03-07-07

Dikbillen

Flanders-inside-juli2007-stier

Om 22 uur wanneer Mijnheer Stier in een rustige laatavondstemming is, kan hij vervoerd worden naar een andere weide.  Bovendien is hij in het gezelschap van zes maagden, dus is hij niet weerbarstig. 
Ik kan deze week niet veel blogs bezoeken, maar ik kom zodra ik kan, hoor.

At 22 h.  when Mister Bull is in a quiet late evening mood, he can be transported to another pasture.  Furthermore he is in the company of six virgins, so he is not recalcitrant. 

I can’t visit many blogs this week, but I’ll come as soon as I can !

00:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: de putten, zoogdieren, koeien | |  Facebook

29-06-07

Het wordt zwart daarbuiten (onweer) - It's getting black outside

Flanders-inside-juni2007-onweer

Deze week op een namiddag om 4 uur (blik door het raam) : het ziet ernaar uit dat het gaat regenen (zacht uitgedrukt).

This week, one afternoon at four (looking out the window) : looks like it is going to rain (an understatement).

01:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: regen, bomen | |  Facebook

21-06-07

Wielertoeristen - Bikers (Prosperpolder, Schor Ouden Doel)

Flanders-inside-juni2007-wielertoeristen2

Wielertoeristen in de polder.  Hé, zijn er gieren te zien ? grapt één van de mannen als hij ons voorbijsteekt (wij waren aan het vogelkijken bij het natuurreservaat).  Groot jolijt bij zijn medefietsers.  De vale gieren waren gisteren het eerste punt in het nieuws.  De partners van BirdLife International in Vlaanderen, Frankrijk en Spanje lobbyen ondertussen voor een duurzame oplossing. (meer over de gieren in de vorige logjes)

 Bikers in the polder.  Hey, are you spotting vultures ? one of the men jokes when passing us (we were birdwatching at the nature reserve), much to the fun of his fellow bikers.  The griffon vultures were the first item in the news yesterday.  Meanwhile the partners of BirdLife International in Flanders, France and Spain are lobbying for a sustainable solution. (more on the vultures in the previous posts)

 

Flanders-inside-juni2007-wielertoeristen1

00:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: polder, schor ouden doel | |  Facebook

19-06-07

Natuurcompensatie - Nature compensation (Doelpolder-noord, Doel)

Flanders-inside-juni2007-Doelpolder-noord

Het natuurcompensatiegebied (de inrichting van habitats die verloren gingen door de ontwikkeling van de haven van Antwerpen) Doelpolder-noord begint zich te ontwikkelen : de kreek vult goed met water, planten koloniseren het gebied, vogels vinden er hun gading. 

The nature compensation area (the creation of habitats that got lost because of the development of the port of Antwerp) Doelpolder-noord is starting to develop nicely : the creek fills with water very well, plants colonize the area, birds find there what they need.

00:23 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: polder | |  Facebook

17-06-07

Vale gieren vluchten naar België - Griffon vultures flee to Belgium (Aragon closes muladares)

Flanders-inside-juni2007-valegieren

Vandaag werden 97 Vale gieren gezien boven België !!!  Ze sterven van de honger in de Aragonese Pyreneeën (Spanje) door toedoen van een nieuwe wet die de muladares verplicht doet sluiten.  Muladares zijn vaak eeuwenoude plaatsen bij ieder dorp waar de boeren hun dode dieren achterlaten.  De gieren poetsen de karkassen tot op het bot schoon en de boeren hebben geen kosten.  Nu zijn de boeren verplicht gebruik te maken van een firma die een monopolie heeft in het ophalen en verwerken van dode dieren.  Deze firma beïnvloedde hoogst waarschijnlijk de regering om deze nieuwe wet te maken.  Ze innen 40 miljoen Euro premiegeld per jaar.  De gieren reisden meer dan 1000 km op zoek naar voedsel en hier is ook geen aas.  Ik ben zo woedend op het politieke systeem in Aragon (Spanje).  (meer over vale gieren als je naar beneden scrolt)

 

Today 97 Griffon vultures were seen in Belgium !!! They are starving in the Pyrenees in Aragon (Spain) because of a new law that closes the muladares, ages old places in the little towns where farmers put their dead animals.  The vultures clean it all up and the farmers have no expenses.  Now the farmers have to pay a firm that has a monopoly in collecting and processing the dead animals.  This firm must have influenced the government in making this law.  They collect 40 million Euro premium money a year.  The vultures have travelled over 1000 km to find food and here is no carrion either.  I am so angry with the politicians in Aragon (Spain).  (More on Griffon vultures if you scroll down)

23:57 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (21) | Tags: vogels | |  Facebook

Kiekeboe - Peekaboo

 
Flanders-inside-juni2007-kiekeboe

01:05 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: zoogdieren, schor ouden doel | |  Facebook

25-05-07

Man, man, man - Man, oh man (Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella - Azure damselfly)

Flanders-inside-mei2007-azuurwaterjuffer

‘k Zag een paringswiel van Waterjuffers, perfecte foto, bij Javga en dacht : zo hangen er hier ook enkele rond, ik zal eens gaan kijken, 10 minuten zonlicht dat moet mijn zich slecht gedragende lichtallergie aankunnen.  Zonnehoed op, waterjuffers gaan kijken.  Ja, ook de mannen heten juffer.  Drie schroefden er rond; steeds op elkaars kop landend met een obscene greep.  Mis, het verkeerde adres, maar even later weer van hetzelfde, geen enkel geheugeneffect.  Waar zijn de vrouwtjes ?  

I saw a mating wheel of damselflies, perfect picture, at Javga and thought : there are hanging around some here too, let’s take a look.  10 minutes of sunlight, that’s something my bad behaving light allergy must be able to accept.  Sunhat on, watching damselflies.  Yes, also the men are called damsel.  Three of them were airscrewing around, landing on each others head with an obscene grip, over and over again.  The wrong address, but some time later they try it again, no memory effect at all.  Where are the females ?

 

Flanders-inside-mei2007-azuurwaterjuffer2

00:28 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (23) | |  Facebook

10-04-07

Bloesemrace - Blossom race

Flanders-inside-april2007-Japansekers

 

Lente : de Japanse kers in een nek-aan-nek race met Sleedoorn om de bloesemwedstrijd te winnen en ik kan met moeite mijn voeten opheffen : voorjaarsmoeheid.  Enige remedies ?

Spring : the Japanese cherry in a neck-and-neck race with Sloe to win the blossom contest and I can hardly lift up my feet : springtime fatigue.  Any remedies ?

Flanders-inside-april2007-sleedoorn

00:18 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (17) | Tags: bomen, bloesems | |  Facebook

02-04-07

Tjiftjafsilhouet - Chifchaf silhouette

Flanders-inside-april2007-tjaftjaf

14:55 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: bomen, vogels | |  Facebook

27-03-07

Een katjestapijt - A catkin carpet

Flanders-inside-maart2007-tapijt

 

Ik begon te fotoweven met wilgentwijgen en het werd een tapijt.  Het zag er tamelijk interessant uit, maar in klein formaat wordt het erg druk.  Wacht, ik zal even inzoomen.

 

I started photo weaving with willow twigs and it became a carpet.  It looked rather fascinating, but in small size it becomes very loud.  Wait, I'll zoom in.

 

Flanders-inside-maart2007-tapijt2 

12:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (20) | Tags: planten, fantasie | |  Facebook

23-03-07

Gras in de wind - Grass in the wind (Groot Rietveld, Melsele)

Flanders-inside-maart2007-paal

Soms kunnen je gedachten zo licht zijn als grashalmen in de wind, niet beladen met zorgen ook al zijn die er wel, ken je dat ?

Sometimes your thoughts can be as light as grass blades in the wind, not burdened by worries although they are there, do you know that ?

13:24 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (15) | Tags: planten | |  Facebook

19-03-07

Tegenlicht - Backlight

Flanders-inside-maart2007-tegenlicht

23:58 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: polder, bomen | |  Facebook

14-02-07

Wat een klein kereltje kan doen - What a little fellow can do (Roodborsttapuit)

Flanders-inside-feb2007-roodborsttapuit

Het was een grijze winderige dag afgelopen zaterdag, met wat regenbuien erbij.  Bovendien was de lucht gevuld met het aanhoudende motorengebrul van illegale motorcrossers, net buiten het reservaat (het Groot Rietveld, Melsele-Kallo).  En dan breekt er ineens wat winters fel zonlicht doorheen en zit daar op een takkenhoop een mannetje Roodborsttapuit, een takje als uitkijkpost en dan telkens fladderen om een insectje te vangen en weer terug naar datzelfde plekje.  En warempel, mijn dag was goed.

 

It was a grey windy day last Saturday, with some rain showers too.  The air was filled with the continuous roaring of illegal moto-crossers, just outside the nature reserve.  And then, suddenly, some bright winter sunlight breaks through and there, on a bunch of kindling, sits a male Stonechat, a twig as his observation post, he flutters to catch a little insect and returns back to the same spot, again and again.  And really, that made my day.

13:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vogels | |  Facebook

04-02-07

Kijkend naar beneden en naar boven - Looking down and up

Flanders-inside-feb2007-down

Kijkend naar beneden en naar boven.  Niet direct een uitstekende foto van de lucht, maar voor mij van betekenis omdat het eindelijk eens een dag was met zonlicht.  Meerdere vliegtuigstrepen scheuren de blauwe lucht; we zouden echt minder moeten vliegen (vervuiling) maar op hoog vliegen door een vriendschapsglimlach staan geen beperkingen.  En in die lucht : een wolk Wulpen, die me ook blij maken; ze roepen niet alleen hun eigen naam (wuu-liep), maar ze jodelen ook.  Wuu-liep, vlieg hoog en glimlach !

Looking down and looking up.  Not exactly a superb photo of the sky, but I like it because finally it was a day with some sunlight.  Several planelines tore the blue sky; we really should fly less (pollution) but on flying high because of a friendship smile there are no restrictions.  And in that sky : a cloud of Curlew’s, which make me happy too; they do not only call their own name (cur-lew), but they also yodel.  Cur-lew, fly high and smile !

Flanders-inside-feb2007-up

22:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: polder, de putten | |  Facebook

04-12-06

Wandelen langs de rivier - Walking along the river (Doel, border Belgium - the Netherlands)

 

Flanders-inside-dec2006-grens
 

Ik wandel langs het natuurreservaat “Schor Ouden Doel” (brakwaterschor langs de Schelde).  Ik wandel tot aan de grenspaal.  Als ik bovenop de dijk verder wil, klim ik over het hek (het hek en het raster zijn er enkel voor de schapen).  Ik gidste eens een groep medewerkers van Birdlife International en daar waren verschillende Oost-Europeanen bij.  Hun grootste plezier was heen en weer fietsen over de grens, in volledige vrijheid, en schaterlachend.  Een man steekt me voorbij met zijn brommer.  Aan de grens parkeert hij.  Hij zit bovenop de rugleuning van de bank en kijkt naar de schepen die voorbij varen.  Hij maakt geen oogcontact.  Ik klim niet over het hek.  Ik kijk naar een Bruine kiekendief die laag over het riet vliegt en ik keer om.  Er staan banken langs het reservaat omdat ik dat initiatief nam.  De “ik” is weggevlogen in de wind, maar de banken staan er.  Op de volgende bank zit een moeder met een kleuter.  Het kindje heeft op een klein fietsje de hele weg tegen de wind in op de dijk gefietst, nu rust hij, op een andere bank waarvan de “ik” weggevlogen is, maar die er staat voor zovele bezoekers, die allemaal hun eigen reden hebben om te wandelen langs de rivier.

 

I walk along the nature reserve “Schor Ouden Doel” (brackish marches along the river “de Schelde”). I walk as far as the boundary marker.  If I want to walk further on top of the dike, I climb over the gate (the gate and the fence are there only for the sheep).  I once guided a group of people of Birdlife International, among them were some people of East-European countries.  Their biggest pleasure was to bike back and forth over the border, in complete freedom, laughing out loud.  A man passes me with his motorbike.  At the border he parks.  He sits on top of the back of the bench and watches the boats pass by.  He does not make eye contact.  I do not climb over the fence.  I watch a Marsh harrier flying low above the reed and I walk back.  There are benches along the reserve because I took that initiative.  The “I” is blown away in the wind, but the benches are there.  On the next bench there is a mother with a little kid.  The kid has been biking on his little bike on the dike against the wind, now he’s resting, on another bench of which the “I” is blown away, but that is standing there for so many visitors, all walking along the river for their own reasons.

23:44 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (11) | Tags: schor ouden doel | |  Facebook

23-11-06

Staartmees, Long-tailed Tit

Flanders-inside-nov2006-staartmees

00:22 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (6) | Tags: vogels | |  Facebook

01-11-06

Skies - Luchten (de Putten, Kieldrecht, Waaslandhaven)

Flanders-inside-nov2006-dePutten-wolken
 

To finish this series on the border : an impressive sky above ‘de Putten’ and a grey curtain of rain getting closer together with an expanding port area.

Om deze reeks over de grens te besluiten : een indrukwekkende lucht boven ‘de Putten’ en een grijs regengordijn dat net als de uitdeinende haven dichterbij komt.

 

Flanders-inside-nov2006-haven11

 

Skynet introduced an anti-spam code system : that is very welcome, however they have overdone it a bit : the code is very hard to read. I am sure they will do something about it.  Meanwhile, if the code is bothering you : please use the ‘mail-me’-button for your comment.

Skynet introduceerde een anti-spam code systeem : dat is zeer welkom, maar ze hebben het een beetje te goed gemaakt : de code is zeer moeilijk leesbaar.  Ik ben er zeker van dat ze er wat aan gaan doen.  Als de code je ondertussen teveel last bezorgt, gebruik dan aub de ‘mail mij’ - knop voor jouw reactie.

00:40 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (11) | Tags: de putten, haven, regen | |  Facebook

31-10-06

The leader of the band (de Putten, Kieldrecht, paarden)

Flanders-inside-okt2006-dePutten-paarden1
 

Wanneer ik de foto zag bij Javga van het paard dat hem kwam controleren, moest ik aan deze foto’s denken : ook in “de Putten” is er een leiderpaard dat als een security guard direct een stand van zaken komt opnemen als je daar op bezoek komt.

 

When I saw the photo at Javga of the horse that came to check him out, I had to think of these photos : in ‘de Putten’ there is also a leading horse that as a security guard  immediately comes to make up a state of affairs when you are visiting there.

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten-paarden2

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten-paarden3
 
Today Skynet introduced an anti-spam code system : that is very welcome, however they have overdone it a bit : the code is very hard to read. I am sure they will do something about it.  Meanwhile, if the code is bothering you : please use the ‘mail-me’-button for your comment.
Vandaag introduceerde Skynet een anti-spam code systeem : dat is zeer welkom, maar ze hebben het een beetje te goed gemaakt : de code is zeer moeilijk leesbaar.  Ik ben er zeker van dat ze er wat aan gaan doen.  Als de code je ondertussen teveel last bezorgt, gebruik dan aub de ‘mail mij’ - knop voor jouw reactie.

11:49 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: zoogdieren, de putten | |  Facebook

30-10-06

Begrazing in “de Putten” . Grazing the grasslands (zilt grasland, Kieldrecht, schapen)

Flanders-inside-okt2006-dePutten-schapen1
 

The grasslands in “de Putten” are grazed by cows, but also by some horses and sheep.  Wintering geese and European Widgeons are taking over the job when it gets colder.  So far, this area breathes peace and purity and the air is always filled with bird songs and calls.

 

Het grasland in de Putten wordt in hoofdzaak begraasd door koeien, maar ook door wat paarden en schapen.  Als het kouder wordt, nemen overwinterende ganzen en smienten de taak over.  Tot hiertoe ademt het gebied vrede en zuiverheid uit en is de lucht er steeds gevuld met vogelgeluiden.

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten-schapen2

12:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: de putten, zoogdieren | |  Facebook

27-10-06

On the nature side of the border I (de Putten, Kieldrecht, haven van Antwerpen)

Flanders-inside-okt2006-zeeaster
 

Let me stick to my plan, although it is with a delay : first some photos of the nature area “de Putten” on the border of the expanding port of Antwerp.  It is one of the very rare places in Flanders where Aster tripolium grows at the landside of the dike.  It is bound to brackish water and that is what wells up in the meadows here.  On the bottom photo you see it waving in the wind, which is very typical for the flat land near the river.  Polder and wind are almost twins.

What am I doing : it is like I am writing the text for a documentary, I am not telling anything about me.  Let’s try it again : this is “de Putten”, I fought for it together with other members of the nature conservations organization, we won, for 7 years we were allowed to manage it, I love it, I find it so beautiful, it is there since 1668, I would like to see it conserved, it is a link with the past, a source of continuity, it is so rich of rare plants and birds, in December our contract ends, it is not sure what the future will bring, it will never be safe with certainty, I can breath and experience all beauty of this area despite this threat of destruction.

 

Laat ik nu eerst maar mijn plan uitvoeren, al is het met vertraging : eerst foto’s tonen van het natuurgebied ‘de Putten” op de grens van de uitdeinende  haven van Antwerpen.  Het is één van de zeer zeldzame plaatsen in Vlaanderen waar Zeeaster (Aster tripolium) aan de landzijde van de dijk groeit.  Het is gebonden aan brak water en dat borrelt hier op in de weiden.  Op de foto onderaan zie je het staan wuiven in de wind, die zeer typisch is voor het vlakke land hier bij de rivier.  Polder en wind zijn bijna een tweeling.

Wat doe ik ? Het is alsof ik de tekst voor een documentaire zit te schrijven, ik vertel niets over mezelf.  Even opnieuw proberen : dit is “de Putten”, het gebied waar ik samen met andere leden van de natuurbehoudsorganisatie Natuurpunt hard voor gevochten heb, we wonnen, we mochten het beheren voor zeven jaar, ik hou van dit gebied, ik vind het zo mooi, het ligt er al sinds 1668, ik zou willen dat het bewaard blijft, het is een verbinding met het verleden, een bron van continuïteit, het is een schatkamer aan zeldzame planten en vogels, in december is ons contract afgelopen, het is niet duidelijk wat de toekomst gaat brengen, dit gebied zal nooit veilig zijn, ik kan ademen en alle schoonheid van dit gebied ervaren ondanks deze constante bedreiging van vernieling.

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten1

19:07 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: planten, de putten | |  Facebook

04-10-06

David, the gnome - David, de kabouter (paddenstoelen, kabouter)

Flanders-inside-okt2006-minipaddenstoelen3
 

Ik denk dat Fred in de zakken van mijn rugzak kan kijken : daar zit inderdaad vaak een kabouter in voor als ik hem nodig hem om te poseren.  Goed dat hij dat wou want de volgende dag waren de paddenstoeltjes al weer weg.

 

I think that Fred can look in the pockets of my backpack : there is indeed also often a gnome in it for when I need him to pose.  Glad he wanted to because the next day the toadstools were already all gone.

 

Flanders-inside-okt2006-minipaddenstoelen4

21:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: fantasie | |  Facebook

02-10-06

Fairy tale - Sprookje (foto, paddenstoelen, muizen)

Flanders-inside-okt2006-minipaddenstoelen1
 

I don’t know the name of these tiny toadstools.  They came years and years after we had put a piece of a tree trunk on the terrace.  That’s why I think there is somehow a connection with the slowly decay of the wood.  Now they appear a few times a year, only for a very short time.  When I am lucky to notice them, they enchant me every time.

 

De naam van deze minuscule paddenstoeltjes ken ik niet.  Ze kwamen er jaren en jaren nadat we een stuk boomstronk op het terras hadden gezet.  Daarom denk ik dat er ergens een verband is met het vergaan van hout.  Nu verschijnen ze enkele keren per jaar, slechts voor heel eventjes.  Wanneer ik het geluk heb van ze op te merken, betoveren ze me elke keer.

 

Flanders-inside-okt2006-minipaddenstoelen2

19:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (19) | Tags: fantasie | |  Facebook

07-09-06

Rest - Rust

 

Busy times here, so I choose to post a relaxing sea photo. 

Het zijn hier drukke dagen.  Daarom kies ik maar even voor een ontspannende zeefoto.

00:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (7) | Tags: vogels, kust | |  Facebook

04-09-06

More starlings - Nog meer spreeuwen

 

Zoals AG inschatte waren er ongeveer 5000 spreeuwen in de foto van gisteren en dat was slechts ongeveer één derde van de hele zwerm.  Ik kreeg zelfs de hele groep niet op één foto.

En wanneer ze dan tenslotte neerduiken (hier in een rietveld waarin ze volledig verdwijnen, ze slapen graag veilig verstopt), is het alsof het veld hen volledig opzuigt, ze gaan erin als een hoos.

 

 

As AG estimated there were about 5000 starlings in yesterday’s photo and that was only about one third of the whole group.  I didn’t even get the whole group in one photo.

And then when they finally dive down (here in a reed field in which they completely disappear, they like to be safely hidden), it is as if the field is sucking them up, they go in as a whirlwind.

 

00:48 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: vogels | |  Facebook

03-09-06

Air show (Kieldrecht)

 

 

The best air show : the sleep flight of starlings (from the end of the summer on they get together with thousands every evening to sleep together and before bedtime they fly together). It is so overwhelming and joy giving. 

 

De beste air show : de slaapvlucht van spreeuwen (vanaf het eind van de zomer komen ze elke avond met duizenden samen en voor het  bedtijd is in hun gemeenschappelijke slaapplaats vliegen ze samen).  Dit zo overweldigend en vreugdegevend.

01:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: vogels | |  Facebook

02-09-06

Traffic victim - Verkeersslachtoffer

 

After the wounded Sparrow hawk, this time I saw a Polecat (Mustela putorius) that couldn’t use his back legs anymore, he must have been caught on the road or by a farmer’s machine on the field. 

This is one (didn’t want to bother him more) snap shot using a flash (Polecats are mainly active during darkness). I did a fast correction on the reflecting eyes. 

I'll post a happier image tomorrow.

 

Na de Sperwer met de gebroken poot, kom ik nu een Bunzing tegen die zijn achterlijf niet meer kan gebruiken, is waarschijnlijk door een voertuig gepakt op de weg of door een landbouwmachine op de akker. 

Dit is één (ik wilde het diertje niet meer storen) snapshot met gebruik van een flash (Bunzingen zijn overwegend actief tijdens de duisternis).  Ik corrigeerde nog snel de reflecterende ogen.

Morgen zal ik een vrolijker plaatje posten.

00:50 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: de putten, zoogdieren | |  Facebook

31-08-06

Wave watching, so relaxing. Golven kijken, zo ontspannend.

 

 

Not a foam bath, but the North Sea at the Flemish coast. I think I could make and post a photo of a wave every day without getting bored … but don’t worry : I don’t live at the seaside.  Anyhow, I just want to say that watching breakers is so fascinating.

Thank you all for your ideas about the previous post.

 

Geen schuimbad, maar de Noordzee aan de Vlaamse kust.  Ik denk dat ik elke dag een foto zou kunnen maken en posten van golven zonder enige verveling … maar geen nood : ik woon niet aan de zee.  Ach, ik wil gewoon zeggen dat de branding zo fascinerend is om naar te kijken.

Bedankt allemaal voor jullie ideeën over de vorige foto.

22:55 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (20) | Tags: kust | |  Facebook

26-08-06

To eat and to be eaten - Eten en gegeten worden.

 

 

Wanneer ik de vissen in ons kleine vijvertje aan het tellen was - of er komt een Blauwe reiger op bezoek of de nieuwe zwerfkat is een handige visser - hoor ik een mus piepen van pijn en daarna piepen in doodsstrijd.  Wat gebeurt daar ? Een juveniele sperwer ! Maar waarom doodt hij zo traag ? Eén klauw hangt er doelloos bij : hij kan één poot niet gebruiken, die is gebroken en gedraaid (de klauw staat in de verkeerde richting), dat is erg.  Normaal gezien zou hij geen mus meer kunnen pakken, maar sinds een week of twee hipt er een jong musje door de tuin met een gekwetste vleugel.  Ze kan niet vliegen, maar overleefde tot hiertoe door te schuilen onder struiken en wat graan mee te pikken van de voederplaats.  Ik denk dat de sperwer dit beestje heeft kunnen pakken.  Die moeilijke houding - de prooi plukken al staande op één poot en ze tegelijk moeten tegenhouden met dezelfde klauw- en de pijn (hij moet meerdere keren stoppen en rusten) is waarom hij niet wegvliegt met zijn prooi van zodra hij ook maar een glimp van een beweging ziet en waarom ik dus dichterbij kan sluipen en foto’s kan maken.  Hij heeft het hele vogeltje kunnen opeten.  Ik maak me zo’n zorgen of hij/zij zal kunnen overleven.

 

When I was counting the fish in our little pond - or there is a Grey heron visiting or the new stray cat is a handy fisher - I hear a sparrow screaming from pain and then screaming in agony.  What is happening ? A juvenile Sparrow hawk ! But why is he killing so slowly ? One claw hangs in the air : he has one leg that he can’t use, a broken leg and twisted (claw stands in a wrong direction), that’s bad.  Normally he wouldn’t be able to catch a sparrow, but for a week or two there is a young sparrow hipping around in the garden with a hurt wing.  She can’t fly, but managed to survive so far : hiding under bushes and eating grain from the bird’s feeder.  And I suppose that’s the one the wounded Sparrow hawk could catch.  This difficult  position - plucking his prey standing on one leg and having to hold it with the same claw - and the pain  (he has to rest several times) is why he is not flying away with his prey as soon as he sees only a glimpse of movement and why I can sneak nearby and make photos.  He has eaten the whole bird.  I worry if he/she will manage to survive.

23:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vogels | |  Facebook

24-08-06

Nature’s songbook - een partituur van de natuur

 

Walking in a small street in the polder (Doel), I hear Barn swallows twittering and when I look up I see a staff notation.  When I walk by I hope they will stay seated for a photo with the light at the good side this time,  but I know birds good enough to know that I enter their “escape distance” , still two of them stay a little longer.

 

 

Wandelend in een kleine straatje in de polder (Doel), hoor ik Boerenzwaluwen kwetteren en als ik omhoog kijk zie ik een notenbalk.  Ik hoop stilletjes dat ze zullen blijven zitten als ik voorbijwandel zodat ik een foto kan maken met het licht van de goede zijde, maar ik ken vogels goed genoeg om te weten dat ik binnen hun “vluchtafstand” kom, toch blijven er nog twee even zitten.

14:23 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: vogels | |  Facebook

23-08-06

Pastinaak - Parsnip

 

 

I don’t succeed in getting the essence of parsnip on photo.  This is one of my trials and not the last one.  Parsnip grows abundantly in the grass verges of the polder.  I find it a beautiful plant, which blooms very yellow and the white root is a sweet tasting vegetable (not common eaten nor known here, but grown a lot until the midst of the 18th century, then it was replaced by the cultivated carrot). 

I thank you all very much for your ideas and opinion about landscapes, much appreciated.

 

Ik slaag er niet in de essentie van pastinaak op foto vast te leggen.  Dit is één van mijn pogingen en niet de laatste.  Pastinaak groeit overvloedig in de bermen van de polder.  Ik vind het een mooie plant, die erg geel bloeit en de witte wortel is een zoet smakende groente (hier is ze niet algemeen gegeten noch gekend, maar ze werd veel verbouwd tot in de 18de eeuw, tot ze vervangen werd door de gecultiveerde wortel).

Allemaal erg bedankt voor jullie ideeën en mening over landschappen, dat waardeer ik zeer.

00:44 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: de putten, planten | |  Facebook