16-03-09

Van Sint-Anna tot de stammentijd - From Saint Anna till the time of the tribes (Sint-Annakerk, Jeruzalemkerk, Brugge)


Flanders-inside-maart2009-sint-annakerk-Brugge

In de gevel van de Sint-Annakerk te Brugge (op de achtergrond zie je de Jeruzalemkerk) zit een speciale afbeelding bekend als “Anna te drieën” : het is een beeldengroep van Maria (met Jezus) met haar moeder Anna erbij.  Dat wist ik niet en dat Maria op twaalfjarige leeftijd werd uitgehuwelijkt door de hogepriester ook niet.  Al die verhalen en verering kwam uit het Midden-Oosten en Europa werd “gekerstend” met dwang en geweld.  Ja, met dwang en geweld want uiteraard hadden de volkeren hier oorspronkelijk hun eigen geloof.  Kernbegrippen in dit oude geloof waren de binding met de natuur en met de voorvaderen en het bewaken van eenheid en solidariteit binnen de gemeenschap.  En over die oude levenswijze lees ik een, weliswaar zeer erg (erg door de Romeinse overheersing), prachtverhaal (Boudica door Manda Scott, deel 1 : Droom van de arend).

In the façade of the Saint-Anna church in Bruges (in the background you see the Jerusalem church) you see a Trinitarian representation : it is an image group of the Holy Mary (with Jesus) with her mother Anna.  I didn’t know that and that Mary was married off at the age of 12 by the high priest is something I didn’t know either.  All those stories and worshipping came from the Middle-East and Europe was Christianized under compulsion and by force.  Yes, under compulsion and by force because the people here of course had originally their own belief.  Key concepts in this old belief were the bond with nature and with the ancestors and the guarding of unity and solidarity within the community. And about this old way of living I read an indeed very terrible (terrible because of the Roman oppression) but magnificent story (Boudica by Manda Scott, part 1 : Dreaming the eagle).

01:16 Gepost door Hildegarde in Brugge-architectuur | Permalink | Commentaren (4) | Tags: boeken, kerk, beelden, maria | |  Facebook

Commentaren

we leren weer bij
grt Manu

Gepost door: Manu | 16-03-09

Tja, en of dat waar is wat over Maria wordt gezegd is natuurlijk ook nog maar de vraag. Ook dat os overlevering.

Gepost door: tagrijn | 16-03-09

Eenheid en solidariteit, ja, het spoort natuurlijk niet met dwang en geweld - en zo ga je denken dat geloof een opgelegde symboliek is voor het hart van menselijkheid. Vreemd, dat blijft het. Maar vreemd vind ik tevens, dat ik er noor het eerst bij stilsta dat maria ook een moeder had. Dat was, in de overlevering, Anna. En het is voor het eerst dat ik van een dergelijke beeldengroep hoor, Anna met haar dochter en kleinzoon, 'onze Jezus'.

Gepost door: Marius | 16-03-09

Sint Anna ten drieën Leonardo da Vinci heeft er een prachtig schilderij over gemaakt. Het hangt in het Louvre, niet zo ver van de Mona-Lisa en is heel wat mooier volgens mij. Eens ben ik er gewoon bijna op de knieën voor gevallen... zo puur, zo vol gratie en geluk! Moet je echt eens gaan voor staan als je in Parijs komt.
Het thema is zo mooi en heeft volgens mij niets met godsdienst te maken maar wel, net juist, met die binding met de natuur. Op iedere hoek van de straat komt je Sint Anna ten drieën tegen. Maak er zelf deel van uit.
Ik draag(steun) mijn grote dochter van 32 in het dragen (opvoeden) van mijn kleinzonen.
Een schakel in het leven.
veel liefs en grtjes van Roos

Gepost door: roos | 15-04-09

De commentaren zijn gesloten.