05-01-07

Boom nr. 39 - Tree number 39 (Villers-devant-Orval)

Flanders-inside-jan2007-boom39

Laat ik nr. 39 maar op de blogpost doen terwijl ik werk aan een logje over ‘de dingen waarmee ik me omring in mijn huis’, niet makkelijk maar beloofd is beloofd.  Bedankt voor jullie medeleven toen ik gisteren zo triest was.

Let me post nr. 39 while I am working on my post ‘things I surround me with in my house’, not easy but I promised to do it.  Thank you for your care when I was so sad yesterday.

01:34 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (9) | Tags: bomen | |  Facebook

03-01-07

Een verdrietdag - A sadness day (foto : abdij van Orval)

Flanders-inside-jan2007-monnik

Vandaag was ik zo triest.  Vandaag wogen alle zorgen die ik op mijn schouders tors ineens teveel.  En in de late namiddag kon ik eindelijk wenen : ik weende zoveel dat ik me nadien terug beter voelde.  Ik denk dat de wolken in mijn geest en in mijn hart te vol zaten, het moest dus wel regenen en nadien is de hemel terug helderder.

Ik nam een archieffoto van de abdij van Orval en schilderde de vrouw een monnikspij zodat ze haar privacy kan behouden en ze droeg al een halflange jas; dat maakte het gemakkelijker.

 

Today I was so sad.  Today all the worries that I carry on my shoulders suddenly weighed too much.  And in the late afternoon I finally could cry : I cried so much that afterwards I felt better again.  I guess the clouds in my mind and in my heart were too full, so it had to rain and afterwards the sky is brighter again.

I took an archive photo of the Abbey of Orval and painted the woman a monk’s habit so that she can keep her privacy and she was already wearing a half-long coat; that made it easier.

23:55 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (23) | Tags: vogels | |  Facebook

28-12-06

In het donker stappen - To step into the dark (Villers-devant-Orval)

Flanders-inside-dec2006-donker

Laat me jou even terug meenemen naar Bois-le-Comte.  Voor we vertrokken zei mijn vriendin G. “en ’s avonds wandelen we dan door het bos (alarm : donker, geen verlichting) naar het dorp om iets te gaan drinken” en ik zei “Oh, ja ?” terwijl ik dacht “geen haar op mijn hoofd denkt daaraan”.  Als je nachtblind bent is het eerder dwaas om te willen gaan ronddwalen in het donker.  Maar G. is een strategische denker.  Dus zegt ze de eerste avond “kom, ik wil nog even een frisse neus halen, er ligt hier ook een verharde weg naar het dorp en die is nog maar 2 jaar oud en helemaal vlak, er is geen licht maar ik zal je leiden, we gaan arm in arm”.  En ja, het was helemaal waar, ik zag geen steek voor mijn ogen en stapte compleet in het ijle, maar onder mijn voeten zat een vlakke weg.  En we wandelden … twee kilometer, maar dan voelden we druppels.  De regen wachtte geduldig tot we weer terug binnen waren en dan goot het urenlang.  De volgende avond was de wandeling naar het café “ a piece of cake “ = een fluitje van een cent (= papgemakkelijk ?)

Let me take you back to Bois-le-Comte.  Before we left my friend G. said “and in the evening we will walk through the wood (alarm : DARK, NO LIGHTS) to the village for a drink” and I said “Oh, yeah ?” while thinking “I would not dream of doing such a thing” (in Flemish : there is not one hair on my head considering that).  When you’re nightblind it is rather foolish to want to stroll around in the dark.  But G. is a strategic thinker.  So the first evening she says “let’s go and get a fresh nose, there is also a road to the village that is only 2 years old and completely flat, there is no light but I will guide you, we will walk arm in arm”.  And yes it was true, I couldn’t see a thing and stepped in a complete void, but there was a flat road under my feet.  And we walked … two kilometers but then we felt drops.  The rain however waited patiently until we were inside and then it poured for hours.  The next evening the walk to the tavern was a piece of cake.

 

Flanders-inside-dec2006-weegschaal

 

Foto’s : in een typische Waalse taverne tijdens een stop bij het heenrijden naar Bois-le-Comte.  Hammen hangen te drogen op de zolder.

 

Photos : inside a typical Walloon tavern during a stop when driving to Bois-le-Comte.  Hams are drying on the attic.

 

Flanders-inside-dec2006-hammen

00:45 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (5) | |  Facebook

20-12-06

Sssssssssst (Abdij van Orval)

Flanders-inside-dec2006-leeszaal

Sssssssssst, ik ben in het scriptorium sinds zondag, teksten vertalen om vrienden te helpen.  Nu zucht ik boven een tekst over de macht van de grote drie : economie, politiek en het leger (mijn favorieten - geloof het niet).  En de kracht van liefde en vriendschap dan, vraag ik me af.  Maar ik zou me beter concentreren want de klok tikt. Je bent welkom om me af te leiden met jouw reactie.  Korte prettige onderbrekingen verhogen de werkefficiëntie !! (dit is een feit) Ik kijk er al naar uit om jullie weer te bezoeken van zodra de klus hier geklaard is.

Sssssssssst, I am in the scriptorium since Sunday, translating texts to help some friends.  Now I am sighing above a text about the power of the big three : economy, politics and the military order (my favorites - don’t believe it).  What about the power of love and friendship, I wonder.  But I better concentrate because the clock is ticking. You are welcome to distract me  by leaving a comment.  Short pleasant distractions increase the work efficiency !! (this is a fact)  I am already looking forward to visit you as soon as my job is done.

Flanders-inside-dec2006-abdijOvval5

 

Info : abdij van Orval. 

Bovenste foto : “Op het einde van de 17de eeuw was de refter hervormd tot een leeszaal”.  

Onderste foto : lees/schrijftafels in het museum in de kelders onder de kerk.

Info : Abbey of Orval.

Top photo : “At the end of the 17th century the refectory was transformed into a reading room”  

Bottom photo : reading/writing desks in the museum in the cellars under the church.

00:54 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

19-12-06

Bogen - bows (Abdij van Orval - Abbey of Orval)

Flanders-inside-dec2006-abdijOrval3

00:38 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (14) | |  Facebook

18-12-06

Abdij van Orval - Abbey of Orval

Flanders-inside-dec2006-abdijOrval1

 

I visited the mighty impressive ruins of the old abbey of Orval, and I saw that for some people there is a special attraction in what you can’t visit. 

 

Ik bezocht de machtig indrukwekkende ruïnes van de oude abdij van Orval, en ik zag dat er voor sommige mensen een speciale aantrekkingskracht zit in wat je niet kan bezoeken.

 

Flanders-inside-dec2006-abdijOrval2

00:54 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

17-12-06

Kijk altijd achterom - Always look back (Villers-devant-Orval)

Flanders-inside-dec2006-pad1

Ik liep niet verloren dankzij drie zaken : een stafkaart (en dat ik ze kan lezen) en twee geweldige raadgevingen van mijn vriendin G.  Ten eerste : ook al zegt de bijbel “Doe goed en zie niet om”, toch moet je altijd achterom kijken ! Als je naar een bepaalde plaats wandelt lijkt het vaak alsof je een duidelijk hoofdpad volgt.  Maar : andere paden vervoegen zich ongemerkt bij jouw pad en als je achterom kijkt, ziet het er zo uit !

I did not get lost thanks to three things : a topographic map (and that I can read it) and two great advices from my friend G.  First : although the bible says “Do well and don’t look back”, you always have to look back ! When you walk to a certain place, it often looks as if you are following one main path.  However : other paths are unnoticed joining your path and when you look back, it looks like this !

Flanders-inside-dec2006-pad2B

Aha, van welke weg kwam je weer ? Regel één : kijk altijd achterom en kijk hoe de weg eruit ziet als je terug wandelt.  Twee : als er een padenknooppunt is (zoals vijf paden die samenkomen), zet dan een stok tegen een boom op de weg je moet volgen om terug te gaan.  Zet die stok op een plaats waar hij niet kan omgelopen worden en steeds langs één bepaalde zijde (bv. altijd aan de rechterkant van het pad).  “Onredelijke” angst 3 = om verloren te lopen : je verliest de weg niet als je oplet ! En vooral als je fotografeert : vergeet de wereld (en welk pad je volgde, in welke richting ??) om je heen niet.

So, where did you come from ? Rule one : always look back and look how the path looks when you are returning.  Two : if there are complicated crossroads (such as five paths coming together), place a stick against a tree on the path that you have to follow back.  Do this on a place where it won’t be removed and on a certain side (e.g. always at the right side of the path).  “Unreasonable” fear 3 = to get lost when walking alone : you don’t get lost if you pay attention ! And especially when photographing : don’t forget the world (and the path you were following, in which direction ??) around you.

00:55 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (10) | Tags: bomen | |  Facebook

15-12-06

Beuk - Beech (Villers-devant-Orval)

Flanders-inside-dec2006-beuk

15:21 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (5) | Tags: bomen | |  Facebook

14-12-06

Jachttafereel - Hunting scene (Villers-devant-Orval)

Flanders-inside-dec2006-jacht1

Met een geplastificeerde stafkaart (dank je L.) op zak, begon ik mijn eerste wandeling.  Ik wandelde tien meter en daar zag ik deze boodschap “voor jouw veiligheid”.  Ik dacht : oh nee (herinner je mijn “onredelijke” angst : om tussen geweerschoten verzeild te raken).  Angstig las ik de datum : 16 december, opluchting : dat is niet nu, de kust (c.q. het bos) is veilig.  Op mijn terugweg - ondertussen is mijn vriendin G. erbij - genieten we van de “zone de silence” : we horen druppels van blaadjes en takjes vallen, we horen kleine vleugeltjes flapperen van bosvogeltjes die van de ene boom naar de andere vliegen, BANG !  We bevriezen terplekke, het hart klopt ons in de keel, dat was dichtbij ! We zijn niet bepaald fleurig gekleed, we dragen donkerbruin en mosgroen.  We beginnen luider te praten.  Ons zeer onveilig voelend, wandelen we verder.  Wij zijn nu vlakbij de grens met Frankrijk.  Dan horen we honden blaffen, mannen roepen, nog een BANG !

With a plasticized topographic map (thank you L.) in my pocket, I started my first walk.  I walked ten meters and there was this message “for your security”.  I thought : oh no (remember my “irrational”l fear 2 : to get in the gunfire of hunters).  Anxiously I read the dates : December 16, relief : that is not now, the coast (c.q. forest) is clear. On my way back - my friend G. has joined me - we enjoy the “zone de silence” : we hear drops falling from leaves and branches, we hear little wings flapping from forest birds flying from one tree to another, BANG ! We freeze, the heart leapt us into in the mouth, that was close ! We are not exactly dressed brightly, we wear dark brown and mossy green.  We start talking louder.  Feeling very unsafe, we walk further.  We are close to the border with France.  Then we hear dogs barking, men shouting, another BANG ! 

Flanders-inside-dec2006-jacht2

We zijn vlakbij een drijfjacht !! We speuren de omgeving af tot we meerdere jagers opmerken, ze zijn evenmin bepaald fleurig gekleed.  Kunnen ze ons horen ? Wellicht hebben ze oordopjes in ? Ze zijn gespannen en staan op scherp, klaar om te vuren.  We wachten en kijken, we wachten tot we zien dat de twee meest nabije jagers een tijd met hun gezicht in onze richting hebben gekeken, ze hebben ons gezien.  Dan roept één van de mannen “venez, venez”, we kunnen nu verder het pad afstappen.  Ze vertellen ons welke weg we mogen nemen.

We are close to a battue !! We “hunt” the surrounding area until we notice several hunters, they are not wearing bright colors either.  Can they hear us ? Probably they have earplugs in ? They are tensed and alert, ready to fire their gun. We wait and observe, we wait until we have seen that each of the two closest hunters has had his face in our direction for a while, they have seen us.  Then one of the men shouts “venez, venez”, we can walk down the path now.  They tell us which path we can take.

Flanders-inside-dec2006-jacht3

“Onredelijke” angst 2 = om tussen geweerschoten terecht te komen of in de loopweg van everzwijnen : gegrond verklaard.

“Unreasonable” fear 2 = to get in the gunfire of hunters or in the runway of wild boars : pronounced reasonable.

00:57 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (12) | |  Facebook

12-12-06

La ferme du Bois le Comte, Villers-devant-Orval

Flanders-inside-dec2006-BoisLeComte2

Ik verbleef voor een lang weekend in de boerderij van Bois le Comte : een centrum met spirit en met een hart in de volle natuur.  Je vindt het allemaal op hun werkelijk complete site : Bois le Comte.  Dat mensen zo’n investering doen om dit project waarvan elk aspect ecologisch en milieuvriendelijk is te realiseren vervult me met diep respect.  De zeer geoorloofde half-pension prijs bevat !!! ontbijt en een 3 gangen diner van energetisch bereid biologisch voedsel (vegetarisch) dat vol verrassingen zit en heerlijk smaakt.  Er is niets kunstmatig aan deze plaats, het is back to basics maar met alle basisnoodzakelijk comfort (geen GSM-verbinding, maar er is telefoon), het is allemaal erg puur en werkelijk een ideale plaats om je energie bij te vullen, te ontspannen, terug in contact te komen met je innerlijke zelf, zuivere lucht in te ademen en te genieten van de natuur en van menselijke warmte.  Einde van de reclame, een reclame die voor de verandering helemaal waar is.  Onredelijke angst 1 (zie vorige) = om gehersenspoeld te worden : gegrond verklaard en ik voel me bovendien vol van energie. 

Nota voor mensen met allergie.  Code : veilig, een hypo-allergene plaats : geen tapijten, geen gordijnen, geen geuren die ademhalingsproblemen veroorzaken, het eten is klaargemaakt met bronwater, als je speciale dieetwensen hebt doen ze hun best om daar voor te zorgen, je kan alles vragen over de ingrediënten, de voedselkeuze is erg groot.  Als je allergisch bent aan wol : breng dan je eigen dekbed of deken mee.

 

I stayed for a long weekend in the farm of Bois le Comte : a centre with spirit and with a heart in full nature.  You can find it all in English on their really complete site : Bois le Comte.  That people made the investment to realize this project of which every aspect is ecological and environmental friendly fulfills me with deep respect.  The very fair half-board price includes !! breakfast and a 3 courses dinner of energetic prepared organic food (vegetarian), which is full of surprises and tastes wonderful.  There is nothing artificial at this place, it’s back to basics but with the necessary comfort (no cell phone connection, but there is telephone),  it is all very pure and indeed an ideal place to refill your energy, to relax, to get in touch with your inner self again, to breath pure air and to enjoy nature and human warmth.  End of the commercial, a commercial which is for a change all true. 

Irrational fear 1 (see previous posts) = to get brainwashed : pronounced reasonable and I feel full of energy too. 

Note for people with allergy.  Code : safe, a hypo-allergen place : no carpets, no curtains, no smells that cause breathing problems, food prepared with water from a source, if you have special dietary requirements they do their best to take care of that, you can ask info about the ingredients, the choice in food is very large.  If you are allergic for wool : bring your own quilt or blanket with you.

 

Flanders-inside-dec2006-BoisLeComte1

13:25 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

11-12-06

Terug - Back

Flanders-inside-dec2006-mist

I am back, lots to tell and I want to visit all of you, but house keeping shores and mom things first.  The forest was enchanting, the stay energizing.  A commercial follows. 

 Ik ben terug, veel te vertellen en ik wil jullie allemaal bezoeken, maar eerst huishoudklusjes en moederdingen.  De bossen waren betoverend en het verblijf vitaliserend.  Een reclamelogje volgt. 

12:23 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (10) | Tags: bomen | |  Facebook