30-09-07

Zwarte spreeuwen en de kardinaal - Spotless starlings and the cardinal (Hostal del Cardinal, Toledo)


Flanders-inside-sept2007-HostaldelCardinal3

(een reisverhaaltje van in april) Het hotel (Hostal del Cardinal) net binnen de rand van Toledo-stad heeft een Tuin.  De begrenzing van die tuin is de oude stadswal. In die oude tuin staan kanjers van Juniperusbomen, heel ontzagwekkend.  Deze bomen bij de Quinta (buitenoptrekje voor de kardinalen sinds de 12-13de eeuw, noem het gerust een Palacio) zijn oud, wie weet welke kardinalen hebben zij allemaal gekend.  Overdag laten de Zwarte spreeuwen (Sturnus unicolor) die hier in zitten zich horen.  Een aantal van hen heeft zich bekwaamd in het imiteren van het oversteeksignaal dat aan de ring rond Toledo te horen is bij groen licht aan de zebrapaden, oprecht grappig.  In een heerlijk bed in een houten kamer met ridders aan de muren, de massieve houten kunstig bewerkte deur in de grendel,  in slaap gewiegd worden door het gemurmel van de fonteinstralen die belletjes maken in de ondiepe, moors geïnspireerde langgerekte fonteingoten, het zou gekund hebben in dit silencio hotel, ware het niet dat er in het gerenommeerde restaurant een trouwfeest doorging en ware het niet dat men er op het nabijgelegen plein ’s nachts danst bij handengeklap en een boombox, olé.  Als je evenwel een goede slaper bent ; je legt je hoofd neer op het kussen en 5 minuten laten ben je vertrokken, je wordt pas wakker als de wekker gaat of vroeger als je dan al uitgerust bent, dan kan je hier natuurlijk kardinaalheerlijk slapen.  En ben jij een gemakkelijke slaper ?

Flanders-inside-sept2007-HostaldelCardinal2


(a travel story, April) The hotel (Hostal del Cardinal) just inside the edge of Toledo city has a Garden.  The boundary of the garden is the old city wall.  In this old garden there are whoppers of Juniperus trees, very awesome.  These trees at the Quinta ( a little country house for the cardinals since the 12-13th century, but you may call it a Palacio) are old, who knows which cardinals they have known.  During the day-time you hear Spotless starlings (Sturnus unicolor) in these trees.  Some of them are skilled imitators of the zebra crossing signal for pedestrians at the ring around Toledo, very funny.  To be rocked asleep by the sound of gentle fountain spurts making bubbles in shallow Moorish inspired gutters, in a wonderful bed in a wooden room with knights on the walls, the massive wooden door -skilful carved- in the bolt, it could have been possible is this silencio hotel if there would not have been a wedding feast in the reputable restaurant and if it wouldn’t be the habit to dance at night at the nearby square, with hand clapping and a boombox, olé.  However if you’re a good sleeper; you put your head down on the pillow and 5 minutes later you’re in a deep sleep, you only wake up when the signal goes or earlier when you already feel fit, then you can sleep here like a cardinal.  Are you an easy sleeper ?

Flanders-inside-sept2007-HostaldelCardinal1

00:52 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (9) | Tags: bomen | |  Facebook

28-09-07

Rendiermos in de mist - Reindeer moss in the fog (Villers-devant-Orval)


Flanders-inside-sept2007-rendiermos-mist

 

Beste blogvrienden en -vriendinnen, het spijt me zo dat ik je blog nog niet bezocht heb, maar ik was verdwaald in de mist in een moeras en …  Neen, dat is niet waar, hoor.  Ik heb het gewoon zo druk dat ik een vreselijke achterstand heb opgelopen, maar ik ben op weg !!

Dear blogfriends, I am so sorry that I haven’t visited your blog yet but I got lost in a swamp in the fog and …  No, that is not true.  It’s just that I am so busy that I got terribly behind in visiting, but I am on my way !

16:08 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (9) | Tags: planten | |  Facebook

27-09-07

Hydrangea (in juli)


Flanders-inside-sept2007-hydrangea-juli

00:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: planten | |  Facebook

25-09-07

(15) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)


Flanders-inside-sept2007-weduwen-aquarel-klein

De rouwende franse weduwen (met fabelachtig mooie kledij).  Statig schrijden ze voort om dan halt te houden voor het zingen van een droevig lied.  Een heel inspirerend beeld, vandaar een impressie in aquarel.

The mourning French widows (with fabulous beautiful outfits). Stately they stride forwards and then they halt for singing a sad song.  A very inspiring image, therefore an impression in water colors.

Flanders-inside-sept2007-weduwen-foto

22:38 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gouden boomstoet, aquarel | |  Facebook

En mijn tweede voornaam is - And my middle name is (foto : kaai van Antwerpen, quay of Antwerp)


Flanders-inside-sept2007-Kaai-Antwerpen

Ascender heeft me getagd (hoe vervoeg je dat ??) (dank je wel, Ascender, om bij natuur aan mij te denken want dat is inderdaad heel typisch voor mij) : noem bij iedere letter van je tweede voornaam iets dat typisch is voor jou of voor je leven en kies voor iedere letter ook een persoon die je dan weer tagt. Ok voor deel 1.  Voor deel 2 : als je het leuk vindt kan je het ook gaan doen, maar stokjes ga ik niet gooien.
Mijn middennaam is Maria, ja hallelujah.  Hier zijn enkele bits van mij voor elke letter, niets dat je zal verrassen denk ik omdat je het wel al weet van mijn foto’s. 
M voor maritiem omdat ik hou van de zee, rivieren, rietvelden. 
A voor …. Lap, hier zit ik in de problemen want kunst begint niet met een a, maar ’t zal er toch voor moeten doorgaan, of laat ik er artistiek van maken : kunst als interesse en omdat ik graag creatief bezig ben. 
R voor raaf.  Ik hou van kraaien, kauwen, raven en van verhalen. 
I voor intens.  Als ik niet intens ben, moet ik wel heel erg ziek zijn. 
A voor Aziatisch.  Chinese en Japanse kunst, geschiedenis, kleding, films, sprookjes, noem maar op, ik vind het boeiend. 
En ik herhaal, als je er zin in hebt, hier liggen de stokjes, neem er dan maar eentje mee en start.

Ascender tagged me (thank you, Ascender, for thinking of me at “nature” because yes, that is very much me) : for each letter of your middle name list one fact that is somehow relevant to your life and choose one person for each letter to tag.  OK for part 1.  For part 2 : if you’re interested you can do it too, but I am not going to tag you. 
My middle name is Maria, yes hallelujah.  Here are some bits of me for each letter, nothing that will surprise you I think, because you already know it from my photos. 
M for maritime since I like the sea, rivers, reed fields. 
A for art as a point of interest and because I like to be creative. 
R for raven.  I like raven, crows, jackdaws and stories. 
I for intense.  If I am not intense, I must be very sick. 
A for Asian.  Chinese and Japanese art, history, clothing, movies, fairy-tales, you name it, I find it fascinating.  
And I repeat, if you feel like it, here are the tags, grab one and go ahead. 

00:48 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

24-09-07

Postkaart aan mezelf - Postcard to myself


Flanders-inside-sept2007-postkaart-b

Postkaart aan mijzelf : “Warme groeten vanuit de verre verte.  Wij zijn eindelijk en na een jarenlange tocht aangekomen op de achtergrond en stellen het hier goed.  Je herinneringen van je natuurwerkverleden.”
Thema : aanpassen aan drastische wijzigingen in je leven.  “Ja, weinige van onze plannen in het leven worden vervuld zoals we dachten. Een belangrijke kunde in het leven is je weten aan te passen aan het onverwachte.”  (Leena)   
Materiaal : aquarel op pleister op een kartonnen verzendverpakking.  Ga ik later eens proberen over te olieverven, puur als experiment. 

Postcard to myself : “Warm regards from far far away.  We finally arrived at the background after a travel for years and we’re fine.  Your memories of your nature work past.” 
Theme : adjusting to drastic life changes.  “Yes, little of our plans in life are fulfilled the way we thought.  In life it is important to be able to adjust to the unexpected.” (Leena)  
Material : water colors on plaster on a cardboard post packing.  I’m going to put some layers of oil paint on it later, just as a try-out.

00:45 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (15) | |  Facebook

22-09-07

De uitdaging - The challenge (kauw, jackdaw, Brugge)


Flanders-inside-sept2007-kauw-Brugge

De perrons van het station van Brugge zijn vernieuwd.  Spiksplinternieuw houdt sommige mensen echter niet tegen om hun afval overal te laten vallen behalve in de vuilnisbakken zelf.  Dit plaatst een kauw voor een interessante uitdaging : hoe de resten van een belegd broodje uit een plastic zakje krijgen.

The platforms of the train station of Bruges are renewed.  Brand new does not stop some people from dropping their garbage everywhere but in the garbage cans.  This puts a jackdaw for an interesting challenge : how to get the rests of a sandwich out of a plastic bag.

22:24 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (13) | Tags: vogels | |  Facebook

19-09-07

In volle galop - In full gallop (boerenpaard)


Flanders-inside-sept2007-galop

In volle galop, even geen tijd want druk bezig.

In full gallop, very busy for the moment.

23:39 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

18-09-07

Bamboe - Bamboo (Sumi-e)


Flanders-inside-sept2007-bamboe

In juli maakte ik kennis met de beginselen van sumi-e, de oosterse kunstvorm van het schilderen van de essentie van je onderwerp met zwarte inkt, penseelschilderen in de geest van Zen.  Bamboe is de eerste van de vier shikunshi, de belangrijke vrienden die je de basistechnieken van sumi-e leren.

In July I explored the beginnings of sumi-e : the eastern art form of painting the essence of your subject with black ink, brush painting according to the spirit of Zen.  Bamboo is the first of the four shikunshi, the important friends that learn you the basic techniques of sumi-e. 

23:21 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (22) | Tags: planten | |  Facebook

17-09-07

Vogels en een selderplant - Birds and a celery plant

 

Flanders-inside-sept2007-vogels
Flanders-inside-sept2007-merel
Vervolgens wat vogels en het seldermannetje.  Je weet wel hoe je in sommige vage dingen (kleurvlekken, wolken, …) vanalles kan zien.  Bv. Buiten in het donker bij de vijver, hoor ik een plots geluid en in een vlek denk ik een kikker te zien, maar het is een alleenliggend gevallen blad op de klinkers.  Wel, bij dit overschotje van een mislukte bloem, dacht ik : ik maak er een seldermannetje van.

Next some birds and the celery man. You know how you can see all sorts of things in a vague object (color spots, clouds, …).  E.g. I hear a sudden noise outside in the dark by the pond and in a spot I think I see a frog but it is just one fallen leave on the tiles.  And with this left over of a flopped flower, I thought I turn it into a celery man.

Flanders-inside-sept2007-selder

00:04 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: aquarel, vogels | |  Facebook

15-09-07

Vissen - Fishes (painting, trying and learning)

 

Flanders-inside-sept2007-vissen-1

 

Welkom.  Ik ben bezig met wat schilderwerkjes te archiveren die ik maakte in juni en juli.  Eigenlijk wil ik die wel in mijn dagboek (dus op mijn weblog) anders geraken ze toch maar in de vergeethoek.  Dus dat komt vandaag en de komende dagen op mijn blog.  Als je mij hier wat gezelschap wil houden, wat rondkijken en wat kletsen, dan ben je welkom.  Vandaag schik ik de vissen op.  Een oefenblad had ik al in stukken geknipt toen ik zag dat ze er samengesteld met ruimte ertussen voor mij wel leuk uitzien.

Welcome. I am archiving some former paintings made in June and July.  I thought they should have a place in my log (so on my blog) otherwise I simply forget about them.  So that’s what I’m going to do now and the next days.  If you want to keep me company, look around and chat a bit, you’re welcome. Today I’m archiving some fishes.  I already cut one exercise paper in pieces. Then I saw that it looked fine to me when composed again with spaces between it.

Flanders-inside-sept2007-vissen-2Flanders-inside-sept2007-vissen-3

22:01 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: aquarel, vissen | |  Facebook

(14) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)


Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-14

De stoet op kinderhoogte.

The parade on children’s height.

00:31 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

13-09-07

(13) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

 

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-13


De penitenten of boetelingen.  Wie er meer over wil weten, kan dat hier lezen.

The penitents (please google if you want to know more about it).

21:59 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (8) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

12-09-07

(12) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

 

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-12a


De zwarte dood : iedereen om je heen sterft, in het begin worden de doden nog weggebracht tot er geen lijkdragers meer zijn, beschermt een masker tegen de plaag ? je weet het niet, de absolute verschrikking.  Maar de evocatie van deze tijdsperiode geeft wel geweldige fototaferelen met bijzonder veel bewerkingsmogelijkheden.

The plague : everybody around you dies, in the beginning the deceased are still carried away until there are no corpse carriers anymore, can a mask protect you against the plague ? you don’t know, the absolute horror.  But the evocation of this time period does give great photo scenes with lots of possibilities in processing.

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-12b

21:57 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (11) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

11-09-07

(II) Intermezzo : Creativiteit op straat, Creativity in the street (Amsterdam)


Flanders-inside-sept2007-amsterdam-creatief

00:05 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

10-09-07

(11) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-11

Twee handelaars bediscussiëren hun zaken … denk ik.  De stoet geeft zo’n geweldige gelegenheid en toestemming om portretten te maken op straat.  Dat vond ik zeer fijn.  P.S. Ik heb de twee mannen uit de achtergrond gelicht, geen tijd voor precisiewerk, ’t is alleen maar de bedoeling van hun uitdrukking en fijne kledij even te benadrukken.

Two merchants conferring their business … I think.  I love how the parade gives the opportunity and permission to make portraits on the street.  P.S. I lifted these men out of the background, no time for a precision job, I just wanted to emphasize their expression and fine clothes.

00:03 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (14) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

08-09-07

(10) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-10

Als je eens een stoet wil zien die werkelijk bijzonder is, moet je naar de Gouden Boomstoet komen, zei mijn vriendin A.  Die is om de vijf jaar en behalve kamelen, komen er zelfs giraffen in.  Misschien speelde er een minuscuul glimlachje om haar mondhoeken.  Ik denk niet verder dan “misschien halen ze die uit een circus” en geloof het helemaal.  Had ik er beter over nagedacht, dan … , maar ik noteer de stoet in mijn agenda en sta tijdens de stoet dan ook te kijken met in mijn achterhoofd  “en straks nog giraffen” (ok, een blond moment, dat geef ik toe), tot ik deze mannen zie op torenhoge stelten.  Dan valt het plaatje in elkaar : de giraffen.

If you ever want to see a parade that is really extraordinary, then you have to come and see the Pageant of the Golden Tree, my friend A. said.  It’s every five years and besides camels, there even are giraffes.  Maybe there was a tiny smile playing around the corners of her mouth.  I didn’t think any further than “maybe they get them in a circus” and I believe it.  If I had thought a little bit more about it, then …., but I note the parade down in my agenda and during the parade I stand watching with the idea “later on there also will be giraffes”  in the back of my head ( yes, a blonde moment, I admit ) until I see these men on tower high stilts.  Then the pieces of the picture fall together : the giraffes.

21:20 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

06-09-07

Intermezzo : Ambiorix en Jamon, Jamon (Tongeren)

Flanders-inside-sept2007-Ambiorix


Kijk, dit is het soort foto dat je krijgt als je eerst naar de Spaanse film “Jamon, Jamon” (van Bigas Luna) kijkt en dan de volgende dag Tongeren bezoekt, Tongeren de oudste stad van België met natuurlijk het standbeeld van Ambiorix (koning van de Eburonen en leider van het verzet tegen Rome in 54 v.Chr.).  In deze expliciete en hartstochtelijke film stelt Conchita, de vrouw van de eigenaar van een fabriek die mannenondergoed maakt, dat mannenonderbroeken beter verkopen als ze op een reclameposter voorgesteld worden met een stevige vulling.  En daardoor keek ik of een gespierde held ook … ach, je weet wel.  Foei, foei.

This is the kind of photo you get when you first watch the Spanish movie “Jamon, Jamon” (by Bigas Luna) and then, the next day, visit Tongeren, the oldest city of Belgium with of course the statue of Ambiorix (king of the Eburones and leader of the resistance against Rome in 54 B.C.).  In this very explicit and passionate movie Conchita, the wife of the owner of a men’s underwear factory, states that men’s underpants sell better when in an add they are presented with a firm stuffing. And under this influence I checked if a muscled hero also …  well, you know.  Shame on me.

23:28 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (15) | Tags: beelden | |  Facebook

05-09-07

(9) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-9

Ouder paard controleert of het jongere dier het goed maakt tijdens de stoet.

Older horse checks if the younger one is doing OK during the parade.

22:12 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (14) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

04-09-07

(8) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-8

Dit zijn enkele van de mannen die juist de rovers verslagen hebben en meerdere reuzen (met de klinkende namen : Finaert, Grimminck, Grauwelinck, Schaarlippe en Spijkeroen) het hoofd afgehakt, zoals een legende vertelt. ’t Zijn lappen.  Je zal maar iemand met reuzengroei geweest zijn in vroeger tijden, dan kreeg je gegarandeerd - en zeker bij tijdelijk gebrek aan vrouwen die in aanmerking kwamen om als heks bestempeld te worden - vroeg of laat de schuld van iets wat zwaar misging (een mislukte oogst, een besmettelijke ziekte, de koeien die plots droog stonden, …) en in het beste geval werd je dan verbannen.  Mensen met reuzengroei zullen sowieso reeds makkelijk uit de dorpsgemeenschap gestoten zijn wegens hun uitzonderlijk uiterlijk.  Eenzaam en alleen, kregen ze misschien een slecht karakter of gingen ze op het verkeerde pad, maar meestal waren ze waarschijnlijk gewoon maar de schuldige die men nodig had om woede en angst op af te reageren wanneer er iets misging.  Daarnaast is er natuurlijk het verhaalelement : wie wint van een reus is uiteraard een grotere held dan wie wint van een onderdeurtje.  Hoe dan ook, hoe ze aan een hele bende reuzen kwamen, aldaar in dat Vlaamsche woud, ik weet het niet.  Ik weet alleen : “ ’t Was vol rovers, vol moerdeners vreet van dade, want men hietet : ’t Wout sonder ghenade” (bron) en daar komen de mannen op deze foto dus juist uit terug.

These are some of the men that have just beaten the robbers and chopped off the head of several giants as a legend tells.  It must have been hard to be a person with giant growth in the past : any moment you could be accused for something that went wrong (a bad harvest, a contagious disease, …) just because of your extraordinary body and in the best scenario you were exiled.  Giants of course are also a story element : one is a bigger hero if one conquers a giant then when one chops off the head of a peewee.  Anyway, how they got so many giants out there in the Flemish woods, I don’t know.  All I know is : “It was full of robbers, full of murderers, cruel in their deeds, because it was called : the wood without mercy” (old Flemish text).  And it is out of this wood that these men on the photo are returning.

22:58 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (8) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

03-09-07

(7) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-7

Raad eens wat er hier gebeurt.  Precies, een meisje wordt geschaakt door een oudere man (onder het toeziend oog van de politie !).  “Boudewijn schaakt Judith” heet de scène.  Ik bewonder hoe de deelnemers van de stoet zo goed hun rol weten te spelen en dan moet je weten dat de hele ommegang meer dan twee uur duurt !

Guess what’s happening here.  You’re right, a girl is abducted by an older man (under the surveying eye of the police !).  It is Boudewijn abducting Judith.  I admire how well the participants of the parade play their role and you must know that the tour lasts more than two hours !

23:16 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (16) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

02-09-07

(6) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-6


Elegant en met adellijke trots, rijdt Idona te paard.  Ik moest een verkeersbord omhakken, enkele toeschouwers wegwerken en wat extra bomen planten om dit plaatje te verkrijgen en gedurende deze werkzaamheden is de punt van één van Idona’s schoenen gesneuveld.  Ik hoop dat jullie (en vooral enkele dames die speciale aandacht hebben voor schoenen) mij dit kunnen vergeven.  Tussen haakjes, het verwonderde mij dat er zoveel deelnemers te paard waren en het waren allemaal prima ruiters die bovendien vriendelijk met hun paard omgingen.  Rijd jij paard ?

With elegance and nobiliary proud, Idona rides her horse.  I had to chop off a traffic sign, to remove some spectators and to plant some extra trees to get this picture and during all these activities the tip of one of Idona’s shoes fell in battle, which I hope you (and esp. some ladies who have a special attention for shoes) can forgive me.  Btw, it surprised me that there were so many participants on a horse and they all were excellent riders and besides that also gentle to their horse.  Do you ride a horse ?

18:10 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (18) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook