28-10-07

Trinny en Susannah in vlakken (Trinny and Susannah in planes)

 

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-7a


Na de vakjes, de vlakken.  Projecteer de foto of afdruk op je papier en zoek de vlakken.  Schilder daarna de vlakken.  Het klinkt eenvoudiger dan het is.  Het is schilderen wat er is, wat je ziet (vlakken), het vereenvoudigen, analyseren in donker en licht, keuzes maken en vergeten wat je waarneemt (gezichten).  Waarnemen is wat er gebeurt als je naar het schilderwerk kijkt, dan worden de vlakken ogen, een neus, een gezicht, …

After the squares, the planes.  Project the photo or print on your paper and search planes, then paint the planes.  It sounds easier than it is.  It is painting what there is, what you see (planes), simplifying it, analyzing it in dark and light, making choices and forgetting what you perceive (faces).  Perception is what happens again when you look at the painting, then the planes become eyes, a nose, a face, …

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-7b

00:54 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: academie | |  Facebook

05-10-07

Over schilderen, de media en kippen - About painting, the media and chickens.

 

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-1

Hier begin ik met mijn verslag van de academie, afdeling schilderen, 2007-2008, maand 1 : september.  Ik wil het graag bewaren in mijn dagboek.
Het is erg veel ineens (7 logjes). Jij bent welkom om te lezen wat je wil (alles / niets / bepaalde fragmenten/een deeltje per dag), je bekijkt wat je wil, je reageert (bij voorkeur) of je reageert niet, dit is de vrijheid van de blogwereld.

1. Over een onbekende deur binnengaan en niet weten wat dit gaat brengen : het
vraagteken, de muis en de kruik.
Perspectief (letterlijk en figuurlijk). 
Een vraagteken staat rechtop op een blad papier, een muis loopt rond in het vraagteken.  Welk perspectief geeft leren schilderen ? En gaat mijn allergisch lichaam dit accepteren ? Ach, het leven is een doolhof. 
Of ook : je moet geen rechtopstaand vraagteken willen tekenen als je nog geen kruik tekenen kan.

Here starts my report of painting class, school year 2007-2008, month 1 : September.  I like to save it in my diary. 
It is an awful lot at once (7 posts). You’re welcome to read what you want (everything/nothing/some parts/ one part a day), to scroll and look at what you want, to comment (by preference) or not, this is the freedom of the blogworld.

1. About entering an unknown door and not knowing what that will bring : the question mark, the mouse and the stone bottle.

Text about perspective : it is difficult to draw perspective + what perspective will painting offer me ? Life is a maze.

17:20 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (18) | Tags: academie | |  Facebook

2. Kennismaking met materiaal, mengen, beweging, zonder bedoelde vorm - Getting to know the material, mixing, movement, without an intended form.


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-2


Continue jaarvraag van Meester Jaruwan-Tse : wat is schilderen voor jou en wat wil je ermee ? ( Jaruwan-Tse is een anagram als pseudoniem voor de leerkracht schilderen, die tegelijk een leermeester is en een meester in het schilderen).   Voor mij is schilderen op dit moment : het ervaren van het zuivere zintuiglijke genoegen van kleur en materiaal, hoe het voelt om de olieverf uit te strijken, te borstelen, te duwen, te mengen (verf met verf, verf met olie, verf met white-spirit), en hoe het eruit ziet (dik, dun, transparant, met textuur, glad, gelijkmatig, …).  We beginnen met zwart en wit en het universum aan tinten daar tussenin.  En het is zalig.  Als je ook schildert, wat is schilderen voor jou op dit moment ?

Continuing year question of Master Jaruwan-Tse : what is painting for you and what do you want to reach with it ?  (Jaruwan-Tse is an anagram as pseudonym for the teacher, who is a schoolmaster and a master in painting).  For me at this moment painting is : the experiencing of the pure sensory pleasure of color and material, how it feels, how it looks.  We start with black and white and the universe of tinges in between.  And it is wonderful.  If you paint too, what is painting for you at his moment ?

17:12 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: academie | |  Facebook

3. De kip (Mechelse koekoek) en het kuiken - The chicken and the little chick


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-3a


Meester Jaruwan-Tse geeft : basis van de schilderkunst (zoals in 2), waarnemingsoefeningen en vrij werk.  Vrij werk om ons blij te houden en voor de dingen waarvan we het gevoel hebben dat we ze persé willen doen, zoals daar voor mij is : de kip.  De kip vliegt er zo op, maar het kuiken is niet zo simpel.  Verschillende kuikens passeren de revue, maar een gelijkaardige stijl als de kip vind ik niet, het zij zo.  Dank aan Bart voor de inspirerende foto op zijn blog (de eigenwijze tuin) !

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-3b


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-3c


Master Jaruwan-Tse teaches : the basics of the art of painting (as in 2), perception exercises and free work.  Free work to keep us happy and for the things of which we have the feeling that we absolutely have to do them, such as there is for me : the chicken.  The chicken flies on the paper, but the little chick is not so easy.  Several chicks are reviewed, but I don’t find a similar style as the chicken, so be it.  Thanks to Bart for the inspiring photo on his blog (The smart garden, in dutch) !

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-3d

17:08 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vogels, academie | |  Facebook

4. De beeldenstorm : welke plaats heeft de schilderkunst in de media ? (van George Bush over Luc Tuymans tot Trinny & Susannah)

 

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-4a


Tweede jaarvraag van Meester Jaruwan-Tse : welke plaats, als er één is, heeft de schilderkunst in de media, in de actualiteit ?  En ik bedenk : De fotografie heeft in feite wel zware klappen toegebracht aan de schilderkunst : het was niet meer nodig om historische gebeurtenissen (kroningen, overwinningen, oorlogen, …), portretten en taferelen vast te leggen want daar was de foto en die ging in bliksemsnelheid de actualiteit vastleggen.  Anderzijds was de schilderkunst nu niet meer gebonden aan de waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid en ze begon te freewheelen (impressionisme, post-impressionisme, expressionisme en dan gaan we helemaal wild :  de Fauvisten (de wilde beesten), de kubisten, de Dadaïsten, … ) tot het schilderen rond de millenniumwissel wat leek verbannen of zich terugtrok tot de wereld van de allerindividueelste expressie enerzijds en de mooie taferelen anderzijds.  Ondertussen groeide ook de televisie en de film als dominante beeldenstroom in ons leven en ontstond zelfs de virtuele realiteit, quasi alles is mogelijk wat beelden betreft.  Waar is dus nog de plaats van de schilderkunst in dit beeldenrijk ?  (en ook : waarom zou je nog iets willen kunnen schilderen ?)
Voor mij situeerde de schilderkunst zich niet in de media en zat mijn fotografie niet in de televisie.  Maar laat ons hier eens mee gaan spelen, zegt mijn Meester, eerstejaars kiezen een mediafiguur , iemand die iedereen kent en gaan hier een jaar rond werken.  Tweedejaars gaan foto’s nemen van televisiebeelden en hierrond werken. Ja, lap, dat kan ik niet laten liggen, direct een statief voor de tv gepoot en foto’s nemen.  Grandioos.  Daar zit een hele wereld aan de mooiste, bizarste, meest surreële, fantasierijkste, historische, geografische, futuristische en noem maar op aan beelden in die tv.  Ik had dat nooit bekeken als een opeenvolging van “stills”, van foto’s of van schilderijen, incluis tv-beeldlijntjes en tekst.  Een bizarre ervaring en hier zitten onuitputtelijke mogelijkheden in (waarschijnlijk illegaal op fotografisch gebied, maar dat is YouTube uiteindelijk ook op gebied van filmpjes, het wordt tijd dat die grenzen van “filmrechten en copy-rights” ook eens verschoven worden, maar dit terzijde).  Maar de tweede en volgende jaars vallen er niet onmiddellijk voor, de camera is hun niet eigen en dat houdt toch wat tegen, denk ik.  Goed, laat ons eens kijken naar de eerstejaarsopdracht : een mediafiguur met als werkdefinitie : minimum 5 krantenfoto’s ervan meebrengen.  Ah leuk, prentjes knippen, heb ik altijd graag gedaan. Een maand kranten wordt uit de papierdoos gehaald en samen met de dochters ga ik pluizen : George Bush (winnaar met de meeste foto’s), Vladimir Poetin op de tweede plaats met zijn macho-blootbovenlijf-vakantie-foto’s (de hele wereld zal die foto’s vast wel gezien hebben), en op een verrassende derde plaats : Bart De Wever (Vlaamsgezind politicus, partijvoorzitter van de N-VA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie).  Het moge ondertussen duidelijk wezen dat wiens foto veel in de krant komt heel sterk bepaald wordt door het thema of gebeurtenis van dat moment, logisch.  Hoe dan ook, bij ons manifesteert zich een nood naar een vrouw.  Joëlle Milquet ? Maar daarop zeg ik “non” (J. Milquet, Waals politica, werd in de onderhandelingen over een nieuwe al dan niet Belgische regeringsvorming  bekend als “Madame Non”).  De 5 machtigste vrouwen ter wereld (volgens Forbes, een Amerikaans mediabedrijf) : Angela Merkel (OK, dat is goed, helaas slechts 2 kleine fotootjes en niet op haar best in beeld gebracht, foei persfotografen), Wu Yi en Ho Ching (met alle respect, bij mij niet bekend), Condoleezza Rice (ja, ook goed, maar blijkbaar ook slechts periodisch veel in beeld) en tot slot Indra K. Nooyi (machtig, maar mij ook onbekend).  Neen, de politiek gaat het niet worden voor mij, voorlopig toch niet.  Ik heb er geen affiniteit mee en heb ook geen zin om te gaan surfen op de golven van wereldfiguren of wereldgebeurtenissen om (bedoeld of onbedoeld) daarmee zelf een hogere kans te hebben om te scoren in de media (dit is geen kritiek, maar een louter feitelijke vaststelling, zoals je met je onderwerpkeuze op je blog ook je aantal hits kan bepalen, denk maar aan het gebruik van het woord sex) (cfr. Luc Tuymans : beelden van de holocaust, het nazisme, kindermishandeling, Condolleezza Rice).  Als je aandacht wil, kan je dus best wel een heel jaar George Bush gaan schilderen.  Maar neen, zo slim ben ik niet, ik schrijf de politiek dus af en stap over naar de filmwereld.  Dat wordt opnieuw een zoektocht, filmsterren zijn ook zo mijn ding niet.  Maar daar is een man, waar vrouwen met heel verschillende mannenvoorkeur, het over eens zijn dat hij aantrekkelijk is : Josh Holloway (hij speelt de rol van Sawyer in Lost).  Goed, tv-foto’s maken van Josh Holloway, als ik ze toon : zwijmel, zucht en wow, maar omdat ze uit een film komen zijn de beelden te complex voor een beginner.  Tegelijk echter dacht ik ook aan Trinny en Susannah (What not to wear), dat zijn nu nog eens kleurrijke dames, als je er een uitzending (kledingadvies,  restyling) van ziet, kan je er niet onbewogen bij blijven, je hebt er een opinie over.  Tal van Europese restyling-programma’s (flauwe afkooksels) zijn op hun  modereeksen geïnspireerd en ze publiceerden al enkele boekjes.  Kijk, laat ik dat nu maar als bekend genoeg beschouwen.  .  Neen, ’t is niet te vergelijken met George Bush, ik weet het.  Maar ze zijn trendbrekend, die dames : ze gaan nl. helemaal in tegen zwaar dominante ideaalbeelden inzake schoonheid (cfr. de lange uitgemergelde mannequins, een trend die Nolita met de foto door Oliviero Toscani momenteel probeert te breken), ze nemen een persoon zoals die is en gaan die persoon zich zo goed mogelijk laten voelen door kledij die hen flatteert (zij beginnen met vrouwen die zich bar slecht kleden).  De politiekers blijken trouwens niemand aan te spreken en de keuze valt op : Luciano Pavarotti (dood), 2 x Pablo Picasso (dood), Herman Brood (dood), Sophia Loren, Julia Roberts, Keith Richards (van The Stones) en voor mij dus Trinny en Susannah.
Illustratie 1 : schetsje van kolibrie (inspirerende foto bij Intern) op beeld uit de virtuele wereld (De Standaard Magazine (19/9/2007).
Illustratie 2 : 1 beeld uit What not to wear, Trinny and Susannah, (foto : niet-commercieel gebruik en in feite gratis reclame)

 

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-4b


In short : Second year question of Master Jaruwan-tse : what, if any, is the place of the art of painting in the media, in the topicality ? Well, since photography showed up, there was no need anymore to paint big happenings, portraits, …  The art of painting was freed from the need to present reality as it is and all sorts of art forms were born.  But now that everything is possible in image processing (photography, movies, the virtual world), does the art of painting still has a place and which one ? For me the art of painting had no place  in the media and my photography was not situated in the television.  But let’s play with these concepts, the Master says, the first years choose a media figure and work around it the whole year, the other grades start making photos of television programs and are going to work with these images.  Well, I sort of combined both and choose TV-photos of 2 colorful ladies (well known, I hope, at least in Europe) who have a fashion program (What not to wear by Trinny and Susannah).  They are trend breakers : they don’t follow the big dominant fashion beauty ideals (cfr. the tall emaciated top models, a trend that Nolita is trying to break with the photo by Oliviero Toscani), they take a person as she is and then make her feel real good by flattering clothes (they start with women that dress real bad).  None of us, first graders, chooses a political figure. That is in fact dumb.   I don’t feel like surfing on the waves of world figures (George Bush, Vladimir Poetin, …) of world events, to have a bigger chance myself to get (meant or unmeant) media attention.  Cfr. Luc Tuymans is a very popular artist and his subjects are child ill-treatment, the holocaust, the Nazi’s, a portrait of Condolleezza Rice.  This is no criticism, it is however a pattern, just like you can influence your blog counter by the kind of words that you use (e.g. the word sex).  So, OK, no fame with Trinny and Susannah, but I do think : fun and pleasure and meaning.
I also came to the conclusion that there is a whole universe of photographical possibilities in that television (probably illegal too, btw : it’s time to change the laws about copyrights I think).  Name an image : surreal, magical, futuristic, daily, geographical, … and you got it in that tv, tv-lines (distortions) and text included, often very surprising.

Illustration 1 : sketch of hummingbird (inspiring photo at Intern) on an image of the virual world (source : De Standaard Magazine (19/9/2007))

Illustration 2 : one image from What not to wear, Trinny and Susannah, (photo : non-commercial use and in fact free advertising for their show)

16:58 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: academie | |  Facebook

5. Trinny in ruitjes en in zwart-wit - Trinny in squares and B&W


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-5

Recept : Men neme een tv-still (voor louter persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zien dat ik hier geen last krijg met copy-rights edm), zet die om in zwart-wit, verdeel die in vierkantjes, zet de figuur uit in de vierkantjes, vereenvoudig de figuur en verdeel ze  in licht en donkere vlakken en probeer bovendien in die verschillende vlakken verschillende texturen uit.  Textuur blijkt moeilijk te zien, tenzij je de verf er echt opmetselt of als je het schilderwerk van dichtbij of van opzij bekijkt, dus vervang ik een gordijnafdruk door het echte gordijn, dat gaat er zo bovenop, we hebben het tenslotte over een kledingprogramma.  De tekst erop , wat televisiebeeldgolfjes erbij en ziedaar versie 1.   
TV-foto’s leveren op toevallige basis zinnen en woorden die door hun isolatie plots veelzeggend blijken te zijn en rijk aan betekenis of beeldspraak (ook een geweldige invalshoek om op taal- en beeldgebied iets met te doen). 
Versie 1 : ik weet nul komma nul maar ik heb een Meester “die alles weet” (een heerlijk stadium in het leerproces),  ik sta aan het begin van het leren zien en het doen, een wereld gaat open, ik wil alles leren, de hemel geve dat mijn allergie mij gaat toelaten van verder naar de lessen te gaan (tot hiertoe bezorgden de white-spirit en andere geuren waarmee het hele lokaal gevuld is, mij continu serieuze en pijnlijke gezichtsontstekingen en gewoonlijk gaat zoiets van kwaad naar erger, maar goed, ik zou willen verder doen). 

Recipe : take a television shot (for personal and non-commercial use), transform it in B&W, divide it in squares, draw the figure in the squares, simplify the figure en divide it in light and dark fields and try different textures in those different fields. Texture is difficult to see, unless you lay bricks with the paint or if you look real close, so I replace a curtain print in the paint by the curtain itself.  So far version one. 
TV photos deliver phrases and words on a random basis and because of their isolation they suddenly prove to be significant and rich in meaning or imagery (a great angle for a language or image experiment). 
Version 1 : I don’t know anything yet, a world is opening, I want to learn so much, I hope my allergy is going to allow me to continue (the smells of white-spirit and other stuff give me painful skin infections and usually this goes from bad to worse, but let’s hope).

16:47 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: academie | |  Facebook

6. Zienvoelen, kleurhoren en beelddenken - Seefeeling, colorhearing and image thinking.

 

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-6a

 

Er zijn tal van verbindingen mogelijk tussen het denken, het waarnemen en het emotionele voelen.  Hoe dan ook : dit is mijn ervaring van een orgelconcert, misschien kan je de muziek wel lezen ? Het heeft geen enkele bedoeling van mooi te zijn (kan ik ook nog niet), enkel van muziek weer te geven in zwaarte en lichtheid van klanken (denk bij de donkere massieve balken aan diepe lange orgeltonen, bij de lichtere golven aan violen en bij iedere knik in de golflijn ga je naar een andere toon, hoor bij de stippen heldere pianoklanken). 
Daarnaast ondervind ik veel plezier in het vergroten van verfstreken, ook hier zitten enorme beeldmogelijkheden in, fascinerend.  Wat vind jij van die verffragmenten ?

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-6b


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-6c3


A lot of connections are possible between thinking, perceiving and emotional feeling.  Whatever, this is my experience of an organ concert, maybe you can read the music ?  It has no intent to be pretty (and I can’t do that yet), it only wants to be a representation  of the depth and lightness of tones (the dark massive beams : deep long organ tones, the lighter waves : violins, the spots : piano tones). 
Besides that I experience a lot of fun in enlarging paint brush strokes.  A lot of possibilities in imaging are possible this way, fascinating.  What do you think of the paint fragments ?

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-6d

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-6e2

16:36 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: academie | |  Facebook

7. Recupe (proberen van niet naar beneden te vallen) - Recovery (trying not to fall down) (allergie)


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-7


Vandaag ben ik niet naar de les zodat ik 6 dagen heb om mijn allergiedraak te paaien zodat hij misschien wil stoppen met mijn huid in lichterlaaie te zetten en zodat de zinderende pijn eindelijk wat geblust kan geraken en om mijn Ménièrebeest te kalmeren zodat ik terug wat evenwicht heb, wat minder misselijkheid en geen spons meer in mijn hoofd (zeer lastig om te denken).  Ik heb die beesten niet besteld, maar ze bij het leven bijgekregen.  Ik wil er wel met leven, maar ze zijn zo wild, onvoorspelbaar en meedogenloos en ze tolereren niet veel, ook geen geurende schilderlessen.

Today I stay home.  That gives me 6 days to win my allergy dragon over so that maybe he wants to stop to set my skin in fire and maybe then the pain can decrease, and also to calm down my Ménière beast so that I get some balance again, no nausea anymore and no longer a sponge in my head (makes it hard to think).  I didn’t order those beasts, they were given to me together with life.  And I do want to live with them, but they are so wild, unpredictable and pitiless, and they don’t tolerate much, no smelling paint classes either.
(photo : television shot for non-commercial use)

16:28 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie | |  Facebook

25-09-07

(15) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)


Flanders-inside-sept2007-weduwen-aquarel-klein

De rouwende franse weduwen (met fabelachtig mooie kledij).  Statig schrijden ze voort om dan halt te houden voor het zingen van een droevig lied.  Een heel inspirerend beeld, vandaar een impressie in aquarel.

The mourning French widows (with fabulous beautiful outfits). Stately they stride forwards and then they halt for singing a sad song.  A very inspiring image, therefore an impression in water colors.

Flanders-inside-sept2007-weduwen-foto

22:38 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gouden boomstoet, aquarel | |  Facebook

24-09-07

Postkaart aan mezelf - Postcard to myself


Flanders-inside-sept2007-postkaart-b

Postkaart aan mijzelf : “Warme groeten vanuit de verre verte.  Wij zijn eindelijk en na een jarenlange tocht aangekomen op de achtergrond en stellen het hier goed.  Je herinneringen van je natuurwerkverleden.”
Thema : aanpassen aan drastische wijzigingen in je leven.  “Ja, weinige van onze plannen in het leven worden vervuld zoals we dachten. Een belangrijke kunde in het leven is je weten aan te passen aan het onverwachte.”  (Leena)   
Materiaal : aquarel op pleister op een kartonnen verzendverpakking.  Ga ik later eens proberen over te olieverven, puur als experiment. 

Postcard to myself : “Warm regards from far far away.  We finally arrived at the background after a travel for years and we’re fine.  Your memories of your nature work past.” 
Theme : adjusting to drastic life changes.  “Yes, little of our plans in life are fulfilled the way we thought.  In life it is important to be able to adjust to the unexpected.” (Leena)  
Material : water colors on plaster on a cardboard post packing.  I’m going to put some layers of oil paint on it later, just as a try-out.

00:45 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (15) | |  Facebook

18-09-07

Bamboe - Bamboo (Sumi-e)


Flanders-inside-sept2007-bamboe

In juli maakte ik kennis met de beginselen van sumi-e, de oosterse kunstvorm van het schilderen van de essentie van je onderwerp met zwarte inkt, penseelschilderen in de geest van Zen.  Bamboe is de eerste van de vier shikunshi, de belangrijke vrienden die je de basistechnieken van sumi-e leren.

In July I explored the beginnings of sumi-e : the eastern art form of painting the essence of your subject with black ink, brush painting according to the spirit of Zen.  Bamboo is the first of the four shikunshi, the important friends that learn you the basic techniques of sumi-e. 

23:21 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (22) | Tags: planten | |  Facebook

17-09-07

Vogels en een selderplant - Birds and a celery plant

 

Flanders-inside-sept2007-vogels
Flanders-inside-sept2007-merel
Vervolgens wat vogels en het seldermannetje.  Je weet wel hoe je in sommige vage dingen (kleurvlekken, wolken, …) vanalles kan zien.  Bv. Buiten in het donker bij de vijver, hoor ik een plots geluid en in een vlek denk ik een kikker te zien, maar het is een alleenliggend gevallen blad op de klinkers.  Wel, bij dit overschotje van een mislukte bloem, dacht ik : ik maak er een seldermannetje van.

Next some birds and the celery man. You know how you can see all sorts of things in a vague object (color spots, clouds, …).  E.g. I hear a sudden noise outside in the dark by the pond and in a spot I think I see a frog but it is just one fallen leave on the tiles.  And with this left over of a flopped flower, I thought I turn it into a celery man.

Flanders-inside-sept2007-selder

00:04 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: aquarel, vogels | |  Facebook

15-09-07

Vissen - Fishes (painting, trying and learning)

 

Flanders-inside-sept2007-vissen-1

 

Welkom.  Ik ben bezig met wat schilderwerkjes te archiveren die ik maakte in juni en juli.  Eigenlijk wil ik die wel in mijn dagboek (dus op mijn weblog) anders geraken ze toch maar in de vergeethoek.  Dus dat komt vandaag en de komende dagen op mijn blog.  Als je mij hier wat gezelschap wil houden, wat rondkijken en wat kletsen, dan ben je welkom.  Vandaag schik ik de vissen op.  Een oefenblad had ik al in stukken geknipt toen ik zag dat ze er samengesteld met ruimte ertussen voor mij wel leuk uitzien.

Welcome. I am archiving some former paintings made in June and July.  I thought they should have a place in my log (so on my blog) otherwise I simply forget about them.  So that’s what I’m going to do now and the next days.  If you want to keep me company, look around and chat a bit, you’re welcome. Today I’m archiving some fishes.  I already cut one exercise paper in pieces. Then I saw that it looked fine to me when composed again with spaces between it.

Flanders-inside-sept2007-vissen-2Flanders-inside-sept2007-vissen-3

22:01 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: aquarel, vissen | |  Facebook

10-07-07

Groteske - Grotesque (draakkip en de Kathedraal van Antwerpen)

Flanders-inside-juli2007-draak

Omdat de grotesken na jaren werk vrijgeschraapt zijn op de plafonds van de Kathedraal van Antwerpen, begon ik, zonder er veel over na te denken, een vreemd draakwezen te schilderen.  Pas nadien ben ik uitvoerig naar de betekenis en herkomst gaan speuren en ontdekte ik o.a. dat een groteske zelden geschilderd wordt met warme kleuren en dat ze zelden schattig zijn, maar aangezien ook de figuren uit Alice in Wonderland grotesken zijn, denk ik dat deze draakkip met theepotallures er nog wel bijkan.

Facultatief leesvoer : Grotesk : zonderling en grillig van vorm, buitensporig, door vreemde combinaties een wonderlijke indruk makend, bespottelijk.

Een groteske : benaming voor grillige, fantastische figuren, krullen waarin dieren- of mensengedaanten zijn verwerkt, geschilderd, getekend of in beeldhouwwerk en pleister uitgevoerd, ook gebruikt op het gebied van literatuur en muziek.  Gaat terug op muurschilderingen uit het luxepaleis van Nero (het Domus Aurea) en van antieke Italiaanse villa’s en paleizen, die werden ontdekt en opgegraven of waarin zich met touwen in liet zakken (grotesk van grot) en die grote indruk maakten op de kunstenaars van de renaissance en een nieuwe impuls kregen in de 18de eeuw.

Vallen hieronder : de vreemde creaturen (in symmetrische composities en met een weelde aan bloemen en planten) die nu vrijgeschraapt zijn op de plafonds van de Kathedraal van Antwerpen, fabeldieren zoals wezens met het lijf van een vogel, de kop van een draak en de poten een bok, De bultenaar van de Nôtre-Dame van Victor Hugo, de figuren uit Alice in Wonderland, figuren in verhalen van Edgar Ellen Poe en er zijn ook links met death metal groups. 

 

Because the grotesques are now scraped free on the ceilings of the Cathedral of Antwerp, I started, without thinking very much, to paint a weird creature.  Only afterwards I started looking up more about grotesques and their origin and a.o. found out that they are rarely painted with warm colours and that they are rarely cute. But since the figures of Alice in Wonderland are also grotesques, I think that this dragonchicken with a teapot air can be accepted too. (one description of grotesque can be found here)

00:03 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

30-06-07

Kraaien - Crows (painting, trying and learning)

Flanders-inside-juni2007-kraaien

“Dat de kraaien van zorg en kommer over je hoofd vliegen, kan je niet beletten.  Maar dat ze zich in je haar nestelen, dat kan je verhinderen.” (Chinees spreekwoord)

“That the crows of worry and trouble circle around your head, is something you can’t prevent.  But what you can do, is make sure they don’t start nesting in your hair.” (Chinese proverb)

01:02 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: aquarel, vogels | |  Facebook

27-06-07

Kolibrievlinder - Hummingbird hawk-moth (Macroglossum stellatarum - Painting, trying and learning)

Flanders-inside-juni2007-kolibrievlinder-fuchsia-b

 

Wat ik zelf absoluut niet goed vind in dit … (zoveel en zo’n knalkleuren) … “Je moet zwijgen”, zegt Wilde bloemen vriendelijk, “wat je zegt beïnvloedt de wijze waarop je bezoekers naar je schilderwerkje kijken !!! Zeg niets en laat de bezoekers commentaar geven.”

 

What I don’t like myself about this … (sooooo bright and colourful) …  “You have to shut up”, Wilde bloemen says friendly, “what you say influences the way your visitors look at your painting !!! Say nothing and let your visitors comment.”

Flanders-inside-juni2007-kolibrievlinder

00:18 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

23-06-07

Groene thee, een duif en een belofte - Green tea, a pigeon and a promise (painting, trying and learning)

Flanders-inside-juni2007-droomthee

Er waren veel Fuchsiabloemen (een donkerpaarse variëteit) afgevallen na een hevige regenstorm, zonde om ze zomaar weg te gooien, dus kneep ik ze uit en schilderde de vloeistof op een blad, benieuwd welke kleur dit zou worden.  De waterige vloeistof droogde op als een zeer dekkende en permanente kleur (de lila achtergrond).  ’s Morgens werd ik wakker van een duif die tegen het raam vloog (ze overleefde het, hoor).  Ik was juist intens aan het dromen over een kop groene thee.  “Dream up, Dream up, Let me fill your cup, With the promise of a man.” (Harvest, Neil Young)  En dat alles tesamen wilde ik schilderen.

Flanders-inside-juni2007-duif

Lots of Fuchsia flowers (a dark purple variety) had fallen off because of a heavy rainstorm, a shame to throw them away, so I squeezed them out and painted the fluid on a paper, curious to see what colour it would become.  The watery substance dried up as a very covering and permanent paint (the lilac background).  A pigeon that flew against the window (she survived it) woke me up the next morning when I was dreaming intense of a cup of green tea. “Dream up, Dream up, Let me fill your cup, With the promise of a man.” (Harvest, Neil Young) And all that together was something I wanted to paint.

 

Flanders-inside-juni2007-kopje2

00:25 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: aquarel, vogels, planten | |  Facebook

20-06-07

Schelpen - Shells (workshop water colour, trying and laughing)

Flanders-inside-juni2007-schelpen

De volgende keer schelpen, zegt Elie Van Oppens en breng wat materiaal mee (workshop aquarel).  Schelpen, daar kan niet veel met mislopen denk je ? Zij plaatst twee van haar prachtschilderijen vooraan in de klas en legt dan de werkwijze uit. Een vrouw kiest vijf schelpen uit mijn schelpenberg.  Zij heeft een idee van een compositie en dat draait aardig uit.  Ik heb een kilo schelpen voor me liggen maar geen idee.  Ik probeer wat schelpen te schilderen, ze liggen hier en daar in het zand in de zee, er gebeurt niets, oh ja één mesheft drijft in de stroming. (ik toon je een stukje uit dit schilderijtje) Ik zet een tweede werkje op.  Deze keer moet er wat leven zijn in de zee : wat zeewier om te beginnen en … Waar denk jij aan ? Ik denk : een pladijs … te moeilijk, hoe zwemt een pladijs ? Een paling, ja dat vind ik leuk, dus dat is wat ik probeerde.  Jullie commentaren zijn welkom !

Flanders-inside-juni2007-paling1

Next time shells, Elie Van Oppens said and bring some material (workshop water colour).  Shells, you think : not much can go wrong with that ? In front of the classroom she places two of her wonderful paintings.  She explains the procedure.  A woman selects five shells out of my mountain of shells.  She has an idea of a composition and it turns out very pretty.  I have two pounds of shells before me and no idea.  So I try to paint some shells, they lay here and there in the sand in the sea, nothing happens, oh yes one razor shell is floating. (I show you a piece of this work). I set up a second work of shells.  This time there must be some more life : seaweed to start with and … What do you think of ? I think : a plaice … too difficult, how does he swim ? An eel, yes that is fun for me, so that is what I tried. I welcome your comments !

 

Flanders-inside-juni2007-paling2

01:09 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: aquarel, vissen | |  Facebook

16-06-07

Vale gier - Griffon vulture (painting, trying and laughing)

Flanders-inside-juni2007-gier

Als ik later in de workshop probeer van een gier te schilderen (zonder voorbeeldplaatje en zonder eerst te schetsen, dom) gaan de verhoudingen zoek en blijkt de vogel een broek te dragen.  Maar ik vind hem er wel schattig uitzien, al is dat ook alweer niet de bedoeling bij een gier.

Later on, when I try to paint a vulture during the workshop (without an image as example and without sketching first, stupid) the proportions get lost and apparently the bird is wearing a pants.  But I do find him cute (although cute is not exactly a characteristic of vultures).

00:39 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: aquarel, vogels | |  Facebook

14-06-07

Het vijvertje - The little pond (water colour, trying and laughing)

Flanders-inside-juni2007-vijvertje

Er staan jullie zware tijden te wachten, mijn beste bezoekers, want jullie gaan hier regelmatig mijn eerste pogingen in het schilderen voorgeschoteld krijgen .  Gewoon spontaan blijven reageren is de boodschap .

 

Hard times are ahead of you, my dear visitors, because regularly you will be confronted with my first trials in painting .  But don’t worry, just continue to comment spontaneously is the word (the message)

00:35 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (18) | Tags: aquarel, vissen | |  Facebook

10-06-07

Lieveheersbeestje in een artisjok - Ladybug in an artichoke

Flanders-inside-juni2007-artisjok1

 

Ik zag een heerlijke foto van P-ter : een lieveheersbeestje in een artisjok die me inspireerde om het eens te proberen in aquarel.

 

I saw a wonderful photo of P-ter : a ladybug in an artichoke that inspired me to give it a try in water colour.

 

Flanders-inside-juni2007-artisjok2

22:47 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (17) | Tags: aquarel, planten | |  Facebook

06-06-07

Impressie van een schilderles - Impression of a painting workshop (fruit)

Flanders-inside-juni2007-appels

Impressie van een workshop aquarel bij Elie Van Oppens. Deze appels komen op mijn blog omdat ze thuishoren in mijn dagboek. Het doet mij lachen, leren en proberen is leuk. Een eerlijke reactie kan zijn : “Appels ? Ja, dat kan ik zien, maar ik zou er zeker geen van willen opeten” (mijn dochters) of nog “Help, die appels stijgen op” (de lerares, met blauw brengt ze wat perspectief aan, terwijl ze zich laat inspireren door de relaxerende muziek die ze meebracht). 

Impression of a workshop water colour with Elie Van Oppens.  The text says : “Elie dances.  An apple colours.  Outside the wind is blowing.  Water colour.” I put these apples on my blog because they belong in my diary.  It makes me laugh, learning and trying is fun. An honest comment might be : “Apples ? Yes, I can see that, but I sure wouldn’t want to eat one” (my daughters) or “My gosh, these apples are rising”  (the teacher, with blue she adds some perspective, while she lets the music that she brought along inspire her).

23:49 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: aquarel | |  Facebook

03-06-07

Plaats voor iets anders - Room for something else

Flanders-inside-juni2007-opruim

Gedurende drie dagen stopte ik tien jaar van mijn leven in dozen, het papierwerk van tien jaar actie in het natuurbehoud.  Veel dozen, sommige om te houden, andere voor de kringloop, erg lege planken, plaats voor nieuwe dingen … zoals het schilderen van vissen.

During three days I packed ten years of my life in boxes, the paperwork of ten years of action in the nature conservation.  Many boxes, some to keep, some for recycling, very empty shelves, room for new things … such as painting fish.

23:17 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: fantasie, vissen, boeken, aquarel | |  Facebook

15-01-07

Storm

Flanders-inside-jan2007-storm2

Ik hou niet van worstelen en niet van judo, het zal je dus niet verbazen dat ik ook niet hou van worstelen met de wind.  Ik heb er schrik van, maar ik wou afgelopen donderdag  een trein halen naar Brugge, dus ging ik er maar voor.  Ik weet dat veel mensen het als een uitdaging zien  “oh, tof” om zichzelf te meten met de wind, om te vechten en om rechtop te blijven.  Ik hou er niet van om op de pedalen te staan en niet vooruit te gaan, om totaal onaangekondigd langzij een duw te krijgen en dan ineens met zo’n kracht vooruit gegooid te worden dat ik automatisch ga remmen.  Oh verrassing, terwijl ik worstel en duw op de pedalen, stuur en mijn evenwicht tracht te bewaren, besluiten de wolken om ook wat koude regen over de scène te gieten.  Neen, als de kraaien en kauwen - meestervliegers- en wanneer zelfs de meeuwen - expert-stormvliegers - besluiten van beneden te blijven in de weiden, dan zou men moeten weten dat het beter is van binnen te blijven.  Maar ja, zoals Roberta het schrijft (zij ging buiten in een blizzard !!! een bijzonder heftige sneeuwstorm met erg lage temperaturen), het doet je wel voelen dat je leeft en het is opwindend.

I don’t like wrestling and I don’t like judo, so it will be no surprise for  you that I don’t like wrestling with the wind either.  It scares me, but I wanted to catch a train and go to Bruges last Thursday, so I went for it.  I know that a lot of people see it as a challenge “ oh this is fun !!” to measure oneself with the wind, to fight, and to stay upright.  I don’t like it to stand on the pedals and not to move forward, to be caught with a totally unannounced blow in the back side and then to be thrown forward so suddenly and with such a force that I automatically brake.  Ah surprise : while wrestling and pushing the pedals, steering and balancing, the clouds decide to pour some cold rain over the scene.    No, when the crows and jackdaws -master flyers- and when even the gulls -expert storm flyers- decide to stay down in the pastures, one should know that it is better to stay inside.   But yes, as Roberta noted (she went out in a blizzard !!!), it makes you feel alive and it is exciting. 

00:16 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: fantasie | |  Facebook

12-01-07

De klok - The bell (eco-kunst)

Flanders-inside-jan2007-KrisVanHemelrijck

Ergens in Vlaanderen, aan de rand van een bos, is er een tentoonstelling van eco-kunst van Kris Van Hemelrijck.  En dit is wat ik beleefde. 

Tussen twee bomen hangt “een klok”.  Het - ik wil het niet “hij” of “zij” noemen-  hangt buiten en op ooghoogte.  Alle klokken die ik ken hangen in torens (behalve sommige museumklokken die staan), dus is dit voor mij direct zo een reusachtige Aziatische klok, die men luidt bij religieuze ceremoniën en ik ben nu in China of in Tibet. Dit is een natuurklok.  Ik verwacht geluid, maar dat komt er niet.  Ik denk dat het oorspronkelijk van mos met de onderliggende aarde gemaakt is, nu is het aarde op een raster, met hier en daar mos.  De aarde is nat en de klok moet daarom enorm zwaar zijn.  Voorzichtig leg ik mijn hand erop en het voelt alsof ik mijn hand op de buik van een gigantisch dier leg. Ik voel ontzag en verwondering.  Het voelt levend.  Dat komt natuurlijk omdat het heel lichtjes schommelt (het ophangsysteem bestaat uit sterke elastieken, denk ik.  En wat zou het effect zijn van die trekkracht op de wortels van de boom, vraag ik me af  …), maar dat is wat mijn hoofd zegt, mijn lichaam voelt contact met de levende kracht van de aarde.  En dat was een heel prettige ervaring.  Dank je wel Kris Van Hemelrijck. 

En later wou ik dat op papier zetten : ik groef een oude schilderdoos op (als uit een vorig leven) en enkele even oude penselen, ritste een blad papier uit de printer en goot er mijn indrukken op uit.  Hoe lang is het geleden dat jij nog schilderde of tekende ?

Somewhere in Flanders, at the border of a wood, there is an exposition of eco-art of Kris Van Hemelrijck.  And this is what I experienced. 

Between two trees hangs “a bell”.  It - I don’t want to name it “he” or “she”- hangs in the open and at eye-level.  All the bells I know hang in towers (except for some museum ones that stand), so for me this immediately is such a huge Asian bell, which they ring at religious ceremonies and I am now in China or in Tibet.  This is a nature bell.  I expect to hear it, but it makes no sound.  I think it is originally made of moss with its earth layer, now it is earth on a netting, with here and there some moss.  The earth is wet and the bell must therefore be very heavy. Carefully I place my hand on it and it feels like touching the belly of a giant animal.  I feel awe and wonder.  It feels alive.  That is of course because it is very gently swinging (the hang-up system consists of strong elastics, I think.  What would be the effect of this pulling force on the roots of the tree I wonder,  ...), but that’s what my head says, my body feels contact with the living strength of the earth. And that was a very pleasant experience.  Thank you Kris Van Hemelrijck. 

And later I wanted to put it on paper : I dug up an old paintbox (as out of a previous life) and some equally old brushes,  took a piece of paper out of the printer and poured my impressions on it.  How long has it been since you painted or drew ?

 
Flanders-inside-jan2007-HVdC-klok

12:37 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (20) | |  Facebook

Vorige 1 2 3 4 5 6