06-11-08

(1/4) Herfst - Fall (Heverleebos, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-herfst1

Herfst. 
Ik zet vier monochromen in het bos. 
In de bomen hang ik herfstkleuren. 
Ik schrijf bladeren op paddestoelen. 
Een kleuter is getooid met een bladerensnoer en op haar wang tekende de juf een blad.
Herfst.

Fall. 
I place four monochromes in the forest. 
In the trees I hang fall colors. 
I write leaves on mushrooms. 
A toddler is decorated with a leaf necklace and on her cheek the nursery teach has drawn a leaf. 
Fall.

00:00 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: academie, bomen, monochroom | |  Facebook

04-11-08

#M4 in de historie van een monochroom - #M4 in the history of a monochrome


Flanders-inside-nov2008-monochroom4-wall-bruin

Zijn er ook vieze kleuren ? Jazeker, schijtkleuren bijvoorbeeld.  Mag een monochroom in een vieze kleur ? Vast wel, maar dat doe ik niet.  Ik meng een soort van grijsbruin.  Dan ga ik virtueel op stap met het monochroom.  Het staat niet goed in het veld (zie kleine foto), zeker niet op palen, of wel ?  Het staat niet goed op een witte muur, of wel ? Ik vind het sterk op een donkerbruin vlak.  Een monochroom staat niet overal op haar best.  Een schilderij in het algemeen hangt niet overal op zijn best. Als je een schilderij maakt, dan maak je dat ofwel voor een welbepaalde ruimte ofwel moet je achteraf op zoek naar de juiste plaats voor dat werk ofwel pas je de ruimte aan aan het doek ofwel zie je het los van de ruimte eromheen.  Er kan veel inzake combinatie schilderij en omgeving, maar er is ook veel dat niet kan en wat voor de ene persoon kan, kan voor de andere niet.  Lijkt je dat een correcte stelling ?

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

Flanders-inside-nov2008-monochroom4-fotoFlanders-inside-nov2008-monochroom4-wall

00:11 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

02-11-08

De rode lijn in het bos - The red line in the forest (experiment canvas #E7, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-experimenteerdoek-7-bos

De rode lijn op het bruin wordt iets heel anders in het bos.  Daar is het de bloedende boom die sneuvelt door de kettingzaag en staat het symbool voor de verschrikking van de kaalkap van de bossen en wouden op onze aarde. Een abstract werk is wat de toeschouwer ervan denkt, maar de omgeving waarin het hangt heeft er een invloed op.

The red line on brown becomes something completely different in the forest.  There it is the bleeding tree who is killed by the chain-saw and there it symbolizes the terror of the deforestation on our earth.  An abstract work is what the observer thinks about it, but the place where it hangs also influences this.

20:06 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie, bomen, experimenteerdoek | |  Facebook

29-10-08

#E7 in de historie van een experimenteerdoek - #E7 in the history of an experiment canvas (photoshop, Meir, Antwerpen)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-7-foto

Uiteindelijk zie ik het verglijden van de tijd, of juister - zoals Tagrijn het stelt - het verglijden van ons leven, als een rode lijn op bruin : een lijn, een rode draad of de neerslag van een energetisch patroon (zoals de hersenactiviteit in een EEG) of uiteraard iets heel anders zoals ik overmorgen zal illustreren.  Een abstract werk is wat de toeschouwer ervan denkt.  Ik hang dit canvas op een witte muur, op een donkerbruine muur en op de Meir in Antwerpen.  In kunstjargon heet dit dan : ik breng het schilderij in dialoog met een omgeving en op de Meir : in dialoog met een contrasterende omgeving, nl. het publiek van een drukke winkelstraat.  En dat is interessant, ongewoon, gek, speciaal, onzin, … Het is wat jij ervan denkt.

Finally I think of the passing of time, or more correct the passing of our life, as a red line on brown : a line, a red thread or the registration of an energetic patron (such as the brain activity in a EEG) or of course something completely else, as I will show later.  An abstract work is what the observer thinks about it.  I hang this canvas on a white wall, on a dark brown wall and on the Meir in Antwerp.  In art jargon : I bring the painting in dialogue with an environment and on the Meir : in dialogue with a contrasting environment, the public of a busy shopping street.  And that is interesting, unusual, crazy, special, nonsense, …  It is what you think about it.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-7-wall-bruinFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-7-wall

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

23:30 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: academie, experimenteerdoek | |  Facebook

27-10-08

#E6 in de historie van een experimenteerdoek - #E6 in the history of an experiment canvas (photoshop, kerk Melsele, Ruby Tuesday #11)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-6-foto-1

Werk 2 over het verglijden in de tijd stelt voor : hoe je vanuit de ramen van je geest kan kijken naar voorbije periodes met personen in je leven (cfr.werk 1).  Ik plaats het canvas bij de kerk van Melsele.  Daarna versterk ik dit beeld door het te mengen met een boom in herfsttooi, verwijzend naar de seizoenen, het voorbijgaan der jaren.

Work 2 about the passing of time represents : how you can look through the window of your mind at past periods with persons in your life (cfr.work 1).  I place this canvas at the church of Melsele.  Then I intensify this image by mixing it with a tree in autumn colors, referring to the seasons and the passing of years. 

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-6-wallFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-6-foto-2

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

Ruby-Tuesday-2

20:06 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (21) | Tags: kerk, academie, melsele, ruby tuesday, experimenteerdoek | |  Facebook

24-10-08

#M3 in de historie van een monochroom - #M3 in the history of a monochrome (Stadsfeestzaal, Antwerpen - photoshop)


Flanders-inside-okt2008-monochroom3-foto1

Laag 3 : ik meng een verfoverschot tot een soort roze, ’t is niet helemaal egaal, het beetje blauw erin wil niet helemaal mengen.  Een moeilijke kleur.  ’t Lijkt al makkelijker van er iets bovenop te zetten (rozen), dan om het monochroom zelf ergens te plaatsen.  Uiteindelijk zet ik het in de Stadsfeestzaal (Antwerpen), al wringt het me wel wat. 
Mag een monochroom wringen of zelfs botsen met de kleuren van haar omgeving ? Maakt het dat misschien zelfs interessanter ? Of is het sterker in harmonie met de omgeving ?
En nog meer vragen rijzen : mag een monochroom zacht en licht zijn zodat je erin verglijdt of zijn monochromen per definitie in sterke kleuren die resoneren en die met energie op je afkomen ? Er zijn geen regels, zegt Meester Jaruwan-Tse, alle kleuren kunnen, zelfs alle tinten van grijs. 
Is dan de lucht niet vaak een monochroom, vraag ik me af, een gigantische monochroom als een grote ruimte (soms leeg bij nietszeggend witgrijs, soms heerlijk blauw) boven dat dunne streepje aarde dat wij bewonen.  En wij die als minuscule figuranten rondwandelen op ons lijntje van gebouwen en beton en groen die onze hele wereld zijn, terwijl er boven ons een hele ruimte hangt, vaak een monochroom in grijs en soms in blauw, meestal zelfs een experimenteerdoek waarop de natuur aan het schilderen gaat in alle tinten van zonsopgang tot nacht.

Layer 3 : I mix a rest of paint into a sort of pink, it’s not completely uniform, the bit of blue in it does not want to mix completely.  A difficult color.  It seems easier to put something on it (roses), than to place the monochrome somewhere itself.  Finally I place it in the City party room (now a shopping center, in Antwerp), although it bothers me a bit. 
May a monochrome wring or even clash with the colors of its surroundings ? Does that make it maybe even more interesting ? Or is it stronger in harmony with its surroundings ?
And more questions arise : may a monochrome be soft and light so that you slip away in it or are monochromes by definition in strong colors that resonate and that head for you in full force ?  There are no rules, Master Jaruwan-Tse says, all colors can be used, even all tinges of grey. 
Isn’t the sky often a monochrome then, I ask myself, a gigantic monochrome as a big space (sometimes empty when blank grey, sometimes lovely blue) above the thin line of earth we’re living on.  And we who walk around as miniature figurants on our thin line of buildings and concrete and green that makes our whole world, while above us there is a whole space hanging, often a monochrome in grey and sometimes blue, mostly even an experiment canvas on which nature is painting in all tinges from sunset till night.

Flanders-inside-okt2008-monochroom3-wall   Flanders-inside-okt2008-monochroom3-foto2

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:23 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

21-10-08

#E5 in de historie van een experimenteerdoek - #E5 in the history of an experiment canvas (voetgangerstunnel, pedestrian tunnel, Antwerp - photoshop)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-5-foto

Ineens is het mij zo duidelijk : het verglijden van de tijd.  Ik leg uit : hoe je op een bepaald moment in je leven terugkijkt en voorbije periodes ziet en hoe jouw hoofdactiviteiten en de mensen die toen de hoofdpersonen waren in je leven voorbij gaan en verdwijnen.  En hoe je leven er op dit moment uitziet en de personen die je nu omringen helemaal anders zijn, afgezien van enkele constanten.  Dat verglijden van periodes en personen stel ik voor door kleuren met in het midden een verdwijnlijn of andersom : kleuren die starten in een lijn en van daaruit verdwijnen.  Om dit verglijden van de tijd te versterken,  projecteer ik er een voorbijrijdende fietser en voetgangers in de voetgangerstunnel te Antwerpen op.  Dit is werk 1 over het verglijden van de tijd.

Suddenly it is so clear to me : the slipping away of time.  I explain : how, at a certain moment in your life, you can look back and see past periods and how your core activities and the people that were then the main characters in your life, slip away and disappear.  And how your life looks like at this moment and the persons that surround you now are completely different, except for some constants.  I represent this gliding away of periods and persons by colors with in the middle a disappear line or the other way round : colors that start from a line and disappear.  To intensify this slipping away of time, I project a passing cyclist and pedestrians (in the pedestrian tunnel in Antwerp) on the canvas.  This is work 1 about the slipping (sliding) away (the passing) of time.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-5-muur

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

22:00 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie, random, experimenteerdoek | |  Facebook

19-10-08

De non met de bloemen - The nun with the flowers (olieverf, oil paint, 76x92) (Today's Flowers #8)


Flanders-inside-okt2008-nonmetbloemen

Ondertussen is mijn schilderij klaar van de non met de bloemen in de kerk van St. Didier in Avignon.  Op ware grootte (76x92cm) en met daglicht erop, geeft het natuurlijk nog een andere indruk dan op een kleine foto.

Meanwhile I finished my painting of the nun with the flowers in the church of Saint Didier in Avignon (France).  In full size (76x92cm) and with daylight on it, it gives of course another impression than on a small photo.

Todaysflowers

23:57 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: kerk, academie, todays flowers | |  Facebook

14-10-08

#M2 in de historie van een monochroom - #M2 in the history of a monochrome (Astridplein, Zoo van Antwerpen, bongo - Antwerp Zoo -photoshop)


Flanders-inside-okt2008-monochroom2-foto1

Voor de tweede laag meng ik een zachtgroen en ik zet het monochroom op het Astridplein aan het station, op de sokkel waar een olifantje van de Elephant Parade staat.  Ik plaats het monochroom ook bij ander groen in de Zoo van Antwerpen.  Ik betrap me erop dat ik op zoek ga naar harmonie tussen het monochroom en de omgeving.  Het is kenmerkend voor een monochroom dat het je oog trekt naar de grenzen, zegt Meester Jaruwan-Tse, je ogen gaan de grenzen tussen monochroom en de onmiddellijke omgeving aftasten.

For the second layer I mix a soft green and I place the monochrome on the Astrid Square at the train station, on the pedestal of a little elephant of the Elephant Parade.  I also place the monochrome between other green in the Zoo of Antwerp.  I catch myself searching for harmony between the monochrome and its surroundings.  It is typical for a monochrome that it guides your eyes to its borders, Master Jaruwan-Tse says, your eyes start exploring the borders between the monochrome and its immediate surroundings.

Flanders-inside-okt2008-monochroom2-wallFlanders-inside-okt2008-monochroom2-foto2Flanders-inside-okt2008-monochroom2-foto3
Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

23:37 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: academie, bomen, zoogdieren, monochroom | |  Facebook

12-10-08

#E4 in de historie van een experimenteerdoek - #E4 in the history of an experiment canvas (Keyserlei, Antwerpen - photoshop)

 

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-4-foto

 

Laag #4 : over de pluimvorm giet ik grijs omdat de klassfeer die dag niet optimaal is en dat grijze vloeistofje laat ik van het doek lopen en daarna veeg ik het open.  Ik hang het in een snapshot van de Keyserlei (Antwerpen).  Tussen haakjes : op deze “toevallige” wijze gefotografeerd, heeft de Keyserlei wel iets van een moderne Aziatische winkelstraat, vind ik.

Layer #4 : on top of the feather form I pour grey because the atmosphere in the class isn’t optimal that day and then I brush it open.  I hang it in a snapshot of the Keyserlei in Antwerp.  By the way : in this “random” photograph the Keyserlei looks a bit like a modern Asian shopping street, in my opinion.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-4-wall

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:44 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie, random, experimenteerdoek | |  Facebook

09-10-08

#E3 in de historie van een experimenteerdoek - #E3 in the history of an experiment canvas (Scheldedijk, dyke of the river Schelde, SkyWatch Friday #12)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-3-foto

Laag #3: over het doek gaat licht cereleumblauw in een grote pluimvorm en ik hang het in de lucht boven de Scheldedijk.

Layer #3 : light cerulean blue is painted over the canvas in a feather shape and I hang it in the sky at the river dyke.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-3-wall

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

skywatchfriday

#E1 en #E2 in de historie van een experimenteerdoek - #E1 and #E2 in the history of an experiment canvas (Leopold De Waelplaats, Astridplein, Antwerpen - photoshop)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-2-foto

Laag #1 : ik kies een kleur die past mijn stemming (bezorgd en ik heb ook pijn) : Frans ultramarijn gemengd met wat Payne’s grijs.  Ik ben vandaag zuinig met verf en verdun met water.  Het ultramarijn+grijs licht er enorm door op.  Ik smeer dikke strepen verf met een brede borstel en verdun verder op het doek.  Daar zie ik warempel een leeuwenkop verschijnen, laat ik daar nu twee nachten ervoor intens over gedroomd hebben.  Ik hang het experimenteerdoek op de Leopold De Waelplaats bij enkele olifanten van de Elephant Parade.

Laag #2 : over het blauw gaan licht citroengele strepen.  Ik leg dit doek fotogewijs op het Astridplein.

Layer #1 : I choose a color that fits with my mood (worried and I have pain) : French ultramarine mixed with Payne’s grey.  Today I am economical with paint and I make it thinner with water.  The mixture lights up a lot.  I smear thick stripes of paint with a wide brush and on the canvas I thin it even more.  There I see a lion’s head appearing ! I dreamed intense about a lion two nights before the painting, weird.  I hang this experiment canvas on the Leopold De Wael Square (Antwerp) with some elephants of the Elephant Parade.

Layer #2 : light lemon yellow stripes on top of the blue.  I lay this canvas in a photo of the Astrid square in Antwerp.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-1-wallFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-1-fotoFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-2-wall

 

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:48 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: academie, random, elephant parade, experimenteerdoek | |  Facebook

08-10-08

#M1-f in de historie van een monochroom (Carnotstraat, Antwerpen) - #M1-f in the history of a monochrome (Antwerp, Carnotstraat)


Flanders-inside-okt2008-monochroom-1-fotoEn ik hang het eerste monochroom in een snapshot van de Carnotstraat in Antwerpen.  Wist je trouwens dat in Antwerpen mensen van 157 verschillende nationaliteiten wonen ? Dat zijn er meer dan in New York, die telt er 150.  En Amsterdam is koploper met 177.  (Het totaal aantal erkende onafhankelijke staten in de wereld is 194).


Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.

And I hang the first monochrome in a snapshot of the Carnot Street in Antwerp.  By the way, did you know Antwerp has inhabitants of 157 different nationalities ? That’s more than New York (150).  And Amsterdam is the leader with 177.  (The total amount of officially recognized states in the world is 194.)

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.

00:05 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie, random, monochroom | |  Facebook

05-10-08

#M1 in de historie van een monochroom - #M1 in the history of a monochrome


Flanders-inside-okt2008-monochroom-1-wall

Meester Jaruwan-Tse heeft een gedurfd idee.  Daar heeft hij in de vakantie op zitten broeden.  Hij vraagt aan alle leerlingen om een egaal monochroom te schilderen in 30 lagen.  De laatste monochroom zou dan in zijn textuur de geschiedenis dragen van de 29 vorige lagen. Die geschiedenis schrijft de leerling ook neer, telkens hij/zij een nieuwe laag zet. Alle monochromen krijgen een plaats aan de muur in de gang en iedere week zien alle werken er anders uit.  Een avontuur, dat is het minste wat je ervan kan zeggen.  En ook een uitdaging en prettig om te doen, te ervaren en er een mening over te vormen.  Die belevenissen komen op mijn weblog. Een egale monochroom schilderen is niet makkelijk om je eraan te houden, meerdere vormen en kleuren lokken.  Daarom wordt dit een dubbel verhaal : één van een experimenteerdoek en één van een monochroom.  Telkens hang ik het doek aan een muur én ergens in één van mijn recente foto’s.  Een beschilderd canvas staat immers niet los van de plaats waar het hangt. Ik ga niet bepaald op zoek naar waar het mooi hangt, maar confronteer het doek met een muur en met een recent beeld uit mijn leefwereld.  Dan kijk ik wat dat er gebeurt en hoor ik graag wat jij ervan vindt.  Laag #1 : ik kies ongrijpbaar licht blauw en ik google : monochroom.  Daar valt een boel over te lezen.  “Monochrome schilderkunst werd lang geassocieerd met "tijdloosheid". Ze heeft de capaciteit om toeschouwers te overweldigen met pure kleur en veel kunstenaars hebben dit gebruikt om een gevoel van oneindigheid te creëren, iets dat boven de materiële wereld uitstijgt. Dit was het geval bij monochrome kunstenaars zoals Kasimir Malevich, Mark Rothko, Yves Klein en vele anderen. Maar de monochromen werden ook geïnterpreteerd vanuit een totaal andere hoek. De nadruk wordt dan gelegd op de materiële kwaliteiten van het werk; op hun drie-dimensionele eigenschappen als object en als zodanig stelt het vragen over de essentie van de schilderkunst.” (bron)

Master Jaruwan-Tse has a daring idea.  He has been brooding on it during the vacation.  He asks all students to paint an uniform monochrome in 30 layers.  The last monochrome then carries the history of the previous 29 layers in its texture.  That history is written down by the student, every time he/she paints a new layer.  All monochromes get a place on the wall in the hall and every week all works look different.  An adventure, at least. But also a challenge and fun to do, to experience and to form an opinion about.  Those experiences will be posts on my weblog.  To paint an uniform monochrome is not easy to stick to, more forms and colors are tempting.  That’s why this will be a double story : one of an experiment canvas and one of a monochrome.  Each time I will hang the canvas on a wall and in one of my recent photos.  A painted canvas can’t be seen apart of its environment.  I am not exactly looking for a beautiful place to hang it, but I confront the canvas with a wall and with a recent image of my daily world.  Then I observe what happens and I like to hear your opinion.  Layer #1 : I choose elusive light blue and I google : monochrome.  There’s a lot to read about it.  “Monochrome art of painting has been associated with “timelessness” for a long time.  She has the capacity to overwhelm the spectators with pure color and a lot of artists have used this to create a feeling of infinity.  So it was for monochrome artists such as Kasimir Malevich, Mark Rothko, Yves Klein and many others.  But monochromes also were interpreted from a whole different angle.  The emphasis was then on the material aspects of the work; on their three dimensional qualities as an object and as such it raises questions about the essence of the art of painting”. (source)

16:21 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie, monochroom, experimenteerdoek | |  Facebook

11-09-08

Werk in uitvoering - Work in progress (olieverf, oil paint)

Flanders-inside-sept2008-werkinuitvoering

De impressie van ‘de non en de bloemen’ (zie foto) wil ik schilderen.  Wat je hier ziet (werk in uitvoering) is al 3x3 uur schilderen en 3 uur lijkt zo snel te gaan als één wiekslag.  Achtentwintig uur voor het geheel, lacht I. (medeleerling) en zij kan het weten want zij schildert altijd detailwerk.

The impression of ‘the nun and the flowers’ (see photo) is what I want to paint.  What you see here (work in progress) is already 3x3 hours of painting and 3 hours pass as swift as one wing-stroke. Twenty eight hours for the whole, I. (fellow student) laughs and she can know it because she always paints detail work.

00:23 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie | |  Facebook

03-09-08

Vallen of dansen - To dance or to fall (olieverf, oil paint, 50x70, photoshop)

Flanders-inside-sept2008-vallenofdansen

Soms wordt een mens overweldigd door verdriet, soms is er pijn in het hart, soms valt men in een chaos, wanhopig probeer je je dan vast te klampen aan iets moois (de schoonheid van bloemen bijvoorbeeld), maar ze glippen uit je handen.  “Dat klinkt weer vreselijk erg”, zegt jongste dochter toen ik het gezicht nog niet geschilderd had, “ik zie juist een vrouw die blij danst in een bloemenveld”.  Dus schilder ik een gezicht dat er iets tussenin uitdrukt. Dansen of vallen of iets er tussenin, zo is het leven wel.

Sometimes one is overwhelmed by sorrow, sometimes there is pain in the heart, sometimes one falls into chaos, desperate one tries to cling to something pretty (such as the beauty of flowers), but they slip out of your hands.  “That sounds awfully bad”, says youngest daughter when I still have to paint the face, “I on the contrary see a woman who is joyfully dancing in a flower field”.  So I paint a face that expresses something in between those two.  To dance or to fall or something in between, that’s how life is.

00:29 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

28-08-08

Wanneer Roberta poëzie fotografeert - When Roberta photographs poetry (olieverf, oil paint, 50x70)

 

Flanders-inside-aug2008-whenRobertaphotographs

Wanneer Roberta poëzie fotografeert, dan blijven die beelden vaak in mijn gedachten hangen.  Deze schilderde ik (met toestemming) naar haar foto “A dreamy lullaby”.  Haar unieke fotografische pareltjes kan je bekijken op haar site “Uncommon depth”.

When Roberta photographs poetry, those images often linger in my thoughts.  I painted this one (by permission) after her photo “A dreamy lullaby”.  You can find her unique photographic pearls on her site “Uncommon depth”.

01:16 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | |  Facebook

02-08-08

Pijlgifkikkertjes - Poison dart frogs (olieverf, oil paint, 50x70)

Flanders-inside-aug2008-tropisch

Pijlgifkikkertjes. Ook erg, dacht ik, als je naam bepaald wordt door je mogelijk gebruik.  Maar misschien toch niet zo ongewoon want je hebt ook trekpaarden, melkkoeien, rijdieren, waakhonden, …

Poison dart frogs.  How sad, I thought, when your name is defined by your possible use.  But maybe it isn’t so unusual after all because there are also draught horses, dairy-cows, mounts, watchdogs, …

01:01 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten | |  Facebook

30-07-08

Avond aan zee - Evening at the sea (olieverf, oil paint, 50x70)

Flanders-inside-juli2008-aanzee

00:57 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: kust | |  Facebook

20-07-08

Zeepbellen en leren vliegen - Soap bubbles and learning to fly (olieverf 40x60, oil paint, photoshop)

 

Flanders-inside-juli2008-zeepbellen-fragment

Dag 10 : de antibiotica doen hun werk en dochter kan nu voldoende drinken en zelfs terug wat eten, wat een opluchting.  Ondertussen schilderde ik hydrangea’s en wat bellen, te melig en te pastel als schilderijtje, maar wel geschikt als stofje, dus knip ik er fotogewijs een jurkje van voor nichtje E.

Day 10 : the antibiotics are doing their job and daughter can now drink enough and even eat a bit again, what a relief.  Meanwhile I painted hydrangea’s and some bubbles, too corny and too pastel as a painting, but well suited as a fabric, so photo wise I cut a dress of it for niece E.

Flanders-inside-juli2008-jurk

23:35 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: vogels, fantasie | |  Facebook

25-06-08

Kleed je je wel eens mooi voor je man … - Do you sometimes dress yourself pretty for your husband … (olieverf, oilpaint, 50x70)


Flanders-inside-juni2008-Susannah


Laatste van dit schooljaar van de reeks ‘werken rond mediabeelden van bekendheden’, fragment van Trinny en Susannah “What not to wear” : “Kleed je je wel eens mooi voor je man of vind je dat onzin ?”

Last one of this schoolyear’s series ‘working around media images of celebrities’, fragment of Trinny and Susannah “What not to wear” : “Do you sometimes dress yourself pretty for your husband or do you think that’s nonsense ?”

00:13 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: academie | |  Facebook

20-06-08

Open deur - Doors open


Flanders-inside-juni2008-opendeur


Aangezien ik dit schooljaar veel werkte rond Trinny en Susannah (What not to wear), vrouwen en kledij, vond ik een presentatie met kleerhangers wel geschikt voor de open deur van de Sask  (Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Boomhemstraat 1, Sint-Niklaas, 21 en 22 juni 2008, 14-18 uur).

Since I worked a lot about Trinny and Susannah (What not to wear), women and clothes  this school year, I found a presentation with coat hangers suited for the ‘doors open’ of the art school.

00:35 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: academie | |  Facebook

11-06-08

Ohanami (acryl, olieverf, vernis - acryl, oil paint, varnish / glacie - glaze, 50x70)


Flanders-inside-juni2008-ohanami

Dit is nog een oefening in glaceren : verschillende dunne kleurlagen over elkaar zetten, zeer geduldig wachten tot elke laag gedroogd is en dan kijken en leren wat er gebeurt.  De eindlaag is vernis want ik wou dat het glanst zodat de reflecties veranderen.  Wat het voorstelt : het is mijn impressie van ohanami, het feest van de kersenbloesems : aan de waterkant, kijkend naar beneden, een camelia, een Japanse kerselaar, reflecties, bloesemblaadjes vallen naar beneden en brengen geluk.

This is another exercise in glazing : painting several thin color layers above each other, waiting very patiently until every layer is dry and then observing and learning what happens. The final layer is varnish because I wanted it to glisten so that the reflections change.  What it represents :  it is my impression of ohanami, the feast of the cherry blossoms : at the waterside, looking down, a camellia, a Japanese cherry tree, reflections, blossom petals fall down and bring happiness.

00:16 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie | |  Facebook

01-06-08

Water en enkele vissen - Water and some fishes (olieverf, oil paint, 100x100)


Flanders-inside-juni2008-water

23:44 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie | |  Facebook

29-05-08

Versluiering - The veiling (olieverf, oil paint, 50x70)


Flanders-inside-mei2008-versluiering-1Flanders-inside-mei2008-versluiering-2

01:01 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: academie | |  Facebook

17-05-08

Vanuit een boerka - From inside a burka (acryl en olieverf, acryl and oil paint, 50x70)


Flanders-inside-mei2008-frominside-1


Al glacerend (dunne transparante verflagen aanbrengen) kwam ik in een boerka terecht en vanuit die … keek ik naar buiten.

While glazing (adding thin transparent layers of paint) I ended in a burka and from inside that … I looked outside.

Flanders-inside-mei2008-frominside-2

01:08 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: academie | |  Facebook

16-05-08

Rewind van “God ziet u/mij, hier vloekt men niet” - A rewind of “God sees you, no cursing here” (olieverf en chinese inkt, oil paint and chinese ink, 50x70)


Flanders-inside-mei2008-Godzietu


Als je graag een uitleg hebt, dan lees je die hier :
De met opzet moeilijk leesbare tekst -omdat het zwarte moeilijk is- stelt de vraag : “Projectie : als je al het zwarte eruit gooit, wordt het dan licht ?”
Op persoonlijk vlak : als je een probleem (het zwarte) aan een vertrouwenspersoon vertelt (het gat in de zwarte lucht als een mond die spreekt, het oog van de andere die je probleem ziet), voelt het dan beter, krijg je er een andere kijk op, zie je dan weer wat licht ?
Op ruimere schaal : als een wantoestand (mishandeling, verminking, uitbuiting, onderdrukking, zelfmoordaanslagen, vervuiling, ontbossing,  … ) wordt aangeklaagd, in het nieuws komt (het oog van God is nu het oog van de nieuwsmedia), is er dan kans dat deze wantoestand verholpen wordt (het licht met de duif van vrede, van inzicht) of dat de daders, de aanstichters ermee ophouden (hier vloekt men niet) ?
Dat is de vraag. 
De grote hoeveelheid licht die door de wolken breekt staat voor de hoop dat er een oplossing komt als een wantoestand in de aandacht gebracht wordt en is wellicht onredelijk en ongegrond optimistisch, maar tegelijk bijna onuitroeibaar en universeel.De doorbraak in het zwarte geeft zodanig veel lichtstralen dat hij een reactie losmaakt en ikzelf moet erdoor lachen.  Het is alsof de stralen de boodschap brengen : er zit meer licht in jezelf en in de wereld dan je dacht.
“God ziet u, hier vloekt men niet” hing vroeger in menige huiskamer en café in Vlaanderen.
Dit werk diende ik in voor de tentoonstelling “Rewind” in de SASK te St.Niklaas.  Het werd niet geselecteerd, maar ’t was een leuke uitdaging.

In case you like an explanation, you can read it here :
The text - difficult to read, on purpose, because ‘the black’ is difficult - poses the question : “Projection : if you throw out all the black, does it become light ?”
On the personal level : if you tell a problem (the black) to a person you trust (the hole in the black sky is like a mouth that talks, the eye of the other who sees your problem), does it feel better then, does it change your perspective, do you see some light again ?
On a larger scale : when a charge is brought against an abuse (ill-treatment, mutilation, exploitation, oppression, suicide attacks, pollution, deforestation, …), when an abuse comes in the news (the eye of God now is the eye of the media), is there a chance that this abuse will be stopped (the light with the pigeon of peace, of insight) and that the offenders will change (no cursing here) ?
That is the question.
The big amount of light breaking through the clouds stands for the hope that there will come a solution when an abuse is brought into the attention and this hope probably is unreasonable and unfounded optimistic, but at the same time almost indestructible and universal.The break-through in the black gives so much light beams that it releases a reaction and personally it makes me laugh.  It is as if the beams bring the message : there is more light in yourself and in the world that you thought.
“God sees you, no cursing here” used to hang in many living rooms and cafés in Flanders.
I submitted this work for the exposition “Rewind” in the SASK in St.Niklaas.  It was not selected, but it sure was a pleasant challenge.

Flanders-inside-mei2008-godzietmij

00:03 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: academie | |  Facebook

17-04-08

Reizend - Travelling (olieverf, oil paint, 50x70)


Flanders-inside-april2008-reizend


Het zijn hier drukke tijden geweest en blogbezoeken konden er niet meer bij. Nu pak ik mijn koffers en ga even op reis naar Zuid-Frankrijk.  Dan zie ik jullie weer eind april.  Ondertussen laat ik jullie met een al even druk schilderij, dat een oefening is in vorm en glaceren (dunne doorschijnende kleurlaagjes aanbrengen, met olieverf, al hoort het eigenlijk met suiker, aldus een medeleerling).  En ook in het schilderij is er iemand op reis, met een grote bolle schoudertas, links in beeld (benieuwd of iemand anders dan ik het ook ziet).  Ik wens jullie het allerbeste, stel het wel en tot binnenkort !

Busy times I had and blogvisits weren’t possible at all.  Now I am packing my bags for a travel to the south of France.  I’ll see you again at the end of April.  Meanwhile I am leaving you with an equally busy painting, which is an exercise in form and glazing (adding thin transparant color layers, with oil paint, although it ought to be with sugar, according to an fellow student).  And in this painting too someone is travelling, with a big round shoulder bag, left in the image (I’m curious is anyone else but me sees that).  I wish you all the best, take care and see you soon !

00:13 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (24) | Tags: academie | |  Facebook

15-03-08

Kleur - Color (olieverf, oil paint, 50x70)


Flanders-inside-maart2008-kleur


Ik had dringend wat kleur nodig, zodoende.

I just urgently needed some color, thus.

00:39 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie | |  Facebook

06-03-08

Blauw - Bleu (olieverf, 50x70)


Flanders-inside-maart2008-watervocal-ruri


Schilderij gebaseerd op foto van Wouter Van Vooren in de Standaard van de installatie “water vocal” door kunstenares Ruri : tientallen gefilmde watervallen worden geprojecteerd op schermen met bijbehorend geraas, in het kader van het IJsland-kunstgebeuren “Iceland On The Edge” te Brussel.  Ik ben nog niet gaan kijken en ben er nu al van onder de indruk.

Painting based on a photo of Wouter Van Vooren in the newspaper ‘de Standaard’ of the installation “water vocal” by artist Ruri : tens of filmed waterfalls are projected on screens with accompanying roar, within the scope of the Iceland-art-happening “Iceland on the edge” in Brussels.  I haven’t visited it yet and I am already impressed.

00:56 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: academie | |  Facebook