12-02-07

Bloemen langs je weg - Flowers along your path

Flanders-inside-feb2007-klaprozenpoort

Neem even de tijd, heel even maar, om de bloemen te zien, langs je weg

vergeet de stenen, waaraan je je tenen stoot

kijk naar de bloemen, de vele bloemen, langs je weg,

geel, en wit, en rood.  (Taksandria)

 

Take some time, just a little time, to see the flowers, along your path

forget the stones, at which you stub your toes

look at the flowers, the many flowers, along your path,

yellow, and white, and red.  (Taksandria)

23:59 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (10) | Tags: planten | |  Facebook

24-11-06

Stralend - Beaming

Flanders-inside-nov2006-stralend

Zolang ik kan

 

Donkerte

zoals herfstgrauw met regen

Stekend

de weg vol brandnetels

Ik vang schaarse zonnestralen

en vul

het hele blad :

stralend

 

As long as I can

 

Darkness

like autumn grey with rain

Pricking

the path full of nettles

I catch scarce sunbeams

and fill

the whole page :

beaming

23:32 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (6) | Tags: planten, fantasie | |  Facebook

10-11-06

Geen donderdagse 13-reeks. No Thursday random 13 (foto, watersla, dahlia, kaarten)

Flanders-inside-nov2006-watersla

 

Wel, ik schreef een donderdagse 13-reeks.  Ik schreef veel en vond het uiteindelijk te persoonlijk.  Het had een weldoend effect op mezelf, maar ik betwijfelde of iemand er een boodschap aan zou hebben.  Ik behield uiteindelijk drie dingen : 1. De vijvervissen zwemmen niet meer rond want het is hen te koud geworden.  Binnenkort is het ook te koud voor de exotische watersla.

Well, I wrote a Thursday random 13.  I wrote a lot and finally found it too personal.  It had a beneficial effect on me, but I doubted if it would have a meaning for someone else.  I finally kept three things :

1. The pound fish are not swimming around anymore because it became too cold for them.  Soon it will be too cold for the exotic water lettuce too.

 

Flanders-inside-nov2006-dahlias

 

2. De Dahlia’s hebben rijkelijk gebloemd en nu staan de chrysanten erg mooi.

2. The Dahlia’s have had many flowers and now the chrysanthemums are beautiful.

 

Flanders-inside-nov2006-cards

 

3. Ik ben dol op kaartjes.  Postkaarten geraken uit de mode, las ik onlangs.  Maar ze zijn zo leuk : ze lijken echter en zijn de hele tijd zichtbaar en niet alleen als je achter de PC zit.  Wij hebben het magneetbord in de keuken steeds vol kaartjes hangen.  Als je ook van kaartjes houdt, mail me dan je volledige adres, dan mail ik jou het mijne en een kaartje (een gekochte, een zelfgemaakte, een fotoafdruk,  …).  Of is dat een raar of zelfs riskant iets om te doen in de internetwereld ?

Mei 2013 : Blijkbaar was ik niet de enige met een postkaartjeswens. In 2006 ontstond het Postcrossing Project.  Ik ontdekte het in sept. 2009.

3. I am fond of postcards. Postcards are getting out of fashion, I read recently.  But they are so much fun : they seem more real, they are visible all the time and not only on the PC.  We always have the magnetic board in the kitchen full of cards.If you like a postcard-contact too, mail me your complete address and I will send you mine AND a postcard (bought, self-made, a photoprint, …).  Or is that a strange or even risky thing to do in the internetworld ? ///

May 2013 : It proofs I wasn't the only one wishing postcards, the Postcrossing Project started in 2006.  I discovered Postcrossing in sept. 2009, hurray.

 

00:46 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (12) | Tags: planten, postcards | |  Facebook

27-10-06

On the nature side of the border I (de Putten, Kieldrecht, haven van Antwerpen)

Flanders-inside-okt2006-zeeaster
 

Let me stick to my plan, although it is with a delay : first some photos of the nature area “de Putten” on the border of the expanding port of Antwerp.  It is one of the very rare places in Flanders where Aster tripolium grows at the landside of the dike.  It is bound to brackish water and that is what wells up in the meadows here.  On the bottom photo you see it waving in the wind, which is very typical for the flat land near the river.  Polder and wind are almost twins.

What am I doing : it is like I am writing the text for a documentary, I am not telling anything about me.  Let’s try it again : this is “de Putten”, I fought for it together with other members of the nature conservations organization, we won, for 7 years we were allowed to manage it, I love it, I find it so beautiful, it is there since 1668, I would like to see it conserved, it is a link with the past, a source of continuity, it is so rich of rare plants and birds, in December our contract ends, it is not sure what the future will bring, it will never be safe with certainty, I can breath and experience all beauty of this area despite this threat of destruction.

 

Laat ik nu eerst maar mijn plan uitvoeren, al is het met vertraging : eerst foto’s tonen van het natuurgebied ‘de Putten” op de grens van de uitdeinende  haven van Antwerpen.  Het is één van de zeer zeldzame plaatsen in Vlaanderen waar Zeeaster (Aster tripolium) aan de landzijde van de dijk groeit.  Het is gebonden aan brak water en dat borrelt hier op in de weiden.  Op de foto onderaan zie je het staan wuiven in de wind, die zeer typisch is voor het vlakke land hier bij de rivier.  Polder en wind zijn bijna een tweeling.

Wat doe ik ? Het is alsof ik de tekst voor een documentaire zit te schrijven, ik vertel niets over mezelf.  Even opnieuw proberen : dit is “de Putten”, het gebied waar ik samen met andere leden van de natuurbehoudsorganisatie Natuurpunt hard voor gevochten heb, we wonnen, we mochten het beheren voor zeven jaar, ik hou van dit gebied, ik vind het zo mooi, het ligt er al sinds 1668, ik zou willen dat het bewaard blijft, het is een verbinding met het verleden, een bron van continuïteit, het is een schatkamer aan zeldzame planten en vogels, in december is ons contract afgelopen, het is niet duidelijk wat de toekomst gaat brengen, dit gebied zal nooit veilig zijn, ik kan ademen en alle schoonheid van dit gebied ervaren ondanks deze constante bedreiging van vernieling.

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten1

19:07 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: planten, de putten | |  Facebook

18-10-06

On the border - Op de grens (4,5,6) (haven van Antwerpen, Waasland, Kieldrecht)

Flanders-inside-okt2006-haven4

 

Bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) is hier een vreemde gast : komt nl. uit Zuid-Afrika en is meegekomen met wol die werd ingevoerd. In 1905 is deze tot meer dan 1 m hoge plant begonnen met verwilderen in Europa en sinds 1975 wordt ze aangetroffen in België, waar ze nu sterk uitbreidt. Het is een echte meereiziger, die je vindt langs wegbermen, langs spoorwegen, in havens, langs rivieren en die groeit op plaatsen met puin of steen en zand.

 

Flanders-inside-okt2006-haven5

 

“Senecio iaequidens (Asteraceae) is a perennial forb native to South Africa that has been introduced - supposedly as a ‘wool alien” - to Europe around the end of the 19th century.  However, it started to spread rapidly only in the last decades and it is being regarded as one of the most successful recent plant invaders into Europe” (source : www.ufz.de) Grows along railways, in ports, along rivers, on places with debris or stone and sand.

 

Flanders-inside-okt2006-haven6

00:49 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (12) | Tags: haven, planten | |  Facebook

01-10-06

Rose petals - Rozenblaadjes (foto, rozen, pioenen, processie)

Flanders-inside-sept2006-rozenblaadjes
 

These fallen leaves of red roses in the grass made me think of the Peony leaves that little girls in angelic dresses used to strew on the cobbles during the procession in the days that my mother was young.  I only saw it on old photos, but in our garden there were many Peony plants of the generation residents before us, which had them especially for this use in processions.

 

Deze gevallen blaadjes van rode rozen in het gras deden me denken aan de Pioenblaadjes die kleine meisjes in engelachtige jurken op de kasseien strooiden tijdens de processie in de tijd dat mijn moeder jong was.  Ik zag het zelf enkel op oude foto’s, maar in onze tuin stonden veel Pioenen van de generatie bewoners voor ons en zij hadden die speciaal voor dit gebruik in processies.

00:07 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten | |  Facebook

30-09-06

Rosa Queen Elisabeth

Flanders-inside-sept2006-roos1
 

They were already in the garden when the previous generation of relatives lived here.  When the old rose bushes were at their end, we chose to plant this variety again.  It gives continuation in the garden and it are high and strong roses of a marvelous soft pink.  When I saw some of the last roses of this season against the sunlight, it made me think of a photo of a Dahlia in white at Aloha photo which I liked.  So I let the light do her thing. (After posting, I saw that the combination of pink with the blue skin of my blog is not successful)

 

Ze stonden al in de tuin toen de vorige generatie familieleden hier leefde.  Toen de oude rozenstruiken aan hun eind waren, kozen we om deze variëteit opnieuw te planten.  Het geeft continuïteit in de tuin en het zijn sterke en hoge rozen in een overheerlijke zachtroze kleur.  Toen ik enkele van de laatste rozen van dit seizoen zag tegen het zonlicht, moest ik  aan een foto denken van een Dahlia in wit bij Aloha photo die ik mooi vond.  Dus liet ik het licht haar ding doen. (Na het posten zag ik dat de combinatie van roos met de blauwe skin van mijn blog geen succesnummer is)

00:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten | |  Facebook

17-09-06

The Victoria (amazonica / cruziana) giant waterlily - de Victoria reuzenwaterlelie

 

Sinds ik de bladeren en het zeldzame bloeien van de Victoria reuzenwaterlelie zag op de blog van AG , wou ik de Amazone bezoeken.  Waar vind je die echter in Vlaanderen ? Niet moeilijk : er is de Plantentuin van Meise (Brussel) en er zijn de tropische kassen van de Universiteit van Gent (daar ging ik even langs toen ik toch in Gent was).  Om vogels of andere dieren te zien, ga je naar de Zoo van Antwerpen, voor vlinders naar de Vlindertuin in Knokke en voor insecten kan je tegenwoordig naar Zeebrugge.  Een zwerm steekbeesten besliste namelijk om ergens aan boord te gaan van een schip en uitgehongerd kwamen ze aan in Zeebrugge.  Nadat ze hun eerste honger hadden gestild en terug op krachten waren door het steken van dokwerkers, gingen ze op zoek naar het zachtste vlees en dat vonden ze in de kinderopvang, waar de kinderen geëvacueerd moesten worden (15 sept).  De daders zijn nog niet geïdentificeerd, meer zelfs : ze zijn nog niet gevonden !

 

Since I saw the leaves and the rare blooming of the Victoria giant waterlily on AG’s blog, I wanted to visit the Amazon.  Now where can you do that in Flanders ? Not difficult : there is the botanical garden in Meise (Brussels) and there are the tropical greenhouses of the University of Ghent (that’s where I visited since I had to be in Ghent anyway). For birds and other animals you can go to the Zoo in Antwerp, for butterflies to the Butterfly Garden in Knokke and for insects you can nowadays visit Zeebrugge.  A swarm of stinging insects decided somewhere to board on a ship and arrived very hungry in Zeebrugge.  After satisfying their first hunger and regaining strength by stinging dock workers, they went looking for the softest flesh, which they found in a day nursery, where the children needed to be evacuated (sept.15).  The perpetrators are not yet identified, they even are not found yet !

00:24 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (16) | Tags: planten | |  Facebook

23-08-06

Pastinaak - Parsnip

 

 

I don’t succeed in getting the essence of parsnip on photo.  This is one of my trials and not the last one.  Parsnip grows abundantly in the grass verges of the polder.  I find it a beautiful plant, which blooms very yellow and the white root is a sweet tasting vegetable (not common eaten nor known here, but grown a lot until the midst of the 18th century, then it was replaced by the cultivated carrot). 

I thank you all very much for your ideas and opinion about landscapes, much appreciated.

 

Ik slaag er niet in de essentie van pastinaak op foto vast te leggen.  Dit is één van mijn pogingen en niet de laatste.  Pastinaak groeit overvloedig in de bermen van de polder.  Ik vind het een mooie plant, die erg geel bloeit en de witte wortel is een zoet smakende groente (hier is ze niet algemeen gegeten noch gekend, maar ze werd veel verbouwd tot in de 18de eeuw, tot ze vervangen werd door de gecultiveerde wortel).

Allemaal erg bedankt voor jullie ideeën en mening over landschappen, dat waardeer ik zeer.

00:44 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: de putten, planten | |  Facebook

17-08-06

Rain and bells - Fuchsia

Er volgen nog enkele items over Nederland.

Ondertussen is Vlaanderen doorweekt want na de hittegolfmaand juli, breken we nu het record van de meeste regenval en het natste punt van Vlaanderen is Haasdonk, vlakbij mijn woonplaats.  Er is nog meer regen voorspeld en natuurlijk lekt juist nu het dak : dus het oude babybadje en wat waskuipjes de zolder op en wachten op de dakwerker die deze dagen natuurlijk “verdrinkt” in het werk.  Er komen dus nog meer regenfoto’s maar omdat ik bang ben om jullie te overladen met regen, eerst maar even de rode belletjes van de Fuchsia.

 

More items on the Netherlands are following. 

Meanwhile Flanders is soaked ; after the heatwave month July we now have a record wet month and the wettest point of Flanders is Haasdonk, just near the place where I live.  More rain is predicted and just now our roof is leaking, the old baby bath and basins on the attic and wait for the roofworker who is “drowning” in the jobs these days.  So, more rainphoto’s are coming up but since I am afraid to overexpose you with rain, first some red Fuchsia bells.

14:04 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: planten | |  Facebook

09-08-06

In the Netherlands (Kop van Overijssel) - 4 : prevalent plant

 

 

Prevalent plant : reed (photo made in the rain), my favourite (the plant, not the rain, although I usually do not mind the rain)

Veel voorkomende plant : riet ( gefotografeerd in de regen), mijn favoriet (de plant, niet de regen, alhoewel ik er meestal niet om geef als het regent)

11:59 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (12) | Tags: planten | |  Facebook

27-07-06

Natural field border in Andalucia, Spain - Natuurlijke akkerrand in Andalucia (Spanje)

 

From Friday till next Friday I am off to the Netherlands (to the Weerribben, large reed fields in the north of the province Overijssel).  I am already looking forward to visiting your blogs again when I will be back.  But now first : holidays.

Van vrijdag tot vrijdag ben ik weg naar Nederland (naar de Weerribben, de grote rietvelden in de kop van Overijssel).  Ik kijk er al naar uit om jullie blogs terug te bezoeken als ik weer terug zal zijn.  Maar nu eerst : vakantie.

00:28 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (14) | Tags: planten | |  Facebook

01-07-06

Today I prefer it blurry . Vandaag kies ik voor wazig.

01:10 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: planten | |  Facebook

16-02-06

A rare moment of sun, snowdrops peak through the leaves

 

And yes, a problem to capture the brilliant white.

15:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: planten | |  Facebook

04-01-06

Reed sea

Meanwhile it was nice to have a day with a few hours of sunlight over here.  The sea of reed (in the brackish marsh : Sieperdaschor), waving in the wind, lightened up and was - accompanied by the familiar sounds of Geese, Bearded tits (Baardmannetjes), Widgeons (Smienten), … - hypnotizing to look at. 


22:50 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (1) | Tags: planten | |  Facebook

30-12-05

Iceflowers here, a thick layer of snow at the Flemish coast.

-1° C, the freezing mist covers everything with a thin white layer.


01:21 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (2) | Tags: planten | |  Facebook

28-10-05

Hydrangea (Hortensia)

has a nice late flowering time and brings you : tenderness in autumn.


12:20 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: planten | |  Facebook

24-10-05

Autumn associations

The coloring of the trees, toadstools and mushrooms, rain and rain, chilliness , darkness, fog, chrysanthemums, days to remember the death, rays of sun, let’s not be sad, hear the sound of a bamboo flute, dry your clothes, it’s cozy inside. 

Picture taken in the Japanese garden in Hasselt during the chrysanthemum days.


15:28 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: planten | |  Facebook

Vorige 1 2 3 4 5 6