01-03-08

Vorm - II, blad 1, Form -II, page 1 (oefeningen, exercises)


Flanders-inside-maart2008-vorm-A

Na de vrije vormen, gaan de vormen nu in een vak, waar ze een relatie aangaan met de grenzen ervan en met hun restvorm en waarbij ze medebepaald worden door hun kleur, hun grootte, hun positie.  Ik geraak ver van huis want vele vormen worden iets en dat zou niet mogen.  Nu is alles wat omlijnd is en egaal van kleur volgens mij ook wel iets.  Wat is niets, tenzij vlekken en texturen ? Daarbij, zegt Meester Jaruwan-Tse, zelfs al lijkt een vorm bij jou op niets bekend, dan verdenk ik je ervan om toch nog aan iets te hebben gedacht.  Nu dacht ik dat abstraheren altijd vertrok van iets.  Al dat gezoek naar niets en toch iets, naar esthetiek en compositie brengt me ver van huis en ik ben de weg kwijt.  Als je de weg kwijt bent, laat dan iemand anders voorop lopen, besluit ik na twee bladen vol vormen.  Laat ik maar even de kat uit de boom kijken en zien hoe de anderen gaan schilderen.

After the free forms, the forms are now going in a plane, in which they interact with its borders and with their rest form and where they are co-determined by their color, their size, their position.  I get far away from home because many forms become something and they shouldn’t.  I do think that everything that is outlined and uniform in color is actually something.  What is nothing, unless spots and textures ? And, Master Jaruwan-Tse states, even when you make a form that looks like nothing known, I suspect you of still having thought of something. Now I thought that abstracting was always started from something. All this searching for nothing and still something, for esthetics and composition brings me far away from home and I loose the path.  When you get lost, let someone else go ahead, I decide after two pages full of forms.  Let me wait to see which way the cat jumps and watch what the other students are going to paint.

Flanders-inside-maart2008-vorm-B

22:05 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: academie | |  Facebook

Commentaren

I'm impressed by the extension of your paintings. I'm sure that it's very important for you and hope that you've a great pleasure to create.

Gepost door: Still | 01-03-08

leuk leuk

Gepost door: pieterbie | 02-03-08

Waar is die kat dan? :-)

Gepost door: Wieneke | 02-03-08

en..... je noemt het "memory"??

Gepost door: f r e d | 02-03-08

dit schijnt toch wel een intresante cursus... zolang inderdaad dat je jezelf na een boeiende wandeling wel terug vindt en niet een tweede ...-Tse wordt niet?
groetjes van Roos

Gepost door: roos | 02-03-08

Boeiend.
USM staat voor UnSharp Mask (onscherp masker) oftewel het verscherpen van je foto's.

Gepost door: Xray | 02-03-08

De commentaren zijn gesloten.