14-05-12

Aarbeikinderen (Aardbeistoet, Aardbeifeesten, Melsele, kostuum, verkleden, aardbei, Gym Waasland, Strawberry costume)

melsele

16:28 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (2) | Tags: melsele | |  Facebook

13-05-12

Aardbeikinderen (Aardbeistoet, Aardbeifeesten, Melsele, strawberry parade, children, tractor)

melsele

22:28 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (1) | Tags: melsele | |  Facebook

Aardbeistoet (6) (Aardbeifeesten, Melsele, Mariabeeld, reuzen, Stawberry parade, Our Lady statue, giants)

melsele

22:25 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (0) | Tags: melsele, maria, beelden, volksdevotie | |  Facebook

O.L.Vrouw van Gaverland beeld (Aardbeistoet, Aarbeifeesten, Melsele, Stawberry parade, Our Lady statue)

Melsele, beelden

22:21 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (0) | Tags: melsele, maria, beelden, volksdevotie | |  Facebook

O.L.Vrouw van Gaverland (Aardbeistoet, Aardbeifeesten, Melsele, vlag, Our Lady flag)

melsele

22:18 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (0) | Tags: melsele, maria, volksdevotie | |  Facebook

Boerenpaarden -Belgian draft horses (Alexander Farnèse, Aardbeistoet, Melsele, Aardbeifeesten, Stawberry Parade)

Melsele, zoogdieren

 

melsele, zoogdieren

22:14 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (0) | Tags: melsele, zoogdieren | |  Facebook

Aardbeistoet (2) - Strawberry parade (Melsele, aardbeifeesten, tractor, reuzen, giants)

Melsele

 

Met de reuzen : Regina (Melsele, aardbeiplukster), Aldegonde van Beveren, Diederik van Beveren

22:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (0) | Tags: melsele, beelden | |  Facebook

12-05-12

Neos, aardbeikoningin (Aardbeistoet, Aardbeifeesten, Melsele, reuzen, strawberry parade, giants)

Melsele

23:42 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (0) | Tags: melsele | |  Facebook

10-02-12

Blue birds (Gent, light festival, lichtfestival - Skywatch Friday # 74 )

skywatch friday

 

skywatch friday

 

skywatch friday

12-06-10

Aardbeirit voor Oldtimers - Strawberry Drive for Old Timers (Melsele, Aardbeifeesten, mei 2010, Strawberry Feasts, foto : Prosperpolder)


Flanders-inside-mei2010-aardbeienrace

17:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (3) | Tags: bomen, zoogdieren, polder, melsele | |  Facebook

11-06-08

Zinnode : De waterdragers - Les porteurs d’eau - The water bearers (Zinneke Parade 2008, Brussel)


Flanders-inside-juni2008-zinneke-5

23:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (7) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

07-06-08

(4) Zinneke Parade, Brussel 2008, Anadipsie, photoshop


Flanders-inside-juni2008-zinneke-4


Achtergrond - background : Hubblesite 

00:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (6) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

05-06-08

Anadipsie (extreme dorst - extreme thirst) : looking for water, à la recherche de l’eau, op zoek naar water (Zinneke Parade, Brussel 2008, photoshop)


Flanders-inside-juni2008-zinneke-3


Gevonden ! De Zinnode (= een groep en hun creatie rond het concept ‘het water, bron van leven’) heet Anadipsie (extreme dorst).  Klimaatvluchtelingen en een intrigerend artistiek universum vertellen hoe de overvloed aan water plaats maakte voor droogte. De uitdroging verandert het uitzicht van de dingen en de kleren. De personages mineraliseren en beginnen een intrigerend gedrag te vertonen. Overal vinden massale uittochten plaats en de mensen ondergaan een metamorfose. De Zinnode toont hoe de dwaling van de klimaatvluchtelingen steeds erger wordt en wil het publiek en de deelnemers bereiken door een gemeenschappelijke, tegelijk raadselachtige en spectaculaire voorstelling. De Parade is de gelegenheid om de nieuwsgierigheid te prikkelen en stil te staan bij het thema van de klimaatvluchtelingen.” (Projectverantwoordelijke : IStudio)

Found ! The name of the Zinnode (= a group and their creation around the concept ‘Water, source of life) is Anadipsie (extreme thirst).  “Climate fugitives and an intriguing artistic universe tell how the abundance of water has made place for aridity.  The dehydration changes the view of things and clothes.  The characters mineralize and start to exhibit an intriguing behavior.  There are massive exoduses everywhere and people undergo a metamorphosis.  The Zinnode shows how the wandering of the climate fugitives gets worse and wants to reach the public and the participants by means of a common and at the same time mysterious and spectacular performance.”

« Anadipsie (=soif excessive).  Des éco-réfugiés et un univers intriguant pour raconter l’histoire du passage de l’opulence de l’eau à l’assèchement. Le manque d’eau modifie l’apparence des objets et des vêtements. Le comportement des personnages intrigue. De véritables exodes de populations ont lieu partout, les individus se transforment.

La Zinnode Anadipsie propose une progression de l’aggravation de l’errance des réfugiés climatiques. L’objectif étant d’atteindre les publics et les participants par une représentation collective à la fois énigmatique et spectaculaire, mettant en évidence la rarification des ressources en eau dans les décennies à venir. La Parade sera l’occasion d’intriguer les esprits, de détourner les lieux communs pour sensibiliser le public au thème des réfugiés climatiques. »  (Porteur de projet : IStudio)

23:24 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (8) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

04-06-08

(2) Zinneke Parade, Brussel 2008 (photoshop)


Flanders-inside-juni2008-zinneke-2

00:18 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (9) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

03-06-08

Zinneke parade (1), Brussels, 2008 (photoshop)


Flanders-inside-juni2008-zinneke-1


De tweejaarlijkse Zinneke parade in Brussel staat voor : hedendaags, jong, multi-cultureel, artistieke creaties, straatperformance.  Iedere deelnemende groep creëert een eigen universum.  Het thema van dit jaar was water.  Er was een groep die er voor mij uitsprong.  Ze waren gekleed in textiele kunst in aardtinten.  Helaas kan ik geen info vinden over hen en over hun universum.  Ken je deze Zinnode (groep), dan hoor ik het graag.

The two yearly Zinneke parade in Brussels stands for : contemporary, young, multi-cultural, artistic creations, street performance.  Each participating group creates an own universe.  This year’s theme was water.  For me there was one group that stood out.  They were dressed in textile art in earth colors.  Alas, I can’t find info about them and about the story of their universe.

00:49 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (14) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

23-03-08

Vrolijk paasfeest ! - Happy Eastern !


Flanders-inside-maart2008-pasen

01:03 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

05-03-08

De Standaard in China - Newspaper ‘de Standaard’ in China (foto gemaakt door een pater van Scheut, 1928, photo made by a Father of Scheut)


Flanders-inside-maart2008-Pei'ping-deStandaard


China in ‘de Standaard’ : in 15 bijlagen focust de Vlaamse kwaliteitskrant ‘de Standaard’ op China omdat “de voetafdruk van de ontwaakte Chinese reus over de hele aardbol te vinden en te voelen is” en “omdat het onmogelijk is niet gefascineerd te zijn door een land dat een van de grootste beschavingen uit de geschiedenis heeft voortgebracht”. 
‘De Standaard’ in China : Pei’ping (nu : Peking, Beijing), 1928, missionarissen van Scheut ontvangen een lading kranten ‘de Standaard’ die weken onderweg waren per boot.  In de trapzaal van hun studiehuis hebben ze een leeszaal ingericht met enkele kasten die “onze Pater Rector gekocht heeft van een franschman die zijn matten hier te Peiping moest oprollen.  Ze zijn gemaakt uit fijn eiken hout.”  Na een verblijf in het studiehuis vertrok elke missionaris (die vaak ook arts was) te paard naar zijn verafgelegen missiepost om daar te leven tussen de armen en met al zijn talenten en vrijwel geen middelen “te trachten de toestanden van ellende, onrechtvaardigheid en verdrukking te verhelpen en de oorzaken ervan te begrijpen” (artikel 7,
leefregels van Scheut).

China in ‘de Standaard” : in 15 appendices the Flemish quality paper ‘de Standaard’ focuses on China because “the footprint of the awaken Chinese giant can be found and felt all over the globe” and “because it is impossible not to be fascinated by a land that brought about one of the biggest civilizations of the history”. 
‘De Standaard’ in
China : Pei’ping (now : Beijing), 1928, missionaries of Scheut received a load of newspapers ‘de Standaard’ who were weeks on the way by boat.  In the stair well of their study home they have installed a reading room with some bookcases that “our Father Rector bought from a Frenchman who had to pack up his bags in Peiping.  They are made of fine oak.”  After a stay in the study home each missionary (often also physician) left on horse to his distant mission post to live there amongst the poor and with all this talents and almost no means “to try to cure situations of misery, injustice and oppression and to understand its causes” (article 7, rules of life of Scheut).

01:20 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (7) | Tags: schatten op zolder | |  Facebook

31-12-07

De nieuwjaarsbrief - The New Year’s letter (photoshop)


Flanders-inside-dec2007-nieuwjaarsbrief


In Vlaanderen is het de traditie dat kinderen van 5 tot 13 jaar op nieuwjaarsdag of bij het eerste bezoek van het jaar een nieuwjaarsbrief voorlezen.  Die nieuwjaarsbrief schrijven ze op school.  Voor de verzamelde familie lezen ze hun brief voor de ouders, peter, meter, de grootouders, een brief vol met de heerlijkste wensen en beloften.  Ze lezen hun brief, verlegen of zelfzeker, krachtig of aarzelend, met of zonder intonatie, volgens hun leeftijd, hun eigen karakter en kunnen. Het is een emotioneel moment.  Dan overhandigen ze de brief en krijgen ze hun nieuwjaarsgeschenk.  Is dit typisch voor Vlaanderen ?

In Flanders it is the tradition that children age 5 till 13 read a new year’s letter on new year’s day or at the first visit of the year.  They write that letter at school.  Standing in front of the gathered relatives they read their letter for the parents, godfather, godmother, grandparents, a letter filled with the most wonderful wishes and promises.  They read their letter, shy or with confidence, powerful or hesitating, with or without intonation, according to their age, their own character and skills.  It is an emotional moment.  Then they hand over the letter and receive their new year’s present.  Is this typical for Flanders ?

02:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (9) | Tags: bomen, fantasie | |  Facebook

23-01-07

Go West ! (Melsele)

Flanders-inside-jan2007-GoWest2

Ik wist het wel, maar realiseerde me nooit echt dat er zoveel Vlamingen naar Canada geëmigreerd zijn, ook mensen van mijn eigen dorp.  Ze gingen in vier golven : 1880-1896, 1896-1914, 1925-1930 en 1948-1957.  Het was niet te kenmerken als miserie-emigratie.  Ze vertrokken allemaal om een groter inkomen te verwerven, maar velen hadden genoeg geld om direct een eigen landbouwbedrijf of een fabriek te starten en Vlamingen zijn harde werkers. 

Flanders-inside-jan2007-GoWest5

De Vlaams-Canadese Vriendenkring kon de hand leggen op de tentoonstelling “Go West !” die gemaakt was in opdracht van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen.  Zij had haar tournee gedaan en stond eigenlijk op de rand om gedumpt te worden.  Stel je voor : al die schitterende fotowanden, een gigantisch grote kaart van Canada op hoogkwalitatief materiaal gedrukt, de infoborden, … Goh, dat moet veel geld gekost hebben.  Jawel, zelfs twaalf keer zoveel als wat ik als veel geld beschouw voor een tentoonstelling.  Maar ze is nu gered en in goede handen. 

Flanders-inside-jan2007-GoWest3

In de kapel van het oude klooster van Melsele, die ooit haar eigen boerderij, boomgaard en pensionaat had en waar ik in de dagen van de laatste kloosterzusters naar school ben geweest, hebben ze de tentoonstelling “Go West” opgesteld.  Het is een komen en gaan van bezoekers en allemaal hebben ze een verhaal dat hen verbindt met Canada.  Ik kom er de schoenmaker tegen en die had een neef die naar Canada ging.  Hij kocht er 60 hectaren land en begon met het bouwen van zijn huis toen er een Indiaan langskwam. (Ik dacht : oh oh, dat gekochte land was waarschijnlijk in het echt van die Indiaan, maar neenee)  De Indiaan zegt : dit is geen goede plaats om je huis te bouwen want in het voorjaar verandert deze plaats in een stroom en loopt alles onder.  De Vlaming luistert en bouwt zijn huis op hoge grond en in de lente ziet hij een stroom van water vloeien en zijn huis is veilig.  En dan zijn er verhalen over beren en bizons, en de mooiste en grootste natuurgebieden, … Ja, voor mij is dat OK, wanneer vertrekken we ?

 

Flanders-inside-jan2007-GoWest6

 

I knew but I never really realized that so many Flemings emigrated to Canada, people of my own town too.  They went in four major periods : 1880-1896, 1896-1914, 1925-1930 and 1948-1957.  It was not in essence a misery-emigration.  They all left to make a bigger income, but many had enough money to start a farm or a factory right away and Flemings are hard workers.  The Flemish-Canadian circle of friends could lay hands on the exposition “Go West !” which was made in order of the Provinces of East- and West-Flanders.  It had done its tour and was close to get dumped.  Can you imagine : all these magnificent photowalls, a giant map of Canada printed on excellent material, the info boards, …  Wow, that must have cost a lot of money.  Yes, even twelve times as much as what I consider a LOT of money for an exhibition.  But it is saved and in good hands now.

 

Flanders-inside-jan2007-GoWest4

In the chapel of the old convent of Melsele, which once had her own farm, orchard and boarding school and where I went to school in the days of the last convent nuns, they set up the exhibition “Go West !”.  It is a coming and going of visitors and everyone has a story that connects with Canada.  I meet the shoemaker who had a cousin that went to Canada.  He bought 60 hectares of land there and was starting to build him a house when an Indian passed.  (I thought : oh, oh, he has bought land that was in fact belonging to the Indian, but no no) The Indian says : you better don’t build your house here because now this place is dry but in spring this place becomes a stream and is all flooded.  The Fleming listens and builds his house on high ground and in spring he sees a stream of water flowing and his house is safe.  And then there are stories about bears and buffalo’s, and the most pure and large nature area’s, …   Yes, OK for me, when are we leaving ?

Flanders-inside-jan2007-GoWest7

20:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (13) | Tags: melsele | |  Facebook

21-01-07

Go West ! (Melsele)

Flanders-inside-jan2007-gowest1

In de kapel van het ex-klooster te Melsele emigreren Vlamingen naar Canada op een tentoonstelling.  (hierover volgt later meer)

In the chapel of the ex-convent in Melsele Flemings are emigrating to Canada on a exhibition.  (more about this later)

14:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (9) | Tags: melsele | |  Facebook

08-01-07

Drie koningen - Three kings (jan.6)

Flanders-inside-jan2007-3koningen

Daar gaan ze dan de driekoningen-zangertjes op een kletsnatte 6 januari : zingen van deur tot deur, de opbrengst voor een goed doel (vroeger was dat voor de eigen zak), en op de terugweg mogen ze in de huifkar.  Driekoningen gaan zingen is hier een traditie.  “Ze worden uitgestuurd om te gaan bedelen” zo zei een vrouw naast mij, ik denk dat ze van oostblokherkomst was.  Gaan bedelen, raar, zo zag ik het nog nooit.

“Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed, mijn oude is versleten, mijn moeder mag het niet weten, mijn vader heeft het geld op de rooster geteld”

"Daar kwamen drie koningen met ene ster, …, zij kwamen van ver …"

 

There they go : the “three kings” singers (the three kings visited Jesus when he was just born and they brought him gifts, they followed a bright star to find his birth place, feast on jan.6), on a soaking wet January 6 : singing from door to door, the profits for a good cause (in former days that was for in the own pocket), and they are brought back by the covered wagon.  To go singing “three kings” is a tradition here.  “They are sent out to go begging” said the woman beside me, I think she was of East-European origin.  To go begging, strange, I never saw it that way.

 “Three kings, three kings, give me a new hat, my old one is worn out, my mother may not know that my father counted the money above the grid (meaning : the money is gone)”

"There three kings came with a star, ….,  they came from far, …."

 

Flanders-inside-jan2007-3koningen-huifkar

 

Als je goed kijkt, zie je hoe de regen verdampt op de paardenruggen (bv. net voor het groene jasje), die dieren koelen enorm af met zo’n weer.

 

If you watch closely, you can see the rain vaporize on the back of the horses (for example : just before the green jacket), these animals cool off enormously with such weather.

14:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (10) | Tags: melsele, regen, zoogdieren | |  Facebook

28-05-06

And today : the Strawberry run (de Aardbeienrun) , Melsele

 
 
 
 

Afternoon of day 5 of the Strawberry feasts (Aardbeifeesten, Melsele) : the Strawberry run, the least noisy of all the strawberry activities.

22:34 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (4) | |  Facebook

05-05-06

Strawberry village

 

Melsele is a strawberry village : greenhouses and greenhouses full of strawberries, fields of strawberries, strawberry feasts, a strawberry princess, the sacrifice of the first strawberries to the Holy Mary in the Chapel of Gaverland (place of pilgrimage), strawberry stalls along the roads, … and strawberry balloons :-)

15:14 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (4) | |  Facebook

Strawberry balloons ...

... as an announcement of the upcoming opening of the renovated village center of Melsele.

And then back to the seat at home for resting again.

00:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (3) | |  Facebook

14-11-05

Receiving the blessing

and a piece of blessed bread that the horse should eat.


00:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoogdieren, melsele | |  Facebook

Then lining up to receive the blessing of the priest.


00:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoogdieren, melsele | |  Facebook

Blessing the horses

at the Chapel of Gaverland (Melsele), not for hunting anymore (St. Hubert : patron saint of hunting) but for protecting the horses and their riders.

First a tour around the Lime tree (that has to do with the legend of the Chapel of Gaverland : http://home.scarlet.be/~hlvb/het%20land%20van%20beveren/g... ).00:01 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zoogdieren, melsele | |  Facebook

12-11-05

Armistice Day, November 11, Melsele

commemorating the end of World War one.


01:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (1) | Tags: melsele | |  Facebook

11-10-05

Always a prize


Fishing ducklings at a Flemish fair : you always get a prize.

Although when we say in Flanders “I got prize again” (English expression ? I got a catch ? I am a winner ?), we mean we have bad luck.  Bingo, I am the one who has the bad luck such as an accident, health problems, complications in healing, things with a defect, …

Until recently (or is it still so ?) a very common prize at the ducklings stall was a …. goldfish !  The fish made many children very happy.  The fish themselves needed a lot of luck  to end alive and well in a bowl of which the owner did not forget them after some time.

Some years ago the plastic duckling at once became so cool ( a gadget ) and  ducklings in all colors and sizes and decorations became THE thing to hang at your bag, to put on your desk, …

Maybe there is a connection between this popularity and the duck race, a fund raising project of Red Cross Flanders ?  Since 1997 ( and now still ? ) every year 20.000 yellow plastic numbered ducklings are dropped in the river IJzer to race for the finish in Nieuwpoort, at the Flemish coast.  Does someone has a picture of all these ducklings swimming ?16:59 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (2) | |  Facebook