12-10-07

Onder water vliegen - Flying under water (pinguïn, Zoo van Antwerpen)


Flanders-inside-okt2007-pinguïn

22:23 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (8) | Tags: vogels | |  Facebook

05-10-07

3. De kip (Mechelse koekoek) en het kuiken - The chicken and the little chick


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-3a


Meester Jaruwan-Tse geeft : basis van de schilderkunst (zoals in 2), waarnemingsoefeningen en vrij werk.  Vrij werk om ons blij te houden en voor de dingen waarvan we het gevoel hebben dat we ze persé willen doen, zoals daar voor mij is : de kip.  De kip vliegt er zo op, maar het kuiken is niet zo simpel.  Verschillende kuikens passeren de revue, maar een gelijkaardige stijl als de kip vind ik niet, het zij zo.  Dank aan Bart voor de inspirerende foto op zijn blog (de eigenwijze tuin) !

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-3b


Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-3c


Master Jaruwan-Tse teaches : the basics of the art of painting (as in 2), perception exercises and free work.  Free work to keep us happy and for the things of which we have the feeling that we absolutely have to do them, such as there is for me : the chicken.  The chicken flies on the paper, but the little chick is not so easy.  Several chicks are reviewed, but I don’t find a similar style as the chicken, so be it.  Thanks to Bart for the inspiring photo on his blog (The smart garden, in dutch) !

Flanders-inside-okt2007-verslag-schilderen-3d

17:08 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: vogels, academie | |  Facebook

22-09-07

De uitdaging - The challenge (kauw, jackdaw, Brugge)


Flanders-inside-sept2007-kauw-Brugge

De perrons van het station van Brugge zijn vernieuwd.  Spiksplinternieuw houdt sommige mensen echter niet tegen om hun afval overal te laten vallen behalve in de vuilnisbakken zelf.  Dit plaatst een kauw voor een interessante uitdaging : hoe de resten van een belegd broodje uit een plastic zakje krijgen.

The platforms of the train station of Bruges are renewed.  Brand new does not stop some people from dropping their garbage everywhere but in the garbage cans.  This puts a jackdaw for an interesting challenge : how to get the rests of a sandwich out of a plastic bag.

22:24 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (13) | Tags: vogels | |  Facebook

17-09-07

Vogels en een selderplant - Birds and a celery plant

 

Flanders-inside-sept2007-vogels
Flanders-inside-sept2007-merel
Vervolgens wat vogels en het seldermannetje.  Je weet wel hoe je in sommige vage dingen (kleurvlekken, wolken, …) vanalles kan zien.  Bv. Buiten in het donker bij de vijver, hoor ik een plots geluid en in een vlek denk ik een kikker te zien, maar het is een alleenliggend gevallen blad op de klinkers.  Wel, bij dit overschotje van een mislukte bloem, dacht ik : ik maak er een seldermannetje van.

Next some birds and the celery man. You know how you can see all sorts of things in a vague object (color spots, clouds, …).  E.g. I hear a sudden noise outside in the dark by the pond and in a spot I think I see a frog but it is just one fallen leave on the tiles.  And with this left over of a flopped flower, I thought I turn it into a celery man.

Flanders-inside-sept2007-selder

00:04 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: aquarel, vogels | |  Facebook

30-06-07

Kraaien - Crows (painting, trying and learning)

Flanders-inside-juni2007-kraaien

“Dat de kraaien van zorg en kommer over je hoofd vliegen, kan je niet beletten.  Maar dat ze zich in je haar nestelen, dat kan je verhinderen.” (Chinees spreekwoord)

“That the crows of worry and trouble circle around your head, is something you can’t prevent.  But what you can do, is make sure they don’t start nesting in your hair.” (Chinese proverb)

01:02 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: aquarel, vogels | |  Facebook

26-06-07

Grauwe gors - Corn bunting (Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-grauwegors

“In de wedstrijd voor de titel van meest voorkomende vogel in de steppe gaat het tussen de Theklaleeuwerik, de Kalanderleeuwerik en de Grauwe gors.  Volgens ons wint de laatstgenoemde : in de lente zit er een Grauwe gors op elk tweede paaltje.” (Crossbill guides, Nature guide to Extremadura) En dat was zo prettig !

“The contest for the title of most common bird of the steppes goes between the Thekla lark, the Calandra lark and the Corn bunting.  In our view the latter wins : in spring there is a corn bunting on every second pole.”  (Crossbill guides, Nature guide to Extremadura) And that was so pleasant !

11:03 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (11) | Tags: vogels | |  Facebook

23-06-07

Groene thee, een duif en een belofte - Green tea, a pigeon and a promise (painting, trying and learning)

Flanders-inside-juni2007-droomthee

Er waren veel Fuchsiabloemen (een donkerpaarse variëteit) afgevallen na een hevige regenstorm, zonde om ze zomaar weg te gooien, dus kneep ik ze uit en schilderde de vloeistof op een blad, benieuwd welke kleur dit zou worden.  De waterige vloeistof droogde op als een zeer dekkende en permanente kleur (de lila achtergrond).  ’s Morgens werd ik wakker van een duif die tegen het raam vloog (ze overleefde het, hoor).  Ik was juist intens aan het dromen over een kop groene thee.  “Dream up, Dream up, Let me fill your cup, With the promise of a man.” (Harvest, Neil Young)  En dat alles tesamen wilde ik schilderen.

Flanders-inside-juni2007-duif

Lots of Fuchsia flowers (a dark purple variety) had fallen off because of a heavy rainstorm, a shame to throw them away, so I squeezed them out and painted the fluid on a paper, curious to see what colour it would become.  The watery substance dried up as a very covering and permanent paint (the lilac background).  A pigeon that flew against the window (she survived it) woke me up the next morning when I was dreaming intense of a cup of green tea. “Dream up, Dream up, Let me fill your cup, With the promise of a man.” (Harvest, Neil Young) And all that together was something I wanted to paint.

 

Flanders-inside-juni2007-kopje2

00:25 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (12) | Tags: aquarel, vogels, planten | |  Facebook

17-06-07

Vale gieren vluchten naar België - Griffon vultures flee to Belgium (Aragon closes muladares)

Flanders-inside-juni2007-valegieren

Vandaag werden 97 Vale gieren gezien boven België !!!  Ze sterven van de honger in de Aragonese Pyreneeën (Spanje) door toedoen van een nieuwe wet die de muladares verplicht doet sluiten.  Muladares zijn vaak eeuwenoude plaatsen bij ieder dorp waar de boeren hun dode dieren achterlaten.  De gieren poetsen de karkassen tot op het bot schoon en de boeren hebben geen kosten.  Nu zijn de boeren verplicht gebruik te maken van een firma die een monopolie heeft in het ophalen en verwerken van dode dieren.  Deze firma beïnvloedde hoogst waarschijnlijk de regering om deze nieuwe wet te maken.  Ze innen 40 miljoen Euro premiegeld per jaar.  De gieren reisden meer dan 1000 km op zoek naar voedsel en hier is ook geen aas.  Ik ben zo woedend op het politieke systeem in Aragon (Spanje).  (meer over vale gieren als je naar beneden scrolt)

 

Today 97 Griffon vultures were seen in Belgium !!! They are starving in the Pyrenees in Aragon (Spain) because of a new law that closes the muladares, ages old places in the little towns where farmers put their dead animals.  The vultures clean it all up and the farmers have no expenses.  Now the farmers have to pay a firm that has a monopoly in collecting and processing the dead animals.  This firm must have influenced the government in making this law.  They collect 40 million Euro premium money a year.  The vultures have travelled over 1000 km to find food and here is no carrion either.  I am so angry with the politicians in Aragon (Spain).  (More on Griffon vultures if you scroll down)

23:57 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (21) | Tags: vogels | |  Facebook

16-06-07

Vale gier - Griffon vulture (painting, trying and laughing)

Flanders-inside-juni2007-gier

Als ik later in de workshop probeer van een gier te schilderen (zonder voorbeeldplaatje en zonder eerst te schetsen, dom) gaan de verhoudingen zoek en blijkt de vogel een broek te dragen.  Maar ik vind hem er wel schattig uitzien, al is dat ook alweer niet de bedoeling bij een gier.

Later on, when I try to paint a vulture during the workshop (without an image as example and without sketching first, stupid) the proportions get lost and apparently the bird is wearing a pants.  But I do find him cute (although cute is not exactly a characteristic of vultures).

00:39 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: aquarel, vogels | |  Facebook

14-06-07

Vale gieren - Griffon vultures (Monfraguë Parque Nacional, Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-Monfraguë

In het Monfraguë natuurreservaat kan je grote kolonies Vale gieren zien (meer dan 400 koppels).  Spanwijdte : 230-265 cm.  “Wanneer ’s morgens de lucht begint op te warmen vertrekken de gieren op hun strooptochten naar aas en soms zweven ze vlak boven je hoofd” (Crossbill guides, The nature guide to Extremadura).  Hun hees diep reutelend geblaas wordt over het water gedragen en klinkt bepaald angstaanjagend.  Zeer indrukwekkende vogels.  Moeilijk te fotograferen (geef mij een volledige dag, een sterke lens en geen regen).

 

Flanders-inside-juni2007-valegieren1

Big colonies of griffon vultures can be seen in the Monfraguë national park (over 400 pairs !!).  Wingspan : 230-265 cm.  “Once the air starts to warm up in the morning the vultures depart on their carrion raids and sometimes soar right over your head” (Crossbill guides, The nature guide to Extremadura). Their throaty rattling snorting hissing is carried over the water and sounds quite terrifying.  Very impressive birds.  Hard to photograph (give me a complete day, a strong lens and no rain).

Flanders-inside-juni2007-valegieren2

Flanders-inside-juni2007-valegieren3

 

Flanders-inside-juni2007-valegieren4

23:55 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (20) | Tags: vogels | |  Facebook

17-05-07

Ooievaars en plastiek - White storks and plastic (Trujillo, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-ooievaars1

00:40 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (14) | Tags: vogels | |  Facebook

07-04-07

Begijnhof van Brugge - The beguinage in Bruges

Flanders-inside-april2007-begijnhofBrugge

 

Wanneer een plaats, zoals het Begijnhof te Brugge, meer dan een miljoen keer gefotografeerd is, wordt ze precies zelf een foto.  Het is, zoals mijn vriendin A. die in Brugge woont het stelt, alsof je rondwandelt IN een postkaart.  Dat geeft een eerder surrealistisch gevoel. 

Opmerking : de Knobbelzwanen, die ook onlosmakelijk verbonden zijn met Brugge, bevinden zich in het echt niet in maar net buiten het Begijnhof.  In deze foto heb ik de vrijheid genomen om er één in de binnenplaats te zetten.

 

When a place, such as the Beguinage in Bruges, is photographed over a million times it seems to become a photo itself.  It is, as my friend A. who lives in Bruges puts it, as if you are walking around IN a postcard.  And that gives a rather surreal feeling. 

Note : the Mute swans, who are also inextricable bound up with Bruges, are in reality not in but just outside the Beguinage.  In this photo I took the liberty to place one in the inner garden.

01:07 Gepost door Hildegarde in Brugge-architectuur | Permalink | Commentaren (23) | Tags: vogels | |  Facebook

02-04-07

Tjiftjafsilhouet - Chifchaf silhouette

Flanders-inside-april2007-tjaftjaf

14:55 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: bomen, vogels | |  Facebook

19-03-07

De stadskraai - The city crow (Brussel)

Flanders-inside-maart2007-kraai

Een stadskraai verzamelt nestmateriaal.  Hij/zij is gewend aan stadsmensen en hij/zij kent hun gedrag : stadsmensen stoppen niet om naar een gebouw, een kraai, een beeld … te kijken.  Dus die vrouw daar, die stil staat met een zwart doosje voor haar oog en stiekem dichterbij sluipt is verdacht en kan maar beter in het oog gehouden worden.

A city crow is collecting nest material.  He/she is used to city people and he/she knows their behavior : city people don’t stop for watching a building, a crow, a statue, ...  So that woman there, standing still with a black box before an eye and approaching sneakingly is suspicious and one better can keep an eye on her. 

11:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: vogels | |  Facebook

13-03-07

De ekster en de banaan - The magpie and the banana (Brussel)

Flanders-inside-maart2007-ekster

Ik herschilderde (Photoshop) het decoratieve traliewerk van de muziekkiosk want ik wou dat het er een beetje uitzag zoals ijsfiguren op een raam (ja, ik weet dat de meesten van jullie in een lentestemming zijn, volop jullie batterijen opladend in de warme lentezon, maar ik ben meer een ijskoningin).  Als dat te koud is voor jullie, denk dan misschien aan witte gordijnen ? (Of zie je liever de originele kleur ?) De ekster en de banaan zijn echt.  Gekke stad : daar ligt een banaan alsof hij net uit een boom is gevallen, alleen hebben wij (nog) geen bananenklimaat en in de stad staan er nauwelijks bomen.  Weet de ekster dat een banaan eetbaar is en dat je hem moet pellen ? Ik twijfel er niet aan dat zij dit vrij snel gaat onderzoeken en ontdekken.

 

I repainted (Photoshop) the decorated fence of the music kiosk because I wanted it to look a bit like frost figures on a window (yes, I know that lots of you are in a spring mood now, recharging your batteries in the warm sunlight, but I am more an ice queen).  If that’s too cold for you, maybe you can think of white curtains ? (Or do you prefer the original colour ?) The magpie and the banana are real.  Crazy city : there lays a banana as if he is fallen from a tree, except that we don’t have a banana climate (yet) and in the city there are hardly any trees.  Does the magpie know that a banana is food and that it has to be peeled ? I don’t doubt she will explore and discover that pretty soon.

 

Flanders-inside-maart2007-ekster2

00:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (15) | Tags: vogels | |  Facebook

26-02-07

Taverne du Moulin (Villers-la-Ville)

Flanders-inside-feb2007-tavernedumoulin

Als het hard regent (of als het regent in je hart), is het prettig om een schuilplaats te vinden.  Ik vlucht in de Taverne du Moulin en ik glijd honderden jaren terug in de tijd (daar vertel ik je later meer over).  Als ik naar buiten kijk, zie ik een duif die ook beschutting vond.  (Tussen haakjes : het regent momenteel niet in mijn hart, maar ik vond de beeldspraak leuk.

When it is raining hard (or when it is raining in your heart), it is nice to find shelter.  I flee into the Taverne du Moulin (The Mill Inn) and I glide several hundreds of years back in time (I’ll tell you about it later).  When I look outside I see a dove who is taking shelter too.  (Btw : it is not raining in my heart right now, but I liked the metaphor.)

 

Flanders-inside-feb2007-duif

14:17 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (18) | Tags: vogels, regen | |  Facebook

22-02-07

De meesteres van de kauwen - The mistress of the jackdaws (kapel van Gaverland)

Flanders-inside-feb2007-kauwen

Probeer dat eens in zwart-wit en speel met het contrast, zei Javga.  En ja, de reeks foto’s die ik maakte van de kauwen op de torentjes van de kapel van Gaverland zijn er werkelijk perfect voor.  Terwijl ik uitprobeerde, kon ik niet weerstaan aan het blauw.  Te blauw ? Vertel het me.  En ik post deze foto hier na lang aarzelen want ik vrees dat dit gezien kan worden als een bevestiging dat ik op één of andere manier werkelijk de meesteres van de kauwen ben.  Zoals velen van jullie in een reactie op de vorige foto’s schreven, ben ook ik dol op kauwen; ik hou van hun capriolen, hun gepraat en hun uitgebreide sociale banden.  Maar evengoed en dit in 2007 worden deze vogels nog steeds geassocieerd met iets onbepaalds slechts en ik blijk diegene te zijn tegen wie dat gezegd moet worden (waarschijnlijk omdat ik jarenlang het gezicht was van de plaatselijke natuurvereniging).  Er zijn er te veel, die ZWARTE vogels, daar gaan slechte dingen van komen, …, ze nestelen in de schouw (klopt, plaats er een metalen net over), … Tof dat we niet meer in de middeleeuwen leven, hoera !! Ik heb zo’n gevoel dat ik daar gewaardeerd zou geweest zijn voor wijze raad, maar dat ik in slechte tijden ineens de heks zou kunnen zijn.  Eng.

Try it in black and white and play with the contrast, Javga said.  And yes, the series of photos that I made of the jackdaws on the towers of the Chapel of Gaverland, are just perfect for it.  While doing so, I couldn’t resist the blue.  Too blue ? Tell me.  And I post it here after some hesitation because I fear that it can be seen as a confirmation that I somehow really am the mistress of the jackdaws.  As many of you wrote here in a comment on the previous photos, I am also fond of jackdaws; I like their cutting capers, their talking and their elaborated social bonds.  But still and in 2007 these birds are associated with some undefined evel and I seem to be the one who must be told that (probably because I was the face of the local nature organization for many years).  There are too many of them, those BLACK birds, bad things are gonna happen, … , they nest in the chimney (true, put a metal netting over it), …  Great that we don’t live in the middle ages, hurrah ! I have this feeling that I would be appreciated for wise advice then, but that in bad times I at once might be the witch.  Creepy.

01:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vogels, melsele | |  Facebook

19-02-07

De wereld van de kauwen - The world of the jackdaws (Kapel van Gaverland)

Flanders-inside-feb2007-Brugge-kapelGaverland1

 

Treetops, rooftops and chimneys, chapeltops : there is the jackdaw’s world.

Boomtoppen, daknokken en schoorstenen, kapeldaken : daar is de kauwenwereld.

 

Flanders-inside-feb2007-Brugge-kapelGaverland2

00:46 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (18) | Tags: melsele, beelden, vogels, maria, kerk | |  Facebook

14-02-07

Wat een klein kereltje kan doen - What a little fellow can do (Roodborsttapuit)

Flanders-inside-feb2007-roodborsttapuit

Het was een grijze winderige dag afgelopen zaterdag, met wat regenbuien erbij.  Bovendien was de lucht gevuld met het aanhoudende motorengebrul van illegale motorcrossers, net buiten het reservaat (het Groot Rietveld, Melsele-Kallo).  En dan breekt er ineens wat winters fel zonlicht doorheen en zit daar op een takkenhoop een mannetje Roodborsttapuit, een takje als uitkijkpost en dan telkens fladderen om een insectje te vangen en weer terug naar datzelfde plekje.  En warempel, mijn dag was goed.

 

It was a grey windy day last Saturday, with some rain showers too.  The air was filled with the continuous roaring of illegal moto-crossers, just outside the nature reserve.  And then, suddenly, some bright winter sunlight breaks through and there, on a bunch of kindling, sits a male Stonechat, a twig as his observation post, he flutters to catch a little insect and returns back to the same spot, again and again.  And really, that made my day.

13:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vogels | |  Facebook

03-01-07

Een verdrietdag - A sadness day (foto : abdij van Orval)

Flanders-inside-jan2007-monnik

Vandaag was ik zo triest.  Vandaag wogen alle zorgen die ik op mijn schouders tors ineens teveel.  En in de late namiddag kon ik eindelijk wenen : ik weende zoveel dat ik me nadien terug beter voelde.  Ik denk dat de wolken in mijn geest en in mijn hart te vol zaten, het moest dus wel regenen en nadien is de hemel terug helderder.

Ik nam een archieffoto van de abdij van Orval en schilderde de vrouw een monnikspij zodat ze haar privacy kan behouden en ze droeg al een halflange jas; dat maakte het gemakkelijker.

 

Today I was so sad.  Today all the worries that I carry on my shoulders suddenly weighed too much.  And in the late afternoon I finally could cry : I cried so much that afterwards I felt better again.  I guess the clouds in my mind and in my heart were too full, so it had to rain and afterwards the sky is brighter again.

I took an archive photo of the Abbey of Orval and painted the woman a monk’s habit so that she can keep her privacy and she was already wearing a half-long coat; that made it easier.

23:55 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (23) | Tags: vogels | |  Facebook

29-11-06

Over kraaien en uilen - About crows and owls

Flanders-inside-nov2006-ransuil

 

Foto : Ransuil in het Schor Ouden Doel (echt, echt, echt - niks geen photoshop - en dat was zo’n buitengewoon geweldige waarneming)  (Long-eared Owl - real real real, no photoshop, and it was such a marvelous observation)

Tekst : advies aan een man die gevolgd wordt door een kraai, vreest van ook bezocht te worden door een uil en daar niet veel goeds in ziet.  Advies door Margina, consulente in grensgevallen (zoals de grens tussen land en zee, bos en grasland, fantasie en realiteit,  mannelijk en vrouwelijk, creativiteit en waanzin, mens en beest, chaos en orde, licht en donker, virtuele realiteit (met inbegrip van photoshop) en het echte leven,  enzoverder).

Dear Donn,

 

You are followed by a crow and you fear to see an owl, are there bad things coming your way ? (cfr. your post)

 

Well, first I have to know some more : do you recently have memory problems ? You see, the god Odin had two ravens as his messengers : Hugin (thought) and Mugin (memory) who informed him of what was going on in the world. 

“Two ravens sit on his shoulders and speak into his ear all the news they see or hear. Their names are Hugin and Mugin. (hier komt de uitdrukking tegen heug en meug = tegen beter weten in, van) He sends them out at dawn to fly over all the world and they return at dinner-time. As a result he gets to find out about many events. (Snorri, 33)”

But let’s not walk at this site of the border, at least not this time, and let ration speak.

 

1. When you ever should see an owl sitting on your window sill, this means three things :

A. You live in an area where owls can be found and that is marvelous news ! Seeing an owl makes me smile for at least a week.

B. You are up when you are supposed to be sleeping (what are you doing ? still blogging ?) That also explains why your grandmother saw an owl on the window sill before your grandpa died.  She must have been awake at an usual hour.  The owl was probably on that sill many times before : they have a certain routine in their night tour and they have their spots to sit and rest or look for prey. 

C. You have mice around the house.  Don’t leave your door open.

 

2. Now about the crow following you around. 

A. When a crow yells at you on top of the garage, you are in a territorial conflict : is it his garage or yours ?

B. As you bring up yourself : maybe he mistakes you for a neighbor who feeds him.  Or maybe it is a tame crow and he mistakes you for his master.  In both cases : don’t feed him and he or she will learn soon enough that there is nothing to get. 

C. If however this crow keeps following you and it happens often, well then you just have a new friend.  If on the other hand this crow starts …. oh, let’s not run ahead of what might happen … but even if it does : don’t panic, it is a phenomenon that sometimes happens, there is no explanation found for it so far, but there do are two remedies.  So, relax : nothing bad is going to happen … but for all safety, keep us informed. 

 

Sincerely, Margina,

consultant in borderline matters (such as the border between land and sea, forest and grassland, fantasy and reality, masculine and feminine, creativity and madness, black and white, man and beast, chaos and order, light and darkness, virtual reality (including photoshop) and real life, and so on)

23:54 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (13) | Tags: schor ouden doel, fantasie, vogels | |  Facebook

23-11-06

Staartmees, Long-tailed Tit

Flanders-inside-nov2006-staartmees

00:22 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (6) | Tags: vogels | |  Facebook

24-10-06

Greenhouse, Bergpark Wilhemshöhe, Kassel (Germany)

Flanders-inside-okt2006-greenhouse-Kassel
 

Back home from Germany with a head full of trees !  There’s a lot of work to catch up with and I hope to visit all of you on your blog this week.

Terug van Duitsland met een hoofd vol bomen !  Er is een boel werk in te halen en ik hoop jullie allemaal op jullie blog te kunnen bezoeken deze week.

12:38 Gepost door Hildegarde in Duitsland | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen, vogels | |  Facebook

07-09-06

Rest - Rust

 

Busy times here, so I choose to post a relaxing sea photo. 

Het zijn hier drukke dagen.  Daarom kies ik maar even voor een ontspannende zeefoto.

00:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (7) | Tags: vogels, kust | |  Facebook

04-09-06

More starlings - Nog meer spreeuwen

 

Zoals AG inschatte waren er ongeveer 5000 spreeuwen in de foto van gisteren en dat was slechts ongeveer één derde van de hele zwerm.  Ik kreeg zelfs de hele groep niet op één foto.

En wanneer ze dan tenslotte neerduiken (hier in een rietveld waarin ze volledig verdwijnen, ze slapen graag veilig verstopt), is het alsof het veld hen volledig opzuigt, ze gaan erin als een hoos.

 

 

As AG estimated there were about 5000 starlings in yesterday’s photo and that was only about one third of the whole group.  I didn’t even get the whole group in one photo.

And then when they finally dive down (here in a reed field in which they completely disappear, they like to be safely hidden), it is as if the field is sucking them up, they go in as a whirlwind.

 

00:48 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: vogels | |  Facebook

03-09-06

Air show (Kieldrecht)

 

 

The best air show : the sleep flight of starlings (from the end of the summer on they get together with thousands every evening to sleep together and before bedtime they fly together). It is so overwhelming and joy giving. 

 

De beste air show : de slaapvlucht van spreeuwen (vanaf het eind van de zomer komen ze elke avond met duizenden samen en voor het  bedtijd is in hun gemeenschappelijke slaapplaats vliegen ze samen).  Dit zo overweldigend en vreugdegevend.

01:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: vogels | |  Facebook

26-08-06

To eat and to be eaten - Eten en gegeten worden.

 

 

Wanneer ik de vissen in ons kleine vijvertje aan het tellen was - of er komt een Blauwe reiger op bezoek of de nieuwe zwerfkat is een handige visser - hoor ik een mus piepen van pijn en daarna piepen in doodsstrijd.  Wat gebeurt daar ? Een juveniele sperwer ! Maar waarom doodt hij zo traag ? Eén klauw hangt er doelloos bij : hij kan één poot niet gebruiken, die is gebroken en gedraaid (de klauw staat in de verkeerde richting), dat is erg.  Normaal gezien zou hij geen mus meer kunnen pakken, maar sinds een week of twee hipt er een jong musje door de tuin met een gekwetste vleugel.  Ze kan niet vliegen, maar overleefde tot hiertoe door te schuilen onder struiken en wat graan mee te pikken van de voederplaats.  Ik denk dat de sperwer dit beestje heeft kunnen pakken.  Die moeilijke houding - de prooi plukken al staande op één poot en ze tegelijk moeten tegenhouden met dezelfde klauw- en de pijn (hij moet meerdere keren stoppen en rusten) is waarom hij niet wegvliegt met zijn prooi van zodra hij ook maar een glimp van een beweging ziet en waarom ik dus dichterbij kan sluipen en foto’s kan maken.  Hij heeft het hele vogeltje kunnen opeten.  Ik maak me zo’n zorgen of hij/zij zal kunnen overleven.

 

When I was counting the fish in our little pond - or there is a Grey heron visiting or the new stray cat is a handy fisher - I hear a sparrow screaming from pain and then screaming in agony.  What is happening ? A juvenile Sparrow hawk ! But why is he killing so slowly ? One claw hangs in the air : he has one leg that he can’t use, a broken leg and twisted (claw stands in a wrong direction), that’s bad.  Normally he wouldn’t be able to catch a sparrow, but for a week or two there is a young sparrow hipping around in the garden with a hurt wing.  She can’t fly, but managed to survive so far : hiding under bushes and eating grain from the bird’s feeder.  And I suppose that’s the one the wounded Sparrow hawk could catch.  This difficult  position - plucking his prey standing on one leg and having to hold it with the same claw - and the pain  (he has to rest several times) is why he is not flying away with his prey as soon as he sees only a glimpse of movement and why I can sneak nearby and make photos.  He has eaten the whole bird.  I worry if he/she will manage to survive.

23:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (16) | Tags: vogels | |  Facebook

24-08-06

Nature’s songbook - een partituur van de natuur

 

Walking in a small street in the polder (Doel), I hear Barn swallows twittering and when I look up I see a staff notation.  When I walk by I hope they will stay seated for a photo with the light at the good side this time,  but I know birds good enough to know that I enter their “escape distance” , still two of them stay a little longer.

 

 

Wandelend in een kleine straatje in de polder (Doel), hoor ik Boerenzwaluwen kwetteren en als ik omhoog kijk zie ik een notenbalk.  Ik hoop stilletjes dat ze zullen blijven zitten als ik voorbijwandel zodat ik een foto kan maken met het licht van de goede zijde, maar ik ken vogels goed genoeg om te weten dat ik binnen hun “vluchtafstand” kom, toch blijven er nog twee even zitten.

14:23 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: vogels | |  Facebook

20-08-06

Kneu (Linnet, Carduelis cannabina)

 

It is just one little bird on a wire, in the universe,

a dot on a line in the sky,

but it made me smile.

 

Het is maar één klein vogeltje op een draad, in het universum,

een stipje op een lijn in de lucht,

maar het deed me glimlachen.

00:48 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: vogels | |  Facebook

14-03-06

Racing with a couple Great Crested Grebes : 1

 

… along the  Moervaart (small canal) in Moerbeke.  Two Great Crested Grebes,

let’s call them PC (Podiceps cristatus), were swimming there.  Trying to photograph them I noticed their speed and that is amazing !!

 

I also learned that nice reflecting water can become so busy with lines and colors, that the subject (in this case the PC’s) almost vanishes in it.  So large water surfaces are more interesting if you want to picture birds only.

15:03 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vogels | |  Facebook