29-11-08

Maria achter tralies - Holy Mary behind bars (Rupelmonde, Shadow Shot Sunday #4)


Flanders-inside-nov2008-Maria-Rupelmonde

Zo is dat tegenwoordig : Mariabeelden in wegkapelletjes zitten vaak achter tralies.  Dat is geen fraai zicht maar zonder beschermende tralies overleven ze niet meer.

That’s how it is nowadays : statues of the Holy Mary in road chapels are often behind bars.  That’s not a fine view but without protecting bars they often don’t survive anymore.

Shadow_Shot_Sunday_logo1

28-11-08

#M10 in de historie van een monochroom - #M10 in the history of a monochrome (olieverf, olifant, photoshop, Camera Critters #9 , elephant + oil paint)


Flanders-inside-nov2008-monochroom-10-foto

“Weet je wat dat is met die vele lagen van een monochroom ?”, stelt Meester Jaruwan-Tse,  “Het monochroom krijgt een vel en wordt interessant op zichzelf.”  Zoals een olifantenvel, denk ik, een vacht, een huid, een verenpak, een reptielenvel of een keverschild. 

“Do you know what it is with those many layers of a monochrome ?” Master Jaruwan-Tse poses, “The monochrome gets a skin and becomes interesting on itself.”  As an elephant skin, I think, a fur, a hide, a feather suit, a reptile skin or a beetle shield. 

Flanders-inside-nov2008-monochroom-10-wall

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

CameraCritters2

20:20 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie, zoogdieren, monochroom, camera critters | |  Facebook

27-11-08

We spreken af in het midden - We’ll meet in the middle (Stationsplein, Sint-Niklaas, sunset at 17.10 h, SkyWatch Friday #17)


Flanders-inside-nov2008-stationsplein-sintniklaas

Tijdens de busrit naar het station praat de karaktervolle vrouw tegenover me in haar GSM.  “Waar we elkaar dan zullen zien aan het station ? Hm, in het midden. (…) Ja, in het midden van het stationsplein, precies in het midden.” “In het midden ?!”, glimlach ik goedkeurend (Het stationsplein is complex met autoparkeerplaatsen, een reuze fietsenparking, de glimmende voetbal...  Het midden vinden vraagt verkennen, bekijken en denken.) “Ja”, legt ze enthousiast uit, “ik wil het heel gewone in het leven speciaal maken.  Ik wil alles uit het leven halen wat erin zit zodat ik later geen spijt zal hebben.  Ik wil mijn fantasie gebruiken om het leven te kruiden en spannend en bijzonder te maken.”

During the bus ride to the train station the characterfull woman opposite of me talks in her cell phone.  “Where we shall meet at the station ? Hm, in the middle. (…) Yes, in the middle of the station square, exactly in the middle.”  “In the middle ?!” I smile approvingly (The station square is complex with parking places for cars, a giant bike parking, the shiny soccer ball, ...  To find the middle asks exploration, looking and thinking.)  “Yes”, she explains with enthusiasm, “I want to make the very ordinary in life special.  I want to get everything out of life that is possibly in it, so that I won’t have any regrets later.  I want to use my fantasy to spice life and to make it exciting and special.”

skywatchfriday

P.S. I’m sorry but I can’t comment at Google/Blogger-bloggers who do not have the option “name/URL”. 

17:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (29) | Tags: skywatch friday | |  Facebook

26-11-08

#M9 in de historie van een monochroom - #M9 in the history of a monochrome


Flanders-inside-nov2008-monochroom-9

Laag 9 : blauw wordt in dikke en dunne strepen horizontaal aangebracht, de borstelstreken van de vorige lagen geven wat meer textuur, invallend licht begint interessante reflecties te geven.  In de volgende laag wil ik er een fijner horizontaal lijnwerk bovenop, zoals Tagrijn ook voorstelt.  Ik wil uitkomen bij iets dat me echt bevalt.  Daartoe worstel ik met kleuren en borstelstreken en met het canvas. Laag 9 krijgt alleen een kader; dit monochroom is genoeg op zichzelf.

Layer 9 : blue is painted in thin and thick stripes, the brush strokes of the previous layers are giving some more texture, falling light starts to make interesting reflections.  In the next layer I want some finer horizontal line work on top of it.  Finally I want to reach something that really pleases me.  Therefore I wrestle with colors and brush strokes and with the canvas.  Layer 9 only gets a frame; this monochrome is enough on its own.

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:09 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

24-11-08

Monochromen, meditatie en relaxatie - Monochromes, meditation and relaxation (#M7 + #M8 + foto in photoshop, Ruby Tuesday #14)


Flanders-inside-nov2008-monochroom-7-8-foto

Een monochroom is rustgevend, het is een meditatiepoort : je verdwijnt als het ware in de kleur naar een ontspannende leegte van de geest die niet onherbergzaam is vanwege de textuur (de structuur in het oppervlak ontstaan door de verschillende lagen en borstelstreken) die je omgeeft.  Zo zie ik het op dit moment en dat geef ik weer in deze fotomontage.  

A monochrome is restful, it’s a meditation gate : you disappear so to speak in the color towards a relaxing emptiness of the mind which is not inhospitable because of the texture (the structure in the surface made by the different layers and brush strokes) that surrounds you.  That’s how I see it at this moment and that’s what I represent in this photo montage.

Flanders-inside-nov2008-monochroom-7-wallFlanders-inside-nov2008-monochroom-8-wall

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

Ruby-Tuesday-2

22:24 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: academie, monochroom, ruby tuesday | |  Facebook

22-11-08

Vrouwe van het licht in het grijze pilarenwoud - Lady of the light in the grey pillar wood (olieverf, oil paint, 30x40)


Flanders-inside-nov2008-pilarenwoud

14:14 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

19-11-08

Leed - Grief (olieverf, oil paint, 50x70 cm)


Flanders-inside-nov2008-leed

Terwijl het monochroom laag na laag groeit, schilderde ik een hele tijd aan dit werk. Het is gebaseerd op een foto van Sven Torfinn bij een reportage in De Standaard (12/4/2008) over de terreur in Rwanda, over strijd en slachtoffers.  Het moorden, verminken en verkrachten houdt niet op, de actuele situatie in Oost-Congo is dramatisch en hartverscheurend.  Mij grijpt dit ontzaglijk sterk aan.  Ik vind dat de foto boekdelen spreekt : de schedels van de mensen die omgebracht werden, de gruwel, het leed van deze vrouw en hoe zij verder moet, haar prachtige gelaat getekend door onvoorstelbaar leed en door de littekens van een machete-aanval, hoe zij toch nog zachtheid en zorgzaamheid en verfijning uitstraalt ondanks alles.  Voor mij spreekt hieruit ook de helende zorg en de kracht van vrouwen, van moeders.  Ik voel mij sterk bezorgd en daarom heb ik dit beeld ook geschilderd.

While the monochrome is growing layer after layer, I painted quite some time at this work.  It’s based on a photo of Sven Torfinn in an article in the newspaper (De Standaard, 12/4/2008) about the terror in Rwanda, about battle and victims.  The murdering, mutilation and raping doesn’t stop, the actual situation in East Congo is dramatic and heartrending.  That moves me intensively.  I think the photo speaks volumes : the sculls of the people that were killed, the atrocity, the grief of this woman and how she has to go on, her beautiful face marked by incredible grief and by the scars of an machete attack, how she still radiates softness and care and grace despite everything.  For me it also talks about the healing power and the strength of women, of mothers.  I feel very concerned and that’s why I painted this image.

23:06 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (16) | Tags: academie | |  Facebook

18-11-08

(5/5) Van de hak op de tak - From one thing to another (olieverf, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-monochroom-6-foto

Er hangt een zesde monochroom in de lucht, al is het eigenlijk een duochroom.  Bij één egale kleur blijven vind ik heel moeilijk.  Een monochroom in dertig lagen op een blog zetten is waaghalzerij.  Straks word ik voor gek verklaard.  En ik ben zelf nog niet eens bekeerd tot de monochromen ! Fotobewerkingsgewijs een monochroom in dialoog zetten met een omgeving vind ik echter wel een boeiend experiment. En ik zie ook wel monochromen in design interieurs, daar is dat echt niet ongewoon.  Maar zo’n experimenten op een blog zetten in plaats van in een beschermd kunstenaarsmilieu, ’t blijft een riskante zaak. 

There’s a sixth monochrome hanging in the sky, although in fact it is a duochrome.  I find it very difficult to stick to one equal color.  To post a monochrome in thirty layers on a blog is daredevilry.  Presently I can be declared crazy.  And I even am not converted to the monochromes myself ! To put a monochrome photowise in dialogue with an environment however is an interesting experiment for me.  And I also do see monochromes in design interiors, there this isn’t unusual.  But to put such experiments on a blog instead of in a safe artistic environment, it remains risky business.

Flanders-inside-nov2008-monochroom-6-wall

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

23:54 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

17-11-08

Een straf café - A remarkable café (Jezus-Eik, Overijse, Ruby Tuesday #13)


Flanders-inside-nov2008-Jezus-Eik

“Vlaanderen is het mekka voor de caféliefhebber. Nu is er een cafébijbel : cafés met een uitzonderlijk intérieur, een unieke ligging, een bijzondere geschiedenis of met heel wat rariteiten” (100 x straffe cafés door Bruno Loockx).  Die 100 zijn slechts een selectie en de keuze was vast heel moeilijk.  In Jezus-Eik (Overijse) is er een opmerkelijk en heel gezellig café (niet opgenomen in de gids én ik ben vergeten te kijken hoe het heet) waar het goed toeven is na een Zoniënwoudwandeling.  Merk zeker de collectie oude fototoestellen op !

Flanders is the hotspot for the café lover.  Now there is a café bible : cafés with an exceptional interior, an unique location, a special history or with a lot of curiosities (100 remarkable cafés by Bruno Loocks, in Dutch).  Those 100 are only a selection and the choice must have been very difficult.  In Jezus-Eik (Jesus-Oak) there is a remarkable and very cozy café (not selected in the guide book and I forgot to look at its name) where it is good to be after a walk in the Zoniën forest.  Certainly notice, among other things, the collection of old cameras !

Ruby-Tuesday-4

20:52 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (19) | Tags: ruby tuesday | |  Facebook

14-11-08

(4/5) Van de hak op de tak - From one thing to another (Zoniënwoud, Brussel, Camera Critters #8))


Flanders-inside-nov2008-grondeekhoorn

In de beukenbladeren ritselt een Aziatische grondeekhoorn.  Een Aziatische grondeekhoorn in het Zoniënwoud ?? Jawel, er wonen er zelfs enkele duizenden.  Het zijn allemaal nakomelingen van huisdiertjes die werden buitengezet.

In the beech leaves an Asian chipmunk is rustling.  An Asian chipmunk in Flanders ? Yes and there are several thousands of them.  It are all descendants of pets that were put outside.

CameraCritters2

21:58 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (17) | Tags: bomen, zoogdieren, camera critters | |  Facebook

13-11-08

(3/5) Van de hak op de tak - From one thing to another (krant, olieverf, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-doembericht

De banken, ons geld, … je weet het wel.  “Het ergste moet nog altijd komen” bloklettert de Standaard : een doembericht, wie kan daar met leven ? In een vakantiehuis zag ik eens een plaatje “Geen zorgen voor morgen, morgen heeft al zorgen genoeg”.  Dat vond ik ook niet leuk.  Ik zet het doembericht in de verf, schilder een graffitimuur, en plak het krantenknipsel erop.  Schrikaanjagend vind ik het.  Dan toch maar liever een Bond zonder Naam kalenderblad ! (Bond zonder Naam is een organisatie die het beste in mensen versterkt.  Dat doet ze in woord (spreuken bij een foto) en in actie.)

The banks, our money, … you know it.  “The worse always still has to come” our newspaper prints : a doom message, who can live with that ? In a vacation house I once saw a wall plate that said “No worries for tomorrow, tomorrow already has enough worries”. I didn’t like that either.  I put a layer of paint on the doom-message, I paint a graffiti wall and stick the press cutting on it.  Terrifying, that’s what it is.  Then a calendar page of the Bond zonder Naam is even better. (Bond zonder Naam = Association without a name.  This is an organization that wants to strengthen the best in people.  She does so in word (maxims with photos) and in action.)

22:41 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | |  Facebook

(2/5) Van de hak op de tak - From one thing to another (krant, rijstpapier, bladeren, olieverf, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-obama

Amerika heeft een nieuwe president.  Zo’n gebeurtenis moet in de verf worden gezet.

America has a new president.  No blog without a reference to this big event.

00:27 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: bomen, fantasie | |  Facebook

11-11-08

(1/5) Van de hak op de tak - From one thing to another (afwas, lomo, photoshop, Ruby Tuesday #12)


Flanders-inside-nov2008-afwas

Van de afwas photoshop ik een lomo.  Lomofoto’s worden gemaakt met een cameraatje met plastic lens (Diana, Lomo, Holga) met een filmpje erin dat je moet laten ontwikkelen en die foto’s moet je dan weer gaan inscannen, heel omslachtig allemaal voor de tegenwoordige tijd. Een foto bewerken zodat hij er uitziet als een lomo gaat dus sneller.

I photoshop the dishes into a lomo.  Lomo photos are made with a little camera with a plastic lens (Diana, Lomo, Holga) with a film in it that has to be developed and then you have to scan the photos, it’s rather long-winded for the present time.  By consequence to process a photo so that it looks like a lomo is done much faster.

Ruby-Tuesday-4

16:09 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (9) | Tags: ruby tuesday | |  Facebook

06-11-08

#M5 als in een dubbele zon - #M5 as in a double sun (oil paint, photoshop, SkyWatch Friday #16)


Flanders-inside-nov2008-monochroom-5-foto

Laag 5 : in het geel schilder ik twee cirkels als in “Er is een dubbele zon nodig om de bodem van de menselijke domheid te verlichten” (J.P.Sartre) : een betekenis, maar ik word betrapt.  Meester Jaruwan-Tse doet zijn ronde, bekijkt het monochroom en zegt : “Geen vormen in een monochroom en zeker geen grote of ronde want die neigen naar betekenis” en hij heeft volkomen gelijk.  Gehoorzaam schilder ik het monochroom egaal en hang het aan de muur.

(Art school, painting class) Layer 5 : in the yellow I paint two circles as in “A double sun is needed to enlighten the bottom of human stupidity” (J.P.Sartre) : a meaning, but I get caught.  Master Jaruwan-Tse makes his round, watches the monochrome and says : “No forms in a monochrome and certainly no big or round ones because those tend to meaning” and he’s absolutely right.  Obedient I paint the monochrome smooth and hang it at the wall.

Flanders-inside-nov2008-monochroom-5-wall

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

skywatchfriday

21:49 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (20) | Tags: academie, monochroom, skywatch friday | |  Facebook

(4/4) Herfst - Fall (Antwerpen Meir)


Flanders-inside-nov2008-herfst4

Herfst. 
Ik zet vier monochromen in het bos. 
In de bomen hang ik herfstkleuren. 
Ik schrijf bladeren op paddestoelen. 
Een kleuter is getooid met een bladerensnoer en op haar wang tekende de juf een blad.
Herfst.

Fall. 
I place four monochromes in the forest. 
In the trees I hang fall colors. 
I write leaves on mushrooms. 
A toddler is decorated with a leaf necklace and on her cheek the nursery teach has drawn a leaf. 
Fall.

00:10 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

(3/4) Herfst - Fall (oil paint, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-herfst3

Herfst. 
Ik zet vier monochromen in het bos. 
In de bomen hang ik herfstkleuren. 
Ik schrijf bladeren op paddestoelen. 
Een kleuter is getooid met een bladerensnoer en op haar wang tekende de juf een blad.
Herfst.

Fall. 
I place four monochromes in the forest. 
In the trees I hang fall colors. 
I write leaves on mushrooms. 
A toddler is decorated with a leaf necklace and on her cheek the nursery teach has drawn a leaf. 
Fall.

00:07 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | |  Facebook

(2/4) Herfst - Fall (oil paint, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-herfst2

Herfst. 
Ik zet vier monochromen in het bos. 
In de bomen hang ik herfstkleuren. 
Ik schrijf bladeren op paddestoelen. 
Een kleuter is getooid met een bladerensnoer en op haar wang tekende de juf een blad.
Herfst.

Fall. 
I place four monochromes in the forest. 
In the trees I hang fall colors. 
I write leaves on mushrooms. 
A toddler is decorated with a leaf necklace and on her cheek the nursery teach has drawn a leaf. 
Fall.

00:03 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bomen | |  Facebook

(1/4) Herfst - Fall (Heverleebos, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-herfst1

Herfst. 
Ik zet vier monochromen in het bos. 
In de bomen hang ik herfstkleuren. 
Ik schrijf bladeren op paddestoelen. 
Een kleuter is getooid met een bladerensnoer en op haar wang tekende de juf een blad.
Herfst.

Fall. 
I place four monochromes in the forest. 
In the trees I hang fall colors. 
I write leaves on mushrooms. 
A toddler is decorated with a leaf necklace and on her cheek the nursery teach has drawn a leaf. 
Fall.

00:00 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: academie, bomen, monochroom | |  Facebook

04-11-08

Ga op stap met dat monochroom - Walk around with that monochrome (Antwerpen, Tunnelplaats)


Flanders-inside-nov2008-opstap

Over monochromen in foto’s (voor de hele historie klik de tag : monochroom).  “Foto’s, foto’s”, sputtert Meester Jaruwan-Tse, “foto’s zijn niet echt”.  “Je moet met dat monochroom op stap, hang het op verschillende plaatsen, neem verschillende kijkposities in, ervaar aan den lijve, in het echt”.  Dat begrijp ik. Ik zie het al voor me, meer zelfs : ik heb het al eens echt gezien en laat ik daar nu nog een snapshot van hebben ook !

About monochromes in photos (for the whole history click the tag : monochroom).  “Photos, photos”, Master Jaruwan-Tse mutters, “photos are not real”.  “You have to walk around with that monochrome, hang it at different places, take several observation positions, experience it in real life”.  I understand.  I can imagine it, even better : I have already seen this in real life and guess what : I even have a snapshot of it !

00:20 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (6) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

#M4 in de historie van een monochroom - #M4 in the history of a monochrome


Flanders-inside-nov2008-monochroom4-wall-bruin

Zijn er ook vieze kleuren ? Jazeker, schijtkleuren bijvoorbeeld.  Mag een monochroom in een vieze kleur ? Vast wel, maar dat doe ik niet.  Ik meng een soort van grijsbruin.  Dan ga ik virtueel op stap met het monochroom.  Het staat niet goed in het veld (zie kleine foto), zeker niet op palen, of wel ?  Het staat niet goed op een witte muur, of wel ? Ik vind het sterk op een donkerbruin vlak.  Een monochroom staat niet overal op haar best.  Een schilderij in het algemeen hangt niet overal op zijn best. Als je een schilderij maakt, dan maak je dat ofwel voor een welbepaalde ruimte ofwel moet je achteraf op zoek naar de juiste plaats voor dat werk ofwel pas je de ruimte aan aan het doek ofwel zie je het los van de ruimte eromheen.  Er kan veel inzake combinatie schilderij en omgeving, maar er is ook veel dat niet kan en wat voor de ene persoon kan, kan voor de andere niet.  Lijkt je dat een correcte stelling ?

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

Flanders-inside-nov2008-monochroom4-fotoFlanders-inside-nov2008-monochroom4-wall

00:11 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

02-11-08

De rode lijn in het bos - The red line in the forest (experiment canvas #E7, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-experimenteerdoek-7-bos

De rode lijn op het bruin wordt iets heel anders in het bos.  Daar is het de bloedende boom die sneuvelt door de kettingzaag en staat het symbool voor de verschrikking van de kaalkap van de bossen en wouden op onze aarde. Een abstract werk is wat de toeschouwer ervan denkt, maar de omgeving waarin het hangt heeft er een invloed op.

The red line on brown becomes something completely different in the forest.  There it is the bleeding tree who is killed by the chain-saw and there it symbolizes the terror of the deforestation on our earth.  An abstract work is what the observer thinks about it, but the place where it hangs also influences this.

20:06 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie, bomen, experimenteerdoek | |  Facebook