25-02-11

Birds and feathers (postcards, collage, geoorde fuut, hydrangea, latijn)

postcards

12:19 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (2) | Tags: postcards, vogels, alfabet | |  Facebook

23-02-11

Dreamcatcher - Dromenvanger (collage, naald en draad, postcards)

postcards

 

Voeg samen : een wijze uil, een bambi en een huismus, een kopje thee en chocolade hartjes, een kerkuil en een blauwtje (de vlinder), edelstenen in een dromenvanger en een sjakos met geheimen en voilà : een postkaart.

 

Put together : a wise owl, a bambi and a house sparrow, a cup of tea and chocolate hearts, a barn owl and a little blue (the butterfly), precious stones in a dream catcher and a handbag with secrets and you have : a postcard.

12:17 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (4) | Tags: postcards | |  Facebook

21-02-11

Koe, kip, klok - Cow, chicken, clock (postcards, letter k, collage)

postcards

Last card with Dutch k-words : clock, chicken, choice, artificial grass, look, quacking, colours, classic, castle, came, to get, calendar, button, crickets and co, cow, power, kilometer, clothes, to watch.

15:44 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (0) | Tags: postcards, alfabet, vogels | |  Facebook

16-02-11

Geen post op mijn verjaardag, maar wel op Valentijn - No mail on my birthday, but mail on Valentine’s day (poststaking, collage, letter K, postcards)

Flanders-inside-feb2011-geenpost.jpg

 

postcards

 

And for Valentine’s day the k-postcard says (words with a k in Dutch) : K- can you - play cards - colourful - can - k - come here - to hug - cherries (cherry pie) - sea coast - to buy - coffee and sandwiches - colour - to choose - kings - captain - artists - king - characteristics - come - to be able to.

20:45 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (1) | Tags: postcards, alfabet | |  Facebook

10-02-11

In een kamer met kluizen kiezen bij koffiekopjes - To choose in a room with safes and coffeecups (collage, postcard, letter k)

postcards

The words  of this collage with a K in Dutch are (and you can put them together as you want) : room, safes, coffee cups, clinical psychologist, choose, viewer, knowledge, got, get, ready for use, lace, side, to kick, class, tailor, characteristics, to watch, cat.

00:03 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (3) | Tags: postcards, alfabet | |  Facebook

08-02-11

K-dag (kaarten knutselen, collage, postcards, crossword, letter K, kruiswoordraadsel)

postcards

Kabilla kocht parlement om”, kopte de krant gisteren en ik dacht ik knip alle woorden met een K uit en knutsel er k-kaarten van. Eén op een kruiswoordraadsel, één op kersen, één op een klok en één op een kamer. Eerst de kruiswoordraadselkaart.

 

“Kabilla bribed parliament”, headed the newspaper yesterday and I thought I cut out all words with a K and I put together K-cards. One on a crossword, one on cherries, one on a clock and one on a room. First the crossword postcard. These words start with a K in Dutch : crossword, choice, knowledge, clothes, coconut, cookies, cinnamon, straitjacket, fellow, crossword, can, knock, goose pimples, germinate, cornflower, (for) sale, card, quality, everything can, (pack your) cases, chance, rabbit, cow, camel, kangaroo, coriander.

20:24 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (4) | Tags: postcards, alfabet | |  Facebook

31-01-11

Peperkoeken mannetjes posten een kaartje - Gingerbread men post a card (sneeuw, brievenbus, koekjes, konijn, Kieldrecht, snow, mailbox, cookies, rabbit)

postcards

01:14 Gepost door Hildegarde in Home, Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (5) | Tags: postcards, fantasie, polder, rode brievenbus | |  Facebook

28-01-11

Observing (wild)life in and on a book (lady bugs, words, book, collage - lieveheersbeestjes, woorden, boek)

postcards

postcards

13:31 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (2) | Tags: postcards, fantasie | |  Facebook

25-01-11

Talen weven - Weaving languages (postcard, collage)

Flanders-inside-jan2011-matje-vos.jpg

 

matje-talen-vlinder-laagkopie.jpg

18:02 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (3) | Tags: postcards | |  Facebook

21-01-11

Onderwijs - Education (collage postcard)

Flanders-inside-jan2011-woorden.jpg

Onderwijs, kennis verspreiden als de zaadpluizen van een paardenbloem.

 

Education, spreading knowledge like the seeds of a dandelion.

21:09 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (1) | Tags: postcards | |  Facebook

11-01-11

More crate label postcards from California

Flanders-inside-jan2011-king-orange.jpg

01:44 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (1) | Tags: postcards | |  Facebook

27-12-10

Fruit crate label postcards from sunny California

Flanders-inside-dec2010-cratelabel.jpg

Vanaf begin 1900 had ieder familiebedrijf in California een eigen etiket om hun kistjes fruit (vooral sinaasappels, citroenen, pompelmoezen) of groenten te merken. Daar vind je geweldige en wonderlijke ontwerpen bij en van die labels zijn er nu prachtige postkaarten, in California. De hele en precieze geschiedenis lees je hier.

 

 

From the early 1900’s on every family company in California had an own label to mark their crates of fruit (mostly oranges, grapefruits and lemons) or vegetables. Among these you find the most wonderful designs. And in California many of these labels are now on awesome postcards. You can read the whole and precise history here.

01:49 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (3) | Tags: postcards | |  Facebook

12-12-10

The postcard effect (postcrossing, collage)

Flanders-inside-dec2010-postcard-effect.jpg

20:39 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (1) | Tags: postcards | |  Facebook

10-12-10

Jaar van de tijger- Year of the tiger (postcards, stamps, collage, postzegels)

Flanders-inside-dec2010-tijger.jpg

21:47 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (2) | Tags: postcards | |  Facebook

06-12-10

Ephemeras (postcrossing)

Flanders-inside-de2010-ephe-1.jpg

 

Ephemeras of ephemerae : drukwerk van tijdelijke aard, dat niet bedoeld is om bijgehouden te worden na gebruik, maar dat kan worden verzameld, zoals : tickets, menu’s, bladwijzers, programmaboekjes, reclamekaarten, wenskaarten, etiketten, verpakkingen, …   Het komt van het Grieks en betekent : dingen die niet langer duren dan een dag. Dat moest ik opzoeken. Sommige postcrossers vragen als post ephemeras. Sindsdien heb ik een blikken Kuifjesdoos waar ephemeras ingaan en waar ik uit kan kiezen.  Dat is best leuk. Op reis verzamel je makkelijk ephemeras, sommige gaan in het fotoboek, een boarding pass wordt een bladwijzer met een herinnering, … maar met postcrossing word je een toerist in je eigen land (als je dat niet al bent) : een chocoladepapiertje of je tramticket worden ineens opmerkelijk, wat grappig of hoe het gewone ook bijzonder is.

 

 

Ephemeras or ephemerae : printed paper of temporary use, not intented to be retained, but that can be collected, such as : tickets, menus, programs, ad cards, bookmarks, greeting cards, packages, … It derives from the Greek, meaning ‘things lasting no more than a day’. I had to look that up. Some postcrossers ask ephemeras for post. So now I have a tin box where I put ephemeras in and where I can choose from, that’s quite nice. When traveling you easily collect ephemeras, some go in the photo book, a boarding pass becomes a bookmark with a memory, … but with postcrossing you become a tourist in your own country (if you ain’t one yet) : a chocolate cover or your tram ticket suddenly becomes remarkable, so funny or how the ordinary can be special too.

 

Flanders-inside-dec2010-ephemeras-2.jpg

 

13:08 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (2) | Tags: postcards | |  Facebook

19-11-10

Postkaarten van verpakkingen - Postcards of packages (postcards, collage, packing, angel, Lucca, washing powder)

Flanders-inside-nov2010-anco.jpg

 

Postkaartjes van verpakkingen zijn ook tof, er zijn postcrossers die speciaal hierin geïnteresseerd zijn.  En geef toe, dat alle verpakkingen anders zijn, het ontdekken van wat erin zit of het vinden van wat je zoekt, het is één van de charmes van het reizen in een ander land. Italië, Lucca, ineens ruiken we een overweldigende geur van waspoeder en kijk, even verderop is een winkeltje : het staat vol met waspoeders en andere poetsprodukten. Pampers en WC-papier horen er blijkbaar ook bij. Grappig, speciaal.

 

Postcards made of packages are cool too, some postcrossers have a special interest for it. And you have to admit it, that all packages are different, the discovery of its contents of to find what you are looking for, it’s one of the charms of traveling abroad. Italy, Lucca, suddenly we smell … washing powder and look, some houses further on there is a little shop : it’s full with washing powder boxes and other cleaning products. Pampers and toilet paper appear to belong there too. Funny, special.

 

Flanders-inside-nov2010-waspoeder.jpg

 

 

11:55 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (4) | Tags: postcards, shop windows | |  Facebook

10-11-10

Tea postcards (photo, collage, tea, mugs, cup cakes)

Flanders-inside-nov2010-tea-cupcakes.jpg

 

Flanders-inside-nov2010-tea-starbucks.jpg

 

Flanders-inside-nov2010-tea-heartbeats.jpg

 

Flanders-inside-nov2010-tea-waasland.jpg

20:57 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (5) | Tags: postcards | |  Facebook

05-11-10

Puzzelpostkaart en sprokkelgedicht (puzzle postcard and a gathered poem, collage)

Flanders-inside-nov2010-postcard-7.jpg

 

 

Op een puzzelpostkaart (collage) plak ik een sprokkelgedicht. Werkwijze : knip woorden en stukken zin die je aanspreken en voegwoorden die je nodig hebt uit een stuk tekst van eender waar (tijdschrift, brochure, reclameblad, …).  Schik de gesprokkelde woorden in een volgorde die je bevalt.

On a puzzle postcard (collage) I glue a gathered poem. Working-method : cut out words and pieces of sentences that appeal to you and words you need (conjunctions, articles, …) from a text of no matter where (magazine, brochure, ad, …). Arrange the gathered words in an order that pleases you.

 

 

Flanders-inside-nov2010-sprokkel-1.jpg

 

Flanders-inside-nov2010-sprokkel-2.jpg

 

Post insight

The rich green heart of colourful people,

an old dike house, a beautiful park,

vegetal walls and hanging gardens,

roughness as decoration :

an intimate life world.

Cherished colors and frivolous,

unusual, refreshing summer ingredients :

the perfect rose.

The credo :

a passion for trees

and

at home

is the creative.

 

 

Post inzicht

Het rijke, groene hart van kleurrijke mensen,

 een oud dijkhuis, een prachtig park,
vegetale muren en hangende tuinen,
ruwheid als ornament :
een intieme leefwereld.

Geliefkoosde kleuren en frivole,

ongewone, verfrissende zomeringrediënten :

de ideale roos.

Het credo :

een passie voor bomen

en

thuis

is het creatieve.

 

Flanders-inside-nov2010-geluk.jpg

 

15:53 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (4) | Tags: postcards, alfabet | |  Facebook

15-09-10

Laat je gaan - Let yourself go (postcard, collage, postcrossing)

Flanders-inside-sept2010-postcard-9.jpg

Postkaart voor een postcrosser die houdt van koken, recepten en orchideeën én van zelfgemaakte kaarten,  dat spreekt voor zich.

 

A postcard for a postcrosser who likes cooking, recipes and orchids and self-made cards, that’s obvious.  The text says : “How do you do ?” but in Dutch this is : “How do you make it ?” and then it is a pun. Small letters : “Let yourself go. There’s nothing like a home made tart” (in Dutch it rhymes).

18:24 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (2) | Tags: postcards, alfabet | |  Facebook

11-09-10

Green (collage, postcard, slow card)

Flanders-inside-sept2010-postcard-8.jpg

 

14:27 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (2) | Tags: postcards | |  Facebook

09-09-10

Nog wat postkaarten - Some more postcards (collage)

Flanders-inside-sept2010-postcard-1.jpg        Flanders-inside-sept2010-postcard-2.jpg 

 Flanders-inside-sept2010-postcard-3.jpg     Flanders-inside-sept2010-postcard-4.jpg

  

Flanders-inside-sept2010-postcard-5.jpg

Flanders-inside-sept2010-postcard-6.jpg

Nog wat (post)kaartjes (gemaakt volgens de “likes” van de ontvanger), maar hoe ze weergegeven zullen worden dat is mij, sinds de veranderingen bij de Skynetblogs, voorlopig niet helemaal duidelijk. Trial en error dus maar.

 

01:33 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (3) | Tags: postcards | |  Facebook

18-08-10

Moordspel op het internet (postcards, collage)

 

Flanders-inside-aug2010-moordspel.jpg

 

Ssssssssst, er wordt een moordspel gespeeld op het internet. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hier. Wieneke, blogster met een natuurtalent voor creatief schrijven, speelt ook mee. Dat was het uitgangspunt voor deze kaart die ik voor haar maakte. Ze weefde er meteen een spannend verhaal rond : Het mysterie van de rode amaryllis.

23:29 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (4) | Tags: postcards | |  Facebook

05-08-10

Postcrossing celebrates its fifth birthday (postcards, collage)

 

Flanders-inside-aug2010-smiles-postcrossing.jpg

Postcrossing : Five years of spreading smiles through postcards, more than 4 million cards sent all over the world, almost too good to be true, there are so many nice people ! Click here to read testimonials !

 

Flanders-inside-aug2010-fiets.jpg
Flanders-inside-aug2010-sudoku.jpg
Flanders-inside-aug2010-stempels.jpg

15:42 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (5) | Tags: postcards | |  Facebook

04-08-10

Hmmmmmmmmmm, echte post (postcrossing, collage)

 

Flanders-inside-aug2010-truepost.jpg


True post is soooooooo good. You can find it here.

16:52 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (1) | Tags: postcards, alfabet | |  Facebook

02-08-10

Slow cards (postcards, mail-art, collage)

 

Flanders-inside-aug2010-herbsbirds.jpg

This is a slow postcard : it needs some time to make it and it asks some time to look at it.
Often I base it on the likes of the receiver.

16:38 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (4) | Tags: postcards | |  Facebook

06-07-10

(v) luchtkasteel - (refuge) castle in the air (collage)


Flanders-inside-juli2010-vluchtkasteel

14:43 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (1) | Tags: postcards | |  Facebook

05-07-10

Vlaamse filmpjes - Flemish little movies , cover nr. 899, 1970


Flanders-inside-juli2010-vlaamsefilmpjes

Typisch Vlaams ? De Vlaamse filmpjes (voorheen : Vlaamsche filmkens, ah pure nostalgie), die zijn leuk : wekelijkse dunne publicaties (iets tussen een boekje en een tijdschrift) in een typisch klein formaat met een verhaal voor de jonge lezers (10-13 jaar) en dit reeds sinds 1930.  Alleen tijdens de oorlog zijn ze niet verschenen want toen was er niet genoeg papier. Al de covers kan je ook zien op de fansite. Ondertussen zijn ze al aan nummer 3201. Als je ze op een rommelmarkt koopt, kan je van de covers ook leuke, originele, typisch Vlaamse postkaarten maken.

Typical Flemish ? The “Vlaamse filmpjes” (Flemish little movies) : weekly publications (something between a little book and a magazine) in a typical small format with a story for the young readers (10-13 year olds) and this already since 1930. Only during the war there were no publications because there wasn’t enough paper. All the covers can be seen on a fan site. And meanwhile already 3201 numbers have been printed.  Bought on a flea market, the covers serve well as an original typical Flemish postcard too.

13:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (2) | Tags: boeken, postcards | |  Facebook

30-06-10

Peak performance bij bpost (collage)


Flanders-inside-juni2010-bpost

De Belgische post wordt bpost, dat is zo cool.
En dat gaan ze ook wijsmaken aan hun postbeambten, dat is zo nodig.
  En ook zo dapper, ik heb respect voor mensen met hoge doelstellingen zoals Johnny Thijs van bpost. “Mijn medewerkers weten heel goed dat we inmiddels een open, modern bedrijf geworden zijn, dat zich helemaal georganiseerd heeft in functie van uw noden als klant, vandaag en morgen.” “Soms”, zo vervolgt Dhr. Thijs in zijn persoonlijke brief, “laten we nog steken vallen, maar we doen er alles aan om de lat elke dag hoger te leggen.”  Ja, ik heb daar oprecht respect voor, voor mensen met hoge doelstellingen, mensen die zeggen : je moet niet slagen om te proberen. De uitdaging is groot.
Vorige week nog in een hoofdpostkantoor in .. ga ik om 8 vellen A-prior stickers voor op buitenlandse brieven.
"Hoeveel ????????" zegt de loketdame.
"8 vellen".
"ACHT vellen ???????? WAARVOOR HEB JE DIE NODIG ?" zegt de loketdame met de strengheid van een politie-ondervrager en ik krijg het gevoel dat ik een misdaad heb gepleegd.
Maar goed, ik ken het antwoord : "voor buitenlandse zendingen", zeg ik.
"AH !" zegt de dame, "als ik dat moet meegeven heb ik er zelf geen meer ! "
en ook : "Je moet dat op voorhand reserveren". "Hoe", vraag ik. "Je stuurt een mailtje naar depost.be" 
Tiens, denk ik, zou dat niet kunnen dat dat haar werk is ? Ik moet toch ook het meel niet bestellen voor de bakker als ik om brood wil gaan ? En wat moet ik dan zeggen ? wil je eens een voorraad stickers bezorgen bij het kantoor te ..  ? beetje vreemd om als klant te doen, niet ?
Evenwel, de goden zijn me die dag goed gezind, de dame zucht diep, zet zich recht en gaat aan de andere kant van het monumentale gebouw (heel mooi) een pakketje stickers halen en ik krijg het warempel nog mee ook. 
"DAT IS GOED VOOR ENE KEER, hé", zegt de dame streng, "want dat kan eigenlijk niet, hoor !!"
Er is mij een gunst verleend, ik heb geluk. En misschien weet ze tegen de volgende keer dat ik gewoon een klant ben bij het moderne bedrijf bpost. Maar voor alle veiligheid zal ik toch maar een mailtje sturen : ’t schijnt dat ik u moet verzoeken een pakketje stickers voor buitenlandse zendingen te bezorgen in het kantoor te ..  en wanneer zou ik dat dan mogen komen halen ?

18:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (5) | Tags: postcards | |  Facebook

25-06-10

Frogs of Flanders (collage, kikkers, Vlaanderen)

 

Flanders-inside-juni2010-frogs-Flanders.jpg

15:48 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (4) | Tags: postcards | |  Facebook

22-06-10

Mindfulness (collage)


Flanders-inside-juni2010-mindfulness

01:02 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (0) | Tags: postcards | |  Facebook