17-06-08

“Cradle to cradle (van wieg tot wieg), afval = voedsel (waste = food)”


Flanders-inside-juni2008-tuin

“William McDonough, een architect uit de Verenigde Staten, en Michael Braungart, een chemicus uit Duitsland, willen af van het downcyclen, waarbij materialen van de wieg vroeg of laat in het graf belanden.  Ze willen producten ontwerpen die van wieg naar wieg gaan, in eeuwige cirkels van hergebruik of upcycling, zoals de natuur dat al millennialang doet. We denken nu nog automatisch dat afval slecht is, iets waar je met schroom en schuld van af moet.  Maar wat als het gewoon bijproducten zijn, die weer voedsel vormen voor een nieuwe levenscyclus ?
Onze leefomgeving is geen ethisch probleem.  Consumeren is niet slecht. En we zijn met te veel. Maar wat is te veel ? De totale biomassa van alle mieren op aarde is vier keer groter dan die van de mensen, en ze verbruiken evenveel calorieën als 30 miljard mensen.  Ze maken onze biotopen.  Waarom zouden wij niet op dezelfde manier een zegen kunnen zijn voor de planeet ? Waarom niet de dingen heruitvinden zodat ze vanzelf in de processen van de natuur passen ?
Afval is voedsel.  Elk materiaal moet als ‘voedingsstof’ (voor de natuur, of voor verder hergebruik) worden ontworpen.  Gif is taboe.  Materialen moeten onschadelijk zijn voor mens, dier en natuur.
Het gaat er niet om onze ecologische voetafdruk koste wat kost te verkleinen.  Wat is er tegen een grote voetafdruk, als die voetafdruk ook een moeras omvat waarin het afvalwater van een hele buurt gezuiverd wordt en dat onderdak biedt aan een rijke waterflora en -fauna ?”
Citaten uit artikel door Geerdt Magiels in De Standaard Weekend 14/15 juni 2008 over het boek ‘Cradle to cradle, afval = voedsel’, Michael Braungart & William McDonough, Uitgeverij Scriptum, 238 blz.

“William McDonough, an American architect, and Michael Braungart, a German chemist, want to get rid of downcycling, at which material from the cradle sooner or later ends in the grave.  They want to design products that go from cradle to cradle, in eternal cycles of reusing or upcycling, such as nature does already for millenniums.  Now we automatically think that waste is bad, something that you have to get rid of with guilt.  But what if it are just side products, on their own food for a new life cycle ?
Our life environment is not an ethical problem.  To consume is not bad.  And we are with too many.  But what is too many ? The total bio mass of all ants on the earth is four times bigger than that of the humans, and they use as much calories as 30 milliard of people.  However they make our biotopes.  Why can’t we in the same way be a blessing for the planet ?  Why can’t we reinvent things so that they fit in the processes of nature ?
Waste is food.  Every material should be designed as ‘nutrient’ (for the nature, or for further reuse).  Poison is taboo.  Materials should be safe for men, animal and nature.
The point is not that we have to reduce our ecological footprint whatever the cost.  What’s against a big footprint, if that footprint includes a swamp in which the water of a whole neighborhood is purified and that is the home of a varied water flora and fauna ?”

Quotes from an article by Geerdt Magiels in the Flemish newspaper De Standaard Weekend June 14/15 2008 of the book ‘Cradle to cradle, waste = food’, Michael Braungart & William McDonough, Publisher Scriptum.

00:08 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (10) | Tags: planten, boeken | |  Facebook

Commentaren

hmm dat concept spreekt mij wel aan!
Mooie en passende foto dat je er bij gemaakt hebt!

Gepost door: pieterbie | 17-06-08

Ello Hildegarde ! De vorige, je bloemenrivier is zo mooi : eerst denk je : foto of schilderij en naarmate je langer kijkt zie je meer en meer detail. Tof !

Gepost door: Ann | 17-06-08

Heel mooi Hallo! Schitterend foto's (vorige en nieuw). Groetjes.

Gepost door: Shuktara | 17-06-08

Laat die twee maar rustig naar een oplossing zoeken. Ik ben er helemaal voor.

Gepost door: Martine | 17-06-08

Lovely composition . . full of natural goodness !

Gepost door: AG | 17-06-08

Ik ben hier absoluut niet tegen, maar het lijkt me toch een tikkie wishfull thinking.

Gepost door: tagrijn | 17-06-08

weer eentje om te lezen op vakantie. nu stop ik met lectuur. Want ik wil daar ook nog echt werken, "elke dag mijn tekeningske".
ik kan me nog een maand opladen.
groetjes

Gepost door: ludo | 18-06-08

sherri This is so pretty. Very delicate.

Gepost door: sherri | 18-06-08

wow very refreshing photo, nice framing.

Gepost door: Brian | 18-06-08

Mooi concept en prachtig in uitvoering!

Gepost door: Isolde | 10-07-08

De commentaren zijn gesloten.