16-05-08

Rewind van “God ziet u/mij, hier vloekt men niet” - A rewind of “God sees you, no cursing here” (olieverf en chinese inkt, oil paint and chinese ink, 50x70)


Flanders-inside-mei2008-Godzietu


Als je graag een uitleg hebt, dan lees je die hier :
De met opzet moeilijk leesbare tekst -omdat het zwarte moeilijk is- stelt de vraag : “Projectie : als je al het zwarte eruit gooit, wordt het dan licht ?”
Op persoonlijk vlak : als je een probleem (het zwarte) aan een vertrouwenspersoon vertelt (het gat in de zwarte lucht als een mond die spreekt, het oog van de andere die je probleem ziet), voelt het dan beter, krijg je er een andere kijk op, zie je dan weer wat licht ?
Op ruimere schaal : als een wantoestand (mishandeling, verminking, uitbuiting, onderdrukking, zelfmoordaanslagen, vervuiling, ontbossing,  … ) wordt aangeklaagd, in het nieuws komt (het oog van God is nu het oog van de nieuwsmedia), is er dan kans dat deze wantoestand verholpen wordt (het licht met de duif van vrede, van inzicht) of dat de daders, de aanstichters ermee ophouden (hier vloekt men niet) ?
Dat is de vraag. 
De grote hoeveelheid licht die door de wolken breekt staat voor de hoop dat er een oplossing komt als een wantoestand in de aandacht gebracht wordt en is wellicht onredelijk en ongegrond optimistisch, maar tegelijk bijna onuitroeibaar en universeel.De doorbraak in het zwarte geeft zodanig veel lichtstralen dat hij een reactie losmaakt en ikzelf moet erdoor lachen.  Het is alsof de stralen de boodschap brengen : er zit meer licht in jezelf en in de wereld dan je dacht.
“God ziet u, hier vloekt men niet” hing vroeger in menige huiskamer en café in Vlaanderen.
Dit werk diende ik in voor de tentoonstelling “Rewind” in de SASK te St.Niklaas.  Het werd niet geselecteerd, maar ’t was een leuke uitdaging.

In case you like an explanation, you can read it here :
The text - difficult to read, on purpose, because ‘the black’ is difficult - poses the question : “Projection : if you throw out all the black, does it become light ?”
On the personal level : if you tell a problem (the black) to a person you trust (the hole in the black sky is like a mouth that talks, the eye of the other who sees your problem), does it feel better then, does it change your perspective, do you see some light again ?
On a larger scale : when a charge is brought against an abuse (ill-treatment, mutilation, exploitation, oppression, suicide attacks, pollution, deforestation, …), when an abuse comes in the news (the eye of God now is the eye of the media), is there a chance that this abuse will be stopped (the light with the pigeon of peace, of insight) and that the offenders will change (no cursing here) ?
That is the question.
The big amount of light breaking through the clouds stands for the hope that there will come a solution when an abuse is brought into the attention and this hope probably is unreasonable and unfounded optimistic, but at the same time almost indestructible and universal.The break-through in the black gives so much light beams that it releases a reaction and personally it makes me laugh.  It is as if the beams bring the message : there is more light in yourself and in the world that you thought.
“God sees you, no cursing here” used to hang in many living rooms and cafés in Flanders.
I submitted this work for the exposition “Rewind” in the SASK in St.Niklaas.  It was not selected, but it sure was a pleasant challenge.

Flanders-inside-mei2008-godzietmij

00:03 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: academie | |  Facebook

Commentaren

tof gedaan!

Gepost door: MJ | 16-05-08

Interesting.. An impressive image.

Gepost door: Still | 16-05-08

Boeiend werkstuk.

Gepost door: Xray | 16-05-08

:-)) uitdaginggelukt:-)
ik zag dat ook eens ergens staan in een tuin langs een drukke weg waar nogal eens wat gepikt werd:-))
gek dat zo'n bord ewerkt zei de eigenaar :-))

groetjes
klaproos

Gepost door: klaproos | 16-05-08

Interesting post, I rather liked the idea going step by step forward.
good weekend to you!

Gepost door: Leena | 16-05-08

Hoe zit het met het geweten?...Vraag ik me dikwijls af.
Gelovigen hebben het gemakkelijk als ze het geweten bezien als de stem van hun God.

Gepost door: Atheïst tot in de kist | 16-05-08

Erg phylosofisch allemaal. Ik zou het er nooit achter gezocht hebben.

Gepost door: Martine | 16-05-08

classic Fantastisch: een klassieker.

Gepost door: pieterbie | 17-05-08

De commentaren zijn gesloten.