05-03-08

De Standaard in China - Newspaper ‘de Standaard’ in China (foto gemaakt door een pater van Scheut, 1928, photo made by a Father of Scheut)


Flanders-inside-maart2008-Pei'ping-deStandaard


China in ‘de Standaard’ : in 15 bijlagen focust de Vlaamse kwaliteitskrant ‘de Standaard’ op China omdat “de voetafdruk van de ontwaakte Chinese reus over de hele aardbol te vinden en te voelen is” en “omdat het onmogelijk is niet gefascineerd te zijn door een land dat een van de grootste beschavingen uit de geschiedenis heeft voortgebracht”. 
‘De Standaard’ in China : Pei’ping (nu : Peking, Beijing), 1928, missionarissen van Scheut ontvangen een lading kranten ‘de Standaard’ die weken onderweg waren per boot.  In de trapzaal van hun studiehuis hebben ze een leeszaal ingericht met enkele kasten die “onze Pater Rector gekocht heeft van een franschman die zijn matten hier te Peiping moest oprollen.  Ze zijn gemaakt uit fijn eiken hout.”  Na een verblijf in het studiehuis vertrok elke missionaris (die vaak ook arts was) te paard naar zijn verafgelegen missiepost om daar te leven tussen de armen en met al zijn talenten en vrijwel geen middelen “te trachten de toestanden van ellende, onrechtvaardigheid en verdrukking te verhelpen en de oorzaken ervan te begrijpen” (artikel 7,
leefregels van Scheut).

China in ‘de Standaard” : in 15 appendices the Flemish quality paper ‘de Standaard’ focuses on China because “the footprint of the awaken Chinese giant can be found and felt all over the globe” and “because it is impossible not to be fascinated by a land that brought about one of the biggest civilizations of the history”. 
‘De Standaard’ in
China : Pei’ping (now : Beijing), 1928, missionaries of Scheut received a load of newspapers ‘de Standaard’ who were weeks on the way by boat.  In the stair well of their study home they have installed a reading room with some bookcases that “our Father Rector bought from a Frenchman who had to pack up his bags in Peiping.  They are made of fine oak.”  After a stay in the study home each missionary (often also physician) left on horse to his distant mission post to live there amongst the poor and with all this talents and almost no means “to try to cure situations of misery, injustice and oppression and to understand its causes” (article 7, rules of life of Scheut).

01:20 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (7) | Tags: schatten op zolder | |  Facebook

Commentaren

Dat waren nogal idealisten zeg! Zouden ze echt veel zieltje hebben kunnen bekeren?

Gepost door: Martine | 05-03-08

Schitterend werk van de missie, maar als ik de berichten nu moet geloven heeft het nog niet veel vruchten afgeworpn.,

Gepost door: tagrijn | 05-03-08

missiewerk Zouden ze in die tijd het kruis er nog in geklopt hebben.
Misschien wel , maar er zullen er ook al anderen zijn geweest.
Ik geloof toch dat de meerderheid idealist was.
groetjes
ludo

Gepost door: ludo | 06-03-08

alhoewel ik zeker geen fan ben van de witte paters zijn zij die ons in onze jeugd zéér vroeg met exotische culturen hebben laten kennismaken (de jaarlijkse tentoonstellingen van de paters van scheut...) - het waren goeie antiekmarchands...

Gepost door: leflamand | 07-03-08

This is a wonderful memento.

Gepost door: Robert | 12-03-08

Ik heb ook iets met missionarissen Heerlijk, die foto's uit vervlogen tijden,Vrouwe Hildegarde.
Een groet,
De Drs.

Gepost door: Drs. Johan Arendt Happolati | 15-03-08

Bonjour,
je suis nouveau ici j'aime vous lire ;)
je voulais vous remercier pour votre super site internet !
Bonne continuation
----
Nicolaseo, Rien de mieux que le referencement naturel.

Gepost door: Refnaturel | 31-01-11

De commentaren zijn gesloten.