15-11-11

Met een verhaal - With a story (Bruges, tourist carriage, medieval)

zoogdieren, vogels

Ik hou zo van foto’s waarin vanalles gebeurt.

 

I like it so much when there’s a lot going on in a photo.

18:50 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (4) | Tags: vogels | |  Facebook

De kunsten van de Aalscholver - Cormorant acrobacy (Bruges, tourist boat, canal, fotograferen)

vogels

18:44 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vogels | |  Facebook

Kaartlezen - Map reading (Bruges, chocolates, bikes, chocoladewinkel, fietsen)

shop windows

18:27 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (2) | Tags: shop windows, fietsen, alfabet | |  Facebook

06-10-09

De volle banaan - The whole banana


Flanders-inside-okt2009-volle-banaan

Graag jouw mening : heeft die foto tekst nodig : ja of nee ? En indien ja, deze tekst of weet je een betere ?

Your opinion please : does this photo need text : yes or no ? And if yes, this text or can you make up a better one ?

14:53 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (9) | Tags: postcards | |  Facebook

22-08-09

Rituals (Camera Critters #22)


Flanders-inside-aug2009-rituals

CameraCritters3

24-12-07

'n Zalige kerst - Merry Christmas


Flanders-inside-dec2007-kerst

20:54 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

17-12-07

Kerstperiode in Brugge - Christmas time in Bruges (photoshop)


Flanders-inside-dec2006-Brugge-kerst

23:58 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (13) | |  Facebook

30-11-07

De ijsbeer - The Ice bear (kerstperiode, ’t Zand, Brugge, Christmas season in Bruges)


Flanders-inside-nov2007-ijsbeer


Zelfs het symbool van de stad Brugge (de beer) is onder invloed van het kerstgebeuren.  Hij is nu een ijsbeer.

Even the symbol of the city of Bruges (the bear) is under the spell of the Christmas season’s happening.  He now is an ice bear.

00:32 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (9) | |  Facebook

22-09-07

De uitdaging - The challenge (kauw, jackdaw, Brugge)


Flanders-inside-sept2007-kauw-Brugge

De perrons van het station van Brugge zijn vernieuwd.  Spiksplinternieuw houdt sommige mensen echter niet tegen om hun afval overal te laten vallen behalve in de vuilnisbakken zelf.  Dit plaatst een kauw voor een interessante uitdaging : hoe de resten van een belegd broodje uit een plastic zakje krijgen.

The platforms of the train station of Bruges are renewed.  Brand new does not stop some people from dropping their garbage everywhere but in the garbage cans.  This puts a jackdaw for an interesting challenge : how to get the rests of a sandwich out of a plastic bag.

22:24 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (13) | Tags: vogels | |  Facebook

08-02-07

Tulpen in de sneeuw - Tulips in the snow

Flanders-inside-feb2007-Brugge-sneeuw2

00:40 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (18) | |  Facebook

19-01-07

Chinese gezichten (Stationsplein, Brugge)

Flanders-inside-jan2007-chinesemolen

Op het stationsplein van Brugge draaien Chinese gezichten rond op een windmolen.

On the train station square of Bruges Chinese faces are turning around on a wind-mill.

12:27 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (8) | |  Facebook

26-11-06

Gelijkenissen - Resemblances (‘t Zand, Brugge)

Flanders-inside-nov2006-Brugge-Zand1
 
Flanders-inside-nov2006-Brugge-Zand2

00:53 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (8) | Tags: beelden | |  Facebook

21-11-06

Herfstchips - Autumn chips (Brugge)

Flanders-inside-nov2006-herfstchips

Afgelopen vrijdag wandelde ik van het station naar het Zand in Brugge, de zon scheen en een warme wind blies bladeren in het rond en bladerde door een verloren krant (hij wou vast weten wat er die avond op TV was).  Ik ging op één knie zitten om een foto te maken en dacht : dit is zo’n klassieke foto van “de tijd gaat voorbij”, ook niet erg origineel.  En juist als ik klik vliegt er een chipszak over de krant : ja, dit is herfst in 2006 ! (Niet dat ik voorstander ben van rondvliegend zwerfvuil, maar ’t is wel typisch voor onze tijd.)  Ondertussen was een man aan het … laat het ons schaduwdansen noemen langs dit toch wel tamelijk druk wandelpad, met zijn gezicht naar de zon en tegen de wind in (zoals vogels die in de wind staan), hij spreidde zijn armen en absorbeerde het seizoen en ik ben er zeker van dat hij zich één voelde met de aarde.  Iedere voorbijganger keek naar hem en dacht er het zijne van.

 

Last Friday I walked from the train station to “the Sand” in Bruges, the sun was shining and a warm wind blew leaves around and turned pages in a lost newspaper (he wanted to know what was on TV that night). I got down on one knee to take a shot and I thought : this is such a classical photo of “as time goes by”, not very original.  And then just as I clicked a chips bag flew over the newspaper : yes, this is autumn in 2006 ! (Not that I am in favor of street litter flying around, but it is so typical for the present time.) Meanwhile a man was … let’s call it shadowdancing along this rather busy walking path with his face towards the sun and towards the wind direction (like birds do when they stand in the wind), he spread his arms and absorbed the season and I am sure he felt one with the earth.  Every passer-by looked at him and thought his own thoughts about it.

13:34 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (10) | Tags: bomen | |  Facebook

21-07-06

Maria at work (reclamezuil, Brugge)

 
Misschien wat te druk als foto, maar ik kon niet weerstaan aan het beeld van Pink Floyd, de Burg Rock en  … Maria at work.  Jammer dat er niet bijstond waar en wanneer.
 

Maybe a bit too busy for a photo, but I couldn’t resist at the image of Pink Floyd, the Burg Rock and  … Maria at work.   Too bad it didn’t say where and when. 

00:32 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

16-07-06

De plet-wals (op een vest in Brugge)

 

Toen ik onlangs de ring rond Brugge wandelde, zag ik hem staan en ik dacht ogenblikkelijk : die wil ik …. op foto.  Om obstakels in het leven plat te rijden, ja, dat zou wat zijn : kom je weer eens een hindernis tegen op je levensweg, zo eentje om u tegen te zeggen, dan rij je die zonder pardon gewoon plat, je veegt ze uit,  of halveert ze tot een glad heuveltje waar je wel overheen kan.  Grote graafkranen en bulldozers : het zegt me niets, maar zo’n walsje daar zie ik wel muziek in.

 

When I recently was walking the tour of Bruges, I saw him and immediately I thought : I want him … on a photo.  To flatten obstacles in life, yes that would be great : when you meet an obstacle on your life path again, an obstacle in capitals, then you just flatten it, you fade it away or you halve it into a small hill that you do can climb.  Big cranes and bulldozers : not my cup of tea, but  a roadroller : I can hear rock and roll in that.

00:38 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (6) | |  Facebook

13-07-06

De kippenwinkel (Brugge, Academiestraat)

 

 

De kleine reuzin komt eraan, maar eerst de “kippenwinkel” speciaal voor Gerda die, naast foto’s over een brede waaier van onderwerpen, unieke kippenfoto’s maakt.

The giant girl is coming, but first the "chicken shop" (Bruges).

11:23 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (5) | |  Facebook

24-05-06

White

 

Two men in a white working suit in a white house and with a white company car, are taking a break  (Steenstraat, Brugge).

15:08 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (5) | |  Facebook

09-04-06

Birds (scanned picture, dec. 2000)

 

This flower basket construction at the train station of Bruges could be art, if you ask me.  In winter they make me think of birds.

21:46 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (2) | |  Facebook

10-02-06

I you leave, will you come back again ?

 

This is painted on a wall on the Katelijnevest ( Bruges ) .  Does anybody know more about it ?

00:19 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (2) | |  Facebook

If I come back, will you be there ?

00:17 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (0) | |  Facebook

08-02-06

Is this a beautiful image ?

 

I don’t think so.  What is it about then ?  It is about the discovery, the surprise : when I was walking in the Visspaanstraatje in Bruges, a gate that normally was closed was now open and on the courtyard stood this old café panel for beer.  Somehow this dwarf with a red panty and a red cap advertises for a GOOD beer, probably “Damme”.  I think it is an abbey beer, but I can’t find more info about it : Google guides me to the little town Damme or to Jean-Claude Van Damme and that ain’t much help.

17:58 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (3) | |  Facebook

07-02-06

Slanting lines (Coot in Bruges)

20:42 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (2) | Tags: vogels | |  Facebook

14-12-05

Blue lights Christmas tree

… on the ice-rink, Market place, Brugge (Bruges), couldn't wait till dark for a better effect of the lights.

Off to Spain now, a photo report probably will follow when I am back J00:20 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (0) | |  Facebook

17-11-05

Ice sculptures are on their way !

Will it only be freezing inside the ice show tents this year or outside too ? I don’t know, but the rain this evening felt like icy needles.


23:16 Gepost door Hildegarde in Brugge-straat | Permalink | Commentaren (0) | |  Facebook