31-01-08

Winter, de akkers sluimeren - Winter, the fields slumber (Hedwigepolder)


Flanders-inside-jan2008-akkers

00:48 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (10) | Tags: polder, bomen | |  Facebook

30-01-08

Romantiek op de Citadel van Namen - Romance on the Citadel of Namur (Citadelle de Namur) (photoshop)


Flanders-inside-jan2008-citadelle-Namur

01:06 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (10) | Tags: bomen, fantasie | |  Facebook

29-01-08

Het blauwe regen feetje - The wisteria fairy (photoshop)


Flanders-inside-jan2008-blauweregenfeetje

Ik denk dat de grote inspiratie voor alle plaatjes die gemaakt worden van bloemenkinderen wel Cicely Mary Barker is.

I think the big inspiration for all images of flower children that are made is Cicely Mary Barker.

00:32 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten, fantasie | |  Facebook

28-01-08

Zingende jonkvrouwe met ene roos - Singing Lady with a rose


Flanders-inside-jan2008-jonkvrouw-roos


Componenten :

  • Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel kerk, Brussel
  • Figurante uit de Gouden Boomstoet (Brugge, 2007)
  • IJsvogel : foto door Raymond De Smet op de Maakjedagnatuurlijk-site
  • Nachtvlinder : vrouwtje Mendica-beer (Diaphora mendica = Cycnia mendica)
 

Components :

  • Our Lady ten Zavel church, Brussels
  • Figurant from the Pageant of the Golden Tree (Brussels, 2007)
  • Kingfisher : photo by Raymond De Smet on the Makeyourdaynaturally -site
  • Nighthawk : female Diaphora Mendica (= Cycnia mendica)

00:56 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (13) | Tags: gouden boomstoet, fantasie | |  Facebook

26-01-08

De wolven-deurtrekker - The wolf door puller (ergens in Antwerpen - somewhere in Antwerp)


Flanders-inside-jan2008-wolven


Ik ging naar de bio-supermarkt, maar langs een grote omweg, even dwalen door straten die ik minder ken.  Daar zag ik deze deurtrekker, die direct tot mijn verbeelding sprak.

I went to the organic supermarket, but I made a big detour, wandering around for a while in streets that I don’t know well.  There I saw this door puller, that immediately fired my imagination.

01:00 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (13) | Tags: beelden | |  Facebook

25-01-08

Dame met boeken - Lady with books (Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht - Chapel of Our Lady of Refuge, Schoenmarkt, Antwerpen)

 

Flanders-inside-jan2008-beeldje-boekenHet hout van de toegangsdeur van het godshuis (gesticht in 1343) waarin zich de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht (Antwerpen) bevindt, is in slechte staat.  Dat is uitermate jammer voor de beeldjes die in de deur zijn uitgewerkt.  Ze staan onbeschermd bloot aan weer en wind en aan het gezichtje zie je hoe uitgesleten de nerven zijn.  Ik zie een prachtig beeldje van een dame met boeken, zeer ongewoon in een tijd waarin boeken mannenzaken waren, en op die boeken iets dat ik niet kan thuisbrengen.  Heb jij enig idee ?

The wood of the entrance door of a house of charitable work (founded in 1343), in which the Chapel of Our Lady of Refuge (Antwerp) is situated, is in a bad state.  That’s an extremely pity for the statues that are carved in the door.  Unprotected they stand in all weather and in the face you can see how the grains are worn out.  I see a wonderful statue of a lady with books, very uncommon for a time period in which books were men’s business, and on those books there is something that I can’t identify.  Do you have any idea ?

00:38 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (7) | Tags: beelden, kerk | |  Facebook

24-01-08

Draadloos leven ? - To live wireless ?


Flanders-inside-jan2008-draad-1


(Doelpolder) Een prachtig landschap … met een elektriciteitskabel.  Maar als er geen elektriciteit was, wat zou jij het meest missen ?

A beautiful landscape … with an electricity wire.  But if there was no electricity, what would you miss the most ?

Flanders-inside-jan2008-draad-2

01:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: polder, vogels | |  Facebook

22-01-08

En tussendoor de was - And in between the laundry (olieverf, oil paint, 50x70)


Flanders-inside-jan2008-wasmachine


Het wassende water (iedere zin in meerdere betekenissen)
Ik was
Ik was alleen
Ik was alleen maar …
Ik was
zonder verzachter
in koud water.
Open de deur !
Hoe zwaarmoedig, zegt jongste dochter, schilder daar maar een drukknop bij zodat de lezer de deur van de wasmachine kan opendoen.

The rising (washing) water.  In Flemish each word/sentence in this poem has several meanings and it’s rather difficult to explain.  Let me try :
I was (and also : I wash)
I was alone (and also : I only wash)
I was nothing but … (and also : all I do is washing and all I did is being)
I was (and also : I wash)
without softener
in cold water.
Open the door !
How melancholic, youngest daughter says, you’d better paint a button on the washing machine so the reader can push it to open the door.

22:20 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: academie | |  Facebook

21-01-08

Madonna met kind - Madonna with child (huize ‘de Fonteyne’, hoek Ambtmanstraat - Keizerstraat, Antwerpen)

 

Flanders-inside-jan2008-maria-antwerpenMadonna met kind, één van de ongeveer 500 Mariabeeldjes die in Antwerpen gevels en straathoeken sieren, prachtig tegen de witte gevel van huize ‘de Fonteyne’, hoek Ambtmanstraat en Keizerstraat.

One of the about 500 statues of the Holy Mary that decorate facades and streetcorners in Antwerp.

01:00 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beelden, maria | |  Facebook

20-01-08

Derde variatie op vierkantjes - Third variation on squares (olieverf, 50x70)


Flanders-inside-jan2008-vierkantjes-3


“Een vrouw draagt haar kinderen altijd met zich mee“, schreef Joz. eens op zijn blog en dat herkende ik heel sterk.  Je draagt ze tijdens de zwangerschap, je draagt ze als ze klein zijn, maar ook als ze groot zijn, als ze niet thuis zijn of het huis uit zijn, steeds zijn ze in je gedachten, in je gevoelens, in je lijf.  Evenzeer als het lot wreed toeslaat en je een kind verliest, dan draag je dat kind altijd met je mee.
De tenten : het is alsof je kinderen kamperen op je buik, hiermee wil ik die verbondenheid uitdrukken.
De donkere tent : dat zijn de nare dingen van het leven die je met je meedraagt (om maar één voorbeeld te geven : ziekte, maar het kan vanalles zijn).
De vrouw (met als symbool de borsten in warme kleuren) is grijs en niet gedetailleerd zodat het iedere vrouw kan voorstellen.
De vrouw staat voor een tijdlijn die ook een landschap is.  De tijdlijn loopt naar rechts : donkere tijden heeft zij al gekend, maar toch ziet ze de toekomst licht.  Het landschap is herleid tot een strook met vlakken water, akkers en weiden, een bomenstrook en de lucht.
“Een vrouw draagt haar kinderen altijd met zich mee”.  Maar dat voelt voor mij als man ook zo, beklemtoont Meester Jaruwan-Tse.  Ja, zeker wel en evenzeer is het nog anders voor een vrouw, zegt S. (ouderejaars, vrouw).
Herkenbaar voor jou ?

“A woman always carries her children with her”, Joz. once wrote on his blog and I recognized that very strongly.  You carry them during pregnancy, you carry them when they are small, but also when they are full grown, when they are not at home or when they left the house to live on their own, always they are on your mind, in your feelings, in your body.  Also when fate hits cruel and you loose a child, then also you always carry that child with you.
The tents : it is as if your children are camping on your belly, with this I want to express that connection.
The dark tent : the bad things of life that you carry with you (to name only one : disease, but it can be all sorts of things).
The woman (with the breasts as symbols in warm colors) is grey and not detailed so that she can represent any woman.
The woman stands before a time line which is also a landscape.  The time line moves to the right : she has already known dark times, but she sees the future bright.  The landscape is reduced to a strip with spaces of water, fields and meadows, a strip of trees and the sky.
“A woman always carries her children with her”.  But it also feels like that for me as a man, Master Jaruwan-Tse stresses.  Yes certainly and also it is different for a woman, says S. (senior student, woman). 
Recognizable for you ?

01:16 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie | |  Facebook

19-01-08

Projectie op vierkantjes - Projection on squares (kauwen, jackdaws)


Flanders-inside-jan2008-kauwen

Het leuke is om een foto te projecteren op die vierkantjes en de mogelijkheden om daar dan een uitsnede van te maken zijn duizelingwekkend.  Met de grootst mogelijke inspanning beperk ik er mij hier tot één.  Kan jij makkelijk kiezen tussen meerdere dingen die je mooi vindt ?

It’s fun to project a photo on those squares and the possibilities in cropping make me dizzy. With the biggest effort I restrict myself here to just one.  Can you choose easily between several things that you find beautiful ?

01:36 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie, bomen, vogels | |  Facebook

18-01-08

Tweede variatie op vierkantjes - Second variation on squares (olieverf, 50x70)


Flanders-inside-jan2008-vierkantjes-2


Honderdzevenenzestig vierkantjes (oefening : kleuren leren mengen), elk in een andere kleur en daar viel een vierkantje naar beneden zoals in : ’t Er viel ne keer een bladtjen op het water (Guido Gezelle, 27/10/1859, volledig gedicht alhier).

One hundred sixty seven squares (exercise : learn how to mix colors), each in a different color and there a square fell down as in a very famous poem of the Flemish poet-priest Guido Gezelle about a leaf falling in the water, written in 1859.

14:35 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: academie | |  Facebook

17-01-08

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht - Chapel of Our Lady of Refuge (Schoenmarkt, Antwerpen)


Flanders-inside-dec2007-OLV-toevlucht-Antwerpen


Houtsnijwerk in de toegangsdeur van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht te Antwerpen (photoshop, lagen in overvloei).

Wood sculpture in the entrance door of the chapel of Our Lady of Refuge in Antwerp (photoshop, layers blending).

01:02 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: beelden | |  Facebook

16-01-08

Riet in winterlicht - Reed in winter light (Groot Rietveld, Melsele, Kallo)


Flanders-inside-jan2008-riet

Grijs weer en het stormt, de schilderlessen zijn weer begonnen en ik schilder … vierkantjes, de bus rijdt om want er ligt een boom over de weg, ik diep een winterfoto op uit mijn archief. En hoe gaat het met jou ?

Grey weather and it storms, the painting lessons have started again and I paint … squares, the bus takes another tour because there is a tree straight across the road, I dig up a winter photo from my archive.  And how are you ?

00:25 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: planten | |  Facebook

15-01-08

Denkend aan winter - Thinking of winter (Scholekster, Oystercatcher)


Flanders-inside-jan2008-scholekster


Weerpraatje : ’t is ongewoon warm voor de tijd van het jaar : 9°C.  Ik kom een foto tegen van 1 feb. 2003 : sneeuwstorm.  Voor de scholekster zat er niets anders op dan te wachten tot de loeiharde ijswind ging liggen en voor mij om te zorgen dat ik veilig thuis binnen zat.

Weather chat : in Flanders it’s unusual warm for the time of the year : 9°C.  I find a photo of 2003, Feb. 1 : snowstorm.  For the oystercatcher the only option was to wait for the full speed ice wind to lay down and for me to make sure that I got back safe inside.

00:21 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (7) | Tags: polder, vogels | |  Facebook

13-01-08

Roodborstje - Robin (photoshop)


Flanders-inside-jan2008-roodborstje

23:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (15) | Tags: vogels, planten, fantasie | |  Facebook

Denkend aan de lente - Thinking of spring (Japanse kers, Japanese cherry)

 

Flanders-inside-jan2008-lente-m

01:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: bomen, bloesems | |  Facebook

11-01-08

Orchideeën - Orchids


Flanders-inside-jan2008-orchideeën

23:34 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: planten | |  Facebook

10-01-08

De pelgrimstocht - The journey of the pilgrim (photoshop, lagen in overvloei)


Flanders-inside-jan2008-pelgrimstocht


Het weer is grijs en grauw, ’t is geen fotoweer en ik ben trouwens toch weer aan mijn stoel gekluisterd door de ziekte van Ménière, maar photoshoppen lukt nog wel.  Twee lagen bos van de Kalmthoutse Heide, twee lagen ijs erover, een pelgrim uit de Gouden Boomstoet (Brugge, 2007) en een wolkje kauwen erbij maken samen ‘de pelgrimstocht’.  Er valt nog heel veel te leren en te ontdekken (heerlijk), dus alle tips ter verbetering zijn zeker welkom.

The weather is grey, it isn’t photo weather and I am chair-ridden anyway, by Ménière’s disease, but I can still photoshop.  Two layers of woodland (Heaths of Kalmthout), two layers of ice, a pilgrim from the Pageant of the Golden Tree (Bruges, 2007) and a cloud of jackdaws : together they make ‘the journey of the pilgrim’. I still have lots to learn and to discover (delightful), so all tips for improvement are certainly welcome.

01:25 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (18) | Tags: bomen, fantasie, gouden boomstoet, vogels | |  Facebook

09-01-08

Waar de kerelen woonden - The ‘Kerels’ of Flanders (photoshop)


Flanders-inside-jan2008-oud-lied


Waar de kerelen woonden, daar wonen wij goed. (x 2)  Daar golft op de voren, het welige koren.  Daar weren de duinen den reuzigen vloed.  O Kerlingaland (x 3), gegroet !
Want de kerelen minden, bevrijdden dit land.  (x 2) Zij steunden den standaard en redden den landaard.  Al leefden ze bij eenen roggenen kant.  O Kerlingaland (x3), gegroet !
Wat de kerelen wonnen, bewaren wij vrij. (x 2) Wij haten wat valsch is, bestrijden wat walsch is.  Verschoppen den waan en de dwingelandij. O Kerlingaland (x3), gegroet !

“Waar de kerelen woonden”, Theodoor Sevens & Karel Mestdagh, wijze van zingen : kloek en breed, uit Liederen van Vlaanderen in “Singhet ende weset vro”, Tweede deel, 1943.
Oud Vlaams lied over Vlaanderen, waar de ‘kerels’ woonden : Vlaamse boeren die rebelleerden tegen het betalen van cijnzen aan de Fransen in het begin van de 14de eeuw.

Old Flemish song (in a songbook of 1943) about Flanders, where the ‘kerels” lived : Flemish farmers rebelling against the payment of French fines in the early 14th century.

01:08 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (11) | Tags: schatten op zolder, polder, vogels, boeken | |  Facebook

08-01-08

Ontmoeting op de kerktoren - Meeting on the church tower


Flanders-inside-jan2008-kerk-Melsele

01:15 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (7) | Tags: melsele, vogels, kerk | |  Facebook

07-01-08

Het Paardenschor in de mist - The “Horses Marsh” in the mist (brakwaterschor, Schelde, Doel, brackish marsh of the river Schelde)


Flanders-inside-jan2008-Paardenschor

00:50 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: paardenschor, vogels | |  Facebook

06-01-08

Op het slik - On the mudflats (Calidris alpina)


Flanders-inside-jan2008-BonteStrandlopers


(Paardenschor, slikplaat van de Schelde te Doel) Hier trippelen ze dan, de Bonte strandlopers, met honderden op het slik, prikkend naar lekkere hapjes.

(The “Horses marsh”, mudflat of the river Schelde in Doel) Here they patter then, the Dunlins, with hundreds on the mudflat, pricking for titbits.

00:58 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: paardenschor, vogels | |  Facebook

05-01-08

Bonte strandlopers en Sneeuwbessen - Dunlins and Snowberries (Calidris alpina, Symphoricarpos albus)


Flanders-inside-jan2008-sneeuwbessen

Natuurlijk kan dat niet, zo’n combinatie van Bonte strandlopers en Sneeuwbessen, maar de Huismussen wilden niet blijven zitten - toch wreed hé : alle dagen krijgen ze eten, maar als ze even moeten poseren is het teveel gevraagd.

Of course this isn’t possible, this combination of Dunlins and Snowberries, but the House sparrows didn’t want to pose - ain’t that scandalous : every day they get food, but when they have to pose it’s asked too much.

00:55 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: vogels, planten, fantasie | |  Facebook

03-01-08

TTV : through the viewfinder - Door de zoeker (torentje, oud klooster, Melsele)

 

Flanders-inside-jan2008-ttvTTV (through the viewfinder) is een techniek waarbij je foto’s neemt met je digitale camera door de zoeker van een oude camera.  Ja, dat is een heel geknutsel.  Het stof en de vlekken op het zoekglaasje horen er helemaal bij.  Het lijkt nog het meest op een plaatje zoals je dat kon zien met een viewmaster.  Waar vuil, stof, zelfs schimmel en haartjes toen een bron van ergernis waren, is dat nu trendy, maar voor mij hoeft dat niet direct zo.  Hier zie je een prachtvoorbeeld van een ttv foto.  Er schijnt ook een plug-in te bestaan van Photoshop waarmee je dat effect kan nabootsen, of je maakt zelf een laag die dan dient als zoekglaasje.  Ik stel het voorlopig maar even met een gewoon kadertje en wat ruis.

TTV (through the viewfinder) is the technique of taking photos with your digital camera through the viewfinder of an old camera.  Yes, that’s a whole lot of putting together.  The dust and spots on the viewfinder are part of it.  It looks a lot like what we knew in Europe as images of a viewmaster.  Where dirt, dust, even fungi and hairs were a source of agitation, now that is trendy, but for me it’s not really necessary.  Here you can see a beautiful example of a ttv photo. I think there is also a plug-in for Photoshop to imitate this effect, or you make a layer yourself that serves as viewfinder.  For the moment for me a simple frame and some blurring is good enough.

17:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: bomen, vogels, melsele, kerk | |  Facebook

02-01-08

Een verhaal - A story (Strix nebulosa)


Flanders-inside-jan2008-verhaal


(figurant uit de Gouden Boomstoet (Brugge 2007), Laplanduil = Strix nebulosa (Zoo, Antwerpen), Kalmthoutse Heide : lagen in overvloei) Als je een verhaaltje voelt opkomen, hou je niet in !

(figure from the Pageant of the Golden Tree (Bruges 2007), Lapland owl = Great Gray Owl = Strix Nebulosa (Zoo of Antwerp), Heaths of Kalmthout : layers blending) If you feel a story coming up, don’t hold back !

00:49 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: fantasie, vogels, bomen, gouden boomstoet | |  Facebook