20-09-13

View from the castle/fortress of Haut-Koenigsbourg (Skywatch Friday #98)

Flanders-inside-sept2013-ht-koenigsbourg.jpg

skywatchfriday.jpg

19:15 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (0) | Tags: skywatch friday, bomen | |  Facebook

09-10-12

Crazy about trees (Lembach, view from Castle Fleckenstein)

bomen

16:32 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bomen | |  Facebook

08-10-12

Koekies - Cookies (façade Colmar)

shop windows

14:41 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (1) | Tags: shop windows | |  Facebook

07-10-12

Statue of liberty in Colmar (design of the sculptor Frédéric Auguste Bartholdi, born in Colmar)

beelden, ttw

14:09 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beelden, ttw | |  Facebook

03-10-12

There are trees, views from rock castle Fleckenstein (Lembach, Alsace)

bomen

 

bomen

14:35 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bomen | |  Facebook

01-10-12

Musée d'histoire naturelle et d'ethnographie de colmar - Museum of natural history and etnography, Colmar

beelden, planten

14:47 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beelden, planten, billboard | |  Facebook

Gezellige, hartelijke, versierde gevels en bretzels - Cozy, warmhearted, decorated façades and bretzels (Colmar)

Flanders-inside-okt2012-colmar-gevels.jpg

14:40 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (2) | Tags: knuffels, shop windows | |  Facebook

28-09-12

Uithangborden - Sign boards (Colmar, Alsace)

shop windows

14:37 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (1) | Tags: shop windows, billboard | |  Facebook

25-09-12

Appeltjes in Fuji-groen - Apples in Fuji green (Lembach, near rock castle Fleckenstein)

bomen

16:42 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bomen | |  Facebook

25-09-09

De deugden - The virtues (Cathédral Saint-Front, Périgueux, Périgord en Sint-Romboutskathedraal, Mechelen)


Flanders-inside-sept2009-fotocolumn-2

1,3,4. Schilderij, beeld van Sint-Simon en Mariabeeld in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen.  Vroeger stond er geen massa stoelen in een kathedraal : je wandelde er rond (een beetje zoals je tegenwoordig een kathedraal bezoekt), iedere gilde had een zijkapel met altaar en schilderijen vertelden je er bijbelverhalen (mensen kenden de bijbel niet zo, de boekdrukkunst kwam nog maar op en dan moest je ook nog kunnen lezen), de muren, plafonds en pilaren waren heel decoratief beschilderd.

2. Laat ons de zeven deugden niet vergeten : prudentia (wijsheid, voorzichtigheid), justitia (rechtvaardigheid), temperantia (gematigdheid, zelfbeheersing), fortitudo (moed, standvastigheid), fides (geloof), spes (hoop) caritas (naastenliefde) en hier in een  vloermozaïek in de Saint-Front kathedraal te Périgueux staat de olifant blijkbaar voor fortitudo maar ook een achtste deugd staat erbij : patientia (geduld, verdragen, volhouden). Patientia omnia vincit of zoals de volksmond zegt :  “geduld is een schone deugd”. Patientia behoort tot de tien evangelische deugden van Maria. De eerste vier genoemde deugden zijn de kerndeugden en die komen al uit de oudheid. De drie volgende zijn de christelijke deugden : geloof, hoop en liefde. Maar de tien deugden van Maria dat is toch een ander paar mouwen : daar kom je armoede tegen, gehoorzaamheid, deemoed, geduld (verdragen) en dan denk ik toch al snel aan diegenen in de loop van de geschiedenis voor wie het wel handig was als de ander moest verdragen en geduldig zijn, gehoorzaam enz. Eigenlijk is er heel veel negatieve beeldvorming over godsdienst, misschien is die momenteel zelfs wel dominant en ik ontsnap er ook moeilijk aan. Bizar, het is alsof we het goede vergeten, maar het zal wel een slingerbeweging zijn : vroeger was kritiek op de gezagdragers van het geloof onmogelijk, nu staat al het machtsmisbruik in de kijker en wie weet vinden we later, ooit, wel een betere formule. Hoe dan ook, voor het eerst in eeuwen zijn we (even ?) vrij van de dwingelandij van een godsdienst en dat is schitterend, doch laat ons de deugden op zich niet vergeten. Het goede staat alleszins niet in de kijker, het is zoals een nieuwsuitzending. En natuurlijk moeten we weten wat er allemaal grondig fout loopt, dat verhoogt immers de kans op inzicht, erkenning en op actie ter verbetering, maar anderzijds zou er als tegengewicht ook best een goed nieuws uitzending mogen zijn zodat je het zelf niet moeizaam bijeen moet sprokkelen. Maar goed, laat ik dit epistel beëindigen, ik praat maar wat, dat is eens wat anders dan enkel plaatjes tonen.

1,3,4. Painting, statue of Saint Simon and Holy Mary in the Saint Rombold’s Cathedral in Mechelen. The painting shows how things went on in a cathedral in earlier times : there were no chairs, you walked around in it (a bit like you visit a cathedral nowadays), every craft-guild had his own side chapel with an altar and paintings told you bible stories (people didn’t know much about the bible, the art of printing just arose and being able to read wasn’t common), the walls, ceilings and pillars were painted with decorations.

2. In short : until recent criticism on a religion was impossible, now the abuse of power is the center point of attention.  For the first time in centuries we are (for a while ?) free of the tyranny of a religion, but let’s not forget the good aspects and let’s not forget the virtues. The elephant on the mosaic floor of the Saint-Front Cathédral in Périgueux (France) stands for “fortitudo” (courage, perseverance).

14:37 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (2) | Tags: kerk, beelden, fotocolumn | |  Facebook

17-08-09

Vegetal city - Een visie op een duurzame toekomst door Luc Schuiten (Jubelparkmuseum, Brussel) (Foto : Domme, Périgord Noir)


Flanders-inside-aug2009-huisteDomme

Dit is helemaal bio-logisch en eco-logisch ! Als we met zovelen op de aarde willen blijven kunnen leven, dan gaat dan anders moeten. Luc Schuiten bedenkt daar oplossingen voor, geïnspireerd op de oorspronkelijke bouwwijzen van de bewoners volgens hun streek (met de materialen die daar ter beschikking zijn én op een wijze die aangepast is aan het klimaat in harmonie met de natuur), kijkend hoe men in de natuur oplossingen bedenkt en hierop voortbordurend (bio-mimetica), gebruik makend en in harmonie met bomen (archi-borescence) en met een ontzaglijke dosis creatief denk- en ontwerpvermogen.  Ga daarheen als je de kans hebt ! (Jubelparkmuseum, Brussel, tot 30/08/2009) Of neem een duik in zijn visionaire steden op zijn site : Vegetal City.

“The visionary architect from Brussels, Luc Schuiten, considers that we have perhaps too quickly forgotten that we are, first of all, biological beings inhabiting a planet that is itself alive. A coherent and poetical world is gradually built, drawn from the imagery through different futurist perspectives, unfolding in time.  The original proposals presented and the visions of a positive future are reflected through the creation of a new relationship between human beings and their natural environment. These original ways of depicting a future drawing its inspiration from multiple ecosystems are underpinned by the close relationship that the artist shares with the biologists of the association Biomimicry Europa”. More on his site : Vegetal City.

00:29 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (5) | Tags: planten, expo | |  Facebook

16-07-09

Ergens in de Dordogne in de buurt van Beaulieu - Near Beaulieu in France (SkyWatch Friday #43)


Flanders-inside-juli2009-dordogne

skywatchfriday

23:19 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (22) | Tags: bomen, dordogne, skywatch friday | |  Facebook

02-07-09

TTcW (through the car window, SkyWatch Friday #41)


Flanders-inside-juli2009-opdeweg

Taking pictures through the car window (I name it TTcW) is something I like, it gives an “being on the way” feeling and a sort of Polaroid effect.

Foto’s maken door het autoraam (ik noem het TTcW : through the car window) vind ik leuk, het geeft een “onderweg zijn” gevoel en een soort van polaroideffect.

skywatchfriday

20:54 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (16) | Tags: skywatch friday, ttw | |  Facebook

11-06-09

Groene wereld - Green world (Jardin du Château de Hautefort, garden of the castle of Hautefort, Périgord, SkyWatch Friday #38)


Flanders-inside-juni2009-wereld

skywatchfriday

21:14 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (17) | Tags: bomen, dordogne, skywatch friday | |  Facebook

04-06-09

Burcht van Beynac, Château de Beynac (Beynac-et-Cazenac, Périgord - SkyWatch Friday #37)


Flanders-inside-juni2009-Beynac

 

We kijken ook even binnen en laat mij bij de keuken wat raadgevingen opsommen om in de 15de eeuw op ietwat beschaafde manier te tafelen (Erasmus, De civilitate morum puerilium - bron : Ingrid Molein) : Spuw niet op de tafel maar spuw onder de tafel of tegen de muur.  Slok geen grote brokken in als een hond.  Kijk niet zuur en loer niet in andermans bord.  Men mag het opgediende niet bekritiseren of de prijs ervan inschatten. Men mag de gordelriem niet losmaken om meer te kunnen eten.  Slurp drank niet op als een paard en smak niet met de lippen.  Prop geen grote hoeveelheden in de mond zodat de kaken op een doedelzak lijken.  Lik je bord niet leeg.  Stort jezelf niet als een wolf op het eten en kluif de botten niet af als een hond.  Proef eerst de spijzen of ze niet te warm zijn, maar blaas niet !  Dop uw brood niet in het zoutvat.  Het is boers om zijn neus te snuiten in zijn hoed of zijn kleed. Het is ook onfatsoenlijk om het snot in de hand te doen en het dan aan de kleren af te vegen.  Wanneer het bekken aangereikt wordt om de handen te wassen, spuw er dan niet in.  Sla niet met de botten op tafel om het merg eruit te krijgen.  Peuter niet met een mes tussen uw tanden.  Breng de stukken vlees naar de mond met de mespunt of met hoogstens drie vingers.  Steek uw vingers niet dieper in de schotel dan tot het eerste lid.

Flanders-inside-juni2009-Beynac-inside

 

We do not only look at the sky, but also take a peek inside this fortress and let me sum up some advices to eat somewhat civilized in the 15th century (Erasmus, De civilitate morum puerilium) : Don’t spit on the table but spit under the table or against the wall.

Don’t swallow big lumps like a dog.  Don’t look sour and don’t stare in some one else’s plate.  Don’t criticize what is served, nor estimate its prize.  Don’t unfasten your belt to be able to eat more.  Don’t slurp your drink like a horse and don’t smack with the lips.

Don’t stuff big amounts in the mouth so that the cheeks look like a bagpipes.  Don’t lick your plate empty.  Don’t pounce upon the food like a wolf and don’t pick bones like a dog.  Taste first if the food is not too hot, but don’t blow.  Don’t dip your bread in the saltcellar.  It is boorish to blow one’s nose in his hat or cloth. It is also indecent to put the mucus in the hand and then wipe it off at the clothes.  When the basin is reached to you for washing the hands, don’t spit in it.  Don’t whack bones on the table to get the marrow out of it.  Don’t pick with a knife between your teeth.  Bring the pieces of meat to your mouth with the knife point or with maximum three fingers.  Don’t put your fingers any deeper in the dish than till the first phalanx.

skywatchfriday

20:33 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (7) | Tags: dordogne, skywatch friday | |  Facebook

03-06-09

Collonges-la-Rouge (Bas-Limousin)


Flanders-inside-juni2009-CollongeslaRouge


Collonges-la-Rouge, bijzonder dorpje in rode steen, maar ik voelde er een Blauwbaard-dreiging, misschien door het grijze regenweer.

Collonges-la-Rouge, a special small village in red stone, but I felt a Bluebeard-threat, maybe because of the grey rain weather.

00:39 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (4) | Tags: dordogne | |  Facebook

25-05-09

Les jardins de Marqueyssac (Vézac, Périgord)


Flanders-inside-mei2009-marqueyssac

01:31 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (3) | Tags: bomen, dordogne | |  Facebook

14-05-09

Les jardins du Manoir d’Eyrignac (Salignac, Périgord, SkyWatch Friday #34)


Flanders-inside-mei2009-Eyrignac

skywatchfriday

19:27 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (15) | Tags: dordogne, skywatch friday | |  Facebook

13-05-09

Alles mag groeien - Everything may grow (Gluges, Quercy)


Flanders-inside-mei2009-gluges-1

En overal mag er wat groeien : in de voegen van de trappen, in de spleten tussen de huisstenen en in muren, tussen de platte stenen van de daken, voor de muren. Een smal voetpadje, niet meer dan wat nodig is en een smalle rijweg en verder mag er overal wat groeien.

And everywhere plants and trees may grow : in the joints of the stairs, in the chinks between the house stones and in the walls, between the flat stones of the roofs, in front of the walls. A narrow footpath, no more than what is needed and a narrow driveway and besides that everywhere there is something that may grow.

Flanders-inside-mei2009-gluges-2

Flanders-inside-mei2009-gluges-3Flanders-inside-mei2009-gluges-4

21:54 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (4) | Tags: planten, dordogne | |  Facebook

11-05-09

Zo vriendelijk, zo gezellig - So friendly, so cozy (Creysse, Quercy)


Flanders-inside-mei2009-creysse

00:22 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (8) | Tags: planten, dordogne | |  Facebook

08-05-09

Regenwandeling - Rain walk (Loubressac, Quercy)


Flanders-inside-mei2009-loubressac

13:05 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (9) | Tags: dordogne, zoogdieren, who let the dog out | |  Facebook

07-05-09

Rocamadour (SkyWatch Friday #33)

 

Flanders-inside-mei2009-rocamadour


skywatchfriday

20:30 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (19) | Tags: dordogne, skywatch friday | |  Facebook

04-05-09

Opluchting - Relief (Périgord noir, Quercy)


Flanders-inside-mei2009-dordogne-1

Terug thuis met een gevoel van opluchting want ik weet nu dat er nog een plaats is waar mensen bomen en wouden laten groeien, waar de bosuil roept en de nachtegaal zingt, waar herten in het schemer bloemrijke graslanden bezoeken, waar rivieren vrij stromen en de huizen in natuursteen in harmonie zijn met het landschap, maar vertel het niet verder aan mensen die bomen zagen.

Back home with a feeling of relief because I know now that there still is a place where people let trees and forests grow, where the tawny owl calls and the nightingale sings, where deer are visiting flowery grasslands, where rivers flow free and the houses in natural stone are in harmony with the landscape, but keep it quiet for people who saw trees down.

15:46 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (9) | Tags: planten, bomen, dordogne | |  Facebook

11-12-08

SkyWatch Friday #19 (Paris 2004, photoshop)


Flanders-inside-dec2008-skywatch-Paris

skywatchfriday

20:12 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (18) | Tags: beelden, skywatch friday | |  Facebook

09-12-08

Paris, 2004 (Ruby Tuesday #16)


Flanders-inside-dec2008-kerst-Paris

Ruby-Tuesday-4

20:40 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (15) | Tags: ruby tuesday, shop windows | |  Facebook

09-06-08

Middeleeuwse reizigers - Medieval travelers (Festival Médiéval de Sedan 2008, photoshop)

 

Flanders-inside-juni2008-Sedan-reizigers

23:04 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (7) | |  Facebook

31-05-08

De kloosterzuster en de bloemen - The nun and the flowers (Avignon, Eglise de St. Didier)

 

Flanders-inside-mei2008-StCathérineAvignon, de kerk van St. Didier.  ’t Is geen bezoekuur, maar de deur staat open.  Ik maak een foto, zonder statief, uiteraard zonder flits, wazig. Kloosterzusters zijn aan het afstoffen, een man haalt de offerblokken leeg, een jonge zuster schikt met liefde en verfijning een bloemenkolom.  Of ik daar een close-up van mag maken omdat ik die overgave, dat vieren met bloemen zo mooi vind en omdat het van veraf en zonder statief erg vaag is. En ook omdat ik dat wil schilderen, maar dat vergeet ik erbij te zeggen. De jonge vriendelijke zuster kijkt bedenkelijk.  Geen details van je gezicht, zeg ik, maar je gestalte al schikkend, het blauwe van je kledij, de bloemen.  Ze gaat het vragen, aan een andere zuster, een trapje hoger in de hiërarchie.  Neen, dat kan niet.  Hoe ik heet, vraagt ze.  Ah, zoals Hildegarde Von Bingen, zegt ze.  Wij zijn Dominicanessen en vieren St. Cathérine, ze was net zoals Hildegarde Von Bingen, een abdis met een grootse visie en uitstraling, legt ze vol bezieling uit. Zo is dat, denk ik, de katholieke kerk is een mannenbastion (in Vlaanderen, zo lees ik, waar de priesters uitsterven, zou men nog liever zwarte priesters uit een andere cultuur gaan plukken, dan vrouwen van hier priesteres te laten worden of dan het celibaat af te schaffen, maar ook dat is onbespreekbaar), maar waar de doorsnee Vlaming heden ten dagen nog bij knielt, een toeverlaat bij zoekt, bidt, of meer voorkomend gewoon een bij kaarsje brandt (voor alle zekerheid), ’t is bij Maria, en wie kom ik hier tegen : alweer een vrouw, ’t is St. Cathérine.

Avignon, the church of Saint Didier.  It’s no visiting hour, but the door is open.  I make a photo, without tripod, of course without flash, blurred.  Convent sisters are dusting, a man empties the offering boxes, a young sister arranges a flower pillar with love and refinement.  May I make a close-up because I like that devotion, that celebrating with flowers so much and because it is vague from further away.  And also because I want to paint that scene, but I forget to tell that.  The young and friendly sister looks doubtful.  No details of your face, I add, only your statue while arranging, the blue of your clothes, the flowers.  She goes to another sister, one step higher in the hierarchy, to ask.  No, not possible.  What’s your name, she asks.  Ah, like Hildegarde Von Bingen, she says.  We are Dominican nuns and we celebrate the Holy Catherine. She was just like Hildegarde Von Bingen an abbess with a grand vision and charisma, the nun explains enthusiastic.  Well, well, I think, the catholic church is a bastion of men (in Flanders, so I read, where priests are dying out, one rather would prefer to pick blacks priests from another culture, than to let women become priest or than to abolish the celibacy, but that also is non debatable), but where the average Fleming still is kneeling for, searches consolation at, prays, or more common lights a candle (just in case), it is at the Holy Mary, and who am I meeting here : a woman again, it’s Saint Catherine.

00:35 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (5) | Tags: kerk | |  Facebook

25-05-08

Hell yeah (Bacad Arduinn Ardenne, Festival médiéval de Sedan 2008)


Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-8

In het Vlaams : er een lap op geven, met overtuiging.  In het Nederlands : ervoor gaan.  In English : hell yeah (to go for it).

00:56 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (12) | Tags: medieval sedan | |  Facebook

23-05-08

Het zeer kleine kindje en de Ierse wolfshonden - The very little kid and the Irish wolfhounds (Festival médiéval de Sedan 2008)

 

Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-7

23:13 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (5) | Tags: zoogdieren, medieval sedan, who let the dog out | |  Facebook

22-05-08

Wat aan te trekken voor een gevecht - What to wear for a fight (Festival médiéval de Sédan, 2008)

 

Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-3Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-4Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-5Flanders-inside-mei2008-médiéval-Sedan-6

00:43 Gepost door Hildegarde in France | Permalink | Commentaren (12) | Tags: medieval sedan | |  Facebook