30-09-08

The weight of wonder (door Heidi Voet, Kasteel van Gaasbeek, Markiezin zoekt kunst, Ruby Tuesday #7)


Flanders-inside-sept2008-weightofwonder

“The weight of wonder” (het gewicht van verwondering) is een in-situ (terplekke) installatie van de Vlaamse kunstenares Heidi Voet : 15 ton roze siergrind op de toegangsweg naar het kasteel van Gaasbeek, waar de tentoonstelling ‘Markiezin zoekt kunst’ doorgaat.

“The weight of wonder” is an in-situ installation of the Flemish artist Heidi Voet : 15 ton of pink decorative gravel on the path to the castle of Gaasbeek, place of the exhibition “Marquise searches art”.  Pink is not red but it’s so full of fantasy that I wanted to use it for Ruby Tuesday.

Ruby-Tuesday-2

00:12 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (21) | Tags: expo, ruby tuesday | |  Facebook

25-09-08

The dream by Sara Peeters (SkyWatch #10, Kasteel van Gaasbeek, Markiezin zoekt kunst)


Flanders-inside-sept2008-thedream-saraPeeters

De twee buitenkunstwerken van de tentoonstelling “Markiezin zoekt kunst” in het kasteel van Gaasbeek vond ik het mooist.  Dit werk heet “The dream” en is gemaakt door Sara Peeters.

The two outdoor works of art of the exhibition “Marquise searches art” in the castle of Gaasbeek are the ones I liked best.  This work is named “The dream” and is made by Sara Peeters.

skywatchfriday

21:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (21) | Tags: bomen, expo, skywatch friday | |  Facebook

27-07-08

Beeldige wandeling - Sculpture walk (Zeedijk, Blankenberge)

 

Flanders-inside-juli2008-beeld-JefVanLeeuw

Beelden langs de kustlijn (Blankenberge), om naar te kijken, om over te mijmeren, … Foto : een photoshop-impressie van een beeld van Jef Van Leeuw.

Sculptures along the seaside (Blankenberge), to watch, to muse about, …  Photo : photoshop-impression of a sculpture by Jef Van Leeuw.

00:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (8) | Tags: kust, beelden | |  Facebook

11-11-07

Sculptuur - Sculpture (Ad Wouters, Meerdaalwoud bij Leuven)


Flanders-inside-nov2007-Ad-Wouters-2


Ad Wouters werkt in het Meerdaalwoud en het Heverleebos.  Hij bewerkt oude dode bomen en maakt er beelden van.  Wellicht moet je hier even goed kijken om het beeld (persoon kijkt omhoog naar boom) te zien, de foto was een slechte snapshot bij valavond die ik wat heb moeten oppeppen.  Herinner je je het vorige beeld nog ?  Ook van Ad Wouters.

Ad Wouters works on old dead trees in the forest and makes sculptures.  You probably will have to take a good look to see the sculpture (a person looks up to a tree), the photo was a bad snapsnot in the evening, that I had to process.  Do you remember the previos sculpture ? It’s also a work of Ad Wouters.

23:34 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (10) | Tags: bomen, beelden | |  Facebook

31-10-07

Kwaak, kwaak - Ribbit, ribbit (kikker, Agnese Stabina, Letland, “Who said miau”, Europalia, Agorafolly, Brussel)


Flanders-inside-okt2007-Agnese-Stabina


In Brussel kwaakt een kikker in elke taal van de Europese Unie.  Voor 5000 Euro.

In Brussels a frog is croaking in every language of the European Union.  For 5000 Euro.

23:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (8) | |  Facebook

25-10-07

Cityscape, Arne Quinze (Guldenvlieslaan, Brussel)


Flanders-inside-okt2007-ArneQuinze


Toen ik in Brussel was, kwam ik plots hierop uit ! Het voelt geweldig, het is heerlijk om naar te kijken en bijzonder om eronder te staan en te stappen.  Het is het “Cityscape”, het stadszicht, van Arne Quinze en het staat er voor een jaar.  Is het het gat in de ozonlaag, een dino op vele dunne steltpoten, een ruimteschip dat juist geland is ?  Wat dan ook, het is een geweldig ruimtelijk-visueel gebeuren.  Als je er meer van wil zien én het constructieproces, dan zie je dat hier.

When I was in Brussels I suddenly ran into this ! It feels great, it’s wonderful to look at, special to stand and to walk beneath it.  It is the “Cityscape” by Arne Quinze and it stands there for a year.  Is it the gap in the ozone layer, a dino on many stilt legs, a space shuttle that just has landed ? Whatever, it is a wonderful giant spatial (three-dimensional)-visual experience.  If you want to see more and the construction process, you can see it here.

01:07 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (15) | |  Facebook

24-10-07

Agorafolly (Alicja Karska & Aleksandra Went, Brussel, Europalia)


Flanders-inside-okt2007-Karska-Went-1


Alicja Kaska en Aleksandra Went (Polen) hingen een rood gordijn voor de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel : aan welke kant van het gordijn gaat de vertoning door ? Het is een leuke variant op “Het leven is een schouwtoneel”.  (voor een realistisch totaalbeeld kan je bij Pieterbie kijken)

Alicja Kaska and Aleksandra Went (Poland)  hung a red curtain at the front side of the Royal Theatre in Brussels : at which side of the curtain does the play go on ? It’s a nice variant of “Life is a play”.  (for a total and realistic image you can scroll Pieterbie’s blog)

Flanders-inside-okt2007-Karska-Went-2

00:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (7) | |  Facebook

22-10-07

Agorafolly (Antonio Pio Saracino, Brussel, Europalia)


Flanders-inside-okt2007-Saracino


Agorafolly : 27 Europese kunstenaars, jonger dan 35, één voor elke Europese lidstaat, kregen een Brussels plein en een budget om hun artistiek antwoord te geven op de vraag hoe de toekomst van Europa eruit ziet.  Ik bezocht enkele pleinen en zag veel teleurstellende werken (zeker voor een budget van 5000 Euro).  Ik zag ook veel zwervers, logisch omdat ze vooral op pleinen verblijven, en liep door vele vreugdeloze straten met vervallen huizen.  Maar dit is waar ik voor kwam : de diptiek van de Italiaanse kunstenaar Antonio Pio Saracino.  Een man en een vrouw koesteren een lichtgevende cocon, symbool voor de technologische evolutie.  Het is een oproep tot verantwoordelijkheid.  Ik vind het, los van enige uitleg, gewoon uitzonderlijk mooi.

Agorafolly : 27 European artists, younger than 35, one for each member of the European community, each get a square in Brussels and a budget to show their artistic answer to the question : what does the future of Europe look like ? I visited some of the squares and saw a lot of things that were quite disappointing (for a budget of 5000 Euro).  I also saw many tramps, logical because they reside on squares, and went through many cheerless streets with houses in disrepair.  But this is what I came for : the diptych of the Italian artist Antonio Pio Saracino.  A man and a woman cherish a luminous cocoon, symbol for the technological evolution.  It is a call for responsibility.  Apart from any explanation, I simply find it tremendously beautiful.

01:32 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (15) | |  Facebook

15-10-07

In het woud - In the forest (beeld, Ad Wouters, Meerdaalwoud bij Leuven)


Flanders-inside-okt2007-Meerdalwoud-1

00:32 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen, beelden | |  Facebook

06-09-07

Intermezzo : Ambiorix en Jamon, Jamon (Tongeren)

Flanders-inside-sept2007-Ambiorix


Kijk, dit is het soort foto dat je krijgt als je eerst naar de Spaanse film “Jamon, Jamon” (van Bigas Luna) kijkt en dan de volgende dag Tongeren bezoekt, Tongeren de oudste stad van België met natuurlijk het standbeeld van Ambiorix (koning van de Eburonen en leider van het verzet tegen Rome in 54 v.Chr.).  In deze expliciete en hartstochtelijke film stelt Conchita, de vrouw van de eigenaar van een fabriek die mannenondergoed maakt, dat mannenonderbroeken beter verkopen als ze op een reclameposter voorgesteld worden met een stevige vulling.  En daardoor keek ik of een gespierde held ook … ach, je weet wel.  Foei, foei.

This is the kind of photo you get when you first watch the Spanish movie “Jamon, Jamon” (by Bigas Luna) and then, the next day, visit Tongeren, the oldest city of Belgium with of course the statue of Ambiorix (king of the Eburones and leader of the resistance against Rome in 54 B.C.).  In this very explicit and passionate movie Conchita, the wife of the owner of a men’s underwear factory, states that men’s underpants sell better when in an add they are presented with a firm stuffing. And under this influence I checked if a muscled hero also …  well, you know.  Shame on me.

23:28 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (15) | Tags: beelden | |  Facebook

30-06-07

Chinees behangpapier - Chinese wallpaper (Kasteel d’Ursel, Hingene)

Flanders-inside-juni2007-chineesbehang1

 

Tijdens een zondagse regenwandeling bleek het kasteel d’Ursel (Hingene) tot mijn verrassing gedeeltelijk open te zijn voor een tentoonstelling, waar ik zo goed als niets van gemerkt heb door dit handgeschilderde Chinese behangpapier.  Het is zo dun als drie sigarettenblaadjes op elkaar en de achtergrond was oorspronkelijk rood.  Het duurde drie jaar om het te restaureren.  Het dateert van rond 1870 en komt van Kanton (China) dat sinds de 17de eeuw gespecialiseerd was in handgeschilderd behangpapier voor de uitvoer.  Mos, gras en rotsen zijn gestempeld.  Vogels, vlinders en bloemen zijn in waterverf en zwart omlijnd.  Lange witte bamboestengels zijn dominant als patroon en vormen een soort scherm.  Iedere vogel heeft een levendige uitdrukking en houding.  De ogen zijn zoals menselijke ogen met wit en een pupil, wat typisch is voor Chinees schilderen.  Er is ook een blauw “tuin met vogels en bloemen” behangpapier, dat ik ook wel eens zou willen zien. (meer info) 

 

 

Flanders-inside-juni2007-chineesbehang2

 

Much to my surprise, during a rainy Sunday walk, the castle of Ursel (Hingene) was partially open for an exposition, of which I noticed almost nothing because of this handpainted Chinese wallpaper.  It is as thin as three cigarette papers and the background was originally red.  It took three years to restore it.  It dates from around 1870 and comes from Kanton (China) that specialized in handpainted wallpaper for the export since the 17th century.  Moss, grass and rocks are stamped, birds, flowers and butterflies are in watercolor with black outlines.  Long white bamboo stalks are dominant as a pattern and form a sort of screen.  Each bird has a vivid expression and posture.  The eyes are like human eyes with white and a pupil, which is typical for Chinese painting.  There is also a blue “garden with birds and flowers” wallpaper that I hope to see one day.

23:57 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

31-03-07

Beeweg statie 5 (Melsele, hoek Kalishoekstr.-Burggravenstr.)

Flanders-inside-maart2007-kapelV

 

 

Scherper en scherper maakte ik deze foto tot de Magnoliabloemen een laagje ijs kregen, maar zo kan je de figuren zien achter het aangedampte glas van dit kapelletje.

 

Sharper and sharper I made this photo until the Magnolia flowers became icy, but now you can see the figures behind the condensation on the glass of this little chapel. 

There are 15 of them, each picturing a scene from the bible and each one is a station of the Cross, a place to pray.  Already in the 17th century 15 stations surrounded the chapel of Gaverland which is a place of pilgrimage. Torn down in the French period, they were rebuild in 1848.  In 1866-1869 the chapels were replaced by colums in Belgian blue stone with sculptures by JB Van Biesbroeck. In 1962 they were placed in the neighbourhoods of Melsele.

 

Info : Melsele, deelgemeente van Beveren-Waas, is vooral gekend door het bedevaartsoord van Gaverland.  Volgens de overlevering werd de eerste Onze Lieve-Vrouwekapel van Gaverland in 1511 opgetrokken op de plaats waar naar verluidt eerst een miraculeus Maria-beeld was gevonden bij een linde. De originele kapel werd in de loop van de tijd talloze malen verbouwd en herbouwd, waarbij de huidige neogotische kapel dateert van 1862.
Reeds in de 17e eeuw was de kapel omringd door een beeweg met 15 statiën. Tijdens de Franse periode afgebroken, werd ze opnieuw opgericht in 1848. In de loop van de jaren 1866-1869 werden de 15 beewegkapelletjes vervangen door arduinen zuilen met beeldhouwwerk, gebeiteld door J.B. Van Biesbroeck.
In 1962 werd vervolgens een nieuwe ommegang met 15 nieuwe beeldengroepen, gekapt door beeldhouwer Gerard Thienpont, aangelegd tegenover de kapel.
De vijftien, 140 jaar oude staties werden toen verplaatst naar de verschillende wijken op het grondgebied van de gemeente. (bron)

01:03 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (14) | Tags: melsele, beelden, bomen, kapelletjes, volksdevotie | |  Facebook

11-03-07

(3/3) Ik ging alleen maar even naar Brussel - I only went to Brussels one afternoon

Flanders-inside-maart2007-stoutengeltje

In het Paleis voor Schone Kunsten tot 6 mei : Het verboden rijk = twee continenten, vijf eeuwen kunst, twee manieren van beelddenken, wereldbeelden van Chinese en Vlaamse meesters.  Ik ging ernaartoe omdat ik gefascineerd ben door Chinese schilderkunst.  Een audiogids kan je op deze tentoonstelling niet missen.  Hij leidt niet alleen je ogen bij elke schilderijenreeks, maar gidst je ook door de tijd en voor het eerst begrijp ik iets van de evolutie (en het waarom en het hoe ervan) in het Vlaamse schilderen doorheen vijf eeuwen.  Tegenover het Paleis staat een erg stout engeltje : kijk maar eens naar zijn expressie en hij doodde juist een everzwijn.  Niet precies iets dat je verwacht van een cherubijntje, hé ? Tenzij je het verhaaltje gaat omdraaien : er was eens een ontzaglijk gemeen everzwijn … of er moest erg dringend eten op tafel komen of … zegt u het maar.

 

In the Palace for Fine Arts there is till may 6 : The Forbidden Empire = two continents, five centuries of art, two kinds of visual idiom, visions of the world of Chinese and Flemish Masters.  I went because I am fascinated by Chinese painting art.  An audioguide can not be missed on this exhibition.  Not only does it guide your eye through each series of paintings, but also through time and for the first time I understand something of the evolution (and the how and why of it)  in Flemish painting during five centuries.  Across the Palace there is this very naughty angel : look at his expression and he just killed a boar.  Not exactly something you expect a cherub to do, right ? Unless you turn the story round : there was once a tremendous mean boar … or food was urgently needed or … you tell me.

23:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (9) | Tags: beelden | |  Facebook

28-09-06

Grenzen aanvaarden - Accepting limits (foto klei pottenbakken draaischijf)

Flanders-inside-sept2006-klei2
 

Leaving home with a head full of expectations of the most perfect photos, I was confronted with the limits of my camera (Fuji S 5000) and of the situation (dealing with the amount of light available, no external flash, …), but I think it is the secret to be able to smile with it (and maybe to put a camera with more possibilities on the long term list).

Thanks to Maxentia and Ces to tell me that blogs don’t run away, since I was worrying about not visiting all of you very much lately because I am in a busy period.

 

Ik vertrok van huis met een hoofd vol verwachtingen over de meest perfecte foto’s en toen ontmoette ik de beperkingen van mijn fototoestel (Fuji S5000) en van de situatie (de beperkte hoeveelheid aanwezig licht, geen externe flash, …), maar ik denk dat het de kunst is om hierom te kunnen glimlachen (en misschien een camera met meer mogelijkheden op het lange termijnlijstje te zetten). 

Info over de pottenbakkerij en cursussen van Katleen Verhofstede : www.keramiekcursus.be

Dank aan Maxentia en Ces om me erop te wijzen dat blogs niet weglopen want ik zat ermee dat ik jullie allemaal zo weinig kan bezoeken de laatste tijd wegens een drukke periode waar ik in zit.

00:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (10) | Tags: fantasie | |  Facebook

25-09-06

Een hert op zijn poten zetten - Putting a dear on his legs

 

Afgelopen zaterdag mocht ik wat tijd doorbrengen in de pottenbakkersklas van Katleen Verhofstede (Beveren).  Twee van mijn nichtjes én hun vriendinnetjes gaan daar elke week met klei werken.  Zij doen dat met een nooit aflatend enthousiasme.  In onze tuin groeit een collectie van keramieken dieren en paddestoelen, met inbegrip van de onverwachte hond die altijd op een andere plaats opduikt, evenals zijn drol, allebei overtuigend echt en steeds aanleiding gevend tot een spontane reactie, vaak gevolgd door gegiechel  en wat beweging in de gordijnen achter het grote tuinraam. 

Meer over het pottenbakken de komende dagen.  Info : www.keramiekcursus.be

 

Saturday I spent some time in the pottery class of Katleen Verhofstede (Beveren).  Two of my nieces and their friends go there every week to work with clay.  They do that with a never ceasing enthusiasm.  In our garden a collection of ceramic animals and toadstools grows, including the unexpected dog who always appears at a different place and somewhere else his dog turd, both convincingly real and  leading to a spontaneous reaction, often followed by  giggling and some movement behind the curtains of the big garden window. 

More about the pottery class the next days.  Info : www.keramiekcursus.be

19:33 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (10) | Tags: beelden, fantasie | |  Facebook

04-07-06

Some weeks ago in Oostduinkerke-Bad

 
 
 

01:01 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (8) | |  Facebook

24-06-06

Beaufort II : Harbinger, Jane Alexander, Oostduinkerke

 

This is the Harbinger (cfr. June 11 on this blog), walking outside the barge.  At night they put him inside. That’s where Pieterbie met him, standing in a corner without his cap.  You can check it here.

 

Note : the 8000 is coming closer on the counter, if you are the one : let it know !

00:39 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (7) | Tags: beaufort ii | |  Facebook

19-06-06

Beaufort II : Knokke, Zhan Wang, Floating Mountain of Immortals

 

A complete sunset at my disposal : pure luxury, a spectacle with continuously changing colors (and all for free), a work of art and a wonderful beach walk from Knokke till the nature reserve ‘het Zwin’.  We are here at the most east side of the Belgian coast and touching the border with the Netherlands.

With the shining rocks (a “jiashanshi” :  a natural rock but it also means a fake mountain rock)   that you see on these photos ZHAN WANG (°1962, China) questions tradition and authenticity, so the guide book of Beaufort II tells.  There are also human figures on the floating rock : hermits that are fishing, but they also would have a laptop and a cell phone.  I couldn’t see them : it was high tide and the rock was quite far. 

If you visit this place, I am looking forward to see your photo view on this piece of art.

 

11:10 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (7) | Tags: beaufort ii | |  Facebook

12-06-06

Beaufort II : Nieuwpoort, Ilya and Emilia Kabakov (Oekraïne)

 

“The fallen sky” : it speaks for itself.  A very original idea, humoristic too.

11:50 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (3) | Tags: beaufort ii | |  Facebook

11-06-06

Beaufort II : Oostduinkerke, Jane Alexander

 

The composition of JANE ALEXANDER, a South-African artist (°1959) is overwhelming, it touched me, it impressed me deeply.

At the tram stop “Schipgat” you walk towards the beach and there is a canal boat in the sand (38 meters long).  Out of the hold a creature walks : it is the herald (voorbode) = the harbinger.

“HARBINGER WITH BARGE AND IMPERIAL LANDSCAPE (NORTH SEA)” is the title of this art installation.  Imperial landscape as description for the North Sea : that’s a match !  The harbinger : wonderful !! 

And then you walk into the hold of the barge : very pleasant wooden joists as a floor, orange metal sides with ribs, the sun light that falls in through the covering plates is yellow and blue, you are inside, it feels comfortable.  In this belly of the boat you meet hybrid figures, on the floor there are 500 pair of red plastic gloves and there are machetes : they point to the violent South-African history and the apartheid.  I understood by feeling.  It’s difficult but I am not going to show you the full Harbinger and only a small photo of the hold, so that there is room for you to go and experience it yourself.

 

14:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (7) | Tags: beaufort ii | |  Facebook

09-06-06

Beaufort II : at Malibu beach (California, US) (read : de Panne, Belgium)

 
 
 

Yes, Malibu it says on the beach cabins ! But we are in de Panne, the most western place of the Belgian coastline, touching the border with France, however ... when you see :

 

 
 
 
 

A herd of ELEPHANTS walks towards the sea : I really wanted to see this and I am not disappointed, on the contrary ! I am very enthusiastic about it.

It is a work of the South-African ANDRIES BOTHA and a team of 10  black artists.

On Pieterbie’s blog you can find already 19 works of Beaufort II.  It is wise to take a preview so you can select what you really don’t want to miss. 

The guidebook of Beaufort 2006 (pocket, hard cover, 5 €) is interesting, but on the Beaufort-site there is not so much to find.

11:49 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beaufort ii | |  Facebook

Beaufort II : de Panne, boat by Andries De Zutter

In the west where the dunes are beginning and between sunbathing tourists, there lies a very light colored boat, not so easy to find.  DE ZUTTER carved it out of the stump of a lime tree.  His work is comparable to that of Botha, they say, because of the labour-intensivity and the use of natural materials. It did not move me.

11:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (1) | |  Facebook

06-06-06

Beaufort II

Yesterday I visited 4 works of art of Beaufort II (an outside exposition of works of art along the Belgian coastline).  To make the title real the wind was blowing hard, but the sun was present too.  With the coast tram you can travel very easy to the locations that you select, you can walk along the beach as far as you can and want, and then take the tram again.  It is a very pleasant manner to travel along the coastline and let you surprise by the art works.  I have some photos, but they have to wait a little while until I've finished my selection of photos of … the Procession of the Holy Blood as you might have guessed. Until June 11 there is an exposition in Antwerp of photos of  KAREL RIMANQUE ( Galerie Het vijfde huis ) , photos that present an unique look on the world of allotment gardens ( volkstuintjes ).  I always thought of allotment gardens as ‘quite a mess’ until more recently I started to see that it was a typical phenomenon of our time and place.  Garden houses and green houses in allotment gardens are often build of all sorts of reused and garbage like material and there seems to be a tendency that used materials stay there and never are cleaned up.  Anyway, K. Rimanque knows how to catch enchanting beauty by making use of reflections and looks through steamed up and moss-grown windows and plastic.  And the benefits of the sale are for Vredeseilanden (an support organization for poor farmers in the south).  The movie ‘THE PROMISE’ (Wu ji) of CHEN KAIGE is a Chinese fairytale and wuxia ( a Chinese sword epic ).  If you are a fairytale fanatic AND fascinated by the old Chinese culture (cloths, paintings, buildings,  …) like I am,  this is more than you could ever dream of.  Visual beauty, enchantment and  romance, it is a breathtaking movie. 

So was House of the flying daggers, made by Zhang Yimou.

16:12 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (1) | Tags: beaufort ii | |  Facebook

03-04-06

The Brussels butterfly

 

The average American has never heard of Gent ( that ain’t surprising ), but Brussels is better known then Belgium or Flanders since it is the capitol of the European Union and the headquarter of the NATO. 

So, you better present Flemish cities as parts of the Brussels butterfly, according to Sas Van Rouverij, alderman of Gent. 

The body is Brussels and Antwerp, the juncture of the wings is Gent in the west and Leuven in the east, the left wing is Brugge (Bruges) and Oostende, the other wing Hasselt and Genk.  That is also because you have to think a bit larger then we are used to in Flanders.  It is very well possible for an American to say about Oostende “Oh, I didn’t know Brussels had a beach”, while for us Flemings this is hilarious because we think in very small units.

(based on an article in De Standaard, 16/02/2006, De gemiddelde Amerikaan heeft nog nooit van Gent gehoord, Schepen Sas van Rouverij heeft boek uit over stadsmodel voor Gent, interview)

 

Flanders is like this : I once went to a local tavern in the polders (there where our nature organization has several nature reserves ) to make an appointment to come and eat soup after a guided visit with a group.  “Not possible”, the old lady told me, “because you are not from around here”.  I was astonished.  Indeed I did not live in the same settlement, but I live in a town of the same municipality (the distance is 15 km = 9.3 miles) and I spent all my free time in the polders and I am pretty well known as nature conservationist.  So her son had to act as a mediator to finally get “a permission” to come and consume in this tavern.  Big sigh.

 

Photo : Horse Parade 2005, Brussels ( 185  decorated horses for the celebration of 175 years Belgium were exhibited in Brussels, Luik, Knokke, Waregem, Antwerp and Brussels again )

12:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (5) | |  Facebook

27-11-05

Van den vos Reynaerde (Of the fox Reynard)

The Waasland is the home of Reynard the fox.  “Of  Reynard the fox” is an animal epos which is a satire on the medieval society and it is written well (a milestone in the Middle Dutch literature).  Not only the different social classes (the clergy, the aristocracy, the peasants, …) are denounced , but also the medieval literature itself. 

It is all a VERY long time ago (ca. 1260), but the towns of the Waasland are still under the spell of it.  13 towns (Axel, Beveren (Kieldrecht), Destelbergen, Hulst, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Moerbeke, St.-Gillis-Waas, St.-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster ) have a common project to keep the story alive.

Picture : statue of Bruun the bear reporting to king Nobel (Noble) the lion and his queen, recreational park ‘de Ster’, St. Niklaas.


23:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (1) | |  Facebook