underestimate).

 

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-shoppen1

 

 

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-shoppen2 

 

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-shoppen3

 

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-shoppen4

 

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-shoppen5

 

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-shoppen6

 

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-shoppen7

 

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-shoppen8

 

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-shoppen9

14:02 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (17) | |  Facebook

05-08-07

My impression of Amsterdam

Flanders-inside-aug2007-amsterdam-gevels

 

Mijn indruk van Amsterdam in het Nederlands, staat bij de vorige foto.

 

Now I am absolutely not a city person, not at all, but Amsterdam was a match.  So green ! Every tile that can be left open, is planted.  In every tub and in every object that can be filled and placed somewhere, there are plants.  Many house boats are full of plants.  A front yard in a Flemish city is usually full of tiles or gravel, has a monotone short cut lawn or a single buxus, but here front yards are a complete wood.  No nagging here about high trees (they take away the light, there are leaves falling off, they grow), no raking to remove every pile of weed, but flowers, bushes and trees in abundance, with even a spot for a table and a bench in between, sometimes even a swing. In Amsterdam there is an optimum use of every square decimeter for green.  The result : a city that I experience as livable and cozy and where I feel at ease.  An average Fleming immediately goes into the attack with pruning shears and poisoning can, what a wilderness, what a shame.  But not here, here there obviously is an agreement that green is cozy.  All the time people cycle along.  They look, I don’t know very well how to express it, but they don’t look average : they look artistic, with a very own and outspoken personality, free, individualized, full of character.  Their expression and their clothing shows it.  They dress unique, tasteful and striking in their original combination of garments.  Very beautiful.  I’d like to make dozens of portraits, but everything goes too fast.  Lots of bikes have a personal touch too and they get everything done : carrier bikes (with happy kids in it) or two easy child seats at the back.  And further there is water everywhere with trees at the sides : canals with house boats and sailing boats and bridges.  I experience that as very pleasant too.  Amsterdam is also full of markets and stalls and shops : think of something and you can find it there.  There is a whole bunch of everything : terraces, restaurants, coffeeshops, shops, second hand books, wooden shoes, tulip bulbs, bikes, bridges, boats, canals, people, cycling people, coloured people, and also museums, a botanical garden, a zoo, a subway (large but rather filthy), an extraordinary photo exhibition in the open air (Spirit of the wild), a China town, small high houses with typical facades, hotels, chips stands (with real Flemish fries), it is very busy too and a lot of store and catering personal forgot that they can speak Dutch.  They do understand you in Dutch, it even is their mother tongue, but only English keeps coming out of their mouth.  Very bizarre.  Undisciplined behavior you can observe there too.  To cross the road, there is a counter : you only have to wait 34 seconds before you may cross, the numbers are counting down to help you pass this waiting time, yes waiting is incredibly difficult for them.  Then a woodpecker starts pecking, very cozy, so that you also can hear that you may cross now, but it doesn’t help : after 16 seconds half of the road crossers ignores the red stop light.  Imagine driving there or cycling : attention, crossing wild life !  But furthermore nothing but good.  Oh yes, there is also a tremendous choice in post cards, I’ve never seen so many different ones.  OK, that’s about all. In the next days I’ll show you some photos to illustrate my impressions.

00:10 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (14) | |  Facebook

04-08-07

Mijn indruk van Amsterdam - My impression of Amsterdam (groen- green)

Flanders-inside-aug2007-groen-Amsterdam

 

Tomorrow my impression of Amsterdam in English.  This photo illustrates that Amsterdam is a very green city.

 

Ik ben absoluut en helemaal geen stadsmens, maar Amsterdam viel mij enorm mee.  Zo groen ! Iedere tegel die uitgespaard kan worden, is beplant.  In iedere kuip en in ieder voorwerp dat gevuld en ergens neergepoot kan worden, staan planten.  Menige woonboot staat vol met planten.  Waar een voortuintje in een Vlaamse stad in de overgrote meerderheid van de gevallen vol ligt met kiezels of tegels, een monotone kortgemaaide grasmat of een enkele buxus heeft, zijn de voortuintjes hier een compleet bos.  Geen gezever hier over hoge bomen (ze nemen het licht weg, er vallen bladeren af, ze groeien), geen gehark om ieder onkruidspiertje te verwijderen, maar volop bloemen, struiken en bomen, en zelfs nog plaats voor een tafeltje en een bank ertussen, soms zelfs een schommel.  Optimaal gebruiken ze in Amsterdam iedere vierkante decimeter voor groen.  Resultaat : een stad die ik leefbaar en gezellig vind en waar ik me gemakkelijk voel. Een doorsnee Vlaming gaat er direct met de snoeischaar en een gifgietertje tegenaan, wat een wildernis, wat een schande.  Hier niet, hier is men het er duidelijk over eens dat groen gezellig is.  Er komen voortdurend mensen op de fiets voorbij.  Ze zien er, ik weet niet goed hoe het uit te drukken, maar ze zien er alles behalve gemiddeld uit : artistiek, met een heel eigen uitgesproken persoonlijkheid, vrij, geïndividualiseerd, karaktervol.  Dat zie je aan hun uitdrukking en aan hun kleding.  Die is uniek, smaakvol en opvallend door de originele combinatie van kledingsstukken.  Heel mooi vind ik dat.  Ik zou tientallen portretten willen maken, maar alles gaat te snel.  Ook vele fietsen hebben een persoonlijk tintje en ze krijgen er ook alles voor elkaar, zoals : bakfietsen (met blije kindertjes erin) of twee gemakkelijke kinderzitjes achterop. En verder is er overal water met bomen langs : grachten met woonboten en vaarboten en bruggen.  Dat ervaar ik ook als heel aangenaam.  Amsterdam is ook vol met markten en kraampjes en winkeltjes : denk iets en je kan het er wel vinden.  Van alles is er heel erg veel : terrasjes, restaurantjes, coffeeshops, winkels, tweedehandsboeken, klompen, tulpenbollen, fietsen, bruggen, boten, grachten, mensen, fietsende mensen, toeristenmensen, gekleurde mensen, en ook musea, de botische tuin, een dierentuin, een metro (ruim maar tamelijk vies), een unieke fototentoonstelling in open lucht (Spirit of the wild), een China town, smalle hoge huizen met typische gevels, hotels, frietkoten (met echte Vlaamse frieten), veel drukte ook en ook veel winkel- en horecapersoneel die vergeten zijn dat ze Nederlands kunnen spreken.  Ze verstaan je wel, hoor, in het Nederlands, het is zelfs hun moedertaal, maar er blijft alleen maar Engels uit hun mond komen.  Heel bizar.  Ongedisciplineerdheid, dat zie je er ook wel.  Om de weg over te steken, staat er een tellertje : je moet slechts 34 seconden wachten vooraleer je over mag steken, de cijfertjes tellen af om deze tijd te kunnen overbruggen, ja wachten vinden ze daar ongehoord moeilijk.  Dan gaat een spechtje tikken, heel gezellig, en zo kan je ook horen dat je mag oversteken, maar het mag niet baten : na 16 seconden loopt de helft van de overstekers door het rode licht.  Je zal er maar aan het autorijden of fietsen zijn : opgelet, overstekend wild.  Maar verder niets dan goeds.  Oh ja, en ook erg veel keuze in postkaarten, nog nooit zoveel verschillende kaartjes gezien.  Goed, dan volgen in de komende dagen foto’s om mijn indrukken te illustreren.

01:19 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (9) | Tags: bomen, planten | |  Facebook

03-08-07

Hortus Botanicus, Amsterdam

Flanders-inside-aug2007-hortus-amsterdam

Morgen hoop ik de tijd en energie te vinden om mijn indrukken van Amsterdam neer te schrijven.

Tomorrow I hope to find the time and energy to write down my impressions of Amsterdam.

00:39 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (14) | Tags: bomen, planten | |  Facebook

01-08-07

Vliegende Hollander - Flying Dutchman (tropische vlinders, Hortus Botanicus, Amsterdam)

Flanders-inside-aug2007-vliegendeHollander

Twee dagen Amsterdam (uniek), vier dagen van de kaart, eindelijk terug fut om te gaan bloggen.  Laat ik maar beginnen met een Vliegende Hollander.  Zo werden de oranje tropische vlinders in de vlinderkas van de Hortus Botanicus te Amsterdam genoemd.  Hun Latijnse naam weet ik niet.

Two days Amsterdam (unique), four days off the map, finally I have some energy again to blog.  Let me start with a Flying Dutchman.  That’s how the orange tropical butterflies in the butterfly greenhouse of the Hortus Botanicus in Amsterdam were called.  I don’t know their Latin name.

23:59 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (14) | |  Facebook