08-09-08

Thematuin - Theme garden (Provinciaal domein van Chevetogne - Provincial domain of Chevetogne, Today’s Flowers #3)

 

Flanders-inside-sept2008-tuin

 

Todaysflowers

00:37 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (18) | Tags: planten, todays flowers | |  Facebook

31-08-08

Op waterleliebladeren - On water lily leaves (Today’s flowers #2, Photoshop)

 

Flanders-inside-aug2008-waterlelie

De beeldjes heb ik even geleend van het kasteel van Annevoie.

I have borrowed the little statues from the castle of Annevoie for a while.

Todaysflowers

21:43 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (26) | Tags: beelden, planten, fantasie, todays flowers | |  Facebook

26-08-08

Compositie in rood - Composition in red (photoshop)

 

Flanders-inside-aug2008-compositie

Todaysflowers       rubytuesday

12-08-08

Weidebeekjuffer - Banded Demoiselle (Calopteryx splendens)

Flanders-inside-aug2008-weidebeekjuffer-1

Flanders-inside-aug2008-weidebeekjuffer-4

Flanders-inside-aug2008-weidebeekjuffer-3

Flanders-inside-aug2008-weidebeekjuffer-2

De familie Calopterygidae : een familie van sterk metaalachtig gekleurde grote waterjuffers, vooral voorkomend in de tropen, maar met drie fraaie soorten in Europa en zo eentje (de Weidebeekjuffer) was op bezoek bij ons kleine vijvertje.  Digitale fotografie : 20 (twintig) foto’s en dan sta je voor de keuze : close-up of verderaf, charmant of de jager, op watermunt of kattestaart, vleugels open of dicht, monotone of gevarieerde achtergrond, …  Goed je best doen en uiteindelijk zijn het er nog 4.  Kies jij er nu eens één uit ?

The family Calopterygidae : a family of bright metallic colored big damselflies, especially found in the tropics, but with three pretty species in Europe and such one (the Banded Demoiselle) was visiting our little pond.  Digital photography : 20 (twenty) photos and then you have to make a choice : close-up or further away, charming or the hunter, on this or that flower, wings open or closed, monotonous or varied background, …  Do your best and finally you have four photos left over.  Will you pick out one, please ?

00:48 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (20) | Tags: planten | |  Facebook

11-08-08

Variatie op frambozen en waar blijft Roodkapje nu ? - Variation on raspberries and when is Little Red Ridinghood coming ?

Flanders-inside-aug2008-frambozen


Met bijzondere dank aan Mr. L. voor de zomerse frambozenverrassing.


With special thanks to Mr. L. for the summery raspberry surprise.

12:15 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: planten | |  Facebook

07-08-08

Zomerse zachtheid - Summer softness (Hydrangea)

 

Flanders-inside-aug2008-hydrangea

00:21 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: planten | |  Facebook

06-08-08

Zomerbries - Summer breeze (Rudbeckia)

Flanders-inside-aug2008-zomerbries

00:56 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (16) | Tags: planten | |  Facebook

05-08-08

Met de geur van … - With the smell of … (Reuzenaronskelk, Titan arum, Amorphophallus titanum, Nationale Plantentuin, National Botanic Garden, Meise)

Flanders-inside-aug2008-reuzenaronskelk

Grote opwinding voor botanici : Reuzenaronskelk (Amorphophallus titanum, letterlijk de misvormde reuzenpenis), de grootste bloem ter wereld (1,5 tot 3 meter hoog), gaat bloeien in de Nationale Plantentuin van Meise en zal dan ruiken naar wat het midden houdt tussen de geur van een kadaver, rotte vis en ranzige kaas.  Schol ! (proost)

Big excitement for botanists : Titan arum (Amorphophallus titanum, literally the deformed giant penis), the biggest flower of the world (1,5 till 3 meter high), starts flowering in the National Botanic Garden of Belgium for the first time and when it opens it will smell like something between a carrion, rotten fish and rancid cheese.  Cheers !

00:04 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: planten | |  Facebook

02-08-08

In de evolutiekas - In the evolution house (Nationale Plantentuin van België - National Botanic garden of Belgium, Meise)

Flanders-inside-aug2008-evolutiekas

23:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: planten | |  Facebook

Pijlgifkikkertjes - Poison dart frogs (olieverf, oil paint, 50x70)

Flanders-inside-aug2008-tropisch

Pijlgifkikkertjes. Ook erg, dacht ik, als je naam bepaald wordt door je mogelijk gebruik.  Maar misschien toch niet zo ongewoon want je hebt ook trekpaarden, melkkoeien, rijdieren, waakhonden, …

Poison dart frogs.  How sad, I thought, when your name is defined by your possible use.  But maybe it isn’t so unusual after all because there are also draught horses, dairy-cows, mounts, watchdogs, …

01:01 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten | |  Facebook

31-07-08

Tropisch warmte en de Canna’s lachen - Tropical heat and the Canna’s laugh

Flanders-inside-juli2008-canna

22:34 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: planten | |  Facebook

07-07-08

Ingang of vluchtweg ? - Entrance or escape ? (varen, fern)


Flanders-inside-juli2008-varen

01:05 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (6) | Tags: planten | |  Facebook

03-07-08

Plantenwortels - Plant roots


Flanders-inside-juli2008-zomer-plantenwortels

22:36 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: planten | |  Facebook

17-06-08

“Cradle to cradle (van wieg tot wieg), afval = voedsel (waste = food)”


Flanders-inside-juni2008-tuin

“William McDonough, een architect uit de Verenigde Staten, en Michael Braungart, een chemicus uit Duitsland, willen af van het downcyclen, waarbij materialen van de wieg vroeg of laat in het graf belanden.  Ze willen producten ontwerpen die van wieg naar wieg gaan, in eeuwige cirkels van hergebruik of upcycling, zoals de natuur dat al millennialang doet. We denken nu nog automatisch dat afval slecht is, iets waar je met schroom en schuld van af moet.  Maar wat als het gewoon bijproducten zijn, die weer voedsel vormen voor een nieuwe levenscyclus ?
Onze leefomgeving is geen ethisch probleem.  Consumeren is niet slecht. En we zijn met te veel. Maar wat is te veel ? De totale biomassa van alle mieren op aarde is vier keer groter dan die van de mensen, en ze verbruiken evenveel calorieën als 30 miljard mensen.  Ze maken onze biotopen.  Waarom zouden wij niet op dezelfde manier een zegen kunnen zijn voor de planeet ? Waarom niet de dingen heruitvinden zodat ze vanzelf in de processen van de natuur passen ?
Afval is voedsel.  Elk materiaal moet als ‘voedingsstof’ (voor de natuur, of voor verder hergebruik) worden ontworpen.  Gif is taboe.  Materialen moeten onschadelijk zijn voor mens, dier en natuur.
Het gaat er niet om onze ecologische voetafdruk koste wat kost te verkleinen.  Wat is er tegen een grote voetafdruk, als die voetafdruk ook een moeras omvat waarin het afvalwater van een hele buurt gezuiverd wordt en dat onderdak biedt aan een rijke waterflora en -fauna ?”
Citaten uit artikel door Geerdt Magiels in De Standaard Weekend 14/15 juni 2008 over het boek ‘Cradle to cradle, afval = voedsel’, Michael Braungart & William McDonough, Uitgeverij Scriptum, 238 blz.

“William McDonough, an American architect, and Michael Braungart, a German chemist, want to get rid of downcycling, at which material from the cradle sooner or later ends in the grave.  They want to design products that go from cradle to cradle, in eternal cycles of reusing or upcycling, such as nature does already for millenniums.  Now we automatically think that waste is bad, something that you have to get rid of with guilt.  But what if it are just side products, on their own food for a new life cycle ?
Our life environment is not an ethical problem.  To consume is not bad.  And we are with too many.  But what is too many ? The total bio mass of all ants on the earth is four times bigger than that of the humans, and they use as much calories as 30 milliard of people.  However they make our biotopes.  Why can’t we in the same way be a blessing for the planet ?  Why can’t we reinvent things so that they fit in the processes of nature ?
Waste is food.  Every material should be designed as ‘nutrient’ (for the nature, or for further reuse).  Poison is taboo.  Materials should be safe for men, animal and nature.
The point is not that we have to reduce our ecological footprint whatever the cost.  What’s against a big footprint, if that footprint includes a swamp in which the water of a whole neighborhood is purified and that is the home of a varied water flora and fauna ?”

Quotes from an article by Geerdt Magiels in the Flemish newspaper De Standaard Weekend June 14/15 2008 of the book ‘Cradle to cradle, waste = food’, Michael Braungart & William McDonough, Publisher Scriptum.

00:08 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (10) | Tags: planten, boeken | |  Facebook

13-06-08

Bloemenrivier - Flower river (Extremadura 2007, Spain)


Flanders-inside-juni2008-bloemenrivier

00:30 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (14) | Tags: planten | |  Facebook

14-05-08

St.Paul-de-Vence heeft het allemaal - St.Paul-de-Vence has it all

 

Flanders-inside-mei2008-StPaul-1St. Paul-de-Vence heeft het allemaal : het is een prachtig gerestaureerd stadje, ieder gebouw een parel, smalle steegjes, overal bloemen en planten, fonteintjes met drinkbaar water, prachtige vergezichten, pétanque pleintjes, café’s, kunstenaars en galerijtjes en een veelvoud aan speciale winkeltjes.  Maar let op de prijzen : sommige dingen zijn een koopje, maar typische Provençaalse streekproducten (plantaardige zepen van Marseille, Provençaalse stoffen zoals tafellakens en keukenhanddoeken) kunnen een pak duurder zijn dan in plaatsen zoals Biot, Grasse en zelfs Avingnon.

Flanders-inside-mei2008-StPaul-2


St.Paul has it all : it is a beautiful restored little city, every building a pearl, small alleys, flowers and plants everywhere, fountains with drinkable water, magnificent scenery, pétanque squares, cafés, artists and galleries and a multitude of special shops.  But beware of the prices : some things are a bargain, but typical local products of the Provence (vegetal soaps of Marseille, Provençal fabrics such as tablecloths and kitchen towels) can be much more expensive than in places such as Biot, Grasse and even Avignon.

Flanders-inside-mei2008-StPaul-3

23:29 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (13) | Tags: friends in style, planten | |  Facebook

31-03-08

Tulpen - Tulips (photoshop)


Flanders-inside-maart2008-tulpen

Even op citytrip (tulpen, … ).

On a citytrip for a short while (tulips, …).

00:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (19) | Tags: planten | |  Facebook

28-03-08

Narcis - Daffodil (photoshop)


Flanders-inside-maart2008-narcis

00:27 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten | |  Facebook

21-02-08

Poldernatuur - Polder nature (de Putten, Kieldrecht, photoshop)


Flanders-inside-feb2008-dePutten

00:30 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: polder, de putten, vogels, planten | |  Facebook

17-02-08

Balanceren - Balancing (photoshop, figuur : Gouden Boomstoet, Brugge 2007)


Flanders-inside-feb2008-krokussen-meisje

01:13 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: planten, gouden boomstoet | |  Facebook

10-02-08

Zwemmen tussen krokussen - Swimming between crocuses (photoshop)


Flanders-inside-feb2008-krokussen-zwanen


Mijn moeder is aan het genezen (dank voor de beterschapswensen !), de krokussen reiken naar het licht en de kaboutertjes hebben mijn huishoudelijk werk niet gedaan, maar dat had ik ook niet verwacht.

My mother is healing (thanks for the get well wishes !), the crocuses are reaching out for the light and the gnomes haven’t done my housekeeping chores, but I didn’t expect them to either.

23:13 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vogels, planten, fantasie | |  Facebook

29-01-08

Het blauwe regen feetje - The wisteria fairy (photoshop)


Flanders-inside-jan2008-blauweregenfeetje

Ik denk dat de grote inspiratie voor alle plaatjes die gemaakt worden van bloemenkinderen wel Cicely Mary Barker is.

I think the big inspiration for all images of flower children that are made is Cicely Mary Barker.

00:32 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten, fantasie | |  Facebook

16-01-08

Riet in winterlicht - Reed in winter light (Groot Rietveld, Melsele, Kallo)


Flanders-inside-jan2008-riet

Grijs weer en het stormt, de schilderlessen zijn weer begonnen en ik schilder … vierkantjes, de bus rijdt om want er ligt een boom over de weg, ik diep een winterfoto op uit mijn archief. En hoe gaat het met jou ?

Grey weather and it storms, the painting lessons have started again and I paint … squares, the bus takes another tour because there is a tree straight across the road, I dig up a winter photo from my archive.  And how are you ?

00:25 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: planten | |  Facebook

13-01-08

Roodborstje - Robin (photoshop)


Flanders-inside-jan2008-roodborstje

23:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (15) | Tags: vogels, planten, fantasie | |  Facebook

11-01-08

Orchideeën - Orchids


Flanders-inside-jan2008-orchideeën

23:34 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: planten | |  Facebook

05-01-08

Bonte strandlopers en Sneeuwbessen - Dunlins and Snowberries (Calidris alpina, Symphoricarpos albus)


Flanders-inside-jan2008-sneeuwbessen

Natuurlijk kan dat niet, zo’n combinatie van Bonte strandlopers en Sneeuwbessen, maar de Huismussen wilden niet blijven zitten - toch wreed hé : alle dagen krijgen ze eten, maar als ze even moeten poseren is het teveel gevraagd.

Of course this isn’t possible, this combination of Dunlins and Snowberries, but the House sparrows didn’t want to pose - ain’t that scandalous : every day they get food, but when they have to pose it’s asked too much.

00:55 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: vogels, planten, fantasie | |  Facebook

13-12-07

Leven op de witte kool - Life on the white cabbage (aquarel en stift op papier - water color and felt-tip on paper)

 

Flanders-inside-dec2007-kool-1In de workshop aquareltechnieken (ja , nog altijd van die ene zelfde dag) bij Elie Van Oppens maken we een cirkel met holtes waarin dan figuurtjes komen (cfr. de vrolijke gekkerds).  Bij de eerste poging eindig ik echter met een witte kool en ik ben niet de enige.  Wat vang je daar nu met aan ? Thuis denk ik eerst van er koeien op te laten grazen, maar het zijn bladluizen geworden (want makkelijker).

In the workshop water color techniques (yes, still from the same one day) by Elie Van Oppens we make a circle with cavities in which later on there will be figures (cfr. the cheerful).  At the first trial however I end up with a white cabbage and I am not the only one.  What to do with that ? At home I first think to let cows graze on it, but it became greenflies (because easier).

Flanders-inside-dec2007-kool-2

00:45 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: aquarel, planten, insecten | |  Facebook

22-11-07

Zeeaster in zaadpluis en Drieteenstrandloper - Aster tripolium in seed fluffs and Sanderling


Flanders-inside-nov2007-zeeaster-strandloper


In een flits ga je dat hier niet zien, maar kijk eens wat langer ? Dan begin je de Zeeaster in zaadpluis en de zee met Drieteenstrandloper gewoon veel beter te zien.  De foto hieronder is de basislaag die ik gebruikte.

You are not going to see this in one second, but take a longer look ? Now you begin to see the Aster tripolium in seed fluffs and the sea with a Sanderling.  The photo below is the basic layer that I used.

Flanders-inside-nov2007-zeeaster

00:14 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: vogels, planten, kust, de putten | |  Facebook

09-11-07

Denkend aan het portret - Thinking of the portrait (zonnebloemscheuten, sprouts of sunflowers)


Flanders-inside-nov2007-zonnebloemscheuten


Denkend aan het portret op zonnebloempitten-in-beweging, kom ik tot de bevestiging dat het niet simpel zou zijn, maar ik hou het in gedachten.

While thinking of the portrait on sunflower seeds-in-movement, I come to the confirmation that it wouldn’t be easy, but I keep it in mind.

23:50 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: planten | |  Facebook

06-11-07

“De Groene Putten” in het grijs - “The Green Pits” in grey ( bos Stekene, Groene Putten wandeling)


Flanders-inside-nov2007-stekene-1


Soms zijn de grijze dagen zo grijs zijn dat een wandeling in een gemiddeld bos (bv. Stekene, Groene Putten wandeling) bijzonder teleurstellend kan zijn en wat photoshop nodig heeft.  En dat terwijl een even grijze dag, maar in een andere omgeving, een feest kan zijn.

Sometimes the grey days are so grey that a walk in average woodland (e.g. Stekene) can be very disappointing and needs some photoshopping.  However, an equally grey day in another environment, can be a feast.

Flanders-inside-nov2007-stekene-2

00:14 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: bomen, planten | |  Facebook