16-11-07

De schaal torsen - Carrying the font (1/2) (Kathedraal van Antwerpen, cherubijntjes, Cathedral of Antwerp, cherubs)


Flanders-inside-nov2007-Kathedraal-antwerpen-engeltjes-1

01:23 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-kunst | Permalink | Commentaren (9) | Tags: beelden | |  Facebook

11-11-07

Sculptuur - Sculpture (Ad Wouters, Meerdaalwoud bij Leuven)


Flanders-inside-nov2007-Ad-Wouters-2


Ad Wouters werkt in het Meerdaalwoud en het Heverleebos.  Hij bewerkt oude dode bomen en maakt er beelden van.  Wellicht moet je hier even goed kijken om het beeld (persoon kijkt omhoog naar boom) te zien, de foto was een slechte snapshot bij valavond die ik wat heb moeten oppeppen.  Herinner je je het vorige beeld nog ?  Ook van Ad Wouters.

Ad Wouters works on old dead trees in the forest and makes sculptures.  You probably will have to take a good look to see the sculpture (a person looks up to a tree), the photo was a bad snapsnot in the evening, that I had to process.  Do you remember the previos sculpture ? It’s also a work of Ad Wouters.

23:34 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (10) | Tags: bomen, beelden | |  Facebook

05-11-07

Twee mannen, de leeuw en het zonlicht - Two men, the lion and the sunlight (beeld, Brussel)


Flanders-inside-nov2007-leeuw-Brussel

00:39 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (15) | Tags: beelden | |  Facebook

15-10-07

In het woud - In the forest (beeld, Ad Wouters, Meerdaalwoud bij Leuven)


Flanders-inside-okt2007-Meerdalwoud-1

00:32 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen, beelden | |  Facebook

11-10-07

Engel - Angel (Kapel van Gaverland, Melsele - chapel)


Flanders-inside-okt2007-kapelvanGaverland-melsele

00:28 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (15) | Tags: melsele, beelden | |  Facebook

06-09-07

Intermezzo : Ambiorix en Jamon, Jamon (Tongeren)

Flanders-inside-sept2007-Ambiorix


Kijk, dit is het soort foto dat je krijgt als je eerst naar de Spaanse film “Jamon, Jamon” (van Bigas Luna) kijkt en dan de volgende dag Tongeren bezoekt, Tongeren de oudste stad van België met natuurlijk het standbeeld van Ambiorix (koning van de Eburonen en leider van het verzet tegen Rome in 54 v.Chr.).  In deze expliciete en hartstochtelijke film stelt Conchita, de vrouw van de eigenaar van een fabriek die mannenondergoed maakt, dat mannenonderbroeken beter verkopen als ze op een reclameposter voorgesteld worden met een stevige vulling.  En daardoor keek ik of een gespierde held ook … ach, je weet wel.  Foei, foei.

This is the kind of photo you get when you first watch the Spanish movie “Jamon, Jamon” (by Bigas Luna) and then, the next day, visit Tongeren, the oldest city of Belgium with of course the statue of Ambiorix (king of the Eburones and leader of the resistance against Rome in 54 B.C.).  In this very explicit and passionate movie Conchita, the wife of the owner of a men’s underwear factory, states that men’s underpants sell better when in an add they are presented with a firm stuffing. And under this influence I checked if a muscled hero also …  well, you know.  Shame on me.

23:28 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (15) | Tags: beelden | |  Facebook

26-07-07

Detail inkom St.Maartens kathedraal Ieper (detail Cathedral of Ieper)

Flanders-inside-juli2007-kathedraal-Ieper

 

01:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: beelden | |  Facebook

24-07-07

Op de kaai - On the quay (Antwerpen)

Flanders-inside-juli2007-sunset-kaai

00:31 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: beelden | |  Facebook

22-07-07

Oh dierbaar Antwerpen - Antwerp animalized (olifanten, Botha)

Flanders-inside-juli2007-olifanten-Botha

Vorig jaar stonden ze in de Panne voor Beaufort II (kunst aan de kust). Nu zijn de olifanten van de Zuid-Afrikaan Andries Botha gekocht door de Zoo van Antwerpen en wijzen ze bezoekers op het Astridplein de weg naar de Zoo gedurende het ‘Oh dierbaar Antwerpen’ festival, dat gedurende 5 maanden focust op de relatie tussen mens en dieren in de stad.

 

Last year they stood in de Panne for Beaufort II (art at the sea-side).  Now the elephants made by the South-African Andries Botha are bought by the Antwerp Zoo and they show visitors on the Astrid Square the way to the Zoo during the ‘Antwerp animalized’ festival, that during 5 months focuses on the relationship between men and animals in the city.

13:30 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (10) | Tags: beaufort ii, beelden | |  Facebook

13-07-07

Boomkapel - Tree chapel (Bazel, Vlaanderen)

Flanders-inside-juli2007-boomkapel

Laat ik dit boomkapelletje in een oude reusachtige Linde maar eens posten, typisch Vlaams erfgoed, omdat het op 11 juli Feest van de Vlaamse Gemeenschap was.

Let me post this tree chapel in a huge old lime tree, typical Flemish inheritance, because on July 11th it was the Feast of the Flemish community.

00:05 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: bomen, beelden, maria, kapelletjes, volksdevotie | |  Facebook

31-03-07

Beeweg statie 5 (Melsele, hoek Kalishoekstr.-Burggravenstr.)

Flanders-inside-maart2007-kapelV

 

 

Scherper en scherper maakte ik deze foto tot de Magnoliabloemen een laagje ijs kregen, maar zo kan je de figuren zien achter het aangedampte glas van dit kapelletje.

 

Sharper and sharper I made this photo until the Magnolia flowers became icy, but now you can see the figures behind the condensation on the glass of this little chapel. 

There are 15 of them, each picturing a scene from the bible and each one is a station of the Cross, a place to pray.  Already in the 17th century 15 stations surrounded the chapel of Gaverland which is a place of pilgrimage. Torn down in the French period, they were rebuild in 1848.  In 1866-1869 the chapels were replaced by colums in Belgian blue stone with sculptures by JB Van Biesbroeck. In 1962 they were placed in the neighbourhoods of Melsele.

 

Info : Melsele, deelgemeente van Beveren-Waas, is vooral gekend door het bedevaartsoord van Gaverland.  Volgens de overlevering werd de eerste Onze Lieve-Vrouwekapel van Gaverland in 1511 opgetrokken op de plaats waar naar verluidt eerst een miraculeus Maria-beeld was gevonden bij een linde. De originele kapel werd in de loop van de tijd talloze malen verbouwd en herbouwd, waarbij de huidige neogotische kapel dateert van 1862.
Reeds in de 17e eeuw was de kapel omringd door een beeweg met 15 statiën. Tijdens de Franse periode afgebroken, werd ze opnieuw opgericht in 1848. In de loop van de jaren 1866-1869 werden de 15 beewegkapelletjes vervangen door arduinen zuilen met beeldhouwwerk, gebeiteld door J.B. Van Biesbroeck.
In 1962 werd vervolgens een nieuwe ommegang met 15 nieuwe beeldengroepen, gekapt door beeldhouwer Gerard Thienpont, aangelegd tegenover de kapel.
De vijftien, 140 jaar oude staties werden toen verplaatst naar de verschillende wijken op het grondgebied van de gemeente. (bron)

01:03 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (14) | Tags: melsele, beelden, bomen, kapelletjes, volksdevotie | |  Facebook

24-03-07

Inpakken - Wrap it up (Meir-Leysstraat, beeld Antoon Van Dijck, Antwerpen)

Flanders-inside-maart2007-inpakken

Soms kan je iets kunstig inpakken, soms is inpakken kunst (Christo en Jeanne-claude), soms is inpakken functioneel (zoals hier bij restauratie) en soms zie ik het verschil niet.  En dat kan mij een brede glimlach bezorgen.

 

Sometimes you can wrap up something artistically, sometimes wrapping up is art (Christo and Jeanne-Claude), sometimes wrapping up is functional (by restoring works as you see here) and sometimes I do not see the difference.  And that can give me a big smile.

20:02 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (15) | Tags: beelden | |  Facebook

16-03-07

Water op 't Zand - Water on the square "The Sand" (Brugge)

Flanders-inside-maart2007-BruggeZand

12:11 Gepost door Hildegarde in Brugge-kunst | Permalink | Commentaren (18) | Tags: beelden | |  Facebook

11-03-07

(3/3) Ik ging alleen maar even naar Brussel - I only went to Brussels one afternoon

Flanders-inside-maart2007-stoutengeltje

In het Paleis voor Schone Kunsten tot 6 mei : Het verboden rijk = twee continenten, vijf eeuwen kunst, twee manieren van beelddenken, wereldbeelden van Chinese en Vlaamse meesters.  Ik ging ernaartoe omdat ik gefascineerd ben door Chinese schilderkunst.  Een audiogids kan je op deze tentoonstelling niet missen.  Hij leidt niet alleen je ogen bij elke schilderijenreeks, maar gidst je ook door de tijd en voor het eerst begrijp ik iets van de evolutie (en het waarom en het hoe ervan) in het Vlaamse schilderen doorheen vijf eeuwen.  Tegenover het Paleis staat een erg stout engeltje : kijk maar eens naar zijn expressie en hij doodde juist een everzwijn.  Niet precies iets dat je verwacht van een cherubijntje, hé ? Tenzij je het verhaaltje gaat omdraaien : er was eens een ontzaglijk gemeen everzwijn … of er moest erg dringend eten op tafel komen of … zegt u het maar.

 

In the Palace for Fine Arts there is till may 6 : The Forbidden Empire = two continents, five centuries of art, two kinds of visual idiom, visions of the world of Chinese and Flemish Masters.  I went because I am fascinated by Chinese painting art.  An audioguide can not be missed on this exhibition.  Not only does it guide your eye through each series of paintings, but also through time and for the first time I understand something of the evolution (and the how and why of it)  in Flemish painting during five centuries.  Across the Palace there is this very naughty angel : look at his expression and he just killed a boar.  Not exactly something you expect a cherub to do, right ? Unless you turn the story round : there was once a tremendous mean boar … or food was urgently needed or … you tell me.

23:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (9) | Tags: beelden | |  Facebook

10-03-07

(2/3) Ik ging alleen maar even naar Brussel - I only went to Brussels one afternoon

Flanders-inside-maart2007-quichote

Op het Spanjeplein in Brussel staat exact hetzelfde beeld van Don Quijote en Sancho Panza als in Madrid, een cadeau van Spanje als lidstaat van de E.G. aan Brussel.  Of de bedelende Spaanse vrouwen erbij inbegrepen waren weet ik niet.  Ze bedelen met Spaanse passie en smeekbedes, iets wat een Belgische bedelaar beneden zijn waardigheid acht.  Het is allemaal voor la bambina (nu dacht ik dat dit Italiaans was en dus geraak ik terug in de war), die het precies wat te warm heeft of zich bezighoudt met het opbollen van haar wangetjes want wat zit je daar als kind nu de hele dag te doen ?

On the Spain Square in Brussels you can see exactly the same statue of Don Quijote and Sancho Panza as in Madrid, a gift from Spain as a member of the E.C. to Brussels.  I don’t know if the begging Spanish women were included.  They beg with Spanish passion and pleas, something the Belgian beggar finds way below his dignity.  It is all for the bambina (now I thought that was Italian and I get confused again), who seems to feel too warm or keeps herself busy with puffing up her cheeks or what do you have to do being a child and sitting there all day ?

 

Flanders-inside-maart2007-brussel

00:40 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (13) | Tags: beelden | |  Facebook

07-03-07

Een poetsreflex - A cleaning reflex (Kathedraal van Antwerpen)

Flanders-inside-maart2007-kathA6

Nu ben ik niet bepaald dol op poetsen (dit is zo’n understatement, maar let op : ik hou het huis erg schoon, hoor) en het is niet overdreven om te stellen dat ik afstoffen haat, maar als ik zo’n dikke laag stof zie liggen op een schat van een beeldje dan krijg ik een poetsreflex waarvan ik niet wist dat ik die in mij had.  Het stof zal echter weggepoetst worden, verzekert mij een gids, zonder dat ik de kathedraal hoef in te sluipen met een stoffer verstopt in mijn zak.  Het stof komt van ontdekkingswerken : onder de witte plaasterlaag op muren en plafonds zitten 11 andere lagen met artistiek schilderwerk, stel je voor !! Iedere 50 jaar of zo kregen de mensen genoeg van de muurversieringen (“Zo ouderwets ! We moeten er toch iets opzetten dat meer van onze tijd is.”) en ze herschilderden ze met de fijnste versieringen.  Vandaag geldt echter : hoe ouder de decoratielaag, hoe meer we ervan houden. Dus wordt iedere laag met veel geduld, een pincet en een massa wattenstaafjes afgepeld om te ontdekken wat eronder zit, en dat maakt dus stof.

 

Now I am not very fond of cleaning (this is such an understatement, but I do keep the house very clean !!) and it is not exaggerated to say that I hate dusting, but when I see such a thick layer of dust on such a gem of a statue  I get a cleaning reflex of which I did not know I had it in me.  The dust however will be cleaned, a guide assures me, without me having to sneak into the cathedral with a duster hidden in my bag.  The dust comes from discovery works : under the white layer of plaster on the walls and ceilings there are 11 layers of very artistic painting work, can you imagine that ! Every 50 years or so people had enough of the wall decoration (“How old fashioned is this ! We need something more of the present time”), and repainted it with the finest decorations.  Today however : the older the decoration layer is, the more we love it.  So, with great patience, tweezers and a lot of cotton buds every layer is removed to discover what’s beneath it, and that makes dust.

 

Flanders-inside-maart2007-kathA8

00:42 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: beelden | |  Facebook

03-03-07

Levende geschiedenis - Living history (Kathedraal van Antwerpen)

Flanders-inside-maart2007-kathA4

Onlangs bracht ik een namiddag door in Antwerpen met mijn vriendin R. (zij is een kunstenares die schildert en beelden maakt).  “Laat ons de kathedraal bezoeken”, stel ik voor.  “Oh ja, lang geleden dat ik daar nog binnen was”, stemt ze in.  We gaan binnen met al onze zintuigen open voor indrukken en we praten zodat we snel gezichtspunten (historische achtergrondinfo, info over technieken en materiaal, persoonlijke ervaringen) aan elkaars visie kunnen toevoegen.  Omdat we op dezelfde golflengte zitten gaat zo’n uitwisseling erg snel en met weinig woorden en het is zo verrijkend, inspirerend en hartverwarmend.  Aan het koorgestoelte is er zo’n verfijnd houtsnijwerk dat alleen kijken niet genoeg lijkt te zijn.  “Wil je met me mee teruggaan ?”, vraagt R.  Ik heb niet meer woorden nodig om te begrijpen dat ze terug wil in de tijd en ik heb geen tijd nodig om erover na te denken.  “Oh nee : ziektes (vies en dodelijk), slechte levensomstandigheden (en de stank van al die stront en rook en slachtafval en resten, …), als vrouw heb je er weinig te zeggen, je bent er waarschijnlijk erg arm, en dan nog dit : het ene kind na het anderen ofwel geen sex”  “Maar als welgestelde mensen ?” “Neen, zelfs de positie van een rijke vrouw in die tijd is niet iets wat ik zou aankunnen.  En ik zou geen PC hebben (en niet kunnen bloggen)”  “Ja, maar je zou vakmanschap kunnen verwerven, een leerling kunnen zijn en jarenlang geïnstrueerd worden (wat in onze tijd ondenkbaar is), tijd krijgen om je materiaal en gereedschap te leren beheersen, en deel uitmaken van dit glorieuze project, dit meesterwerk zien groeien en omhoog rijzen.”  Ik doe mijn mond open om te zeggen “Jamaar, als vrouw zou je geen kans krijgen om dit te doen”, maar zij voorziet dit en benadrukt “Als mannen, we kunnen teruggaan als mannen !!”  En ik, die leef volgens het spreekwoord : “Bezint vooraleer ge begint en al doende denkt dan nog”, ik zeg impulsief : “Ja, ja OK”.  Licht flitst rondom ons, het voelt alsof mijn omgeving verdwijnt, ik hoor gehamer en de drukte van een bouwwerf, ik hoor stemmen die ik niet direct versta maar die enigszins bekend klinken, ik kan niet geloven wat ….  Maar hola, ik ga hier geen boek beginnen schrijven en ik wil absoluut een vrouw blijven !

 

Flanders-inside-maart2007-kathA5

 

Recently I spent an afternoon in Antwerp with my friend R. (she is an artist who paints and sculpts).  “Let’s visit the Cathedral”, I suggest.  “Yes, it is a long time since I have been in there”, she agrees.  We go in with all our senses open for impressions and we talk so we can immediately add views (historical background info, info about techniques and material, personal experiences) to each other’s way of seeing things.  Since we are on the same wave length such an exchange goes very fast and with few words and it is very enriching, inspiring and heartwarming.  At the choir aisle there is such fine wood carving that just looking does not seem to be enough.  “Do you want to go back with me ?”, R. asks.  I need no more words to understand that she wants to go back in time and I need no time to think about it.  “No way : diseases (filthy and deadly), bad living circumstances (and the smell of all that shit and smoke and offal and leavings …), having few rights as a woman, you are most likely to be very poor, oh yes : and one child after the other or no sex.”  “But as rich people ?”  “Oh no, the position even of a rich woman in those days is not something I could live with.  And I wouldn’t have a PC (and no blogging).”  “Yes, but you could acquire craftsmanship, to be a pupil and instructed for years (which is unthinkable in our present time), to get time to learn to master your material and tools and to be part of this glorious project, to see this masterpiece grow and rise.”  I open my mouth to say “But hey, as a woman you wouldn’t have a chance to do all this”, but she foresees it and stresses “As men, we can go back as men !!” And I, living by the proverb : “think before you begin and while doing still think”, I impulsively say : “yes, yes OK”.  Light flashes around us, I feel as if my surroundings disappear, I hear hammering and the business of a building site, I hear voices that I can not immediately understand although it sounds kind of familiar,  I cannot believe what ….  But hey, I am not going to write a book here and I do want to remain a woman !

00:05 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: beelden, fantasie | |  Facebook

19-02-07

De wereld van de kauwen - The world of the jackdaws (Kapel van Gaverland)

Flanders-inside-feb2007-Brugge-kapelGaverland1

 

Treetops, rooftops and chimneys, chapeltops : there is the jackdaw’s world.

Boomtoppen, daknokken en schoorstenen, kapeldaken : daar is de kauwenwereld.

 

Flanders-inside-feb2007-Brugge-kapelGaverland2

00:46 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (18) | Tags: melsele, beelden, vogels, maria, kerk | |  Facebook

26-01-07

De P van Passie - The P of Passion (Hulst)

Flanders-inside-jan2007-vos-Hulst-1

“Als de vos de passie preekt, boer let op uw kippen (ganzen) !”  of m.a.w. vertrouw nooit een huichelaar, laat je bij gevaar niet in slaap wiegen door mooie praatjes (en anders ook niet).  In fabels en in het grote 13de eeuwse dierenepos “Van den Vos Reynaerde” worden dieren gebruikt om te praten over mensen, best handig als je op een veilige manier iets zwaar op de korrel wil nemen en eveneens een goede manier om mensen bepaalde verstandige handelswijzen bij te brengen.   Ook al is het Reynaertverhaal erg oud - het werd geschreven omstreeks 1260 - toch leeft het nog sterk in het Waasland, de streek waar het verhaal zich voor een groot deel afspeelt.  13 dorpen (Axel, Kieldrecht, Destelbergen, Hulst, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Moerbeke, St-Gillis-Waas, St-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster) werken hierover samen in een gemeenschappelijk project met o.a. tal van beelden en een fietsroute.

“When the fox preaches passion, farmer look after your geese (chickens) !” or with other words never trust a dissembler, when in danger (or not) don’t let you lulled asleep by sweet talk / fair speeches.  In fables and in the big 13th century animal epos “Of Reynard the fox” animals are used to talk about people, very handy if you want to make a butt of something in a safe way and also a good way to teach people wise conducts.  Although the Reynard story is very old - it was written around 1260 - the towns of the Waasland, the region where the story plays for a major part, are still under the spell of it.  13 towns (Axel, Kieldrecht, Destelbergen, Hulst, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Moerbeke, St-Gillis-Waas, St-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster) have a common project to keep the story alive with among other things many statues and a bike route.

Flanders-inside-jan2007-vos-Hulst-2
Het alfabet is een verzameling van foto’s van woorden die me opvallen.  Ik post ze wanneer ik er tegenkom.

The alphabet is a collection of pictures of words that strike me.  I present them as I come across them.

00:28 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (9) | Tags: beelden, alfabet | |  Facebook

01-12-06

Meer wijn - Bring in more wine (Wilhelmshöhe, Kassel, Germany)

Flanders-inside-nov2006-Kassel-beelden

Het is bijna winter (waarschijnlijk ? we hadden juist de warmste november ooit sinds de registratie van temperaturen) : tijd om de mannen binnen te halen.  I denk dat ze een feestje hebben. “Breng meer wijn !” En laat de leeuw best buiten.

 

It’s almost winter (probably ? we just had the warmest November ever since registration of temperatures) : time to get the men inside.  I think they are having a party.  “Bring in more wine !” And let’s leave the lion outside.

 

Flanders-inside-nov2006-Kassel-leeuw

00:19 Gepost door Hildegarde in Duitsland | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beelden | |  Facebook

26-11-06

Gelijkenissen - Resemblances (‘t Zand, Brugge)

Flanders-inside-nov2006-Brugge-Zand1
 
Flanders-inside-nov2006-Brugge-Zand2

00:53 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beelden | |  Facebook

02-11-06

De donderdagse 13-reeks - KJ’s Thursday random 13 (foto, Justitiepaleis, Brussel)

Flanders-inside-nov2006-justitiepaleis-Brussel

I read T-13’s at Ces and she invites her visitors to try it too. As I understand it : KJ started it : you describe  13 things on a Thursday. Those things can be anything : things you do or don’t or want to do, things that you like or not, around a certain theme or random, whatever.  It is a way of looking at a part of your life and communicating something personal or not.  I’ll consider it.  Maybe next Thursday.

 Ik las D-13’s bij Ces en zij nodigt haar bezoekers uit om het ook eens te proberen.  Zoals ik het begrijp : KJ begon ermee, je beschrijft 13 dingen op een donderdag.  Die dingen kunnen vanalles zijn : dingen die je doet of niet of die je wil doen, dingen die je leuk vindt of niet, omtrent een bepaald thema of willekeurig, eender wat dus.  Het is een manier om naar een stukje van je leven te kijken en iets persoonlijks (of niet) te communiceren.  Ik denk erover.  Misschien volgende donderdag.

01:04 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: beelden | |  Facebook

06-10-06

Manneken pis in the souvenir shop (Brussel)

Flanders-inside-okt2006-mannekenpis

00:42 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (16) | Tags: beelden | |  Facebook

25-09-06

Een hert op zijn poten zetten - Putting a dear on his legs

 

Afgelopen zaterdag mocht ik wat tijd doorbrengen in de pottenbakkersklas van Katleen Verhofstede (Beveren).  Twee van mijn nichtjes én hun vriendinnetjes gaan daar elke week met klei werken.  Zij doen dat met een nooit aflatend enthousiasme.  In onze tuin groeit een collectie van keramieken dieren en paddestoelen, met inbegrip van de onverwachte hond die altijd op een andere plaats opduikt, evenals zijn drol, allebei overtuigend echt en steeds aanleiding gevend tot een spontane reactie, vaak gevolgd door gegiechel  en wat beweging in de gordijnen achter het grote tuinraam. 

Meer over het pottenbakken de komende dagen.  Info : www.keramiekcursus.be

 

Saturday I spent some time in the pottery class of Katleen Verhofstede (Beveren).  Two of my nieces and their friends go there every week to work with clay.  They do that with a never ceasing enthusiasm.  In our garden a collection of ceramic animals and toadstools grows, including the unexpected dog who always appears at a different place and somewhere else his dog turd, both convincingly real and  leading to a spontaneous reaction, often followed by  giggling and some movement behind the curtains of the big garden window. 

More about the pottery class the next days.  Info : www.keramiekcursus.be

19:33 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (10) | Tags: beelden, fantasie | |  Facebook

19-09-06

Gent Sint-Pieters (train station)

00:20 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: beelden | |  Facebook

12-09-06

Patroonheilige - Patron saint (hoeve van 1938, Carolusstraat, Doel)

 

Een patroonheilige is altijd een beschermer van en een beschermer tegen.

Ik denk dat dit Sint Antonius-Abt zou kunnen zijn (niet St. Antonius van Padua), maar dan zou je waarschijnlijk een varken bij hem zien staan en niet een koe.  Hij is de patroonheilige van het vee, veeboeren, schuren, huisdieren, slagers, suikerbakkers, mandenmakers, … en de beschermheilige tegen veeziekten, vuur, de pest, …  Maar als jij er meer van weet, vertel het hier dan zeker.

 

A patron saint is always a protector of and a protector against.

I think this statue in the façade of a barn built in 1938 might be Saint Antonius the Great (not the one of Padua), although a pig with him would be more likely than a cow.  He is the patron of cattle, cattle farmers, barns, pets, butchers, pastry cooks, basket makers, … and the patron against cattle diseases, fire, the plague, … But if you know more, please tell it here.

 

30-06-06

Madonna in Antwerp

You meet her everywhere at facades and street corners  in the old part of Antwerp city, always different and often an example of real craftsmanship : the posture so natural. 

 

 

Bijna overal in het oude stadsgedeelte van Antwerpen kom je aan gevels en straathoeken Mariabeeldjes tegen.  Ze zijn bijna allemaal verschillend en prachtig van houding en uitdrukking : echt vakmanschap van weleer.

 

 

Kijk maar eens hoe speels en intens het kindje Jezus met zijn heilige staf in de slang van het kwade prikt.

De verbeelding is een organisatie die 650 straatbeelden van heiligen (overwegend van de Heilige Maria, de patrones van Antwerpen) tracht te beschermen.  Als je eens wat wil opzoeken, is hier hun inventaris.

 

 

Look how playful and intense the holy kid is sticking his holy crosier in the snake of evil.

There is an organization who patronizes 650 street statues, mostly of the Holy Mary (the patron saint of Antwerp) but some of other saints too.  Here is the inventory.

 

00:19 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: beelden, maria | |  Facebook

20-06-06

Museum night, Bruges

 

De nacht van het museum te Brugge gaat dit jaar door op 24 juni.

Cones with changing colors of light show you the way during the Night of the Museums in Bruges.

If you are interested to know detailed info about Bruges in the form of  a photo blog :

Interesse in Brugge in detail in de vorm van een fotoblog ?

Bruggeblog  (in het Nederlands and in English)

 

14:53 Gepost door Hildegarde in Brugge-architectuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: beelden, maria | |  Facebook

05-06-06

Two Holy Maries at the Cathedral of Antwerp

 
 

 

Motionless she sits before the Cathedral.  And that pays its way.

Every time that some money is dropped in her basket, she greets in silence and with holiness.  And when she does most donators (and not only the Japanese) bow for her !

 

23:52 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (6) | Tags: beelden, maria, kerk | |  Facebook

04-06-06

The statue of Brabo on the market of Antwerp

I am so used to it that I never looked in detail untill yesterday, shame on me because it is beautiful !

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

00:29 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beelden | |  Facebook