31-05-08

De kloosterzuster en de bloemen - The nun and the flowers (Avignon, Eglise de St. Didier)

 

Flanders-inside-mei2008-StCathérineAvignon, de kerk van St. Didier.  ’t Is geen bezoekuur, maar de deur staat open.  Ik maak een foto, zonder statief, uiteraard zonder flits, wazig. Kloosterzusters zijn aan het afstoffen, een man haalt de offerblokken leeg, een jonge zuster schikt met liefde en verfijning een bloemenkolom.  Of ik daar een close-up van mag maken omdat ik die overgave, dat vieren met bloemen zo mooi vind en omdat het van veraf en zonder statief erg vaag is. En ook omdat ik dat wil schilderen, maar dat vergeet ik erbij te zeggen. De jonge vriendelijke zuster kijkt bedenkelijk.  Geen details van je gezicht, zeg ik, maar je gestalte al schikkend, het blauwe van je kledij, de bloemen.  Ze gaat het vragen, aan een andere zuster, een trapje hoger in de hiërarchie.  Neen, dat kan niet.  Hoe ik heet, vraagt ze.  Ah, zoals Hildegarde Von Bingen, zegt ze.  Wij zijn Dominicanessen en vieren St. Cathérine, ze was net zoals Hildegarde Von Bingen, een abdis met een grootse visie en uitstraling, legt ze vol bezieling uit. Zo is dat, denk ik, de katholieke kerk is een mannenbastion (in Vlaanderen, zo lees ik, waar de priesters uitsterven, zou men nog liever zwarte priesters uit een andere cultuur gaan plukken, dan vrouwen van hier priesteres te laten worden of dan het celibaat af te schaffen, maar ook dat is onbespreekbaar), maar waar de doorsnee Vlaming heden ten dagen nog bij knielt, een toeverlaat bij zoekt, bidt, of meer voorkomend gewoon een bij kaarsje brandt (voor alle zekerheid), ’t is bij Maria, en wie kom ik hier tegen : alweer een vrouw, ’t is St. Cathérine.

Avignon, the church of Saint Didier.  It’s no visiting hour, but the door is open.  I make a photo, without tripod, of course without flash, blurred.  Convent sisters are dusting, a man empties the offering boxes, a young sister arranges a flower pillar with love and refinement.  May I make a close-up because I like that devotion, that celebrating with flowers so much and because it is vague from further away.  And also because I want to paint that scene, but I forget to tell that.  The young and friendly sister looks doubtful.  No details of your face, I add, only your statue while arranging, the blue of your clothes, the flowers.  She goes to another sister, one step higher in the hierarchy, to ask.  No, not possible.  What’s your name, she asks.  Ah, like Hildegarde Von Bingen, she says.  We are Dominican nuns and we celebrate the Holy Catherine. She was just like Hildegarde Von Bingen an abbess with a grand vision and charisma, the nun explains enthusiastic.  Well, well, I think, the catholic church is a bastion of men (in Flanders, so I read, where priests are dying out, one rather would prefer to pick blacks priests from another culture, than to let women become priest or than to abolish the celibacy, but that also is non debatable), but where the average Fleming still is kneeling for, searches consolation at, prays, or more common lights a candle (just in case), it is at the Holy Mary, and who am I meeting here : a woman again, it’s Saint Catherine.

00:35 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (5) | Tags: kerk | |  Facebook

29-05-08

Versluiering - The veiling (olieverf, oil paint, 50x70)


Flanders-inside-mei2008-versluiering-1Flanders-inside-mei2008-versluiering-2

01:01 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: academie | |  Facebook

27-05-08

Patronen op een koi - Patterns on a koi (Japanse tuin te Hasselt, Japanese Garden, photoshop)


Flanders-inside-mei2008-koi

00:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

25-05-08

Hell yeah (Bacad Arduinn Ardenne, Festival médiéval de Sedan 2008)


Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-8

In het Vlaams : er een lap op geven, met overtuiging.  In het Nederlands : ervoor gaan.  In English : hell yeah (to go for it).

00:56 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (12) | Tags: medieval sedan | |  Facebook

23-05-08

Het zeer kleine kindje en de Ierse wolfshonden - The very little kid and the Irish wolfhounds (Festival médiéval de Sedan 2008)

 

Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-7

23:13 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (5) | Tags: zoogdieren, medieval sedan, who let the dog out | |  Facebook

22-05-08

Wat aan te trekken voor een gevecht - What to wear for a fight (Festival médiéval de Sédan, 2008)

 

Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-3Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-4Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-5Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-6

00:43 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (12) | Tags: medieval sedan | |  Facebook

21-05-08

Fotograferen in de middeleeuwen - Taking photos in the Middle Ages (Festival médiéval de Sedan 2008, photoshop)


Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-2


Laat mij je de frustraties meedelen van fotograferen in de middeleeuwen : de moderne brilmonturen (zonder zie je natuurlijk geen steek … zoals in de middeleeuwen), middeleeuwer drinkt blikje Cola, het roken van sigaretten, middeleeuwer staat te bellen met GSM, de toeschouwers ertussenin (tja), een geparkeerde auto op de binnenplaats van de burcht (onvergeeflijk), electriciteitsdraden, hedendaagse WC-cabines, … dat betekent dus gommen of geluk hebben.

Let me tell you the frustrations of taking pictures in the Middle Ages : the modern spectacle frames (of course without them you can’t see a thing … as in the Middle Ages), medieval figure drinks a can of Coke, the smoking of cigarettes, medieval person talking in the cell phone, the spectators (evident), a parked car on the inner square of the fortress (unforgivable), electricity wires, present-day toilet booths, … that means to erase or to be in luck.

00:37 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (14) | Tags: medieval sedan | |  Facebook

19-05-08

Middeleeuws festival - Medieval festival (Festival médiéval de Sedan 2008)


Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-1

00:38 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (9) | Tags: medieval sedan | |  Facebook

17-05-08

Vanuit een boerka - From inside a burka (acryl en olieverf, acryl and oil paint, 50x70)


Flanders-inside-mei2008-frominside-1


Al glacerend (dunne transparante verflagen aanbrengen) kwam ik in een boerka terecht en vanuit die … keek ik naar buiten.

While glazing (adding thin transparent layers of paint) I ended in a burka and from inside that … I looked outside.

Flanders-inside-mei2008-frominside-2

01:08 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: academie | |  Facebook

16-05-08

Rewind van “God ziet u/mij, hier vloekt men niet” - A rewind of “God sees you, no cursing here” (olieverf en chinese inkt, oil paint and chinese ink, 50x70)


Flanders-inside-mei2008-Godzietu


Als je graag een uitleg hebt, dan lees je die hier :
De met opzet moeilijk leesbare tekst -omdat het zwarte moeilijk is- stelt de vraag : “Projectie : als je al het zwarte eruit gooit, wordt het dan licht ?”
Op persoonlijk vlak : als je een probleem (het zwarte) aan een vertrouwenspersoon vertelt (het gat in de zwarte lucht als een mond die spreekt, het oog van de andere die je probleem ziet), voelt het dan beter, krijg je er een andere kijk op, zie je dan weer wat licht ?
Op ruimere schaal : als een wantoestand (mishandeling, verminking, uitbuiting, onderdrukking, zelfmoordaanslagen, vervuiling, ontbossing,  … ) wordt aangeklaagd, in het nieuws komt (het oog van God is nu het oog van de nieuwsmedia), is er dan kans dat deze wantoestand verholpen wordt (het licht met de duif van vrede, van inzicht) of dat de daders, de aanstichters ermee ophouden (hier vloekt men niet) ?
Dat is de vraag. 
De grote hoeveelheid licht die door de wolken breekt staat voor de hoop dat er een oplossing komt als een wantoestand in de aandacht gebracht wordt en is wellicht onredelijk en ongegrond optimistisch, maar tegelijk bijna onuitroeibaar en universeel.De doorbraak in het zwarte geeft zodanig veel lichtstralen dat hij een reactie losmaakt en ikzelf moet erdoor lachen.  Het is alsof de stralen de boodschap brengen : er zit meer licht in jezelf en in de wereld dan je dacht.
“God ziet u, hier vloekt men niet” hing vroeger in menige huiskamer en café in Vlaanderen.
Dit werk diende ik in voor de tentoonstelling “Rewind” in de SASK te St.Niklaas.  Het werd niet geselecteerd, maar ’t was een leuke uitdaging.

In case you like an explanation, you can read it here :
The text - difficult to read, on purpose, because ‘the black’ is difficult - poses the question : “Projection : if you throw out all the black, does it become light ?”
On the personal level : if you tell a problem (the black) to a person you trust (the hole in the black sky is like a mouth that talks, the eye of the other who sees your problem), does it feel better then, does it change your perspective, do you see some light again ?
On a larger scale : when a charge is brought against an abuse (ill-treatment, mutilation, exploitation, oppression, suicide attacks, pollution, deforestation, …), when an abuse comes in the news (the eye of God now is the eye of the media), is there a chance that this abuse will be stopped (the light with the pigeon of peace, of insight) and that the offenders will change (no cursing here) ?
That is the question.
The big amount of light breaking through the clouds stands for the hope that there will come a solution when an abuse is brought into the attention and this hope probably is unreasonable and unfounded optimistic, but at the same time almost indestructible and universal.The break-through in the black gives so much light beams that it releases a reaction and personally it makes me laugh.  It is as if the beams bring the message : there is more light in yourself and in the world that you thought.
“God sees you, no cursing here” used to hang in many living rooms and cafés in Flanders.
I submitted this work for the exposition “Rewind” in the SASK in St.Niklaas.  It was not selected, but it sure was a pleasant challenge.

Flanders-inside-mei2008-godzietmij

00:03 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: academie | |  Facebook

14-05-08

St.Paul-de-Vence heeft het allemaal - St.Paul-de-Vence has it all

 

Flanders-inside-mei2008-StPaul-1St. Paul-de-Vence heeft het allemaal : het is een prachtig gerestaureerd stadje, ieder gebouw een parel, smalle steegjes, overal bloemen en planten, fonteintjes met drinkbaar water, prachtige vergezichten, pétanque pleintjes, café’s, kunstenaars en galerijtjes en een veelvoud aan speciale winkeltjes.  Maar let op de prijzen : sommige dingen zijn een koopje, maar typische Provençaalse streekproducten (plantaardige zepen van Marseille, Provençaalse stoffen zoals tafellakens en keukenhanddoeken) kunnen een pak duurder zijn dan in plaatsen zoals Biot, Grasse en zelfs Avingnon.

Flanders-inside-mei2008-StPaul-2


St.Paul has it all : it is a beautiful restored little city, every building a pearl, small alleys, flowers and plants everywhere, fountains with drinkable water, magnificent scenery, pétanque squares, cafés, artists and galleries and a multitude of special shops.  But beware of the prices : some things are a bargain, but typical local products of the Provence (vegetal soaps of Marseille, Provençal fabrics such as tablecloths and kitchen towels) can be much more expensive than in places such as Biot, Grasse and even Avignon.

Flanders-inside-mei2008-StPaul-3

23:29 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (13) | Tags: friends in style, planten | |  Facebook

Le banc de poissons (art by Sylvain Subervie, port de Cannes - photoshop)


Flanders-inside-mei2008-bancdepoissons


Cannes beviel me niet, het was helemaal niet mooi noch prettig (persoonlijke mening).  Maar er waren deze vissen door Sylvain Subervie en een lichtspel was in opbouw.  Ik vond ze ook uitnodigend om effecten op te zetten (photoshop).

I didn’t like Cannes, it wasn’t beautiful or pleasant at all (in my personal opinion).  But there were these fishes by Syvain Subervie and a light play was in construction. I also felt that they were inviting to put some effects on (photoshop).

00:07 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

13-05-08

Walvissen of golven - Whales or waves (Marina Baie des Anges, Villeneuve-Loubet, France)

 

Flanders-inside-mei2008-Villeneuve-Loubet-1


De meeste landschappen in het zuiden van Frankrijk (zuiden van de Provence, Côte d’Azur) bekoorden me niet echt.  Ik denk dat dit misschien kwam doordat er overal huizen stonden, over ieder stuk bebouwbare grond waren ze uitgespreid als hagelslag op een boterham.  Maar de walvissen (aan de kustlijn, volg de lijn achter de palmboom op de foto), een gigantisch bouwcomplex in de vorm van vier driehoeken, beviel me.  Dit project door architect André Minagoy stelt witte golven voor, maar ik zie er walvissen in.  Ik geloof dat het meer dan 1200 wooneenheden telt en het zit vol met toeristische voorzieningen, maar toch ziet het er ‘licht’ uit en heeft het een zekere natuurlijkheid doordat al de platte daken die de zijkant van de driehoeken vormen complete tuinen zijn en door de vele ramen.  Je bent ervoor of ertegen.  Hoe dan ook, ik mag er niet aan denken hoe dit gebied eruit zou gezien hebben als ze al die voorzieningen als aparte eenheden gebouwd zouden hebben.  Villeneuve-Loubet heeft ook een aangename wandelboulevard  en een mooi zeekeienstrand met reusachtige palmbomen.

Most of the landscape of the south of France (south of the Provence, Côte d’Azur) doesn’t enchant me.  I think that’s maybe because there are houses everywhere, spread out over every place where one can build as chocolate sprinkles on a piece of bread.  But I liked the whales (at the coastline, if you follow the line behind the palm tree in the photo), a giant building complex in the form of four triangles. This project by architect André Minagoy represents white waves, but I see whales.   I think it has about 1200 living units and it is full of tourist accommodations, but it looks ‘light’ and sort of natural because all the flats that make the side of the triangle are real gardens and because of the many windows.  You either like it of you don’t.  Anyway, I may not think of what this place might have looked like if all these accommodations would have been built as separate units.  Villeneuve-Loubet also has an enjoyable promenade along the seaside and a beautiful beach with sea boulders and giant palm trees.

Flanders-inside-mei2008-Villeneuve-Loubet-2

00:44 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

11-05-08

Mammoeten - Mammoths (Roquebrune, France)


Flanders-inside-mei2008-Roquebrune

Roquebrune : bergen liggen als antieke mammoeten in het landschap te rusten.

Roquebrune : mountains lay resting in the landscape as ancient mammoths.

22:38 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (10) | Tags: bomen | |  Facebook

09-05-08

Kunstenares - Artist (Grasse, France)

 

Flanders-inside-mei2008-GrasseZoals nectarbloemen bijen aantrekken, zo blijkt Zuid-Frankrijk kunstenaars aan te trekken.  Menig dorpje heeft een plein of meerdere straten vol kunstenaars, die er vaak ook in hun winkeltje werken.  Op een plein in Grasse (ik denk : Place des artistes) fascineerde mij een boetserende vrouw in haar atelier-winkel, zij werkte zo rustig en met overgave.  Toen ik er later terugkeerde, zat ze buiten een pint te drinken met vriendinnen.  Ze straalden van “joie de vivre”.  Of ik daarvan een foto mocht nemen ? Dat dachten we al, lachten ze.  En de hond deed ook mee.

Just like nectarflowers attract bees, so the South of France appears to attract artists.  Many villages have a square of several streets full of artists, who often are at work in their little shop.  On a square in Grasse (I think : Place des artistes) I was fascinated by a woman modeling clay in her atelier-shop, she worked so quiet and with dedication.  When I returned there later, she was outside having a beer with her friends.  They were a picture of joy of living (joie de vivre).  If I could take a photo of that ? Yes, we already thought so, they laughed.  And the dog joined in.

01:21 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (13) | Tags: who let the dog out, friends in style | |  Facebook

07-05-08

Abdij van Thoronet - Thoronet abbey (photoshop)

 

Flanders-inside-mei2008-abdij-thoronet-1Op zondag toen de regen met bakken naar beneden viel en het water in bergkleuren als verf over de paden stroomde, gingen we in de kerk van de Cisterciënzer Abdij van Thoronet naar de gezongen Latijnse mis, omwille van de uitzonderlijke akoestiek en de niet-alledaagse belevenis.  In de sobere onversierde kerk, waar je de koude uit de massieve stenen voelde komen, viel uit de drie ramen achter het altaar een weinig licht, dat aangevuld met het gele licht van slechts 2 vakkundig gerichte spots, het koorgedeelte met het altaar, de jonge priester, de misdienaar en de zangers hulde in een warmgouden schijn.  Vervuld en stralend van devotie zaten talrijke jonge, magere Zusters van Bethlehem op de eerste bankenrijen in de kerk, daarachter de dorpelingen in zondagse kledij en wat toeristen, allen luisterend naar de driestemmige gezangen door drie mannen, waarbij de klanken 10 seconden duren zodat tijdens het zingen als het ware een ondermelodie ontstaat die als een hemels instrument de in wierook gehulde gezangen draagt.  Wonderbaarlijk spiritueel.

On Sunday when the rain poured down and the water in mountaincolors streamed over the paths as paint, we went to a Latin mess in the church of the Cistersian Abbey of Thoronet, because of the exceptional acoustic and the uncommon experience.  In the sober non-decorated church, where you felt the chill coming out of the massive stones, out of three windows a little light fell in and combinated with the yellow light of only two accurate pointed spots, the choir part with the altar, the young priest, the server and the singers were lit up in a warm golden shine.  Full and radiating of devotion numerous young, skinny Sisters of Bethlehem sat on the front rows in the church, behind them the villagers all dressed up and some tourists, all listening to the threevoiced hymns by three men, of which the sounds last 10 seconds so that while the singing goes on a sort of basis melody arises that like a heavenly instrument carries the hymns covered in the scent of incense.  Wonderful spiritual.

Flanders-inside-mei2008-abdij-thoronet-2

01:13 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (6) | Tags: kerk | |  Facebook

04-05-08

Een stoet in Avignon - A parade in Avignon


Flanders-inside-mei2008-Avignon

14:54 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

02-05-08

Hông-Hiên Boeddhistische Pagode - Hông-Hiên Buddhist Pagoda (Fréjus, France)


Flanders-inside-mei2008-Hông-Hiên-1


In Fréjus is een vredige tuin met Boeddhistische Pagodes en beelden, oorspronkelijk gebouwd in 1917 door Vietnamese soldaten die met de Fransen meevochten tijdens de eerste wereldoorlog.  Een heel klein en oud Vietnamees vrouwtje hield toezicht en een bezadigde tuinier harkte wat her en der.  Ik luidde er de monumentale klok (2,5 meter hoog en 2 ton zwaar).  De galm van de klok wekt de zinnen van de levenden en begeleidt de doden op weg naar de hergeboorte.

In Fréjus there is a peaceful garden with Buddhist Pagodas and statues, originally built in 1917 by Vietnamese soldiers who fought with the French during the first world war.  A tiny and very old Vietnamese lady guarded the place and a steady gardener raked a bit here and there. I rang the monumental bell (2,5 meter high and 2 ton heavy).  The peal of the bell awakens the senses of the living and guides the dead on their way to rebirth.

Flanders-inside-mei2008-Hông-Hiên-2Flanders-inside-mei2008-Hông-Hiên-3

23:03 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beelden | |  Facebook