30-10-08

SkyWatch Friday #15 (Hoogstraten, photoshop)


Flanders-inside-okt2008-Hoogstraten

skywatchfriday

23:01 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (22) | Tags: bomen, skywatch friday | |  Facebook

29-10-08

#E7 in de historie van een experimenteerdoek - #E7 in the history of an experiment canvas (photoshop, Meir, Antwerpen)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-7-foto

Uiteindelijk zie ik het verglijden van de tijd, of juister - zoals Tagrijn het stelt - het verglijden van ons leven, als een rode lijn op bruin : een lijn, een rode draad of de neerslag van een energetisch patroon (zoals de hersenactiviteit in een EEG) of uiteraard iets heel anders zoals ik overmorgen zal illustreren.  Een abstract werk is wat de toeschouwer ervan denkt.  Ik hang dit canvas op een witte muur, op een donkerbruine muur en op de Meir in Antwerpen.  In kunstjargon heet dit dan : ik breng het schilderij in dialoog met een omgeving en op de Meir : in dialoog met een contrasterende omgeving, nl. het publiek van een drukke winkelstraat.  En dat is interessant, ongewoon, gek, speciaal, onzin, … Het is wat jij ervan denkt.

Finally I think of the passing of time, or more correct the passing of our life, as a red line on brown : a line, a red thread or the registration of an energetic patron (such as the brain activity in a EEG) or of course something completely else, as I will show later.  An abstract work is what the observer thinks about it.  I hang this canvas on a white wall, on a dark brown wall and on the Meir in Antwerp.  In art jargon : I bring the painting in dialogue with an environment and on the Meir : in dialogue with a contrasting environment, the public of a busy shopping street.  And that is interesting, unusual, crazy, special, nonsense, …  It is what you think about it.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-7-wall-bruinFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-7-wall

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

23:30 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: academie, experimenteerdoek | |  Facebook

27-10-08

#E6 in de historie van een experimenteerdoek - #E6 in the history of an experiment canvas (photoshop, kerk Melsele, Ruby Tuesday #11)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-6-foto-1

Werk 2 over het verglijden in de tijd stelt voor : hoe je vanuit de ramen van je geest kan kijken naar voorbije periodes met personen in je leven (cfr.werk 1).  Ik plaats het canvas bij de kerk van Melsele.  Daarna versterk ik dit beeld door het te mengen met een boom in herfsttooi, verwijzend naar de seizoenen, het voorbijgaan der jaren.

Work 2 about the passing of time represents : how you can look through the window of your mind at past periods with persons in your life (cfr.work 1).  I place this canvas at the church of Melsele.  Then I intensify this image by mixing it with a tree in autumn colors, referring to the seasons and the passing of years. 

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-6-wallFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-6-foto-2

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

Ruby-Tuesday-2

20:06 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (21) | Tags: kerk, academie, melsele, ruby tuesday, experimenteerdoek | |  Facebook

25-10-08

Kapelletje langs de weg - Chapel along the road (Heuvelland, in West-Vlaanderen aan de grens met Frankrijk, Heuvelland in the west of Flanders at the border with France - Shadow Shot Sunday #3)


Flanders-inside-okt2008-kapelletje


Shadow_Shot_Sunday_logo1

24-10-08

#M3 in de historie van een monochroom - #M3 in the history of a monochrome (Stadsfeestzaal, Antwerpen - photoshop)


Flanders-inside-okt2008-monochroom3-foto1

Laag 3 : ik meng een verfoverschot tot een soort roze, ’t is niet helemaal egaal, het beetje blauw erin wil niet helemaal mengen.  Een moeilijke kleur.  ’t Lijkt al makkelijker van er iets bovenop te zetten (rozen), dan om het monochroom zelf ergens te plaatsen.  Uiteindelijk zet ik het in de Stadsfeestzaal (Antwerpen), al wringt het me wel wat. 
Mag een monochroom wringen of zelfs botsen met de kleuren van haar omgeving ? Maakt het dat misschien zelfs interessanter ? Of is het sterker in harmonie met de omgeving ?
En nog meer vragen rijzen : mag een monochroom zacht en licht zijn zodat je erin verglijdt of zijn monochromen per definitie in sterke kleuren die resoneren en die met energie op je afkomen ? Er zijn geen regels, zegt Meester Jaruwan-Tse, alle kleuren kunnen, zelfs alle tinten van grijs. 
Is dan de lucht niet vaak een monochroom, vraag ik me af, een gigantische monochroom als een grote ruimte (soms leeg bij nietszeggend witgrijs, soms heerlijk blauw) boven dat dunne streepje aarde dat wij bewonen.  En wij die als minuscule figuranten rondwandelen op ons lijntje van gebouwen en beton en groen die onze hele wereld zijn, terwijl er boven ons een hele ruimte hangt, vaak een monochroom in grijs en soms in blauw, meestal zelfs een experimenteerdoek waarop de natuur aan het schilderen gaat in alle tinten van zonsopgang tot nacht.

Layer 3 : I mix a rest of paint into a sort of pink, it’s not completely uniform, the bit of blue in it does not want to mix completely.  A difficult color.  It seems easier to put something on it (roses), than to place the monochrome somewhere itself.  Finally I place it in the City party room (now a shopping center, in Antwerp), although it bothers me a bit. 
May a monochrome wring or even clash with the colors of its surroundings ? Does that make it maybe even more interesting ? Or is it stronger in harmony with its surroundings ?
And more questions arise : may a monochrome be soft and light so that you slip away in it or are monochromes by definition in strong colors that resonate and that head for you in full force ?  There are no rules, Master Jaruwan-Tse says, all colors can be used, even all tinges of grey. 
Isn’t the sky often a monochrome then, I ask myself, a gigantic monochrome as a big space (sometimes empty when blank grey, sometimes lovely blue) above the thin line of earth we’re living on.  And we who walk around as miniature figurants on our thin line of buildings and concrete and green that makes our whole world, while above us there is a whole space hanging, often a monochrome in grey and sometimes blue, mostly even an experiment canvas on which nature is painting in all tinges from sunset till night.

Flanders-inside-okt2008-monochroom3-wall   Flanders-inside-okt2008-monochroom3-foto2

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:23 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

23-10-08

Heksen-skywatch - A withes skywatch (Hasselt, photoshop, SkyWatch Friday #14)


Flanders-inside-okt2008-heks

Wat is er zo dringend dat ze in de kou en bij dreigende regenlucht toch wil uitvliegen ?

What’s so urgent that she wants to take off in the cold and with a threatening rain sky ? 

skywatchfriday

20:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (21) | Tags: regen, skywatch friday | |  Facebook

21-10-08

#E5 in de historie van een experimenteerdoek - #E5 in the history of an experiment canvas (voetgangerstunnel, pedestrian tunnel, Antwerp - photoshop)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-5-foto

Ineens is het mij zo duidelijk : het verglijden van de tijd.  Ik leg uit : hoe je op een bepaald moment in je leven terugkijkt en voorbije periodes ziet en hoe jouw hoofdactiviteiten en de mensen die toen de hoofdpersonen waren in je leven voorbij gaan en verdwijnen.  En hoe je leven er op dit moment uitziet en de personen die je nu omringen helemaal anders zijn, afgezien van enkele constanten.  Dat verglijden van periodes en personen stel ik voor door kleuren met in het midden een verdwijnlijn of andersom : kleuren die starten in een lijn en van daaruit verdwijnen.  Om dit verglijden van de tijd te versterken,  projecteer ik er een voorbijrijdende fietser en voetgangers in de voetgangerstunnel te Antwerpen op.  Dit is werk 1 over het verglijden van de tijd.

Suddenly it is so clear to me : the slipping away of time.  I explain : how, at a certain moment in your life, you can look back and see past periods and how your core activities and the people that were then the main characters in your life, slip away and disappear.  And how your life looks like at this moment and the persons that surround you now are completely different, except for some constants.  I represent this gliding away of periods and persons by colors with in the middle a disappear line or the other way round : colors that start from a line and disappear.  To intensify this slipping away of time, I project a passing cyclist and pedestrians (in the pedestrian tunnel in Antwerp) on the canvas.  This is work 1 about the slipping (sliding) away (the passing) of time.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-5-muur

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

22:00 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie, random, experimenteerdoek | |  Facebook

20-10-08

Halloween (Ieper, photoshop, Ruby Tuesday #10)


Flanders-inside-okt2008-halloween

Voor Ruby Tuesday werd een foto van een Halloween decoratie gevraagd.  Nu is Halloween  bij ons (nog) geen traditie, maar in het commerciële circuit zie je wel Halloween decoraties en ook clubs en verenigingen organiseren Halloween-activiteiten.  Daardoor vond ik toch het gevraagde : een Halloween spin in een taverne te Ieper.  De foto bewerkte ik om wat meer de Halloweensfeer op te roepen.

Halloween is not (yet) a tradition in Flanders (Belgium, Europe), but in the commercial circuit Halloween decorations can be found and also clubs organize Halloween activities.  And so I found : a Halloween spider in a tavern in Ieper.  I processed the photo to “conjure up” the Halloween feeling.  What do you think : am I close ?

Ruby-Tuesday

22:50 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (19) | Tags: fantasie, ruby tuesday | |  Facebook

19-10-08

De non met de bloemen - The nun with the flowers (olieverf, oil paint, 76x92) (Today's Flowers #8)


Flanders-inside-okt2008-nonmetbloemen

Ondertussen is mijn schilderij klaar van de non met de bloemen in de kerk van St. Didier in Avignon.  Op ware grootte (76x92cm) en met daglicht erop, geeft het natuurlijk nog een andere indruk dan op een kleine foto.

Meanwhile I finished my painting of the nun with the flowers in the church of Saint Didier in Avignon (France).  In full size (76x92cm) and with daylight on it, it gives of course another impression than on a small photo.

Todaysflowers

23:57 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: kerk, academie, todays flowers | |  Facebook

18-10-08

Lakenhallen, Ieper - Cloth Halls, Ieper (Shadow Shot Sunday #2)


Flanders-inside-okt2008-ieper


Shadow_Shot_Sunday_logo1

22:34 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: shadow shot sunday | |  Facebook

16-10-08

Het experimenteerdoek van de natuur, afdeling hemel - The experiment canvas of nature, department sky (SkyWatch Friday #13)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-natuur


skywatchfriday

20:28 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (29) | Tags: skywatch friday | |  Facebook

14-10-08

#M2 in de historie van een monochroom - #M2 in the history of a monochrome (Astridplein, Zoo van Antwerpen, bongo - Antwerp Zoo -photoshop)


Flanders-inside-okt2008-monochroom2-foto1

Voor de tweede laag meng ik een zachtgroen en ik zet het monochroom op het Astridplein aan het station, op de sokkel waar een olifantje van de Elephant Parade staat.  Ik plaats het monochroom ook bij ander groen in de Zoo van Antwerpen.  Ik betrap me erop dat ik op zoek ga naar harmonie tussen het monochroom en de omgeving.  Het is kenmerkend voor een monochroom dat het je oog trekt naar de grenzen, zegt Meester Jaruwan-Tse, je ogen gaan de grenzen tussen monochroom en de onmiddellijke omgeving aftasten.

For the second layer I mix a soft green and I place the monochrome on the Astrid Square at the train station, on the pedestal of a little elephant of the Elephant Parade.  I also place the monochrome between other green in the Zoo of Antwerp.  I catch myself searching for harmony between the monochrome and its surroundings.  It is typical for a monochrome that it guides your eyes to its borders, Master Jaruwan-Tse says, your eyes start exploring the borders between the monochrome and its immediate surroundings.

Flanders-inside-okt2008-monochroom2-wallFlanders-inside-okt2008-monochroom2-foto2Flanders-inside-okt2008-monochroom2-foto3
Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

23:37 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: academie, bomen, zoogdieren, monochroom | |  Facebook

13-10-08

Vergeet nooit te kijken zoals een kind dat doet - Never forget to look as a child does. (Ruby Tuesday #9, vliegenzwammen, kabouter, muis)


Flanders-inside-okt2008-muis

Flanders-inside-okt2008-kabouter

Ruby-Tuesday-4

23:14 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (27) | Tags: knuffels, ruby tuesday | |  Facebook

12-10-08

Tagetes (Afrikaantjes of stinkertjes - Marigolds, Today’s Flowers #7, photoshop)


Flanders-inside-okt2008-tagetes

Todaysflowers

22:08 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (21) | Tags: planten, todays flowers | |  Facebook

#E4 in de historie van een experimenteerdoek - #E4 in the history of an experiment canvas (Keyserlei, Antwerpen - photoshop)

 

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-4-foto

 

Laag #4 : over de pluimvorm giet ik grijs omdat de klassfeer die dag niet optimaal is en dat grijze vloeistofje laat ik van het doek lopen en daarna veeg ik het open.  Ik hang het in een snapshot van de Keyserlei (Antwerpen).  Tussen haakjes : op deze “toevallige” wijze gefotografeerd, heeft de Keyserlei wel iets van een moderne Aziatische winkelstraat, vind ik.

Layer #4 : on top of the feather form I pour grey because the atmosphere in the class isn’t optimal that day and then I brush it open.  I hang it in a snapshot of the Keyserlei in Antwerp.  By the way : in this “random” photograph the Keyserlei looks a bit like a modern Asian shopping street, in my opinion.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-4-wall

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:44 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie, random, experimenteerdoek | |  Facebook

11-10-08

De giraf met het litteken en de bloemetjesvlek - The giraffe with the scar and the flower spot (Camera Critters #7)


Flanders-inside-okt2008-giraf

11 oktober 2008 : vele diersoorten sterven in een hoog tempo uit, de giraf bestaat nog.

October 11 2008 : many animal species die out, the giraffe still exists.

CameraCritters3

20:30 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: zoogdieren, camera critters | |  Facebook

09-10-08

#E3 in de historie van een experimenteerdoek - #E3 in the history of an experiment canvas (Scheldedijk, dyke of the river Schelde, SkyWatch Friday #12)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-3-foto

Laag #3: over het doek gaat licht cereleumblauw in een grote pluimvorm en ik hang het in de lucht boven de Scheldedijk.

Layer #3 : light cerulean blue is painted over the canvas in a feather shape and I hang it in the sky at the river dyke.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-3-wall

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

skywatchfriday

#E1 en #E2 in de historie van een experimenteerdoek - #E1 and #E2 in the history of an experiment canvas (Leopold De Waelplaats, Astridplein, Antwerpen - photoshop)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-2-foto

Laag #1 : ik kies een kleur die past mijn stemming (bezorgd en ik heb ook pijn) : Frans ultramarijn gemengd met wat Payne’s grijs.  Ik ben vandaag zuinig met verf en verdun met water.  Het ultramarijn+grijs licht er enorm door op.  Ik smeer dikke strepen verf met een brede borstel en verdun verder op het doek.  Daar zie ik warempel een leeuwenkop verschijnen, laat ik daar nu twee nachten ervoor intens over gedroomd hebben.  Ik hang het experimenteerdoek op de Leopold De Waelplaats bij enkele olifanten van de Elephant Parade.

Laag #2 : over het blauw gaan licht citroengele strepen.  Ik leg dit doek fotogewijs op het Astridplein.

Layer #1 : I choose a color that fits with my mood (worried and I have pain) : French ultramarine mixed with Payne’s grey.  Today I am economical with paint and I make it thinner with water.  The mixture lights up a lot.  I smear thick stripes of paint with a wide brush and on the canvas I thin it even more.  There I see a lion’s head appearing ! I dreamed intense about a lion two nights before the painting, weird.  I hang this experiment canvas on the Leopold De Wael Square (Antwerp) with some elephants of the Elephant Parade.

Layer #2 : light lemon yellow stripes on top of the blue.  I lay this canvas in a photo of the Astrid square in Antwerp.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-1-wallFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-1-fotoFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-2-wall

 

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:48 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: academie, random, elephant parade, experimenteerdoek | |  Facebook

08-10-08

#M1-f in de historie van een monochroom (Carnotstraat, Antwerpen) - #M1-f in the history of a monochrome (Antwerp, Carnotstraat)


Flanders-inside-okt2008-monochroom-1-fotoEn ik hang het eerste monochroom in een snapshot van de Carnotstraat in Antwerpen.  Wist je trouwens dat in Antwerpen mensen van 157 verschillende nationaliteiten wonen ? Dat zijn er meer dan in New York, die telt er 150.  En Amsterdam is koploper met 177.  (Het totaal aantal erkende onafhankelijke staten in de wereld is 194).


Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.

And I hang the first monochrome in a snapshot of the Carnot Street in Antwerp.  By the way, did you know Antwerp has inhabitants of 157 different nationalities ? That’s more than New York (150).  And Amsterdam is the leader with 177.  (The total amount of officially recognized states in the world is 194.)

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.

00:05 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie, random, monochroom | |  Facebook

06-10-08

De perfecte sacoche - The perfect handbag (Antwerp, Ruby Tuesday #8)


Flanders-inside-okt2008-handtas

Af en toe fotografeer ik graag eens op willekeurige momenten en zonder te richten (lomograferen, maar dan met mijn Fuji) zodat de resultaten kunnen verrassen en eens volkomen buiten alle regels vallen.  En ziedaar : de perfecte rode “sacoche” (handtas) voor Ruby Tuesday, gefotografeerd in Vlaanderen (Antwerpen) zoals je kan afleiden uit het menu : alle gerechten te verkrijgen mét friet.  Stond er patat dan was het in Nederland.

So now and then I like to photograph at random and without pointing (to lomograph, but with my own Fuji) to get surprising results that break all rules.  And look here what I got : the perfect red handbag for Ruby Tuesday, photographed in Antwerp (Flanders, Belgium, Europe) as you can conclude from the menu : all dishes are with “friet” (fries).

Ruby-Tuesday-4

22:12 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (21) | Tags: random, ruby tuesday | |  Facebook

05-10-08

#M1 in de historie van een monochroom - #M1 in the history of a monochrome


Flanders-inside-okt2008-monochroom-1-wall

Meester Jaruwan-Tse heeft een gedurfd idee.  Daar heeft hij in de vakantie op zitten broeden.  Hij vraagt aan alle leerlingen om een egaal monochroom te schilderen in 30 lagen.  De laatste monochroom zou dan in zijn textuur de geschiedenis dragen van de 29 vorige lagen. Die geschiedenis schrijft de leerling ook neer, telkens hij/zij een nieuwe laag zet. Alle monochromen krijgen een plaats aan de muur in de gang en iedere week zien alle werken er anders uit.  Een avontuur, dat is het minste wat je ervan kan zeggen.  En ook een uitdaging en prettig om te doen, te ervaren en er een mening over te vormen.  Die belevenissen komen op mijn weblog. Een egale monochroom schilderen is niet makkelijk om je eraan te houden, meerdere vormen en kleuren lokken.  Daarom wordt dit een dubbel verhaal : één van een experimenteerdoek en één van een monochroom.  Telkens hang ik het doek aan een muur én ergens in één van mijn recente foto’s.  Een beschilderd canvas staat immers niet los van de plaats waar het hangt. Ik ga niet bepaald op zoek naar waar het mooi hangt, maar confronteer het doek met een muur en met een recent beeld uit mijn leefwereld.  Dan kijk ik wat dat er gebeurt en hoor ik graag wat jij ervan vindt.  Laag #1 : ik kies ongrijpbaar licht blauw en ik google : monochroom.  Daar valt een boel over te lezen.  “Monochrome schilderkunst werd lang geassocieerd met "tijdloosheid". Ze heeft de capaciteit om toeschouwers te overweldigen met pure kleur en veel kunstenaars hebben dit gebruikt om een gevoel van oneindigheid te creëren, iets dat boven de materiële wereld uitstijgt. Dit was het geval bij monochrome kunstenaars zoals Kasimir Malevich, Mark Rothko, Yves Klein en vele anderen. Maar de monochromen werden ook geïnterpreteerd vanuit een totaal andere hoek. De nadruk wordt dan gelegd op de materiële kwaliteiten van het werk; op hun drie-dimensionele eigenschappen als object en als zodanig stelt het vragen over de essentie van de schilderkunst.” (bron)

Master Jaruwan-Tse has a daring idea.  He has been brooding on it during the vacation.  He asks all students to paint an uniform monochrome in 30 layers.  The last monochrome then carries the history of the previous 29 layers in its texture.  That history is written down by the student, every time he/she paints a new layer.  All monochromes get a place on the wall in the hall and every week all works look different.  An adventure, at least. But also a challenge and fun to do, to experience and to form an opinion about.  Those experiences will be posts on my weblog.  To paint an uniform monochrome is not easy to stick to, more forms and colors are tempting.  That’s why this will be a double story : one of an experiment canvas and one of a monochrome.  Each time I will hang the canvas on a wall and in one of my recent photos.  A painted canvas can’t be seen apart of its environment.  I am not exactly looking for a beautiful place to hang it, but I confront the canvas with a wall and with a recent image of my daily world.  Then I observe what happens and I like to hear your opinion.  Layer #1 : I choose elusive light blue and I google : monochrome.  There’s a lot to read about it.  “Monochrome art of painting has been associated with “timelessness” for a long time.  She has the capacity to overwhelm the spectators with pure color and a lot of artists have used this to create a feeling of infinity.  So it was for monochrome artists such as Kasimir Malevich, Mark Rothko, Yves Klein and many others.  But monochromes also were interpreted from a whole different angle.  The emphasis was then on the material aspects of the work; on their three dimensional qualities as an object and as such it raises questions about the essence of the art of painting”. (source)

16:21 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie, monochroom, experimenteerdoek | |  Facebook

02-10-08

Skywatching ? (Oud-Heverlee, SkyWatch #11)

 

Flanders-inside-sept2008-waiting


skywatchfriday

20:23 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (29) | Tags: skywatch friday | |  Facebook