29-02-08

Vorm - II, blad 1, een fragment, Form - II, page 1, a fragment (oefeningen, exercises)


Flanders-inside-feb2008-vorm

00:28 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie | |  Facebook

28-02-08

Een probeersel - A try-out (lepelaars, spoonbills)


Flanders-inside-feb2008-lepelaars

00:52 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: de putten, fantasie, vogels | |  Facebook

26-02-08

Bruid of elf - Bride or elf (bruid in Brussel, Kalmthoutse Heide, photoshop)


Flanders-inside-feb2008-bruid


Zij was een bruid die ik zag in Brussel.  De kap bedekte haar gelaat, haar handen en voeten waren beschilderd met hennapatronen en haar gezelschap sloeg op troms terwijl de vrouwen hoog gilden met tongbewegingen erbij (daar zal ook wel een woord voor zijn, maar dat ken ik niet).  Ik zag dat wel eens in een documentaire, maar weet niet meer in welk land dit de traditie is.  Mij deed ze denken aan de elfen uit de Lord of the Rings, die in de mist naar de overkant trokken.

She was a bride that I saw in Brussels.  The cap covered her face, her hands and feet were painted with henna patterns and her company struck on drums, while the women yelled very high with tongue movements (there must be a word for it, but I don’t know it).  I once saw that in a documentary, but I don’t remember in which country this is the tradition.  She made me think of the elves from the Lord of the Rings, who went to the other side in the mist.

00:49 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (11) | Tags: fantasie | |  Facebook

25-02-08

Zeeland op eigen wijze - Zeeland in my way (Kruispolder, schapen)


Flanders-inside-feb2008-kruispolder

00:21 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (6) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

24-02-08

Een kans - A chance


Flanders-inside-feb2008-kans

Er lag een kans (kaart) op mijn weg.

A chance (card) laid on my path.

01:48 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (8) | Tags: melsele | |  Facebook

23-02-08

Vorm - I , Form - I (painting exercise, schilderoefening)


Flanders-inside-feb2008-vorm-I


Vormen in de vrije ruimte, open en gesloten vormen, welke kleur vraagt een vorm, vormen die liefst niet iets zijn.  Ik weet niet goed waar dit naartoe gaat, maar filosofen zeggen dat als je beseft dat je iets niet begrijpt, je in feite al een eind op weg bent om bepaalde dingen te begrijpen, dus dat zit wel goed.  Ook dreigen alle vormen wel iets te worden en passen ze in een thema, zelfs als ik het niet wil.  Alvast bij T. (medeleerling) zijn alle vormen anders, dat is best interessant.  Ik ben benieuwd wat de anderen gaan verzinnen en of er toch een vorm is die bij meerdere personen gaat opduiken.  Is dat koffie ? vraagt N. (medeleerling).

Forms in a free space, open and closed forms, what color does a form ask, forms that by preference are not something.  I don’t understand very well where this is going to, but philosophers say that if you realize that you don’t understand something, you’re already on your way in understanding, so that’s OK.  Also, all forms tend to become a thing and they fit in a theme, even if I don’t want them to.  Fellow-student T. ‘s forms are all different from mine, that’s interesting.  I am curious what the others are going to come up with and if there is going to be a form that’s emerging at several persons.  Is that coffee ? N. asks (fellow-student).

00:49 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: academie | |  Facebook

21-02-08

Poldernatuur - Polder nature (de Putten, Kieldrecht, photoshop)


Flanders-inside-feb2008-dePutten

00:30 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: polder, de putten, vogels, planten | |  Facebook

19-02-08

Conversatie in het blauw - Conversation in blue (olieverf, oil paint, 50x70)


Flanders-inside-feb2008-trinny-susannah-blue


Waarom wil je dat blauw ?!!? vraagt I. (medeleerling) Dat wil ik helemaal niet, dat is de oefening : Trinny en Susannah (mediafiguren, What not to wear, televisiebeeld als basis voor jaaroefeningen) mogen nu helemaal in kleur, maar met een gekleurde transparante strook.  Ik kies blauw.  Dat blauw gaat over de foto van het televisiebeeld en die kleuren moet je dan ook allemaal maken (alhier met de nodige fouten), dus niet gewoon nadien een blauwe laag over je werk heen schilderen.  Een zeer leerzame oefening.  Fraai vind ik dat blauw niet, maar Tracy heeft zichzelf weer hervonden en dat is mooi.

Why do you want that blue ?!!? I. (fellow student) asks.  I don’t want that at all, but it is the exercise : Trinny and Susannah (media figures, What not to wear show, television image as basis for painting exercises) can be painted in color now, but with a colored transparent strip.  I choose blue.  That blue covers the photo of the television image and all those colors have to be made too (yes, mistakes included), adding a transparent blue layer over the painting work afterwards is not allowed.  It’s a very instructive exercise.  The blue is not what I like, but Tracy has found herself again (that’s what the subtitles say) and that is nice.

23:04 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: academie | |  Facebook

17-02-08

Balanceren - Balancing (photoshop, figuur : Gouden Boomstoet, Brugge 2007)


Flanders-inside-feb2008-krokussen-meisje

01:13 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: planten, gouden boomstoet | |  Facebook

14-02-08

Lijnen - Lines (slikken, mudflats, Zeeland, photoshop)


Flanders-inside-feb2008-slikken


Een routine, enige regelmaat is toch wel gemakkelijk : weten wanneer je wat moet doen, wanneer je waar naartoe gaat, wanneer je vrije tijd hebt, met wat ruimte voor verschuivingen, een zekere orde die je het gevoel geeft de zaken onder controle te hebben.  Dat merk je pas als dat systeem helemaal in de soep loopt en je constant actief moet denken hoe je alles kan regelen, oplossen, herschikken, klaar kan krijgen.  Zodoende ga ik nog een tijdje bezig zijn tot ik een nieuwe routine heb gevonden, waarbij ik ook terug een systeem wil vinden om mijn blogvrienden regelmatig te bezoeken want dat lukt voorlopig niet en daar ben ik wel bekommerd over.

A routine, a certain regularity has its advantages : to know when you have what to do, when you’re going to where, when you have free time, with room for some shifting, a certain order that gives you the feeling of having things under control.  That is what you notice when that system is disordered and you constantly have to think how you can arrange and solve things and get everything done.  In this way I’ll be busy some longer until I have found a new routine, in which I also have a system again for visiting my blogfriends regularly because I don’t manage that for now and I am concerned about that.

01:10 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (17) | |  Facebook

10-02-08

Zwemmen tussen krokussen - Swimming between crocuses (photoshop)


Flanders-inside-feb2008-krokussen-zwanen


Mijn moeder is aan het genezen (dank voor de beterschapswensen !), de krokussen reiken naar het licht en de kaboutertjes hebben mijn huishoudelijk werk niet gedaan, maar dat had ik ook niet verwacht.

My mother is healing (thanks for the get well wishes !), the crocuses are reaching out for the light and the gnomes haven’t done my housekeeping chores, but I didn’t expect them to either.

23:13 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vogels, planten, fantasie | |  Facebook

04-02-08

Chinees paviljoen - Chinese pavilion (Brussel)


Flanders-inside-feb2008-chinees-paviljoen


Ik ga alvast deze week weinig tot geen blogbezoekjes kunnen brengen want mijn moeder is sinds zondag ernstig ziek. 

I won’t be able to visit blogs (from little to none) this week because my mom is very sick.

23:35 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (19) | Tags: bomen | |  Facebook

03-02-08

Jouw titel in de toren - Your title in the tower (Dendermonde, photoshop)


Flanders-inside-feb2008-Dendermonde


Van gevangen of eenzaam in de toren tot feest in de toren, of heel neutraal : vrouw in toren : iedere toeschouwer ziet het op zijn/haar eigen wijze.  Welke titel geef jij ?
(fotocomponenten : een torentje in Dendermonde, een Spaanse vrouw, klimop)

From captive or lonely in the tower till party in the tower, or quite neutral : woman in tower : every spectator sees it his/her own way.  Which title do you give ?
(photo components : a tower in Dendermonde, a Spanish woman, ivy)

00:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: fantasie | |  Facebook

01-02-08

De torens van Ieper - The towers of Ieper (photoshop composition)


Flanders-inside-feb2008-Ieper

00:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: beelden, fantasie | |  Facebook