19-03-07

De stadskraai - The city crow (Brussel)

Flanders-inside-maart2007-kraai

Een stadskraai verzamelt nestmateriaal.  Hij/zij is gewend aan stadsmensen en hij/zij kent hun gedrag : stadsmensen stoppen niet om naar een gebouw, een kraai, een beeld … te kijken.  Dus die vrouw daar, die stil staat met een zwart doosje voor haar oog en stiekem dichterbij sluipt is verdacht en kan maar beter in het oog gehouden worden.

A city crow is collecting nest material.  He/she is used to city people and he/she knows their behavior : city people don’t stop for watching a building, a crow, a statue, ...  So that woman there, standing still with a black box before an eye and approaching sneakingly is suspicious and one better can keep an eye on her. 

11:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: vogels | |  Facebook

15-03-07

Een natuurlijke corridor - A natural corridor (Zoetenberm, Doel)

Flanders-inside-maart2007-lente1

 

Deze keer was er geen photoshop nodig om een corridor te maken, dat deden de populierenrijen op de dijk ‘de Zoetenberm’ (Doel) zelf.

No photoshop was needed this time to create a corridor, the poplar trees on a dike did this themselves.

12:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: polder, bomen, bloesems | |  Facebook

18-01-07

Op de trein

Flanders-inside-jan2007-trein

Op de trein is een vrouw aan het voodoo-dansen op een pagina van de treinkrant.

On the train a woman is voodoo-dancing on a page of the train-newspaper.

00:40 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

17-01-07

Ter registratie - For the records

Flanders-inside-jan2007-prunus

 

Dit moet ik toch even noteren : Vlaanderen heeft deze winter nog geen wintertemperaturen gehad en sommige variëteiten Japanse kers staan in bloei, nu in januari !!!  Om dit te illustreren maakte ik een foto van een tuintje net over de grens, in Hulst.  Het was een foto van de soort ‘registratie van de realiteit’, maw het is een goede foto qua belichting, scherpte en noem maar op, maar er is niets aan, je wordt er niet koud of warm van, het is documentatie.  Maar met photoshop : filter > vervorm > oceaanrimpel heb je ineens een schilderijtje.  De Japanse kers is heel erg populair in onze contreien, dat viel me ineens op.  Geen tuintje zo klein, of er staat een kerselaartje in.  En bij al wie om vogeltjes geeft, staat er ook steevast een voederplankje en hangt er ergens wel een nestkastje.  Laat ons dat eens testen.  Heb jij een Japanse kerselaar in je tuin ?

 

I have to record this : Flanders has not yet had winter temperatures this winter and some varieties of the Japanese Cherry are blossoming right now, in January !!! To illustrate this I made a photo of a little garden just across the border, in Hulst.  It was a photo of the kind “registration of the reality”, with other words : it is a good photo in terms of DOF, light and so on, but it does not have something, it makes you blow neither hot nor cold, it is documentation.  But with photoshop : filter > vervorm (transform ?) > oceaanrimpel (ocean ripple) it becomes a painting.  The Japanese Cherry is very popular around here, that suddenly struck me.  No matter how small a garden is, it is very likely to have a Prunus.  And at those who care for birds, there is some sort of bird feeder and a birdhouse.  Let’s test this.  Do you have a Japanese Cherry in your garden ?

00:40 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: bomen, fantasie, bloesems | |  Facebook

23-11-06

Ongevraagde veranderingen en vrolijke besjes - Unwanted changes and cheerful berries

Flanders-inside-nov2006-change

Waarom moet alles altijd veranderen ? En dan bedoel ik niet de natuurlijke verandering van seizoenen en landschappen, maar wel : medicatie waar je als allergische persoon tegenkan of waar je geen bijwerkingen van hebt of die zo goed helpt voor precies jouw kwaal, etenswaar die iemand met een bepaalde ziekte probleemloos kan eten, dat de meeste mensen in Vlaanderen geen boom, laat staan een bos, kunnen laten staan, dat van zodra je ergens de knoppen van kent het hele systeem “vernieuwd” wordt (nog beter !) zodat je weer bij af belandt, de NeoCounter : ‘k heb de teller nog geen maand staan, des ochtends meldt men mij vrolijk dat die teller weg is, maar er staat al een veeeeeeeeel betere en gratis update klaar.  Goed hoor, een half uur zoeken (waar zitten de addertjes die niet gratis zijn), een half uur knutselen, het boeltje installeren en pataat : geen verbinding meer met het internet en mijn cursor is zijn drukkracht kwijt, hij wijst nog wel zwakjes aan waar ik naartoe wil, maar verdwijnt dan in het niets.  Heeft het één met het ander te maken, geen idee.  PC af, PC op, niets gekort.  Rust.  Na enkele uren werkt alles terug opnieuw, maar ik vertrouw het voor geen haar meer.  De counterachtergrond is nu veel te blauw (daar blijf ik voorlopig maar van af), de landkaarten zijn er nog wel maar ‘k vond ze niet zo direct : nu dien je lang te duwen met het handje op de vlag,  en al de landen staan nu op een rollende band : zeg er niets van !! ’t is een update en die is veeeel beter (goed, goed, ik geef toe dat er veel meer mogelijkheden inzitten) en nieuwer en …. anders.  Blijk je die rolband toch even te kunnen stilzetten : met het handje, wijs er een land met aan.  Wil je schuiven : gebruik het handje als een grijper (klik en schuif). 

Kijk, dat vind ik nu niet leuk, al die ongevraagde zoekoefeningen die mijn tijdsplanning dooreenrammelen. Voor mij hoeft dat tempo van verandering niet ! Vertragen aub !! Ik wil de luxe van het gebruiksgemak van iets dat ik door en door ken.  Hè hè, zo’n potje zeuren dat lucht op.

In this log I am whining about unasked changes (not about the natural sequences in nature) in apparatuses, programs (updates and updates and new versions), medication, … that cost you a lot of time to search it all out again.  Slow it all down, is what I ask and the luxury of using something that you know through and through is what I want.  And that whining did me real good.

P.S. I will work the disturbing colour of my upgrade NeoCounter away  as soon as I dare to touch it again.

22:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: bomen | |  Facebook

07-11-06

Drie generaties en een tractor (d’Hoppe = La Houppe).

Flanders-inside-nov2006-traktor

Wieneke gooide Eva en mij een stokje toe : deze maand meedoen aan de fotowedstrijd van het Seniorweb, thema : ijzer, staal en roest.  Tonnen foto’s heb ik in het archief over containers, schepen, opspuitingsbuizen, baggerpijpen en noem maar op (oh ja, ook nog kasteel- en tuinhekkens, deurkloppers, scharnieren, …) : allemaal van metaal, maar ergens ben ik erop uitgekeken.  Daarom was het een echte verrassing toen ik tijdens de weekendwandeling op een oude tractor stootte, met roest, en drie mannen erbij keuvelend over dat oude beestje en bereid om te poseren.  Goed gedaan, mannen !

Ook nog (oud) ijzer in huis ? Op naar het seniorweb !

 

Wieneke tagged Eva and me : go in for a photo competition, theme : iron, steal and rust.  Now I have tons of photos in the archive from containers, ships, dredging pipes etcetera (oh yes, also castle and garden fences, door knockers, hinges, …) : all made from metal, but I am sort of tired of looking at it.  That’s why it was a real surprise when I ran into an old tractor, with rust, and three men with it, chatting about the old beast and prepared to pose.  Well done, men !

13:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (8) | |  Facebook

09-10-06

De boom in - Get lost

Flanders-inside-okt2006-deboomin

This arrow on a walk made me think of the expression : ‘get lost’ because in Flemish we wish someone or something in a tree, an expression which I rarely use, but which appeals to my imagination.

 

Deze pijl op een wandeling deed me denken aan de uitdrukking : 'de boom in' (in het Engels : get lost), een uitdrukking die ik zelden tot nooit gebruik, maar die ik wel tot de verbeelding vind spreken.

22:37 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen | |  Facebook

01-10-06

Rose petals - Rozenblaadjes (foto, rozen, pioenen, processie)

Flanders-inside-sept2006-rozenblaadjes
 

These fallen leaves of red roses in the grass made me think of the Peony leaves that little girls in angelic dresses used to strew on the cobbles during the procession in the days that my mother was young.  I only saw it on old photos, but in our garden there were many Peony plants of the generation residents before us, which had them especially for this use in processions.

 

Deze gevallen blaadjes van rode rozen in het gras deden me denken aan de Pioenblaadjes die kleine meisjes in engelachtige jurken op de kasseien strooiden tijdens de processie in de tijd dat mijn moeder jong was.  Ik zag het zelf enkel op oude foto’s, maar in onze tuin stonden veel Pioenen van de generatie bewoners voor ons en zij hadden die speciaal voor dit gebruik in processies.

00:07 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten | |  Facebook

30-09-06

Rosa Queen Elisabeth

Flanders-inside-sept2006-roos1
 

They were already in the garden when the previous generation of relatives lived here.  When the old rose bushes were at their end, we chose to plant this variety again.  It gives continuation in the garden and it are high and strong roses of a marvelous soft pink.  When I saw some of the last roses of this season against the sunlight, it made me think of a photo of a Dahlia in white at Aloha photo which I liked.  So I let the light do her thing. (After posting, I saw that the combination of pink with the blue skin of my blog is not successful)

 

Ze stonden al in de tuin toen de vorige generatie familieleden hier leefde.  Toen de oude rozenstruiken aan hun eind waren, kozen we om deze variëteit opnieuw te planten.  Het geeft continuïteit in de tuin en het zijn sterke en hoge rozen in een overheerlijke zachtroze kleur.  Toen ik enkele van de laatste rozen van dit seizoen zag tegen het zonlicht, moest ik  aan een foto denken van een Dahlia in wit bij Aloha photo die ik mooi vond.  Dus liet ik het licht haar ding doen. (Na het posten zag ik dat de combinatie van roos met de blauwe skin van mijn blog geen succesnummer is)

00:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten | |  Facebook

17-09-06

The Victoria (amazonica / cruziana) giant waterlily - de Victoria reuzenwaterlelie

 

Sinds ik de bladeren en het zeldzame bloeien van de Victoria reuzenwaterlelie zag op de blog van AG , wou ik de Amazone bezoeken.  Waar vind je die echter in Vlaanderen ? Niet moeilijk : er is de Plantentuin van Meise (Brussel) en er zijn de tropische kassen van de Universiteit van Gent (daar ging ik even langs toen ik toch in Gent was).  Om vogels of andere dieren te zien, ga je naar de Zoo van Antwerpen, voor vlinders naar de Vlindertuin in Knokke en voor insecten kan je tegenwoordig naar Zeebrugge.  Een zwerm steekbeesten besliste namelijk om ergens aan boord te gaan van een schip en uitgehongerd kwamen ze aan in Zeebrugge.  Nadat ze hun eerste honger hadden gestild en terug op krachten waren door het steken van dokwerkers, gingen ze op zoek naar het zachtste vlees en dat vonden ze in de kinderopvang, waar de kinderen geëvacueerd moesten worden (15 sept).  De daders zijn nog niet geïdentificeerd, meer zelfs : ze zijn nog niet gevonden !

 

Since I saw the leaves and the rare blooming of the Victoria giant waterlily on AG’s blog, I wanted to visit the Amazon.  Now where can you do that in Flanders ? Not difficult : there is the botanical garden in Meise (Brussels) and there are the tropical greenhouses of the University of Ghent (that’s where I visited since I had to be in Ghent anyway). For birds and other animals you can go to the Zoo in Antwerp, for butterflies to the Butterfly Garden in Knokke and for insects you can nowadays visit Zeebrugge.  A swarm of stinging insects decided somewhere to board on a ship and arrived very hungry in Zeebrugge.  After satisfying their first hunger and regaining strength by stinging dock workers, they went looking for the softest flesh, which they found in a day nursery, where the children needed to be evacuated (sept.15).  The perpetrators are not yet identified, they even are not found yet !

00:24 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (16) | Tags: planten | |  Facebook

14-09-06

Onions - Ajuinen (Prosperpolder)

 

It’s not a satisfying resize, but imagine walking through the polder and before you see them, you already smell them : onions.

Busy for some more days, but then I will be happy to visit your blogs again.

 

Deze herschaalde foto heeft niet veel kwaliteit meer, maar stel je voor dat je door de polder wandelt en vooraleer je ze ziet, ruik je al ze al : ajuinen (uien).

Ben nog enkele dagen druk, maar dan kom ik graag weer op bezoek op jullie blogs.

00:35 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: polder | |  Facebook

11-09-06

Boerenbenen - Farmer's legs

00:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: zoogdieren, melsele, polder | |  Facebook

10-09-06

De vrede van de avond - Evening peace

00:27 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: polder | |  Facebook

08-09-06

Brown and black - bruin met zwart-bont

 

Dit is geen kwaliteitsfoto (het kalf stond echt te ver en er was niet genoeg licht want er kwam een donderstorm aan) maar ik wil er iets over vertellen.  Het gaat over de verrassende vacht van dit kalfje, het is nl. de eerste keer dat ik bruin en zwart tezamen zie en dat bij een kalf dat als basis blijkbaar een Belgische blauw-witte dikbil is.  Dat maakt de koe op de foto dan een tante, denk ik want zij ziet eruit als een lichtgekleurde Blonde d’Aquitaine (en dat is zelf een recent ras dat het resultaat is van het mengen van drie rassen in het zuidwesten van Frankrijk).
En het fokken gaat dus blijkbaar steeds verder : dikbil x Blonde d’Aquitaine denk ik voor dit kalf.

Als je je afvraagt waarom de schuur in de achtergrond er zo vervallen bijstaat : die is opgegeven omdat we ons hier in het bereik van de haven van Antwerpen bevinden, waar expansie geen grenzen lijkt te hebben en een polderlandschap omgezet wordt in een industrieel havengebied.

 

This is not a quality photo (the distance to the calf was so far and there was not enough light - a thunderstorm was approaching) but it is a photo to tell something.  This is a calf with a very surprising fur : first time I see brown and black together  and this on a calf of which the basis obviously is a Belgian white-blue dikbil.  That makes the cow on the photo an aunt I think.  She looks like a very light colored Blonde d’Aquitaine (which is a breed that is the recent result of getting together three different breeds in the South-West of France). 

And so to see, breeding is going on : dikbil x Blonde d’Aquitaine is my guess for this calf.

If you wonder why the barn in the background is so neglected, it’s given up because we are here in the range of the port of Antwerp where expansion does not seem to have boundaries and a polderlandscape is turned into an industrial port area.

00:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (8) | Tags: polder, zoogdieren, koeien | |  Facebook

05-09-06

The cow jump - De koeiensprong

 

The heifer jump - at least 700 kilos (1540 pounds) in the air for one moment - that I just missed.

De sprong van de vaars - minstens 700 kilo even de lucht in - die ik mistte.

 

P.S. Where enough nature is available, starling places to sleep are not of any nuisance to people - most of them (people, not starlings) don’t even know then that there is such a place to sleep.

P.S. Waar er genoeg natuur voorhanden is, zijn slaapplaatsen van spreeuwen op geen enkele manier hinderlijk voor mensen - de meeste (mensen, niet spreeuwen) weten dan zelfs niet dat er zo’n slaapplaats is.

 

Check in 15.000 !

00:25 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: koeien, zoogdieren, polder | |  Facebook

30-08-06

When the evening falls … - Als de avond valt …

00:23 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: de putten, zoogdieren, koeien | |  Facebook

26-08-06

A rain aura - Een regenaura

 

Today it rained so powerful that it splashed up instead of just falling down, causing a sort of rain aura on the roof and water drops popping up (a word for this phenomenon is welcome !) in the pond. 

 

Vandaag regende het zo krachtig dat het opspatte in plaats van gewoon te vallen en dat gaf een soort van aura rond het dak en opstijgende waterdruppels (hoe noem je zoiets ???) in de vijver.

 

00:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: regen | |  Facebook

22-08-06

Are there boring landscapes ? Bestaan er vervelende landschappen ?

 

 

Een vriend zei me dat landschappen in de V.S. zo vervelend kunnen zijn (lees goed : kunnen).  Mijn wenkbrauwen gingen eerst omhoog, maar het kan wel waar zijn.  Niet precies waar ik woon : kijk maar eens naar deze foto van een polder in Oost-Vlaanderen (Prosperpolder, Doel) : iedere akker heeft zo’n grootte dat je hem nog makkelijk kan overzien.  In één polder (alles binnen één dijk) vind je minstens aardappelen, maïs, suikerbieten, uien, erwten, tarwe, weiden, grachten, akkerranden, enkele boerderijen en wat fruitbomen.  Op een geheel uur stappen echter, vroeger eens in Gaithersburg (ten NW van Washington DC), liep ik  langs de rand van een maïsveld en zag ik niets dan maïs en de autoweg … ja, ok ook nog enkele bomen en een zwerm spreeuwen, en het was kokend heet en ik was de enige die langs de weg stapte en ik werd behoorlijk aangestaard (gekke vrouw), en dat alles zal uiteraard mijn waarneming wel beïnvloed hebben.  Ik vraag me af hoe ik daar nu, 22 jaar later, tegenaan zou kijken.  Het is wel zo dat je manier van dingen bekijken verandert tijdens je leven.

Hoe dan ook, zijn er vervelende landschappen ? Wat vind jij ?

 

A friend told me landscapes in the US can be so boring (read well : can be).  At first I raised my eye brows, but it might be true.  Not exactly where I live : look at this photo of a polder in East-Flanders (Prosperpolder, Doel) : each field has such a size that it can be taken in at a glance.  In one polder (one complex of fields surrounded by a dike) there are at least potatoes, corn, sugar beets, onions, peas, wheat, meadows, ditches, field borders, some farms and fruit trees.  But in a one hour walking distance I once did in Gaithersburg (NW of Washington DC),  I walked along the border of a corn field and I saw nothing else but corn and a road … ok and also some trees where a flock of starlings landed in, and it was boiling hot and I was the only one walking and was really stared at (crazy woman), all that might have influenced my impression too.  I wonder how I would experience that now, 22 years later.  It certainly is a fact that the way you look at things changes during your lifetime.

Anyway, are there boring landscapes ? What do you think ?

00:32 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (17) | Tags: polder | |  Facebook

19-08-06

The cat(tle)walk

 

Wel, Ces en MJ, waarom er op de vorige foto mannen bij de koeien staan : ze leiden ze naar de cat(tle)walk voor de verkiezing van de beste koe en regen of geen regen : the show must go on.  Op de foto : enkele jonge dieren van het zwart-bonte en het rood-bonte ras.

Zoals Gerda en Klaproos al aanstipten : boeren gaan echt tot het uiterste bij het fokken (voor melk en voor vlees).  De Dikbillen (de geschoren koeien 2 foto’s lager) worden zo gigantisch groot gefokt dat de kalfjes niet meer op natuurlijke wijze geboren kunnen worden (ze worden allemaal met de keizersnede gehaald), kalfjes sterven makkelijk aan longinfecties omdat hun longen niet groot genoeg zijn in verhouding met hun lichaam en als een volwassen Dikbil in een gracht sukkelt en ze heeft de pech van op haar rug te vallen, kan ze niet meer zelfstandig op haar poten geraken en stikt ze door het gewicht van al dat vlees op haar longen.

Verstandige boeren met een hart voor dieren zijn zich goed bewust van deze problemen en vertelden me dan ook dat er nu teruggefokt wordt naar een type met een betere lichamelijke conditie en proporties.

 

Well, Cess and MJ, why the men are there with the cows in the previous photo : they are leading them to the cat(tle)walk for the election of the best cow and rain or no rain : the show must go on.  On the photo : some young animals of the black and white breed and of the red and white breed.

As Gerda and Klaproos pointed out : farmers are really going to the limit with breeding (for milk and for meat).  The Dikbil cows (the shaved ones 2 photos below) for example are bred so big that the calves can not be born the natural way anymore (all caesarian sections),  calves die easily of lung infections because their lungs are not big enough in comparison to the amount of body, when a full grown Dikbil falls in a ditch and is so unlucky to lay on her back she can not get on her legs anymore and suffocates because of the pressure of all that meat on her lungs.  Now, sensible farmers with a heart for their animals, are well aware of these problems and told me that there are trials now to breed back to a type that is in better condition and proportion again.

11:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: zoogdieren, koeien | |  Facebook

18-08-06

Provincial breeding cattle day - Provinciale Fokveedag (13 aug.)

 

Sidney is reporting the carabao (water buffalo) festival in the Philippines and showed photos of carabaos with shaved patterns in their fur (aug.11).  Oh no, I wrote, don’t bring the Flemish farmers on ideas.  Too late, on the provincial breeding cattle day, I saw they already discovered it.  Belgian white-blue Dikbil cows were shaved, but not for an artistic purpose but for showing the different parts … of their meat.

And I learned  that milk cows nowadays are giving THIRTY liters of milk each day.  According to my memory it was 10 liters 35 years ago.

 

Sidney brengt verslag uit van het carabao (waterbuffel) festival in de Filippijnen en toonde daar foto’s van waterbuffels met geschoren patronen in hun vacht (11 aug).  Oh nee, schreef ik, breng de Vlaamse boeren niet op ideeën.  Maar het was al te laat, op de provinciale fokveedag zag ik dat ze het al ontdekt hadden.  Belgische wit-blauwe dikbillen waren geschoren, maar niet voor artistieke doeleinden, maar om de verschillende delen te tonen … van hun vlees.

Ik leerde er ook dat melkkoeien tegenwoordig DERTIG liter melk per dag geven.  Volgens mijn herinnering was er dat 35 jaar geleden nog tien.

 

00:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: regen, zoogdieren, koeien | |  Facebook

17-08-06

Rain and bells - Fuchsia

Er volgen nog enkele items over Nederland.

Ondertussen is Vlaanderen doorweekt want na de hittegolfmaand juli, breken we nu het record van de meeste regenval en het natste punt van Vlaanderen is Haasdonk, vlakbij mijn woonplaats.  Er is nog meer regen voorspeld en natuurlijk lekt juist nu het dak : dus het oude babybadje en wat waskuipjes de zolder op en wachten op de dakwerker die deze dagen natuurlijk “verdrinkt” in het werk.  Er komen dus nog meer regenfoto’s maar omdat ik bang ben om jullie te overladen met regen, eerst maar even de rode belletjes van de Fuchsia.

 

More items on the Netherlands are following. 

Meanwhile Flanders is soaked ; after the heatwave month July we now have a record wet month and the wettest point of Flanders is Haasdonk, just near the place where I live.  More rain is predicted and just now our roof is leaking, the old baby bath and basins on the attic and wait for the roofworker who is “drowning” in the jobs these days.  So, more rainphoto’s are coming up but since I am afraid to overexpose you with rain, first some red Fuchsia bells.

14:04 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: planten | |  Facebook

06-07-06

Parasol or umbrella

 
 
 
Parapluutje, parasolletje, eentje voor de regen en eentje voor de zon.

01:08 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: bomen | |  Facebook

02-07-06

Today I take refuge in soft pink - Vandaag duik ik weg in zacht rose.

23:46 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (7) | |  Facebook

18-04-06

Als de lente komt, zend ik jou tulpen uit Amsterdam.

 

“When spring comes, I send you tulips from Amsterdam” (Dutch song)

But Antwerp discovered this flower 30 years earlier than the Netherlands (of course : everything in Antwerp is better, bigger, earlier, newer - the chauvinists, but I love them).

In 1562 a trader from Antwerp discovered some unknown bulbs in a load of fabrics from Turkey.  He tried to eat them (of course : as a man), didn’t like it and put the other bulbs in the ground.  Next spring : Antwerp discovered the tulip.  And Flanders became the center of the European cultivation of tulip bulbs ( these days the Netherlands are the biggest cultivator : 3 milliard of bulbs each year !!)

In the century of the tulip (17 th century) especially tulips with a print (flames, stripes, …) were a hype. 

Info : Tulip walk in Antwerp till may 31, ticket gives you access to 13 locations (museums) during 3 days ( www.dewereldinantwerpen.be )

13:37 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (2) | |  Facebook

14-04-06

Well, if you only go outside …

 

… when the sun is shining for one precious moment and you look at the light through a daffodil, you MIGHT actually believe that it is spring in Flanders.

01:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

06-04-06

I linger some longer in the magic world of nature and fantasy

 
 
 
 
 

23:46 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (4) | |  Facebook

05-04-06

While experimenting with the theme ‘colorful’ ….

 

  I got lost in fairyland.

 

 The flowers = Corydalis solida (Voorjaarshelmbloem = Vingerhelmbloem)

15:19 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (3) | |  Facebook

01-04-06

Two daffodils chatting about ... ?

18:58 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (2) | |  Facebook

30-03-06

Feeling blue

23:33 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (257) | |  Facebook

29-03-06

And this is the result.

23:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (1) | |  Facebook