19-07-07

Antwerpen, avondimpressie - Antwerp, evening impression (Wijngaardstraat)

Flanders-inside-juli2007-Wijngaardstraat

Antwerpen in de avond, de Peerdestal, Wijngaardstraat.

Antwerp in the evening, the Horse stable (Peerdestal), Vineyard street (Wijngaardstraat).

23:29 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (15) | |  Facebook

06-07-07

Knuffelbeer - Cuddly bear (Eiermarkt, Antwerpen)

Flanders-inside-juli2007-beer1

 

Waw, deze mama kocht juist een reuze knuffelbeer, een blij moment maar kindje wil … tja, wat wil ze.

 

Wow, this mom just bought a huge cuddly bear, a happy event but the kid wants … yes, what does she want.

 

Flanders-inside-juli2007-beer2

00:04 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (16) | |  Facebook

02-07-07

Europese Snorrenclub - European Moustache Club (afdeling Antwerpen, Meir)

Flanders-inside-juli2007-snorrenclub

De Antwerpse afdeling van de Europese Snorrenclub hield vrijdag een parade op de Meir, in de regen.

The Antwerp delegation of the European Moustache Club had a parade on the Meir last Friday, in the rain.

12:20 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

01-06-07

Lomografie - Lomography (Zoo van Antwerpen)

Flanders-inside-juni2007-lomo-zoo

Lomografie : met een Lomocamera klik je zonder te kijken, zonder iets in te stellen, losjes met camera vanaf je heup.  En het resultaat is altijd goed : eigenschappen als overbelicht, oververzadigde kleuren, wazigheid, toevallige treffers, … allemaal goed. Hoofdregel : niet nadenken.  Gek ? Wel, op zijn minst eigenaardig.  Zonder bedoeling fotograferen, niet nadenken ? Daar zal ik nog zwaar op moeten oefenen.  Op luchthartige wijze documenteer je zo je dagelijks leven. Je zou zo ook makkelijker onopgemerkt foto’s kunnen maken.  Onopgemerkt ? Dat is dan toch buiten deze olifant gerekend. Met Photoshop kan je het effect namaken op je zo onbedoeld mogelijk gemaakte foto’s.  Dank aan Robert (Birdwalking) voor de inspiratie.

Lomography : with a Lomo camera you make snap-shots without looking, without adjusting and you shoot from the hip.  The result is always good : characteristics such as overexposure, over-saturated colours, blurring, “happy accidents”, … it is all good.  Major rule : don’t think.  Weird ? Well, at least peculiar.  Photographing without a goal, don’t think ? I’ll have to practice that.  Lighthearted you document your daily life.  It should also be easier to take candid photos this way.  Candid ? That’s reckoned without this elephant.  With Photoshop you can imitate the effect on your “unintentional” photos.  Thank you to Robert (Birdwalking) for the inspiration and help. 

01:06 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

06-04-07

De vrouw in de boom - The lady in the tree (Kloosterstraat, Antwerpen)

Flanders-inside-april2007-vrouwinboom

 

In de Kloosterstraat in Antwerpen hangt een vrouwenportret in een boom, de kader tussen wat twijgen geklemd.  Naar de kleding te beoordelen : een foto van rond 1890 ?  Hoe en waarom ? Ik zou het niet weten, maar ik vind het wel mooi. 

 

In the Conventstreet in Antwerp a woman’s portrait hangs in a tree, the frame clasped between some twigs.  According to the clothes : a photo from around 1890 ? How and why ? I wouldn’t know, but I do find it pretty. 

00:48 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (11) | Tags: bomen | |  Facebook

24-02-07

Bloemenkind - Flower child

Flanders-inside-feb2007-bloemenkind

 

In Antwerpen is er die bloemenwinkel waar er rozenblaadjes aan de ingang liggen alsof ze er onbedoeld gevallen zijn.  Dit trekt me aan als een kolibrie tot kamperfoelie of in plaatselijke termen als een vlinder tot lavendel.  Een klein meisje verzamelt de blaadjes, springt omhoog in de lucht en de blaadjes dwarrelen over haar neer.  Ik probeer dit te vast te leggen, maar te laat : de moeder komt uit de winkel en ze vertrekken.  Ze ziet me, geknield met mijn camera en ik gebaar en zeg 4 woorden : “Dat was zo mooi !”  Ze begrijpt dat ik miste en met slechts enkele woorden stuurt ze haar dochtertje terug om dit nog eens te doen.  En ik klik 8 foto’s van benen en laarzen en mantels.  Acht.  Dan stopt de stroom van voorbijgangers in beide richtingen omdat ze het strooiende meisje hebben gezien en mij proberend om te fotograferen. Maar het is al voorbij. En het meisje glimlacht en ik glimlach en de moeder glimlacht.  En ik heb een wazige foto (dus heb ik neervallende blaadjes gefotoshopt), maar het was zo betoverend.  En ik ben zo blij dat ik het kind in mij niet verloren ben en ik hoop dat jij het ook nog hebt.

 

There is this flowershop in Antwerp where rose petals lay in the entrance as if they accidentally fell there.  It attracts me as a hummingbird to honeysuckle or in local terms as a butterfly to lavender. A little girl collects the petals, jumps up in the air and the petals whirl down over her.  I try to capture it, but I am too late : the mother comes out of the store and they leave.  She sees me, kneeled down with my camera and I gesture and say 4 words : “That was so beautiful !”  She understands that I missed and with only a few words sends her little daughter back to do it once more.  And I shoot 8 photos of legs and boots and coats.  Eight.  Then the stream of passer-bys stops in both directions because they have seen the girl strewing and me wanting to catch that. But it is already done. And the little girls smiles and I smile and the mother smiles.  And I have a blurry photo (so I photoshopped whirling petals), but it was so enchanting.  And I am so happy that I haven’t lost the child in me and I hope you still have it too.

 

Flanders-inside-feb2007-bloemenkind2

01:09 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (19) | Tags: planten | |  Facebook

23-12-06

Kerstmarkt - Christmas market (de Brandt - Antwerpen)

Flanders-inside-dec2006-kerstmarkt

01:32 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (14) | |  Facebook

16-11-06

Karting - Carting (karrenmuseum Essen, paardenwagen Antwerpen)

Flanders-inside-nov2006-karrenmuseumEssen

 

Flanders-inside-nov2006-palmkarA

11:10 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (9) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

20-10-06

On the border - Op de grens (9,10) (haven van Antwerpen, Waasland, Kieldrecht)

Flanders-inside-okt2006-haven9
 

I will post photos of the nature area “de Putten” to soften the images of destruction on Monday or Tuesday.  First I go walking in the forests of Hochsauerland in Germany.  They call it the land of the thousand mountains, it is full of trees and the air is pure.

Take care and “see” you all again soon !

 

Foto’s van het natuurgebied ‘de Putten’ om de beelden van vernietiging wat te verzachten, komen op maandag of dinsdag.  Ik ga eerst wandelen in de wouden van Hochsauerland (Duitsland).  Ze noemen het “het land van de duizend bergen”, het staat vol bomen en de lucht is er zuiver. 

Stel het wel en tot binnenkort !

 

Flanders-inside-okt2006-haven10

00:10 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (13) | Tags: haven, bomen | |  Facebook

19-10-06

On the border - Op de grens (7,8) (haven van Antwerpen, Waasland, Kieldrecht, Doel)

Flanders-inside-okt2006-haven7
 

Cement mountains at the “stone terminal” and in the background the church of the village Doel that was sacrificed for more port space.

 

Cementbergen bij de “stone terminal” en in de achtergrond de kerk van het dorp Doel dat opgeofferd is voor meer havenruimte.

 

Flanders-inside-okt2006-haven8

00:52 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (8) | Tags: haven | |  Facebook

18-10-06

On the border - Op de grens (4,5,6) (haven van Antwerpen, Waasland, Kieldrecht)

Flanders-inside-okt2006-haven4

 

Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) is hier een vreemde gast : komt nl. uit Zuid-Afrika en is meegekomen met wol die werd ingevoerd. In 1905 is deze tot meer dan 1 m hoge plant begonnen met verwilderen in Europa en sinds 1975 wordt ze aangetroffen in België, waar ze nu sterk uitbreidt. Het is een echte meereiziger, die je vindt langs wegbermen, langs spoorwegen, in havens, langs rivieren en die groeit op plaatsen met puin of steen en zand.

 

Flanders-inside-okt2006-haven5

 

“Senecio iaequidens (Asteraceae) is a perennial forb native to South Africa that has been introduced - supposedly as a ‘wool alien” - to Europe around the end of the 19th century.  However, it started to spread rapidly only in the last decades and it is being regarded as one of the most successful recent plant invaders into Europe” (source : www.ufz.de) Grows along railways, in ports, along rivers, on places with debris or stone and sand.

 

Flanders-inside-okt2006-haven6

00:49 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (12) | Tags: haven, planten | |  Facebook

23-07-06

Bonaparte in Antwerp

01:16 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

20-07-06

Een fotografenvalkuil (Antwerpen)

 

Dit is een lastige : pal in de zon ligt een hond terwijl de mannen in de volle schaduw staan.  Zodus : de hond herkenbaar en de mannen in het donker of de hond als een witte vlek maar de mannen helder :  hoe pak jij dat aan ? tips ?

 

 

A photographer’s pitfall :  the dog lies in very bright sunshine, the men are standing in the full shade.  So : the dog visible but the men in the dark or the dog as a white spot but the men well visible : what tricks do you use to handle this ? (no photoshop)

 

 

01:10 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (16) | Tags: who let the dog out, zoogdieren | |  Facebook

19-07-06

Mama’s garden (Antwerpen)

 

Hartelijk dank voor jullie keuze tussen foto 1 en 2, ik vind dat zo boeiend.  Tot zover : 5 stemmen voor foto 1, 4 voor foto 2 en 2 onbeslist.  Jullie verdienen allemaal een drankje in Mama’s garden !

 

Thank you all for your choice between photo 1 and 2, I find that highly interesting.  So far : 5 votes for photo 1, 4 for photo 2 and 2 undecided.   You all deserve a drink at Mama’s garden !

00:19 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (18) | |  Facebook

27-06-06

English and Dutch - Vanaf nu Nederlands erbij

So from now on, it’s going to be English and Dutch.  Today’s question : where and who ?

Bedankt voor de Nederlands-Engels-reacties, waaruit ik besluit om vanaf nu ook een woordje Nederlands te plaatsen bij mijn foto’s en voor vandaag is dat : waar en wie ?

 

 

Ja, het is in Antwerpen (Groenplaats) en zijn goedgemutst, maar van welk land of club ze zijn ?

Yes, it is in Antwerp, but what country or club the visitors belong to ?

16:39 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

17-05-06

Talking to a thumb (??)(Antwerp, Meir - Boerentoren)

20:46 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

16-05-06

Groenplaats, Antwerp

15:13 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (4) | |  Facebook

15-05-06

Nationalestraat, part of the fashion centre of Antwerp

12:38 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (5) | Tags: shop windows | |  Facebook

11-05-06

Strange

 

When, in 2001, I was taking a photo of my eldest daughter walking down the Keyserlei-Meir - with the Boerentoren (tower) in the background, the A of Antwerp on its top - one of my cousins, who I rarely meet, happened to be there too and walked into the picture (man in white and blue on the right).  What a coincidence !  (scanned picture, 2001)

14:39 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (2) | |  Facebook

15-03-06

The kid and the Coca-Cola automat : why I like this picture

 

I have no idea what you think about this photo, so tell me !!

It is a slanting picture ( In a hurry I put my mini tripod on the floor, no time to adjust, the others were already leaving the fish building of the Zoo of Antwerp, but the kid and I were wild about the penguin image ) and the kid (my niece) is posing.  The frog perspective is rather weird. It is a dark picture, but the red is gorgeous.  When I brighten the picture, the red isn’t THAT red anymore.  The penguin of the automat fits so well after visiting the penguins and the under water world.  There is a part of an aquarium shining at the right, so that tells me where it was.

For myself it is a  photo for keeping because of the memory of the moment.  But what does it say to someone else ?

About the posing : I once visited a photo exposition in the train station of Bruges.  All the photos were poster size and had one till three persons standing in the middle of the picture.  They all stood there posing stiff as a stick and exactly in the middle.  They stood before a place or building that had something to do with their profession.  The effect after viewing several photos was great.  And the idea of placing a person in the middle just as you normally would avoid, appeals me very much, but of course you must have time for such a project.

21:30 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (0) | |  Facebook

10-03-06

Walking on stilts

00:20 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (2) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

08-03-06

Hi there ! - 2

00:29 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (1) | |  Facebook

Hi there ! -1

00:05 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (2) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

06-03-06

A giraffe is walking towards you

 

on a grey and cold winter day in the Antwerp Zoo.

00:29 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

23-01-06

Antwerp - Middelheim - the Whomping willow ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s not a willow, but with these twisted upper branches it makes him look like the Whomping willow (de Beukwilg) from the Harry Potter tales.  It is like there is movement in it and a possible smash coming up.

00:47 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (1) | |  Facebook

10-12-05

Lost

When I saw this paper hanging on the Meir, it reminded me of a story from the time that my children were little kids.  Monkie, a monkey cuddly toy, got lost : it laid on the street, was taken by a dog, dropped somewhere else, fell in a sewer, stranded on a bank, …. I don’t remember it exactly… but finally was found by a puppet doctor, who washed and repaired it and put it in his shop window.  And there the kid who lost his dearest Monkie finds it again and is soooooooo happy.

And here a similar thing is happening !

Reward for a cuddly puppet, lost on Friday nov. 18. 

White - gray, several times repaired, 15 till 20 cm. tall,

 mouth, nose and eyes in red stitching.

Long rabbit ears and a cap.

So if you would find it, make a kid happy again !

 

21:54 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (1) | Tags: knuffels, lost | |  Facebook

I didn’t know …

Antwerp had such ... manhole cover(s) ?  Location : Jezusstraat

00:38 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (2) | |  Facebook

Trio I

Antoon Van Dijk statue, Meir-Leysstraat, Antwerp.

00:25 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (2) | |  Facebook

06-12-05

Looking at an IDEA

Picture taken in the Mata mata and  pili pili (African restaurant, Hoogstraat, Antwerp) - the fat and the thin one - where the food is tastytasty if you are willing to spend enough moneymoney. 


16:27 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (1) | |  Facebook

29-11-05

Lights :

very welcome to brighten up the dark days (Kloosterstraat - again J -, Antwerp)


15:30 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (3) | |  Facebook