31-03-08

Tulpen - Tulips (photoshop)


Flanders-inside-maart2008-tulpen

Even op citytrip (tulpen, … ).

On a citytrip for a short while (tulips, …).

00:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (19) | Tags: planten | |  Facebook

29-03-08

Prunus

 

Flanders-inside-maart2008-prunus

20:49 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (17) | Tags: bomen, bloesems | |  Facebook

28-03-08

Narcis - Daffodil (photoshop)


Flanders-inside-maart2008-narcis

00:27 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten | |  Facebook

27-03-08

Regenbos - Rain wood (photoshop, polarscape)


Flanders-inside-maart2008-regenbos

00:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: regen, fantasie, bomen | |  Facebook

25-03-08

De dehesa na de regen - The dehesa after the rain (Extremadura, Spain)


Flanders-inside-maart2008-dehesa


Ziek, één of ander griepvirus heeft me te pakken, dus ben ik even bezig met weerwerk te leveren.

Sick, one or another flue virus caught me, so I am busy for some time to beat it.

20:58 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen, regen | |  Facebook

23-03-08

Vrolijk paasfeest ! - Happy Eastern !


Flanders-inside-maart2008-pasen

01:03 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

20-03-08

Lente- Spring (photoshop)

 

Flanders-inside-maart2008-lenteMet bijzondere dank aan Raymond De Smet voor het gebruik van de foto van de Grote zilverreiger (Ardea alba).
With special thanks to Raymond De Smet for the use of the photo of the Great white heron (Ardea alba).

23:24 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (11) | Tags: vogels, bomen, fantasie, bloesems | |  Facebook

19-03-08

Een paard en geen bus - A horse and no bus (photoshop)


Flanders-inside-maart2008-paard-raam

De foto’s die ik vandaag niet maakte : de werkelijk sublieme expressie van norsheid op het gezicht van een buschauffeur, een volledige rij jongeren die omvalt als de buschauffeur plots de remmen dichtgooit, de schrik op het gezicht van een jong meisje dat met haar auto twee meter een plantsoen moet inrijden om niet geramd te worden door de bus, een man die op dit woest rijdend gevaarte zonder te morsen cola drinkt uit een anderhalve literfles van zacht plastiek en dan ontzaglijk luid boert, geloof me : met de bus rijden is een avontuur.  Maar die foto’s heb ik dus niet.  Wel heb ik foto’s van een paard, een rozenbottelhaag en een raam in het Chinees Paviljoen te Brussel, dus gaan die maar over elkaar.

Photos that I didn’t make today : the really excellent expression of gruffness on the face of a bus driver, a full row of youth that falls over when the bus driver suddenly stands on the breaks, the fear on the face of a young girl that had to drive two meters in a public garden for not being rammed by the bus, … , believe me taking the bus is an adventure.  But that are the photo’s I don’t have.  I do have photos of a horse, a hedge of rosehips and a window in the Chinese Pavilion in Brussels, so these go over each other.

01:26 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: zoogdieren, fantasie | |  Facebook

16-03-08

Van hout - Of wood (photoshop)


Flanders-inside-maart2008-boom-vrouw


Dit is terug het kleine houten beeldje in de deur van de Kapel (zie eerder), maar nu verenigd met het woud.

This is again the little wooden sculpture in the chapel door (see earlier), but now united with the forest.

01:21 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (16) | Tags: bomen, beelden, fantasie | |  Facebook

15-03-08

Kleur - Color (olieverf, oil paint, 50x70)


Flanders-inside-maart2008-kleur


Ik had dringend wat kleur nodig, zodoende.

I just urgently needed some color, thus.

00:39 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie | |  Facebook

14-03-08

Moe van grijs - Tired of grey (staartmees, long-tailed tit, photoshop)


Flanders-inside-maart2008-staartmees


Moe van grijs, maak ik er liever muntkleurtjes van.

Tired of grey, I prefer to turn it into mint colors.

01:03 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vogels | |  Facebook

13-03-08

Een bol wol - A ball of wool


Flanders-inside-maart2008-schaap

00:44 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (14) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

12-03-08

Zoekend - Searching (photoshop)


Flanders-inside-maart2008-zoekend

Zoekend naar mogelijkheden in het combineren van foto en verf.

Searching for possibilities in combining photos and paint.

01:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vogels, fantasie | |  Facebook

10-03-08

Kraai in de stad - Crow in the city


Flanders-inside-maart2008-H

21:07 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (9) | Tags: vogels, alfabet | |  Facebook

09-03-08

Het begon met een reclamebord - It started with a billboard (photoshop)


Flanders-inside-maart2008-snippers


Het begon met een foto van een reclamebord waarvan het papier naar beneden hing en het werd iets dat me wel doet denken aan de naam van de blog van WW : snippets from spaceship Orion (knipsels/fragmenten/snippers vanuit ruimteschip Orion).

It started with a photo of a billboard of which the paper was hanging down and it became something that makes me think of the name of WW’s blog : snippets from spaceship Orion.

01:26 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (10) | Tags: fantasie | |  Facebook

07-03-08

Hoog en droog - High and dry (castle, near the steppes of la Serena, Extremadura, Spain)


Flanders-inside-maart2008-burcht-Extremadura

23:34 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

Noordwaarts - Flying north


Flanders-inside-maart2008-Holgersson

Je ziet het regelmatig : een tamme boerengans die met een groep wilde ganzen mee noordwaarts probeert te reizen, helemaal zoals in het verhaal over Nils Holgersson.

It actually happens : a domestic goose who tries to fly north with a group of wild geese, just like in the story of Nils Holgersson.

00:52 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vogels | |  Facebook

06-03-08

Blauw - Bleu (olieverf, 50x70)


Flanders-inside-maart2008-watervocal-ruri


Schilderij gebaseerd op foto van Wouter Van Vooren in de Standaard van de installatie “water vocal” door kunstenares Ruri : tientallen gefilmde watervallen worden geprojecteerd op schermen met bijbehorend geraas, in het kader van het IJsland-kunstgebeuren “Iceland On The Edge” te Brussel.  Ik ben nog niet gaan kijken en ben er nu al van onder de indruk.

Painting based on a photo of Wouter Van Vooren in the newspaper ‘de Standaard’ of the installation “water vocal” by artist Ruri : tens of filmed waterfalls are projected on screens with accompanying roar, within the scope of the Iceland-art-happening “Iceland on the edge” in Brussels.  I haven’t visited it yet and I am already impressed.

00:56 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: academie | |  Facebook

05-03-08

De Standaard in China - Newspaper ‘de Standaard’ in China (foto gemaakt door een pater van Scheut, 1928, photo made by a Father of Scheut)


Flanders-inside-maart2008-Pei'ping-deStandaard


China in ‘de Standaard’ : in 15 bijlagen focust de Vlaamse kwaliteitskrant ‘de Standaard’ op China omdat “de voetafdruk van de ontwaakte Chinese reus over de hele aardbol te vinden en te voelen is” en “omdat het onmogelijk is niet gefascineerd te zijn door een land dat een van de grootste beschavingen uit de geschiedenis heeft voortgebracht”. 
‘De Standaard’ in China : Pei’ping (nu : Peking, Beijing), 1928, missionarissen van Scheut ontvangen een lading kranten ‘de Standaard’ die weken onderweg waren per boot.  In de trapzaal van hun studiehuis hebben ze een leeszaal ingericht met enkele kasten die “onze Pater Rector gekocht heeft van een franschman die zijn matten hier te Peiping moest oprollen.  Ze zijn gemaakt uit fijn eiken hout.”  Na een verblijf in het studiehuis vertrok elke missionaris (die vaak ook arts was) te paard naar zijn verafgelegen missiepost om daar te leven tussen de armen en met al zijn talenten en vrijwel geen middelen “te trachten de toestanden van ellende, onrechtvaardigheid en verdrukking te verhelpen en de oorzaken ervan te begrijpen” (artikel 7,
leefregels van Scheut).

China in ‘de Standaard” : in 15 appendices the Flemish quality paper ‘de Standaard’ focuses on China because “the footprint of the awaken Chinese giant can be found and felt all over the globe” and “because it is impossible not to be fascinated by a land that brought about one of the biggest civilizations of the history”. 
‘De Standaard’ in
China : Pei’ping (now : Beijing), 1928, missionaries of Scheut received a load of newspapers ‘de Standaard’ who were weeks on the way by boat.  In the stair well of their study home they have installed a reading room with some bookcases that “our Father Rector bought from a Frenchman who had to pack up his bags in Peiping.  They are made of fine oak.”  After a stay in the study home each missionary (often also physician) left on horse to his distant mission post to live there amongst the poor and with all this talents and almost no means “to try to cure situations of misery, injustice and oppression and to understand its causes” (article 7, rules of life of Scheut).

01:20 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (7) | Tags: schatten op zolder | |  Facebook

04-03-08

De kat - The cat


Flanders-inside-maart2008-kat

01:24 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (11) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

02-03-08

Vorm - II, blad 2, Form - II, page 2 (oefeningen, exercises)

 

Flanders-inside-maart2008-vorm-II-2a

Meester Jaruwan-Tse heeft een punt : over alles dien je na te denken; over hoe een vorm kan zijn, dik en dun van lijnen, waar dik of dun of recht of gebogen, over de grootte, de kleur, de positie en over schoonheid, compositie, verhoudingen, …  En ik vraag me af : wat is schoonheid, zijn er vormen, kleuren, verhoudingen, composities, … die de meeste mensen mooi vinden, en zo ja, wat zijn die wetmatigheden dan ? En zo belanden we via kleurenleer, psychologie van de kleuren, ideale verhoudingen, compositie en nog heel veel meer bij de verhoudingen van de ideale vrouw.  Maar een Barbie valt wel altijd om, besluit L. (medeleerling)

Master Jaruwan-Tse has a point of consideration : one has to think about everything; about how a form can be, the thick and thin of lines, where thick or thin or straight or curved, about size, the color, the position and about beauty, composition, relations, proportions, … And I wonder : what is beautiful, are there forms, colors, relations, compositions, … that most people like, and if yes, what are these patterns, laws ? And so while talking about theory of color, psychology of colors, ideal proportions, composition and much more we end up at the proportions of the ideal woman.  But a Barbie always falls down, L. (fellow student) concludes.

Flanders-inside-maart2008-vorm-II-2bFlanders-inside-maart2008-vorm-II-2c


(vlakken + motief kimono in photoshop, Japans Museum, Brussel)
(planes + pattern kimono in photoshop, Japanese Museum, Brussels)

21:13 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: academie | |  Facebook

01-03-08

Vorm - II, blad 1, Form -II, page 1 (oefeningen, exercises)


Flanders-inside-maart2008-vorm-A

Na de vrije vormen, gaan de vormen nu in een vak, waar ze een relatie aangaan met de grenzen ervan en met hun restvorm en waarbij ze medebepaald worden door hun kleur, hun grootte, hun positie.  Ik geraak ver van huis want vele vormen worden iets en dat zou niet mogen.  Nu is alles wat omlijnd is en egaal van kleur volgens mij ook wel iets.  Wat is niets, tenzij vlekken en texturen ? Daarbij, zegt Meester Jaruwan-Tse, zelfs al lijkt een vorm bij jou op niets bekend, dan verdenk ik je ervan om toch nog aan iets te hebben gedacht.  Nu dacht ik dat abstraheren altijd vertrok van iets.  Al dat gezoek naar niets en toch iets, naar esthetiek en compositie brengt me ver van huis en ik ben de weg kwijt.  Als je de weg kwijt bent, laat dan iemand anders voorop lopen, besluit ik na twee bladen vol vormen.  Laat ik maar even de kat uit de boom kijken en zien hoe de anderen gaan schilderen.

After the free forms, the forms are now going in a plane, in which they interact with its borders and with their rest form and where they are co-determined by their color, their size, their position.  I get far away from home because many forms become something and they shouldn’t.  I do think that everything that is outlined and uniform in color is actually something.  What is nothing, unless spots and textures ? And, Master Jaruwan-Tse states, even when you make a form that looks like nothing known, I suspect you of still having thought of something. Now I thought that abstracting was always started from something. All this searching for nothing and still something, for esthetics and composition brings me far away from home and I loose the path.  When you get lost, let someone else go ahead, I decide after two pages full of forms.  Let me wait to see which way the cat jumps and watch what the other students are going to paint.

Flanders-inside-maart2008-vorm-B

22:05 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: academie | |  Facebook