01-09-09

Grüsse aus Aachen (Today's Flowers #17)


Flanders-inside-sept2009-aachen

Todaysflowers

00:15 Gepost door Hildegarde in Duitsland | Permalink | Commentaren (4) | Tags: beelden, planten, postcards, todays flowers | |  Facebook

05-07-09

Beelden -Statues (Kathedraal van Antwerpen, Cathedral of Antwerp)


Flanders-inside-juli2009-beelden

00:21 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (11) | Tags: beelden | |  Facebook

17-06-09

Klaagzang of diagnose (fotocolumn 1) - Lamentation or diagnosis (photo column 1)


Flanders-inside-juni2009-fotocolumn-1

1. Dorpspark. 93 jaar zijn de beide bewoners, zij zorgde haar hele leven voor de bomen, jaren verzetten zij zich tegen een onteigening maar verloren het pleit. Bericht van de Groendienst van (een gemeente in Vlaanderen) aan de bevolking : er wordt een dorpspark ingericht te (dorp in Vlaanderen) waarvoor we eerst alle bomen platleggen.  Toen haar vader stierf, ondertussen meer dan 50 jaar geleden, plantte ze een herdenkingsboom en of deze boom dan mocht blijven staan alstublieft (tussen haakjes : een prachtige mooie volle boom).  Eerst kwam er rood-wit lint omheen : deze boom laten staan zou je denken. De volgende dag ging hij alsnog tegen de vlakte. Ik meen ook nog ergens gelezen te hebben dat het dorp daardoor groener gaat worden.  Dat gaat zeker lukken want verderop werd ook nog een perceel prachtige notelaars gerooid. En of dat nu hier is of ginder, door deze of gene beslist, een overheid of een particulier, speelt geen rol, het punt is : dit is overal in Vlaanderen al decennia de heersende gang van zaken : een doorsnee Vlaming kan moeilijk een boom laten staan en vernielt zijn eigen biotoop. 
2. All that is solid melts into air : al het vaststaande verdampt.
3. En ik vroeg me af waarom het een periode is van ademhalingslast en ziedaar : zelfs boven de zee hangt een bruine rand van smog.
4. Boeddha aan de zee : liggen in zwarte zitzakken bij de tonen van een beatbox. Er staat een bordje bij : tao.  Het dynamische evenwicht, niets kan bestaan zonder zijn tegendeel. “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; … een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, een tijd om te doden en een tijd om te helen …”  (bijbel).  De mens vernielt het leefmilieu op aarde, meer en meer, en nog wat. Een minderheid doet verwoede pogingen om de weegschaal nog in evenwicht te houden, om het tij keren, maar dan ineens zal daar het “point of no return” zijn, de negatieve schaal slaat dan naar beneden en het hele systeem gaat onvoorstelbaar en faliekant uit balans. Ik heb zo’n ondergangsgevoel.

1. 93 years old are the residents, her whole life she took care of the trees, during years they resisted to an expropriation but they lost their point. Message of the municipal service for green space planning (of a town in Flanders) to the population : a village park is installed in (town in Flanders), therefore all trees will be grubbed up first. When her father died, more than 50 years ago, she planted a commemoration tree and may this tree stay please. First red-white ribbon was placed around it, which made you think that this tree could stay, but the next day it was grubbed up anyway.  I think I also read somewhere that the village will become greener now.  This certainly will succeed because a little further on in the street a parcel of magnificent walnut trees was uprooted too. The point is that this is happening all over Flanders during decades. An average Fleming has difficulties to let a tree stand upright and destroys his own biotope.
2. All that is solid melts into air.
3. And I wondered why it is a difficult period for breathing lately and here it is : even over the sea there is a brown layer of smog.
4. Boeddha at the seaside : laying in black sitting bags with the beats of a beatbox. There’s a sign that says : tao. The dynamic balance, nothing can exist without its opposite. “Everything has his hour and every thing under the sky his time; … a time to break down and a time to build up, a time to kill and a time to heal…” (bible). The human race destroys the environment, more and more, and another bit. A minority is trying to keep the system in balance, to turn the tide, but then suddenly there will be the point of no return, the negative scale falls down and the whole system goes incredibly out of balance. I am having such a feeling of fall and doom.

01:47 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: kust, beelden, bomen, melsele, fotocolumn | |  Facebook

24-05-09

Sint-Romboutskathedraal, Mechelen (Shadow Shot #9)


Flanders-inside-mei2009-rombout-1

Shadow_Shot_Sunday_logo1

De Sint-Romboutskathedraal te Mechelen : je valt er van de ene verbazing in de andere, zo rijkelijk, zo gevarieerd.

The Cathedral of Saint Rombout in Mechelen is amazing, so richly, so varied.

15:15 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (8) | Tags: kerk, beelden, shadow shot sunday | |  Facebook

19-04-09

Baden in bloemen - Bathing in flowers (kersenbloesem, cherry blossom - beelden van Paz sanz fle - sculptures by Paz sanz fle, Keukenhof)

Flanders-inside-april2009-badeninbloemen

 

In februari werd ik 49 of zoals een vriendin het magisch uitdrukte 7x7, maar ik was er niet klaar voor en ik zweeg er maar over.  Sindsdien viel er mij heel wat te beurt waar je niet klaar voor kan zijn en ik zweeg er maar over. En toen werd het lente en ook daar was ik niet klaar voor (voor mensen met lichtallergie is de lente een zwaar offensief) en toen begon ik maar te bloemenbloggen en ik zweeg nog steeds. Bloemen en nog meer bloemen, ja waarom eigenlijk ? Niet om kracht te vinden en om voort te doen want dat doe ik wel, relativeren doe ik ook en ik zou het niet durven om te klagen. ‘t Is meer om blijheid te vinden, om terug in voeling te raken met een stromende bron van levenslust, om terug zelf te kunnen borrelen in plaats van te drijven in mineur, in gelatenheid, teneergeslagenheid, zwijgzaamheid, lijdzaamheid, om mij terug goed te kunnen voelen. En dus bloemblog ik verder tot de schoonheid (pracht) mij bevrijdt en dwarrelende bloesemblaadjes mij geluk brengen.

Kijk eens naar die beelden van Paz sanz fle, zie je dat stralen, dat in balans zijn ? Zo’n gevoel wil ik terug vinden door te baden in beelden van bloemen.  (beeld 1 : bloemen toegevoegd met Photoshop)

In February I became 49 or as a friend expressed it magically 7x7, but I wasn’t ready for it, so I was silent about it.  Since then a lot of things happened where you can’t be ready for and I was silent about it.  Next, spring came and again I wasn’t ready (for people with light allergy spring is a major offensive), so I started flower blogging and still I was silent. Flowers and more flowers, why ? Not to find strength en to continue because I do, I also put things in perspective and I wouldn’t dare to complain. It’s more to find joy, to get in touch again with a running source of high spirits, to be able to effervesce (to bubble) by myself in stead of floating ‘in minor”, in resignation, silence, endurance, to be able to feel good again. And so I flower blog until the beauty sets me free and dancing blossom petals bring me happiness.

Look at these sculptures of Paz sanz fle, do you see that being in balance, that radiating ? That’s the feeling I want to find again by bathing in images of flowers. (statue 1 : flowers added with photoshop)

Flanders-inside-april2009-pazsanzfle-1

Flanders-inside-april2009-pazsanzfle-2

14:06 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beelden, planten, expo, bloesems, keukenhof | |  Facebook

16-03-09

Van Sint-Anna tot de stammentijd - From Saint Anna till the time of the tribes (Sint-Annakerk, Jeruzalemkerk, Brugge)


Flanders-inside-maart2009-sint-annakerk-Brugge

In de gevel van de Sint-Annakerk te Brugge (op de achtergrond zie je de Jeruzalemkerk) zit een speciale afbeelding bekend als “Anna te drieën” : het is een beeldengroep van Maria (met Jezus) met haar moeder Anna erbij.  Dat wist ik niet en dat Maria op twaalfjarige leeftijd werd uitgehuwelijkt door de hogepriester ook niet.  Al die verhalen en verering kwam uit het Midden-Oosten en Europa werd “gekerstend” met dwang en geweld.  Ja, met dwang en geweld want uiteraard hadden de volkeren hier oorspronkelijk hun eigen geloof.  Kernbegrippen in dit oude geloof waren de binding met de natuur en met de voorvaderen en het bewaken van eenheid en solidariteit binnen de gemeenschap.  En over die oude levenswijze lees ik een, weliswaar zeer erg (erg door de Romeinse overheersing), prachtverhaal (Boudica door Manda Scott, deel 1 : Droom van de arend).

In the façade of the Saint-Anna church in Bruges (in the background you see the Jerusalem church) you see a Trinitarian representation : it is an image group of the Holy Mary (with Jesus) with her mother Anna.  I didn’t know that and that Mary was married off at the age of 12 by the high priest is something I didn’t know either.  All those stories and worshipping came from the Middle-East and Europe was Christianized under compulsion and by force.  Yes, under compulsion and by force because the people here of course had originally their own belief.  Key concepts in this old belief were the bond with nature and with the ancestors and the guarding of unity and solidarity within the community. And about this old way of living I read an indeed very terrible (terrible because of the Roman oppression) but magnificent story (Boudica by Manda Scott, part 1 : Dreaming the eagle).

01:16 Gepost door Hildegarde in Brugge-architectuur | Permalink | Commentaren (4) | Tags: boeken, kerk, beelden, maria | |  Facebook

27-02-09

Petrus Ascanus en de Chinese madonna (Asse, SkyWatch Friday #24)


Flanders-inside-feb2009-asse

Ach, laat ik eens de tijd nemen om iets te vertellen over namiddagontdekkingsreizen.  Als dictator Pijn even zijn greep vermindert of als ik hem de baas kan en achterstallig werk is ingehaald, ga ik graag eens “op reis”.  Vaak presenteert die meedogenloze schurk mij daar achteraf een belachelijk hoge rekening voor, maar soit. Daar zijn de grootse tentoonstellingen van de terracottakrijgers van Xi’an (Maaseik) en van de Vlaamse wandtapijten (Gent) : magnifiek, diep indruk- en ontzagwekkend, prachtig, uiteraard ook leerzaam, echte aanraders.  Maar laat ik u, in de schaduw van deze hoogtepunten, even meenemen naar Asse en laat ons in de tijd aanknopen bij de komst van de bloedhertog (de Hertog van Alva)  en de vernieling van de tapijtweverijen in Antwerpen.

Petrus Ascanus werd in zijn klooster samen met zijn mede-minderbroeders van de orde van Sint-Franciscus, gevangengenomen en gedood door de Geuzen. Het was 1572 in Gorkum.  Hoe is dat zo gekomen ? Ik weet het niet, de Geuzen vochten tegen de Spaanse bezetter en het was 80 jaar oorlog.  Welke rol de broeders daarin speelden gaan we niet meer kunnen achterhalen.  Hoedanook de man was gedood, werd later heilig verklaard en kreeg een kapel in Asse, zijn geboorteplaats, en aldaar wandelde ik het Petrus Ascanus-wandelpad.  Je begrijpt dat een pad genaamd naar een martelaar geen gemakkelijk pad kan zijn.  “Doorheen de velden” en “stevig waterdicht schoeisel aanbevolen” mag je letterlijk nemen.  Karrensporen in de 16de eeuw op onverharde veldwegen of hedendaagse tractorsporen, die zijn moeilijk begaanbaar en tenzij bij uitzonderlijke droogte : modderglad, tot groot jolijt ende pret van enkele veldrijders, tot bezigheid van de gewone wandelaar die geen moment tijd heeft om zich te vervelen mits hij voortdurend moet opletten waar hij zijn voeten neerzet.  Enkele mooi gelegen vrijstaande huizen maar met onophoudend geraas van het nabije Brusselse verkeer, een werkelijk aangenaam, wijds en gevarieerd landschap maar met hinderlijke smog (je ziet, de zaken zijn zelden onverdeeld positief), een beeld van een heilige man in een boerderijmuurkapelletje en dan de kapel van Petrus Ascanus, alwaar in een hoekje niet alleen een Mariabeeld maar warempel een Chinese madonna staat.  In het donkere kapelletje al op de oude kerkstoelen zat echter geen man noch vrouw van jaren om een verhaal te vertellen, van hoe die madonna alhier terecht was gekomen, dus blijft ook dat een raadsel en dat heeft ook zijn charme.

Flanders-inside-feb2009-asse-2

Flanders-inside-feb2009-asse-3

Sky and statues (in a farm chapel and in a road chapel) and in Flemish a story of a walk in Asse.

skywatchfriday

25-02-09

Terracotta krijgers van X’ian - Terracotta warriors of X’ian (Maaseik, nog tot 31 maart)


Flanders-inside-feb2009-xian

12:08 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (5) | Tags: beelden, expo | |  Facebook

29-01-09

Zwerfboek - Stray book (bookcrossing)


Flanders-inside-jan2009-clara

Soms is een boek goed om één keer te lezen, je gaat op reis in het verhaal, maar daarna wil het boek zelf op reis. ‘Clara en het schemerduister’ van José Carlos Somoza is zo een boek. Het gaat over een nieuwe kunstvorm waarbij de schilder de mens gebruikt als doek. Het lijkt mij voorbestemd om een zwerfboek te worden en ik laat het zijn reis beginnen in de academie : ik leg het (met instructies erin) bij een beeld en na een uur is het weg : iemand vindt het, neemt het mee, leest het, noteert er iets in en laat het weer achter op een publieke plaats. En dan hoop ik ooit eens te vernemen welke reis dit boek heeft afgelegd.

Sometimes a book is good to read one time, you travel in the story but after that the book wants to travel itself (BookCrossing). ‘The art of murder’ (Clara y la penumbra) by José Carlos Somoza is such a book.  It’s about a new form of art : the painter uses a person as a canvas.  This book seems to be predestinated to become a stray book and I let it start its journey in the art school : I put it (with instructions in it) by a statue and after an hour it is gone : someone finds it, takes it, reads it, writes something in it and leaves it behind in a public place. And then one time I hope to hear about its journey.

21:53 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (11) | Tags: boeken, beelden | |  Facebook

07-01-09

Brussel, de Zavel, rond de vijven (Brussels, 5.05 p.m.)

Flanders-inside-jan2009-zavel

16:27 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (2) | Tags: beelden | |  Facebook

11-12-08

SkyWatch Friday #19 (Paris 2004, photoshop)


Flanders-inside-dec2008-skywatch-Paris

skywatchfriday

20:12 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (18) | Tags: beelden, skywatch friday | |  Facebook

08-12-08

Nog een Maria - Another Holy Mary (Herenthout)


Flanders-inside-dec2008-Maria-Herenthout

Nog een Maria, in een wegkapelletje, achter glas en met fel zonlicht erop, zo heeft het wel iets besloten, waar ik naar binnen gluur.

Another Holy Mary, in a road chapel, behind glass and with bright sunlight, like this it is as something private, where I am peeking in.

23:26 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (4) | Tags: beelden, maria, kapelletjes, volksdevotie | |  Facebook

07-12-08

Maria in een plataan - Holy Mary in a plane tree (Bazel in Flanders, Shadow Shot Sunday #5)


Flanders-inside-dec2008-Maria-Bazel

Op zoek naar schaduwfoto’s blijk ik die vaak te vinden in mijn foto’s van Mariakapelletjes.

Looking for shadow shots I often seem to find them in my photos of chapels of the Holy Mary.

Shadow_Shot_Sunday_logo1

29-11-08

Maria achter tralies - Holy Mary behind bars (Rupelmonde, Shadow Shot Sunday #4)


Flanders-inside-nov2008-Maria-Rupelmonde

Zo is dat tegenwoordig : Mariabeelden in wegkapelletjes zitten vaak achter tralies.  Dat is geen fraai zicht maar zonder beschermende tralies overleven ze niet meer.

That’s how it is nowadays : statues of the Holy Mary in road chapels are often behind bars.  That’s not a fine view but without protecting bars they often don’t survive anymore.

Shadow_Shot_Sunday_logo1

25-10-08

Kapelletje langs de weg - Chapel along the road (Heuvelland, in West-Vlaanderen aan de grens met Frankrijk, Heuvelland in the west of Flanders at the border with France - Shadow Shot Sunday #3)


Flanders-inside-okt2008-kapelletje


Shadow_Shot_Sunday_logo1

18-09-08

Uitkijkend naar land - Looking for land (Chevetogne, SkyWatch #9)


Flanders-inside-sept2008-ark

In één van de thematuinen van het Provinciaal domein van Chevetogne drijft de ark van Noah.  Alle dieren zijn gemaakt uit hout en lijken heel echt.

In one of the theme gardens of Chevetogne floats the arch of Noah.  All animals are made of wood and look very real.

skywatchfriday

20:59 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (25) | Tags: beelden, skywatch friday | |  Facebook

31-08-08

Op waterleliebladeren - On water lily leaves (Today’s flowers #2, Photoshop)

 

Flanders-inside-aug2008-waterlelie

De beeldjes heb ik even geleend van het kasteel van Annevoie.

I have borrowed the little statues from the castle of Annevoie for a while.

Todaysflowers

21:43 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (26) | Tags: beelden, planten, fantasie, todays flowers | |  Facebook

21-08-08

SkyWatch Friday #5 : Congreskolom, Congress column (Brussel)

Flanders-inside-aug2008-Brussel-congreskolom-1

Op elke hoek van de Congreskolom (zuil ter herdenking van het Congres dat de grondwet ontwierp in 1830) staat een beeld dat een belangrijk principe van de Belgische grondwet voorstelt : de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van eredienst, de vrijheid van vereniging en de vrijheid van drukpers. 

On each corner of the Congress column (pillar in commemoration of the Congress that designed the constitution in 1830) stands a statue that represents an important principle of the Belgian constitution : the freedom of education, the freedom of public worship, the freedom of association and the freedom of the press.

Flanders-inside-aug2008-Brussel-congreskolom-2

skywatchfriday

21:33 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (27) | Tags: beelden, skywatch friday | |  Facebook

Basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der zee’ - Basilica of Our Lady ‘Star of the sea’ (Maastricht)

Flanders-inside-aug2008-basiliek-Maastricht

Het is geen groot moreel dilemma, maar een klein moreel vraagje dat ik je wil voorleggen.  Ik zag al enkele keren dat iemand, als al de kaarsenplaatsjes volzet zijn bij een Mariabeeld, een kaars van iemand anders wegnam om er de zijne/hare voor in de plaats te zetten.  Wat vind je hiervan na enig doordenken ?

It’s not a huge moral dilemma, but a small moral question that I want to ask you.  I already saw several times that someone, when all the candle places are occupied at a Holy Mary statue, takes the candle of someone else away to put his/hers instead.  What’s your opinion about this after some considering ?

00:14 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (8) | Tags: kerk, beelden | |  Facebook

16-08-08

De verdrietige beer - The sad bear (Maastricht)

Flanders-inside-aug2008-beer-Maastricht

Dit is een beeld van beer Jo, de laatste beer die in de berenkuil leefde in het  Aldenhofpark in Maastricht.  Het beeld is een onderdeel van het kunstwerk ‘de halfautomatische troostmachine’ van Michel Huisman.  De beer is verdrietig en heeft mensenhanden.  Dat geeft je te denken.

This is a sculpture of bear Jo, the last bear that lived in the bear-pit in a park in Maastricht (the Netherlands).  The sculpture is part of the work of art ‘the half automatic consolation machine’ by Michel Huisman.  The bear is sad and has human hands.  That makes you think.

23:07 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (9) | Tags: beelden | |  Facebook

27-07-08

Beeldige wandeling - Sculpture walk (Zeedijk, Blankenberge)

 

Flanders-inside-juli2008-beeld-JefVanLeeuw

Beelden langs de kustlijn (Blankenberge), om naar te kijken, om over te mijmeren, … Foto : een photoshop-impressie van een beeld van Jef Van Leeuw.

Sculptures along the seaside (Blankenberge), to watch, to muse about, …  Photo : photoshop-impression of a sculpture by Jef Van Leeuw.

00:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (8) | Tags: kust, beelden | |  Facebook

02-05-08

Hông-Hiên Boeddhistische Pagode - Hông-Hiên Buddhist Pagoda (Fréjus, France)


Flanders-inside-mei2008-Hông-Hiên-1


In Fréjus is een vredige tuin met Boeddhistische Pagodes en beelden, oorspronkelijk gebouwd in 1917 door Vietnamese soldaten die met de Fransen meevochten tijdens de eerste wereldoorlog.  Een heel klein en oud Vietnamees vrouwtje hield toezicht en een bezadigde tuinier harkte wat her en der.  Ik luidde er de monumentale klok (2,5 meter hoog en 2 ton zwaar).  De galm van de klok wekt de zinnen van de levenden en begeleidt de doden op weg naar de hergeboorte.

In Fréjus there is a peaceful garden with Buddhist Pagodas and statues, originally built in 1917 by Vietnamese soldiers who fought with the French during the first world war.  A tiny and very old Vietnamese lady guarded the place and a steady gardener raked a bit here and there. I rang the monumental bell (2,5 meter high and 2 ton heavy).  The peal of the bell awakens the senses of the living and guides the dead on their way to rebirth.

Flanders-inside-mei2008-Hông-Hiên-2Flanders-inside-mei2008-Hông-Hiên-3

23:03 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beelden | |  Facebook

16-03-08

Van hout - Of wood (photoshop)


Flanders-inside-maart2008-boom-vrouw


Dit is terug het kleine houten beeldje in de deur van de Kapel (zie eerder), maar nu verenigd met het woud.

This is again the little wooden sculpture in the chapel door (see earlier), but now united with the forest.

01:21 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (16) | Tags: bomen, beelden, fantasie | |  Facebook

01-02-08

De torens van Ieper - The towers of Ieper (photoshop composition)


Flanders-inside-feb2008-Ieper

00:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: beelden, fantasie | |  Facebook

26-01-08

De wolven-deurtrekker - The wolf door puller (ergens in Antwerpen - somewhere in Antwerp)


Flanders-inside-jan2008-wolven


Ik ging naar de bio-supermarkt, maar langs een grote omweg, even dwalen door straten die ik minder ken.  Daar zag ik deze deurtrekker, die direct tot mijn verbeelding sprak.

I went to the organic supermarket, but I made a big detour, wandering around for a while in streets that I don’t know well.  There I saw this door puller, that immediately fired my imagination.

01:00 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (13) | Tags: beelden | |  Facebook

25-01-08

Dame met boeken - Lady with books (Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht - Chapel of Our Lady of Refuge, Schoenmarkt, Antwerpen)

 

Flanders-inside-jan2008-beeldje-boekenHet hout van de toegangsdeur van het godshuis (gesticht in 1343) waarin zich de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht (Antwerpen) bevindt, is in slechte staat.  Dat is uitermate jammer voor de beeldjes die in de deur zijn uitgewerkt.  Ze staan onbeschermd bloot aan weer en wind en aan het gezichtje zie je hoe uitgesleten de nerven zijn.  Ik zie een prachtig beeldje van een dame met boeken, zeer ongewoon in een tijd waarin boeken mannenzaken waren, en op die boeken iets dat ik niet kan thuisbrengen.  Heb jij enig idee ?

The wood of the entrance door of a house of charitable work (founded in 1343), in which the Chapel of Our Lady of Refuge (Antwerp) is situated, is in a bad state.  That’s an extremely pity for the statues that are carved in the door.  Unprotected they stand in all weather and in the face you can see how the grains are worn out.  I see a wonderful statue of a lady with books, very uncommon for a time period in which books were men’s business, and on those books there is something that I can’t identify.  Do you have any idea ?

00:38 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (7) | Tags: beelden, kerk | |  Facebook

21-01-08

Madonna met kind - Madonna with child (huize ‘de Fonteyne’, hoek Ambtmanstraat - Keizerstraat, Antwerpen)

 

Flanders-inside-jan2008-maria-antwerpenMadonna met kind, één van de ongeveer 500 Mariabeeldjes die in Antwerpen gevels en straathoeken sieren, prachtig tegen de witte gevel van huize ‘de Fonteyne’, hoek Ambtmanstraat en Keizerstraat.

One of the about 500 statues of the Holy Mary that decorate facades and streetcorners in Antwerp.

01:00 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beelden, maria | |  Facebook

17-01-08

Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht - Chapel of Our Lady of Refuge (Schoenmarkt, Antwerpen)


Flanders-inside-dec2007-OLV-toevlucht-Antwerpen


Houtsnijwerk in de toegangsdeur van de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Toevlucht te Antwerpen (photoshop, lagen in overvloei).

Wood sculpture in the entrance door of the chapel of Our Lady of Refuge in Antwerp (photoshop, layers blending).

01:02 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: beelden | |  Facebook

29-12-07

De Vrouwe - The Lady (Onze-Lieve-Vrouw-Kathedraal, Antwerpen, Our Lady’s Cathedral of Antwerp)

 

Herschaalde kopie van Flanders-inside-dec2007-MariaDe Kathedraal van Antwerpen is de kathedraal van Maria, van Onze Lieve Vrouwe, en de geschiedenis leert dat de Vrouwe (de oermoeder, moeder aarde) zich niet laat wegretoucheren.  Zij is het beeld van bescherming, van levensgevende kracht en van verbondenheid.  Toch een wreed contrast met de positie van vele vrouwen in de wereld, hé.

The Cathedral of Antwerp is the cathedral of Mary, of Our Sweet Lady, and history teaches that the Lady (the archetype mother, mother earth) doesn’t let her retouch away.  She is the image of protection, of life giving power and of alliance.  Still a rude contrast with the position of many women all over the world, isn’t it.

01:53 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (4) | Tags: beelden, maria, kerk | |  Facebook

17-11-07

De schaal torsen - Carrying the font (2/2) (Kathedraal van Antwerpen, cherubijntjes, Cathedral of Antwerp, cherubs)


Flanders-inside-nov2007-Kathedraal-antwerpen-engeltjes-2

00:59 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (9) | Tags: beelden | |  Facebook