07-05-08

Abdij van Thoronet - Thoronet abbey (photoshop)

 

Flanders-inside-mei2008-abdij-thoronet-1Op zondag toen de regen met bakken naar beneden viel en het water in bergkleuren als verf over de paden stroomde, gingen we in de kerk van de Cisterciënzer Abdij van Thoronet naar de gezongen Latijnse mis, omwille van de uitzonderlijke akoestiek en de niet-alledaagse belevenis.  In de sobere onversierde kerk, waar je de koude uit de massieve stenen voelde komen, viel uit de drie ramen achter het altaar een weinig licht, dat aangevuld met het gele licht van slechts 2 vakkundig gerichte spots, het koorgedeelte met het altaar, de jonge priester, de misdienaar en de zangers hulde in een warmgouden schijn.  Vervuld en stralend van devotie zaten talrijke jonge, magere Zusters van Bethlehem op de eerste bankenrijen in de kerk, daarachter de dorpelingen in zondagse kledij en wat toeristen, allen luisterend naar de driestemmige gezangen door drie mannen, waarbij de klanken 10 seconden duren zodat tijdens het zingen als het ware een ondermelodie ontstaat die als een hemels instrument de in wierook gehulde gezangen draagt.  Wonderbaarlijk spiritueel.

On Sunday when the rain poured down and the water in mountaincolors streamed over the paths as paint, we went to a Latin mess in the church of the Cistersian Abbey of Thoronet, because of the exceptional acoustic and the uncommon experience.  In the sober non-decorated church, where you felt the chill coming out of the massive stones, out of three windows a little light fell in and combinated with the yellow light of only two accurate pointed spots, the choir part with the altar, the young priest, the server and the singers were lit up in a warm golden shine.  Full and radiating of devotion numerous young, skinny Sisters of Bethlehem sat on the front rows in the church, behind them the villagers all dressed up and some tourists, all listening to the threevoiced hymns by three men, of which the sounds last 10 seconds so that while the singing goes on a sort of basis melody arises that like a heavenly instrument carries the hymns covered in the scent of incense.  Wonderful spiritual.

Flanders-inside-mei2008-abdij-thoronet-2

01:13 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (6) | Tags: kerk | |  Facebook

Commentaren

knappe aquarel die kapel de sfeer die je beschrijft met dat gezang moet ook ontroerend zijn.
knap
ludo

Gepost door: ludo | 07-05-08

Love the hallway picture, and the post production treatment is very cool.

Gepost door: James | 08-05-08

eindelijk weer bereikbaar,hilde? en met welk sfeer-en spiritueelvaol materiaal!
mag ik gebruiken, he?
groetjes
joz.

Gepost door: joz. | 08-05-08

Very nice ps work on these images. Gorgeous colours and effect.

Gepost door: Robert | 10-05-08

In de winter zal het daar wel een ander paar mouwen zijn en niet zo romantisch. But they are women for all seasons.

Gepost door: Walter | 10-05-08

Prachtig..geen ander woord te vinden !

Gepost door: Jacques BEATSE | 03-08-08

De commentaren zijn gesloten.