21-05-08

Fotograferen in de middeleeuwen - Taking photos in the Middle Ages (Festival médiéval de Sedan 2008, photoshop)


Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-2


Laat mij je de frustraties meedelen van fotograferen in de middeleeuwen : de moderne brilmonturen (zonder zie je natuurlijk geen steek … zoals in de middeleeuwen), middeleeuwer drinkt blikje Cola, het roken van sigaretten, middeleeuwer staat te bellen met GSM, de toeschouwers ertussenin (tja), een geparkeerde auto op de binnenplaats van de burcht (onvergeeflijk), electriciteitsdraden, hedendaagse WC-cabines, … dat betekent dus gommen of geluk hebben.

Let me tell you the frustrations of taking pictures in the Middle Ages : the modern spectacle frames (of course without them you can’t see a thing … as in the Middle Ages), medieval figure drinks a can of Coke, the smoking of cigarettes, medieval person talking in the cell phone, the spectators (evident), a parked car on the inner square of the fortress (unforgivable), electricity wires, present-day toilet booths, … that means to erase or to be in luck.

00:37 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (14) | Tags: medieval sedan | |  Facebook

19-05-08

Middeleeuws festival - Medieval festival (Festival médiéval de Sedan 2008)


Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-1

00:38 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (9) | Tags: medieval sedan | |  Facebook

14-05-08

St.Paul-de-Vence heeft het allemaal - St.Paul-de-Vence has it all

 

Flanders-inside-mei2008-StPaul-1St. Paul-de-Vence heeft het allemaal : het is een prachtig gerestaureerd stadje, ieder gebouw een parel, smalle steegjes, overal bloemen en planten, fonteintjes met drinkbaar water, prachtige vergezichten, pétanque pleintjes, café’s, kunstenaars en galerijtjes en een veelvoud aan speciale winkeltjes.  Maar let op de prijzen : sommige dingen zijn een koopje, maar typische Provençaalse streekproducten (plantaardige zepen van Marseille, Provençaalse stoffen zoals tafellakens en keukenhanddoeken) kunnen een pak duurder zijn dan in plaatsen zoals Biot, Grasse en zelfs Avingnon.

Flanders-inside-mei2008-StPaul-2


St.Paul has it all : it is a beautiful restored little city, every building a pearl, small alleys, flowers and plants everywhere, fountains with drinkable water, magnificent scenery, pétanque squares, cafés, artists and galleries and a multitude of special shops.  But beware of the prices : some things are a bargain, but typical local products of the Provence (vegetal soaps of Marseille, Provençal fabrics such as tablecloths and kitchen towels) can be much more expensive than in places such as Biot, Grasse and even Avignon.

Flanders-inside-mei2008-StPaul-3

23:29 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (13) | Tags: friends in style, planten | |  Facebook

Le banc de poissons (art by Sylvain Subervie, port de Cannes - photoshop)


Flanders-inside-mei2008-bancdepoissons


Cannes beviel me niet, het was helemaal niet mooi noch prettig (persoonlijke mening).  Maar er waren deze vissen door Sylvain Subervie en een lichtspel was in opbouw.  Ik vond ze ook uitnodigend om effecten op te zetten (photoshop).

I didn’t like Cannes, it wasn’t beautiful or pleasant at all (in my personal opinion).  But there were these fishes by Syvain Subervie and a light play was in construction. I also felt that they were inviting to put some effects on (photoshop).

00:07 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

13-05-08

Walvissen of golven - Whales or waves (Marina Baie des Anges, Villeneuve-Loubet, France)

 

Flanders-inside-mei2008-Villeneuve-Loubet-1


De meeste landschappen in het zuiden van Frankrijk (zuiden van de Provence, Côte d’Azur) bekoorden me niet echt.  Ik denk dat dit misschien kwam doordat er overal huizen stonden, over ieder stuk bebouwbare grond waren ze uitgespreid als hagelslag op een boterham.  Maar de walvissen (aan de kustlijn, volg de lijn achter de palmboom op de foto), een gigantisch bouwcomplex in de vorm van vier driehoeken, beviel me.  Dit project door architect André Minagoy stelt witte golven voor, maar ik zie er walvissen in.  Ik geloof dat het meer dan 1200 wooneenheden telt en het zit vol met toeristische voorzieningen, maar toch ziet het er ‘licht’ uit en heeft het een zekere natuurlijkheid doordat al de platte daken die de zijkant van de driehoeken vormen complete tuinen zijn en door de vele ramen.  Je bent ervoor of ertegen.  Hoe dan ook, ik mag er niet aan denken hoe dit gebied eruit zou gezien hebben als ze al die voorzieningen als aparte eenheden gebouwd zouden hebben.  Villeneuve-Loubet heeft ook een aangename wandelboulevard  en een mooi zeekeienstrand met reusachtige palmbomen.

Most of the landscape of the south of France (south of the Provence, Côte d’Azur) doesn’t enchant me.  I think that’s maybe because there are houses everywhere, spread out over every place where one can build as chocolate sprinkles on a piece of bread.  But I liked the whales (at the coastline, if you follow the line behind the palm tree in the photo), a giant building complex in the form of four triangles. This project by architect André Minagoy represents white waves, but I see whales.   I think it has about 1200 living units and it is full of tourist accommodations, but it looks ‘light’ and sort of natural because all the flats that make the side of the triangle are real gardens and because of the many windows.  You either like it of you don’t.  Anyway, I may not think of what this place might have looked like if all these accommodations would have been built as separate units.  Villeneuve-Loubet also has an enjoyable promenade along the seaside and a beautiful beach with sea boulders and giant palm trees.

Flanders-inside-mei2008-Villeneuve-Loubet-2

00:44 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

11-05-08

Mammoeten - Mammoths (Roquebrune, France)


Flanders-inside-mei2008-Roquebrune

Roquebrune : bergen liggen als antieke mammoeten in het landschap te rusten.

Roquebrune : mountains lay resting in the landscape as ancient mammoths.

22:38 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (10) | Tags: bomen | |  Facebook

09-05-08

Kunstenares - Artist (Grasse, France)

 

Flanders-inside-mei2008-GrasseZoals nectarbloemen bijen aantrekken, zo blijkt Zuid-Frankrijk kunstenaars aan te trekken.  Menig dorpje heeft een plein of meerdere straten vol kunstenaars, die er vaak ook in hun winkeltje werken.  Op een plein in Grasse (ik denk : Place des artistes) fascineerde mij een boetserende vrouw in haar atelier-winkel, zij werkte zo rustig en met overgave.  Toen ik er later terugkeerde, zat ze buiten een pint te drinken met vriendinnen.  Ze straalden van “joie de vivre”.  Of ik daarvan een foto mocht nemen ? Dat dachten we al, lachten ze.  En de hond deed ook mee.

Just like nectarflowers attract bees, so the South of France appears to attract artists.  Many villages have a square of several streets full of artists, who often are at work in their little shop.  On a square in Grasse (I think : Place des artistes) I was fascinated by a woman modeling clay in her atelier-shop, she worked so quiet and with dedication.  When I returned there later, she was outside having a beer with her friends.  They were a picture of joy of living (joie de vivre).  If I could take a photo of that ? Yes, we already thought so, they laughed.  And the dog joined in.

01:21 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (13) | Tags: who let the dog out, friends in style | |  Facebook

07-05-08

Abdij van Thoronet - Thoronet abbey (photoshop)

 

Flanders-inside-mei2008-abdij-thoronet-1Op zondag toen de regen met bakken naar beneden viel en het water in bergkleuren als verf over de paden stroomde, gingen we in de kerk van de Cisterciënzer Abdij van Thoronet naar de gezongen Latijnse mis, omwille van de uitzonderlijke akoestiek en de niet-alledaagse belevenis.  In de sobere onversierde kerk, waar je de koude uit de massieve stenen voelde komen, viel uit de drie ramen achter het altaar een weinig licht, dat aangevuld met het gele licht van slechts 2 vakkundig gerichte spots, het koorgedeelte met het altaar, de jonge priester, de misdienaar en de zangers hulde in een warmgouden schijn.  Vervuld en stralend van devotie zaten talrijke jonge, magere Zusters van Bethlehem op de eerste bankenrijen in de kerk, daarachter de dorpelingen in zondagse kledij en wat toeristen, allen luisterend naar de driestemmige gezangen door drie mannen, waarbij de klanken 10 seconden duren zodat tijdens het zingen als het ware een ondermelodie ontstaat die als een hemels instrument de in wierook gehulde gezangen draagt.  Wonderbaarlijk spiritueel.

On Sunday when the rain poured down and the water in mountaincolors streamed over the paths as paint, we went to a Latin mess in the church of the Cistersian Abbey of Thoronet, because of the exceptional acoustic and the uncommon experience.  In the sober non-decorated church, where you felt the chill coming out of the massive stones, out of three windows a little light fell in and combinated with the yellow light of only two accurate pointed spots, the choir part with the altar, the young priest, the server and the singers were lit up in a warm golden shine.  Full and radiating of devotion numerous young, skinny Sisters of Bethlehem sat on the front rows in the church, behind them the villagers all dressed up and some tourists, all listening to the threevoiced hymns by three men, of which the sounds last 10 seconds so that while the singing goes on a sort of basis melody arises that like a heavenly instrument carries the hymns covered in the scent of incense.  Wonderful spiritual.

Flanders-inside-mei2008-abdij-thoronet-2

01:13 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (6) | Tags: kerk | |  Facebook

04-05-08

Een stoet in Avignon - A parade in Avignon


Flanders-inside-mei2008-Avignon

14:54 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

02-05-08

Hông-Hiên Boeddhistische Pagode - Hông-Hiên Buddhist Pagoda (Fréjus, France)


Flanders-inside-mei2008-Hông-Hiên-1


In Fréjus is een vredige tuin met Boeddhistische Pagodes en beelden, oorspronkelijk gebouwd in 1917 door Vietnamese soldaten die met de Fransen meevochten tijdens de eerste wereldoorlog.  Een heel klein en oud Vietnamees vrouwtje hield toezicht en een bezadigde tuinier harkte wat her en der.  Ik luidde er de monumentale klok (2,5 meter hoog en 2 ton zwaar).  De galm van de klok wekt de zinnen van de levenden en begeleidt de doden op weg naar de hergeboorte.

In Fréjus there is a peaceful garden with Buddhist Pagodas and statues, originally built in 1917 by Vietnamese soldiers who fought with the French during the first world war.  A tiny and very old Vietnamese lady guarded the place and a steady gardener raked a bit here and there. I rang the monumental bell (2,5 meter high and 2 ton heavy).  The peal of the bell awakens the senses of the living and guides the dead on their way to rebirth.

Flanders-inside-mei2008-Hông-Hiên-2Flanders-inside-mei2008-Hông-Hiên-3

23:03 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beelden | |  Facebook

29-04-08

Glas met belletjes - Glass with bubbles (Verrerie de Biot, Glasblazerij, Glass factory, Biot, France)


Flanders-inside-april2008-VerreriedeBiot

Terug thuis van een horizonverruimende reis, nu een weekje de prijs betalen (ziekte van Ménière) en daarna de huishoudelijke achterstand inhalen.  Al bij al, geen redenen om te klagen, integendeel : ik wil tevreden zijn met elke dag.

Back home from a travel that broadened my outlook, now I have to pay the price for a week (Ménière’s disease) and after that catching up with the housekeeping.  But all together, I have no reasons to complain, on the contrary I want to be happy with every day.

22:58 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (17) | |  Facebook

15-12-06

Boomnummers - Tree numbers (Gaume)

Flanders-inside-dec2006-boomnummer27

Juist over de grens, in Frankrijk, hebben sommige bomen een nummer, alsof de vogeltjes er een eigen adres hebben.

Just across the border, in France, some trees have a number, as if the birds have their own address there.

23:42 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (5) | Tags: bomen | |  Facebook

17-07-06

A snap shot in Calais

 

’t Is  Frankrijk, maar het was Vlaanderen en er hangt een reclame voor Vlaams abdijbier maar dan op zijn Frans en ik vind die zeer geslaagd.

 

It is France, but it used to be Flanders and there’s an advert for Flemish abbey beer but in a French way and I find it very successful.

12:56 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (7) | |  Facebook