29-03-09

Het Europese parlement en Japanse kersenbloesem (Brussel) - The European parliament and Japanese cherry blossom (Brussels)


Flanders-inside-maart2009-europees-parlement

00:25 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: bomen, bloesems | |  Facebook

26-03-09

River Ranch (Astene, Leiestreek, Flanders (EU), SkyWatch Friday #28)


Flanders-inside-maart2009-river-ranch

Ik ga gemakkelijk op reis : ik wandel in de Leiestreek (Vlaanderen), over de weg hangt een bord “River Ranch” en ik waan me in Montana (USA) : simpel.

I travel easily : I walk in the region of the river Leie in Flanders (EU), above the road there is a sign “River Ranch” and I imagine that I am in Montana (USA) : simple.

skywatchfriday

VOTE EARTH

21:01 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (17) | Tags: skywatch friday, earth hour | |  Facebook

24-03-09

Lenteschoonmaak - Spring-clean (Sedan, Melsele, Brussel, Brugge)


Flanders-inside-maart2009-sedan

Lenteschoonmaak in mijn blogvoorraadmap : het meeste gooi ik weg en de rest wordt nu gepost : een kruisvaarder in Sedan, een straat op een winterse vroegdonkeravond (Burggravenstraat, Melsele), de Bronx in Brussel (maar niet echt want de Bronks is een jeugdtheatergroep) en een knipwerkgordijn van designer Tord Boontje (tentoonstelling Kantlijnen in Brugge of gewoon te koop op het internet).

Spring-clean in my blog stock : I throw away most of it and the rests are posted now : a crusader in Sedan (France), a street on a wintry early-dark-evening, the Bronx in Brussels (but not really because “de Bronks” is a youth theatre group) and a cut-out-curtain of designer Tord Boontje (on the exhibition “Lace lines” in Bruges but also for sale on the internet).

Flanders-inside-maart2009-burggraven

Flanders-inside-maart2009-brussel

Flanders-inside-maart2009-boontje

01:12 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (3) | Tags: melsele, medieval sedan | |  Facebook

23-03-09

Waar men gaat langs Vlaamse wegen … - Along Flemish roads (Asse, Today’s Flowers #10)


Flanders-inside-maart2009-maria-asse

It’s not that I am looking for it, but where one walks along Flemish roads, one meets the Holy Mary and little gifts show that folk devotion is still alive.

Todaysflowers

21-03-09

Groene auto - Green car (Shadow Shot Sunday #7, Lokeren)


Flanders-inside-maart2009-lokeren

Wanneer de natuur lang genoeg haar gang mag gaan, overdekt ze alles : tempels, ongebruikte autowegen en blijkbaar ook auto’s.

When you let nature go her own way, she covers everything : temples, unused driveways and apparently also cars.

Shadow_Shot_Sunday_logo1

22:10 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (17) | Tags: shadow shot sunday | |  Facebook

19-03-09

SkyWatch Friday #27 (Bachte-Maria-Leerne, Leiestreek)


Flanders-inside-maart2009-bachte-maria-leerne

skywatchfriday

 

VOTE EARTH

20:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vogels, bomen, skywatch friday, earth hour | |  Facebook

Landschappen in hun hemdje - Landscapes in their shirt (olieverf, 50x70)


Flanders-inside-maart2009-landschappen

Als oefening kleed ik enkele landschappen uit en zoek de basislijnen en kleurvlakken.

For exercising I undress some landscapes and look for the basic lines and color planes.

02:34 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | |  Facebook

18-03-09

Vertrouwen - To have confidence in (Zen fabel, Aitken)


Flanders-inside-maart2009-zen

Toen vroeg Stekelvarken : “Is vertrouwen hebben in je leraar belangrijk voor de oefeningen ?’
“Van levensbelang” zei Raaf.
Stekelvarken vroeg : “Kan dat geen problemen geven ?”
“Oneindig veel” antwoordde Raaf.
(Fabels van Zen-meester Raaf, Robert Aitken)

Then Porcupine asked : “Is having confidence in your teacher important for the exercises ?”
“Of vital importance” Raven said.
Porcupine asked : “Can’t that give problems ?”
“Infinitely many” Raven answered.
(Zen Master Raven. Saying and doings of a Wise Bird. Robert Aitken)

19:36 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (1) | |  Facebook

16-03-09

Van Sint-Anna tot de stammentijd - From Saint Anna till the time of the tribes (Sint-Annakerk, Jeruzalemkerk, Brugge)


Flanders-inside-maart2009-sint-annakerk-Brugge

In de gevel van de Sint-Annakerk te Brugge (op de achtergrond zie je de Jeruzalemkerk) zit een speciale afbeelding bekend als “Anna te drieën” : het is een beeldengroep van Maria (met Jezus) met haar moeder Anna erbij.  Dat wist ik niet en dat Maria op twaalfjarige leeftijd werd uitgehuwelijkt door de hogepriester ook niet.  Al die verhalen en verering kwam uit het Midden-Oosten en Europa werd “gekerstend” met dwang en geweld.  Ja, met dwang en geweld want uiteraard hadden de volkeren hier oorspronkelijk hun eigen geloof.  Kernbegrippen in dit oude geloof waren de binding met de natuur en met de voorvaderen en het bewaken van eenheid en solidariteit binnen de gemeenschap.  En over die oude levenswijze lees ik een, weliswaar zeer erg (erg door de Romeinse overheersing), prachtverhaal (Boudica door Manda Scott, deel 1 : Droom van de arend).

In the façade of the Saint-Anna church in Bruges (in the background you see the Jerusalem church) you see a Trinitarian representation : it is an image group of the Holy Mary (with Jesus) with her mother Anna.  I didn’t know that and that Mary was married off at the age of 12 by the high priest is something I didn’t know either.  All those stories and worshipping came from the Middle-East and Europe was Christianized under compulsion and by force.  Yes, under compulsion and by force because the people here of course had originally their own belief.  Key concepts in this old belief were the bond with nature and with the ancestors and the guarding of unity and solidarity within the community. And about this old way of living I read an indeed very terrible (terrible because of the Roman oppression) but magnificent story (Boudica by Manda Scott, part 1 : Dreaming the eagle).

01:16 Gepost door Hildegarde in Brugge-architectuur | Permalink | Commentaren (4) | Tags: boeken, kerk, beelden, maria | |  Facebook

14-03-09

Scholeksters en Wulpen - Oystercatchers and Curlews (Haematopus ostralegus, Numenius arquata, Zeeland, Camera Critters #15)


Flanders-inside-maart2009-wulpen

CameraCritters3

01:46 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (8) | Tags: kust, vogels, camera critters | |  Facebook

12-03-09

SkyWatch Friday #26 (Maaseik)


Flanders-inside-maart2009-maaseik-skywatch

skywatchfriday

VOTE EARTH

23:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (9) | Tags: skywatch friday, earth hour | |  Facebook

11-03-09

Experimenteerdoek #2 -Experiment canvas #2 (oil paint 24x30)


Flanders-inside-maart2009-expdoek-2-3

Op een klein canvasje begin ik nieuwe experimenteerlagen : over de krijtlijnen van een straat in een stad gaat een zee waarboven twee bollen zweven. Hierbovenop komt mijn impressie van een lichtlijneninstallatie op de verduisterde zolder van het Sint-Jan-Hospitaalmusem (een mooi onderdeel van de rotslecht bewegwijzerde en te dure tentoonstelling ‘Kantlijnen’ op verschillende locaties te Brugge).

On a small canvas I start new experiment layers : on top of the basic lines of a street in a city I paint two spheres floating above a sea.  On top of this I give my impression of a light lines installation on the darkened attic of the Saint-Jan-Hospitalmuseum (a beautiful part of the awfully bad signposted and way too expensive exhibition ‘Lace lines’ (margins) on different locations in Bruges).

Flanders-inside-maart2009-expdoek-2-2

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd, tot het zijn bestemming bereikt (de hele historie zie je als je klikt op de tag ‘experimenteerdoek’).

An experiment canvas is painted over and over, until it reaches its destination (you can see the whole history by clicking the tag ‘’experimenteerdoek’).

23:32 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: experimenteerdoek | |  Facebook

10-03-09

Hoe snel zien we iets herkenbaar : snel - How easy do we see something recognizable : very easy (oil paint on paper)


Flanders-inside-maart2009-vogels

Ik smeer enkele verfresten uit en kijk hoe snel er een herkenbare vorm ontstaat : snel.

I use some paint remainders and watch how easy a recognizable form arises : very easy.

Flanders-inside-maart2009-uittocht

23:53 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | |  Facebook

09-03-09

Eindlaag van experimenteerdoek #1 - Final layer of experiment canvas #1 (olieverf, oil paint, 50x60)


Flanders-inside-maart2009-experimenteerdoek-9

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd, tot het zijn bestemming bereikt (de hele historie zie je als je klikt op de tag ‘experimenteerdoek’).
Laag 8 wordt een vijver en behoudt de rode lijn.  In laag 9 komt er een weerspiegeling in het water. “Een schilderij vertelt zichzelf en dat is juist de schoonheid ervan” stelt Marius en Meester Jaruwan-Tse vindt dat ik een goed leesbare beeldtaal heb.  Bovendien vertelt een schilderij tevens het verhaal van de kijker.  Dat betekent dat ik door het geven van mijn eigen woordverhaal (logisch want dit is een dagboek) de kijker zou kunnen gaan sturen, de kans verminder op een eigen verhaal van de kijker.  Daarom zet ik vanaf nu mijn eigen woordverhaal tussen haakjes zodat het uitdrukkelijker vrijblijvend te lezen is, facultatief.

( Voor mij gaat dit schilderijtje over argeloos (niet beducht op een aanval), zonder harnas, open van hart, noem het desgewenst naïef, door het leven gaan (zowel de voor- als nadelen zijn vanzelfsprekend : veel kans op warme en echte ontmoetingen, veel kans om gekwetst te worden) versus geharnast, gewapend en aanvallend door het leven gaan (ook hier zijn zowel de voor- als nadelen vanzelfsprekend : veilig voor kwetsuren, minder kans op warme en open ontmoetingen).  Aanvullend en uitbreidend over bescherming kwam ik dit tegen : “Steeds weer wist hij haar zwakke plekken te vinden, de slechte voegen in de muur waar je alleen een mes tussen hoefde te zetten om hem te doen instorten. In haar binnenste brak de muur, zoals ze had verwacht.  Gek genoeg, want dit gebeurde zelden in het openbaar en ze had er weinig ervaring mee hoe ze erop zou reageren, het schild dat ze aan de buitenkant intact hield, hield de daaropvolgende doorbraak van emoties in toom.” (Engelbewaarder door Manda Scott) )

An experiment canvas is painted over and over, until it reaches its destination (you can see the whole history by clicking the tag ‘’experimenteerdoek’).
Layer 8 becomes a pond and keeps the red line.  In layer 9 a reflection in the water appears.  “A painting tells itself and that’s precisely the beauty of it” says Marius (writer and poet) and Master Jaruwan-Tse says that my image language is easy to read.  Moreover a painting also tells the story of the spectator.  That means that I, by telling my own word story, can limit the opportunities of the spectator to see his/her own story.  So from now on I will put my own word story between brackets so that is more explicitly free to read, optional.

( For me this painting is about being unsuspecting (not fearful of an attack), to be without armor, to be open of heart (advantages and disadvantages are obvious : much chance on warm and real meetings, much chance on getting hurt) versus standing in life with an armor and weapons, being agressive (here the advantages and disadvantages are obvious too : safe for injuries, less chance on warm and open encounters).

23:04 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: boeken, academie, experimenteerdoek | |  Facebook

05-03-09

SkyWatch Friday #25 (de Putten, Kieldrecht, 2004)


Flanders-inside-maart2009-skywatch-dePutten

skywatchfriday

20:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (29) | Tags: de putten, polder, skywatch friday | |  Facebook

De streep (gouache, 30x40) en de pijn (monochroom #18, olieverf 50x60) - The line and the pain (gouache - oilpaint)


Flanders-inside-maart2009-streep

Ja, ik denk dat ik nu een schilder-dagboek-inhaalmanoeuvre kan beginnen (: eerst over pijn (monochroom) en de streep, dan het slot van het eerste experimenteerdoek, enkele verfstrepen en hoe snel je iets ziet, twee lagen van het volgende experimenteerdoek, een koan, een studietje van perspectief in landschappen en dan staat er nog een 18de eeuwse kerk in Nicaragua te wachten tot de schoolmeisjes en het plein erbij geschilderd worden.  Ondertussen ben ik bezig aan een groot doek (170x170) waarop ik een heel verhaal wil vormgeven en aangezien daarvan geen voorbeeld voor mijn neus staat, moet ik voor ieder onderdeel gaan bedenken hoe dat eruit ziet en hoe ik dat kan schilderen : heel boeiend, spannend, vaak frustrerend, soms grappig, een meervoudig leerproces. “Zero-emissie experimenteerstation” heb ik erbij gehangen, dat vind ik een mooi begrip. De zero-emissie slaat op het werken met wateroplosbare olieverf en zonder solventen.)

Terzake : over hoeveel van mijn dagen, plannen en mogelijkheden er een streep wordt getrokken door pijn, ziekte en afzien, ik ga er niet bij stilstaan, maar het doet me goed om die streep eens gestalte te geven en ze op papier te zetten.  Tegelijk staat deze streep symbool voor alle soorten strepen die elk op hun wijze en op veel verschillende vlakken de levensmogelijkheden bij ontelbaar veel mensen over de hele wereld beperken.

En dan laag 18 van het monochroom (laag 17 zei me zodanig niets dat ik ze direct overschilderde) : aha, eindelijk heb ik voor één keer eens de pijn te pakken in plaats van zij mij (triomf), nu staat ze daar in heel haar verschrikking op doek en daar heb ik ongelooflijk veel deugd van.  Als therapeutische act is dit een aanrader.

Flanders-inside-maart2009-monochroom-18

I’m starting a catch-up maneuver to store my paintings in this diary.  The line : I’m not going to stop and think about how many of my days, plans and possibilities are cancelled by pain, sickness and suffering, but it feels good to give shape to this line and to put her on paper.  At the same time this line is a symbol for all kinds of lines that each in their own way and in so many aspects limit the life possibilities of an uncountable number of people all over the world.

And then layer 18 of the monochrome : finally I caught the pain, just for one time, instead of she getting hold of me. Triumph.  Now she’s standing there in all her horror on canvas and that gives me a lot of satisfaction.  As a therapeutic act this is highly recommended.

01:13 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook