30-06-09

Kaartjes van jouw foto bij kaartje2go : getest en goedgekeurd (foto : vriendin voert vissen in Japanse tuin, Hasselt)


Flanders-inside-juni2009-snijlijnen

Kaartjes van jouw foto bij kaartje2go uitvoerig en streng getest en wat ik vind : makkelijk, perfecte kleuren (niet groener, niet bruiner, niet …), perfecte scherpte en helderheid, mooi glanzend, helemaal een echt postkaartje, snelle service, veel mogelijkheden, je kiest ineens ook de tekst op de achterzijde in allerlei leuke letters en kleuren, voor allerlei doeleinden te gebruiken bv. ook zeer leuk om op vakantie (als je een pc kan gebruiken of laptop bijhebt) je eigen vakantiefoto als kaartje op te sturen, direct toepasbaar als jouw camera foto’s maakt in een verhouding van 3:2 (bedenk alleen dat er 2 mm snijrand afgaat langs alle zijden). 
Als je evenwel foto’s hebt in een verhouding van 4:3 en je weet dat het kaartje er één heeft van 3:2, dan gaan er dus stukken vanaf. 
Als je er niet om geeft dat er stukken vanaf gaan zonder dat je dit onder controle hebt (bijvoorbeeld als je onderwerp genoeg ruimte om zich heen heeft en je zit er niet mee dat de compositie verandert, of je onderwerp verdraagt bijsnijden bijvoorbeeld bij een foto vol bloesems), dan kan je ook direct een kaartje maken. 
Ben je echter een gedreven hobbyfotograaf, dan wil je het natuurlijk allemaal heel precies.  In dat geval maak je best zelf je uitsnede en dat kan je zo doen : je stelt in je fotobewerkingsprogramma een verhouding in van 154x111 mm, je trekt een kader in die verhouding (zo groot of zo klein als je wil) en je tekent voor jezelf de snijlijnen er even op (146x106 mm).  Zo kan je helemaal uitzoeken hoe je je kaartje wil en dat is ook niet echt veel werk. Snij je foto uit op 154x111, sla hem op en maak je kaartje. Morgen een tweede mogelijkheid.

Flanders-inside-juni2009-japansetuin


This post is about making postcards of your photo at kaartje2go (dutch).

00:15 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: planten, bomen, postcards | |  Facebook

26-06-09

Lindepijlstaart (Mimas tiliae, Lime Hawk-moth, photoshop, Camera Critters #19)


Flanders-inside-juni2009-lindepijlstaart

Dochter redt een nachtvlinder van tussen het veegsel en zet ze op de Kattestaart. Het is een Lindepijlstaart : die kan niet eten, alleen voortplanten.

Daughter saves a moth who was between the sweepings and puts it on the Purple-loosestrife. It’s a Lime Hawk-moth : it can’t eat, only reproduce.

CameraCritters3

23:31 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: camera critters | |  Facebook

25-06-09

SkyWatch Friday #40


Flanders-inside-juni2009-skywatch-40

 

skywatchfriday

20:56 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (17) | Tags: skywatch friday | |  Facebook

22-06-09

Man in maatpak in Keukenhof - Man in suit to measure in ‘the Kitchen Garden’ in the Netherlands (Today’s Flowers #14)


Flanders-inside-juni2009-keukenhof-21

Todaysflowers

00:20 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (16) | Tags: planten, todays flowers, keukenhof | |  Facebook

18-06-09

Slaapvlucht van kauwen - Evening flight of jackdaws (SkyWatch Friday # 39)


Flanders-inside-juni2009-kauwen

 

skywatchfriday

19:35 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (23) | Tags: vogels, skywatch friday | |  Facebook

17-06-09

Klaagzang of diagnose (fotocolumn 1) - Lamentation or diagnosis (photo column 1)


Flanders-inside-juni2009-fotocolumn-1

1. Dorpspark. 93 jaar zijn de beide bewoners, zij zorgde haar hele leven voor de bomen, jaren verzetten zij zich tegen een onteigening maar verloren het pleit. Bericht van de Groendienst van (een gemeente in Vlaanderen) aan de bevolking : er wordt een dorpspark ingericht te (dorp in Vlaanderen) waarvoor we eerst alle bomen platleggen.  Toen haar vader stierf, ondertussen meer dan 50 jaar geleden, plantte ze een herdenkingsboom en of deze boom dan mocht blijven staan alstublieft (tussen haakjes : een prachtige mooie volle boom).  Eerst kwam er rood-wit lint omheen : deze boom laten staan zou je denken. De volgende dag ging hij alsnog tegen de vlakte. Ik meen ook nog ergens gelezen te hebben dat het dorp daardoor groener gaat worden.  Dat gaat zeker lukken want verderop werd ook nog een perceel prachtige notelaars gerooid. En of dat nu hier is of ginder, door deze of gene beslist, een overheid of een particulier, speelt geen rol, het punt is : dit is overal in Vlaanderen al decennia de heersende gang van zaken : een doorsnee Vlaming kan moeilijk een boom laten staan en vernielt zijn eigen biotoop. 
2. All that is solid melts into air : al het vaststaande verdampt.
3. En ik vroeg me af waarom het een periode is van ademhalingslast en ziedaar : zelfs boven de zee hangt een bruine rand van smog.
4. Boeddha aan de zee : liggen in zwarte zitzakken bij de tonen van een beatbox. Er staat een bordje bij : tao.  Het dynamische evenwicht, niets kan bestaan zonder zijn tegendeel. “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; … een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, een tijd om te doden en een tijd om te helen …”  (bijbel).  De mens vernielt het leefmilieu op aarde, meer en meer, en nog wat. Een minderheid doet verwoede pogingen om de weegschaal nog in evenwicht te houden, om het tij keren, maar dan ineens zal daar het “point of no return” zijn, de negatieve schaal slaat dan naar beneden en het hele systeem gaat onvoorstelbaar en faliekant uit balans. Ik heb zo’n ondergangsgevoel.

1. 93 years old are the residents, her whole life she took care of the trees, during years they resisted to an expropriation but they lost their point. Message of the municipal service for green space planning (of a town in Flanders) to the population : a village park is installed in (town in Flanders), therefore all trees will be grubbed up first. When her father died, more than 50 years ago, she planted a commemoration tree and may this tree stay please. First red-white ribbon was placed around it, which made you think that this tree could stay, but the next day it was grubbed up anyway.  I think I also read somewhere that the village will become greener now.  This certainly will succeed because a little further on in the street a parcel of magnificent walnut trees was uprooted too. The point is that this is happening all over Flanders during decades. An average Fleming has difficulties to let a tree stand upright and destroys his own biotope.
2. All that is solid melts into air.
3. And I wondered why it is a difficult period for breathing lately and here it is : even over the sea there is a brown layer of smog.
4. Boeddha at the seaside : laying in black sitting bags with the beats of a beatbox. There’s a sign that says : tao. The dynamic balance, nothing can exist without its opposite. “Everything has his hour and every thing under the sky his time; … a time to break down and a time to build up, a time to kill and a time to heal…” (bible). The human race destroys the environment, more and more, and another bit. A minority is trying to keep the system in balance, to turn the tide, but then suddenly there will be the point of no return, the negative scale falls down and the whole system goes incredibly out of balance. I am having such a feeling of fall and doom.

01:47 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: kust, beelden, bomen, melsele, fotocolumn | |  Facebook

12-06-09

Lantaarntje - Blue-tailed Damselfly (Ischnura elegans) (Camera Critters #18)


Flanders-inside-juni2009-lantaarntje

 

CameraCritters3

22:21 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: camera critters | |  Facebook

11-06-09

Groene wereld - Green world (Jardin du Château de Hautefort, garden of the castle of Hautefort, Périgord, SkyWatch Friday #38)


Flanders-inside-juni2009-wereld

skywatchfriday

21:14 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (17) | Tags: bomen, dordogne, skywatch friday | |  Facebook

08-06-09

Rozen - Roses for Ruby Tuesday #27


Flanders-inside-juni2009-rozen

 

Ruby-Tuesday-5

23:56 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (27) | Tags: planten, ruby tuesday | |  Facebook

07-06-09

Avond in het Sieperdaschor - Evening in the brackish marsh (Camera Critters #17, Shadow Shot Sunday #10)


Flanders-inside-juni2009-sieperdaschor

 

CameraCritters3      Shadow_Shot_Sunday_logo1

06-06-09

Vrouw kijkt omhoog - Woman looks up (Koninklijke Serres van Laken, Dansende vergeet-me-nietjes door Dang - Royal Greenhouses of Laken, Dancing solar forget-me-nots by Dang)


Flanders-inside-juni2009-serres-Laken

18:12 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (4) | Tags: planten, expo | |  Facebook

04-06-09

Burcht van Beynac, Château de Beynac (Beynac-et-Cazenac, Périgord - SkyWatch Friday #37)


Flanders-inside-juni2009-Beynac

 

We kijken ook even binnen en laat mij bij de keuken wat raadgevingen opsommen om in de 15de eeuw op ietwat beschaafde manier te tafelen (Erasmus, De civilitate morum puerilium - bron : Ingrid Molein) : Spuw niet op de tafel maar spuw onder de tafel of tegen de muur.  Slok geen grote brokken in als een hond.  Kijk niet zuur en loer niet in andermans bord.  Men mag het opgediende niet bekritiseren of de prijs ervan inschatten. Men mag de gordelriem niet losmaken om meer te kunnen eten.  Slurp drank niet op als een paard en smak niet met de lippen.  Prop geen grote hoeveelheden in de mond zodat de kaken op een doedelzak lijken.  Lik je bord niet leeg.  Stort jezelf niet als een wolf op het eten en kluif de botten niet af als een hond.  Proef eerst de spijzen of ze niet te warm zijn, maar blaas niet !  Dop uw brood niet in het zoutvat.  Het is boers om zijn neus te snuiten in zijn hoed of zijn kleed. Het is ook onfatsoenlijk om het snot in de hand te doen en het dan aan de kleren af te vegen.  Wanneer het bekken aangereikt wordt om de handen te wassen, spuw er dan niet in.  Sla niet met de botten op tafel om het merg eruit te krijgen.  Peuter niet met een mes tussen uw tanden.  Breng de stukken vlees naar de mond met de mespunt of met hoogstens drie vingers.  Steek uw vingers niet dieper in de schotel dan tot het eerste lid.

Flanders-inside-juni2009-Beynac-inside

 

We do not only look at the sky, but also take a peek inside this fortress and let me sum up some advices to eat somewhat civilized in the 15th century (Erasmus, De civilitate morum puerilium) : Don’t spit on the table but spit under the table or against the wall.

Don’t swallow big lumps like a dog.  Don’t look sour and don’t stare in some one else’s plate.  Don’t criticize what is served, nor estimate its prize.  Don’t unfasten your belt to be able to eat more.  Don’t slurp your drink like a horse and don’t smack with the lips.

Don’t stuff big amounts in the mouth so that the cheeks look like a bagpipes.  Don’t lick your plate empty.  Don’t pounce upon the food like a wolf and don’t pick bones like a dog.  Taste first if the food is not too hot, but don’t blow.  Don’t dip your bread in the saltcellar.  It is boorish to blow one’s nose in his hat or cloth. It is also indecent to put the mucus in the hand and then wipe it off at the clothes.  When the basin is reached to you for washing the hands, don’t spit in it.  Don’t whack bones on the table to get the marrow out of it.  Don’t pick with a knife between your teeth.  Bring the pieces of meat to your mouth with the knife point or with maximum three fingers.  Don’t put your fingers any deeper in the dish than till the first phalanx.

skywatchfriday

20:33 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (7) | Tags: dordogne, skywatch friday | |  Facebook

03-06-09

Collonges-la-Rouge (Bas-Limousin)


Flanders-inside-juni2009-CollongeslaRouge


Collonges-la-Rouge, bijzonder dorpje in rode steen, maar ik voelde er een Blauwbaard-dreiging, misschien door het grijze regenweer.

Collonges-la-Rouge, a special small village in red stone, but I felt a Bluebeard-threat, maybe because of the grey rain weather.

00:39 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (4) | Tags: dordogne | |  Facebook

01-06-09

Meer dan rijkelijke overvloed - More than richly abundance (Koninklijke Serres van Laken - The Royal Greenhouses, Laken) - (Ruby Tuesday #26, Today’s flowers #13)


Flanders-inside-juni2009-koninklijkeserres

Ruby-Tuesday-3    Todaysflowers

20:23 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (18) | Tags: planten, todays flowers, ruby tuesday | |  Facebook