21-07-09

Een droom over monochromen - A dream about monochromes (installatie, oil paint 40x50 and 20x50, Ruby Tuesday #29)


Flanders-inside-juli2009-droom-1

Ik droomde over monochromen.  Ze zweefden in een grote glazen koepel. Ik schilder ze en hang ze als een mobiel onder de Blauwe regen.  Daar zweven ze en bewegen ze zachtjes bij een zuchtje wind, sierlijk en kleurig met hun touwtjes.  Het is een droom.  Je mag wat vaker zulke schilderijen maken die je niet begrijpt, zegt Meester Jaruwan-Tse. (Voor de hele historie van een monochroom, klik je op de tag monochroom.)

Flanders-inside-juli2009-droom-2

I dreamed about monochromes. They floated in a big glassy dome.  I paint them and hang them as a mobile under the Wisteria.  There they float and move softly in a breeze, graceful and colorful with their strings.  It’s a dream.  You should make such paintings that you don’t understand more often, Master Jaruwan-Tse says.  (You can read the whole history of a monochrome by clicking the tag monochroom.)

Flanders-inside-juli2009-droom-3

Ruby-Tuesday-3

00:06 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: academie, monochroom, ruby tuesday | |  Facebook

18-07-09

Wat je durft … of niet - What you dare … or not (olieverf, oil paint 50x70)


Flanders-inside-juli2009-watjedurft

Voor mij is schilderen toch ook in grote mate wat je durft of niet.


For me painting is also in a large extent what you dare or not.

01:05 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | |  Facebook

09-07-09

De lucht schilderen - Painting the sky (SkyWatch Friday #42, oil paint 50x70))


Flanders-inside-juli2009-skywatch-painting

I feel honored to be this weeks guest host for SkyWatch Friday and I hope that viewing my blog and commenting will go smooth (I keep my fingers crossed).
SkyWatching is about looking up and that becomes an attitude. It’s also like getting postcards from all over the world every week. Every contribution is a surprise, a present and a warm contact. I painted 23 of them together (oil paint on paper, 50x70) as an exercise (painting asks a lot of practice). I made a difficult choice of “postcards” and let me inspire by : from the left to the right : P-ter, Naturegirl, Norway Anne, Hildegarde, East Gwillimbury Wow, Koala, Valkyrien, Barbara, Arija, Baruch, Ozgirl, Ivar Ivrig, Mojo, Potted frog, Photo Cache, Afanja, Some photomoments Eric, Paz, Misty Dawn, Luiz Ramos forest and vertically : Sandy Carlson, Sara Irish and Erin. Warm regards to all skywatchers and have a nice week !

Flanders-inside-juli2009-skywatch-painting-2

SkyWatch Friday is een gemeenschap van meer dan 300 bloggers van over de hele wereld, die elke vrijdag een foto van de lucht posten en die delen op de SkyWatch site. Als je eenmaal begint met naar boven te kijken, wordt het een gewoonte.  Het is een dimensie bij in je leven en het is een gezonde levenshouding. En het delen van de foto’s is alsof je elke week postkaartjes krijgt van over de hele wereld. Elke bijdrage is een verrassing, een geschenk en een warm contact. Als schilderoefening heb er 23 bij elkaar geschilderd (olieverf, 50x70) en de keuze was niet makkelijk. Uiteindelijk liet ik me inspireren door een foto van : van links naar rechts : P-ter, Naturegirl, Norway Anne, Hildegarde, East Gwillimbury Wow, Koala, Valkyrien, Barbara, Arija, Baruch, Ozgirl, Ivar Ivrig, Mojo, Potted frog, Photo Cache, Afanja, Some photomoments Eric, Paz, Misty Dawn, Luiz Ramos forest en verticaal : Sandy Carlson, Sara Irish en Erin. De link naar hun blogs vind je op de skywatch site.  Warme groeten aan alle skywatchers en ook aan alle (nog) niet-skywatchers.

skywatchfriday


Flanders-inside-juli2009-skywatch-painting-3

18:28 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (38) | Tags: postcards, skywatch friday | |  Facebook

01-07-09

Van foto naar kaartje bij kaartje2go : van jouw foto naar kaartjesformaat (schilderij “ergens onderweg”, olieverf, 50x70)


Flanders-inside-juli2009-mode

(vervolg van logje van gisteren over kaartjes maken van jouw foto bij kaartje2go ) Tweede mogelijkheid (bij een foto in verhouding van 4:3 of bij een uitsnede, bv. van een foto van een eigen werk) om naar kaartjesformaat te gaan : maak met je fotobewerkingsprogramma een nieuw bestand van 154x111 (of een veelvoud ervan), zet je foto erin, hou rekening met de snijranden (2mm langs elke zijde, dit toon ik hier even in het grijs), vul de achtergrond of laat hem wit. Sla je bestand op en ga naar de kaartjesmaker.

Helemaal makkelijk en direct toepasbaar (geen voorbereiding) voor alle fotoformaten en uitsneden zou zijn dat je dit direct in de kaartjesmaker van kaartje2go zou kunnen doen, dus als je de foto kan invoegen in het kaartjesformaat van 3:2, waarbij de restruimte (de achtergrond) dan een wit of anderskleurig randje wordt.  Als die mogelijkheid er zou bijkomen, dan laat ik het weten. 
(Schilderij “ergens onderweg” naar foto van Luc Praet in het magazine “Knack weekend”.)

This post is about making postcards of your photo at kaartje2go (dutch).  The image “somewhere on the way” is painted from a photo in the magazine “Knack”.

01:07 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: postcards | |  Facebook

19-03-09

Landschappen in hun hemdje - Landscapes in their shirt (olieverf, 50x70)


Flanders-inside-maart2009-landschappen

Als oefening kleed ik enkele landschappen uit en zoek de basislijnen en kleurvlakken.

For exercising I undress some landscapes and look for the basic lines and color planes.

02:34 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | |  Facebook

18-03-09

Vertrouwen - To have confidence in (Zen fabel, Aitken)


Flanders-inside-maart2009-zen

Toen vroeg Stekelvarken : “Is vertrouwen hebben in je leraar belangrijk voor de oefeningen ?’
“Van levensbelang” zei Raaf.
Stekelvarken vroeg : “Kan dat geen problemen geven ?”
“Oneindig veel” antwoordde Raaf.
(Fabels van Zen-meester Raaf, Robert Aitken)

Then Porcupine asked : “Is having confidence in your teacher important for the exercises ?”
“Of vital importance” Raven said.
Porcupine asked : “Can’t that give problems ?”
“Infinitely many” Raven answered.
(Zen Master Raven. Saying and doings of a Wise Bird. Robert Aitken)

19:36 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (1) | |  Facebook

11-03-09

Experimenteerdoek #2 -Experiment canvas #2 (oil paint 24x30)


Flanders-inside-maart2009-expdoek-2-3

Op een klein canvasje begin ik nieuwe experimenteerlagen : over de krijtlijnen van een straat in een stad gaat een zee waarboven twee bollen zweven. Hierbovenop komt mijn impressie van een lichtlijneninstallatie op de verduisterde zolder van het Sint-Jan-Hospitaalmusem (een mooi onderdeel van de rotslecht bewegwijzerde en te dure tentoonstelling ‘Kantlijnen’ op verschillende locaties te Brugge).

On a small canvas I start new experiment layers : on top of the basic lines of a street in a city I paint two spheres floating above a sea.  On top of this I give my impression of a light lines installation on the darkened attic of the Saint-Jan-Hospitalmuseum (a beautiful part of the awfully bad signposted and way too expensive exhibition ‘Lace lines’ (margins) on different locations in Bruges).

Flanders-inside-maart2009-expdoek-2-2

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd, tot het zijn bestemming bereikt (de hele historie zie je als je klikt op de tag ‘experimenteerdoek’).

An experiment canvas is painted over and over, until it reaches its destination (you can see the whole history by clicking the tag ‘’experimenteerdoek’).

23:32 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: experimenteerdoek | |  Facebook

10-03-09

Hoe snel zien we iets herkenbaar : snel - How easy do we see something recognizable : very easy (oil paint on paper)


Flanders-inside-maart2009-vogels

Ik smeer enkele verfresten uit en kijk hoe snel er een herkenbare vorm ontstaat : snel.

I use some paint remainders and watch how easy a recognizable form arises : very easy.

Flanders-inside-maart2009-uittocht

23:53 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | |  Facebook

09-03-09

Eindlaag van experimenteerdoek #1 - Final layer of experiment canvas #1 (olieverf, oil paint, 50x60)


Flanders-inside-maart2009-experimenteerdoek-9

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd, tot het zijn bestemming bereikt (de hele historie zie je als je klikt op de tag ‘experimenteerdoek’).
Laag 8 wordt een vijver en behoudt de rode lijn.  In laag 9 komt er een weerspiegeling in het water. “Een schilderij vertelt zichzelf en dat is juist de schoonheid ervan” stelt Marius en Meester Jaruwan-Tse vindt dat ik een goed leesbare beeldtaal heb.  Bovendien vertelt een schilderij tevens het verhaal van de kijker.  Dat betekent dat ik door het geven van mijn eigen woordverhaal (logisch want dit is een dagboek) de kijker zou kunnen gaan sturen, de kans verminder op een eigen verhaal van de kijker.  Daarom zet ik vanaf nu mijn eigen woordverhaal tussen haakjes zodat het uitdrukkelijker vrijblijvend te lezen is, facultatief.

( Voor mij gaat dit schilderijtje over argeloos (niet beducht op een aanval), zonder harnas, open van hart, noem het desgewenst naïef, door het leven gaan (zowel de voor- als nadelen zijn vanzelfsprekend : veel kans op warme en echte ontmoetingen, veel kans om gekwetst te worden) versus geharnast, gewapend en aanvallend door het leven gaan (ook hier zijn zowel de voor- als nadelen vanzelfsprekend : veilig voor kwetsuren, minder kans op warme en open ontmoetingen).  Aanvullend en uitbreidend over bescherming kwam ik dit tegen : “Steeds weer wist hij haar zwakke plekken te vinden, de slechte voegen in de muur waar je alleen een mes tussen hoefde te zetten om hem te doen instorten. In haar binnenste brak de muur, zoals ze had verwacht.  Gek genoeg, want dit gebeurde zelden in het openbaar en ze had er weinig ervaring mee hoe ze erop zou reageren, het schild dat ze aan de buitenkant intact hield, hield de daaropvolgende doorbraak van emoties in toom.” (Engelbewaarder door Manda Scott) )

An experiment canvas is painted over and over, until it reaches its destination (you can see the whole history by clicking the tag ‘’experimenteerdoek’).
Layer 8 becomes a pond and keeps the red line.  In layer 9 a reflection in the water appears.  “A painting tells itself and that’s precisely the beauty of it” says Marius (writer and poet) and Master Jaruwan-Tse says that my image language is easy to read.  Moreover a painting also tells the story of the spectator.  That means that I, by telling my own word story, can limit the opportunities of the spectator to see his/her own story.  So from now on I will put my own word story between brackets so that is more explicitly free to read, optional.

( For me this painting is about being unsuspecting (not fearful of an attack), to be without armor, to be open of heart (advantages and disadvantages are obvious : much chance on warm and real meetings, much chance on getting hurt) versus standing in life with an armor and weapons, being agressive (here the advantages and disadvantages are obvious too : safe for injuries, less chance on warm and open encounters).

23:04 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: boeken, academie, experimenteerdoek | |  Facebook

05-03-09

De streep (gouache, 30x40) en de pijn (monochroom #18, olieverf 50x60) - The line and the pain (gouache - oilpaint)


Flanders-inside-maart2009-streep

Ja, ik denk dat ik nu een schilder-dagboek-inhaalmanoeuvre kan beginnen (: eerst over pijn (monochroom) en de streep, dan het slot van het eerste experimenteerdoek, enkele verfstrepen en hoe snel je iets ziet, twee lagen van het volgende experimenteerdoek, een koan, een studietje van perspectief in landschappen en dan staat er nog een 18de eeuwse kerk in Nicaragua te wachten tot de schoolmeisjes en het plein erbij geschilderd worden.  Ondertussen ben ik bezig aan een groot doek (170x170) waarop ik een heel verhaal wil vormgeven en aangezien daarvan geen voorbeeld voor mijn neus staat, moet ik voor ieder onderdeel gaan bedenken hoe dat eruit ziet en hoe ik dat kan schilderen : heel boeiend, spannend, vaak frustrerend, soms grappig, een meervoudig leerproces. “Zero-emissie experimenteerstation” heb ik erbij gehangen, dat vind ik een mooi begrip. De zero-emissie slaat op het werken met wateroplosbare olieverf en zonder solventen.)

Terzake : over hoeveel van mijn dagen, plannen en mogelijkheden er een streep wordt getrokken door pijn, ziekte en afzien, ik ga er niet bij stilstaan, maar het doet me goed om die streep eens gestalte te geven en ze op papier te zetten.  Tegelijk staat deze streep symbool voor alle soorten strepen die elk op hun wijze en op veel verschillende vlakken de levensmogelijkheden bij ontelbaar veel mensen over de hele wereld beperken.

En dan laag 18 van het monochroom (laag 17 zei me zodanig niets dat ik ze direct overschilderde) : aha, eindelijk heb ik voor één keer eens de pijn te pakken in plaats van zij mij (triomf), nu staat ze daar in heel haar verschrikking op doek en daar heb ik ongelooflijk veel deugd van.  Als therapeutische act is dit een aanrader.

Flanders-inside-maart2009-monochroom-18

I’m starting a catch-up maneuver to store my paintings in this diary.  The line : I’m not going to stop and think about how many of my days, plans and possibilities are cancelled by pain, sickness and suffering, but it feels good to give shape to this line and to put her on paper.  At the same time this line is a symbol for all kinds of lines that each in their own way and in so many aspects limit the life possibilities of an uncountable number of people all over the world.

And then layer 18 of the monochrome : finally I caught the pain, just for one time, instead of she getting hold of me. Triumph.  Now she’s standing there in all her horror on canvas and that gives me a lot of satisfaction.  As a therapeutic act this is highly recommended.

01:13 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

23-02-09

Kleur - Color (Zoekend 6/6, olieverf 13x18 en foto zonsondergang - Searching 6/6, oil paint 13x18 and photo sunset)


Flanders-inside-feb2009-klein-6-foto

Schilderen : soms is er alleen maar kleur en emotie:
vegend, waaierend, zoekend.

Painting : sometimes there is just color and emotion:
brushing, fanning, searching.

Flanders-inside-feb2009-klein-6

21:46 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | |  Facebook

22-02-09

Zoekend 5/6, olieverf 13x18 en foto Scholekster - Searching 5/6, oil paint 13x18 and photo Oystercatcher.


Flanders-inside-feb2009-klein-5-foto

 

Flanders-inside-feb2009-klein-5

00:46 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: kust, vogels | |  Facebook

21-02-09

Schelpen op het strand - Shells on the beach (Zoekend 4/6, olieverf 13x18 en foto Noordzeestrand - Searching 4/6, oil paint 13x18 and photo North Sea beach)


Flanders-inside-feb2009-klein-4-foto

Penhorens, Turritella communis, slakkensoort (schelpen) van o.a. de Noordzee (olieverf 13x18) en foto Noordzeestrand.

Common Turret-Shells, snail species of a.o. the North Sea (oil paint 13x18) and photo North Sea beach.

Flanders-inside-feb2009-klein-4

00:24 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: kust, vogels | |  Facebook

20-02-09

De slinger - The pendulum (Zoekend 3/6, olieverf 13x18 en foto Ieper - Searching 3/6, oil paint 13x18 and photo)


Flanders-inside-feb2009-klein-3-foto

01:49 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (1) | |  Facebook

19-02-09

Zeeleven - Sealife (Zoekend 2/6, olieverf 13x18 en foto - Searching 2/6, oil paint 13x18 and photo)


Flanders-inside-feb2009-klein-2

En ook over de zee las ik : “De zee spuwde kiezels op de kust uit en maalde ze in de loop van millennia tot zand. Overal ter wereld stonden mensen op, gingen mensen naar hun werk, waren mensen gedwongen grote of kleinere beslissingen te nemen, en de zee bleef maar kiezels tot zand malen.” (Engelbewaarder, een literaire thriller door Manda Scott)

Thanks for your much appreciated comments. Because of circumstances I’ve been absent as a visitor quite some time now, but sooner of later I will find time to visit again.

01:38 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: boeken, kust, vogels | |  Facebook

18-02-09

Kinderwintertijd - Child’s winter time (Zoekend 1/6, olieverf 13x18 - Searching 1/6, oil paint 13x18)


Flanders-inside-feb2009-klein-1

Dank voor jullie zeer gewaardeerde berichten.  Wegens omstandigheden allerlei ben ik zelf al lang niet meer op blogbezoek geweest, maar vroeg of laat ga ik er tijd voor vinden.

Thanks for your much appreciated comments. Because of circumstances I’ve been absent as a visitor quite some time now, but sooner of later I will find time to visit again.

02:02 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | |  Facebook

21-01-09

Winterlandschap - Winter landscape (monochroom 16, olieverf 50x70, oil paint)


Flanders-inside-jan2009-monochroom-16

Ik zal nog even afwezig blijven als bezoeker op jullie blogs want mijn PC-scherm heeft het begeven en ik moet nog op zoek naar een nieuw. Tot later !

I’ll be absent as a visitor on your blogs for some longer because my PC screen’s strength gave out and I still have to look for a new one. “See” you later !

13:12 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

22-12-08

Monochroom-moe - Monochrome-tired (photoshop)


Flanders-inside-dec2008-monochroom-11-foto

Laag 10 dat was nog OK. Laag 11 t.e.m. 15 staan me niet aan en ik ben moe van er virtueel met rond te zeulen en te moe om ze allemaal op een witte muur te hangen. Laag 12 is egaal en bevalt me niet, de andere lagen zijn pogingen om me te conformeren tot het egale, maar zijn evenzeer misbaksels. Maar het is goed om vat te krijgen op wat het niet moet zijn zodat ik een beeld krijg van wat ik wel wil. Wordt vervolgd.

U ziet : M-11 op het kruispunt Meir-Huidevettersstraat (Antwerpen), M-10 in de academie, M-13 in de stadsfeestzaal (Antwerpen), M-14 aan het kasteel van Gaasbeek, M-15 in een omgekeerd rietveld (Melsele) en M-11 t.e.m. M-15 aan de kerk van Melsele.

Layer 10 was still OK.  Layer 11 till 15 don’t please me and I’m tired of dragging them around virtually and too tired to present each on a white wall.  Layer 12 is uniform and I don’t like it, the other layers are trials to conform me to the uniformity but are wasters as well.  But it’s good to get a grip on what it does not has to be in order to get an idea of what I do want. To be continued.

Flanders-inside-dec2008-monochroom-10-foto2Flanders-inside-dec2008-monochroom-13-foto1Flanders-inside-dec2008-monochroom-14-fotoFlanders-inside-dec2008-monochroom-15-fotoFlanders-inside-dec2008-monochroom11tot15-foto

 

 

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.


Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

01:32 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: kerk, academie, melsele, monochroom | |  Facebook

18-12-08

Bladeren harken - Raking leaves (Herenthout, monochroom 14, photoshop)


Flanders-inside-dec2008-monochroom14-foto2a

Een wandeling in Herenthout, eind november, de bomen verliezen hun bladeren, we komen voorbij een kasteeltje, privaat domein.  Nu zal het hebben van een kasteel wel niet zo romantisch zijn - er zijn altijd kosten, er moet altijd wel wat hersteld worden - maar bij mij roept dat verhalen op.  Ik laat er een monochroom (laag 14 waarover later meer) overvloeien op twee wijzen en dan kan ik echt niet kiezen.

A walk in Herenthout, end of November, the trees are dropping their leaves, we pass a castle, private domain.  Owning a castle won’t be so romantic in real - there are always expenses, there’s always something that needs to be repaired - but for me it evokes stories.  I let a monochrome flow over it (layer 14, more about this later) in two ways and then I really can’t choose.

Flanders-inside-dec2008-monochroom14-foto2b

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom. 

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom. 

00:05 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: academie, bomen, monochroom | |  Facebook

28-11-08

#M10 in de historie van een monochroom - #M10 in the history of a monochrome (olieverf, olifant, photoshop, Camera Critters #9 , elephant + oil paint)


Flanders-inside-nov2008-monochroom-10-foto

“Weet je wat dat is met die vele lagen van een monochroom ?”, stelt Meester Jaruwan-Tse,  “Het monochroom krijgt een vel en wordt interessant op zichzelf.”  Zoals een olifantenvel, denk ik, een vacht, een huid, een verenpak, een reptielenvel of een keverschild. 

“Do you know what it is with those many layers of a monochrome ?” Master Jaruwan-Tse poses, “The monochrome gets a skin and becomes interesting on itself.”  As an elephant skin, I think, a fur, a hide, a feather suit, a reptile skin or a beetle shield. 

Flanders-inside-nov2008-monochroom-10-wall

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

CameraCritters2

20:20 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie, zoogdieren, monochroom, camera critters | |  Facebook

26-11-08

#M9 in de historie van een monochroom - #M9 in the history of a monochrome


Flanders-inside-nov2008-monochroom-9

Laag 9 : blauw wordt in dikke en dunne strepen horizontaal aangebracht, de borstelstreken van de vorige lagen geven wat meer textuur, invallend licht begint interessante reflecties te geven.  In de volgende laag wil ik er een fijner horizontaal lijnwerk bovenop, zoals Tagrijn ook voorstelt.  Ik wil uitkomen bij iets dat me echt bevalt.  Daartoe worstel ik met kleuren en borstelstreken en met het canvas. Laag 9 krijgt alleen een kader; dit monochroom is genoeg op zichzelf.

Layer 9 : blue is painted in thin and thick stripes, the brush strokes of the previous layers are giving some more texture, falling light starts to make interesting reflections.  In the next layer I want some finer horizontal line work on top of it.  Finally I want to reach something that really pleases me.  Therefore I wrestle with colors and brush strokes and with the canvas.  Layer 9 only gets a frame; this monochrome is enough on its own.

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:09 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

24-11-08

Monochromen, meditatie en relaxatie - Monochromes, meditation and relaxation (#M7 + #M8 + foto in photoshop, Ruby Tuesday #14)


Flanders-inside-nov2008-monochroom-7-8-foto

Een monochroom is rustgevend, het is een meditatiepoort : je verdwijnt als het ware in de kleur naar een ontspannende leegte van de geest die niet onherbergzaam is vanwege de textuur (de structuur in het oppervlak ontstaan door de verschillende lagen en borstelstreken) die je omgeeft.  Zo zie ik het op dit moment en dat geef ik weer in deze fotomontage.  

A monochrome is restful, it’s a meditation gate : you disappear so to speak in the color towards a relaxing emptiness of the mind which is not inhospitable because of the texture (the structure in the surface made by the different layers and brush strokes) that surrounds you.  That’s how I see it at this moment and that’s what I represent in this photo montage.

Flanders-inside-nov2008-monochroom-7-wallFlanders-inside-nov2008-monochroom-8-wall

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

Ruby-Tuesday-2

22:24 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: academie, monochroom, ruby tuesday | |  Facebook

22-11-08

Vrouwe van het licht in het grijze pilarenwoud - Lady of the light in the grey pillar wood (olieverf, oil paint, 30x40)


Flanders-inside-nov2008-pilarenwoud

14:14 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

19-11-08

Leed - Grief (olieverf, oil paint, 50x70 cm)


Flanders-inside-nov2008-leed

Terwijl het monochroom laag na laag groeit, schilderde ik een hele tijd aan dit werk. Het is gebaseerd op een foto van Sven Torfinn bij een reportage in De Standaard (12/4/2008) over de terreur in Rwanda, over strijd en slachtoffers.  Het moorden, verminken en verkrachten houdt niet op, de actuele situatie in Oost-Congo is dramatisch en hartverscheurend.  Mij grijpt dit ontzaglijk sterk aan.  Ik vind dat de foto boekdelen spreekt : de schedels van de mensen die omgebracht werden, de gruwel, het leed van deze vrouw en hoe zij verder moet, haar prachtige gelaat getekend door onvoorstelbaar leed en door de littekens van een machete-aanval, hoe zij toch nog zachtheid en zorgzaamheid en verfijning uitstraalt ondanks alles.  Voor mij spreekt hieruit ook de helende zorg en de kracht van vrouwen, van moeders.  Ik voel mij sterk bezorgd en daarom heb ik dit beeld ook geschilderd.

While the monochrome is growing layer after layer, I painted quite some time at this work.  It’s based on a photo of Sven Torfinn in an article in the newspaper (De Standaard, 12/4/2008) about the terror in Rwanda, about battle and victims.  The murdering, mutilation and raping doesn’t stop, the actual situation in East Congo is dramatic and heartrending.  That moves me intensively.  I think the photo speaks volumes : the sculls of the people that were killed, the atrocity, the grief of this woman and how she has to go on, her beautiful face marked by incredible grief and by the scars of an machete attack, how she still radiates softness and care and grace despite everything.  For me it also talks about the healing power and the strength of women, of mothers.  I feel very concerned and that’s why I painted this image.

23:06 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (16) | Tags: academie | |  Facebook

18-11-08

(5/5) Van de hak op de tak - From one thing to another (olieverf, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-monochroom-6-foto

Er hangt een zesde monochroom in de lucht, al is het eigenlijk een duochroom.  Bij één egale kleur blijven vind ik heel moeilijk.  Een monochroom in dertig lagen op een blog zetten is waaghalzerij.  Straks word ik voor gek verklaard.  En ik ben zelf nog niet eens bekeerd tot de monochromen ! Fotobewerkingsgewijs een monochroom in dialoog zetten met een omgeving vind ik echter wel een boeiend experiment. En ik zie ook wel monochromen in design interieurs, daar is dat echt niet ongewoon.  Maar zo’n experimenten op een blog zetten in plaats van in een beschermd kunstenaarsmilieu, ’t blijft een riskante zaak. 

There’s a sixth monochrome hanging in the sky, although in fact it is a duochrome.  I find it very difficult to stick to one equal color.  To post a monochrome in thirty layers on a blog is daredevilry.  Presently I can be declared crazy.  And I even am not converted to the monochromes myself ! To put a monochrome photowise in dialogue with an environment however is an interesting experiment for me.  And I also do see monochromes in design interiors, there this isn’t unusual.  But to put such experiments on a blog instead of in a safe artistic environment, it remains risky business.

Flanders-inside-nov2008-monochroom-6-wall

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

23:54 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

13-11-08

(3/5) Van de hak op de tak - From one thing to another (krant, olieverf, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-doembericht

De banken, ons geld, … je weet het wel.  “Het ergste moet nog altijd komen” bloklettert de Standaard : een doembericht, wie kan daar met leven ? In een vakantiehuis zag ik eens een plaatje “Geen zorgen voor morgen, morgen heeft al zorgen genoeg”.  Dat vond ik ook niet leuk.  Ik zet het doembericht in de verf, schilder een graffitimuur, en plak het krantenknipsel erop.  Schrikaanjagend vind ik het.  Dan toch maar liever een Bond zonder Naam kalenderblad ! (Bond zonder Naam is een organisatie die het beste in mensen versterkt.  Dat doet ze in woord (spreuken bij een foto) en in actie.)

The banks, our money, … you know it.  “The worse always still has to come” our newspaper prints : a doom message, who can live with that ? In a vacation house I once saw a wall plate that said “No worries for tomorrow, tomorrow already has enough worries”. I didn’t like that either.  I put a layer of paint on the doom-message, I paint a graffiti wall and stick the press cutting on it.  Terrifying, that’s what it is.  Then a calendar page of the Bond zonder Naam is even better. (Bond zonder Naam = Association without a name.  This is an organization that wants to strengthen the best in people.  She does so in word (maxims with photos) and in action.)

22:41 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | |  Facebook

(2/5) Van de hak op de tak - From one thing to another (krant, rijstpapier, bladeren, olieverf, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-obama

Amerika heeft een nieuwe president.  Zo’n gebeurtenis moet in de verf worden gezet.

America has a new president.  No blog without a reference to this big event.

00:27 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: bomen, fantasie | |  Facebook

06-11-08

#M5 als in een dubbele zon - #M5 as in a double sun (oil paint, photoshop, SkyWatch Friday #16)


Flanders-inside-nov2008-monochroom-5-foto

Laag 5 : in het geel schilder ik twee cirkels als in “Er is een dubbele zon nodig om de bodem van de menselijke domheid te verlichten” (J.P.Sartre) : een betekenis, maar ik word betrapt.  Meester Jaruwan-Tse doet zijn ronde, bekijkt het monochroom en zegt : “Geen vormen in een monochroom en zeker geen grote of ronde want die neigen naar betekenis” en hij heeft volkomen gelijk.  Gehoorzaam schilder ik het monochroom egaal en hang het aan de muur.

(Art school, painting class) Layer 5 : in the yellow I paint two circles as in “A double sun is needed to enlighten the bottom of human stupidity” (J.P.Sartre) : a meaning, but I get caught.  Master Jaruwan-Tse makes his round, watches the monochrome and says : “No forms in a monochrome and certainly no big or round ones because those tend to meaning” and he’s absolutely right.  Obedient I paint the monochrome smooth and hang it at the wall.

Flanders-inside-nov2008-monochroom-5-wall

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

skywatchfriday

21:49 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (20) | Tags: academie, monochroom, skywatch friday | |  Facebook

(3/4) Herfst - Fall (oil paint, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-herfst3

Herfst. 
Ik zet vier monochromen in het bos. 
In de bomen hang ik herfstkleuren. 
Ik schrijf bladeren op paddestoelen. 
Een kleuter is getooid met een bladerensnoer en op haar wang tekende de juf een blad.
Herfst.

Fall. 
I place four monochromes in the forest. 
In the trees I hang fall colors. 
I write leaves on mushrooms. 
A toddler is decorated with a leaf necklace and on her cheek the nursery teach has drawn a leaf. 
Fall.

00:07 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | |  Facebook

(2/4) Herfst - Fall (oil paint, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-herfst2

Herfst. 
Ik zet vier monochromen in het bos. 
In de bomen hang ik herfstkleuren. 
Ik schrijf bladeren op paddestoelen. 
Een kleuter is getooid met een bladerensnoer en op haar wang tekende de juf een blad.
Herfst.

Fall. 
I place four monochromes in the forest. 
In the trees I hang fall colors. 
I write leaves on mushrooms. 
A toddler is decorated with a leaf necklace and on her cheek the nursery teach has drawn a leaf. 
Fall.

00:03 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bomen | |  Facebook