05-10-08

#M1 in de historie van een monochroom - #M1 in the history of a monochrome


Flanders-inside-okt2008-monochroom-1-wall

Meester Jaruwan-Tse heeft een gedurfd idee.  Daar heeft hij in de vakantie op zitten broeden.  Hij vraagt aan alle leerlingen om een egaal monochroom te schilderen in 30 lagen.  De laatste monochroom zou dan in zijn textuur de geschiedenis dragen van de 29 vorige lagen. Die geschiedenis schrijft de leerling ook neer, telkens hij/zij een nieuwe laag zet. Alle monochromen krijgen een plaats aan de muur in de gang en iedere week zien alle werken er anders uit.  Een avontuur, dat is het minste wat je ervan kan zeggen.  En ook een uitdaging en prettig om te doen, te ervaren en er een mening over te vormen.  Die belevenissen komen op mijn weblog. Een egale monochroom schilderen is niet makkelijk om je eraan te houden, meerdere vormen en kleuren lokken.  Daarom wordt dit een dubbel verhaal : één van een experimenteerdoek en één van een monochroom.  Telkens hang ik het doek aan een muur én ergens in één van mijn recente foto’s.  Een beschilderd canvas staat immers niet los van de plaats waar het hangt. Ik ga niet bepaald op zoek naar waar het mooi hangt, maar confronteer het doek met een muur en met een recent beeld uit mijn leefwereld.  Dan kijk ik wat dat er gebeurt en hoor ik graag wat jij ervan vindt.  Laag #1 : ik kies ongrijpbaar licht blauw en ik google : monochroom.  Daar valt een boel over te lezen.  “Monochrome schilderkunst werd lang geassocieerd met "tijdloosheid". Ze heeft de capaciteit om toeschouwers te overweldigen met pure kleur en veel kunstenaars hebben dit gebruikt om een gevoel van oneindigheid te creëren, iets dat boven de materiële wereld uitstijgt. Dit was het geval bij monochrome kunstenaars zoals Kasimir Malevich, Mark Rothko, Yves Klein en vele anderen. Maar de monochromen werden ook geïnterpreteerd vanuit een totaal andere hoek. De nadruk wordt dan gelegd op de materiële kwaliteiten van het werk; op hun drie-dimensionele eigenschappen als object en als zodanig stelt het vragen over de essentie van de schilderkunst.” (bron)

Master Jaruwan-Tse has a daring idea.  He has been brooding on it during the vacation.  He asks all students to paint an uniform monochrome in 30 layers.  The last monochrome then carries the history of the previous 29 layers in its texture.  That history is written down by the student, every time he/she paints a new layer.  All monochromes get a place on the wall in the hall and every week all works look different.  An adventure, at least. But also a challenge and fun to do, to experience and to form an opinion about.  Those experiences will be posts on my weblog.  To paint an uniform monochrome is not easy to stick to, more forms and colors are tempting.  That’s why this will be a double story : one of an experiment canvas and one of a monochrome.  Each time I will hang the canvas on a wall and in one of my recent photos.  A painted canvas can’t be seen apart of its environment.  I am not exactly looking for a beautiful place to hang it, but I confront the canvas with a wall and with a recent image of my daily world.  Then I observe what happens and I like to hear your opinion.  Layer #1 : I choose elusive light blue and I google : monochrome.  There’s a lot to read about it.  “Monochrome art of painting has been associated with “timelessness” for a long time.  She has the capacity to overwhelm the spectators with pure color and a lot of artists have used this to create a feeling of infinity.  So it was for monochrome artists such as Kasimir Malevich, Mark Rothko, Yves Klein and many others.  But monochromes also were interpreted from a whole different angle.  The emphasis was then on the material aspects of the work; on their three dimensional qualities as an object and as such it raises questions about the essence of the art of painting”. (source)

16:21 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie, monochroom, experimenteerdoek | |  Facebook

Commentaren

ik krijg zin om me erin te spiegelen,
een monochrome ijdeltuit.

Gepost door: wim | 05-10-08

Wat een spannend experiment. Ik zal dat heel graag volgen.

Gepost door: tagrijn | 05-10-08

parfait! rien à ajouter

Gepost door: objectif-p | 06-10-08

In de loop van een leven veranderd vaak er vaak veel aan het persoonlijke, ook wat betreft kunst.
Zo hield ik nooit van expressionisme maar nu vind ik het mooi. Maar monochroom zoals deze daar ben ik nog niet aan toe maar wie weet!!!!!
Inderdaad fijn om een taalgenoot te ontmoeten.

Gepost door: Dick | 06-10-08

Ik geloof niet dat ik het monochroom begrijp, het gevoel ontgaat me.

Gepost door: Marius | 06-10-08

ben benieuwd bij welke laag de structuur zal zichtbaar worden.
groetjes
ludo

Gepost door: ludo | 06-10-08

monochrome Hi Hildegarde, I still don't understand how it works, in spite of my clicking on the tag "monochrome". It made me curious though!
Ik weet nog niet hoe 't werkt, ondanks dat ik op de tag monochroom klik. Het maakte me wel nieuwsgierig!
Bedankt voor je bezoek!

Gepost door: Readerwil | 08-10-08

De commentaren zijn gesloten.