28-01-08

Zingende jonkvrouwe met ene roos - Singing Lady with a rose


Flanders-inside-jan2008-jonkvrouw-roos


Componenten :

 • Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel kerk, Brussel
 • Figurante uit de Gouden Boomstoet (Brugge, 2007)
 • IJsvogel : foto door Raymond De Smet op de Maakjedagnatuurlijk-site
 • Nachtvlinder : vrouwtje Mendica-beer (Diaphora mendica = Cycnia mendica)
 

Components :

 • Our Lady ten Zavel church, Brussels
 • Figurant from the Pageant of the Golden Tree (Brussels, 2007)
 • Kingfisher : photo by Raymond De Smet on the Makeyourdaynaturally -site
 • Nighthawk : female Diaphora Mendica (= Cycnia mendica)

00:56 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (13) | Tags: gouden boomstoet, fantasie | |  Facebook

14-12-07

Jouw titel - Your title (Gouden Boomstoet, Brugge 2007, Pageant of the Golden Tree, Photoshop)


Flanders-inside-dec2007-GoudenBoomstoet-17


Ik kan meerdere titels bedenken, maar veel liever lees ik de titel die jij bedenkt.

I can think of several titles, but what I like much more is to read the one that you think up.

00:29 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (23) | Tags: gouden boomstoet, fantasie | |  Facebook

06-12-07

De strijder - The warrior (Gouden Boomstoet, Pageant of the Golden Tree, Brugge 2007)


Flanders-inside-dec2007-strijder


Een figuur uit de Gouden Boomstoet in een verhaal geplaatst (photoshop : lagen in overvloei).

A figure from the Pageant of the Golden Tree placed in a story (photoshop : layers blending).

01:14 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (7) | Tags: fantasie, gouden boomstoet | |  Facebook

17-10-07

Zwierig en gezwind - Flamboyant and swift (man met beer, Gouden Boomstoet (16), Brugge 2007, Pageant of the golden tree)


Flanders-inside-okt2007-GoudenBoomstoet-16


Zwierig, gezwind en goedgemutst stapt deze man met beer (de beer is het symbool van Brugge) vanuit de Gouden Boomstoet het bos door, alwaar ik hem zag vanachter een boom.

Flamboyant, swift and good-humoured this man with bear (the bear is the symbol of Bruges) walks from the Pageant of the Golden tree through the woodland, where I saw him from behind a tree.

23:59 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gouden boomstoet, fantasie | |  Facebook

15-09-07

(14) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)


Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-14

De stoet op kinderhoogte.

The parade on children’s height.

00:31 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

13-09-07

(13) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

 

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-13


De penitenten of boetelingen.  Wie er meer over wil weten, kan dat hier lezen.

The penitents (please google if you want to know more about it).

21:59 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (8) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

12-09-07

(12) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

 

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-12a


De zwarte dood : iedereen om je heen sterft, in het begin worden de doden nog weggebracht tot er geen lijkdragers meer zijn, beschermt een masker tegen de plaag ? je weet het niet, de absolute verschrikking.  Maar de evocatie van deze tijdsperiode geeft wel geweldige fototaferelen met bijzonder veel bewerkingsmogelijkheden.

The plague : everybody around you dies, in the beginning the deceased are still carried away until there are no corpse carriers anymore, can a mask protect you against the plague ? you don’t know, the absolute horror.  But the evocation of this time period does give great photo scenes with lots of possibilities in processing.

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-12b

21:57 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (11) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

10-09-07

(11) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-11

Twee handelaars bediscussiëren hun zaken … denk ik.  De stoet geeft zo’n geweldige gelegenheid en toestemming om portretten te maken op straat.  Dat vond ik zeer fijn.  P.S. Ik heb de twee mannen uit de achtergrond gelicht, geen tijd voor precisiewerk, ’t is alleen maar de bedoeling van hun uitdrukking en fijne kledij even te benadrukken.

Two merchants conferring their business … I think.  I love how the parade gives the opportunity and permission to make portraits on the street.  P.S. I lifted these men out of the background, no time for a precision job, I just wanted to emphasize their expression and fine clothes.

00:03 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (14) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

08-09-07

(10) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-10

Als je eens een stoet wil zien die werkelijk bijzonder is, moet je naar de Gouden Boomstoet komen, zei mijn vriendin A.  Die is om de vijf jaar en behalve kamelen, komen er zelfs giraffen in.  Misschien speelde er een minuscuul glimlachje om haar mondhoeken.  Ik denk niet verder dan “misschien halen ze die uit een circus” en geloof het helemaal.  Had ik er beter over nagedacht, dan … , maar ik noteer de stoet in mijn agenda en sta tijdens de stoet dan ook te kijken met in mijn achterhoofd  “en straks nog giraffen” (ok, een blond moment, dat geef ik toe), tot ik deze mannen zie op torenhoge stelten.  Dan valt het plaatje in elkaar : de giraffen.

If you ever want to see a parade that is really extraordinary, then you have to come and see the Pageant of the Golden Tree, my friend A. said.  It’s every five years and besides camels, there even are giraffes.  Maybe there was a tiny smile playing around the corners of her mouth.  I didn’t think any further than “maybe they get them in a circus” and I believe it.  If I had thought a little bit more about it, then …., but I note the parade down in my agenda and during the parade I stand watching with the idea “later on there also will be giraffes”  in the back of my head ( yes, a blonde moment, I admit ) until I see these men on tower high stilts.  Then the pieces of the picture fall together : the giraffes.

21:20 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

05-09-07

(9) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-9

Ouder paard controleert of het jongere dier het goed maakt tijdens de stoet.

Older horse checks if the younger one is doing OK during the parade.

22:12 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (14) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

04-09-07

(8) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-8

Dit zijn enkele van de mannen die juist de rovers verslagen hebben en meerdere reuzen (met de klinkende namen : Finaert, Grimminck, Grauwelinck, Schaarlippe en Spijkeroen) het hoofd afgehakt, zoals een legende vertelt. ’t Zijn lappen.  Je zal maar iemand met reuzengroei geweest zijn in vroeger tijden, dan kreeg je gegarandeerd - en zeker bij tijdelijk gebrek aan vrouwen die in aanmerking kwamen om als heks bestempeld te worden - vroeg of laat de schuld van iets wat zwaar misging (een mislukte oogst, een besmettelijke ziekte, de koeien die plots droog stonden, …) en in het beste geval werd je dan verbannen.  Mensen met reuzengroei zullen sowieso reeds makkelijk uit de dorpsgemeenschap gestoten zijn wegens hun uitzonderlijk uiterlijk.  Eenzaam en alleen, kregen ze misschien een slecht karakter of gingen ze op het verkeerde pad, maar meestal waren ze waarschijnlijk gewoon maar de schuldige die men nodig had om woede en angst op af te reageren wanneer er iets misging.  Daarnaast is er natuurlijk het verhaalelement : wie wint van een reus is uiteraard een grotere held dan wie wint van een onderdeurtje.  Hoe dan ook, hoe ze aan een hele bende reuzen kwamen, aldaar in dat Vlaamsche woud, ik weet het niet.  Ik weet alleen : “ ’t Was vol rovers, vol moerdeners vreet van dade, want men hietet : ’t Wout sonder ghenade” (bron) en daar komen de mannen op deze foto dus juist uit terug.

These are some of the men that have just beaten the robbers and chopped off the head of several giants as a legend tells.  It must have been hard to be a person with giant growth in the past : any moment you could be accused for something that went wrong (a bad harvest, a contagious disease, …) just because of your extraordinary body and in the best scenario you were exiled.  Giants of course are also a story element : one is a bigger hero if one conquers a giant then when one chops off the head of a peewee.  Anyway, how they got so many giants out there in the Flemish woods, I don’t know.  All I know is : “It was full of robbers, full of murderers, cruel in their deeds, because it was called : the wood without mercy” (old Flemish text).  And it is out of this wood that these men on the photo are returning.

22:58 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (8) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

03-09-07

(7) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-7

Raad eens wat er hier gebeurt.  Precies, een meisje wordt geschaakt door een oudere man (onder het toeziend oog van de politie !).  “Boudewijn schaakt Judith” heet de scène.  Ik bewonder hoe de deelnemers van de stoet zo goed hun rol weten te spelen en dan moet je weten dat de hele ommegang meer dan twee uur duurt !

Guess what’s happening here.  You’re right, a girl is abducted by an older man (under the surveying eye of the police !).  It is Boudewijn abducting Judith.  I admire how well the participants of the parade play their role and you must know that the tour lasts more than two hours !

23:16 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (16) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

02-09-07

(6) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-sept2007-GoudenBoomstoet-6


Elegant en met adellijke trots, rijdt Idona te paard.  Ik moest een verkeersbord omhakken, enkele toeschouwers wegwerken en wat extra bomen planten om dit plaatje te verkrijgen en gedurende deze werkzaamheden is de punt van één van Idona’s schoenen gesneuveld.  Ik hoop dat jullie (en vooral enkele dames die speciale aandacht hebben voor schoenen) mij dit kunnen vergeven.  Tussen haakjes, het verwonderde mij dat er zoveel deelnemers te paard waren en het waren allemaal prima ruiters die bovendien vriendelijk met hun paard omgingen.  Rijd jij paard ?

With elegance and nobiliary proud, Idona rides her horse.  I had to chop off a traffic sign, to remove some spectators and to plant some extra trees to get this picture and during all these activities the tip of one of Idona’s shoes fell in battle, which I hope you (and esp. some ladies who have a special attention for shoes) can forgive me.  Btw, it surprised me that there were so many participants on a horse and they all were excellent riders and besides that also gentle to their horse.  Do you ride a horse ?

18:10 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (18) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

31-08-07

(5) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-5a


Er was geen groep die zoveel plezier had en daarmee misschien lichtelijk uit zijn rol viel, als de Vikings die door de nauwe straatjes van Brugge roeiden.  Ik moest op mijn lip bijten om niet in het lachen uit te barsten.  Je zou niet gelachen hebben als je in vroeger tijden de Vikings in het echt was tegengekomen, zeiden ze bij mij thuis.  En ze hebben gelijk.  Aanschouw daarom alhier de meedogenloze Vikingkoning en zijn woeste krijgers ter land en sidder en beef.

There was no group that had so much fun and therefore perhaps fell out of his role a bit, as the Vikings rowing through the narrow streets of Bruges.  I had to bite my lips to not laugh out loud.  You wouldn’t have been laughing if you had met them for real in the past, they said to me at home.  And right they are.  So see right here the ruthless Viking King and his savage warriors on land and shiver and tremble.

Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-5b


Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-5c

23:47 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (16) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

30-08-07

(4) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-4

Dit is de legende van de Zwanenridder, een zeer mooi tafereel uit de stoet.  Ik heb er wat water aan toegevoegd en weet zelf niet goed wat ik van het effect vind, maar het is wel leuk spelen.  Wat vind jij ?

This is the legend of the Swan knight, a very beautiful scene of the parade.  I added some water and don’t know very well what to think of the effect, but it is fun playing.  What do you think of it ?

23:52 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (17) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

(3) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-3


Tafereel- en praalwagens worden getrokken door boerenpaarden.  Hun machtige spieren spannen zich als ze de wagen straatopwaarts trekken.  Feilloos volgen ze de orders, die bestaan uit vriendelijk uitgesproken klanken, van hun menner.  “Tsjuk, tsjuk, ju tsjuk” en “how”.  Het doet me denken aan het prachtige lied van de Vlaamse folkzanger Willem Vermandere, over een boer en zijn paard (Blanche, mien peerd).  Ik heb het gevoel dat ik een laatste glimp opvang van een deel van onze geschiedenis dat reeds aan het vervagen is in de tijd : de boer die op het land werkt met zijn paarden, de vloeiende samenwerking van man en boerenpaarden, een eenvoudiger leven (ik zeg niet : gemakkelijker) dat meer in contact staat met de aarde, een ander levensritme.

Scene wagons and floats are pulled by draft horses.  Their mighty muscles are tensed when they pull a wagon upwards.  Faultless they follow the orders, consisting of gently spoken sounds, of their driver.  “Tsjuk, tsjuk, ju tsjuk” and “how”.  It makes me think of a beautiful song of the Flemish folksinger, Willem Vermandere, about a farmer and his horse.  I feel like I am witnessing a last glimpse of a part of our history that is already fading away in time : the farmer working on the land with his horses, the fluent cooperation of man and draft horses, a life less complex (I do not say : less easy) and more in touch with the earth, another pace of living.

00:08 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (17) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

28-08-07

(2) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-2

De Gouden Boomstoet bestaat uit 72 verschillende taferelen.  Dit tafereel gaat over de rovers.  Welke rovers dat weet ik niet, misschien de rovers die zich ophielden in de bossen en de wegen onveilig maakten voor reizigers.  Ik zal volgende keer eens een programmaboekje kopen zodat ik er wat meer over kan lezen en vertellen.  Wie meer weet over een scène op de foto’s, pen het gerust neer in een reactie.

The pageant on the Golden Tree consists of 72 different scenes.  This scene is about the robbers.  Which robbers I don’t know, maybe the ones that kept up in the forests and made the roads unsafe for travelers.  Next time I’ll buy a brochure so that I can tell you more about it.

20:52 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

27-08-07

(1) Gouden Boomstoet - Pageant of the Golden Tree (Brugge 2007)

Flanders-inside-aug2007-GoudenBoomstoet-1


De Gouden Boomstoet is een evocatie van de festiviteiten ter gelegenheid van het huwelijk van Karel de Stoute met Margaretha van York (1468).  Hij gaat alle vijf jaar uit in Brugge (als het niet regent).  Bijna 2000 deelnemers zijn er in de optocht.  Samen met al de inspanningen voor wagens, paarden, versiering en kostuums is dit een enorme inspanning van de inwoners van Brugge en omstreken om ons, bezoekers en toeristen (50.000 op zaterdag, 60.000 op zondag), te laten genieten van een reis terug in de tijd.  Al die vrijwilligers verdienen een bijzondere proficiat en dankjewel !!!

The Pageant of the Golden Tree is an evocation of the festivities around the wedding of Charles the Bold and Margareth of York (1468).  It takes place in Bruges every five years (when it doesn’t rain).  Almost 2000 people participate in the parade.  Together with all the efforts for wagons, horses, decoration and costumes this is a tremendous effort of the inhabitants of Bruges and surroundings for us, visitors and tourists (50.000 on Saturday, 60.000 on Sunday), to enjoy a travel back in time.  All those volunteers deserve congratulations and a very big thank you !!!

15:36 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (12) | Tags: gouden boomstoet | |  Facebook

23-06-06

The joust (5/5) (Steekspel Brugge 2006)

 

 

The Liebaarts and the Leliaarts  (1302)

The Liebaarts : “The supporters of the count of Flanders were called the Liebaarts. The word has a heraldic origin and means as much as lion or leopard. The coat of arms of the count of Flanders depicts a black lion on golden field. In the beginning only the Flemish nobility supported the count. As feudal lord, he tried to limit the power of the cities as much as possible. The commoners became Liebaarts at the French occupation of Flanders. At that time their strive was the same as that of the count: to keep Flanders free of French occupation.”

The Leliaarts : “This was the name of the supporters of the French king and French affairs in Flanders. The name is derived from the golden lilies on blue field in the French king's coat of arms. The Leliaarts used the lily as ornament in their houses and this primarily caused them this name. Most of them were rich patricians who had trade monopolies and therefore didn't wish the count's interference in their business. Therefore they turned directly towards the French king.”

 

Source : de Liebaart vereniging

 

15:45 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (3) | Tags: steekspel | |  Facebook

21-06-06

The joust (4/5) (Steekspel Brugge 2006)

 

… 704 years ago, take a step back when these knights are passing and watch them from a safe place.

10:44 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (3) | Tags: steekspel | |  Facebook

17-06-06

The joust (3/5) (steekspel Brugge 2006)

 

For the amusement of the public, but 704 years ago …

16:05 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (2) | Tags: steekspel | |  Facebook

16-06-06

The joust (2/5) (steekspel Brugge 2006)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In case you got curious :

Info about Flanders anno 1302, from clothes, weapons and food till the complete history of the Battle of the Golden spurs  :  the Liebaart organization.

Info over Vlaanderen anno 1302; van kleding, wapens en voeding over wapenschilden tot de volledige geschiedenis van de Guldensporenslag : de Liebaart vereniging

11:29 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (7) | Tags: steekspel | |  Facebook

15-06-06

The jousting tournament in Brugge : two stories

 

Well, there are two stories I can tell you about the jousting tournament in Bruges.  You may skip the first one.

 

1. It was a 30 € - disappointment for me because it was not what they had announced it would be.  The market wasn’t turned into a big swamp with natural obstacles, but into a small sand arena.  When the horses started riding, they already had to stop again.  There were no medieval Ladies. That the actors were world class and did spectacular stunts in movies as ‘The gladiator’,  yes I believe that, but their acts were very short and not fluently successive.  It was like you saw very short fragments of a movie and then what the actors did in between as well, and this narrated together by a circus presenter instead of by a storyteller.

History was done wrong and a battle and his fighters - late 13th century, period of a French capture of Flanders,  Guldensporenslag in 1302 : Flemings fight for their independence (and win !), two heroes from Bruges : Pieter De Coninck (a weaver) and Jan Breydel (a butcher) - were a bit ridiculised , at least in my eyes.  The huge white and the black screen in the background were very disturbing for getting good photos.

 

2. BUT let me zoom in on the show...
 
 

... and tell you a photo story of excitement, fights and heroes !!

“So please, ladies and gentlemen, enjoy the fight.  And we need your support ! So, when the Flemings fight, what can I hear ?”  YEAH, VLAANDEREN DE LEEUW (Flanders the lion), HOERA (huray), VOORUIT (go for it), (YOU CAN DO IT) ! (very loud)  “And what do I hear when a Frenchman is on the winning hand ?”  BOOH, BOOH (very loud too)   “Yes, you are a great audience !”

 

11:44 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (6) | Tags: steekspel | |  Facebook

10-06-06

Jousting tournament in Brugge today, report starts on thursday

23:12 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (2) | Tags: steekspel | |  Facebook

08-06-06

The finals

I restrict myself to these last photos of the Procession of the Holy Blood (Heilige Bloedprocessie, Brugge).  Don’t think you have seen it all now : there were 1750 participants so you can imagine how much there was to admire and to enjoy. 

If you would like to go : next year again on Ascension day (O.L.H.-Hemelvaartsdag). 

Next year there is also the Golden Tree Parade ( Gouden Boomstoet, Brugge) on Aug. 25 & 26 and that’s only every 5 years, so if you want to find out what it is that’s your chance.  I plan to go.  It is a commemoration of the royal marriage of Karel de Stoute (1433-1477) and Margareta van York.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

11:26 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (5) | Tags: bloedprocessie | |  Facebook

07-06-06

An evocation of the medieval market and street life

 
 
 

and then the girl with the pink glasses standing beside me pops into the medieval scene and this time I couldn’t avoid having her in the picture, but unexpectedly …. I like the result

11:27 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (5) | Tags: bloedprocessie | |  Facebook

Oh, look …

 

Now she is pointing at a Roman.  Maybe it is a relative, …   Two Romans are distracted and noticeable push less hard than the others. 

And no, Flemings are not brown (nor orange), it’s just that the cosmetic shop did good business.

11:24 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bloedprocessie | |  Facebook

06-06-06

6 / 6 / 6 : Devil’s day ?

Never heard of it before, but just to play safe : today some photos of devotion (Procession of the Holy Blood, Brugge)

 

 

 

 

The Procession consists of several parts :

 • scenes from the old testament,
 • the new testament with the evocation of the life of Christ,
 • the crusade and Diederik Van den Elzas who brings the holy blood of Christ to Bruges (1150), an evocation of the medieval everyday life (around 1150) with citizens of Bruges, members of the guilds, crusaders, market vendors, …
 • the clergymen with the shrine that keeps the ampule with the drops of the holy blood, figures of the Holy Mary,...

22:40 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (2) | Tags: bloedprocessie | |  Facebook

02-06-06

And today in the report of the Procession of the Holy Blood : the sheep

I mixed some sheep here and so did the shepherd.  This flock (old testament scene) consists of sheep of several breeds.   I suppose it  probably are old heritage local breeds.  There is a foundation in Flanders that stimulates the keeping of old heritage breeds instead of commercial breeds (het Steunpunt Levend Erfgoed).

 

 
And we zoom in on the father with the kids on the donkey :
 
 

The sheep of the flock below (medieval scene) probably are Black faced sheep (Zwarkopschapen).

 

12:23 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (7) | Tags: bloedprocessie | |  Facebook

01-06-06

The Procession of the Holy Blood (Brugge) is a play

 
 
 

So, if you represent a Roman soldier, you act as one !   You have the costumes and the whole set up of the procession (horses, wagons, …) but without the conviction with which the participants all played their role it would not look real.  And they performed well !

 
 

11:31 Gepost door Hildegarde in Brugge-evenement | Permalink | Commentaren (4) | Tags: bloedprocessie | |  Facebook