24-10-08

#M3 in de historie van een monochroom - #M3 in the history of a monochrome (Stadsfeestzaal, Antwerpen - photoshop)


Flanders-inside-okt2008-monochroom3-foto1

Laag 3 : ik meng een verfoverschot tot een soort roze, ’t is niet helemaal egaal, het beetje blauw erin wil niet helemaal mengen.  Een moeilijke kleur.  ’t Lijkt al makkelijker van er iets bovenop te zetten (rozen), dan om het monochroom zelf ergens te plaatsen.  Uiteindelijk zet ik het in de Stadsfeestzaal (Antwerpen), al wringt het me wel wat. 
Mag een monochroom wringen of zelfs botsen met de kleuren van haar omgeving ? Maakt het dat misschien zelfs interessanter ? Of is het sterker in harmonie met de omgeving ?
En nog meer vragen rijzen : mag een monochroom zacht en licht zijn zodat je erin verglijdt of zijn monochromen per definitie in sterke kleuren die resoneren en die met energie op je afkomen ? Er zijn geen regels, zegt Meester Jaruwan-Tse, alle kleuren kunnen, zelfs alle tinten van grijs. 
Is dan de lucht niet vaak een monochroom, vraag ik me af, een gigantische monochroom als een grote ruimte (soms leeg bij nietszeggend witgrijs, soms heerlijk blauw) boven dat dunne streepje aarde dat wij bewonen.  En wij die als minuscule figuranten rondwandelen op ons lijntje van gebouwen en beton en groen die onze hele wereld zijn, terwijl er boven ons een hele ruimte hangt, vaak een monochroom in grijs en soms in blauw, meestal zelfs een experimenteerdoek waarop de natuur aan het schilderen gaat in alle tinten van zonsopgang tot nacht.

Layer 3 : I mix a rest of paint into a sort of pink, it’s not completely uniform, the bit of blue in it does not want to mix completely.  A difficult color.  It seems easier to put something on it (roses), than to place the monochrome somewhere itself.  Finally I place it in the City party room (now a shopping center, in Antwerp), although it bothers me a bit. 
May a monochrome wring or even clash with the colors of its surroundings ? Does that make it maybe even more interesting ? Or is it stronger in harmony with its surroundings ?
And more questions arise : may a monochrome be soft and light so that you slip away in it or are monochromes by definition in strong colors that resonate and that head for you in full force ?  There are no rules, Master Jaruwan-Tse says, all colors can be used, even all tinges of grey. 
Isn’t the sky often a monochrome then, I ask myself, a gigantic monochrome as a big space (sometimes empty when blank grey, sometimes lovely blue) above the thin line of earth we’re living on.  And we who walk around as miniature figurants on our thin line of buildings and concrete and green that makes our whole world, while above us there is a whole space hanging, often a monochrome in grey and sometimes blue, mostly even an experiment canvas on which nature is painting in all tinges from sunset till night.

Flanders-inside-okt2008-monochroom3-wall   Flanders-inside-okt2008-monochroom3-foto2

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:23 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

Commentaren

Je monochroom hangt daar goed in de stadsfeestzaal.

Gepost door: wim | 24-10-08

Mooi - mooi en heel mooi!!!

Gepost door: Shuktara | 24-10-08

wist niet dat je zo roze was.... ik zag al meerdere en betere werken van jou.
ik snap helemaal de bedoeling die van deze spielerij
die niets toevoegt aal het vorige!
groetjes,
joz.

Gepost door: joz | 24-10-08

I like this a lot. I like the color.

Paz

Gepost door: Paz | 25-10-08

ik doe ff niet mee....

Gepost door: f r e d | 25-10-08

De commentaren zijn gesloten.