13-06-08

Bloemenrivier - Flower river (Extremadura 2007, Spain)


Flanders-inside-juni2008-bloemenrivier

00:30 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (14) | Tags: planten | |  Facebook

25-03-08

De dehesa na de regen - The dehesa after the rain (Extremadura, Spain)


Flanders-inside-maart2008-dehesa


Ziek, één of ander griepvirus heeft me te pakken, dus ben ik even bezig met weerwerk te leveren.

Sick, one or another flue virus caught me, so I am busy for some time to beat it.

20:58 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen, regen | |  Facebook

07-03-08

Hoog en droog - High and dry (castle, near the steppes of la Serena, Extremadura, Spain)


Flanders-inside-maart2008-burcht-Extremadura

23:34 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

30-09-07

Zwarte spreeuwen en de kardinaal - Spotless starlings and the cardinal (Hostal del Cardinal, Toledo)


Flanders-inside-sept2007-HostaldelCardinal3

(een reisverhaaltje van in april) Het hotel (Hostal del Cardinal) net binnen de rand van Toledo-stad heeft een Tuin.  De begrenzing van die tuin is de oude stadswal. In die oude tuin staan kanjers van Juniperusbomen, heel ontzagwekkend.  Deze bomen bij de Quinta (buitenoptrekje voor de kardinalen sinds de 12-13de eeuw, noem het gerust een Palacio) zijn oud, wie weet welke kardinalen hebben zij allemaal gekend.  Overdag laten de Zwarte spreeuwen (Sturnus unicolor) die hier in zitten zich horen.  Een aantal van hen heeft zich bekwaamd in het imiteren van het oversteeksignaal dat aan de ring rond Toledo te horen is bij groen licht aan de zebrapaden, oprecht grappig.  In een heerlijk bed in een houten kamer met ridders aan de muren, de massieve houten kunstig bewerkte deur in de grendel,  in slaap gewiegd worden door het gemurmel van de fonteinstralen die belletjes maken in de ondiepe, moors geïnspireerde langgerekte fonteingoten, het zou gekund hebben in dit silencio hotel, ware het niet dat er in het gerenommeerde restaurant een trouwfeest doorging en ware het niet dat men er op het nabijgelegen plein ’s nachts danst bij handengeklap en een boombox, olé.  Als je evenwel een goede slaper bent ; je legt je hoofd neer op het kussen en 5 minuten laten ben je vertrokken, je wordt pas wakker als de wekker gaat of vroeger als je dan al uitgerust bent, dan kan je hier natuurlijk kardinaalheerlijk slapen.  En ben jij een gemakkelijke slaper ?

Flanders-inside-sept2007-HostaldelCardinal2


(a travel story, April) The hotel (Hostal del Cardinal) just inside the edge of Toledo city has a Garden.  The boundary of the garden is the old city wall.  In this old garden there are whoppers of Juniperus trees, very awesome.  These trees at the Quinta ( a little country house for the cardinals since the 12-13th century, but you may call it a Palacio) are old, who knows which cardinals they have known.  During the day-time you hear Spotless starlings (Sturnus unicolor) in these trees.  Some of them are skilled imitators of the zebra crossing signal for pedestrians at the ring around Toledo, very funny.  To be rocked asleep by the sound of gentle fountain spurts making bubbles in shallow Moorish inspired gutters, in a wonderful bed in a wooden room with knights on the walls, the massive wooden door -skilful carved- in the bolt, it could have been possible is this silencio hotel if there would not have been a wedding feast in the reputable restaurant and if it wouldn’t be the habit to dance at night at the nearby square, with hand clapping and a boombox, olé.  However if you’re a good sleeper; you put your head down on the pillow and 5 minutes later you’re in a deep sleep, you only wake up when the signal goes or earlier when you already feel fit, then you can sleep here like a cardinal.  Are you an easy sleeper ?

Flanders-inside-sept2007-HostaldelCardinal1

00:52 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (9) | Tags: bomen | |  Facebook

27-07-07

Bloemenweide - Flower meadow (Extremadura)

Flanders-inside-juli2007-weidebloemen

 

Ben een paar dagjes weg op citytrip.  Tot binnenkort !

 

Away for a short citytrip.  “See” you later !

00:45 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (19) | Tags: planten | |  Facebook

04-07-07

Without words (vismijn - fish market, Mérida, Extremadura)

Flanders-inside-juli2007-vismijn1

 

Zonder woorden - Without words (vismijn - fish market, Mérida, Extremadura)

 

Flanders-inside-juli2007-vismijn2

23:21 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (11) | |  Facebook

26-06-07

Grauwe gors - Corn bunting (Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-grauwegors

“In de wedstrijd voor de titel van meest voorkomende vogel in de steppe gaat het tussen de Theklaleeuwerik, de Kalanderleeuwerik en de Grauwe gors.  Volgens ons wint de laatstgenoemde : in de lente zit er een Grauwe gors op elk tweede paaltje.” (Crossbill guides, Nature guide to Extremadura) En dat was zo prettig !

“The contest for the title of most common bird of the steppes goes between the Thekla lark, the Calandra lark and the Corn bunting.  In our view the latter wins : in spring there is a corn bunting on every second pole.”  (Crossbill guides, Nature guide to Extremadura) And that was so pleasant !

11:03 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (11) | Tags: vogels | |  Facebook

24-06-07

Coto deportivo de caza (the steppes of la Serena, Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-steppevanLaSerena
 
Coto deportivo de caza, ik weet niet wat het precies betekent maar het heeft iets te maken met de afbakening van land (in eigendom of in pacht of in gemeenschappelijk gebruik ?) en ik staar naar de uitgestrektheid ervan. 
 

Coto deportivo de caza, I don’t know what it means exactly but it has something to do with the demarkation of land (in ownership or in lease or in common use ?) and I am staring at the extensiveness of it.

23:36 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (12) | |  Facebook

21-06-07

Na de storm - After the storm (Monfraguë, Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-druppels

 

Na een storm, leken de Steeneiken zich droog te schudden.

 

After a storm, the Holm oaks seemed to shake themselves dry.

23:31 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (9) | Tags: bomen | |  Facebook

14-06-07

Vale gieren - Griffon vultures (Monfraguë Parque Nacional, Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-Monfraguë

In het Monfraguë natuurreservaat kan je grote kolonies Vale gieren zien (meer dan 400 koppels).  Spanwijdte : 230-265 cm.  “Wanneer ’s morgens de lucht begint op te warmen vertrekken de gieren op hun strooptochten naar aas en soms zweven ze vlak boven je hoofd” (Crossbill guides, The nature guide to Extremadura).  Hun hees diep reutelend geblaas wordt over het water gedragen en klinkt bepaald angstaanjagend.  Zeer indrukwekkende vogels.  Moeilijk te fotograferen (geef mij een volledige dag, een sterke lens en geen regen).

 

Flanders-inside-juni2007-valegieren1

Big colonies of griffon vultures can be seen in the Monfraguë national park (over 400 pairs !!).  Wingspan : 230-265 cm.  “Once the air starts to warm up in the morning the vultures depart on their carrion raids and sometimes soar right over your head” (Crossbill guides, The nature guide to Extremadura). Their throaty rattling snorting hissing is carried over the water and sounds quite terrifying.  Very impressive birds.  Hard to photograph (give me a complete day, a strong lens and no rain).

Flanders-inside-juni2007-valegieren2

Flanders-inside-juni2007-valegieren3

 

Flanders-inside-juni2007-valegieren4

23:55 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (20) | Tags: vogels | |  Facebook

12-06-07

Zandweg - Sandy path (near the Castillo de Almarchon, Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-landweg

Maar de meeste wegen en paden in Extremadura zijn heerlijk om te wandelen en om te blijven rondhangen, zoals deze nabij het Castillo de Almarchon.

 

But most roads and tracks in Extremadura are gorgeous for walking and lingering, such as this one near the Castillo de Almarchon.

 

Flanders-inside-juni2007-steeneiklandschap

23:54 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen, planten | |  Facebook

Dehesa with French lavender (between Jaraicejo and Torrejon, Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-steeneik

Tussen Jaraicejo en Torrejon is er een plaats die je moet gezien hebben, maar waar je niet kan stoppen om te kijken.  Over de oude weg is een kersverse nieuwe uitgesmeerd, die als een droplint door een betoverend Spaans landschap loopt.  Aan weerszijden van de weg ligt een diepe en steile kale gleuf die het gevoel dat deze verhoogde weg door een reuze buitenaardse hand door het landschap getrokken is, nog verhoogt.  Na de werken hebben de aanpalende eigenaars hun afrastering vernieuwd.  Lees : een 1.60 m. hoge draad geplaatst.  Springen schapen tegenwoordig dan hoger dan vroeger ?? Dat vraag ik me af want ik zie het herhaaldelijk in Extremadura, zelfs op eeuwenoude stenen muurtjes staan vaak roeste ijzeren baren, ongeveer 1.60 m. hoog,  met prikkeldraad.  Oh ja, moet ik nog uitleggen dat dit én lelijk én erg vervelend is voor het nemen van foto’s : (prikkel)draad voor je neus.  Ik stap uit de auto (ik heb 20 cm. om te staan) en ik schiet haastig (komen er nog geen auto’s aan ?) enkele foto’s.  Thuis zie ik een Steeneik met een wel zeer expressieve stam, magisch.

 

There is this must-see-place between Jaraicejo and Torrejon, where you can’t stop for sightseeing.  A brand new road is smeared upon the old one and lays as a black ribbon licorice in an enchanting Spanish landscape.  At both sides of the road there is a steep bare groove which strengthens the feeling that this elevated road is drawn through the dehesa by a giant alien hand.  And after the works, the adjacent owners have renewed their fence. Read : placed a 1.60 m high fence.  Do sheep jump higher then these days ??? That’s what I wonder about because I see it frequently in Extremadura, even upon ages old stone walls extra bearded wire is placed attached to rusty metal bars of about 1.60 m.  Oh yes and do I need to say that this is and ugly and very rotten to take pictures : there’s often (bearded) wire before your nose.  I step out of the car (I have 20 cm. to stand) and hastened (no cars coming yet ?) I shoot some pictures.  At home I see a Holm oak with a very expressive trunk, magical.

00:21 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (18) | Tags: bomen, planten | |  Facebook

04-06-07

Maak je eigen planeet - Create your own planet (Photoshop : poolcoördinaten)

Flanders-inside-juni2007-tree-creature

De planeetzichten, ik wilde het al proberen sinds ik ze in december zag bij American Grey en nu is het juni !! American Grey maakte opnieuw een paar prachtexemplaren, tijd voor een inhaalbeweging !  De instructies om het zelf te proberen vind je hier.  Ik vind deze leuk omdat ik een goedaardig reuzeboomwezen in het binnenste van de cirkel zie (de zwarte stip bovenaan in het groen is zijn oog).  Kan je het zien ???

The polarscopes, I wanted to try some since I saw them in December at American Grey and now it is June !!  American Grey placed some beauties again, time to catch up !  The tutorial can be find here.  I like this one because I see a giant gentle tree creature in the inner of the circle (the black spot at the top of the inner green is his eye).  Can you see it ???

23:51 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (13) | Tags: fantasie | |  Facebook

02-06-07

Bloemenpalet - Flower palette (Extremadura)

Flanders-inside-juni2007-bloemenpalet

22:32 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (11) | Tags: planten | |  Facebook

31-05-07

Stuwmeer van Salor - Embalse del Salor (Valdesalor, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-eucalyptussen

Het stuwmeer van Salor (Embalse del Salor), waar Eucalyptusbomen wandelen.

The reservoir of Salor, where Eucalyptus trees are walking.

00:31 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (15) | Tags: bomen | |  Facebook

30-05-07

Steeneik in geel - Holm oak in yellow (Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-steeneik-geel

Extremadura is zo vol met betoverende landschappen.  Ik kon er bijna niet stoppen met wandelen en fotograferen, genietend van iedere andere boom, bloemenpalet en uitzicht.  Ondertussen weet ik wat het was met de foto van gisteren : het drukte een gevoel uit dat ik had toen ik ziek was; als mij bevindend onder zwart water, omringd door surreële kleuren (de waterleliebladeren).  (klinkt gek, maar geen paniek, ’t is maar beeldtaal) Ik voel me nu beter en vind terug wat energie.  Bedankt allemaal voor jullie zorg !

Extremadura is so full of enchanting landscapes.  I almost couldn’t stop walking and photographing, enjoying every other tree, flower palette and view. 

In the meantime I know what it was with the photo of yesterday : it expressed a feeling I had when I was sick; as being beneath black water, surrounded by weird colors (the water lilies leaves).  (sounds weird, but don’t panic, it’s just imagery) I am feeling better now, finding some energy again.  Thank you all for your care !

 

Flanders-inside-mei2007-vissen-2

00:06 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (15) | Tags: bomen, fantasie | |  Facebook

26-05-07

Osborne sherry stier - Osborne sherry bull (Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-stier

Als je ooit Spanje bezocht hebt, heb je ze dan gezien : de reuzesilhouetten van een stier die langs grote autowegen staan ? Het is het logo van Osborne sherry dat het officieuze nationale symbool van Spanje werd.  Hier zie je op een kaart waar de bijna honderd stieren staan.  Ik was zeer blij toen ik eindelijk een echte zag in een gelijkaardige positie want dat stond op mijn reiswenslijstje.

If you have ever visited Spain, have you seen them : the giant silhouettes of a bull standing along highways ?  It is the logo of Osborne sherry that became an unofficial national symbol of Spain.  Here is a map of where the nearly hundred bulls stand.  I was so happy to finally see a real one in a similar position because that was on my travel wishing list.

00:16 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (14) | Tags: zoogdieren, koeien | |  Facebook

24-05-07

Stuwmeer van Salor - Embalse del Salor (Valdesalor, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-eucalyptusmeer

00:44 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (6) | Tags: bomen | |  Facebook

22-05-07

Geschoren schapen - Shaved sheep (Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-geschorenschapen2

 

Witte stippen in de vlakte, witter dan wit.  Die schapen komen uit de was.  Micolor of Luzil zal het niet geweest zijn want dat is voor de kleurenwas.  Nadere inspectie leert dat ze juist geschoren zijn.  Ze zien er zo … naakt uit.  Twee staan in positie voor een rondje kopstoten, wat ze ook doen.  De rechtse won.

 

Flanders-inside-mei2007-MiColor

 

White spots in the plain, whiter than white.  Those sheep must be washed with … well, I guess not with Micolor or Luzil because that’s for the color laundry.  A closer look shows me that they are just shaved.  They look so … naked.  Two are in position for a round of head banging and that’s what they do.  The one on the right won.

 

Flanders-inside-mei2007-geschorenschapenb

22:40 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (16) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

21-05-07

De steppe van La Serena - The steppes of La Serena (Extremadura)

 
Flanders-inside-mei2007-schapen-LaSerena-1

Flanders-inside-mei2007-schapen-LaSerena-2

23:56 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (17) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

18-05-07

Geiten en bijeneters - Goats and Bee-eaters (la Vera, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-laVera-geiten

Het is heet in la Vera.  We staan langs de weg en kijken naar Bijeneters die in het zandige gedeelte van een rotsige wand broeden.  Ze hebben zo’n prachtig exotisch blauw in hun mooie verenpak.  Omdat ik zelf niet over de nodige lenzen beschik om ze te fotograferen, toon ik je hier een foto van een bevriende natuurfotograaf, Raymond de Smet.  Een kudde geiten verschijnt en de Bijeneters zoeken een lager plaatsje langs de wand op.  De hitte schijnt de geiten niet te deren want ze houden er een hoog tempo in.  De geitenhoeder fluistert zonder enig enthousiasme een “Hola”.  Honderd meter na de kudde sleept de hond -grootte van een kalf- zich verder.  Hij heeft een lange vacht die hem zeker lekker warm zal houden tijdens de koude Sierra nachten, maar nu zou hij beter af zijn met een scheerbeurt.

It is hot in la Vera.  We stand along the road and watch Bee-eaters who are nesting in the sandy part of the rocky face.  They have such a marvelous exotic blue in their beautiful feather suit.  Since I don’t have the necessary lenses to photograph them, I am showing you a photo made by a fellow nature-photographer, Raymond de Smet.  A herd of goats appears and the Bee-eaters move away to a lower place on the face.  The heat doesn’t seem the bother the goats who keep up a high pace.  The goatherd whispers an “Hola” without any enthusiasm.  Hundred meters behind the herd the dog -size of a calf- drags himself further.  He has a long fur who sure will keep him warm during the cold Sierra nights, but now he could use a shave.

 

Flanders-inside-mei2007-RaymondDeSmet-bijeneters

00:09 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (8) | Tags: zoogdieren | |  Facebook

17-05-07

Ooievaars en plastiek - White storks and plastic (Trujillo, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-ooievaars1

00:40 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (14) | Tags: vogels | |  Facebook

16-05-07

Parador de Jarandilla de la Vera (Extremadura)

 

Flanders-inside-mei2007-Jarandilla-kindje
 

00:07 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (10) | |  Facebook

14-05-07

Oude muziek en leeuwen - Ancient music and lions (Toledo)

Flanders-inside-mei2007-Toledo-muziek

 

In de luidruchtige mensendrukte van Toledo speelt een jonge vrouw aristocratisch verfijnd een kleine oase van antieke muziek.

In the noisy excitement of people in Toledo a young woman plays, aristocratic refined, a small oasis of ancient music.

 

Flanders-inside-mei2007-Toledo-leeuwen

 

Ik kan de laatste tijd niet veel blogs bezoeken omdat ik volledige dagen verlies met ziek zijn, maar zodra en telkens wanneer het kan kom ik langs, hoor.

I am not able to visit your blogs very much lately, that’s because I am losing whole days with being sick, but I’ll come to take a look as soon and whenever I can, OK ?

13:25 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (17) | |  Facebook

12-05-07

Judasboom - Judas tree (Toledo)

Flanders-inside-mei2007-Judasboom

 

Er staan weinig bomen in de zandkleurige stenen stad Toledo. Wat er ik wel zag was de Judasboom (Cercis siliquastrum). Judas zou zich eraan opgehangen hebben na zijn verraad van Jezus.  Bij ons is dat aan de vlier.  De vorm van de bladeren (rond tot niervormig) zou verwijzen naar de munten die Judas ontving voor zijn verraad, zeggen ze daar.  Jamaar, zeggen ze bij ons, Judas zijn oor hangt er nog aan (Judasoor, een zwam op Vlier).  De Judasboom is in elk geval iets raar, eerder raar dan mooi, vind ik.  Deze boom van het middellands zeegebied is een naaktbloeier; hij bloeit in bundels op de kale takken en op de stam.  Ik kijk omhoog naar zijn bloesems, een Gierzwaluw scheert door de lucht.  In Toledo giert het van deze zwaluwen, zelfs de vogels zijn er luidruchtig.

There are not many trees in the sand color stone city Toledo.  What I do did see there was the Judas tree (Cercis siliquastrum).  They say Judas hung himself from such a tree after his betrayal of Jesus. It was on an Elder (Sambucus nigra), they say here.  The shape of the leaves (round, kidney shaped) refers to the coins that Judas got for his betrayal, they say over there.  But, they say over here, Judas’s ear is still hanging in the Elder (Judas’s ear = a fungus).  I find the Judas tree weird, rather weird than beautiful.  This tree is a native of Southern-Europe and flowers directly on his trunk and branches.  I look upwards to his blossoms, a Swift skims through the sky.  In Toledo the air whistles of the Swifts, even the birds are noisy in this city.

 

Flanders-inside-mei2007-Judasboom2

Ik kan de laatste tijd niet veel blogs bezoeken omdat ik volledige dagen verlies met ziek zijn, maar zodra en telkens wanneer het kan kom ik langs, hoor.

I am not able to visit your blogs very much lately, that’s because I am losing whole days with being sick, but I’ll come to take a look as soon and whenever I can, OK ?

 

20:31 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (23) | Tags: bomen, bloesems | |  Facebook

10-05-07

Jongensspelletjes ? en de Communie - Boy’s games ? and the Communion (Toledo)

Flanders-inside-mei2007-Toledo-jongetjes

Denk je : schattig ? Vergeet het maar, 5 minuten later waren ze elkaar aan het “afmotten” (u mag dit woord vervangen door een woord uit uw eigen woordenschat dat voldoet aan een zware vechtpartij).  De ene sprong bovenop de andere waardoor die een zware en pijnlijke smak op de stenen maakte en toen was het “spel” begonnen.  Terwijl ze een drankje nuttigden op een terras, was de vader van de ene jongen juist de macho aan het uithangen tegen de moeder van de andere jongen en zij genoot ervan, maar ze eindigden allebei met een wenende zoon op hun schoot.  Ondertussen was het Communiedag : een lange witte jurk voor het meisje zoals ook traditie was in Vlaanderen (ik denk tot de jaren 60),  een bijzonder mooie moeder exclusief gekleed : stijlvol en Spaans, samen met de vader in onberispelijk kostuum kunnen ze direct in een modemagazine terwijl het zoontje zich zit te vervelen op het hek en zo het plaatje volledig maakt.

 

Cute, you think ? Forget it, 5 minutes later they were beating the hell out of each other.  One started by jumping on the other making him painfully crash on the hard stones and so the “game” started.  While having a drink on the terrace, the one boy’s father was just playing the macho to the other one’s mother and she was enjoying it, but they both ended with a crying son on their lap. Meanwhile it was Communion day : a long white communion dress for the girl as was also tradition in Flanders (until the sixties I think), a very beautiful mom in an exclusive outfit with a very Spanish touch, together with the dad in costume they would fit perfect in a fashion magazine, while the son is sitting bored on the fence to complete the picture.

Flanders-inside-mei2007-Toledo-communie

00:32 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (14) | |  Facebook

08-05-07

Ridders en zwaarden - Knights and swords (Toledo, Castilla la Mancha)

Flanders-inside-mei2007-Toledo-ridders2

Toledo is een lawaaierige stad.  In Toledo praat je niet, je schreeuwt er, vooral op de Plaza de Zocodover.  Er is zoveel lawaai, dat we simpelweg onze mond houden en zelfs niet proberen om te spreken.  De hele stad is Unesco werelderfgoed, maar voor mij is het wat teveel en te druk om genietbaar te zijn.  Toledo is ook een stad van ridders en zwaarden, bekend voor zijn metaalbewerking.  Denk aan eender welke film met zwaarden erin en ze zijn gemaakt in Toledo.  Ook dolken,steekmessen, de meest gruwelijke hakmessen en beenhouwersmessen, je noemt het maar en ze hebben het.  En ik denk niet dat je een wapenvergunning nodig hebt om er één te kopen, wat ik angstwekkend vind.  Maar goed laat ons de scherpe kantjes even vergeten en helemaal opgaan in de wereld van magische zwaarden, echt vakmanschap, wapensmeden, edele ridders, vervaarlijke vechters, … In ieder uitstalraam worden hele oorlogen uitgevochten.  In het hitst van de strijd meet de thermometer  (had je hem opgemerkt ?)  32° C. Romeinen, Galliërs, Mongolen, Moren, kruisvaarders, Hospitaalridders, tempeliers, geharnaste ridders, … maken dat ik me begin af te vragen : zal ik mij een ridder kopen ? En jij ?

Toledo is a noisy city.  In Toledo you don’t speak, you yell, esp. on the Plaza de Zocodover.  There is so much noise, that we simply keep our mouth shut and don’t even try to speak. The whole city is Unesco world heritage, too much and too busy for me to be enjoyable.  Toledo is also a city of knights and swords, it is famous for its metal working.  You think of any movie with swords in it and they are made in Toledo.  Also daggers, stabbing knives, the most horrifying choppers and meat axes, you name it, they got it.  And I don’t think any weapon permit is asked for it, terrifying.  But OK let’s forget about their sharpness, and dive into the world of magical swords, real craftsmanship, armourers, noble knights, ferocious warriors, …  Wars are fought in every shop window.   In the heat of the battle the thermometer (did you notice him ?)  points 32 °C (90° F). Romans, Gauls, Mongolians, Moors, crusaders, Hospital knights, Templars, armoured knights, …  make me wonder : shall I buy me a knight ?  Would you ?

 

Flanders-inside-mei2007-Toledo-ridders1

20:55 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (19) | |  Facebook

07-05-07

Timon lepidus (Candeleda - Santuario de Chilla, la Vera, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-Timon-lepidus

Ah, nu heb ik zijn naam : Timon lepidus (vroegere naam : Lacerta lepida), de parelhagedis, grootste Europese hagedis die een meter lang kan worden.  Deze was bijna 50 cm. denk ik.  Op veel foto’s (internet, brochure) staat hij er vervaarlijk op met de bek wijd open, duidelijk in de verdediging omdat hij zich bedreigd voelt.  Ik voel me redelijk opgezet met mijzelf omdat ik niet-verstorend ben.

Now I got his name : Timon lepidus (former name : Lacerta lepida), Ocellated lizard, the biggest European lizard, can reach a length of one meter.  This one was getting close to 50 cm. I think.  On many photos (internet, brochure) he looks ferocious with the beak wide open, feeling threatened and in defense.  So I feel rather good about myself being non-disturbing.

 

Flanders-inside-mei2007-Timon-lepidus-2

00:06 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (16) | |  Facebook

05-05-07

Kijk goed - Look closely (Candeleda - Santuario de Chilla, la Vera, Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-hagedisreeks1
 
Flanders-inside-mei2007-hagedisreeks2
Flanders-inside-mei2007-hagedisreeks3

Bij een panoramapunt (mirador) aangekomen, zien we drie hoedjes. Typisch Engelsen, menen we, die aan het genieten zijn van het landschap en picknicken.  Met een natuurgids over vogels, planten, amfibieën, reptielen en ongewervelden in het achterhoofd, zie je mij niet holderdebolder door de vegetatie struinen : schorpioenen en slangen, ik zou er niet één willen verstoren, en hagedissen en gecko’s zou ik geweldig graag eens zien.  Eén van de eerste dingen die ik op het uitkijkpunt zie is een hagedis, ze is groot en Spaans, meer kan ik er nu niet over vertellen, ik moet eerst wat opzoeken.  Kijk hier, zeg ik tegen de Engelsen, en ssssssst stilletjes, maak geen plotse bewegingen.  Zij kijken omhoog, ze kijken ver, ze verkennen de horizon, tot ik ze vertel van heel dichtbij te kijken.  Oh, een hagedis.  Veel opschudding lijkt het beest niet teweeg te brengen, maar 5 minuten later hoor ik de bezoekers vertrekken, nadat ze nog een foto namen van een grote rode bloem.  Het is een pioen (Paeonia borteroi) : ik ken ze als tuinplant, maar hier groeit ze dus in het wild.  De hagedis is fotogeniek en niet verstoord door mijn heel stille aanwezigheid.

 

Arriving at a viewpoint (mirador) we see three hats.  Typically Britons, is what we think, who are enjoying the landscape and having a picknick.  Having read the nature guide on birds, plants, amphibians, reptiles, invertebrates, I do not carelessly stroll through the vegetation : scorpions and snakes, I wouldn’t want to upset one, and lizards and geckos : I would love to see some.  So one of the first things that I see here is a lizard, a big one and Spanish, I can’t say more about it right now, I have to look it up.  Look here, I say to the English, and sssssst quiet, don’t make sudden moves.  They look up, they look far, they scan the horizon, until I instruct them to look just before them.  Oh, a lizard, not much visible consternation about it, but 5 minutes later I hear them leaving, after having taken a picture of a big red flower.  It is the Western Peony (Paeonia borteroi) - I know it as a garden plant, now I see where it grows originally. The lizard is photogenic and not disturbed by my very quiet presence.

 

Flanders-inside-mei2007-hagedisreeks4

23:04 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (17) | |  Facebook

02-05-07

Kuiflavendel - French lavender (Extremadura)

Flanders-inside-mei2007-kuiflavendel-1

Deze Kuif- of Vlinderlavendel (Lavandula stoechas) is slechts één van de vele planten die in overvloed bloeien in Extremadura, een Spaanse provincie die je verbaast met ongelooflijk mooie landschappen die veranderen bij elke stap die je zet (gezichtspunt) en bij iedere volgende minuut dat je kijkt (belichting).  Ja, zoals een paradijs was inderdaad een zeer goede beschrijving van dit gebied vol bloemen en vogels.  Helaas eindigde ik in het ziekenhuis (mijn hyperallergisch lichaam was niet erg tevreden met zoveel licht, slaaptekort, vreemd voedsel -ook al vermeed ik alles waar ik allergisch aan ben, misschien water of eten waar iets mis met was , een tekenbeet, …) en ik ben bang dat ik terug sta waar ik 3 jaar geleden stond en waardoor ik moest stoppen met werken.  Ik ben er beduusd van, maar ik ga hier niet over panikeren noch klagen, maar stap voor stap zien wat elke nieuwe dag brengt en blij zijn dat er een nieuwe dag is.  Dat is mijn credo. 

This French lavender (Lavandula stoechas) is just one of the plants that bloom in abundance in Extremadura, a Spanish province that amazes with incredibly beautiful landscapes that change every step you take (viewpoint) and every next minute that you look (lighting).  Yes, like paradise was indeed a very good description of this area full of flowers and birds.  Alas I ended in the hospital (my hyperallergic body wasn’t too happy about so much light, not enough sleep, strange food - although I avoided everything I am allergic to, maybe wrong food or water , a tick bite, …) and I am afraid that I am back to where I was 3 years ago and through which I had to stop working.  It makes me feel taken aback, but I am not going to panic nor to complain about it, but step by step see what every new day brings and be happy that there is a new day.  That is my credo.

14:26 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (22) | Tags: planten | |  Facebook