08-11-07

De spreeuwenwolk en de vorm - The cloud of starlings and the form (schilderen, painting)


Flanders-inside-nov2007-verslag-schilderen-12a


Op schildergebied ervaart Meester Jaruwan-Tse genoegen in ritmiek, in geste, in gebruik van ruimte, in schijnbaar toevallig tot stand gekomen lijnen, in de afwezigheid van esthetiek-op-het-eerste-zicht.  Zijn geest is erdoor gefascineerd, door textuur ook.  nminste dat is mijn indruk, voor zover ik er reeds wat van begrijp. het hele programma laadt vanuit de computer je brein in, hZoals een monnik zijn aardse gebondenheid wil overstijgen, zo wil Meester Jaruwan-Tse de schoonheid in vorm overstijgen tot hij komt bij de vorm en de textuur op zich en bij de creatie van iets nieuws.  Tenminste dat is wat ik er tot hiertoe van meen te begrijpen.  Dat is geen simpele koek want als beginneling smacht ik naar schoonheid en naar vorm.  Met de opdracht van de dragers zie ik al 12 paneeltjes voor me, elk van een verschillende materie en dit op elke zijde, en daarop schilder ik spreeuwen, in grijstinten.  Ik hang die paneeltjes op als een mobiel, 4 draden met elk 3 paneeltjes, en als ze draaien is het als een spreeuwenwolk die draait en keert in de lucht : mooi.  Of een school vissen die keert in het water, of bladeren die ritselen in de wind, …  Te decoratief, zegt Meester Jaruwan-Tse, je neemt verschillende dragers en op de helft komt iets zonder bedoelde vorm en op de andere helft een fragment van je gekozen prent (Trinny en Susannah), in grijswaarden.  OK, zeg ik, dan doe ik dat.  En terwijl ik schilder op tapijt, karton en mousse, vraag ik mij af of ik niet eerst de vorm moet kennen vooraleer ik hem kan loslaten.  Maar ik ben vol vertrouwen.

On the domain of painting Master Jaruwan-Tse experiences pleasure in rhythm, in movement, in the use of space, in apparently accidental caused lines, in the absence of esthetics-on-first-sight.  His mind is fascinated by this, also by texture.  As a monk wanting to surpass his earthly bonds, so Master Jaruwan-Tse wants to surpass the beauty in form until he arrives at the form and the texture on itself and at the creation of something new.  At least that is what I think to understand of it so far.  That is not a piece of cake because as a beginner I long for beauty and for form.  For the task of the carriers (undergrounds) I already see 12 panels before me, each of a different material and this on every side, and on these sides I paint starlings, in grey tones.  I hang these panels as a mobile, 4 wires with 3 panels each, and when they turn it is as a cloud of starlings rotating and turning in the sky : beautiful.  Or a shoal of fish turning in the water, or leaves rustling in the wind, …  Too decorative, Master Jaruwan-Tse says, you take different carriers and on half of them you make something without an intended form and on the other half a fragment of your chosen picture (Trinny and Susannah), in tones of grey.  OK, I say, then that’s what I do.  And while I am painting on carpet, paperboard and mousse, I wonder if I don’t have to know the form first before I can let him go.  But I am full of confidence.

Flanders-inside-nov2007-verslag-schilderen-12b

01:14 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie | |  Facebook

Commentaren

spannend en ik die dacht dat schilderen eenvoudig was...
doe maar verder , zwemmen , spartellen en af en toe eens boven komen om wat op adem te komen.
ik volg vanop veilige afstand.
groetjes
ludo

Gepost door: ludo | 08-11-07

that's the spirit Soms moet je gewoon vertrouwen hebben :-)

Gepost door: pieterbie | 08-11-07

Gewoon maar doen wat de meester zegt. Hij weet wat hij doet, denk ik. Het zal wel zo zijn, dat in een later stadium de puzzelstukjes in elkaar vallen. Je hebt nu te maken met een andere manier van ervaren. Ik vind het erg interessant om dit via jouw log mee te maken.

Gepost door: Wieneke | 08-11-07

Beautiful colors and textures here. So much philisophy behind the paintings .... very impressive.

Gepost door: Intern | 08-11-07

De commentaren zijn gesloten.